1. / Vtělení pozemští andělé jako nebezpečná lež

20.12.2010 v Spiritualita 72

Aluška.org - malé logo

______ 1. DÍL _____

Milí čtenáři, teď bych ráda pohovořila o tématu, které mě znepokojuje a tíží už opravdu dlouhou dobu. Dlouho jsem to odkládala, ale už to dál odkládat nebudu. Vím, že po přečtení tohoto článku se na mě sesype obrovské množství kritiky, která nebude mířená na mě, ale bude to vesměs zoufalá snaha mnohých lidí udržet si svůj sebeklam, protože se bojí pohledu na pravdu. Očekávám od vás tuto kritiku, přesto se do výkladu pustím, protože jsem pevně přesvědčená, že i kdyby pomohla pochopit jen jedinému člověku, tak mi to za to stálo. Pokusím se být v článku trošku více detailní a citlivější, nechci vás ranit, protože vím, že je vás mnoho, kterých se toto téma hluboce dotýká. Přikládám mu velkou váhu.

Téma je otázka vtělených pozemských andělů. Předem raději upřesním pojmy, aby bylo jasně dané, o čem je řeč. Téměř všichni lidé, kteří se začínají zajímat o esoteriku, se jednou setkají s autorkou slavných knih Doreen Virtue. I já mezi tyto lidi patřím. Ve své knihovně mám sbírku jejích svazků. Mám je moc ráda, moc ráda jsem je všechny četla. Ty řádky totiž člověka uvolňují, dostávají jeho myšlenky pryč od problémů a ukazují nový pohled na svět. Svět, ve kterém se to hemží různými dobrými bytostmi, které nás mají rády a chtějí nám pomáhat. Takový svět tu skutečně existuje. Vidím ho, cítím ho, žiju v něm. Bohužel důvod, proč je tato úžasná autorka tak slavná, není pouze to, že umí své čtenáře pohladit a nadchnout. Abyste v systému byli celosvětově známí, musíte vždy část své práce poskytnout jemu na úkor pravdy a na úkor lidí. Mluvím opravdu o problematice vtělených pozemských andělů.

Doreen Virtue touto lží uvádí obrovské masy lidí v omyl, který by se mohl zdát na první pohled prospěšný, ale ve skutečnosti nás jen rozděluje, živí v nás pocit oběti a pocit nadřazenosti, ačkoliv to vůbec není pravda.

Doreen Virtue tvrdí, že existuje mnoho lidí, kteří nemají lidskou duši, ale vlastní duši anděla, elementární bytosti, nebo mimozemšťana. Popis a rozřazení různých druhů těchto lidí je koncipován tak, aby na vás vždy něco alespoň trochu sedlo. Existuje test ,,Jaký vtělený pozemský anděl jste?“. Mě například vyšly téměř úplně všechny druhy bytostí. Mohu tomu rozumět tak, že jsem ultra super vtělená multi bytost, nebo také tak, že je to nesmysl. Ta druhá možnost je ta pravdivá a já vám vysvětlím, proč tomu tak je.

Podívejte se na sebe a podívejte se na lidi, kteří se zajímají o alternativní způsob života. Proč do toho všichni jdeme? Proč? Proč věříme na tyhle věci a proč s nimi experimentujeme?

Odpověď je pro všechny podobná. Jdeme do toho, protože se cítíme jiní. Cítíme, že nepatříme do systému, který tu v současné době funguje. Cítíme se ve svém hledání osamělí, zmatení a moc toužíme najít pravdu. Hledáme smysl života, hledáme způsob, jak být šťastní a hledáme způsob, jak milovat sám sebe bez ohledu na to, jak vypadáme, nebo jak špatně s námi zacházeli v dětství. Jdeme do toho většinou po hlubokém životním otřesu. Po zahlédnutí UFO, po prožití vize. Po rozvodu, po smrti blízkého, po zneužívání, po pokusu o sebevraždu, jdeme do toho ve chvíli, kdy zjistíme, že musíme najít něco vyššího, nebo nás náš svět sní zaživa. Zoufale hledáme pravdu, správnou cestu a lásku.

Není to tak, že my jsme divní a že my do tohoto systému nepatříme. To nám říká systém. Pravda je úplně naopak. My, kteří chceme žít zdravě, my, kteří hledáme spojení s universem, my, kteří toužíme po vzájemné toleranci a lásce jsme ti, kteří jsou normální a ti, kteří usilují o to, co je správné. Naopak ti, kteří život přijmou takový, jak jim ho systém dá a nehledají nic lepšího, ani je nenapadne přečíst si složení výrobku, který bezmyšlenkovitě pozřou jsou ti, kteří jsou nemocní. Jdou totiž ve stádu a nemyslí na to, kam je stádo přivede. Neryjí do otázek, nehledají, jestli to co se říká v televizi je pravda. Jsou líní myslet a myšlení se bojí. Bojí se změny a bojí se toho, že by život mohl vypadat jinak a lépe. Proto se separují a bojí těch, kteří hledají a kteří se ptají. Kteří čtou etikety výrobků a chodí do lesa.

Vy přátelé nejste ti, kteří jsou divní a nenormální, vy jste ti, kteří jsou ti praví, přirození, kteří nepřijímají betonový život a umělou stravu. Člověk je bytost přírody, bytost intuice a tvůrčího potenciálu. Vy jste na to nezapomněli, proto jste cenní, důležití, potřební a proto se vám systém snaží nalhat, že jste nenormální, aby sám přežil. Abyste ho nedokázali pokořit a nenastolili nový, lepší způsob života. Systém je živý a myslí prostřednictvím těch, kteří v něm odevzdaně kráčí a neptají se, co jim to přinese.

Toto prosím pochopte, že pravda je přesně naopak, systém vám to ukazuje otočené, aby vás polapil. Podívejte se na sebe jinýma očima, očima původního člověka, který nezapomněl, že život má být krásný, zdravý a zelený.

Jakmile toto pochopíte, dojde vám, že jste plnohodnotní a krásní lidé. Už netoužíte být někdo jiný, protože chápete, že vy už jste úžasní a že máte potenciál ten systém pokořit. Nenecháte si nalhat, že jste nenormální. Vy jste zdraví a vy jste tvůrčí potenciál této planety. Jste poslední šance na uzdravení systému, nepouštějte ji, prosím!

Teorie o lidech, kteří nejsou lidmi, vlastní duši elementární bytosti a proto nezapadají do systému počítá s tím, že dopředu věříte, že jste divní, odlišní, že sem nepatříte. Počítá s vaším nezdravým přesvědčením o vlastní nepatřičnosti a podivnosti. Pokud věříte, že jste jiní, že jste divní a že nezapadáte, cítíte se méněcenní. Cítíte se odstrčení, neuznávaní, bezmocní a osamělí. Já ten pocit moc dobře znám, vyrostla jsem odstrčená, osamělá, nepochopená. Moje dětství nebylo dobré, ani hezké, ani bohaté, ani plné lásky. Bylo prázdné a útrpné, ale dalo mi všechny potřebné zkušenosti pro práci, kterou pro vás teď dělám. Já ze svých překážek těžím a používám je na pomoc jiným lidem, protože je chápu a vím, co zažívají. Udělejte to také! Nevěřte věcem, které do vás zasila výchova a nezájem okolí. Nevěřte tomu, že jste divní a zbyteční. Přivede vás to do hrozného pekla. Váš život bude na hovno, vy budete na hovno a všechno bude na hovno, protože jste tomu uvěřili. Život není na hovno a lidé nejsou na hovno, otevřete oči a uvědomte si, že vidíte a žijete to, čemu věříte.

Člověk, který se cítí být divný a bezcenný má komplex méněcennosti. Hledá způsob, jak se ho zbavit a jak najít spokojenost. Pustí se proto do esoterických věd a narazí na knihy od Doreen Virtue. Doreen mu poví, že když je jiný a divný, že je anděl, nebo víla a že proto je vlastně úžasný a jedinečný, že je vzácný a že má učit lidi lásce.

Zní to jako dobrá myšlenka a snaha pomoci lidem, kteří hledají sami sebe, ale ve skutečnosti je to meč, který si namíří takový člověk přímo proti sobě, jakmile tomu uvěří.

Uvěří, že je anděl a začne se podle toho chovat, začne podle toho žít. Svoji divnost a utrpení považuje za důkaz svého vyššího původu a začíná peklo.

Vtělený pozemský anděl přijme sám sebe jako bytost, kterou ve skutečnosti není. Začne se cítit někým lepším, začne se cítit nadřazeným.

,,Podívejte se na mě, já jsem anděl, já jsem z vyšších světů a vy jste všichni lidé, jste hloupí a lpíte na hmotě. Já jsem ten, který žije v lásce, jsem úžasný a dokonalý, jsem nejvyššího rodu, vy jste jen lidé.“

Tak se stane, že tento člověk uvěří ve své odlišné kořeny, odlišné poslání a to ho UČINÍ SKUTEČNĚ ODLIŠNÝM A ODĚLÍ HO TO OD OSTATNÍCH JEŠTĚ VÍCE, NEŽ PŘEDTÍM.

Víra ve vtěleného pozemského anděla je tak moc nezdravá, protože živí váš pocit odlišnosti, ze kterého udělá namyšlenost a vyvolá u vás ještě větší oddělenost. Jste ještě osamělejší a ještě divnější, než jste byli předtím. Nikdo vám nerozumí a jste znovu neštastní, trápíte se a nechápete, co děláte špatně.

Proto jdete a najdete si fórum, nebo skupinu lidí, kteří věří také, že jsou vtělení pozemští andělé. Utvoří si klub vyvolených a dokonalých světlých bytostí, které mají spasit svět a naučit lidi být lidmi.

Jak chcete učit lidi, když nejste jedni z nich? Když kočka přijde do smečky vlků a začne je učit, že se má kadit do písku, myslíte si, že ji vlci budou poslouchat? Vyženou ji ze smečky, protože k nim nepatří. Kočka nikdy nemůže naučit vlka kadit do jamky v písku a člověk s komplexem méněcennosti, který zamaskoval údajným vyšším původem, nemůže nikdy patřit k lidem a učit je lásce, když věří, že není jedním z nich, když to nezná a sám to ve skutečnosti neumí.

Pokud se oddělíte od lidí, oddělí vás to ještě více a přivede vás to k utrpení. Tím spíše se činíte zranitelnými, protože jste náchylní upadnout do sekty, která věří, že spasí svět, že jen ta se učí dobrým věcem a že celý svět okolo je špatný, temný a že lidé jsou hloupí. Víra, že jste něco víc, vás učiní nemocnými. Ještě nemocnějšími, než jsou poslušné ovce systému. Tato víra je síť, do které se chytají nešťastní lidé.

Znám mnoho těch, kteří se nazývají pozemskými vtělenými anděli, nebo v toto touží věřit. Všichni mají společné právě to, že nevědí, že jsou v pořádku, nevědí, že být člověkem není méněcenné a nevědí, že víra v pozemského anděla jim ubližuje. Když jim to vysvětlíte, reagují všichni podobně. Začnou plakat, začnou nadávat a začnou se bránit všemi svými silami, jen aby jim nikdo nebral jejich post dokonalého anděla. Když jsou rozumní, začnou o tom přemýšlet a za pár dní řeknou, že je to pravda, že tomu věří, protože se cítí být ménecenní a zbyteční, že je to zástěrka pro jejich pocit odpadlíka. Jak s tím naloží, to už je potom vždy jejich individuální cesta. Ti silní tuto víru opustí a najdou spokojenost. Ti slabí, kteří nejsou schopni myslet sami za sebe se k tomu vrátí, přestože uznali, že si jen léčí komplex méněcennosti. Mají totiž pocit, že bez toho nedokážou žít a to je žene do záhuby. Bohužel je to ale jejich volba, jejich svobodné právo a nikdo jim nemůže přikazovat, čemu budou a nebudou věřit.

To, co jsem tu popsala, jsem seskládala ze svého vlastního života a z mnohých setkání s lidmi. Z jejich výpovědí a jejich reakcí. Je to realita. Pokud věříte, že jste pozemské vtělené cokoliv, snažte se pochopit, že je to pro vás nezdravé a že vás to odděluje od ostatních ještě více, než předtím. Nikdo nechce být sám, ale vy si to sami způsobujete právě tím, že se děláte jinými, lepšími. Poznejte sami sebe, milujte sami sebe a opustí vás chuť hrát si na někoho, kým nejste.


© Aluška.org, Alue K. Loskotová 2010. Publikování části nebo celku na jiných stránkách je zakázáno.

► Pokračování článku – ZDE ◄

Komentáře

Ikona diskutujiciho ika 2012-10-16 09:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co na to říct. Až budeš mít hodně otevřený vnitřní zrak, tak ty křídla uvidíš. Zatím to pro tvůj vývoj není třeba.

Ikona diskutujiciho slunce 2013-04-05 16:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

každý člověk má svoji cestu – proto nelze říct, že všichni kteří hledají smysl svého života a nejsou součástí zmanipulované masy jsou vtělení andělé. Každý je tady z jiných důvodů – nejde paušalizovat. Proto také naučím jiné lidi nejvíce tím, že tvořím svůj vniřní svět, naučím se milovat sám sebe atd. Ne že jim vnucuji svoji cestu jako jedinou správnou. Takže samozřejmě existují mezi námi vtělení andělé čí jak jim chcete říkat. To že si to někdo na své cestě uvědomí neznamená ovšem že je divný. A už vůbec ne že je nějak nadřazený ostatním. Opravdová vyšší láskyplná bytost cítí a ví, že nikdo není nadřazený nikomu  - cítí se součástí velké jednoty, součástí Boha a Boží lásky. Nemůže se cítit oddělená ani osamocená či méněcenná. A ví, všechny bytosti jsou součástí jednoty a boha. Jdeme všichni po stejné cestě, jen je zkráka každý někde jinde, někdo víc vzadu někdo dál. To je celé. Nikdo není nikomu nařazený, nikdo není méněcenný. Vtělené vyšší bytosti – duše z vyšších dimenzí, které tady samozřejmě jsou – jsou snadno poznatelné. Září z nich láska, vnitřní mír a světlo. Nepovyšují se a jistě teď ani nepláčou po přečtení vašeho článku.

Ikona diskutujiciho ThEvolutionMan 2014-02-04 16:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[52]:  Slunce, souhlasím s tebou. Doreen nelže, to lidé snadno uvěří. Lidé se povyšují, je to lidská vlastnost. Můj názor je, že nic není zlé. Svět má svojí rovnováhu. Lidská povýšenost nejspíše pochází z pocitu méněcenosti, myšlenky, že jsou něco míň. Opravdový převtělený anděl bere na vědomí, že tu není kvůli povyšování se nad lidi. Že nemá být v popředí, a vést lidi. Pravý anděl ví, že je potřeba být vzadu, za lidmi a tlačit lidstvo kupředu. Vtělení andělé tu jsou. Jsou tu proto, že začal Vzestup. Cesta lidí ze třetí dimenze, do té páté. Oni vědí, že tomu tak musí být, a proto tu jsou. S každým člověkem, který zvýší své vibrace, se více a více rozvibruje celá Země. Proto tu jsou. To, že někdo uvěří něčemu, co se ho netýká neznamená, že to je lež. 🙂

Ikona diskutujiciho ThEvolutionMan 2014-02-04 16:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Narazil jsem na několik zmíněk o Ochráncích. Mají prý od každé skupiny něco. Je to pravda, nebo lež ? 🙂

Ikona diskutujiciho ThEvolutionMan 2014-02-04 16:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Není to tak, že my jsme divní a že my do tohoto systému nepatříme. To nám říká systém. Pravda je úplně naopak. My, kteří chceme žít zdravě, my, kteří hledáme spojení s universem, my, kteří toužíme po vzájemné toleranci a lásce jsme ti, kteří jsou normální a ti, kteří usilují o to, co je správné."

Ikona diskutujiciho Eruwaedhiel 2014-03-04 22:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S tímto článkem rozhodně souhlasím, přesto..! 🙂 Cítím také potřebu sdělit, že tuto knihu jsem obdržela jako dárek od kamarádky, když mi bylo asi 15. V té době se v mém životě děly nesmírně negativní věci, nabalovala jsem na sebe vinu a špínu, která nebyla moje a z toho pramenilo spoustu bolesti, byla to taková "nutná" procházka osobním peklem.. Když jsem však tuto knihu (Pozemští andělé) dostala, bylo to jako rána kladivem do hlavy. Najednou jsem viděla víc než jen černo a v jistém směru mě to nehorázně posunulo vpřed. Samozřejmě to byl jen střípek skládačky, ale pro mě v tom období velmi důležitý.

Ikona diskutujiciho mima 2014-06-14 21:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě před 10 minutami jsem se dívala na knihy od D.V. a narazila jsem tam na "Pozemští andělé" říkám si že by to bylo dobré. Po chvíly jsem si řekla že tu bude bez tak nějaká kravina a radši jsem to zavřela :D Jakmile jsem si přečetla tenhle článek vydechla jsem si že jsem tu stránku s tou knihou zavřela :D Ale musím říct že některé její knihy jsou opravdu moc pěkné a dobré, např. "Andělské vedení" 🙂

Ikona diskutujiciho Blanka 2014-09-24 08:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]:andělé mezi námi jsou,ale nepovyšují se,nejsou zlí a ani odlišní,mají lidská těla a respektují je,jen se snaží pomáhat,ne se škatulkovat do nějaké skupiny podle knížky…..

Ikona diskutujiciho lia 2014-10-11 17:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[58]: naprosto souhlasím

Ikona diskutujiciho Juraj 2015-02-02 18:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nie každí človek ktorí verí že je vtelený anjel musí byť namyslený. Záleží to dosť aj od definície anjela. Ja osobne verím že duša každého z nás je jedna malinká častica boha, ktorej dal boh dar slobodnej vôli. Boh je láska a láska je boh, tiež sa označuje ako energia, vesmír, zdroj… Mne osobne je jedno kto akú má vieru podstatné je aké má kto srdce. Tým že máme všetci slobodnú vôlu všetci sa môžeme rozhodnúť či budeme nasledovať lásku dobro empatiu, alebo strach zlo ego. A pre mňa osobne anjeli sú všetky duše čo sa rozhodli kráčať cestou lásky a dobra. Verím tomu že duša je večná a po smrti ak je dobrá stáva sa anjelom lebo sa rozhodne pomáhať ostatným ako ich strážny anjel. Preto mnohý cítia prítomnosť akoby ich ochraňoval niekto zosnulý napríklad babka a dedko. Verím že tomu tak naozaj často aj je. A zas tí čo sa rozhodli pre zlo po smrti často ostávajú ako temný duchovia ktorí sa zas snažia ubližovať druhým. A poznám dosť ľudí ktorí to cítia rovnako. Takže ak oni alebo ja poviem na niekoho že je to anjel nemyslíme tým že je nadradený ale že je to dobrý človek čo sa snaží pomáhať druhým. Samozrejme každí robí chyby ale podstatný je úmysel a čo v nás prevyšuje 🙂

Ikona diskutujiciho lenkoc 2015-03-10 16:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[59]: Přesně něco podobného jsem chtěla také napsat. Z celého článku mám pocit, že pisatelka je zklamaná a své zklamání předkládá jako fakt.Já sama se nepokládám za divnou, neuznanou ani ošlivou či jinak zpitvořenou osobnost,ani za vtěleného anděla,a přesto si nedovolím popřít něco, o čem nemohu a nemám se jak přesvědčit. Vše je otázka víry a vzdělání i klasického a pozemského. a samozřejmě fyzického intelektu. zase dle mých mnoha hovorů s kvantem lidí vím, že čím nižší intelekt, tím větší přesvědčení o své jediněčnosti a dokonalosti. Pisatelce přeji jen to nejlepší a aby skutečně  viděla…

Ikona diskutujiciho Andy 2015-03-13 22:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,

Ikona diskutujiciho Kamil 2015-03-31 22:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já vidím pojem archanděl a anděl jako vnitřní možné tváře a povahy človeka.Určitě se každý z vás někdy v životě zachoval jako anděl,Uriel,Rafael,Camael,Jofiel… ať už to byla jejich světlejší nebo temnější vlastnost chápete jak to myslím 🙂 Není to o tom že se s tím ztotožníte doslova.

Ikona diskutujiciho Kamil 2015-03-31 22:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to úplně k tématu já jen tak pro zajímavost 🙂

Ikona diskutujiciho Pavlína 2015-07-25 17:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný článek. Když jsem četla knihu od této spisovatelky, myslela jsem si to samé o nadřazenosti. A také jsem si říkala, že to nemůže být dobré jak pro dotyčnou osobu, tak pro lidi okolo ní.

Ikona diskutujiciho Ayra 2015-09-26 14:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím autorku pochváliť za túto úvahu, nie zlá, celkom pekná, ale je to len osobný, ničím nepodložený názor.

Ikona diskutujiciho Freya 2015-10-24 07:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[53]: souhlasim :-)

Ikona diskutujiciho julia 2016-01-21 17:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahojky tak ja si verím v čo si veriť chcem, ale povedzte mi ak by bol niekto naozaj vteleným anjelomtak by sa neprával, že je niečo/niketo viac, ale práve naopak a pravdepodobne by si to neuvedomoval. A neviem ako vám to mám vysvetliť, ale na mňa úplne sedel opis elmentárnej bytosti ja sa tak prirodzene správam zž od mala a aj ked si to kamošky prečítali tak vraveli, že to ako keby písali o mne (rada by som bla elementárno bytostou a podla mna to je pravda, ale od vtedy čo som to "zistila" tak sa nesprávam o nič inakšie len si vac všímam rastlín a kveetov 😉 )

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-02-07 12:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím, ALE co když se Ten člověk nepovyšuje nad ostatní a rozhodně si ego nekrmí a bere všechny jako rovnocenné?!

Ikona diskutujiciho Bafik 2017-06-04 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, jen bych rad pridal svuj pohled. :-) Pokud jsme tady na zemi tak jsme vsichni lidmi :-) co jsme byli v minulich ci budoucich zivotech je vec jina

Ikona diskutujiciho Bafik 2017-06-04 21:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja v nekterych lidech vidim ruzne aspekty nekdy zvireci nekdy ruznych bytosti :-) je otazka jestli je to opravdu je aspekt nebo archetyp ci ta dana osoba byla puvodne z jine skupiny dusi nez jsou lide ci jestli to nejsou potomci nejakych cizokrajnich bytosti :-) cas ukaze kam se tento dar vyvine :-)

Ikona diskutujiciho Shellbi 2019-01-20 14:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[52]: Ano tento clanok je naozaj dobrý,ale len pre tých ludì kt. Podlahli sebaklamu skutočný prevtelený anjel sa neciti byt nadradený ani viac milovaný bohom ako iný,oni sù medzi nami a vela z nich nečitalo nejakù super anjelsku brožuru od D.W takže o tom ani nevedia,len cìtia nieco inè ako ostatný a to už od malicka.vela z toho ako ich rozozname je pravda ale vela je aj lož.ja by som to až tak nezatracovala skôr by som sa snažila Ich pochopiť

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek