11 dôvodov prečo by deti do 12 rokov nemali používať smartfóny ani tablety / Doporučuji!

26.11.2016 v Prevence 11

Technológia sa stále rozvíja a už niekoľko rokov nám umožňuje žiť pohodlnejší život. Viete ale, čo tieto mobilné zariadenia spôsobujú deťom?

Deti by mali mať zamedzený prístup k zariadeniam ako mobilné telefóny, tablety a podobne. Tieto technológie majú na deti 4 až 5 krát nepriaznivejší účinok ako bežné televízory. To môže u nich viesť k vývojovým poruchám.

Veľa štúdií poukazuje na to, že dané technológie deti poškodzujú. Napriek tomu mnohí dospelí svojim ratolestiam k nim naďalej umožňujú neobmedzený prístup.

Nielen deti, ale dokonca aj batoľatá sa dnes ponárajú do virtuálneho sveta, čo ich ochudobňuje o kriticky dôležité faktory pre ich správny vývin, správanie a učenie.

Tuto nasleduje 11 dôvodov, prečo by ste svoje deti mali držať preč z dosahu elektronických zariadení.


1. Rýchly rast mozgu

Medzi narodením a 2 rokmi sa objem mozgu dieťaťa strojnásobí a pokračuje v rapídnom rozvoji až do veku 21 rokov.

Skorý vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia, respektíve ich nedostatkom.

Mozog vystavený nadmernému používaniu týchto technológii ukázal neskôr sklony k nedostatku pozornosti, oneskorenému kongnitívnemu vývoju, poškodeniu schopnosti učiť sa, zvýšenej impulzívnosti a zníženej schopnosti samoregulácie.

2. Spomalený vývin

Mobilné technológie obmedzujú pohyb detí, čo spomaľuje ich vývin. 1 z 3 detí prichádza do školy s oneskoreným mentálnym vývojom, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich akademické napredovanie.

Pohyb posilňuje pozornosť a schopnosť učiť sa. Keď sa používajú technológie pred 12. rokom života, má to na deti neblahý vplyv.

3. Epidémia obezity

Deti, ktorým je dovolené mať vo svojej detskej izbe elektronické zariadenia, majú o 30% vyššie riziko obezity. V USA a Kanade je každé tretie dieťa obézne. Európa ich v tom rýchlo dobieha.

U 30% obéznych detí dochádza k rozvoju cukrovky.

Obézny ľudia majú oveľa väčšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. To výrazne skracuje ich vek dožitia. Deti 21. storočia môžu byť prvou generáciou, ktorá neprežije vlastných rodičov.

4. Nedostatok spánku

60% rodičov u svojich detí nekontroluje používanie mobilných technológii. 75% detí má povolené ich používať v detských izbách.

Uvedených 75% detí má permanentne nedostatok spánku a to až do tej miery, že to ovplyvňuje ich známky v škole.

5. Mentálne ochorenia

Nadužívanie technológii je príčinným faktorom mnohých duševných chorôb ako depresia, úzkosť, porucha nadväzovania vzťahov, nedostatok pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychóza a problémové detské správanie.

Dnes má 1 zo 6 detí nejaký problém s duševným zdravím.

6. Agresivita

Násilie v médiách vyvoláva agresivitu aj u detí. Mnohé hry v mobiloch sú násilného alebo sexuálneho charakteru, čo má na deti rovnako nepriaznivý vplyv.

V USA je už násilie v médiách charakterizované ako riziko pre verejné zdravie, pretože priamo ovplyvňuje agresivitu detí.

Je hlásené stále častejšie používanie donucovacích prostriedkov a odlučovacích miestností na zvládanie agresívnych prejavov detí.

7. Digitálna demencia

Média zobrazujúce rýchly pohyb dokážu vyvolať nedostatok pozornosti a zníženú koncentráciu. Zhoršenú pamäť tým, že mozog preusporadúva neurónové spojenia v prednej mozgovej kôre.

Deti, ktoré nedokážu koncentrovať svoju pozornosť, sa nedokážu ani učiť.

8. Závislosť

Keď rodičia vystavujú deti väčšiemu množstvu technológii, sami sa od nich odpútavajú. Pri absencii väzby rodiča a dieťaťa, sa dieťa viaže na zariadenia. To následne vedie k závislosti.

1 z 11 detí vo veku 8 až 18 rokov je dnes závislých na technológiách.

9. Emisia elektromagnetického žiarenia

V máji 2011 klasifikovala svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilné telefóny do rizikovej kategórie 2B (možný karcinogén) práve kvôli ich radiačným emisiám.

V roku 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Toronte, Fakulty verejného zdravia, na základe výskumu odporučil, aby frekvencie mikrovlnného žiarenia boli zaradené do kategórie 2A (pravdepodobný karcinogén).

10. Neudržateľnosť

Spôsob, akým sú dnes deti vychovávané a vyučované v oblasti technológii, je neudržateľný.

Deti budúcnosti bohužiaľ nebudú, pretože neexistuje budúcnosť pre deti, ktoré nadužívajú technológie.

11. Záťaž pre oči

Je bežné, že u detí, ktoré celé hodiny pozerajú na obrazovku, sa rozvinú ochorenia zraku. Vraví sa im aj syndróm počítačového videnia.

Nedávno médiami prebehla správa, že dnes je o 30% viac detí krátkozrakých. Príčinou je jednak dlhodobé pozeranie do blízka a tiež nedostatok denného svetla, keďže deti sedia doma pri obrazovkách namiesto hrania sa vonku.

Problémom so zrakom u detí dokážete predísť tak, že im budete limitovať čas ich sledovania na 30 minút denne.

zdroj: http://www.badatel.net/11-dovodov-preco-by-deti-do-12-rokov-nemali-pouzivat-smartfony-ani-tablety/

Komentáře

Ikona diskutujiciho atrej ystma 776 2016-11-26 12:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč jen mobily a tablety? Tohle přece způsobuje, krom bodu 9., i počítač…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-11-26 14:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Počítač vyzařuje elektrosmog… to je něco jiného.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-11-26 14:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  I když máš pravdu v tom, že závislost a poškození očí atd. má PC s mobilem spojený. Uznej ale, že PC můžeš využívat k mnoha účelům, také kreativním a čtení. Buď to máš na práci a něco tam tvoříš, nebo se naučíš, nebo jenom tupě čumíš na barevný fleky a zakrňuješ.

Ikona diskutujiciho atrej ystma 776 2016-11-26 15:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Máš pravdu, každopádně záleží, k čemu se tablet (případně mobil) používá- já jsem třeba silně váhal mezi koupí e-čtečky a tabletem- a to za účelem čtení velkého množství textu. Tablet je mnohem ovladatelnější a softwarově flexibilnější, ale e-čtečka má displej na bázi elektronického papíru a nic nevyzařuje (nakonec jsem zvolil čtečku). Myslím si, že takový tablet se dá takhle použít i zdravým způsobem, např. vypnutím všechny Wi-Fi i Bluetooth spojení a ztlumením jasu, případně prostudovat, které současné displeje vyzařují méně a dle toho vybrat. Pro kreativní práci se k tabletu dá také dokoupit stojánek a přenosná klávesnice https://www.zbozi.cz/vyrobek/gembird-kb-207u-b-cz-black-piano/ anebo pořídit přímo takzvaný 2v1 https://youtu.be/50h1nVWANrY?t=235

Ikona diskutujiciho Martin Martin 2016-11-26 15:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No doufam, ze tohle kazdy clovek viii :/

Ikona diskutujiciho Irča 2016-11-26 17:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: A dá se ta zakrnělost nějak napravit? Když se člověk stane na pár let závislí na pc/ a pak otočí a začne na sobě pracovat? ,,Obnoví" se mu mozek?

Ikona diskutujiciho Sin-Le-Noble 2016-11-26 17:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chybí nám opravdové učení toho důležitého pro život. Ve filmu, který otvírá oči "Nádherná zelená" je vidět z nadhledu jak vypadá úpadek lidstva a jak těžké je plout proti hlavnímu proudu "normálu" a nepůsobit na druhé jako Idiot. Rodiče musí dělat ústupky, pokud chtějí, aby jejich děti měli dostatek informací pro život v kolektivu a proto sdílí re-klamy technického pokroku a nevědomě tak své děti odevzdávají informačnímu poli ušlechtilých Pánů, čest vyjimkám. Myslím, že už brzy přijde ráno a téhle noci Pánů bude konec, nastane procitnutí ze sna a ono si to už ňák sedne s mobilama i vlnama a z psychopatů zbudou napravení dvojníci obávaného Sarka Farky. Až budou volné cesty z bludiště nesmyslů, rodiny budou zase svobodné. I tenhle článek a jeho sdílení je částí skládačky, která otvírá cestu z labyrintu. 1*

Ikona diskutujiciho Lori 2016-11-26 21:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ja som tablet dostala darom, tak sa ho snažím využiť zatiaľ čo najlepšie, ako viem. Mam stiahnutých čo najviac užitočných vecí, ako vysvetlenia rôznych častí biologie ( prokaryotická a eukaryotická bunka, delenie bunky, stavba tela, kostra, orgány), atlasy húb a liečivých bylín,svetové mapy, duolingo ( https://cs.duolingo.com/ -> ak nepoznáte, je to šikovná stránka na učenie sa/ precvičovanie rôznych jazykov), mám tam slovníky, vysvetlenia nôt, hry na precvičenie hudobného sluchu, niekoľko workoutov a pár stiahnutých kníh.

Ikona diskutujiciho atrej ystma 776 2017-01-27 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Upřímně doufám, že brzo budou dostupné e-ink displeje a monitory http://www.svethardware.cz/paperlike-prvni-e-ink-monitor-pro-pocitace/42572 a https://getremarkable.com/ . Teď jsem si trochu hrál s mou čtečkou abych mohl dosáhnout tohohle https://github.com/borzunov/remoteink když jsem zjistil že to můj typ neumí přes udb, ale jen wifi… pff. Přitom si s tím tvůrce dal takovou práci, tak jako všichni s linuxem 😛

Ikona diskutujiciho atrej ystma 776 2017-01-27 10:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Tento komentář byl vyhodnocen jako spam a zobrazí se, jen pokud to autor blogu povolí."

Ikona diskutujiciho áťa 77 2017-04-15 22:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: hurá, první e-ink notebook/tablet :D https://www.youtube.com/watch?v=jF1b3qgw-K4 – a jde se číst i pracovat na sluníčku! Jestli se tohle nedostane na normální trh, vidím v tom ilumináty…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek