10 způsobů, jak můžeme u našich dětí podpořit vývin mozku a vyšší IQ

9.1.2019 v Psychologie 20
Mozek dítěte při narození obsahuje až 100 miliard neuronů. Během prvních let prochází neuvěřitelným vývinem – každou sekundu vytváří více než milión nervových spojů. Vývin mozku dítěte je ovlivňován mnoha faktory, např. vztahy s vrstevníky, zážitky a prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. V konstruktivně naladěném prostředí mají nervové spoje a dráhy mozku větší šanci na vzájemné propojení. Tento jev známe jako tvorbu synapsí. Zdravý a optimální vývin nervových spojů mozku se pak projevuje například bohatší slovní zásobou, bystrostí či schopností plánovat, a to hned v období dětství. Jako rodiče můžeme podniknout řadu opatření, kterými zabezpečíme našim dětem do života dobrý start, zdravý a optimální vývin mozku a psychiky i tělesný vývin.

1. Během těhotenství přestaňme kouřit
Pokud chceme, aby naše dítě vstoupilo do života zdravé po fyzické stránce, ještě předtím, než se on či ona narodí, musíme (alespoň během těhotenství) bez výhrad skoncovat s kouřením. Také si v období těhotenství dáváme pozor, abychom nebyli pasivními kuřačkami. Kouření je příčinou číslo 1 možných následných komplikací ve vývinu dítěte. Kouř z cigaret obsahuje škodlivé chemické látky, které mohou mít na mozek nenarozeného dítěte zničující účinky. Když v období těhotenství kouříte, směs těchto jedovatých látek Vám jde přímo do krve, která je pro Vaše dítě jediným zdrojem kyslíku a živin.
Ve výzkumu z roku 2015, který byl zveřejněn nadací Acta Paediatric se uvádí, že kouření během těhotenství zhoubně ovlivňuje vývin mozku plodu dítěte. U dětí, jejichž matky kouřily v prenatálním období, byly zjištěny změny ve stavbě a činnosti mozku. Tyto změny mohou u dětí vést k problémům s učením, problémovému chování a k relativně nízkému IQ.
2. Doporučuje se, aby matky své děti kojily
Mateřské mléko je pro novorozence velmi důležité. Kromě toho, že u dítěte posiluje imunitu, je také prospěšné pro mozek!
Mateřské mléko obsahuje tuk a cholesterol, které přispívají ke správnému vývinu mozku. Výzkum z roku 2010, který byl zveřejněn v žurnálu Pediatric Research (Pediatrický výzkum) uvádí, že kojení vede k lepším kognitivním schopnostem, alespoň v případě mužského pohlaví.
Jiný výzkum z roku 2016, který byl zveřejněn v Journal of Pediatrics (Žurnál pediatrie) zjistil, že předčasně narozené děti, které byly více kojené mateřským mlékem během prvních 28 dnů života, měly některé části mozku větší při srovnání s dětmi narozenými v řádném termínu a stejného věku.
Tyto děti měly i vyšší IQ, dosahovaly lepšího vzdělání, měly lepší krátkodobou paměť a motorické funkce.
Toto jsou tedy další dobré důvody, proč by matky měly své děti kojit. Kojení dítěte během prvních týdnů jeho života vede k výraznému a zdravému vývinu jeho inteligence (IQ) a motoriky.
3. Veďme dítě co nejdříve k poslechu hudby
Vývin mozku našeho dítěte můžeme podpořit i tak, že ho co nejdříve začneme vést k pravidelnému poslechu hudby. Poslech hudby podporuje zdraví našeho mozku. Hudba způsobuje uvolňování dopaminu, který působí povzbudivě a motivačně, zejména při učení se. Díky hudbě může být učení zábavnější, hudba pomáhá dětem věci lépe pochopit.
Začít se učit hrát na hudebním nástroji v mladém věku, může u dětí také vést k výrazným změnám ve vývinu mozku. Výzkum z roku 2006, který byl zveřejněn v žurnálu Brain (Mozek), dokazuje přímou souvislost mezi hrou na hudební nástroj a vývinem mozku.
Vědci zjistili, že děti, které hrály na hudební nástroj, měly v průběhu jednoho roku lépe vyvinutý mozek a lepší paměť ve srovnání s dětmi, které nehrály na žádný hudební nástroj.
Další výzkum z roku 2013, který byl zveřejněn v Journal of Neuroscience (Žurnál neurovědy) uvádí, že učit se hrát na hudební nástroj před dosažením 7 let také podporuje vývin mozku.
Děti, které začaly hrát na hudební nástroj v raném věku, měly lépe vyvinutý corpus callosum, což je mohutný svazek nervových vláken, který spojuje obě poloviny mozku.
4. Přísně omezme čas, který tráví naše dítě před obrazovkou
Jako rodiče můžeme být sice velmi zaneprázdněni, ale nemělo by to pro nás sloužit jako omluva, že naše dítě tráví před obrazovkou neúměrně mnoho času. Americká akademie pediatrie (American Academy of Pediatrics (AAP)) dokonce doporučuje, aby děti do 2 let před obrazovkou netrávily vůbec žádný čas.
Dokonce ani starší děti by neměly sledovat televizi či sedět za počítačem více než dvě hodiny denně. Příliš mnoho času prosezeného před obrazovkou má souvislost se slabými výsledky v učení se a ve škole, s nedostatkem času pro tvořivé hry a vede k obezitě, k násilnému chování, celkově k problémům s chováním a problémům se spaním.
Více času stráveného před obrazovkou také znamená, že trávíme méně času komunikací s naším dítětem. Komunikace rodiče s dítětem má však pro celkový zdravý vývoj dítěte zásadní význam.
Výzkum z roku 2009, zveřejněn v žurnálu Pediatrics (Pediatrie) uvádí, že pravidelné sledování televize ve věku od narození do 2 let nemělo žádnédobré, ale ani žádné škodlivé účinky na vývin mozku, IQ, jakož i řečových schopností dítěte do 3 let.
Avšak neupravené údaje analýzy ukázaly oslabení kognitivních schopností u dětí, které v prvních letech života strávily více hodin sledováním televize ve srovnání s dětmi, které trávily sledováním televize méně času. V uvedených zjištěních však důležitou roli hrálo také chování matky, povahové vlastnosti dítěte a charakter domácnosti, v níž dítě vyrůstalo.
Je velmi důležité, aby rodiče se svými dětmi trávili více času a aby nazaměstnávali své děti sledováním televize, hraním se s mobilním telefonem či hraním videoher.
5. Čtěme našim dětem knihy
Jako rodiče bychom měli dohlédnout na to, aby naše dítě začalo číst knihy v poměrně raném věku. Nejlepší způsob, jak toho docílit je, že budeme dětem číst knihy každý den. Nejlepší je začít číst dítěti knihy ještě dokud je batoletem.
Čtení knih dětem by se mělo stát rituálem na dobrou noc. Přečtěme jim něco zajímavého. Ačkoli miminko ještě nerozeznává slova, začne chápat, že z knih, časopisů a novin čerpáme vědění. Tak se nám podaří podnítit jeho zájem o knihy a čtení.
Výzkum z roku 2015, který zveřejnila Americká akademie pediatrie uvádí, že když čteme našim dětem, vede to u nich ke změně činnosti mozku. Čtení našim dětem jim může pomoci osvojit si řeč a jazykové schopnosti. Americká akademie pediatrie rodičům doporučuje, aby začali svým dětem číst hned od narození. Tím u dítěte podpoří schopnost učit se i vývin mozkových spojení, která odpovídají za rozvoj řeči.
6. Význam cvičení
Cvičení j
e velmi důležité pro každého, ať už se jedná o dospělé, o děti či o úplně nejmenší. Pravidelné tělesné cvičení je jednoduchou ale důležitou metodou, která u dítěte zajistí v prvních letech života lepší vývin mozku. Cvičení pomáhá posílit paměť a zlepšuje schopnost učit se, také snižuje riziko poškození mozku či vzniku demence v pozdějších obdobích života. Pomáhá také zlepšovat proudění krve a okysličovat mozek. To je základ pro optimální činnost nervové soustavy, která je předpokladem celkového tělesného a duševního zdraví.
Studie z roku 2008, která byla zveřejněna v Educational Psychology Review (Žurnál edukační psychologie) uvádí, že cvičení podle systematického cvičebního plánu může opravdu zlepšit vývin konkrétních psychických procesů, které jsou užitečné při zvládání nároků školy, ale i života mimo školu.
Dalším výzkumem, který byl zveřejněn v žurnálu Brain Research (Výzkum mozku) se zjistilo, že tělesně zdatnější děti měly ve srovnání s méně tělesně zdatnými vrstevníky vyvinutější hipokampus a dosahovali lepších výsledků v testování paměti.
7. Zdravá výživa dítěte
Zvyk stravovat se zdravě bychom měli našemu dítěti začít vštěpovat hned od začátku. Kvalitní výživa je stejně důležitá pro zdravý tělesný i duševní vývin organismu. Organismus našeho dítěte potřebuje pro svůj optimální vývin ty správné živiny. Proto by strava dítěte měla sestávat zejména z potravin jako jsou špenát, bobulové ovoce, jablka, ovesná kaše, brokolice, hořká čokoláda, pomeranče, kapusta, dýně, mléko, luštěniny a všechny druhy ořechů a semínek.
Rychlé občerstvení, mastná a sladká jídla, zpracované potraviny a slazené nápoje nemají ve stravě našeho dítěte co hledat. Žádná z uvedených potravin není pro dítě zdrojem potřebných živin, dokonce mohou mít na zdraví dítěte velmi škodlivé účinky.
Také je důležité, abychom dovolili našemu dítěti jíst i rukama – nejprve se však ujistit, že jsme mu před jídlem ruce umyli. Jedení rukama pomáhá dítěti rozvíjet jemnou motoriku. Jedení rukama umožňuje dítěti také zkoumat složení a konzistenci jídla, pochopit význam jídla, rozvíjet koordinaci mezi rukama a očima a je to pro dítě navíc i zábava. Avšak za žádných okolností nemějme při krmení dítěte zapnutou televizi.
8. Vyhýbejme se kofeinu
Kofein se nachází v energy nápojích, v nealkoholických nápojích a ve žvýkačkách, což jsou všechno produkty, které často kupují právě mladiství a děti. Kofein má škodlivý účinek na vývin důležitých mozkových spojení. Kofein navíc ovlivňuje chování a tím i stavbu mozku v období dospívání.
Výzkum z roku 2013, který byl publikován v žurnálu ONE zjistil, že myši, kterým byl při experimentech podáván kofein, měly narušený hluboký spánek a opožděný vývoj mozku.
Proto dávejme pozor na to, kolik kofeinu naše dítě konzumuje. Pokud chceme podpořit optimální vývin mozku našeho dítěte, snažme se u něj množství zkonzumovaného kofeinu co nejvíce omezovat.
9. Pořiďme našemu dítěti hračky rozvíjející tvořivost
Na trhu je dnes dostupné nepřeberné množství hraček. Abychom si však byli jisti, že u našeho dítěte podporujeme zdravý vývin jeho mozku, budeme muset při koupi hraček začít trochu rozlišovat a koupit mu i nějaké hračky určené k rozvíjení tvořivosti.
Když si dítě hraje s těmi správnými hračkami, pomáhá mu to rozvíjet zvládání situací, řeč a komunikaci, regulování emocí, schopnost rychle se přizpůsobovat novým situacím, zvyšuje IQ a sociální schopnosti.
Hračky určené k rozvíjení tvořivosti dítěte nemusí být nutně drahé. Předměty určené k hraní by měly být jednoduché a bezpečné, měly by podněcovat představivost, měly by umožňovat volný pohyb a měly by v sobě zahrnovat určitou všestrannost. Pořiďme našemu dítěti jednoduché hračky, které však udrží jeho zájem a pomohou mu v rozvíjení tvořivosti a konstruktivního přístupu. Ty bude dítě potřebovat později v období dospělosti. Hračky by měly určitě zapojovat do činnosti zejména ruce dítěte; malé děti se také nejlépe učí jednoduché hry, které v sobě zahrnují posloupnost.
10. Buďme s našimi nejmenšími co nejvíce
Dalším, ale ne posledním doporučením je, abychom z našeho drahocenného času věnovali co největší možnou část našemu dítěti. Je to velmi důležité pro správný vývin jeho mozku. Rozvoj řeči u dítěte začíná již od narození, takže když své dítě kojíte, vyprávějte mu něco, nebo mu zpívejte. Když jste s ním na procházce, ukazujte na věci a pojmenovávejte je.
Užívejte si čas strávený s Vaším dítětem v prvních letech jeho života. Mluvte s ním, choďte s ním na procházky, jděte se s ním projít do parku, jezte a čtěte si spolu. Všechny tyto zdánlivě malé činnosti přispívají k dobrému vývinu mozku Vašeho dítěte jakož i k jeho emocionálnímu a řečovému vývinu.
Další doporučení:
Veďte se svým dítětem smysluplné rozhovory.
Věnujte pozornost tomu, na co Vaše dítě ukazuje nebo co říká.
Když dítěti věnujeme naši pozornost a zájem, budujeme tak u něj schopnost důvěřovat.
Využívejme řeč těla na odbourání napětí u našeho dítěte. Řečí těla také můžeme u dítěte podpořit pocit pohodlí a emocionálního bezpečí.
Také se ujistěte, že prostředí, ve kterém se naše děťátko začíná plazit nebo se učí chodit, je bezpečné.
do češtiny: Alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Dexter 2019-01-09 12:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A opet to bezduvodne nepratelstvi vuci pocitaci. No, deti se u pc mohou taky vzdelavat a rozvijet. To je taky spatne?

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2019-01-09 16:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kofein… To je věčné téma, snižuje hloubku spánku u dospělých také, rozkládá se v těle 8 hodin (to neznamená že s kofeinem v těle neusnete). Takže si svoje kafe a čaj dobře načasujte…

Ikona diskutujiciho Adéla F. 2019-01-09 17:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: bylo tam napsáno proč. Moje neteř je už natom skoro celý den. Dobře rozvíjet se mohou ale na to jim stačí max. 2 hodiny denně víc nepotřebují když nebudou hrát hry

Ikona diskutujiciho Kateřina 2019-01-09 20:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ono tak úplně bezdůvodné není. Děti neznají míru a často se spíš než vzdělávání věnují hraní přiblblých her. Rodiče si to neuvědomují a pak se s pár desítek minut stávají hodiny.

Ikona diskutujiciho df 2019-01-10 09:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ikdepak dextere, to není bezdůvodné, malým dětem vůbec takovéto věci do ručiček a před oči nepatří, věř mi! Dítě musí získat nejdříve ZÁKLADNÍ dovednosti a ne sbírat nějaké hloupé body za nějakou 2D činnost. Zajisté namítneš, že si tím třeba pěstuje postřeh atd. To je nesmysl. Míčové hry, pexeso (papírové), člověče nezlobse, kreslení a jiné podobné fizické hry jsou tím pravým ořechovým, navíc se jedná o kolektivní záležitost.

Ikona diskutujiciho df 2019-01-10 10:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A ještě jedna podstatná věc kterou jsem zapoměl komentovat. Pár čtenářek, studentek VŠ zde u alušky psalo, že "profesoři" jim tvrdí, že "DĚTI SE RODÍ ZLÉ". Tak to je na přesdržku, tam evidentně za tím ovládacím pultem té tělesné schránky už duše nesedí už se ani nekrčí nikde v koutku jako tomu bývá po požití hromady alkáče nebo drog. Jak toto může někdo říct? Já osobně bych snimi vyvolal spor a vidělo by se, šak aj bez výšky se dá žít. S takovýmito lidskými zmetky bych nevydržel.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-10 13:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  Poprvé jsem se setkala s kobercákem když jsem z toho ještě neměla rozum. Dost mě to fascinovalo, jak ta žiletka funguje a nikdo mi to nechtěl půjčit do ruky. Tak jsem samozřejmě počkala až tam nikdo nebude a šla se na to podívat a zkusit si, jestli je to fakt tak ostré jak se říká… bylo :D tož lekce naučena a s poraněným prstem jsem nikoho nešla otravovat, zalepila jsem to a byla ticho… A žiju a trauma z toho opravdu nemám.

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-01-10 14:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ne. Jasně, že ne. Ale chce monitorovat jak moc u toho jsou a co tam dělají. Třeba hoďku ať procvičují ájinu a pak si můžou za odměnu zahrát hodinu hru…

Ikona diskutujiciho Nirvana (alias Ježovka) 2019-01-10 14:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Veďme dítě co nejdříve k poslechu hudby" Haha… mě k tomu nikdo nevedl, naopak mě museli skoro nutit abych si taky někdy vyndala sluchátka z uší :D Kdyby nebylo hudby… nevím, kde bych byla. Je to opravdu jedna z nejpodstatnějších věcí v mém životě. Jedny z nejhezčích vzpomínek na mé dětství jsou ty, kde jedu autem a poslouchám hudbu. Když jsem poslouchala hudbu, tak ten hnusný okolní svět zmizel a já byla schovaná ve své bublině.

Ikona diskutujiciho df 2019-01-10 18:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho df 2019-01-10 19:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ještě mě napadla lokalizace k inzerátu jesi ho aluška  teda pustí. Je to vcelku kousek od alušky, směr výchdní čechy. Víc to nejde.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-01-10 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: no, je to proto, že školské "vzdělání" odvádí lidi od lidské přirozenosti – to je taky jeho účel, že. Mimochodem myšlenka že člověk je od přirozenosti zlý vychází jednak z filozofie ale jednak i z křesťanství, stačí jít do kostela nebo mezi křesťany, nemusíš ani chodit na školu aby ses setkal s tímto názorem.

Ikona diskutujiciho df 2019-01-11 21:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: vím hanko, vím. Děkuji. Jenže mám možnost srovnání i s minulým režimem, jako dítě školou povinné. Ale, totok mi přijde naprosto šílený co se děje teď.

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-12 09:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Nevychází to z křesťanství, ale z obyčejného sledování skutečnosti. Seber dítěti hračku a uvidíš, jak začne vyvádět. Naštěstí dítě je příliš slabé, aby jiné dítě umlátilo k smrti, ale klidně by t udělalo.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-12 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]:  Vyvádět začne když je traumatizované od rodičů/okolí a bojí se že už to nedostane zpátky. Za to může prostředí. Krutost je následek traumatu.

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-12 12:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: To není pravda, že by to bylo následkem traumatu.

Ikona diskutujiciho Alue 2019-01-13 17:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:  Podobné věci se mi mnohokrát jako malé staly a za nikým jsem neběžela a nic jsem neřvala. Ani by mě nenapadlo mu to ještě brát… to žiješ v nějakém hodně divném  světě.

Ikona diskutujiciho armag 2019-01-13 17:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Ty nejsi běžné dítě. Inrovertní děti takové věci zpravidla nedělají. Ale extrovertní ano. Sleduj je a uvidíš, že to tak je.

Ikona diskutujiciho Michaela 2019-01-13 19:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: ne opravdu to tak normalne nefunguje. Moje sestra je extrovertni za tri dalsi, ale tohle by si nedovolila. Je proste naucena, ze se takhle normalne nechova. Podle me to co popisujes delaji deti rodicu, kteri sami maji tendence si stezovat / srovnavat se, pripadne deti zijici v nedostatku a neustalem odpirani. Zdrave a vyrovnane dite se nezacne vztekat, jen protoze jine dite neco dostalo.

Ikona diskutujiciho df 2019-01-14 17:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: přesně tak, jak píšeš. Když je hezky stačí si sednout na zahradu a poslouchat svoje okolí, jak rodiče na svoje děti křičí a jak je titulují a pak si vzpomenout, že rodiče těch dětí co na své současné děti křičí na ně taky křičeli. Jinak děti prochází dětskou pubertou a to je období kdy zkouší kdo co snese a co si může dovolit, u nás to bylo cca 3,5 roku kdy dcera dvakrát dostala pleskanec na zadek, nepamatuju, že by to bylo potřeba pak v pozdější době. Takže vlastně od nás za celý svůj život dostala dvakrát. Nikdy to nebylo bolestivé. Ještě bych mohl psát o tom, jak mi dcera řekla, že přišla na svět aby byla hodná, ale už se mi nechce. Děti vědí proč sem přišli, jen dospělí to podělají a změní, málo kdo naslouchá a rozumí.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek