1. / Vesmírné Zákony a Principy / Úvod + I. Zákon Kauzality

28.4.2010 v Návody 19

_______________1.DÍL________________

alue.cz

Následující pojednání o Zákonech Vesmíru v podstatě rozvíjí a navazuje na základní článek o Zákonech Vesmíru, který najdete TADY. (Není vyloženě nutné základní článek znovu pročítat, během výkladu ho budu stejně citovat.)

Je pravda, že Vesmír má 5 základních pravidel, podle kterých se odvíjí vše ostatní. Ale vše ostatní je velice nekonkrétní pojem. Následujícími řádky se vám pokusím tyto Vesmírné Zákony objasnit co nejpodrobněji v co nejvíce souvislostech. Dozvíte se mnoho nového a upevníte si to, co již znáte z minula.

Uvádím fakta. Všechno, co je zde popsané, jsou reálné skutečnosti, odzkoušené, od kterých se naše realita odvíjí v dokonalé souhře. Není proto možné o Zákonech Vesmíru diskutovat, protože tyto zákony a principy jsou vždy jasně dané s jasnými výsledky.

V tomto případě si nemůžete z textu vzít jen to, co se vám osobně hodí a co se vám nehodí, to zavrhnout. – Vesmírné Zákony i s jeho principy je bezpodmínečně nutné chápat jako celek, který buďto pojmete celý, se všemi návaznostmi, nebo ho nepojmete vůbec, protože jedna část bez druhé nefunguje.

Nelze je upravit, nelze je překroutit, nelze je měnit. Tyto zákony platí vždy a všude, bez ohledu na vaše přesvědčení a vaše domněnky.

Součástí výkladu Zákonů Vesmíru jsou také další principy a fakta, která k této tématice neodmyslitelně patří.

Předem vás upozorňuji, že je rozdíl mezi VĚDĚT a UVĚDOMIT SI. – Když něco vím, tak to nemusím umět použít, jednou to zapomenu a neřídím se podle toho.

Ale když si něco Uvědomím, tak si to pamatuji, řídím se podle toho a umím to využít ve svém životě správným způsobem. – Tento text není proto, abyste Zákony Vesmíru znali, ale abyste si je UVĚDOMILI a aby se staly niterným pokladem vaší bytosti, protože tyto zákony skutečný poklad jsou!

Během čtení textů nevznášejte dotazy. Ptejte se, až dočtete poslední díl Zákonů a Principů Vesmíru, protože v nich je vše vysvětlené. Co nevíte teď, to vám docvakne později, pokud nebudete líní nad principy přemýšlet a ověřovat si je.

linka

Na rozjezd začneme prvním uvedeným zákonem, zákonem zpětného návratu energií, tedy zákon Kauzality. V původním článku je o něm napsané:

1. ZÁKON KAUZALITY

JE TO ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU
JINÝMI SLOVY SE TO DÁ VYJÁDŘIT JAKO KARMA (SANSKRIT)

NEBO TAKÉ ČIN, JEDNÁNÍ.
VYSVĚTLENÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:
VŠECHNO CO STVOŘENÍ VESMÍRU ZPŮSOBÍŠ, DOBRÉ NEBO ZLÉ,
JEDNO JESTLI JE TO ČLOVĚK, ZVÍŘE NEBO ROSTLINA, SE TI JEDNOU JAKO DOBRÉ NEBO ZLÉ MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ.
ZÁKON ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÝ TO PERFEKTNĚ DEFINUJE ZNÍ
TO CO ZASEJEŠ, TO SKLIDÍŠ.
SÁZÍME LI BRAMBORY, SKLIDÍME JENOM BRAMBORY

JINAK ENERGETICKY VYJÁDŘENO:
JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ.
SEJETE DO SVĚTA NENÁVIST A ZLOBU, TO STEJNÉ SKLIDÍTE…
TAK JAK ČLOVĚK ŽIJE, TAK K NĚMU ŽIVOT PŘICHÁZÍ ZPĚT.
PŘITOM ŽIVOT JE ZCELA BEZCENNÝ JAKO POČÍTAČ.
KDYŽ NIC NEDĚLÁTE, NIC K VÁM ZPĚT NEPŘIJDE.
POČÍTAČI JE JEDNO, CO DO NĚHO NAŤUKÁTE, JESTLI PĚKNÉ NEBO HRŮZNÉ, VŠE VYTISKNE.

Na tomto prvním základním zákonu Vesmíru staví mnoho velice kvalitních knih, které se zabývají ovlivňováním reality. (Don Miguel Ruiz – Čtyři Dohody, Láska,Vztahy a Přátelství, Colin C. Tipping – Radikální Odpuštění) Také úspěšný film The Secret je celý postavený na tomto zákonu.

Tento zákon v podstatě říká, že žijeme ve světě zrcadel. – Jak se do zrcadla zašklebíte, tak se ono zašklebí na vás. – Tedy že vše co děláme se nám vrací.

Když si člověk uvědomí, že vše co vidí okolo sebe, je odrazem jeho vlastního nitra, pochopí, že on je sám pro sebe něco jako ,,Všemocný Bůh“, který tvoří sám sebou.

Když se takto uvědomělý člověk podívá na sebe a na svůj život nezaujatým pohledem, dojde mu mnoho věcí a zároveň nápadů, jak svůj život zlepšit.

Pamatujte, že realita, ve které se pohybujete, je obrovská hromada iluzí a vy jste jejich mistři. Jste takoví mistři, že jste dokonce zapomněli, že žijete v iluzích a chováte se, jakoby realita šla mimo vás, vše se dělo samo od sebe, aniž by se vás to zeptalo a vy jste malí ubozí lidičkové, kteří se jen snaží přežít. – Omyl přátelé, vy jste velicí tvůrci, kteří tvoří.

Tvoříte iluze každým dnem i nocí. Tvoříte svou myslí. Nemusíte myslet na něco konkrétně, pamatujte, že nad vámi neustále každou vteřinu bdí Vesmírné Vědomí, které reaguje na vše, co uděláte i na to, co neuděláte.

Obrovskou práci vykonáte pouze tím, že ráno vstanete, usmějete se a pohladíte se po tváři. – Okamžitě vysíláte do prostoru energii lásky, štěstí, či dobré nálady a tato energie se vám v budoucnu vrátí.

Když přes den někomu pomůžete, vysíláte energii, která způsobí, že příště, když budete potřebovat, někdo jiný pomůže vám.

Zákon příčiny a následku nepracuje pouze s vaším myšlením a jednáním, ale dobře zná vaše vnitřní přesvědčení. – Ať už dobrá, nebo škodlivá. – Na základě těchto přesvědčení se okolo vás vytváří situace, které na našich vnitřních záležitostech rezonují.

Pokud jste někdy v útlém dětství získali přesvědčení, že za nic nestojíte, budete díky tomuto přesvědčení v budoucnu ve svém životě vytvářet situace, které budou na tomto přesvědčení rezonovat. – Vy, coby Velicí Tvořitelé máte v takové situaci vždy na výběr, jako svobodná lidská bytost. – Situaci přijmete, zpracujete a vezmete ji jako možnost vyléčit sám sebe z nezdravého přesvědčení, nebo můžete vzít situaci jako špatnou. Necháte se problémem pohltit, posílíte v sobě své přesvědčení a necháte se stáhnout ke dnu.

Od tohoto základního Zákonu zpětného vracení se odvíjí zákon Rezonance – Který rozebereme jako třetí a zákon Duality.

Pamatujte si vždy, že ve Vesmíru není nikdy nic oddělené od druhého. Vše je provázané, vše na sebe dokonale navazuje a vše ovlivňuje vše ostatní.

Zákon příčiny a následku je výborný nástroj, který vám v životě plní vše, o co požádáte. – Jak na vědomé, tak na nevědomé úrovni.

Když někdo pláče, že nemá peníze a neustále se za penězi honí, vytváří okolo sebe energii, která říká: ,,Nemám peníze. Kde je mám vzít? Jsem tak chudý, za zadkem exekutoři. Jsem žebrák, úplný žebrák.“   Co myslíte, že takový člověk dostane podle zákonu zpětného vracení energií? – Samozřejmě, že bude ještě chudší a bude se mu dařit hrozně. Peníze nikdy nedostane, protože pořád vysílá energii, která říká, že nemá peníze.

Kdyby ale takový člověk každý den děkoval Vesmíru za jeho štědrost a hojnost, kdyby odevzdal své problémy ,,Vyšším silám“,
a řekl si: ,,Však Vesmír mi pomůže.“ Samozřejmě, že by takový člověk musel pro peníze něco udělat. Snažit se brát každou příležitost za pačesy. – Vesmír se mu bude snažit dát peníze, které potřebuje, protože vysílá energii dostatku a spolehnutí se na dobré síly. – Takové dávání ale přichází formou znamení a možností. Nikdy se neprobudíte a pod polštářem dva miliony.

Vesmír vám podá ruku a vždy je na vás, jestli ji přijmete, nebo ne.

A narazili jsme na další Vesmírný princip. – Na Znamení.
Jak vidíte, vše je skutečně dokonale propojené.

Vesmír nám tedy dává to, na co myslíme, jak na to myslíme, jak jednáme a jaká přesvědčení v sobě máme. Také ale dostáváme to, jací skutečně jsme.

Pamatujte si, že sobec bude vždy o ostatních lidech a o celém světě říkat: ,,Všichni jsou sobci. Všichni jsou tak hrozně sobečtí, celý svět je sobecký, nikdo vám nic nedá zadarmo, všichni chtějí peníze, všichni myslí jen na sebe.“

Člověk, který takto myslí, samozřejmě v životě pozná mnoho lidí a většina z nich budou sobci. – Proč? Protože když sobečtí jste, tak sobecké lidi přitahujete a takovýto princip se vztahuje na VEŠKERÉ vaše vnitřní kvality i nedostatky.

Všimněte si, že se stále pohybujete na hranici mezi zákonem příčiny a následku a zákonem Rezonance, čili přitahování stejných energií.

Protože co je to sobectví? – Energie o určité rezonanci, která k sobě neustále přitahuje energie na stejné vlně.

Pamatujte si, zákon Příčiny a následku funguje na základě přitahování stejných energií a neustálého bumerangu, který se zesíleně vrací. – Více o rezonanci a energiích se dočtete ve třetím zákonu.

Pokračování seriálu Zde: 2. / Vesmírné Zákony a Principy / II. Zákon Duality

víla

Další Víly – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Luz 2010-04-28 14:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je perfektní, jsem ráda, že k tomu teď píšeš podrobnější články, které to jěště líp vysvětlujou. Jen se tím opravdu řídit a nezapomínat na to.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-28 15:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Denja:

Ikona diskutujiciho Lúmenn 2010-04-28 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, krásný článek, bez jakýchkoli poznámek, tohle jsou věci tak jasné, zřejmé a dokonalé, že netřeba k nim cokoli dodávat.

Ikona diskutujiciho Katrin1011 2010-04-28 18:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem ráda, že o tom píšeš podrobnějc:) je to asi to nejdůležitější téma. Zatím se snažím plnit první zákon podle 4 dohod, ale zas tak mi to nejde:)

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-28 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Lumennko to není pravda, protože milionáři žijí se svým obžerstvím pomocí drog a neustálé potřeby hromadění majetku, aniž by došli duševního pokoje. Nechápou totiž, že čím více majetku mají, tím více destrukce na sebe nabalují a nikdy nedojdou pokoje. Slavní lidé mají peníze, mají slávu, přesto jsou nešťastní, páchají sebevraždy, umírají brzy. Třeba slavná franzouzská zpěvačka Dalida. Byla bohatá, byla krásná, celá Francie jí milovala, ale ona se zabila, protože nikdy nenašla pravou Lásku. Všichni s ní šli do postele kvůli její slávě a kráse.

Ikona diskutujiciho Vojta 2010-04-28 21:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano,ano.Přesně tak to je,jen se řídit podle toho a vždy se zabrzdit a nasměrovat,to už je horší.Znám pár lidí co vyznávali Satana a když chtěli odejít,se zlou se potkali.Je však pravdou,že tito lidé kteří tomu zasvětili celý život,byli obdařeni uspěchem a blahobytem.Myslím však,že se po smrti dočkají svého"".Jednu holku dokone napadali všechny zvířata v domě krom kočky poté,co začala tuto víru provozovat.Kočka jak známo,má ráda negativní energie.Taky lidem,co vyvolávali zemřelé a neodvolali je zpět,se přihodily zlé věci.Jsem jen takový zběratel zážitku od mého okolí a je toho věru dost.Nikdy jsem však a to mě hodně mrzí,nepotkal člověka který by měl schopnosti a učil mě,nebo vysvětlil.Nikdy jsem ktomu nebyl veden a v co věřím,jsem nabyl četbou a poznatky.Nejsem věřící a nechodím do kostela.Církev vlastní krvavé peníze a světlo je všude a ne jen v kostele.Tohle jsou jedinečné stránky a Alu moc dobře ví,o čem píše.Škoda však,že drtivá většina lidí tyto stránky zavře.Nelze psát romány a tak jsem to zbastlit do pár vět.Jsem rád mezi vámi a Alu by mohla udělat posezení v přírodě  a vyprávět své jedinečné zážitky přímo pod hvězdami.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-29 08:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Proč by je měl zavírat?

Ikona diskutujiciho Lúmenn 2010-04-29 11:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: jojo, máš pravdu, takhle nějak to vidím taky, akorát jsem to potřebovala zabalit do slov:) Děkuju:)

Ikona diskutujiciho Vojta 2010-04-29 14:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

6/Protože lidé v tyto věci stále nevěří a když se dostanou na tyhle stránky,tak je prostě zavřou,než by si je vubec přečetli.Velká škoda pro ně.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-29 14:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Áha, tak j to. Už jsem si říkala, že mám možnost objevit nějaký technický nedostatek :D

Ikona diskutujiciho Snip 2010-04-29 17:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Proč si myslíš že lidé co mají velký majetek,jsou slavní,řídí velké firmy,pracují v showbyznisu apod. nemohou být štastní a duševně vyrovnaní(i když je pravda že nemusí to platit u všech)?A proč si myslíš že takovým životem na sebe nabalují destruktivní energie?

Ikona diskutujiciho Ivet 2010-04-29 21:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda, jsem si nikdy neuvědomila, že zákon příčiny a následku a síla rezonance je vlastně to samé. 😉 No ikdyž…když třeba vykonáme např. něco špatného a nám se to vrátí (třeba až v příštím životě), stejně mám furt tendenci to řadit trošku někam jinam, něco jako karma, než jako sílu přitažlivosti… ale je faktem, že vše je vlastně tak jednoduché :D

Ikona diskutujiciho Vojta 2010-04-29 21:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue,mám tolik otázek,tak se na pár zeptám pokud to nevadí.Dle legend, jsme už 4 civilizací na této planetě.Jací byli ti předchozí a proč se staly ty katastrofy?Jak moc byli vyspělí?Jakou roli v tom hraje Nibiru a genetická uprava člověka?Dle mého usudku se bájná mytologie zakládala na pravdě.Jak nás ovlivnují mimozemské civilizace v dobrém a ve zlém.//Má matka zažila kontakt se stříbrnými//.Prý máme s jednou rasou dokonce výměný obchod/technologie za možnost výzkumu na tvorech/.Je možné aby se posílaly informace do minulosti a tím se ovlivnovala budoucnost?A mužeš mi prosím předat vzkaz do nebes?Já vím,že to jistě ví.Ale budu se cítit mnohem lépe.Děkuji

Ikona diskutujiciho Jaaaasom 2010-04-30 00:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Alue. Rad by som pocul tvoj nazor na tuto vec, ktora absolutne nesuvisi s tymto clankom ale nemas forum tak budem spamovat tu. Dufam, ze rozumies slovensky : )

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-30 09:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Katrin1011 2010-04-30 20:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ach jo, to na co se ptá 13 by mě taky zajímalo, ale nikde na netu se to nedá zjistit:(

Ikona diskutujiciho Alue 2010-04-30 20:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Říkám, že se to dozvíte v dalším výkladu Zákonů Vesmíru. – Stačí si počkat.

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-01 12:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Hledá se těžko a pro nezasvěceného je těžko poznat, co je vlastně pravda…:( a každý autor se zaměřuje trochu na jinou část poznání, takže asi musíš projít hodně stránek i knížek a snažit se to nějak poskládat dohromady. Třeba některé věci se mi ujasňujou z článků Miroslava Zelenky. Taky jsem zrovna začala číst Transformaci vědomí, díky článku Barchettky! a je vážně skvělá… A samozřejmě jsem moc ráda, že tu jsou stránky Alue, bez nich kdoví, jestli bych si vůbec uvědomila, že věci nejsou, jak se zdají.

Ikona diskutujiciho Dave 2013-04-14 22:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za tento blog, je toho tolik co si budu chtít přečíst…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek