12 Projevů, podle kterých poznáte falešného proroka

9.7.2021 v Poselství 6

Falešných proroků je na světě přítomno mnohem více, než si většina lidí uvědomuje. Zatímco všichni pracujeme na svém rozvoji, setkáváme se také s těmi, které možná nezajímá prospěch nikoho jiného, než sebe sama.Falešní proroci jsou duchovní vůdci jakéhokoli náboženství, či duchovního směru, kteří usilují pouze o vlastní zisk. Nechtějí nic budovat společně s ostatními lidmi, nebo vidět, jak se lidem okolo nich daří a že dělají pokroky. Jen je chtějí využít k tomu, aby se sami dostali tam, kam chtějí.

Lidé, kterým se rozhodneme důvěřovat a dovolíme jim, aby nás vedli, zejména v duchovním slovasmyslu, jsou lidé, o kterých si musíme být jisti, že jsou důvěryhodní. Je důležité být dbělý a umět si všimnout, že je něco špatně a položit si včas otázky, zda následujete někoho, kdo je toho hoden.

Osobně vám však doporučuji – je to moje životní zkušenost – nenásledovat slepě žádné duchovní učitele a vždy dát primárně na svůj vlastní selský rozum.

Níže najdete znamení, která naznačují, že někdo, koho následujete, nebo kterého jste si pustili do života, je falešný prorok. I když ne všechny popsané projevy mohou být přítomny naráz, pokud jich identifikujete vícero u jedné osoby, měli byste se pořádně zamyslet.

1. Máte pocit, že musíte ostatní lidi natlačit do vašeho systému víry a donutit je, aby ho přijali také
Nikdy není rozumný důvod pro to, pokoušet se vnutit svou cestu někomu jinému. Všichni potřebujeme čas, abychom zjistili, kam směřujeme. Pokud vás vaše víra, nebo vůdci, nutí abyste zapojovali do systému další lidi, následujete špatné vůdce.

2. Důvěřujete svému vůdci více, než sobě samému
Měli bychom více důvěřovat svému instinktu, než svému guru. Zatímco nás tito lidé někam vedou, naše duše nejlépe ví, co je pro nás nejlepší. Musíme být schopni důvěřovat především svým instinktům, ostatní lidé jim musí být podřazeni.

3. Váš vůdce překračuje meze
Pokud tento guru, nebo průvodce, obecně dělá nevhodné věci se svými následovníky, pak je to rudý prapor. Měli jsme si navzájem pomáhat a uzdravovat se. Ne využívat ty, kteří mají potíže. Překračování hranic by se nikdy nemělo tolerovat.

4. Nemluví o své minulosti
Skuteční duchovní učitelé jsou obecně ohledně své minulosti otevření, protože vědí, že jejich vlastní boje mohou pomoci ostatním lidem růst. Pokud váš vůdce není ochoten se otevřít, musí za tím být důvod. Pro mnohé není ten důvod tak jednoduchý, jak byste předpokládali, a může být i docela zlověstný.

5. Nezachází se všemi lidmi stejně, vybírá si oblíbence
Pokud si váš duchovní učitel vybírá oblíbence a projevuje více laskavosti těm, kteří mu mají více co nabídnout, pak je to jasné. Jsme všichni stejní lidé, a pokud na penězích a výhodách nezáleží, oblíbenci by neměli existovat. Každý by měl stát na stejné úrovni.

5+1. Vždy má pohodlné vysvětlení na vše, na co se ptáte
Když se na něco zeptáte svého duchovního průvodce a on (nebo ona) přijde s odpověďmi, které tak dokonale slovo od slova zapadají, jako by byly pečlivě nacvičené, je pravděpodobné, že nacvičené vážně byly.
Bez ohledu na otázku, kterou jste vůdci položili, měla by do jeho odpovědi přirozeně vejít nějaká myšlenka. Pokud se vám věci zdají příliš strojené a zpaměti recitované, měli byste si dávat pozor.

7. Tato osoba má velmi silné ego a neumí odpouštět
Guruové jsou lidé, kteří by měli dosahovat vyšší duchovní úrovně a tudíž by se už neměli chovat egoisticky. Pokud na nich vidíte velmi silné ego, tak to nejsou žádní guru. Nepřehlédněte tento důležitý projev.

8. Pomůže pouze těm, kteří mu na oplátku mohou něco nabídnout
Pokud je váš učitel ochoten pomoci pouze těm, kteří mu z dlouhodobého hlediska mohou prospět, sledujete falešného proroka. Skutečně duchovně vyspělí lidé pomáhají všem, když můžou, bez ohledu na zisk. Odměna není jejich primární motivace, pomáhají druhým lidem rádi.

9. Věci, které dělá, neodpovídají tomu, co učí
Pokud váš učitel říká jednu věc, ale přitom dělá něco jiného, musíte s ním přerušit vazby. Jako učitel by se měl vždy řídit slovy, která káže. Nikdy by neměl být nadřazen svému vlastnímu učení.

10. Váš vůdce prosazuje nerealistický systém
Pokud vám váš guru například slibuje osvícení za pouhé tři týdny tím, že mu zaplatíte spoustu peněz a vzdáte se svého majetku, rozhodně s ním neztrácejte svůj drahocenný čas. To je prostě někdo, kdo chce peníze a na nos vám věší bulíky. Stav vyššího vědomí je něco, k čemu musíte rozrát sami časem, nedá se to koupit na žádném kurzu.

11. Učení tohoto vůdce zní až moc dobře, aby to mohla být pravda
Pokud tato osoba slibuje něco, co je až moc úžasné aby to mohla být pravda, nenechte se napálit. Jste chytří, moudří a poznáte lži. Nenechte se od nikoho manipulovat do nerealistických představ, buďte věrní svým instinktům.

12. Lidé ve vašem  blízkém okolí vyjadřují obavy ohledně tohoto vůdce
Pokud se lidé, kteří jsou vám nejblíže, zajímají o vaše náboženské názory a mají z nich obavy, musí za tím být nějaký důvod. Zastavte se na chvíli a pouvažujte o tom, jak věci, které děláte nebo na kterých se teď podílíte, vypadají zvenčí. Co když vážně důvěřujete špatným lidem?

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021Komentáře

Ikona diskutujiciho Jaroslav 2021-07-09 20:54:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý člověk co hledá a miluje pravdu se dostává k pramenům života.Uctívá svůj rod a předky,kteří stejně takto žili.Je tvůrčí,rozvíjí se spolu s energií Lásky spolu s intuicí a svědomím. Získává mimořádnou schopnost Rozlišování.Dokáže rozlišovat pravdu a lež. Nyní žijeme v čase proměn. Lidé z planety Země si vybírají pokračovat v 1.lini stromu života božského stvoření a jít dále do Světla, anebo technokratickou cestou pomocí umělé inteligence zůstat moderním otrokem svých pánů v těle Transhumanoida , plného nanoidů, nanorobotů. Nečlověk transhumanoid odevzdává svou Duši,zrazuje sebe a celý svůj Rod. Falešní proroci jdou stejnou cestou zapomění, odpojení od živého života. Mění lidské bytosti ve stroj a kámen,bludný balvan.

Ikona diskutujiciho Petra N. 2021-07-11 18:43:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já rozeznávám falešné proroky podle jediného atributu: Slepě opakují „moudra“ kterým nerozumí. Dogma. Funguje to tak, že nevědomě vysloví vyčtený/převzatý „dvojsmysl se třemi významy“ (to je můj vlastní terminus technicus:-) kterým svazují a uvězňují sami sebe a snaží se vehementně uvěznit i ostatní, aniž by si uvědomili, že tatáž slova dávají stejnětak vlastně svobodu a možnost vlastní volby, která zahrnuje i „chybné“ rozhodnutí. Pokud z toho vypreparují jen jediný lineární dojem, nutkající jednat určitým způsobem a nevidí ostatní přirozené možnosti, které v sobě situace skrývá, pak mají evidentně k osvícení daleko. 90% autistů něco takového nikdy neudělá a už vůbec by je nenapadlo se nad kohokoliv povyšovat.

Ikona diskutujiciho Henok 2021-07-20 09:47:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že tvůj článek vyjadřuje zkušenost mnohých, ať už chodí do jakékoli církve. Pokud neznají ty, ke kterým se modlí, je to ztracený čas. Stejné modlitby omílané v církvích přece nejsou přirozené, nevyjadřují lásku k tomu Bohu, Otci, k Ježíši, Matce, ale povinnost ke knězi.

Ikona diskutujiciho ika 2021-07-20 21:35:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alu, veľmi zaujímavé, veru. Toľko prorokov v tejto dobe …. čo povieš na tohto – aktuálne veľmi v kurze v celom CZSK: https://www.youtube.com/watch?v=posGwF8CDps. Ozaj úprimne by ma zaujímal Tvoj názor. Krásne dni.

Ikona diskutujiciho Raamil 2021-07-21 18:15:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravého učiteľa nijako nepoznáte, je ďaleko za vašími „možnostiami“. Jedine jeho súcit nás k nemu privedie.

Falošní, tých je 100x viac zato majú skryté agendy za sebou o ktorých mnohokrát nevedia ani „najbližší“.

Dnes tak ako aj v minulosti si tieto „funkcie“ požičiavali ľudia z rôzneho dôvodu, lebo im umožňuje sa priblížiť k človeku veľmi intímnym spôsobom, ktorý je inými cestami ťažko dosiahnuteľný.

Takže všetky 3-písmenkové agentúry sveta smerom na Západ či Východ, Juh aj Sever, to majú bežne jak na páse v repertoári. A masívne používajú.

Ikona diskutujiciho Novera 2021-08-05 16:33:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teal si nabiflovala do hlavy různé motivační knihy a skripta a podle nich jede. Je vedená čistě svým egem, nikoliv duchem. Její obličej není arkturiánský, ale reptiliánský.

U nás žije také jeden falešný vůdce, který často mluví o Kristu a Ježíšových výrocích. Sám sebe pasoval do Mesiáše a nechává si za to dokonce platit. Jakmile vám někdo řekne „zavolejte mi, popovídáme si“, utíkejte od takového pryč. Nejlépe utečte směrem k vlastnímu nitru a své vlastní vnitřní úzké cestě. 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek