10.000 Osob v hluboké hypnóze popsalo shodné poselství o budoucnosti lidstva a skutečném důvodu, proč jsme tady

19.10.2023 v Poselství 40

10.000 lidí, kteří se navzájem vůbec neznají, v hluboké hypnóze popsali stejné svědectví. To znamená, že na nevědomé úrovni víme, co nás čeká a proč jsme tady. Odpovědi na všechny zásadní otázky, jako proč jsme se sem vůbec narodili, jaký je náš účel, co máme dělat a co nás čeká, už naše podvědomí zná. A najdete je napsané v tomto článku.Celkový udávaný počet shodných svědectví je složený z více zdrojů, od více mediátorů a hypnotizérů. Nejvíce těchto informací pochází z hypnotických sezení badatelky Dolores Cannon, která probíhala mezi lety 1970-1990.

Rok 2012 byl pro mnoho lidí velmi transformující, přestože jsme kolektivně očekávali něco jiného. Silné transformační energie, které k nám dorazily v roce 2012, u mnoha lidí spustily intenzivní probuzení a přehodnocení svých postojů a svého způsobu života. Mnoho duší se v této době probudilo a začalo následovat svou duchovní cestu.

Následující poznatky, které s vámi dnes chci sdílet, pocházejí z knih spisovatelky Dolores Cannon (1931-2014), slavné hypnoterapeutky. Bylo vydáno celkem 19 knih, které popisují její zkušenosti z terapií. Knihy nejsou o tom, že Dolores něco tvrdí, ale popisují to, co prohlásili její klienti.

Na čem se tedy shoduje deset tisíc svědků?
Všichni jsme věčné duchovní bytosti, které zažívají dočasnou lidskou zkušenost. Na základní úrovni jsme tu všichni proto, abychom se účastnili přechodu ze staré reality do vyšší úrovně, do nové reality. Mnoho lidí tomu říká přestup do 5D, nebo Zlatý věk.
Přišli jsme sem proto, abychom si znovu vzpomněli kým skutečně jsme, abychom odhalili clonu zapomění.

Navštívit spřízněný e-shop Alue.cz: Nabízíme výrobky pro duševní a tělesnou pohodu, s dodáním už od 69kč!

Svědkové shodně popsali, že událost v roce 1954 spustila volání Země o pomoc. Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki.
Tato strašlivá katastrofa způsobila, že Země vyslala intenzivní nouzovou vlnu do Vesmíru, aby přivolala pomoc. Tato silně destruktivní energie zasáhla celou Zemi i okolní Vesmír. Takové zásahy jsou pro Vesmír netolerovatelné, protože narušily i okolní dimenze a planety. Země se tedy rozhodla, že nechce být zničena a začala volat o pomoc vnější vesmír.

Všichni lidé jsou energeticky a fyzicky propojení se Zemí a lidstvo má svobodnou vůli zničit samo sebe. Pokud to bude chtít a vydá se tou cestou, má takovou možnost. Inkarnace na Zemi je školka, kde se učíme a kde se probouzíme. Dolores Cannon při terapiích zjistila, že její klienti v hluboké hypnóze prohlašovali, že přišli na základě voláni matky Země o pomoc. Uslyšeli její volání a rozhodli se, že se stanou součástí pomoci, která přijde, aby Zemi pomohla.

Svědkové shodně popisovali, že dopředu věděli a byli upozorněni na to, že tato pomoc Zemi bude opravdu těžkou životní zkušeností.

Miliony duší z celého vesmíru, z mnoha různých planet, sem přišly proto, aby pomohly planetě Zemi přejít na lepší dějovou linku, kde nedojde k destrukci, ale kde lidstvo naopak rozkvete a pozvedne se do vyšší úrovně vědomí a existence.

Tato mise má omezení a pravidla. Například to, že si nepamatujeme kým jsme byli předtím a nepřijdou nás zachránit ET s jejich vysoce pokročilými technologiemi. Musí to zvládnout lidstvo.

Věděli jsme, že to bude velká výzva, že zapomeneme kým jsme a že to bude hodně tvrdé. Přesto jsme tuto misi dobrovolně přijali.

Naším největším nepřítelem, který nám brání naplnit tento úkol, je přebujelé ego. Sobectví, nenávist, závist a pocit odpojenosti. Naším největším nepřítelem je bojování mezi sebou, které nás odvádí pryč od našeho skutečného úkolu. Proto jsme podprahově bombardovaní destruktivními daty, strachem a proto jsme programovaní tak, abychom nenáviděli sami sebe, nenáviděli jiné lidi kolem nás, abychom na ně útočili a ponižovali je. Elity a temná společenství totiž vědí, o jakou hru se hraje a nechtějí ztratit svou moc.

Když se všeho bojíme a navzájem se nenávidíme, jsme zablokovaní a nemáme žádnou moc. Rozhodně pak ani nemáme moc něco na světě konstruktivně změnit. Je to záměrná masírka, která nás udržuje v nízkých vibračních stavech.

Čím více utrpíte, tím více se stáváte vědomější a tím více vaše osobnost zraje. Protože poznáte skutečnou hloubku a hodnotu věcí, kterou byste jinak neviděli. Proto je tato mise tak těžká. Hrajete svoji roli, plníte si svůj úkol. Vaše bolest vás dotlačila tam, kde jste. (Nebo vás teprve na požadovanou pozici dotlačí, vydržte to a nehažte flintu do žita. Přijměte transformační lekci a vykopejte z toho maximum.) Vaše bolest vás udělala člověkem, kterým jste. Donutila vás totiž, abyste se probudili. V perfektním komfortu, kde nejsou výzvy a kde nic nemusíte překonávat, byste nepocítili tlak na rozvoj a na změnu. Je to hybná síla, která vás nutí dělat a plnit své poslání.

3D je realita, ve které jsme nyní. Je to svět oddělenosti, nevědomosti o naší skutečné podstatě, duality, dobra a zla. Je to svět, kde děláte věci sami pro sebe. Jste v módu přežití. Pokud znáte lidi, kteří jenom hrabou sami pod sebe, pro nikoho nic nezištně neudělají a u toho se pořád jenom litují a jsou věčně nespokojení s tím co mají – tito žijí ve 3D stavu bytí. Tito se potřebují probudit.

4D je svět vyšší vibrace, lásky a spolupráce. Vzpomeneme si kým jsme a co je skutečně důležité. Pracujeme ne jen sami pro sebe, ale i pro ostatní lidi a pro svoji komunitu. Sdílíme své znalosti, potenciál a plody své práce s ostatními a se světem. Je to stav jednoty.

Kolem roku 1980 bylo předpovězeno, že přijde období sklizně, nebo zúčtování. Toto období mělo přijít za 30-40 let. Takže toto zúčtování probíhá právě teď.
Období zúčtování je doba, kdy dostaneme možnost přesunout se do vyššího stavu vědomí. Požadavek k tomuto posunu je, abychom věnovali nejméně 51% svých aktivit službě ostatním a komunitě a 49% sami sobě.
To je něco, co obecně všichni probuzení a duchovní lidé dělají a co tito lidé již splňují.

A je to také pravý důvod, proč má tolik lidí intenzivní pocit, že mají pomáhat druhým lidem. Mnoho lidí, kteří mají i skutečně velmi těžký život a sotva lezou, mají přesto trvalou intenzivní touhu dělat terapie, poradce, sdílet duchovní materiály, vést duchovní skupinu, pořád chtějí někoho léčit, nebo chtějí někoho zachraňovat. Nejenom lidi, ale také zvířata. Takže vznikají například soukromé útulky pro zvířátka, která nikdo nechtěl, i když majitel má sotva na složenky. Je to totiž jeho základní pud, chránit, pomáhat, léčit. A na tento pud nemají žádné vnější materiální okolnosti vliv. Takového člověka skutečně nezajímá, že na to nemá peníze, nebo že je to práce navíc. Nezajímá ho, že mu matrix háže klacky pod nohy. Prostě si plní svou úlohu.
Ano, je pravda, že abyste mohli skutečně efektivně pomoci jiným lidem, musíte nejdříve pomoci sami sobě, ale to nijak nevyvrací pravost a pravdivost tohoto vnitřního nutkání sloužit komunitě, lidstvu, pomoci planetě. Je to zpráva, na základě které jste se inkarnovali a zůstává s vámi po celý život, bez ohledu na nepříznivé vnější okolnosti!

Tato doba je divoká a bláznivá. Máme pocit, že je toho teď hodně, ale ve skutečnosti byl svět bláznivý vždycky. Rozdíl je akorát v tom, že jsou všechny tyto bláznivosti více zřetelné a více si jich všímáme. Jednak díky digitalizaci, ale zejména díky našemu pokročilejšímu stupni uvědomění.
Když je člověk otupělý a nevědomý, nevidí růžového slona, ani když ho má přímo před sebou. Musí se první probudit a musí otevřít oči. Intenzita, s jakou vnímáme nesmyslnost a bláznivost lidského počínání, je přímo závislá na naší uvědomělosti.

Jak se energeticky posunujeme od sebe směrem ven k propojení se světem a ostatními, posunujeme se energeticky na časovou linii, kde lidstvo dojde do krásné a konstruktivní budoucnosti. Když se posouváme z hlavy do srdce, povyšujeme své energetické vibrace, aktivujeme své energetické pole a tím posouváme do vyšších vibrací i naši planetu, která se dostává do konstruktivní časové linie.

Jak postupně propojujeme naše vysokovibrační pole s ostatními, posouváme energeticky celou planetu. Toto je přirozený přesun do 4D. Děje se to tím, jak se probouzíme a jak probouzíme další lidi okolo nás a snažíme se je zapojit do tohoto konstruktivního posunu.

Požaduje se od nás, abychom si vyřešili své stíny, zvyšovali své duchovní vibrace, pracovali pro druhé a probouzeli další lidi. Meditujte, abyste zvýšili své energie, své vědomí, abyste si vyčistili hlavu od destruktivních vzorců myšlení.

To, co se děje v naší hlavě, to se děje v našem energetickém poli a takto vzniká kolektivní energetické pole. Čím více lidí je vědomých a probuzených, tím silnější vzniká energie, která způsobuje, že se probouzejí další lidé. Stále rychleji a ve stále větším počtu, jak sílí toto vysokovibrační pole.

Když si mnoho lidí myslí shodnou věc o budoucnosti, vytváří se tím kolektivní myšlenková forma, která ovlivňuje další dění. Naším úkolem je proto utvářet konstruktivní kolektivní vědomí.

Další část tohoto kolektivního svědectví se týká budoucnosti lidstva, což je neméně zajímavé. Svědectví jsou od různých lidí z různých prostředí. Od introvertů, kteří absolutně nemají zájem dělat na kohokoli dojem, nebo se o tom s někým bavit, od lidí, kteří pracovali u utajených organizací v podzemních laboratořích a výzkumných centrech, i od naprosto běžných lidí, které potkáte venku na ulici.
Svědkové popisovali sluneční erupce, které budou postupně sílit a nejsilnější budou okolo roku 2027. V té době má slunce svou energií změnit kolektivní lidské vědomí.
Sluneční erupce ovlivňují lidi, lidé ovlivňují svým vědomím schumannovu rezonanci a ta opět působí zpět na lidi. Je to uzavřený kolotoč vibrací.

Lidé, kteří se identifikují jako hvězdné duše, vtělení andělé, léčitelé Země – nebo který pojem je vám milejší, všichni víme o kom je řeč – dělají tuto práci právě teď, protože jejich úkolem je udržet kolektivní lidské vědomí na co nejvyšší úrovni. Nemusí znát tyto informace, nemusí znát knihy od Dolores Cannon, nemusí si uvědomovat, že působí na kolektivní lidské vědomí. Dělají to instinktivně, protože je to jejich úkol. Je to důvod, proč sem přišli. Jejich působení otevírá dveře a udržuje možnosti i pro lidi, kteří se zatím neprobudili a ještě nenastoupili na tuto cestu.

Je to globální metamorfóza a urychluje se. Proto jste svědky toho, kdy lidé, které jste předtím možná považovali za absolutně nevědomé a netečné, najednou začali sami od sebe, aniž byste na ně tlačili a vy jen zíráte. Je to posunem kolektivního lidského vědomí, se kterým jsou propojení a které na ně začalo působit.

Je důležité nenechat se rozptýlit ničím zlým, neuhnout z cesty. Nenechat se děsit médii, ale ani děsivými konspiračními teoriemi, protože to není síla, která by určovala budoucnost vaši, nebo této planety. Ta síla jste vy a je ve vás.

Pokud jste dočetli až sem a pokud s vámi tyto poznatky hýbou, věřím tomu, že jste jedním z těchto povolaných, kteří sem přišli, aby byli prvními probuzenými, kteří postupně společnou aktivitou docílí přechodu lidstva i planety Země do vyššího vibračního pole. Jste ti, kteří rozhodují o osudu tohoto světa. Tím, že děláte to co cítíte, jste autentičtí a pracujete pro kolektiv.
Vaším úkolem není boj proti něčemu, nebo boj proti někomu. To jsou nízké vibrace. Váš skutečný úkol je stát se zářičem, který vysílá do okolí. Pošlete tento článek lidem, o kterých věříte, že jsou vaší duševní skupinou, abyste tento proces posílili. Dlouho jsme pracovali v nevědomí, pojďme na tom pracovat vědomě a naprosto záměrně.

Jsme tu, abychom se aktivně účastnili přesunu do vyšší dimenze. Ne, abychom pasivně přihlíželi a sledovali show přes sklo. Naším úkolem není neutralita, naším úkolem je být změnou, která pohne celým světem.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Lada 2023-10-19 05:26:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. Na náhody nevěřím. O mnohém z toho jsem včera mluvila s manželem. Až se mi tají dech.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-19 09:48:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavá náhoda.

Ikona diskutujiciho Rudý úplněk 2023-10-19 07:27:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Země a její celá vesmírná zahrada rozmanitosti nejrůznějších genetických druhů je rukojmí zlých lidí s atomovými hlavicemi a volá o pomoc. Samozřejmě, že všichni ti hodní E.T., které to v tom roce 1954 přilákalo, nebudou těm zlým lidem na té planetě za to chtít nic udělat. Ne. Ani náhodou. Žádné Green dealy a snižování počtů lidské populace, především té tolik vynalézavé a volnomyšlenkářské, bojovné a válečné rasy ve prospěch té zelené planety a její obrovské genetické ZOO. Ne. Nic takového samozřejmě není a nebude! 😀

Ikona diskutujiciho petra 2023-10-19 07:28:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, mnohokrát děkuji za tento článek – shrnutí. Do diskuzí nepíšu, ale výše vámi popsané se mnou tak rezonuje až jsem měla v očích slzy pravdy, vděku lásky, pokory… že jsem se odhodlala reagovat. Neumím tak krásně a výstižně psát, ale snad i vy tušíte, co jsem tímto chtěla sdělit. Ještě jednou tisíceré díky.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-10-19 08:24:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super článek. Jen malý postřeh co se týče těch, kteří více pomáhají druhým než sobě; v některých případech se jedná o „osoby“ se sklony sociopatie a psychopatie, tedy mají potřebu organizovat a ovládat životy druhých; a pak tam jsou ještě lenoši….. a ta pomoc druhým je pouze zástěrka.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-19 09:52:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Nabídka tak zvané pomoci alias já ti něco slíbím, pak se na tebe stejně vykašlu nebo to udělám tak aby to vyhovovalo mě a ne tobě a uvážu si tě k noze a ještě po tobě budu chtít aby ses přede mnou plazil v bázni a úctě, není pomoc. To je prostě parazitování a manipulace.

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-10-19 08:30:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

I tohle může být pro některé velkou pravdou. 🙂

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-19 10:57:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvělý článek. A vím, že bych se neměl upínat na termíny, ale ta předpovídaná nejsilnější sluneční erupce v roce 2027 mi dodává naději co se týče kýženého nástupu Zlatého věku, kdyby to všechno mělo začít už za 4 roky… to by bylo absolutně bezva. Jsem rád, že tady můžu být v tak zlomové době, i když podmínky nejsou lehké a je to tady boj.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-19 12:52:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Povzbudivých zpráv není nikdy dost, hlavně v této době. Už nerozklikávám hlavní zpravodajské kanály, samá hrůza.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-10-19 11:16:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek. Nedávno jsem obdržela mantru – Dovoluji si zářit, dovoluji si být tím, kým chci… A v tomto zajímavém článku na mě vyskočí věta – Váš skutečný úkol je stát se zářičem, který vysílá do okolí. Nevím, jaký mám úkol, všechno dělám pocitově, ale někdy žasnu, jak se věci kolem mě dějí … Přijímám a děkuji

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-19 12:18:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je hodne ľudí, ktorí majú sny, alebo videnia niečoho, čo sa udeje. Dokonca aj Greta Thunberg mala také videnie. Bohužiaľ bolo zneužité na politické ciele. Tu je jedno z takých videní: https://sdu.sk/VeUMv Je tam správne opisovaná požiadavka na vzostup do 5D a ide o to, že človek nesmie mať hmotné fyzické telo ak by to chcel prežiť, alebo musí vedieť čo má urobiť aby prežil. Ešte nejaký čas máme. Biblia opisuje túto udalosť dosť podrobne a to aj v súvislosti s Izraelom, kde je opísaná posledná vojna pred udalosťou. Kde sa bude odohrávať a aké krajiny v nej budú bojovať.

Ikona diskutujiciho Ľubo 2023-10-19 13:44:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne tak to cítim od svojich 12 rokov, keď mi zomrel môj milovaný dedečko. Ako keby mi otvoril v duši to, o čom som netušil že je. Poďme spoločne zmeniť svet na obraz Boží.

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-10-19 14:58:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek. Najít si čas a chodit do přírody.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2023-10-19 15:56:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No v roku 2027 slnečné erupcie ešte len osvietia ludstvo, aby začalo budovať Zlatý vek. Takže to môže trvať dalších 30-40 rokov… Zatím to moccdobre nevyzerá. Svet čelí dvom problémom a to je zmena klímy a klčovanie Amazonského dažďového pralesa. To sú vážnejšie problémy než sa zdá. Málokto totiž vie že na planéte musí byť určitý počet stromov a keď ich počet klesne pod určitú hranicu nastane katastrofa. Stromy ,,otočia“ a stanú sa deštruktívnymi, budú vypúštať viac oxidu uhličitého než pohlcovať. Takže takou prvou pomocou pre Zem by malo byť prestať klčovať pralesy. Mimochodom niekde som počul že podla vedcov za nejakých 30-40 rokov sa má stabilizovať klíma – skončí globálne oteplovanie, takže to sedí s mojou teóriou že Zlatý vek nastane vtedy.

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-10-19 17:39:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Globální oteplování ani nezačalo.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-19 20:08:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak tenhle článek dává smysl. 🙂

Ikona diskutujiciho Ludmila 2023-10-25 21:57:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem nadšená z tohoto článku. Po celou dobu jeho čtení jsem cítila mravenčení po celém těle, velkou radost ,slzy v očich a pocit, že jsem majákem, který posílá světlo ☀️ lásku ❤️ a křišťálovou energii ✨ do svého okolí a možná i dál.
Jsem šťastná, že mohu být u této realizace nového světa- Zlatého věku. I v tomto momentálně neutěšeném světě se cítím jako v Ráji.
Přála bych tento krásný pocit všem lidem❤️🥰

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-10-19 20:42:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když se všeho bojíme a navzájem se nenávidíme, jsme zablokovaní a nemáme žádnou moc. Rozhodně pak ani nemáme moc něco na světě konstruktivně změnit. Je to záměrná masírka, která nás udržuje v nízkých vibračních stavech.
Ja mám dojem, že teraz je to najviac zlé, ako bolo. Jeden je liberál a druhý konzervatívec. Jeden je očkovaný, druhý neočkovaný. Za komunistov boli komunisti blbci pre väčšinu, ale takéto extra delenie v dnešných časoch tu nebolo.
Ako sa dá na takých rozdielnych názoroch pracovať na spoločnej veci? No nedá. Preto, ak sa niečo nestane, tak zatiaľ vidím úpadok.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2023-10-20 11:23:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo no, za komunizmu sa to delilo na ludí ktorí radi čítali Rudé právo a potom na takých pre ktorých bolo RP dobré tak na podpal alebo utretie zadku. Ale dnes je to chaos nad chaos. Ludstvo ešte nebolo takto rozdelené. Za to môže do istej miery internet. Články v mainstreame sú písané podprahovo tak aby ludí rozdelovali a vyvolávali nenávisť. Treba prestať čítať mainstream typu Topky.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-19 22:09:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrovna poslouchám audioknihu Rok 2150 a tam se řeší, jestli je lepsi zit egoisticky v soutezive společnosti a nebo se prevazne sebeobetovat a zit ve spolupracujici společnosti. Na první pohled vyhrává spolupráce, ale já dřív mela teorii, ze kdo si jde za svým, ten zároveň dela i to nejlepší pro celek. Jenže pak jsem narazila na lidi, kteří jdou za egem (tim myslím, ze to, co povazuji za sobectví ve skutečnosti ubližuje ostatním = je to zlé). Normální člověk něco citi ze to chce a zároveň je toto nejlepší pro celek. Takže me nikdy ani nenapadlo, ze by mohl existovat konflikt (sobectví vs sebeobetovani = oboji je spatně). Jenže pak jsem se setkala s muži a většina z nich něco chce, přitom je to destruktivní (např. v sobe mají pud sexu s co největším počtem žen). I ženy mají destruktivní program co se tyka hledani protejsku, ale ne všechny jsou tím zasaženy. Takže jsem zjistila, ze většina lidi něco chce a zároveň to je destruktivní. Takže musí rozlisovat mezi prací pro sebe a pomoci celku. Pokud pod práci pro sebe patří starání se o své přežití, zvolení si svoji osobnosti (sebevyjádření) a hledani twinflame (správného partnera), vybírání si přátel a rodiny (s kým se chtějí ve volnem case bavit) – pak je vše v pořádku (pokud se toto vše „vejde“ do tech 49 procent. Zároveň s tím by melo do 51 procent patřit pomoc s prezitim ostatním (bezpodminecně všem), boj proti zlu (zatykani zločinců), osveta (probouzeni, uceni mene vyspělých v tomto = kdo ma o to zájem), automatizace výroby a zbytecne práce. Pokud pod ta procenta patří tohle, pak to bude fungovat. Pokud pod ne vsak někdo zaradi něco jiného (např pod pomoc ostatním nedobrovolnou prostituci nebo premahani se k „manželské povinnosti“ a pod svůj zájem někdo dává stridani partneru, protože z toho ma jakési poteseni..), pak to fungovat nebude. I mezi „pomahajicimi“ lidmi muze byt někdo, kdo sice pomáhá lidem prezit, ale zároveň ve svých 49 procentech ma touhu po sexu s hodně partnery – touhu si plni za pomoci lhaní (slibu verne lásky = ubližuje hodně lidem opacneho pohlaví a svemunidealnimu partnerovi když nejsou spolu). A nebo někdo sice pomáhá v 51 procentech ostatním prezit, ale sebeobetuje se ve vztahu, který mu nevyhovuje a ani neni s twinflame (ubližuje sobe a svému idealnimu partnerovi když nejsou spolu). Asi to musíme brat tak, ze od zdejsich lidi nelze cekat zázraky, takže byt rad za každého, kdo se alespoň na 51 procent snaží pomáhat, i když je to jinak debil. Stejne bych ale radši blíže specifikovala, jaké cinnosti presne patri pod 49 procent a co patri do 51 procent (oboji jsem popsala výše), protože to vývoj značně urychli (je to důležité) a taky to odstraní zbytecne utrpení. Protoze když to takhle lidi dělat nebudou, tak ze zbytečného ublizeni vzniknou vetsi překážky.

Ikona diskutujiciho Lada 2023-10-19 22:20:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je soukromé. Vychovala jsem čtyři děti. Tvůrčí milujíci a hlavně nesobecké. Všichni se věnujeme činnostem pro ostatní jedince s láskou a pokud někdy něco prodáme, tak to je pouze na přilepšenou. Přesto se tlak nepřátelství stupňuje. Ale je zvlástní, že narůstá velký počet lidí, kteří vnímají s láskou naše snahy. Nevím, kdo zažil pocit, že tím, co dělá, ostatní potěší, rozněžní, dojme, nebo rozpláče. Já ano. A vlasně celá moje rodina.Ani se neodvažuji počítat čas a peníze, co nás to stojí. Ale to opravdu není důležité. Žijeme skromně a jen bych si přála, pro naši rodinu zdraví.

Ikona diskutujiciho Hela 2023-10-21 20:07:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Ze všech komentů jsem si vybrala právě Váš, abych smekla a řekla DEKUJI 🙏❤️
Možná i proto, že aktuálně řeším nějaké věci s dcerami, a Váš komentář mě chytil za srdce. Nevím, co dělám špatně, kde jsem udělala chybu. Nějak to dost skřípe, a mě to tolik bolí a trápí 😢 Dnes mám obzvlášť výživný den. Trošičku jsem Vám zazáviděla (samozřejmě v dobrém 🙏🥰).
Jste užasní a přeji vše dobré a hlavně zdraví celé rodině 🙏🍀❤️💫

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-10-19 23:38:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred pár rokmi som prežíval ťažké obdobie. Navštevoval som často les za dedinou a raz som stretol jedného známeho, ktorý bol na prechádzke so psom. Ten pes ma nepoznal no okamžite sa ku mne rozbehol veľmi zvláštne kňučal a stále mi pozeral do očí. Doslova som mu na nich videl akoby sa mi snažil povedať „Netráp sa, teš sa ! Je toho toľko čo nevieš, v skutočnosti sa nie je dôvod takto cítiť…“ Vnútri som cítil, že to takto je čo mi umožnilo sa nad ten pocit povzniesť ako keď získate nadhľad a veľmi mi to v ten deň zlepšilo náladu 🙂 Takže si myslím, že aj zvieratá pomáhajú.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-10-20 16:50:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Jé, to je hezké 🙂
Já jednou byla na procházce a proti mně šli lidi se psem. Jako milovnice zvířat jsem na psa samozřejmě zaměřila pozornost a on se najednou zastavil a zíral na mě. A zrovna jelo po té cestě, kde jsme šli, auto a pes se ani nehnul, auto muselo zastavit 😀 Normálně tak na mě zvířata nereagují, tak to bylo zvláštní a taky mě to potěšilo.

Ikona diskutujiciho františek 2023-10-20 09:43:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

musím si to pročíst víckrát. hodně mě to zasáhlo.

Ikona diskutujiciho Lydia 2023-10-20 09:44:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poprvé v životě mám pocit, že jsem našla pravdu. ❤ ❤

Ikona diskutujiciho Květa 2023-10-20 09:45:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkujeme paní Alue. Vaše stránky mě vždy dokážou vrátit zpět na správnou kolej.

Ikona diskutujiciho mike 2023-10-20 17:59:38 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ďakujem za potvrdenie alue, výborný článok, úsmev.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-10-22 02:01:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Bohu, že jsou na světě ženy, je to slastné, totiž je to fakt příjemný dar, mít je a prožít si s nimi něco z jejich pohledu nevyhnutelného a příjemného, přičemž ale samy vyžadují aktivitu muže a jeho „útok“. Jak by tedy mohlo být správné být slaboduchým. Jednoznačně se tu něco nepovedlo, přičemž, pokud jsou ti zkoumaní lidé v hypnóze, což znamená mimo vlastní vědomí, kterým by se mohli ovládat a volit své varianty výpovědi, pak jsou v tzv. vyšším těle a svým (pod)vědomím, takže vědomí mají a volí si tedy své varianty výpovědi a neopomíjejme vliv něčeho, rozumějme někoho, vyššího na té vyšší úrovni existence toho vyššího těla. Prostě sdělili to, co měli, to, co bylo v plánu lidem světa sdělit. Naivita a víra v něco, je zhoubná. Ostatně, už jsem žádal v mém prvním příspěvku Alue, aby použila senzory, protože mé mužské myšlení nikdy nebude shodné s jejím ženským a určitě by ani nechtěla, při její vyšší inteligenci, aby muži byli ženami. Dobře, Alue, můžeme spolu splývat v cíli a v povaze, ale vnutit nám mužům ženské myšlení a pojímání věci, to asi není dobré. Cílem existence je vývoj. kk.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-10-22 17:41:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vidím sama na mne a mojej rodine, s ktorou žijem od narodenia, že som ich dosť ovplyvnila v myslení (i keď mohlo by to byť viac). Napr. už neveria tak v lieky ako kedysi, naopak veria viac sile rastlín a naučila som ich mať radi čaje, o záhradu sa snažia starať čo najviac bez chemických postrekov a aj vzťah k zvieratám je iný, viac sa s nimi hrajú a všímajú si ich. Keď som bola malá, mali ich v podstate len kvôli chytaniu myší či stráženiu domu a aj mačka, ktorú sme vtedy mali, bola nevrlá, lebo nebola na záujem človeka tak zvyknutá.

Svet sa naozaj mení, aj ľudí je omnoho viac takých, ktorých zaujíma duchovno a pomoc prírode (škoda, že sa to zneužíva), napr. ma príjemne prekvapilo, koľko z mojich známych na FB je v skupine ,,Rodové statky“. Musím povedať, že v mojom okolí to vnímam viac u mužov, čo je celkom prekvapivé.

A presne ako píšeš v článku Alue, treba vidieť krásnu budúcnosť a nenechať sa ovplyvniť rôznymi katastrofickými scenármi, myslím, že sa to myslenie ľudí už aj viditelne preklápa ku konštruktivite.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-10-22 17:51:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ešte k tým rodovým statkom, pobavilo ma minule, ako som si donedávna myslela, že tých ľudí, ktorí podobne zmýšľajú ako ja a majú rodové statky je veľmi málo a i keď som vedela, že už niekoľko rokov sú blízko našej obce eko-domy, nejak som to neriešila až pred pár dňami som zistila, že to sú hektárové rodové statky, čo ma veľmi potešilo. V mojom okolí je to už druhé takéto miesto.

Ikona diskutujiciho jana 2023-10-23 13:13:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DĚKUJI ZA ČLÁNEK,MOC MNE POMOHL .CÍTÍM TO TAK,ŽE MNOHO LIDÍ MÁ ŠANCI,ALE NEVYUŽIJE JI.MY SE SPŘÁTELILY S DCEROU,ALE SPÍ.ZATO SE VČERA PROBUDIL MŮJ MANŽEL 😀

Ikona diskutujiciho Praktik 2023-10-23 19:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je dobře, že ty zhypnotizované osoby vykecaly, co jistí hloupí růžoví bohové (z naivní a diktátorské Lemurie) zamýšlejí s naší planetou. Včas se stihla udělat patřičná protiopatření. Strážci Matrixu a jejich kolegové samozřejmě nadále rezervují Zemi pro její Pravé správce, kteří se sem ve správný čas navrátí s propracovanou evoluční koncepcí a udělají tady komplexní Pořádek.

Ikona diskutujiciho peace 2023-10-24 15:17:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No já si nejsem jist, že je Země určená pro učení… sama si Alue dřív napsala, že to co píše p. Neruda je pravda, tedy to, že jsme zde drženi proti své vůli, že z nás vysávají energií, kterou generujeme, když máme destruktivní emoce..ale i tak je samozřejmě žádoucí ostatním pomáhat apod. ale jen, že ta základní myšlenka je prostě špatně. A mám i takové podezření, že nový „zlatý“ věk je zase taková pastička pro ty probuzenější, je totiž riziko, že by se tyto bytosti úplně „probudili“ a nezůstali by v tomto Matrixu, tak se jim připraví o něco lepší podmínky aby zde ještě zůstali a dál generovali energii. Ještě by mě zajímalo co Alue i vy ostatní říkáte na to co jsem nedávno četl: že když člověk umře, ukáže se mu ten světelný tunel do kterého má vstoupit – to asi není žádná novinka a je to popisováno snad vždy.. ale prý je právě tento tunel past, která zachytí duši a vymaže mu vzpomínky a duše se pak musí znova inkarnovat. Prý je dobré nejít do toho tunelu, časem zmizí a pak se může duše podívat tam kam chce, tj. mimo tento elektromagnetický Matrix do reálného světa.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-24 16:23:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučila jsem k poslechu rozhovory s Nerudou, protože jsou tam důležité věci, které se jinde nedozvíš. Ale jeho názory nejsou moje názory a toto jsem rozhodně neprohlásila. Neplést hrušky se švestkama. Z rozhovorů také vyplývá, že Neruda byl bývalý elitář, proto měl takový náhled a zaujímal jiný pohled na svět než normální člověk. Já se s optikou elitářů neztotožňuji.

Ikona diskutujiciho Kristýna 2023-10-27 10:33:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, Děkuji, Děkuji za to že je někdo kdo to sdílí se světem 🙏
To co vy píšete v článku jsem si sama prožila.. nevím jestli to mohu nazvat hypnozou asi obrazně ano jen mě do toho stavu navedli mi průvodci, vždy si mě zavolají když mi chtějí předat důležité informace a říkají co mám dělat a tak se dostanu do stavu , kde cestuji dimenzemi a oni mne vedou. Kdyz jsem byla mezi světy, ptala jsem se proč tu jsme, co tu děláme a proc to všechno zlo a dobro, dualita atd.. Přesně to že tu jsme pro zkušenosti, pro posunutí lidstva, pozdvednuti planety do vyšších dimenzí, ti co vytvářejí války a zlo jsou ti co pracuji pro nízké vibrace a chtějí nás tzn zahubit ale my se nemáme dát a máme se stále držet vysoko, je to „hra“ a je jen na nás jaka bude budoucnost planety. Viděla jsem naší planetu velmi z dálky z dalekeho kosmu, viděla jsem spoustu dalších planet a život daleko v galaxii. Bylo mi toho ukázáno tolik. A také to, že na to nejsem sami, jsou bytosti jenž nám v pozvedani planety pomáhají a zároveň každý jedinec má i ty své. Tvoříme jednotu zde na planetě ❤️
Znám i planetu nebo dimenzi? Kde žijí naší průvodci dokonce i duše ktera se již nereinkarnovala zde zpět na planetu a žijí život dál, jinde.
Díky za Vás 🌞🦋💫

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-27 11:42:10
Ikona diskutujiciho
sipka

To je moc zajímavý příspěvek, děkuji za něj. Nechtěla byste o svých náhledech pro Alušku.org napsat nějaký článek? Já bych si ho přečetla s chutí.

Ikona diskutujiciho 🌞 2023-10-27 18:18:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takový článek by zajímal i mne. „Hra“ je přesně to, co mě již napadlo a k čemu si tento „matrix“ v hlavě již delší dobu přirovnávám. A ta duše, která se již nereinkarnovala na planetu zpět mne zaujala především, jelikož v tom vidím právě i svůj vlastní, potencionálně možný, budoucí případ. Když hrajete totiž nějakou počítačovou hru dokola už příliš moc dlouho, omrzí vás a nebaví a já mám zjištěno, že moje duše má být prastará. To by mi tedy leda co mohlo vysvětlovat.

Ikona diskutujiciho Jiří 2023-12-20 20:07:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mých poznatků (víry, přesvědčení o uspořádání Světa) má planeta Země a lidé na ní žijící JEDINEĆNÉ postavení v celém vesmírném prostoru.

Zní to neuvěřitelně, že? Přestože ve vesmíru existují četné entity na mnohem vyšší mentální a tělesné úrovni (vibracích), ta výjimečnost tu je. Jiné civilizace sice mají schopnosti cestovat prostorem bez omezení, nahlížet kam se jim zlíbí, jejich čas plyne zcela jinou rychlostí, celé své prožívání mají odlišné, než jak je tonu dle našich pozemských měřítek. Umějí využívat energie a další fyzikální jevy mimořádně efektivním způsobem a mají mnoho dalších schopností, které ani všechny neznáme a nikdy v úplnosti znát nebudeme.

V čem je tedy ona jedinečnost? Naše Země je totiž JEDINÝM místem, kde je umožněno entitám (vesmírným inteligentním bytostem) zbavovat se své nedokonalosti, tíživých stop minulosti, pročišťovat se a stát se svobodnějším, duchovně pokročilejším, více vědomým, empatičtějším a odolnějším proti nízkovibračním svodům lákajícím na scestí na životní pouti Duše a dostat se blíže k čistým zdrojům.

Jedině zrozením v lidském těle a prožitím mise zde na Zemi, se všemi jejími strastmi, bolestmi a trápeními to lze.

To by, milí přátelé, bylo na dlouhé povídání, já to vzal hopem. A pokud by to, co jsem zde uvedl někoho pohoršilo, nemusí se tím vážně zabývat. Může to považovat za scifi žánr, nebo báji z říše pohádek.
(cililink, pohádky je konec, dobrou noc děti !)

Ikona diskutujiciho Josef 2024-01-05 01:46:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za články o 5D. Je to ale všechno nějak příliš krásné. Mimochodem, stejně škodlivé pro vyšší světy prý nejsou jen výbuchy atomovek, ale i řízené reakce v atomových elektrárnách.
Léta se snažím nenápadně zasévat semínka transcendentna do některých lidí kolem sebe, ale jak říká třeba jedna moje hodná, slušná a poctivá sestřenice, „my tomuhle nevěříme“. Její sestra, která taky „nevěří“, se stará o osm koček z opuštěného domu v ulici, nechala je postupně vykastrovat a když tam jdeme, kočky už stojí v pozoru. Kromě toho má tři kočky vlastní, psa z útulku, byt a zahradu plnou kytek, a mohl bych pokračovat.
Pátá dimense, víra, naděje, láska. Chci věřit, věřím intuici, že kvalitní lidé budou vyvedeni z našeho z hroutícího se 3D světa. Že i já, natolik si opravdu nefandím – to pro úplnost. Nabízí se otázka, jak to bude s rozdělením samotné Země. Dvě skupiny lidí, ale Země pořád jen jedna? Když i ona postoupí, kde se octnou ti nepostoupivší lidé?
Podle pana Staňka by mělo z ČR postoupit asi tři sta tisíc lidí. To je odhadem počet lidí, zajímajících se o esoteriku. Techniku naznačuje Ing.Kozák. K astrálnímu tělu člověka bude přidáno tělo další, darované některou z vyšších bytostí a obsahující její esenci. V jediném okamžiku pak bude „otočeno klíčem“. Tělo tak bude přizpůsobeno budoucím podmínkám na Zemi. Mělo by to být zařízeno i tak, aby se tvorové nepožírali navzájem. Tedy některá němá tvář postoupí a jiná ne?, ptám se já. Tohle napsal pan Kozák v roce 2007, a už tehdy prý tenhle proces začínal. Od té doby k téhle věci mlčí.
300 000, kolik mezi nimi lidí do 30 let, kolik starců? Kam zmizely všechny ty indigové a křišťálové děti? Připadá mi, že pražskou MHD nejezdí ani jedno, zato starý člověk s čistýma očima se tam občas potká. Tyhle úvahy nikam nevedou. Ale čím víc masmedia běsní, čím víc jsou lidé zpitomělejší a agresivnější, tím silnější mám pocit, že to dobře dopadne. Tedy že kvalitní jádro lidstva bude zachováno.
Předloni v hospodě si ke mně přisedli pán s paní a bílým retrieverem. Dali jsme se do řeči, mají taky chalupu u Jičína. Vynechám detaily, ale paní jsem se pak omluvil, že jak vidím psa, nedokážu se ovládnout. Ostatně Matylda, takové bylo její jméno, se taky moc neovládla. Znovu jsem je viděl teď před Vánoci, seděli přes půl hospody. Několik letmých pohledů, nechceme přece hrát divadlo, a Matylda pomalým krokem přešla hospodu a zastavila se metr ode mě. Opět letmé pohledy, abychom si nezadali, a Matylda začíná mávat ocasem. Opět vynechám detaily, ale skončilo to takříkajíc splynutím duší. Děvče nedbalo na okolí, já ano. Vymanil jsem se z objetí, posadil se zpátky na židli a vrtěl jsem hlavou, že stačilo. Chvilka nepochopení, hořký a vyčítavý pohled a důstojný odchod. A já můžu uvažovat, jestli mi psí náklonnost stojí za to, být považován za nenormálního. Příště něco o Tříbarevné.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek