11 Kuriózních věcí které Bible zakazuje a vy je stejně děláte

8.6.2023 v Zajímavosti 17

Znáte nějakého poctivého křesťana, který si myslí, že se skutečně řídí Biblí? Tak mu ukažte tento článek. Ačkoli většina lidí se shodne, že je Bible neskutečně depresivní, násilnická kniha plná nesmyslů, manipulace a zlého narcistického Boha, který zabíjí pomalu kvůli každé krávovině, najdeme v ní i perličky, nad kterými se moderní člověk zasměje.11 věcí, které Bible zakazuje a vy je stejně děláte:

Kulaté účesy
Beatles, děti se střihem podle kastrolu, nebo lidé se střihem na pr*elku, podle bible asi přijdou do pekla. Ve 3. knize Mojžíšově 19,27 se totiž píše: „Nezaobluj si postranní porosty na hlavě a nepoškozuj okraje svých vousů.“ Všichni, kdo se chtějí ostříhat, se musí ostříhat dohola.

Fotbal
Původní verze fotbalu, kde se hrálo s míčem z prasečí kůže, je zakázaná. Ve třetí knize Mojžíšově 11:8, která pojednává o prasatech, se píše: „Nejezte z jejich masa ani se nedotýkejte jejich mršin; jsou pro vás nečisté.“ Takže žádné vepřové klobásky, ani hlazení pašíka.

Věštění
Pokud čtete horoskopy, nebo vykládáte karty, máte problém. Ve třetí knize Mojžíšově 19:31 se píše: „Neobracejte se na média ani spiritisty, nevyhledávejte je, abyste se jimi poskvrnili. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.“ Jaký je za to trest? Podívejte se do 3. Mojžíšovy 20:6: „Co se týče člověka, který se obrací k médiu nebo spiritistům, aby po nich smilnil, i proti tomu člověku obrátím svou tvář a vymažu ho z jeho lidu.“

Antikoncepce
Bible se příliš nezabývá antikoncepcí. V době, kdy byla napsána, nikdo nepředpokládal kondom nebo pesar, takže tyto pomůcky nedostaly konkrétní zákaz. Ale včasné vytažení zákaz dostalo. Jeden z nejznámějších se*uálně orientovaných biblických veršů je ten, který se používá jako rétorika proti mas***baci… ale je ve skutečnosti proti vytahování. Genesis 38,9-10: „Onan věděl, že potomstvo nebude jeho, a tak když vešel k ženě svého bratra, vyplýtval své sémě na zemi, aby nedal potomstvo svému bratrovi. To, co udělal, se však nelíbilo Hospodinu, a tak vzal i jemu život.“

Promiň Rexi.. archa je už plná.

Tetování
Žádné tetování mít nemůžete. Ve třetí knize Mojžíšově 19:28 se píše: „Neuděláte si na těle žádné řezy ani si neuděláte žádné tetování: Já jsem Hospodin.“
Takže ani malý motýlek na kotníku. Ani Thug Life na pupku.

Polyester nebo jiné směsi látek
Bible nechce, abyste nosili polyester. Nejen proto, že vypadá lacině. Je i hříšně nepřirozený. Ve třetí knize Mojžíšově 19:19 se píše: „Zachovávejte má ustanovení. Nebudeš chovat společně dva druhy svého dobytka, nebudeš osévat své pole dvěma druhy osiva a nebudeš na sobě nosit oděv ze dvou druhů látek smíšených dohromady.“
Zkontrolujte visačku na své košili a zkontrolujte zahrádku. Máte to pomíchané? Tak jste hříšníci.

Rozvod
Bible se k tomuto tématu vyjadřuje velmi jasně: Žádné rozvody. Když si totiž někoho vezmete, podle Marka 10,8 „už nejste dva, ale jedno tělo“. A v Markově evangeliu 10,9 se píše: „Co tedy Bůh spojil, ať nikdo nerozlučuje.“ O pár veršů dál, v Markově evangeliu 10,11-12, je Marek ještě tvrdší: „A řekl jim: ‚Kdo se rozvede se svou ženou a vezme si jinou, cizoloží s ní; a jestliže se ona sama rozvede se svým mužem a vezme si jiného, cizoloží s ním.'“

Vpouštění lidí bez varlat do kostela
Není důležité, za jakých okolností vlastně muž přišel o orgán. Bible se k tomu konkrétně nevyjadřuje. Říká jen, že se nesmí modlit. V Deuteronomiu 23,1 se píše: „Muž, jehož varlata jsou rozdrcena nebo jehož mužský úd je uříznut, nesmí nikdy vstoupit do Hospodinova shromáždění.“
V Deuteronomiu 23,2 se pak píše: „Nikdo nemanželského původu nesmí vstoupit do Hospodinova shromáždění; nikdo z jeho potomků až do desátého pokolení nesmí vstoupit do Hospodinova shromáždění.“

Nošení zlata
V 1. Timoteovi 2,9 se píše: „Stejně tak chci, aby se ženy zdobily vhodným oděvem, skromně a nenápadně, ne spletenými vlasy a zlatem nebo perlami či drahými oděvy.“
Takže vše je zakázáno. Tvůj zlatý náhrdelník, perlové náušnice, i všechny tvoje stylové hadry.

Přestaňte mi tu kravinu posílat.

Mušle a korýši
Ve 3. knize Mojžíšově 11:10 se píše: „Ale cokoli je v mořích a řekách, co nemá ploutve a šupiny, mezi vším vodním životem a mezi všemi živými tvory, kteří jsou ve vodě, to jsou pro vás odporné věci.“ Měkkýši a korýši patří právě do této zapovězené oblasti.
V 11. kapitole knihy Leviticus je zakázáno jíst spousty živočichů (je to základ košer zákona); kromě měkkýšů a prasat se v něm také píše, že nesmíš jíst velblouda, jezevce skalního, králíka, orla, supa, káně, sokola, havrana, vránu, pštrosa, sovu, racka, jestřába, pelikána, čápa, volavku, netopýra, okřídlený hmyz který chodí po čtyřech nohách (pokud nemá klouby ke skákání jako kobylky), medvěd, krtek, myš, ještěrka, gekon, krokodýl, chameleon a hlemýžď.

Vaše žena nesmí bránit váš život ve rvačce tím, že útočníka chytí za genitál
Bez legrace. Deuteronomium věnuje přesně tomuto scénáři dva verše: „Jestliže se dva muži, muž a jeho krajan, perou a žena jednoho z nich přistoupí, aby vysvobodila svého muže z rukou toho, kdo ho bije, vztáhne ruku a uchopí jeho genitálie, usekneš jí ruku; nebudeš mít slitování.“
Tady je pokyn prostě jasný. Takže dámy, pokud vašeho manžela někdo přepadne, pamatujte na to, že do koulí se může jenom kopat.

„Ježíši, vrátil jsi se! Jakým vhodným způsobem máme uctívat tvoji smrt a vzkříšení? … „VEJCE.“

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Davit 2023-06-08 07:09:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Joo, všichni si vytetujme Thug Life na pupek!! 😄😄😄
1Pac 4ever. 😄😄

Ikona diskutujiciho Jabadabaduuu 2023-06-08 07:47:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Noah a Rex se nikdy nesetkali a tak nemohl být Rex nikdy ani zachráněn před tehdejším globálním pogromem prostřednictvím jeho genetické archy, když se ho ani nedožil 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-08 08:57:14
Ikona diskutujiciho
sipka

S tebou musí být na párty velká zábava.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-06-08 09:48:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Jabadabaduuu,
ale ptakoještěři na arše přežili…

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fmedia1.iplace.cz%2Fimages%2Fmedia1%3A4d94afe703720.jpg%2Fkongamato2.jpg&f=1&nofb=1&ipt=334174d8741381f40401411621223a844fed0e13a1e908fe44042c6838271987&ipo=images

na netu je fotka, kde je rok vyfocení 1890 a je tam zastřelený poslední ptakoještěr….

Ikona diskutujiciho Q 2023-06-08 10:51:31
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi připomnělo jak si kdysi Alue dělala srandu že má laserový zrak když se někdo ptal na nesmysl ohledně času a pár lidí to fakt vzalo vážně. Občas si říkám jak takoví lidé fungují v běžném životě.

Ikona diskutujiciho Danny 2023-06-08 08:20:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To směšování látek je mazec 😀 Kdoví jestli k tomu měli tehdy hlubší důvod, když to tam dali.

Já jsem to sem už možná někdy dávala, ale když už se bere na paškál bible, divadlo Sklep dělalo super scénku, kde si z ní taky dost utahují. https://www.youtube.com/watch?v=hUJLfsm2lnI
https://www.youtube.com/watch?v=21SmEN2UUBc

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-06-08 08:55:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak bibli nikterak nemusím, tak těhle všech 11 bodů je úplně vyhovujících. Tedy samozřejmě až na ten polyester a jeho nošení.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-06-08 12:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ukazuje sa, že bez praktizovania spiritizmu by bol život na zemi podstane lepší. Píše o tom aj člen ruskej akadémie vied Valery Uvarov… https://energyoflife.cz/horovy-hulky/sethuv-faktor/
Prišli na to aj iní bádatelia …. https://sdu.sk/Agu

Zabíjanie spomínané v Biblii je potrebné správne pochopiť. Nie je to tam uvedené len tak pre zábavu.

DEUTERONOMY 28:22-24: Hospodin ťa bude biť ničením, ohňom, zápalom a ohnivou horúčavou… A tvoje nebo, ktoré je nad tvojou hlavou, bude z medi a zem, ktorá je pod tebou, bude zo železa. Hospodin urobí z dažďa tvojej zeme prášok a prach; zostúpi na teba z neba, kým nebudeš zničený.

IZAIÁŠ 34:8-10: Lebo Pán má deň pomsty… a jeho potoky sa premenia na smolu a jeho prach na síru a jeho krajina sa zmení na horiacu smolu. Neuhasí noc ani deň, jeho dym bude stúpať naveky;

Všimnite si, že je to napísané v budúcom čase. To znamná, že sa to má ešte len stať. Deň pomsty je jeden špeciálny deň v cykle 12000 rokov, ktorý sa nazýva aj súdnym dňom. Tieto dva verše opisujú to, čo niektorí nazývajú slnečný záblesk a je toho v Biblii celá hromada, ktorá opisuje udalosti, ktoré nastanú.

Ikona diskutujiciho Jirka 2023-06-08 19:42:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale no tak … Kdybys to celý uvedla jako vtip a zveřejnila na apríla, tak nic proti. Ale mám obavu, že to myslíš vážně. Takže vážný komentář: málokterý křesťan je tak blbý, aby to celé bral doslova. Mícháš starý a nový zákon do jednoho pytle. Pro většinu dnešních křesťanů není starý zákon doslovně závazný, takže ty nejhorší koniny co snad dávaly nějaký smysl před 3000 lety ale určitě ne dneska, plnit nikdo z nich nemusí. Když si z nich chceš dělat srandu, zbývá stále ještě dost divných věcí, které pro ně závazné jsou, ale většina z tvého výběru to není. Pokud vím, evangelické cirkve, kterých je světově snad kolem poloviny křesťanů, nějak okecaly a za určitých podmínek povolujou dokonce i rozvody.

Ikona diskutujiciho Julie 2023-06-09 12:27:16
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, takže závazné jsou jenom části té knížky a jenom některé vybrané části spisů které se zrovna hodí lidem do krámu. 😀 To ti asi připadá ok ale kritizovat budeš článek který poukazuje na nesmysly které se tam píšou. Nevím o tom že by někdy bůh slezl z mráčku a řekl že některé části té knížky se dodržovat nemusí protože je nová doba.

Brát vážně náboženství fakt může jenom někdo s IQ tykve.

Ikona diskutujiciho Koblih 2023-06-09 12:28:39
Ikona diskutujiciho
sipka

V kostele mají apríla třikrát denně. Ale ovečky ten vtip ještě nepochopily.

Ikona diskutujiciho Jirka 2023-06-09 18:19:15
Ikona diskutujiciho
sipka

to Julie: „závazné jsou jenom části té knížky a jenom některé vybrané části spisů které se zrovna hodí lidem do krámu.“ – No, ano, je to přesně tak jak píšeš. Každá církev si to vykládá jinak a nenajdeš pokud vím žádnou, která by tomu nařizovala věřit celému a doslova.
A legrační je, že podle spousty věřících doslova platí i to, že „bůh slezl z mráčku a řekl že některé části té knížky se dodržovat nemusí protože je nová doba“ – pochopitelně tím míní Ježíše a tu druhou půlku bible, která je asi o tisíc let mladší, než ta starší. Takže kritizovat církve plošně za některé věci z té starší části je většinou fakt trochu mimo.
Církve nehájím, ani omylem. Ale když je chceš kritizovat, je fajn, dělat to za věci, za které si to opravdu zaslouží.

Ikona diskutujiciho Lu 2023-06-09 20:36:48
Ikona diskutujiciho
sipka

„takže závazné jsou jenom části té knížky a jenom některé“ Ano, tak to je, ona to totiž není knížka ale sbírka knih, které byly napsané napříč staletími a místy a mají různý účel a ukazují různé perspektivy a zkušenosti lidí.
V těch zákonických knihách je specificky řečeno, že byly určené pro izraelský lid. A potom v novozákonních epištolách se hodně píše o tom, že tohle období už bylo překonáno a ani po věřících, co se přidávali k církvi z pohanských národů, se nepožadovalo dodržovat starozákonní pravidla.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-06-09 14:33:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Veštenie – já by som zakázal aj predpoveď počasia, to je tiež veštenie…

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-06-09 14:47:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

O tom že oblečenie nemá byť z viacerých zmiešaných látok som už počul keď som raz chvíľu počúval náboženské rádio. To ma pobavilo pretože mamka mi nakúpila akési bambusové ponožky ktoré mali v zložení asi 10 druhov tkanín, bambus, bavlna, elastan, polyamid, polyakryl, polyester atď 🙂 Ale niečo pravdy na tom môže byť, rôzne materiály majú rôzne vlastnosti, takže takéto oblečenie nemusí mať dlhú životnosť. Pri praní by sa to mohlo nejak zraziť a z dospeláckeho oblečenia máte zrazu detské. Jako neviem, ja sa v tom tak nevyznám.

Inak neviem čo sú v článku za videá ale nejdu, možno obmedzené pre Slovákov alebo žeby 18+?

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-06-11 13:54:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha, tie videá fungujú. Bol som totiž na wifi Lidlu takže to cenzuroval Lidl. Sranda že blokujú takéto hovadinky a napr. Wingmakers audio ide.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-06-25 18:31:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak a teď všichni skončíme v pekle XD

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek