Ve škole na hodinách biologie "zapomněli" říci dívkám, že nesmí vůbec pít alkohol

21.1.2019 v Žena 5
Výsledná zpráva výzkumu, ve kterém bylo sledováno 1500 matek a dětí, tvrdí:
Odchylky od normy byly pozorovány u 2% dětí narozených matkám, které vůbec nepily alkohol.
Odchylky od normy byly pozorovány u 9% dětí narozených matkám, které konzumovaly alkohol příležitostně. (4,5 krát častěji)
Odchylky od normy byly pozorovány do 74% dětí narozených matkám, které konzumovaly alkohol často. Přitom v této skupině bylo zaznamenáno i několik abnormalit najednou.
Toxický účinek alkoholu má obzvlášť zhoubný efekt na ženské pohlavní buňky – vajíčka, které navždy poškodí, bez možnosti následné obnovy. Čím více žena do těhotenství vypije alkoholu, tím je větší šance, že se narodí dítě s destruktivními odchylkami od normy.

Alkohol nepoškozuje pouze mozek, ale má stejně katastrofální vliv i na reprodukční tkáně, zárodečné buňky a na potomstvo. To znamená, že alkohol ničí budoucnost člověka a současně i samotný národ.
Vliv alkoholu na potomstvo jde ve dvou směrech:
– Konzumování alkoholu je doprovázeno hlubokými změnami v oblasti pohlavní sféry, včetně atrofie reprodukčních orgánů.
– Přímý účinek alkoholu na zárodečnou buňku. Když je člověk v alkoholové intoxikaci, všechny buňky jeho organismu jsou nasycené ethylovým jedem, včetně zárodečných. Alkoholem poškozené zárodečné buňky způsobují začátek degenerace plodu a následně dítěte.
Dokonce i malé dávky alkoholu zanechávají následky na genetické úrovni, což může vést k narození postiženého potomstva, nebo se to může projevit i v následujících generacích. Obzvláště významný destruktivní vliv má konzumace alkoholu u žen. Přitom narození postiženého potomstva nemusí být nutně pouze u rodičů alkoholiků. Narozené potomstvo s destruktivními odchylkami u rodičů alkoholiků přivádí na svět stejné potomstvo, a tím roste pokles intelektuální úrovně národa.
Akutní a chronická intoxikace alkoholem působí velmi škodlivě na zárodečnou plazmu. Pod vlivem alkoholu vnitřní prvky zárodečné buňky podléhají hlubokým změnám, které jsou počátkem dědičné degenerace.
V současné době je medicíně již známo, že pokud došlo k početí v době, kdy se zárodečná buňka nacházela ve stavu intoxikace alkoholem, to znamená pokud rodiče při početí konzumovali alkohol, tak se děti často rodí psychicky nebo fyzicky poškozené.
Ve Švýcarsku bylo do výzkumu zapojeno 9000 mentálně postižených lidí. Ukázalo se, že drtivá většina z nich bylo počato během svátků spojených s konzumací alkoholu, nebo během oslav vinobraní, čili v době, kdy lidé více konzumují alkohol. Proto i konzumace alkoholu novomanželi na svatbě, je velmi nebezpečné riziko pro jejich potomstvo.
D.I. Mendělejev, sp Botkin, I.M. Leden, I.P. Pavlov, V.M. Bechtěrev uskutečnili více výzkumů o působení alkoholu na živé organismy a zjistili, jaké obrovské škody způsobuje:
Březím morčatům dávali po určitou dobu malé porce alkoholu. Z 88 narozených potomků, 54 zahynulo hned po narození.
Do krmiva gravidní samici psa, dávali poslední tři týdny minimální dávky alkoholu. Samice vrhla 6 potomků, z nichž 3 se narodili mrtví a ostatní 3 bylí slabí a nemocní.
Pro umělý odchov kuřat přenesli 160 vajec do místnosti, pod kterou se nacházelo zařízení pro destilaci alkoholu. Vylíhnula se pouze polovina kuřat, z nichž 40 hned zahynulo a 25 se vylíhlo s degenerovanými fyzickými znaky. Přitom přes místnost procházely pouze výpary z alkoholu a kuřata byla chráněna vaječnou skořápkou. Stačilo pouze minimální množství alkoholu, aby zanechalo katastrofální důsledky.
V experimentu na králících dlouhodobé podávání malé dávky alkoholu způsobilo patologie mozku potomstva a zmenšení masy mozkové hmoty.
V současné době se alkohol považuje za nejtoxičtější jed pro lidskou zárodečnou buňku. Výzkumy ukázaly, že při systematické konzumaci alkoholu dochází k vážným anatomickým změnám v reprodukčních orgánech, i v zárodečných buňkách, které jsou deformované a jejich činnost a životaschopnost je narušena.
Výzkum jedné z Akademií lékařských věd SSSR prezentovali na konferenci, kde vědci demonstrovali zárodečné buňky dlouhodobých konzumentů alkoholu pod mikroskopem. Téměř všechny byly zmrzačené, deformované, s jádry různých rozměrů, s různým množstvím protoplazmy. Skoro nebylo možné najít normální buňku. Je jasné, že přivést na svět zdravé potomstvo při takových velkých destruktivních změnách v zárodečných buňkách, je téměř nemožné.
Pokud se konzumace alkoholu mužem nevyhnutelně destruktivně projeví na potomstvu, tak konzumace alkoholu ženou, nese smrt v mnohem větším měřítku.
Děti s vážnými psychickými a fyzickými poruchami se stávají celoživotní zátěží pro rodiče a společnost. A čím je vyšší spotřeba alkoholu na obyvatele, tím je větší procento lidí s degenerací, co se nutně projeví na degeneraci národa.
Ve Francii výzkum ukázal, že z 1000 dětí s mentálními poruchami mělo 471 dětí otce alkoholiky, 84 dětí mělo matky alkoholičky, 65 dětí mělo oba rodiče alkoholiky, u 170 dětí se to zjistit nepodařilo a pouze 209 dětí mělo rodiče, kteří nekonzumovali alkohol. To znamená, že za většinu mentálně narušených dětí může v tomto případě alkohol.
napsal Profesor Viktor Pavlovič Krivonogov
do češtiny Alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Renata 2019-01-21 10:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je docela síla. Věřím tomu. A vzhledem k tomu, co občas slyším kolem sebe, tak lidstvo zdegeneruje brzy. Víkendy si mladí bez alkoholu neumí vůbec představit. Kdo není nalitý je out. 🙁 Je mi z toho smutno. :-(

Ikona diskutujiciho Jirka 2019-01-21 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je ještě hodně věcí které mi škola nejen nenaučila ale ještě je umyslně i mlžila abych o těchto věcech nepátral. Například pořádně nevysvětlila ani naprostý základ, proč spíme a jak ten spánek vůbec funguje. Odbyli to jednou větou že v průběhu činností vznikají látky způsobujicí únavu a spánkem látky odplavou krví, ale jaké látky a kam odplaví, to už neřekla, takže to bylo spíše okecání dost nudným způsobem aby mě nenapadlo po tom pídit více a musel jsem to ze školy brát jako fakt.

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-01-21 19:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čím víc toto čtu, tím víc mě na tu mojí milovanou Pina Coladu přechází chuť:/ stejně tak Sex on the beach, v tom je alkohol taky. Stejně tak na víno k večeřím v restauracích… Já věděla, že na tom džusu něco bude, když jsem s šestnácti říkala, že "nevím proč bych se měla učit pít alkohol, když mi místo toho v restauracích víc chutná džus". A oni "na to přijdeš, nebój". Jde o to, že on se člověk na ten alkohol spíš naučí, to je blbý. Dřív mi to nechutnalo.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-22 14:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Ále noták, tak budeš pít VIRGIN COLADU :D Nealko je dokonce lepší.

Ikona diskutujiciho Indil-elda 2019-01-23 13:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlavní věc, se kterou souhlasím, je napsaná již v titulku. Povědomí o rizikových faktorech v těhotenství je opravdu malé a jeho výuka není řádně obsažena v žádném z předmětů v rámci povinného školního vzdělávání.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek