10 Zvířat a jejich symbolická poselství, pokud vám zkříží cestu

3.4.2020 v Symbolika 26

Pokud vám některé z těchto zvířat náhodou přejde přes cestu, představuje to pro vás významné znamení. Kdysi dávno byla zvířata (i rostliny) spojována s bohy a bohyněmi. Athena měla sovu jako své posvátné zvíře, zatímco Poseidon chránil koně a Artemis (Diana) měla přiřazenou vysokou zvěř, jeleny a srnce. Blízká setkání se zvířaty v určitém okamžiku, jsou považována za zásah shora. Nejenom z pohledu symbolického, ale také v návaznosti na stará náboženství a víru.Dnes se podíváme na deset nejvýznamějších zvířat a jejich poselství, když se s nimi setkáte. Někdy může být tento náhodný výskyt také setkání s vaším totemovým zvířetem, které se takto snaží upoutat vaši pozornost.

 

Sova
Sovy jsou podle některých legend nositelé zkázy, ale zároveň nositelé nepředstavitelné moudrosti. Je to tím, že sovy vědí věci dopředu, představují moudrost a mohou nás proto varovat i před něčím zlým, co přichází. Obvykle je to něco velkého a může to být jak dobré, tak i zlé.

Sovy byly podle dávných náboženství spojeny s mnoha bohy a bohyněmi, ale jednou z nejsilnějších asociací je Athéna (Minerva), bohyně moudrosti ve starověkém Řecku.

Když se ve vaší blízkosti objeví sova, musíte být obzvlášť opatrní, pokud jde o vaše další životní kroky, protože se vás sova snaží připravit na to, co přijde. Nemusí to být špatné, ale rozhodně to je velmi důležité, nebo dokonce měnící život.
Pokud jste čarodějnika, výskyt sovy pravděpodobně znamená, že je vaše síla mocná a měly byste být velmi opatrné s energiemi, které vyvoláváte. Měly byste si vybírat moudře!

Sovy nejsou znamení smůly, ani nositelky zkázy (Mohou však varovat před nebezpečím speciálně tehdy, pokud uvidíme dvě sovy bojující a křičící nad naším domem). Jsou to poslové Velkých zpráv.  Sovy jsou také považovány za královské ptáky, a proto symbolizují i úspěch.

Pavouk
I pavouci jsou spojováni s bohyní moudrosti, Athénou. Pavouci jsou považováni za posvátná zvířata, protože jejich síť symbolizuje, že jsme všichni spojeni navzájem, i s celou přírodou. Potkání pavouka však nemá stejný význam, jako u předešlé sovy.

Ve starověku byli pavouci znamení přítele (buď z minulosti, nebo blízkého přítele v současnosti). Pravděpodobně brzy potkáme tohoto přítele, který nám řekne něco důležitého.

Obecně jsou pavouci dobré znamení a také přinášejí štěstí. Pokud po někom leze pavouk, nebo se na něj spouští po pavučině zeshora, znamená to přicházející štěstí. Není proto vhodné pavouky zabíjet, protože si tím štěstí odháníme.


Kočka

Procházíte se ulicí a přemýšlíte o své každodenní rutině, když z nějakého důvodu upoutala vaši pozornost kočka. Odmítáte věřit, že je toto setkání nějak důležité, ale pak vás kočka následuje a snaží se ještě více, abyste se za ní otočili.

Kočka je zosobnění intuice. Když se náhle objeví a všimnete si jejích podivných roztomilých pohybů, je to znamení, že máte poslouchat své srdce.

Kočky byly spojovány s mocnými a moudrými bohyněmi jako Bast, Freya a Brigid. Kočka symbolizuje vaše skryté spirituální a duchovní síly, které teď máte poslouchat. Pokud jste čarodějka, měla byste být pravděpodobně opatrnější, protože se vás kočka snaží varovat.

Na barvě kočičího kožíšku záleží:
Bílé kočky: symbolizují plodnost a změnu v romantických záležitostech
Zrzavé kočky: symbolizují jiné úrovně existence a duchovní cestu
Černé kočky: symbolizují změnu ve vašem štěstí (Tato změna může být dobrá nebo špatná, proto jsou černé kočky často obávané) a moudrost.

Vrána nebo krkavec
Tato stvoření mají špatnou pověst díky tomu, že jsou údajně nositelé smrti a temné magie. Přestože někdy mohou skutečně přinášet špatné zprávy, ve skutečnosti jsou zosobněním Pravdy. Vrána byla podle starých náboženství spojena bohem Thothem, velkým egyptským bohem moudrosti a magie. Vrána je také posvátná pro Apolla (boha slunce), Heru (královnu bohů) a Asklépia (boha medicíny).

Když uvidíte vránu, bude vám brzy odhalena pravda. Moudrosti však nelze dosáhnout, pokud nejste připraveni toto sdělení obdržet.
Setkání s vránou je potvrzení, že jste nyní připraveni. Brzy se naučíte něco opravdu důležitého.

V matrixu, počítačové simulaci kterou hrajeme, existují pouze dvě zvířata, která jsou skutečná a žijí napříč dimenzemi. Jsou to vrány (i krkavci) a kočky. Tato zvířata dokážou mezi dimenzemi i cestovat. Setkání s nimi má často spojitost s odhalením pravdy o systému ve kterém žijeme a s hlubším poznáním skrytých dějů, s objevením a využitím síly měnit osud a s prozřením. Proto se tato zvířata objevují i ve filmové sérii Matrix, kde sehrávají významné role. Není to náhoda.

 

Vysoká zvěř: Jeleni a srnci
Tato nádherná rohatá stvoření jsou zasvěcena bohyni měsíce, Artemis (latinsky Diana). O bohyni Artemis se věřilo, že je tak moc miluje, že je stále měla po boku jako své blízké společníky. Artemis byla podle dávných náboženství bohyně samotářka, která milovala být sama v lese se svými zvířaty a stromy.

Setkání se s jelenem nebo srncem je symbol, který říká, že nebesa ví, čím si procházíte a že byste měli i nadále čelit těmto problémům s milostí, čistotou a důstojností. Jeleni drží hlavu vzhůru, i když jsou loveni. Buďte jako oni. Stůjte rovně a čelte problémům, aniž byste ztratili svou vnitřní krásu.

 

Zajíc a králík
Tato načechraná hravá stvoření symbolizují období jara, kdy se po zimě objevují ve velkém počtu. Zajíci se snadno a rychle rozmnožují, proto je setkání s nimi považováno za znamení plodnosti a hojnosti. Milují hry v trávě, hrabání a hledání drahocenného jídla.

O králících i zajících se věří, že nosí štěstí. Existují staré legendy, podle kterých jsou králíci proměněné víly, nebo hodné čarodějky.
Když vám králík zkříží cestu, přichází změna ve vašem štěstí (většinou je tato změna dobrá) a jeho zpráva zní, že byste měli důvěřovat vyššímu vedení. Jste na dobré cestě.

 

Ještěrka
Tiché a divoké ještěrky symbolizují svět snů. Pokud ještěrka náhodou upoutá vaši pozornost, je to znamení, že máte být přes noc více ve střehu, protože vám vaše sny mohou odhalit něco opravdu velkého. Zkuste být více organizovaní. Veďte si snový deník a začněte psát historii svých snů. Chystáte se odhalit velkou pravdu.

Alchymisté věřili, že ještěrky jsou stvoření, která přináší obrovské štěstí a uvidění ještěrky považovali za příslib toho, že je jejich práce na správné cestě. Pokud vám tedy ještěrka zkříží cestu, je vaše práce požehnána a na dobré cestě.

 

Had
Hadi mají velmi špatnou pověst, v minulosti byli hodně spojováni s ďáblem a jeho přisluhovači.

Potkání hada je připomínkou toho, že v sobě ukrýváme mocné síly. Musíme však ovládnout své pudy i vášně a nasměrovat tuto instinktivní energii na něco kreativního a dobrého, aby nakonec nebyla temná. Ještě nemáme vyhráno.

Had je symbol moudrosti, je mocný a nebezpečný. Přichází tehdy, kdy se nás snaží varovat. Symbolicky souvisí s nebezpečím, zradou, temnotou a nepřítelem.
Přichází do cesty ve chvíli, kdy je nablízku nepřítel, kdy kráčíme po špatné cestě, děláme špatnou volbu, nebo nám hrozí jiné nebezpečí, či zrada od někoho, od koho bychom to nečekali.

Stejnou symboliku mají také sny s hady. Podle toho, co had ve snu dělá, se nám tím snaží říct, jaké nebezpečí na nás číhá až se probudíme. Pokud po vás lezou hadi a tíží vás, někdo vás stahuje dolů. Pokud na vás hadi útočí a koušou, někdo vám ublíží, nebo vás zradí.

Není důvod hady nenávidět, ale je potřeba na ně dávat pozor, protože nikdy nepřinášejí dobré zprávy. Vyhýbejte se lidem, kteří používají symboliku hada, mají na začátku svého jména Y (rozeklaný hadí jazyk), nebo nosí šperky s hadem. Jsou to nebezpeční neupřímní lidé, kteří vás zradí.

 

Vážka
Vážky jsou symbolicky spojeny s vílami, kterým jsou trochu podobné, když letí. Mají nádherné barvy a krásná lesklá křídélka. Vážky vám připomínají, že duchové přírody sledují vaši práci a snaží se jí zúčastnit.

Vážky také symbolizují duchy našich předků, kteří jsou zde s jejich pomocí, aby nám pomohli tím, že nám poskytnou sílu a moudrost, kterou potřebujeme, abychom mohli pokračovat dál v životě.

Vážky jsou znamení požehnanosti přírodou a připomínka toho, že život smrtí nekončí. Jsme nesmrtelní a neměli bychom se nikdy vzdávat.

 

Beruška
Sluníčko sedmitečné je nádherné stvoření se symbolikou – jak jinak – velikého štěstí. Kdykoli se objeví, něco dobrého přijde, protože symbolizují vítězství života nad smrtí. Štěstí překoná každé zlé kouzlo, dobro zvítězí.

Kdykoli se u vás objeví beruška, snaží se vás rozveselit a pomoci vám pochopit, že bez ohledu na to, jak se zrovna cítíte, by tohle měl být váš zlom a první krok pro konstruktivní změnu vašeho života.

Beruška je posel radosti. Sledujte, jak děti, které jsou mnohem citlivější na duchovní síly než dospělí lidé, reagují, když vidí slunéčko sedmitečné. Okamžitě se rozveselí a začnou křičet, že ho našli. Tohle rozhodně není náhoda.

Berušky symbolizují duchovní síly, které vám přinášejí dobré zprávy a hodně štěstí. Hlavu vzhůru, dobro vyhraje nad zlem.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Luk 2020-04-03 01:26:50 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teď jsem viděl nedávno vrátnu, nebo krkavce a řekl jsem si “to je ono“ a zašel jsem na tvůj web pro symboliku a význam 😀 jsem rád, že jsi to teď rozvedla o něco nového, jen ať fajně prozřu přes matrix a změním osud xD možná, že slovem prozření se myslí prozřít třetím okem. S těma beruškama je to úžasné, když si vzpomenu na dětské časy xD jak to sedne a děje se to sonátlně, samo od sebe.
V poslední době jsem si sepisoval symboliku povoučka, protože jsem ho potkal ve snu, to má zřejmě zase jiný záměr než potkat jej ve skutečnosti a také mne zajímá, jak to, že u koček zrzavých toje, tak jak to je? Proč to tak je? Protože má kořich ohně, nebo je to tou oranžovou barvou? 😀

Ikona diskutujiciho Kačka 2020-04-03 07:58:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zrovna o víkendu se mi zdálo o hadech – měla jsem na každé ruce namotané jedno hádě mezi prsty. Jeden byl fajn, druhý až tak ne, ale pohoda. No a pak jsem zjistila, že ten fajn had už na prstech není, ale mám ho v krku a nešel mi za ocásek vyndat. Tak jsem ho nakonec spolkla, přestože mi to v tom snu bylo blbý, ale on mi do toho krku nějak vlezl sám. Musím podotknout, že hadi jsou všude uvádění spíš negativně, ale já mám dva hady doma, takže to jsou moji miláčkové. Spíš mi to než hrozba přišlo, že mi ten malý hodný had něco dal… možná ochranu, sílu…ale těžko říct, nic takového necítím. Ale sen to byl spíš příjemný:-)

Ikona diskutujiciho Vločka 2020-04-03 09:06:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se nedávno o hadech zdál nepříjemný sen, prolétávala jsem listnatým, snad dubovým, lesem nad vyšlapanou cestou, a všude kolem viseli ze stromů zelení hadi, zlí zákeřní, snažila jsem se tam tudy proletět co nejrychleji, ale stejně se spoustě z nich podařilo do mě zakousnout, bylo to hodně nepříjemné, snažila jsem se je setřást a vždy když se mi podařilo ze sebe nějakého sundat, zakousl se další..hodně nepříjemné bylo když se zakousli zezadu do krku nebo do týle hlavy, přišlo mi že útočili hlavně tam, měla jsem tam i fyzicky divný pocit, takový mráz, jakoby mi tam začali elektrizovat vlasy nebo jak to říct….těžko to popsat, no hodně divný pocit.
Jinak jeleny, srnky, daňky, muflony a tak vídám když jsem u přítele, bydlí v takové malé vesničce na severu Čech, všude kolem kopce, lesy, nádherný klid, poprvé v životě jsem se tu setkala i s jezevci, nádherná stvoření, i když z nich mám celkem respekt 🦡🐾

Ikona diskutujiciho lenka f 2020-04-03 09:38:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že vrána nebo krkavec určitě vycítí přítomnost smrti nebo tyto energie. Děti byly letos v Litoměřicích s manželem, který si tam něco vyřizoval. Čekaly na něj a couraly se v centru a říkaly, jak viděly strom obsypaný havrany, kteří se slítávali a kroužili okolo toho místa. Mě napadlo zeptat se, jestli tam nebyl taky kostel. A tak řekly, že byl. Jukla jsem na internet a zjistila, že na Kostelním náměstí byl ve středověku hřbitov. Já si tyhle ptáky spojuju s něčím starým a tajemným.

Ikona diskutujiciho lenka f 2020-04-04 02:42:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha, no tak vidíte – to náměstí jsem si tipla, poněvadž se zmiňovali i o kostelu. Tak ani nevím, co všechno prochodily. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-03 14:31:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ježovko? Jsi tady? Mám tu jeden klenot, co by tě mohl zajímat: https://9gag.com/gag/aO0MXdD

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-03 19:59:26
Ikona diskutujiciho
sipka

:D:D:D:D jak to furt děláš:D já chodim na 9gag a na takový zlato tam nikdy nenarazim:D

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-03 20:11:33
Ikona diskutujiciho
sipka

A tohle je fakt brutál. To jsem našla včera a dostala jsem z toho záchvat 😀 https://9gag.com/gag/ae5n5wq

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-03 20:44:01
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 „je fuk který psí žrádlo to je, všechno chutná jak sh*t“ 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-03 21:50:12
Ikona diskutujiciho
sipka

já to věděl! *bluéé* věděl jsem to! 😀
a tohle je taky dobrý: https://9gag.com/gag/ag5DYj1

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-03 23:40:28
Ikona diskutujiciho
sipka

no to je geniální!!:D a ten jednorožčí plyšák v pozadí:D „we have fuck*n‘ internet, so stay the fu*k at home!!“ 😀 to mi mega zlepšilo noc, díky:D

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-03 23:59:04
Ikona diskutujiciho
sipka

😂😂 proboha 😂 asi jsi to viděla.. ale tohle jsem teď našla a málem jsem u toho smíchem pošla 😂 https://9gag.com/gag/a5ROLMO

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-04-04 08:24:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla. Jízda smrti. Ale v diskuzi psali, že to je zrychlená jízda busu v programu a hlasy přidané uměle a to mi pokazilo zážitek.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-04-04 10:48:43
Ikona diskutujiciho
sipka

mně taky! ale stejně jsem nemohla z tý typky co tam jakože hystericky řvala. to už nebylo ani řvaní… znělo to jako zvracení zděšením, lol 😀

Ikona diskutujiciho Romča 2022-07-02 07:46:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím, moc pěkný článek. Kolikrát mě zvíře upoutá a teď mohu znát i určitý význam. Jen jsem se chtěla zeptat jaký význam má šedá kočka? Děkuji.

Ikona diskutujiciho Jůlik 2020-04-03 18:37:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jeden den jsem měla hodně špatný jako fakt hodně.
Křeček byl špatnej , splesnivěly mi bylinky na herbář a jediná dobrá se rozdrolila a rozmočila jsem si při úklidu knížku.
A potom se jako spása objevila zpráva od naší veterinářky , že shání domov pro malinkého králíčka ( ještě si ho chvíli nechá je mu 14dnů) .Takže to bylo moje štěstí.

Ikona diskutujiciho Brid Hopki 2020-10-15 03:00:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je dobré, v okolí žije velké množství krkavců, kočka nám hlídá vnitřní prostor, moje dcera si ve školce vybrala značku berušku…😀

Ikona diskutujiciho :-) 2020-04-04 23:55:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jeee dekuju moc, driv jsem prave hledala o srnce a nic mi na to nesedelo, ale ted tohle je uplne presny, tak trefny…diky

Ikona diskutujiciho kiana 2020-04-06 00:33:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V různých obdobích života jsem potkávala různá zvířata a tento popis přesně sedí:)

Ikona diskutujiciho Šárka 2020-05-30 17:09:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska jsem se koukala na vážku hodně dlouho, držela se stébla trávy. Chtěla jsem aby mi vlezla na prst , ale odletěla. Neměla jsem jí rušit.

Ikona diskutujiciho marián 2020-06-14 20:11:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi pred rokom ma jedno ráno čakal na parapete holub. Holub bol veľmi dobre živený, zdravý. Mal krásne vyfarbené perie pod krkom (všetky farby dúhy). Akonáhle ma zbadal vyletel, sadal si mi zozadu na krk začal ma ďobať do hlavy. Keď som ho odháňal sadol mi na ruku a ďobal ma do ruky. Myslel so, že ja hladný tak som mu nasypal vtáčieho zobu. Ani sa ho nedotkol. Vždy keď som sa vyskytol na dvore tak sa to opakovalo. Trvalo to týždeň. Potom som ho viac nevidel. Prosím môžete mi povedať aký to mohlo mať význam? Ďakujem.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-14 20:47:35
Ikona diskutujiciho
sipka

měl tam hnízdo, myslel si že ohrožuješ jeho mladý, takže je bránil

Ikona diskutujiciho marián 2020-06-15 12:17:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hniezdo tam určite nebolo. A že by po týždni zmizol a nechal mladé na pospas?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-06-15 12:59:05
Ikona diskutujiciho
sipka

jop, mladej se rozhýbal, rozlítal a pak si šli po svým

Ikona diskutujiciho hanka 2020-07-15 07:11:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nezná někdo symboliku kočky s šedým kožíškem? Šedá mourovatá.

Ikona diskutujiciho Šárka 2020-10-16 11:07:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dneska se mi zdálo, že se ke mne plazily hadi.Když v tom mi skočila do náruče mourovatá šedá kočka.

Ještě takovej poznatek, nikdy nesudte člověka špatně mezi dveřma, 100x se vám to vrátí.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek