Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko sebevraždy, zjistila dánská studie

5.9.2019 v Zdravověda 11

Hormonální antikoncepci užívá na světě více než 100 milionů žen a ne jen proto, aby se vyhnuly otěhotnění. Mnohé mají pro užívání hormonální antikoncepce další důvody, jako je například zmírnění menstruačních bolestí, silného krvácení, premenstruačního syndromu, či akné. Ale za jakou cenu?Co zjistila dánská studie
17 let trvající dánská studie, zveřejněná v roce 2017, odhalila děsivou souvislost mezi hormonální antikoncepcí, rizikem sebevražd a pokusů o ně u žen ve věku 15 až 33 let (Skovlund, 2017). Tyto dlouho mentálně zdravé ženy neměly předtím žádný záznam o pokusu o sebevraždu, psychiatrických diagnózách, ani o užívání antidepresiv. Přesto došlo mezi 475 802 ženami, sledovanými po průměrnou dobu 8,3 roku, k 6 999 prvním pokusům o sebevraždu a k 71 dokonaným sebevraždám. A to šlo jen o případy sebevražedného chování, které byly známy; t.j. žen, které měly zaznamenanou diagnózu pokusu o sebevraždu, nebo ji měly uvedenou jako příčinu smrti. Skutečná čísla byla pravděpodobně ještě vyšší.

Zatímco vedlejší účinky a další rizika (například ischemická mrtvice) hormonální antikoncepce jsou dobře známé, tomuto život ohrožujícímu potenciálnímu vedlejšímu účinku bylo věnováno jen málo pozornosti. A samozřejmě, že sebevražda, či pokus o ni, jsou víc než jen „vedlejší účinek“.

Která hormonální antikoncepce je problém?
Pokud užíváte hormonální antikoncepci, zřejmě si kladete otázku, která hormonální antikoncepce má takové účinky? Zde je seznam.

Kombinované produkty:
– orální:

50 mikrogramů Ethinylestradiol (Levonorgestrel);
20-40 mikrogramů Etinylestradiol (Norethisteron, Levonorgestrel, Norgestimate, Desogestrel, Gestodene, Drospirenone, Cyproterone acetate)

– neorální:

náplast (norelgestromin)
vaginální kroužek (etonogestrel)

Výrobky pouze na bázi progestinu
– orální:

tabletky jen na bázi progestinu
Noresthisterone
Desogestrel


Které hormonální antikoncepce jsou nejnebezpečnější?
U sebevražd, i u pokusů o ně, se s vyšším rizikem než orálně kombinované produkty spojovaly náplasti, vaginální kroužky a produkty pouze na bázi progestinu.

Jak vysoké je riziko?
Toto jsou některé nejdůležitější zjištění Kodaňské studie z roku 2017 (Skovlund, 2017):

1. Obzvláště nebezpečných je prvních několik měsíců
Ve srovnání s těmi, co ji vůbec neužívají, relativní riziko pokusu o sebevraždu vzrostlo měsíc po zahájení užívání hormonální antikoncepce dvojnásobně, dosáhlo vrcholu po dvou měsících užívání a zůstalo alespoň dvojnásobné alespoň rok od zahájení užívání. Po roce užívání riziko kleslo, zůstalo však o 30% vyšší (ve srovnání s těmi, co ji neužívali nikdy) i po více než 7 letech užívání.

2. Největší riziko hrozí u adolescentek
Doprovodná studie zjistila, že největší riziko sebevraždy nebo pokusu o ni zažívaly mentálně zdravé adolescentní ženy, které užívaly hormonální antikoncepci (Skovlund, 2016).
Proč? Adolescence, jak všichni víme, je období charakteristické prudkými hormonálními změnami, nemluvě o měnících se kulturních a sociálních nárocích – které společně mohou aktivovat vliv jakéhokoliv dalšího faktoru (například hormonální antikoncepce), způsobujícího možné poruchy nálad.
Vědci uvažovali, že dalším možným faktorem by mohl být začátek prvního sexuálního vztahu, který by u některých mohl zvýšit riziko prvního pokusu o sebevraždu.

3. Předcházející užívání hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem pokusu o sebevraždu
Výzkumníci byli přesvědčeni, že pokles rizika sebevraždy po roce užívání byl zřejmě způsoben „vysazením“. Mnohé ženy, u kterých se při užívání hormonální antikoncepce vyvinuly nepříznivé reakce ohledně nálad, ji užívat přestalo.
Senzitivita k poruchám nálad by vyšší riziko pokusů o sebevraždu u těchto konkrétních žen (předešlých uživatelek, které se k hormonální antikoncepci vrátily) mohla vysvětlovat spíše, než fakt že antikoncepci užívaly předtím.
Výzkumníci vypočítali míru rizika (relativního rizika) pokusu o sebevraždu u žen ve věku 15-33 let, které byly uživatelkami hormonální antikoncepce, na základě srovnání s těmi, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly.

Neužívající ženy měly míru rizika 1,0 při sebevraždě, jakož i pokusu o ni. Ale toto číslo bylo u všech uživatelek horm. ant. výrazně vyšší, než 1,0.
Míra rizika 2,0 by například znamenala, že uživatelka hormonální antikoncepce má dvojnásobně vyšší pravděpodobnost pokusu o sebevraždu, než žena, která ji nikdy neužívala.

Obecné riziko pokusu o sebevraždu
U všech žen ve sledované skupině s věkovým rozpětím 15-33 let, bylo celkové riziko mezi současnými a bývalými uživatelkami při pokusu o sebevraždu 1,97 a 3,08 při sebevraždě – ve srovnání s ženami, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly.
Bývalé uživatelky měly při pokusu o první sebevraždu riziko 3,40 a 4,82 při sebevraždě.

Faktor deprese
Existuje několik studií, které dávají do souvislosti užívání hormonální antikoncepce s depresí a nepříznivým vlivem na náladu. Jiná studie, provedená v Kodani, zkoumající vztah mezi užíváním hormonální antikoncepce a rizikem deprese (Skovlund a kol., 2016), zjistila u uživatelek hormonální antikoncepce o 70% vyšší riziko deprese ve srovnání s ženami, které ji nikdy neužívaly.
Tito vědci zjistili, že používání hormonální antikoncepce, zejména u mladých adolescentek, souvisí s následným užíváním antidepresiv a první diagnózou deprese. Ironií je, že antidepresiva, která se často předepisují jako prevence před sebevraždou, se dávají do souvislosti s impulzivními a nebezpečnými druhy chování, jako jsou sebevražda a vražda. Ve skutečnosti dokonce mají nálepku s varováním před rizikem sebevraždy.

Tyto ženy nyní užívají druhý lék na „nápravu“ problému, který způsobil první lék. Navíc přidání antidepresiva ještě více zvyšuje riziko dokonané sebevraždy, nemluvě o dlouhém seznamu dalších vedlejších účinků. Je to začarovaný kruh!

Chemické látky v mozku a HPA osa
Kodaňští vědci naznačují, že jedním vysvětlením zvýšeného rizika sebevražedného chování může být to, že hormonální antikoncepce má zřejmě přímý vliv na neurotransmitery a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální systém (HPA), podílející se na regulaci stresu a neurobiologii sebevražedného chování. (Sokolowski & Wasserman, 2015). Rychlý nárůst pokusů o první sebevraždu do měsíce po zahájení užívání hormonální antikoncepce tuto teorii zřejmě potvrzuje.

HPA osa je okruh mezi mozkem a tělem, který hraje velmi důležitou roli v tom, jak reagujeme na stresory. Odpovídá za neuroendokrinní adaptační složku stresové reakce a skládá se ze tří složek – hypotalamu, epifýzy a nadledvin – a je řízena oblastí amygdaly, která funguje jako továrna emocí ( „centrální pohotovost“). HPA osa je komplikované a dynamické propojení nervového systému s endokrinním systémem (hormony), který při stimulaci stresory vylučuje „poplašné chemické látky“ jako jsou epinefrin, norepinefrin, kortizol, ACTH (adrenokortikotropní hormon) a CRF (kortikotropin uvolňující faktor).
Hyperaktivita HPA osy byla dávána do souvislosti s vážnější depresivní poruchou, jakož i s pokusem o sebevraždu u lidí s depresí (Jokinen & Nordstrom, 2009, Li a kol., 2013). Studie dále zjistila, že hladiny kortizolu se zvyšovaly s nárůstem závažnosti symptomů deprese.

Další studie ale zjistila, že oslabená, tedy hypoaktivní činnost HPA osy (nižší klidový kortizol) může také zvyšovat riziko pokusu o sebevraždu u lidí, kteří již v minulosti problémy s duševním zdravím měli (zejména s rodinnou historií sebevražedného chování), protože snižuje jejich schopnost adaptivně reagovat na přetrvávající stresory (Melham a kol., 2015).

A zajímavé je, že ti, co užívali antidepresiva, měli také nižší celkovou výstupní a základní hladinu kortizolu, což vyvolává otázku: Opravdu přispěly ke zvýšenému riziku pokusů o sebevraždu antidepresiva? Právě to naznačuje převratná studie.

Pojítkem mezi těmito studiemi o HPA ose, je souběžnost výkyvů hladin kortizolu se závažností symptomů deprese. Důležité je tedy pochopit, že dysfunkce HPA osy při depresi je spíše stav než vlastnost, což znamená, že je vždy reversibilní u žen, které po dysregulací činnosti HPA osy přestanou užívat hormonální antikoncepci.

Co by tedy měly dělat uživatelky hormonální antikoncepce?
Je důležité mít na paměti, že těch 71 sebevražd a 6999 prvních pokusů o sebevraždu v dánské studii spáchaly ženy, které byly před zahájením užívání hormonální antikoncepce považovány za duševně zdravé. Výzkumníkům je však třeba přiznat, že při hledání problémů s duševním zdravím zjistili, že některé z těchto žen mohly být diagnostikovány nesprávně, mohly mít neléčené poruchy duševního zdraví, nebo se u nich mohly během 17 let trvání studie vyvinout.

Přesto míra rizika, které u některých druhů hormonální antikoncepce zdvojnásobuje (nebo ztrojnásobuje či dokonce čtyřnásobně zvyšuje) riziko pokusu o sebevraždu, ukazuje že ženy, které tyto typy antikoncepce užívají, by měly přinejmenším pečlivě sledovat svou náladu a poslouchat, co jim říká jejich tělo.

Po zvážení závažnosti těchto málo známých potenciálních „vedlejších rizik“ hormonální antikoncepce, budete možná chtít prozkoumat jiné přírodní alternativy.


podle zdrojů:
https://kellybroganmd.com/hormonal-contraceptives-increase-the-risk-of-suicide-and-suicide-attempts/
https://www.badatel.net/zavazna-informacia-ktoru-vam-vas-gynekolog-o-hormonalnej-antikoncepcii-nepovie/
do češtiny připravila aluška.org 2019Komentáře

Ikona diskutujiciho Verča H. 2019-09-05 16:09:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Antikoncepci jsem užívala pouze jeden rok a stačilo mi. Nasadila jsem si ji v 19 letech, když jsem začala chodit s mým stávajícím mužem. Z části to bylo jako ochrana proti nechtěnému otěhotnění, a z části kvůli akné na které jsem hodně trpěla. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že první tři měsíce byly pro mě peklo. Nechala jsem si od doktorky tenkrát napsat nějakou „šetrnější“. No, ale co pak přišlo, to bych už zažívat nechtěla. Byla jsem náladová, přecitlivělá, vzteklá, měla jsem neustále bolesti hlavy, depresivní stavy apod. Po třech měsících to jakoby přešlo, a všechno se ustálilo. Pleť se mi vyčistila, zhubla jsem 5 kg. Vydržela jsem ji brát rok, pak jsem ji natvrdo vysadila, protože jsem si nechtěla dál (s prominutím) zasírat tělo. Prostě jsem vzala odpovědnost za své tělo do vlastních rukou, a platíčka letěly do koše. Přítel se na to moc tehdy netvářil, ale nakonec moje rozhodnutí respektoval. Po roce jsem otěhotněla, a dnes je to už 7 let, co jsem „čistá“ 😁 a je mi fajn. Přítel si sem tam z legrace posteskne, že bych si ji mohla zase aspoň na nějakou dobu nasadit, ale já si stojím na svém a on to respektuje, za což jsem mu moc vděčná. Dokážu bez ní lépe vnímat své tělo, naslouchat mu, přizpůsobit se jeho přirozenému cyklu. To jsem při braní antikoncepce nedokázala.

Ikona diskutujiciho niky 2019-09-05 18:27:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni chlapi, kteří nutí svou přítelkyni do hormonální antikoncepce, by si měli uvědomit, že pak budou spát s chlapem.

Důvody, proč nenutit vaši partnerku do HA:

1) zdravotní rizika, přibírání na váze
2) stálá nechuť k pohlavnímu styku
3) budete spát vlastně s chlapem
3) trombóza
4) pozdější možné potíže s otěhotněním

Řešení: POUŽÍVEJTE KONDOMY, ať my všichni pak ty sra*ky nemusíme pít ve vodě.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-05 19:43:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Někteří by klidně za blbý štrejch obětovali fyzické i psychické zdraví své ženy. Připadá mi to fakt brutální. Někteří jenom nechápou co dělají a dá se jim to vysvětlit, jiní si to zažijí prostřednictvím vlastní zlé zkušenosti.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-09-05 23:57:16
Ikona diskutujiciho
sipka

COŽE TROMBÓZA?! Boha jeho. Ani nevím.. Zrovna z ní mám celý život strach, maminka s tím má problémy:(

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-06 08:04:29
Ikona diskutujiciho
sipka

je dobré číst příbalové letáky, většinou to tam je

Ikona diskutujiciho Hana 2020-06-18 13:14:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, hormonální antikoncepce je z důvodu vzniku trombózy hodně nebezpečná. A teď si vemte, že spousta žen ani neví, že má genetickou vadu krevní srážlivosti, protože gynekologové v česku před tím než antikoncepci předepíšou, na tuhle krevní mutaci netestují, a ženy vesele zobou pilulky a pak se díví že v mladém věku dostanou trombózu a díky tomu embolii a mohou i náhle zemřít. Sama tuhle vrozenou poruchu krevní srážlivosti mám, konkrétně jde o leidenskou mutaci, nositelem je každý 20. člověk…v překladu jde o to, že má vaše krev sklon se víc srážet, než u zdravého jedince. Zdědila jsem to od táty, ten se loni léčil s hlubokou žilní trombózou a dîky tomu mu Antikoncepci vám s touhle mutací automaticky zakážou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-18 13:30:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Antikoncepce má spoustu zajímavých vedlejších efektů. Měla jsem kamarádku co z antiny odmlévala asi 16x denně, nikdo nevěděl proč. Tehdy na netu nic o tomhle nebylo a příbalový leták od všech hnusů co bere nepřinesla. Po joalisu se jí to trochu zlepšilo (na 4x za den), pak jsem ale zjistila, že to některé antiny dělají… jako ona bere pilule, nepřečte si příbalový leták a když se jí to začalo dít, tak jí tu antinu nikdo nezměnil ani nevysadil?
Neuvěřitelné, jak jsou někteří lidé strašně nezodpovědní. Snědli by klidně i psí bobek kdyby byl zatavenej v hliníku a od doktora… a neptají se, nečtou, nemyslí. Ani v tu chvíli kdy už nemůžou ani sami jít ven, aby si nerozbili hlavu o chodník.
Nebo vyšší riziko vzniku endometriozy… dřív tato nemoc neexistovala, teď ji má spousta žen. Proč asi.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-09-05 23:54:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chjo.. a to jsou ty pitomý pilulky TAK pohodlný. Pesar třeba nezvládám.. Jakože vůbec. Podobně jako kalíšek.. Prostě ne, mam z toho doteď trauma. Pak už těch alternativ zbývá málo:/ Ale děsí mě představa, že by HA měnila můj výběr chlapa.. To prostě nechceš:o

Ikona diskutujiciho Kája 2019-09-06 06:53:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No co si budeme, antikoncepce je prostě svinstvo. Nikdy jsem ji neužívala ani ji užívat nechci.

Ikona diskutujiciho Anonymní 2019-09-09 12:42:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, slýchám že antikoncepce chrání před rakovinou, protože není skutečná menstruace. Je to pravda? A mohu jí užívat když jsem prodělala těžké deprese co mi vyvolala antidepresiva, která byla nasazená pouze na smutek?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-09-09 14:01:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Z mentruace nemůžeš mít rakovinu, ale maximálně cystu. Pro lidi se sklonem k depresi se HA nedoporučuje, ale to by ti měl říct gynekolog.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek