2. / Vesmírné Zákony a Principy / II. Zákon Duality

1.5.2010 v Návody 32

Zpět na začátek seriálu zde: 1. / Vesmírné Zákony a Principy / Úvod + I. Zákon Kauzality

_____________ 2.DÍL _______________

alue.cz

Jako druhý si uvedeme Zákon Duality. V tomto případě se budeme více točit okolo lidské bytosti. V původním stručném článku o Zákonech Vesmíru je napsané:

2. ZÁKON POLARITY NEBO TAKÉ DUALITY

PLUS – MÍNUS, ŽENA – MUŽ, TEPLO – CHLADNO, HODNÝ – ZLÝ
NEGATIVNÍ – POZITIVNÍ, ATD…..

JAK DÍTĚ MŮŽE POPSAT TEPLO, KDYŽ NIKDY NEPOZNALO CHLAD.
JAK MŮŽE ČLOVĚK POPSAT LÁSKU, KDYŽ NIKDY NEPOZNAL NENÁVIST.

LÁSKA A ROZHODNOST PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A MÍR V DUŠI…..
ZARPUTILOST A ZLOBA PŘINÁŠÍ STRACH A NEJISTOTU KTERÁ ZPŮSOBÍ ČLOVĚKU UTRPENÍ.

Takový popis je ale příliš stručný. Je bezpodmínečně nutné ho rozvést do hloubky, protože mnoho lidí, kteří se zvou ,,duchovně založený“, tento zákon nechápe a myslí si, že cílem našeho vědomí, je překonání pocitu duality. – To je ale obrovský nesmysl.

Výklad principu duality je velice důležitá část, proto je většina textu tučná, nebo červená. – Jsou to poklady a základy. – Proto tomuto výkladu věnujte maximální pozornost.

Následující tučný text si přečtěte třikrát a popřemýšlejte, než budete pokračovat, je to velice důležité:

Pamatujte si: Zákon Duality je ZÁKON, není to dílo satanovo, ale princip, na kterém je postavené veškeré stvoření na planetě Zemi, uvnitř ní a celý Vesmír okolo nás.

Princip Duality je základní kámen našeho bytí, není možné tuto dualitu či polaritu míchat v jeden celek a vymýšlet si, že duchovně vyspělý člověk nevidí nikde nic, co by se navzájem rušilo, likvidovalo, či vylučovalo.

Pamatujte, že duchovně vyspělý člověk si je vědom duality, zná její místo ve stvoření a je schopný tuto dualitu respektovat a ctít ku prospěchu svému i ostatních bytostí.

Nevidí nikde svár, to ano, ale tento výrok je nutné správně pochopit. – Ten, kdo zná zákonitosti našeho stvoření, vidí automaticky ve všem smysl a jasný cíl i řád. Díky tomuto poznání nikdy nevidí nic nedokonalé. Vidí vše v souladu se stvořením a díky tomu je schopný všechny situace správně vyložit, umí si dobře volit cestu, kterou půjde.

A nyní vyložení samotného principu:

Zákon duality říká, že vše ve vesmíru má svůj rub i líc. – Je to kvůli vyváženosti.

Vyvažování energií ve Vesmíru zaručuje první zákon, tedy zákon Kauzality. – Neustále vrací to, co do Vesmíru vyšleme, aby byla zachována rovnováha.

Není ve Vesmíru nic, co by nebylo stvořeno v dualitě.

Pamatujte si: Co jde proti Zákonům Vesmíru, to zaniká, nebo to nefunguje.

Vyložím vám dualitu na příkladu lidské bytosti, která ve Vesmíru představuje nejdokonalejší a nejsložitější organismus.

Lidské tělo je stvořené podle principu Zlatého řezu.

(Zlatý řez je další Vesmírný princip. Pro mě osobně je těžké ho vysvětlovat, proto pokud princip zlatého řezu neznáte, přečtěte si o něm na Wikipedii, kde je krásně vysvětlený. Co by Vás mělo zajímat je princip zlatého řezu v přírodě, to je to nejdůležitější pro nás. Podívejte se, přečtěte si odstavec o přírodě a můžeme pokačovat neochuzeni dále. – O principu Zlatého Řezu se dozvíte ZDE – )

Da Vinchi

Krom principu zlatého řezu, který dodržuje veškeré naše přírodní stvoření, dodržují naše těla také neuvěřitelně dokonalým způsobem dualitu.

Naše těla jsou zrcadlově stejná, krásná a vyvážená.

Máme DVĚ ruce, DVĚ nohy, DVĚ oči, DVĚ uši, DVĚ ledviny, DVĚ komory v srdci, DVĚ nosní dírky.

To samé pohlavní orgány. – DVA vaječníky, DVĚ varlata.

Dělohu a penis máme vždy po jednom, ale i to je v dualitě.

– Pamatujte, lidské tělo není zrcadlové pouze svisle, ale také rovnoběžně!

– Když rozdělíte lidské tělo v pase, máte opět duální části, které se krásně kryjí, v tomto případě jsou končetiny jasné. ( Noha – Ruka) Přitom hlava se podle zákonu Duality kryje s pohlavními orgány.
Tedy ani hlava jako celek není ,,sama“, také má své duální vyvážení ato jsou pohlavní orgány.

Náš mozek je také geniální příklad duality, ve které je lidská bytost stvořena. Máme dvě půlky mozku, přitom každá má jiný účel, každá z nich plní určitou funkci.

Než vám jejich funkce vysvětlím, je opět nutné si uvědomit:

(Čtěte minimálně pětkrát.)

Lidská bytost funguje na principu náboje. – Záporné ionty jsou pro nás velice dobré. Jsou léčivé a nabíjejí nás energií.

Oproti tomu kladné ionty jsou pro lidskou bytost smrtonosné.

– Naše buňky jsou zdravé, jen pokud mají záporný náboj. S přibývajícím kladným nábojem ztrácí funkčnost, onemocní, při plusovém náboji odumírají, nebo vzniká nemoc. – Rakovinové buňky mají čím dál tím více plusový náboj, jsou tedy pro člověka smrtonosné.

(říkám ,,čím dál tím více“, protože kdyby lidská buňka měla čistě kladný náboj, tak je MRTVÁ!)

Od toho se odvíjí: Co je ZÁPORNÉ/NEGATIVNÍ, to je pro lidskou bytost SPRÁVNÉ, ZDRAVÉ
A LÉČIVÉ.


Co je KLADNÉ/POZITIVNÍ, to lidskou bytost ZABÍJÍ!


Toto je heslovitě vysvětleno i ve Slovníčku, proto se naučte říkat KONSTRUKTIVNÍ / DESTRUKTIVNÍ, protože pokud říkáte někomu ,,mysli pozitivně“, přejete mu, aby umřel!!!!!

To jsme zabruslili k nauce o lidské bytosti.

Tady vidíte, že i v nábojích panuje dualita. – Proč jsem vám to vysvětlila?

Abyste si uvědomili, že CO JE PRO ČLOVĚKA DOBRÉ, JE VŽDY JASNĚ DÁNO A NELZE TO MĚNIT, PŘEKRUCOVAT, NELZE O TOM DISKUTOVAT!

Lidská bytost funguje tedy na jednom druhu náboje, který je pro ni zdravý.

(Výjimkou jsou naše střeva, která udržují plusový náboj. – Lidská bytost je původně dělaná na zásaditou potravu s mínusovým nábojem /ovoce, zelenina,vše syrové/, proto máme střeva plusová, aby lépe potravu vstřebávala.)


Dále si pamatujte, že lidská bytost je nastavena jako bytost světla, lásky a dobré (záporné, mínusové, konstruktivní) energie. – Tato dobrá světlá energie je obsažena ve všem, co je pro člověka správné.

– Lidská bytost je přirozeně bytost INTUITIVNÍ, DUCHOVNÍ, LASKAVÁ, MILUJÍCÍ, HODNÁ.

A nyní se konečně dostávám k jádru:

Tyto duchovní a intuitivní vlastnosti v našem mozku zastupuje PRAVÁ HEMISFÉRA.

– Lidská bytost má tedy správně nejvíce využívat vlastnosti pravé poloviny mozku, protože tato polovina je pro něj to, pro co je stvořený, co je jeho přirozeností.

Ale protože náš mozek je duální, stejně tak jako my, jako naše myšlení, jednání, jako celý svět okolo nás, máme i druhou polovinu mozku.

Tato druhá polovina mozku je duální vyvážení, které ve vesmíru vždy bylo, je a bude. Lidská bytost má svůj základ a svou přirozenost v intuici, v duchovnosti, v mimosmyslovém vnímání, v přírodě.

Stejně tak jako může být lidská bytost dobrá a přirozená, může se rozhodnout pro temnou stranu. – Máme možnost svobodné volby a to nás dělá tak úžasnými, výjimečnými, Božskými, ale také nebezpečnými.

Používáním levé poloviny mozku se lidská bytost rozhoduje pro to, co je pro ni destruktivní. – To je logičnost. Toto používání logické poloviny mozku zastupuje hlavně matematika a stroje.

(viz. film Matrix 1. a 2. díl, kde stroje zotročily lidstvo.)

Kdo rozumí matematice a strojům, bývá ateista a materialista. – Tedy to, pro co lidská bytost není původně stvořená. Pamatujte si, že dominance levé poloviny mozku oblbuje a degeneruje lidskou bytost, ale nikdo nemá právo lidské bytosti přikazovat, co musí používat a co ne, protože ona je svým pánem, ona se rozhoduje a ona tvoří podle obrazu svého.

Pamatujte si proto:

Lidský mozek má dvě hemisféry.

– Pravá polovina mozku je pro člověka konstruktivní, levá polovina mozku je pro člověka destruktivní.

Člověk používá tyto dvě poloviny mozku na základě vlastních přesvědčení a rozhodnutí.

– Je to bytost světelná, dobrá, konstruktivní a božská, ale podle zákonu duality má možnost být i destruktivní.


Však to dnes vidíte. – Intuitivně lidská bytost tíhne k přírodě. – Co je přírodní, to je dobré, zdravé, léčivé.

– Příroda vyzařuje záporné/minusové/negativní ionty, které člověka léčí.

Naopak stroje jsou výsledkem používání levé poloviny mozku.

Počítač, mobil, vysílač, rentgen je stroj a jeho záření je pro člověka škodlivé, nezdravé a smrtonosné.


Lidská bytost může být dobrá i zlá. – Dualita.

Lidská bytost má základ v dobrém, světlém, což u ní zastupuje pravá polovina mozku. – Pamatujte si, že Vesmír není nerozhodný. Ačkoliv je vše ve Stvoření propojené a neoddělitelné, v základu má vše své místo a své zařazení.

Proto má vždy vše určenou rezonanci, účel, má to svůj náboj, má to svůj základ buď ve světlém, či temném.

U lidské bytosti je jen otázka, pro kterou část se rozhodne, bez ohledu na její přirozenost.

Neexistuje světlo bez tmy, neexistuje dobro bez zla, neexistuje chlad bez tepla. – Aby mohlo existovat jedno, musí existovat i druhé.

A buď je to pro člověka destruktivní, nebo konstruktivní. – Z důrazem na to ,,PRO ČLOVĚKA“. Protože co je pro lidskou bytost dobré (láska), to může jiné nelidské bytosti škodit (Démona odeženete energií lásky.)

Když člověk přejde na stranu temnou, je to pro temnou stranu správně. Pro dobrou stranu je to špatně a pro dotyčného člověka je odtržení od přirozeného základu taky špatně, ačkoliv pokud člověk rezonuje na destrukci, bude se snažit destrukcí obklopovat.

– Destruktivního člověka přitahuje destrukce, která ho ale zároveň ničí, proto destruktivní člověk nikdy není zdravý, ani šťastný, ani schopný, ani moudrý a umírá brzy.

VŠE JE DUÁLNÍ, VŠE MÁ SVÉ NEMĚNNNÉ MÍSTO, VŠE MÁ SVÉ ZÁKONITOSTI A PRINCIPY.

Lidská bytost je bytost duální, se základem ve světle, duchovnosti, nelogičnosti, s možností absolutní Svobodné Volby.

Příroda je nelogická. V přírodě platí: 1+1 jsou 3 A VÍCE!

Samec + samice = různý počet mláďat. U nosorožce je to jedno mládě, u rybích jiker to jsou stovky, či tisíce.

V logické matematice platí 1+1=2, což jde úplně mimo přírodu, proto matematika není přírodní věda.

Snahou člověka NENÍ dualitu překonat, ale dualitu POCHOPIT a umět se podle ní zařídit.

POKRAČOVÁNÍ SERIÁLU – ZDE: 3. / Vesmírné Zákony a Principy / III. Zákon Rezonance (1.)

zázrak :)

Další obrázky Andělů – TADY

Komentáře

Ikona diskutujiciho Rr 2010-05-01 12:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Akakolvek DUSA akehokolvek stvorenia, ktora sa dostane do plodu a narodi sa, je povazovana za ludsku bytost?

Ikona diskutujiciho Alue 2010-05-01 14:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: No, 99,99% duší skutečně je lidských, ten nepatrný zbytek bývají výjimky, které se sem dostávají většinou se specifickým úkolem, protože jsou odjinud.

Ikona diskutujiciho Smejko 2010-05-01 14:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hodnota Tvojho vyjadrenia Vesmirnych Zakonov je nadcasova a nevyslovna… patri Ti moje najuprimnejsie DAKUJEM

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-01 14:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Docela fascinující a výborně vysvětleno. Je to fakt, že člověk příliš zaměřený na logiku mívá často omezené chápání nebo i jen ochotu chápat duchovní věci. Podle toho, co tak zjišťuju o sobě a ze svých zkušeností, to vypadá, že mám to používání hemisfér přibližně vyrovnané – měla jsem vždycky vztah k duchovnu i k umění, ale nějak výjimečně umělecky talentovaná asi nejsem; a zároveň s logickými a "přírodovědnými" předměty jsem většinou neměla velké problémy (s matikou byly největší boje, to ostatní z těchto věd většinou šlo bez problémů, i když zdaleka ne všemu jsem věřila), ale ani se nedá říct, že bych v nich vynikala (ale každopádně jsem ráda, že už se je nemusím učit).

Ikona diskutujiciho Alue 2010-05-01 15:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Mám tě ráda 🙂

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-01 15:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: No spíš tak usuzuju z toho, jak vnímám a myslím, a jaké předměty mi šly/nešly. Taky mi to tak kdysi vyšlo z nějakých testů na internetu, že používám obě vyrovnaně, nevím, jak moc je to spolehlivé. Ale jelikož jsem pravák (asi ne moc vyhraněný, levou mám taky šikovnou, ale psát s ní teda neumím), tak zřejmě ta levá hemisféra bude trochu převažovat. Nevím, jestli je vůbec možné, aby někdo měl zároveň dominantní pravou část mozku i těla, když jsou ovládané křížem – to by mě docela zajímalo. Ty jsi levák? Ale ono je to složité, třeba na gymplu jsem znala holku a kluka, co byli oba leváci a zároveň byli hodně zaměření na matematiku, ten kluk v ní byl nejlepší ze třídy, a nějaké duchovní věci jim podle všeho nic neříkaly.

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-01 16:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mi právě dochází, že ono i to moje duchovno bylo většinou spíš "levohemisférové"… V dětství jsem se totiž nechala dobrovolně lapit evangelickou církví a od té doby jsem dlouho spala na vavřínech v iluzi, že jsem za vodou (nebyla jsem jenom jedním z formálních členů, kteří tam chodí ze zvyku a je jim to vlastně jedno, naopak to pro mě vždycky hodně znamenalo, jenže jsem byla přesvědčená, že nic víc než tato víra už není potřeba). Jenže v církvích se většinou intuici a mimosmyslovému vnímání moc nefandí, ale vychází se z chápání toho, co už je jednou dáno a hotovo. I modlitby plno lidí redukuje jenom na slovní vyjádření, tedy opět filtrace přes rozum, ale to samo o sobě nestačí. A další zákeřná past je v tom, že církev a vlastně i bible vám tvrdí, že nikdy za žádných okolností nesmíte věřit žádným jiným zdrojům, které se neshodují s biblí nebo s jejím výkladem, který křesťanství tradičně prezentuje. Řekla bych, že křesťanství i jiná náboženství člověku určitě můžou hodně dát, ale nesmí se s tím spokojit jako s úplnou absolutní pravdou, protože tu žádný náboženský směr nevlastní. No mám ještě co dohánět.

Ikona diskutujiciho septik 2010-05-01 18:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dávám tu odkaz na blog od Rees, kde je jednoduchý test hemisfér ve formě pohyblivého obrázku, doporučuju to zkusit (nevím zda to opravdu funguje, ale je to sranda:-D )

Ikona diskutujiciho Márty 2010-05-01 18:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

""Od toho se odvíjí: Co je ZÁPORNÉ/NEGATIVNÍ, to je pro lidskou bytost SPRÁVNÉ, ZDRAVÉ

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-01 18:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Jóó tohle znám! Ale dá se s tím naučit manipulovat. Na tom blogu to vlastně taky píše: Po malém tréninku lze  "donutit" tanečnici změnit směr.

Ikona diskutujiciho NickNamed 2010-05-01 22:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ta tanecnica nema nic spolocne s hemisferami, ide o takzvanu dvojstavovu opticku iluziu.

Ikona diskutujiciho ham 2010-05-02 07:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: ..ak sa niečo učí – treba vnímať, "čo tým chcel autor povedať" takže nejaké spochybňovanie len na základe použitých termínov nie je na mieste ;-) veď aj v článku bolo vysvetlené, ako je to s termínom "pozitívne myslieť" stačí lepšie čítať (alebo myslieť) :-) aj keď tuším, že šlo len o také malé rýpnutie do Alue, či vie o čom hovorí – ale ona VIE (má to veľa spoločné s "elektrinou") ;-)

Ikona diskutujiciho Ree.s 2010-05-02 11:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

He he, díky za reklamu, sepťo :-D :-)

Ikona diskutujiciho Ree.s 2010-05-02 11:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak moc hezký článek, Aluško :-)

Ikona diskutujiciho Luz 2010-05-03 10:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady jsem právě našla něco zajímavýho podrobněji k těm nábojům! zdravi-az.cz/Symbionty.php

Ikona diskutujiciho Petr 2010-05-03 16:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Taky si myslím, že je důležitější co člověk myslí než jak to nazývá.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-05-03 17:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: K používání slov nemáš pravdu, protože očividně neznáš zákon Rezonance.

Ikona diskutujiciho Katy 2010-05-14 09:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj moc hezký a moudrý článek.Je vidět, že jsi na správné cestě!

Ikona diskutujiciho ja a nikto iny :) 2010-05-15 21:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

takže podla tochto, niekto kto vie matiku a rozumie jej nemoze zaroven aj duchovne rozvijat?… dufam ze nie, si budem musiet vybrat 🙂 bud sa prestanem snazit pochopit matiku alebo duchovne rozvijat 🙂

Ikona diskutujiciho Frank 2010-06-06 14:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aby sa predišlo dezinformáciam.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-06-07 09:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: No ano, počty. Matematika počítá, ale ať se nenazývá přírodní vědou.

Ikona diskutujiciho Léňa 2011-01-22 16:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud teda matematika je na nic, tak jak potom chápat skutečnost, že zrovna konkrétně duchovně vyspělé osobnosti nakonec i tu matematiku vyloženě cítí samy od sebe a vlastně už "znají výsledek ještě dříve než vůbec bylo dovysloveno zadání" ? Jinými slovy skrze přírodu a přirozenost nakonec stejně k té matematice nejde nedojít.

Ikona diskutujiciho Mart 2011-08-07 21:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A zlaty rez nieje matematika? 😉

Ikona diskutujiciho VeronikaK 2012-10-05 06:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po přečtení tohohle mám hned lepší pocit z dnešní prověrky matematiky, která mě čeká :D U mě převládá určitě pravá hemisféra, jelikož matiku nezvládám úplně, chemii a fyziku nechápu jakbysmet. Dokonce mi nejde ani ta biologie, přestože miluju přírodu a všechno živé. Ty popsané procesy, rozmnožování kytek a tak prostě nechápu :D Tady jen tak pro zajímavost: http://www.kolumber.com/brain_test.php

Ikona diskutujiciho Tesinga 2012-10-06 15:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi smutno z toho, že niektorí „vedci“ si vidia len na špičku nosa, pretože majú tak zúžený pohľad na realitu. Ja verím, že ten skutočne pravý má vždy otvorenú myseľ pre akúkoľvek myšlienku, jeho spôsob myslenia je bez hraníc, bez limít :D, iba tak dokáže dospieť k novým objavom. Prosím ťa teda, skús trošku prehodnotiť pohľad na pravú a ľavú hemisféru, na matematiku, na matematikov, prosím, nehádž všetkých do jedného vreca. Chápem, že tí, s ktorými si sa stretla ti ublížili, lenže za to nemohla matematika či fyzika, tie sú totiž bez hraníc, mohlo za to len ich ego, to im bránilo vo výhľade. Škatuľkovanie matematikov skutočne k ničomu nevedie.

Ikona diskutujiciho Tesinga 2012-10-06 15:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

🙂 Už dlhšiu dobu sa chystám okomentovať tento článok. Takže raz to muselo prísť. Chcela som počkať, aby som mohla svoje tvrdenie dokázať. Povedať ti, že hľa, ja som to dokázala. Presvedčiť ťa, že je to možné. Ale dúfam, že ti zatiaľ postačí len takýto môj pohľad bez dôkazov. Bude to trochu dlhšie, tak nie trošku ale dosť, no prosím prečítaj si to do konca, veľmi mi na tom záleží. Ďakujem 🙂

Ikona diskutujiciho Tesinga 2012-10-06 15:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Kdo rozumí matematice a strojům, bývá ateista a materialista.“ alebo „Je to fakt, že člověk příliš zaměřený na logiku mívá často omezené chápání nebo i jen ochotu chápat duchovní věci.“  PrepánaJána, odkiaľ ste toto zobrali?

Ikona diskutujiciho Michal Luc 2013-12-24 23:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Matematika je dáma a jediná demokracia. Bez nej by sme neboli tu kde sme 😉

Ikona diskutujiciho Jaroslav 2014-02-15 21:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Veľmi zaujímavé čítanie, ďakujem

Ikona diskutujiciho Jiří 2014-10-19 12:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyto zákony jsou pravda na naší lidské úrovni,každá úroveň má však svoji vlastní "pravdu"(neboli zákon),čím vyšší je úroveň tím blíže je její pravda(její dharma,její zákon či fa) podstatě vesmíru.Je třeba si uvědomit že jako lidská bytost ve třech říších nemohu vidět pravdu nad třemi říšemi.Od toho existuje pojem zvaný osvícení.Neber toto prosím jako negativní příspěvek,pouze sdílím svoje pochopení :)Řekl bych že zde není mnoho prostoru pro bližší vysvětlování proto doufám že se pokusíš zamyslet nad tím co píši více do hloubky.

Ikona diskutujiciho elda-trnimir 2015-02-08 16:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Logika je špatná (Slováci to mají přesnější – "zlá" :D) z důvodu, že už ze své definice -"USUZOVÁNÍ ČISTĚ ROZUMEM"- postrádá sebemenší emotivní pohled na záležitost. To rozum je v porovnání s city ten špatný. A všimněte si, že slovo ROZ-UM je právě schopnost neustále ROZebírat něco za účelem UMět, ale pouze pro uspokojení našeho levohemisférového EGA.

Ikona diskutujiciho Robo 2015-02-14 12:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tesinga, úplne Ti rozumiem.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek