10 příkladů toxických energoupírů

5.8.2017 v Psychologie 8

Toxičtí lidé nepodléhají žádné logice. Někteří jsou šťastni v nevědomí o svém destruktivním vlivu na lidi kolem, jiní jak se zdá, si ničení a zraňování jiných užívají. Je velmi důležité naučit se komunikovat s různými typy lidí, komunikace s toxickým člověkem však nikdy nevynahradí vynaložený čas a energii; pouze nás vysílí. Toxičtí lidé kolem sebe ustavičně vytvářejí zbytečné komplikace, konflikty a co je nejhorší, stres.

„Lidé nás mohou buď uchvacovat nebo vyčerpávat, proto si s rozmyslem vybírejte, s kým se dáte do řeči.“ Hans F. Hansen

Nedávné výzkumy na univerzitě Friedricha Schillera v Německu ukázaly, nakolik závažné téma toxicity ve vzájemném působení je. Bylo zjištěno, že působení faktorů vyvolávajících destruktivní emoce, například takové, jaké zakoušíme ve styku s toxickými lidmi, provokovaly mozek respondentů k těm nejsilnějším stresovým reakcím. Ať už to bylo destruktivní vnímání, krutost, syndrom oběti nebo nějaká ztřeštěnost, toxičtí lidé vždycky vyprovokovali stresový stav, jemuž je třeba se za každou cenu vyhnout.

Vědci zjistili už dávno, že stres má na mozek dlouhodobý destruktivní vliv. Už několik stresových dnů snižuje aktivitu neuronů v hipokampu, důležité části mozku odpovědné za ukládání nových informací a paměť. Týdny stresu způsobují mozkovým buňkám ještě napravitelné poškození, měsíce stresu je však mohou zcela zničit. Toxičtí lidé nejen kazí náladu, styk s nimi se destruktivně odráží na funkci mozku.


Schopnost ovládat své emoce a odolnost vůči stresu přímo ovlivňují výkonnost. Společnost TalentSmart provedla výzkum zahrnující více než milion lidí. Ukázalo se, že 90 procent nejlepších pracovníků vynikalo vysokou schopností ovládání vlastních emocí ve stresových situacích, což jim umožňovalo zachovat klid a sebeovládání. Jedním z vůbec největších talentů těchto lidí je schopnost toxické lidi rozpoznat a držet si je od těla.

Říkává se, že člověka formuje těch pět lidí, s nimiž tráví většinu času. Jestliže připustíte, aby v této pětici byl toxický jedinec, velmi záhy zjistíte, jak mocně brání vašemu rozvoji. Jestliže je nepoznáme hned zkraje, nedokážeme se od toxických lidí distancovat. Podstatné je naučit se odlišovat lidi skutečně toxické od osob nervózních, které mají problémy s komunikací. Uvádíme 10 typů toxických energetických upírů, od kterých je lepší držet se raději dál, abychom nakonec nebyli jako oni.

1. Drbny
„Velké mysli hodnotí ideje. Průměrné mysli se zabývají událostmi. Malé mysli hodnotí lidi.“ Eleanor Rooseveltová
Drbny mají požitek z neštěstí jiných. Zpočátku snad může působit zábavně zabývat se něčím omylem nebo nedopatřením v osobním či profesionálním životě, postupně to však začíná být únavné, vyvolává to odpor a uráží jiné lidi. V životě je mnoho konstruktivních věcí, o kterých se můžeme dozvídat od velmi zajímavých lidí, než abychom utráceli čas klepáním o něčích nezdarech.

2. Temperamentní
Někteří lidé absolutně neovládají vlastní emoce. Vrhají se na vás s výlevy svých citů s přesvědčením, že právě vy jste příčinou všech jejich neštěstí. Je těžké vyřadit tyhle typy z vlastního života, neboť jejich neschopnost zvládat vlastní emoce budí lítost. Jenomže v kritické chvíli na vás temperamentní toxický člověk vychrlí veškerou svoji destruktivitu, proto je lepší se jim vyhnout za jakoukoli cenu.

3. Oběť
Oběti je těžké rozeznat, protože nejprve soucítíte s jejich problémy. Teprve postupně začínáte chápat, že jejich „mám to teď moc těžké“ platí stále. Oběti se aktivně vyhýbají jakékoli osobní odpovědnosti, jakoukoli drobnou překážku na své cestě jsou schopny nafouknout do rozměrů vpravdě biblických a vydávat ji za nepřekonatelnou. Životní těžkosti nechápou jako lekce s možností poučení, nové zkušenosti a osobního růstu. Každý problém vidí jako závěrečné finále. Existuje stará pravda: „Bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je věcí osobní volby“. Skvěle vystihuje toxicitu obětí, které si vždycky zvolí utrpení.

4. Zahleděný do sebe
Tito lidé kazí náladu chladným odstupem od ostatních. Obvykle je odhalíme podle pocitu osamělosti, který se nás v jejich společnosti zmocňuje. Podle jejich názoru totiž nějaký skutečný kontakt s kýmkoli jiným nemá smysl. Nejste pro ně ničím jiným, než nástrojem k posílení vlastního sebevědomí.

5. Závistník
Podle závistníkova soudu se tráva u souseda vždycky víc zelená. I když závistivce potká něco opravdu moc dobrého, nepociťuje žádné uspokojení. Své úspěchy ustavičně srovnává s úspěchy jiných lidí, zatímco uspokojení musí člověk nacházet sám v sobě. A navíc, přiznejme upřímně, že na světě se při troše hledání vždycky najde někdo, kdo je šikovnější než my. Příliš častý kontakt se závistníky v sobě skrývá nebezpečí, že od nich pochytíte neúctu k vlastním úspěchům.

6. Manipulátor
Manipulátoři vás zbavují času i sil a maskují se přitom přátelstvím. S těmihle chytráky to může být těžké, protože se tváří jako kamarádi. Vědí, co se vám líbí, co vám dělá radost, co vás rozesměje, jenomže tohle všechno využívají pro své vlastní cíle. Manipulátor od vás vždycky něco potřebuje. Pokud se ohlédneme zpět a zhodnotíme vztah s nimi, zjistíme, že vždycky si něco berou a nikdy nebo jen velice vzácně sami něco poskytují. Udělají všechno, aby vás ohromili, a to jen proto, aby vás pak snadněji využili.

7. Dementor
V potterovské sérii Joanne Rowlingová popisuje temné bytosti – dementory. Vysávají lidské duše, a z lidí se tak stávají pouhé tělesné obaly. Když je dementor nablízku, sešeří se a cítíte chlad. Každého mohou pohltit ty nejhorší vzpomínky. Rowlingová tvrdí, že dementory stvořila podle velmi destruktivních lidí, kteří už svou přítomností zbavují životních sil všechny kolem sebe. Dementoři ničí lidi tím, že každému vnukají svůj vlastní pesimismus a destruktivitu. Sklenice je pro ně vždycky napůl prázdná. I tu nejpříjemnější situaci dokáží zničit, když ji zaplaví svými obavami a neklidem.

Univerzita Notre Dame prováděla svého času výzkum, který potvrdil, že studenti, kteří měli za sousedy pesimisticky naladěné typy, měli mnohem silnější sklon k pesimismu a depresím.

8. Zkažený
Existují toxičtí lidé chovající od počátku špatné úmysly a těšící se z neštěstí a bolesti jiných. Chtějí vás buď zranit, nebo od vás něco získat – jinak je nezajímáte. Dobré je, že tyhle lidi snadněji rozpoznáte a můžete je snáz a rychleji vyloučit z okruhu osob, s nimiž se stýkáte.

9. Kritik
Kritici vám hned povědí, co je dobře a co je špatně. Jejich zvykem je zmocnit se něčeho, co se vám líbí a zařídit to tak, abyste se kvůli tomu cítili hrozně. Místo aby si vážili lidí, kteří nejsou jako oni a snažili se od nich něčemu naučit, kritici hledí na všechny zvysoka. Vaši touhu být vřelým, výrazným člověkem kritici všemožně srážejí a omezují, takže je lepší se jim vyhnout.

10. Povýšenec
Povýšení, arogantní lidé jsou jen zbytečnou ztrátou času. Ve všem, co děláte, spatřují výzvu. Povýšenost je falešným sebevědomím, maskujícím obvykle velikou nejistotu a nicotnou sebedůvěru. Výzkumy prokázaly, že arogance bývá spojena s velikým množstvím pracovních problémů. Povýšenci jsou velmi často špatnými výkonnými pracovníky, nedokážou přijímat a souhlasit se zadaným úkolem a mají více problémů s poznávacími funkcemi než běžný statisticky průměrný jedinec.

Jak se chránit, když je poznáme:
Toxičtí lidé přivádějí k šílenství svou iracionalitou. Nedělejte si žádné iluze, jejich chování skutečně překračuje rámec zdravého rozumu. Proč byste tedy měli svým emocím povolovat reakci na ně a proč byste se měli nechat zatahovat do jejich blábolů? Čím iracionálnější a nepřiměřenější jednání, tím snáz se dokážete vyvléknout z nástrah toxického člověka.

Nepokoušejte se je přehrát v jejich vlastní hře. Držte si od nich emocionální odstup a k jednání s nimi přistupujte jako k vědeckému experimentu, nebo jako byste byli psychoterapeutem, pokud se vám taková myšlenka zamlouvá více. Na jejich emocionální chaos reagovat vůbec nemusíte, posuzujte pouze fakta.

Buďte stále uvědomělí, abyste se emocionálně neangažovali. Nemůžete někoho přimět, aby vás přestal provokovat, pokud přesně nevidíte, jak to dělá. Budete muset sebrat všechny síly a vybrat si nejlepší možný postup jednání. To je zcela normální, klidně si na to dopřejte čas.

Mnoho lidí má za to, že jelikož s někým pracují nebo žijí, nemají žádnou možnost kontrolovat jeho průvodní chaos. To vůbec není pravda. Když poznáte toxického jedince, naučíte se rozpoznat a předvídat jeho chování. To vám pomůže logicky si promyslet kdy a jak s ním jednat a za jakých podmínek se tomu dá vyhnout. Můžete si stanovit přesné hranice, musíte to však udělat vědomě a předem. Kdybyste nechali věci jít svou cestou, budete ustavičně vtahováni do nekonečných spletitých rozhovorů. Jestliže stanovíte meze a rozhodnete kde a kdy budete s podobným obtížným jedincem jednat, dokážete větší část chaosu, který ho provází a který produkuje, kontrolovat. Musíte jediné: pevně trvat na svém a hájit své hranice, pokud se je pokusí překročit – což se dá očekávat.

autor: Travis Bradberry

korektury: Alue K. Loskotová

překlad a převzato z: http://www.pronaladu.cz/10-prikladu-toxickych-energoupiru/

Komentáře

Ikona diskutujiciho vanilková 2017-08-05 14:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, jo, pěknej chlápek na konci článku vždycky zvedne náladu :-D

Ikona diskutujiciho Bofinka 2017-08-05 15:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi oceňuji za tvého úžasného článku, potřebuji slyšet. :-)

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2017-08-05 20:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V tom případě se okolo mě vyskytuje vícero lidí, co mají hned několik těchto příznaků najednou. A jedna osoba je úplně nejhroznější.

Ikona diskutujiciho Satakieli 2017-08-05 22:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. Toto jsem si zrovna dnes potřebovala přečíst.

Ikona diskutujiciho Ameline 2017-08-07 10:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že hypochondr si zasluhuje vlastní kategorii.  Člověka, co nemluví o ničem jiném, než kde ho zrovna píchá a jaká že je to určitě strašná choroba, mám v rodině a je to mazec. Jo a bývalého kontrolora kvality, co to myslí dobře, toho taky :-)

Ikona diskutujiciho Martina 2017-08-07 11:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ono kdyby se měl člověk zbavit všech lidí v okolí s těmito vlastnostmi, tak by se pomalu nemohl ani s nikým bavit. Myslím, že hlavní je příliš to nehrotit, naučit se povznést a brát podobné malichernosti s nadhledem. :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2017-08-07 11:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  Každý má jiné standardy a každý si může energeticky dovolit něco jiného. To co jeden může přejít v klidu, druhého může ohrozit na životě.

Ikona diskutujiciho Renata 2017-08-07 14:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: To je pravda. Já kolem sebe celkem v klidu snesu drbny, protože se bavím tím, jak daleko jsou schopné zajít a stále si myslet, jak je to děsně "in"… je to pro mě divadlo…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek