20 rýpavých otázek, se kterými byste určitě rozhodili vašeho učitele dějepisu

19.2.2023 v Záhady 23

Těchto 20 otázek týkajících se našich dějin vám ve škole určitě nevysvětlí, ani je učebnice nezmíní. Neustále vyplouvají na povrch důkazy o tom, že existuje velká snaha o zamlčení naší skutečné historie a původu. Jsou nalézány velmi zvláštní artefakty, pro které oficiální výklad dějim nejenom že nemá vysvětlení, ale navíc ho zcela popírají. Čím více podobných materiálů projdete, tím nevyhnutelnější je následné zjištění, že to co jste se učili v dějepisu o vzdálenější historii lidstva, byla pouze teorie nebo fikce.S některými rýpavými otázkami nemusíte souhlasit, pokuste se na ně ale dívat s otevřenou myslí a zkuste se na svět podívat jiným, novým úhlem pohledu. A pokud budete mít odpověď, tak ji určitě napište do diskuze!

V roce 1929 byla nalezena mapa nezamrzlé Antarktidy nakreslená na gazelí kůži. Mapu nakreslil v roce 1513 Piri Reis, který měl privilegovaný přístup do císařské knihovny v Konstantinopoli. V poznámkách nalezených na mapě Reis uvedl, že údaje sestavil a opsal z velkého množství zdrojových map, z nichž některé pocházely ze 4. století př. n. l. nebo i dříve. V našich učebnicích dějepisu se ale dočteme, že Antarktidu objevil kapitán James Cook, když 17. ledna 1773 překračoval s loděmi HMS Resolution a Adventure antarktický kruh.

Jak to, že Reis věděl o Antarktidě několik set let předtím, než ji „objevil“ kapitán James Cook?

Odkud měla císařská knihovna v Konstantinopoli informace a kdo je zodpovědný za původní nákres této mapy?

Při vrtání studny v Nampa Idaho v roce 1889 byl nalezen zajímavý předmět. Asi 2,6 cm vysoká figurka s jednou nohou ulomenou v koleni. Byla vyrobena z pálené hlíny a našla se v materiálu, který vyvrhl obrovský vrták při vrtání studny.


Je možné, že tu lidstvo bylo DÁVNO PŘED naší zaznamenanou historií? 

Kolik tisíciletí by trvalo, než by byl takový zapomenutý předmět přirozeně pohřben do země, do hloubky téměř 8 metrů?

Podle darwinismu se člověk vyvinul z opice.

Pokud se člověk vyvinul z opice, proč tedy stále existují ty opice?

Pyramidy byly nalezeny na všech kontinentech celého světa. Kdo je postavil a proč?

V Ekvádoru byl nalezen jeden velký nefritový pohár a 12 dalších menších nefritových pohárků. Každý z menších pohárků má trochu jiný rozměr, ale kdybyste každý z nich naplnili a nalili tekutinu do velkého, obsah ze dvanácti by ho přesně naplnil. Velký pohár na sobě má dokonalý obraz souhvězdí  Orion a dalších hvězd.
Vnitřek velkého poháru je silně magnetický, ale zvenku skoro vůbec. Profesionální geologové říkají, že tohle není možné, protože pokud má kámen uvnitř kovové částice, musí být z obou stran stejně magnetický.

Pokud vědci tvrdí, že není možné, aby byl nefritový pohár uvnitř silně magnetický a vně nemagnetický, kdo tedy tyto nádoby vytvořil a odkud asi pocházejí?

Ve státě Illinois, kousek od města Chillicothe, vynesl hlubinný vrt z hloubky 29,6 metru 200 000 let starou bronzovou minci. Podle geologického průzkumu je podloží obsahující tuto minci staré 200 000 až 400 000 let.

Jaká kultura vyrobila tuto minci dávno předtím, než oficiálně existoval civilizovaný člověk? 

V Ekvádoru bylo ve starém tunelovém systému nalezeno více než 350 artefaktů. Jeden artefakt zobrazuje pyramidu s vševidoucím okem na jejím vrcholu. Pod černým světlem získává oko zajímavý odstín, zatímco na spodní straně tohoto artefaktu můžete vidět hvězdnou mapu Orionova pásu spolu s písmem, které je starší než jakékoli známé písmo na této planetě. Podle výzkumu Klause Dony bylo stejné písmo nalezeno po celém světě, což dokazuje, že předtím existovala GLOBÁLNĚ ROZŠÍŘENÁ civilizace, která je mnohem starší než jakékoli sanskrtské písmo.


Proč všechny hodiny dějepisu tuto důležitou informaci vylučují?

Odkazy na Orionův pás se navíc opakovaně vyskytují na různých artefaktech po celém světě. Třeba pyramidy na náhorní plošině v Gíze odrážejí přesně stejné uspořádání jako 3 králové Orionova pásu.

Všimněte si na obrázku nahoře, že je tam i již zmíněný nefritový pohár. Jsou to nálezy ze stejného místa. Pohár pod UV také vypadá zajímavě.

Co to bylo za návštěvníky, kteří přišli na tuto planetu z Orionova pásu a nechali tu tak zajímavé předměty?

Zdá se, že Orionův pás hraje v počátcích lidstva velký význam.

Kdo tam asi sídlí a jaká je jejich agenda?

Profesor Kurt Schildmann, bývalý předseda Německého lingvistického svazu, označil tento nápis na spodku nalezené pyramidy s okem za „předsanskritský“ (starší než 6 000 let) a dokázal jej přeložit následovně: „Syn stvořitele přichází.“

Jaký je skutečný význam této pyramidy a proč se ten symbol dodnes používá?

V přednáboženském mýtu o stvoření Anunnaků měl Anu dva syny, Enkiho a Enlila. Enki, v sumerských textech známý také jako Ea (jako EArth, Země), byl milující a laskavý ke geneticky modifikovaným lidem, kteří pro Anunnaky těžili zlato.

Vztahuje se nápis „syn stvořitele přichází“ na Enkiho?

Starý a Nový zákon křesťanské bible popisuje jednoho pomstychtivého boha, který zabíjí miliony lidí, zatímco následně poněkud jiného boha, který je veskrze milující.

Odráží bible příběh Enlila (Starý zákon, zlovolný bůh) a Enkiho (Nový zákon, milující bůh)?

Ve Starém zákoně, v Genesis 1,26-28, se píše: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby.“ Dále se tam píše: „Ploďte, množte se a naplňte zemi.“

Co znamená „my“ a „naše“? A proč je tam v originále „znovu zaplnit“?

V roce 1851 byla v Dorchesteru ve státě Massachusetts z pevné skály dynamitem vyražena 11,5 cm vysoká váza ze slitiny zinku a stříbra. Byla pohřbena v hloubce 45,7 metrů pod povrchem. Po stranách této vázy byly vyobrazeny květiny vázané do kytic, vykládané ryzím stříbrem. Stáří horniny, ve které se váza našla, se odhaduje na 100 000 let.

Jaká civilizace byla podle akademiků před 100 000 lety schopna tohoto typu umění?

V Jižní Africe bylo nalezeno přes 200 kovových koulí, jejichž stáří se odhaduje na 4 500 milionů let. Existují dva typy těchto koulí: Jedny z pevného namodralého kovu s bílými skvrnami a druhý typ, což je dutá koule vyplněná bílým houbovitým středem. (Jimison, 1982).

Naše oficiální historie nám říká, že civilizovaný člověk je tu teprve 6-8 000 let, kdo tedy tyto věci vytvořil miliony let předtím?

Proč se historie a učebnice vůbec neaktualizují, když stávající teorie dávno padly pod tíhou obrovského počtu podobných nálezů? Proč se naše děti pořád učí ty samé nesmysly co my, když už jsou vyvrácené? Setrvávat na evidentně nepravdivé teorii je přece naprosto nevědecké, věda by se měla snažit najít odpovědi a odstranit ze svého repertoáru teorie, které zjevně nejsou pravdivé. Nebo je to snad něčí záměr?

Je možné, že existují nějací zlovolní vládci, kteří nás drží v ekonomické podřízenosti a nevědomosti o skutečné historii lidstva doslova stovky tisíc let?

Je možné, že se tato šablona udržování populace v nevědomosti používá pořád dokola, už od doby, kdy na tuto planetu přišly první inkarnace moderních lidí?

A kdy konečně budeme moci žít svobodně a vědomě, aniž bychom byli ekonomickými otroky v systému nadvlády a kontroly?

Bonusové otázky závěrem, které můžete pro zajímavost položit sami sobě: Proč před námi byla naše skutečná historie skryta? Jaký je účel a smysl potlačování takových informací? Kolikrát už civilizace přišly a odešly z této planety?

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-02-19 01:54:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě ty opice dobře vysvětluje v češtině např. tohle: https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/2384

Jinak je to zajímavý článek k zamyšlení.

Ikona diskutujiciho Fractal 2023-02-24 10:41:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Vysvetlenie ponúka Kniha o globálnej lži
https://clanky.info/2022/01/kniha-o-globalnej-lzi/

Ikona diskutujiciho jantulka 2023-02-19 07:27:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

História ako taká vlastne neexistuje. Existuje iba čiasi interpretácia faktov, ktoré sa udiali v minulosti. Existujú dvoje dejiny:
1. Oficiálne napísané, neskôr niekoľkokrát prepisované.
2. A pravé dejiny, ktoré starostlivo a zámerne utajovali pred ľudským zrakom a sluchom.
Nejde ich však skryť pred pocitmi, pretože práve oni napovedajú, kde je pravda a kde je krivda.

Ikona diskutujiciho Terka 2023-02-19 09:20:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na otázku, proč existují opice, když se z nich vyvinul člověk, se děti ptají docela často. Jde o to, že „vyvinuli jsme se z opic“ je poněkud zavádějící zkratka. Lidé a dnešní opice se podle Darwinovy teorie vyvinuli ze stejného lidoopího předka. To znamená, že před miliony let nebyli ani dnešní šimpanzi, gorily apod. – i ti prošli vývojem stejně jako lidé.

Ani nálezy Orionova pásu na starověkých artefaktech nemusí být žádná senzace. Orionův pás je jedno z nejjasnějších souhvězdí a často v minulosti sloužilo jako orientační bod. Navíc mohlo mít pro staré civilizace fascinované posvátnou geometrií i náboženský význam, neboť tři jeho hvězdy, které jsou neuvěřitelně srovnány v jedné linii, po protažení pomyslné linie přímo ukazují na nejjasnější hvězdu Velkého psa – Sirius. Je to fascinující i dnes, není divu, že to mělo vliv na staré civilizace.
(Mimochodem je vidět že článek je převzatý z angličtiny, výraz tři králové se pokud vím v češtině pro ony tři hvězdy nepoužívá). Pro Egypťany byl Sirius prakticky i symbolicky extrémně důležitou hvězdou – vycházel v čase záplav Nilu. Navíc jde o nejjasnější hvězdu Velkého psa a podobu psa měl Anubis, bůh podsvětí, jehož kult se později přetransformoval v masový kult Osirise, přemožitele smrti.
Mnohem zajímavější otázka, která se toho týká, je ta, zda Egypťané věděli, že Sirius je ve skutečnosti dvojhvězda. Sirius B je totiž poměrně těžko pozorovatelnou hvězdou i dnes. Pokud by o něm staré civilizace věděly (a objevují se hlasy, že ano), znamenalo by to, že měli výrazně lepší pozorovací přístroje než jsme si mysleli, případně rozvinutější matematiku a astronomii. (Anebo o existenci Siria B věděli odjinud, jak se snaží naznačit tenhle článek).

Informace o poháru magnetickém jen z jedné strany je zajímavá, o tom jsem nikdy neslyšela.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-19 10:16:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Když se člověk údajně vyvinul z opice, tak proč ty opice zastavily další vývoj a nemutují do nějaké vyšší formy? Možná jsou spíš výsledek degradující mutace, z vyšší formy do nižší. Pokud to byli dvounozí humanoidi, měli by následovat stejný vzorec jako člověk a nepostupovat do malé opice, ale směrem nahoru, což se nestalo.

Ikona diskutujiciho Terka 2023-02-19 10:58:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, úplně stejně bys mohla argumentovat u jakéhokoli jiného druhu se společnými předky. Proč se vývojová větev vyvinula zároveň v koně – velké, silné a rychlé zvíře – a osla? Nepředpokládám, že by osel byl degradací koně. Prostě se vývojová linie v jednu chvíli začala větvit a vznikly z toho dva odlišné, ale v mnohém podobné organismy. O tom přesně evoluční teorie je.

Člověk je nejvyvinutějším primátem. To ale neznamená, že se opice dál nevyvíjejí. Žijí společensky, mají rozvinutý komunikační systém, umí používat jednoduché předměty. Objevují se mezi nimi jedinci „inovátoři“, kteří přicházejí s novými nápady a vynálezy a ostatní je přijímají. Je klidně možné, že některé opice směřují ke stejnému cíli jako lidé, jenom jim to déle potrvá.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-19 13:14:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Já asi na evoluci ani nevěřím. Zatím mě o ní nic dostatečně nepřesvědčilo. Věřím spíš v degradaci vnějším vlivem typu radioaktivita, genetická mutace, vadný gen. Protože genetická vada, nemoc, to je něco, co vidím že tu skutečně existuje. Možná že počátek člověka je stejná otázka jako ptát se po počátku času nebo počátku vesmíru, nebo počátku existence jako takové. Nicota vlastně neexistuje. Nemůže existovat něco, co není. Jedinou možností je tedy existence. Za předpokladu, že je člověk bytost existující v 7-9 dimenzích, nemusel fyzicky evolučně vznikat, ale jen přejít.

Ikona diskutujiciho Ceneon 2023-02-19 19:06:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak někdo v téhle době může pořád věřit mnohokrát vyvrácené Darwinově teorii? Tady je výborné shrnutí Darwinových omylů: http://granosalis.cz/ebooks/jaksenezblaznit.pdf
Začíná to na konci 54. stránky.

Další dokument na toto téma: http://granosalis.cz/ebooks/info.pdf

Ikona diskutujiciho Elis 2023-02-19 09:58:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, moc děkuji za zajímavý článek. Ohledně toho, že se člověk vyvinul z opice tak proč stále existují, tohle se už ve škole učí pouze jako vyvrácená teorie. Co vím,opice je slepá vývojová větev člověka a mají pouze společného předka. Konkrétně první Australipithecus.
Nevím, upřímně jak je to v učebnicích dějepisu, protože tohle je učivo z biologie. Taky jsem na víceletém gymnáziu, kde je v osnovách něco trochu jiného, takže co se učí v devítce na základkách bohužel nevím.

Ikona diskutujiciho Elis 2023-02-19 10:16:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě bych doplnila, že ohledně artefaktů nalezených hluboko v podzemí existuje určitá možnost, ženejsou tak staré. Říkám Sušice, že by to geologové pozanli, ale kdo ví. Možná kdysi došlo k vrásnění a následnému „převalení“ antiklinály přes synklinálu na místě kde byl v zemi uložen artefakt (respektive že se před artefakt převalila antiklinála) a tímpádem je třeba dvakrát tak hlouběji než by být měl. (Mluvím teď například o té sošce ze studny, věci kde je určeno přímo stáří horniny se takhle asi vyvrátit nedají)

Ikona diskutujiciho asdf 2023-02-21 05:45:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Jenže to by k tomu vrásnění došlo v historické době, což je nesmysl, protože ty procesy trvají miliony let. Spíš to vypadá že to vůbec nebude tak staré a místo pomalého přírůstku trvajícího stovky tisíc let tam proběhla nějaká katastrofa která celou oblast zavalila mnoha metry nánosu. Viz různé mýty o potopách atd…
Ale stejně tak mohla např. v předchozí době meziledové existovat relativně vyspělá civilizace, klidně i celosvětově rozšířená, která ale s nástupem doby ledové zanikla a ledový příkrov zničil veškeré její stopy (a zbylé artefakty po ní se pak mohly „ztratit“ a vysbírat už někdy v dávnověku).
Historici vůbec mají v dataci neskutečný bordel, a bojí se to přiznat, aby nebyli před veřejností za hlupáky. A taky nesmí… Všechno se snaží narvat na oficiální linii která se už od dob scalingera vpodstatě nezměnila, a cokoliv se nehodí tak v lepším případě ignorují, a v horším zničí („ztratí“ se to po odeslání z místa nálezu do „muzea“, nechvalně proslulý je v tomto smithoniánský institut kde mj. zašantročili i kosterní pozůstatky obřího druhu člověka který zřejmě žil ještě v nedávné minulosti (https://thegoodlylawfulsociety.org/smithsonian-hidden-evidence-ancient-giants-earth/)

Ikona diskutujiciho Danny 2023-02-19 10:34:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pár knih na toto téma jsem četla, a jak se tyto nevhodné archeologické nálezy schovávají do sklepa, aby nenarušovaly oficiální narativ o dějinách. Velmi zajímavé čtení. Člověka, který se snaží zjistit pravdu o tomto světě, to přivede k pochybnostem o tom, co nás učí ve škole, co se říká v TV…, ale asi je víc těch, kteří nad tím jen pokrčí rameny, řeknou si, že je to záhada a už na to nemyslí.
„Pokud se člověk vyvinul z opice, proč tedy stále existují ty opice?“ Konečně se někdo zeptal. A jaktože ostatní zvířata se nevyvinula? Maximálně se domestikovala, ale pořád jsou stejná. Už nevím, jestli jsem to četla tady, nebo jinde na netu, nebo v knihách, ale opice jsou prý produktem genetických pokusů, kdy se asi ti annunaki snažili vytvořit lidi, kteří by byli chytří a uměli chodit po dvou, ale aby nebyli zas moc chytří. Tacoví otroci. Ale těžko říct. Pořád se dovídám nové věci, takže si nerada dělám na něco skálopevný názor. Především na tyhle neofiko tajné věci, ke kterým člověk musí sbíral střípky informací z více zdrojů, protože polopaticky sepsané to nikde nenajde.

Ikona diskutujiciho Krysák 2023-02-19 11:51:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk pochází z krysy, tvrdí vědci

Šest let trvala studie, která měla na základě anatomie najít společného předka všech současných savců. Teď ho konečně známe: šlo o 20 deka těžké zvíře podobné dnešní kryse.

Vědci ho pojmenovali protungulatum donnae – doposud ho pokládali za tak nevýznamné, že ani nepotřebovalo jméno. Tvoreček žil před 66 miliony lety a byl předchůdcem asi 5400 dnes žijících druhů savců – od rejsků přes velryby a slony až po člověka.

Podle vedoucí výzkumu, americké paleontoložky Maureen A. O’Learyové první předchůdce tohoto tvora poprvé po Zemi chodil asi 300 000 let poté, co došlo k obrovské katastrofě, která vyhladila dinosaury. Pak trvalo jen necelé dva miliony let, než malí savci ovládli Zemi – na rozdíl od dinosaurů dokázali ve změněném světě přežít.

Vědci zkombinovali výzkum fosilií a genetického materiálu – jde tedy o vůbec nejpodrobnější analýzu pravěkých savců. Základním prvkem, který ukázal na blízkost mezi námi a protungatulem, je jeho děloha. Právě ona má shodné znaky s dělohami součaných savců (a tedy i lidí) – s nadsázkou by se tak dalo říci, že prvním člověkem nebyl Adam ale Eva.

Vědci k tomuto výzkum využili úplně novou databázi nazvanou MorphoBank. Ta umožňuje porovnávat živočišné druhy na základě mnoha různých faktorů – podle celkem 4500 znaků. Poprvé v dějinách tedy mají biologové systém, který vnímá zvířata jako celek, který vzniká z tisíců detailů.

Ikona diskutujiciho Hanka 2023-02-19 12:29:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jarda Dusek v jednom videu vypravel o paní (chovatelka, bioložka?), ktera ucila opice (snad šimpanze, nevim presne) znakovou řeč. A první otazka, kterou jí prý opice položila, byla:
“ Co je po smrti?”

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-19 12:55:12
Ikona diskutujiciho
sipka

A viděla jsi šimpanze co seřazoval obrázky podle pořadí jak mu blikly na obrazovce? Ale to byly půlvteřiny, žádný čas si něco zapamatovat. Proč organismus, který je údajně evolučně níž než my, dokáže něco, co žádný člověk neumí?

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-19 13:05:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

– Vyzerá to tak, že Zem sa v minulosti naklonila o 90° pri katastrofickej udalosti známej ako veľká potopa. Je to v rôznych mýtoch a svätých knihách opisované ako „hviezdy spadli z neba“. Ale zrejme len na krátku dobu. Ide o to, či sú na tej mape zakreslené zemepisné, alebo magnetické póly. Vlna, ktorá sa prehnala cez všetky kontinenty naniesla na mnohé miesta hromadu bahna, takže nie je možné sa čudovať, že sa niečo nachádza mnoho metrov pod zemou.
– Dobrý a pomstichtivý Boh je možné pochopiť len vtedy, ak viete, že (nielen) Biblia opisuje udalosti, ktoré sa stali počas niečoho, čomu sa hovorí „súdny deň“. To nie je pomstichtivosť, takto nás informuje, že sa to stane znovu a varuje nás pred touto udalosťou aby sme boli včas pripravený. Kto nepochopí tento odkaz, bude zo Zeme odstránený za jeden ďen. Preto sa to volá „súdny deň“.
Napríklad toto hovorí Biblia o mesiaci: https://www.openbible.info/topics/moon
– S vládcami je to bohužial, tak ako Aluška píše. A je to ešte zaujímavejšie. Roľa vládcov a kontrolórov je celkom dobre vysvetlená v tomto dokumente. https://otevrisvoumysl.cz/vladci-kontrolori-cast-1-7/
Davod Formánek zvláštny výraz „EMPCOE“ označuje ako nejakú katastrofu. My už podaktorí vieme presnejšie čo to znamená. Je to obrátenie magnetických pólov planéty, inak známe vo význame aj ako „súdny deň“, alebo „reset“ a je jedno či ten ezoterický alebo Shcwábovský.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-19 14:26:08
Ikona diskutujiciho
sipka

V tejto súvislosti by som ešte poznamenal, že výraz „Nebudete nič vlastniť a budete šťastní“ sa netýka našej civilizácie, ale tej novej po „resete“. Rovnako je to aj s odkazmi, ktoré boli napísanými na Georgijských poradných kameňoch. Text na nich napísaný je úplne v poriadku ak si predstavíte, že to je pre novú civilizáciu. To je presne to, čo by každý chcel a nie tento humus, ktorý tu dnes máme.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-02-19 13:44:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Štokholm 14. októbra 2004 (TASR) – Švédski geológovia našli pozostatky najstaršieho cicavca na Škandinávskom polostrove – zub 145 miliónov rokov starého pravekého hlodavca, informuje tlačová agentúra Associated Press. Dentáliu objavili v južnej časti dánskeho ostrova Bornholm. Pred týmto nálezom boli najstaršie známe cicavce zo severských oblastí Európy datované len do obdobia spred 20-30 miliónov rokov.

Najnovšia fosília je približne tak stará ako pozostatky prvých cicavcov z ostatných častí sveta, hovorí švédsky bádateľ Johan Lindgren. Tvar zuba jednoznačne ukazuje, že išlo o malého hlodavca, dlhého približne desať centimetrov. „Nevieme celkom presne, čím sa tento živočích živil, ale pravdepodobne bol bylinožravec – malé, primitívne, myšiam podobné zvieratko, žijúce v tieni veľkých dinosaurov. Pravdepodobne bolo aj potravou mnohých druhov mäsožravých veľjašterov.

Z takýchto malých bezbranných hlodavcov, ktorí pôvodne slúžili len ako potrava iným, sa vyvinuli všetky ostatné cicavce vrátane človeka, ktorý je dnes na vrchole potravinového reťazca.

Ak sa pýtame: Pokud se člověk vyvinul z opice, proč tedy stále existují ty opice? takisto by sme sa mohli pýtať, prečo nám tu stále pobehujú myši a piskory a zahradu ryjú krtci.

Každopádně je podivné že človek je tak odlišný od ostatných živočíchov v inteligencii a zručnosti (aj keď ako ktorý). Tam by som to videl na zásah mimozemšťanov do genetiky opíc (potrebovali otrokov na prácu?). Takže by sme mohli ísť ďalej – ako a z čoho sa vyvinuli mimozemšťania?

Ikona diskutujiciho Patrik 2023-02-20 08:00:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Mňa trápi hlavne – tie stavby tu na Zemi. Čo sa tu muselo diať? Veď mestá , hrady majú brutálne OPEVNENIA !!! Koho sa to tu báli??? Aké rasy/národy to tu chodili a bojovali???

Ikona diskutujiciho Standa 2023-02-19 16:09:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co my lidé vlastně víme, když současný matrixový svět je iluze a historie prolhaná?

Ikona diskutujiciho Radek 2023-02-20 13:28:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dekuju za krasny clanek. Tech veci co v oficialni historii nesedi, je milion, tohle je opravdu jen zlomek. Jde o to, ze casova osa lidstva, tak jak je nam predkladana je umele vytvorena a uplne presne nekopiruje beh dejin. Napriklad Antika je cca 200 let na zpatek a pred kristem nema co delat. Navic Jezis Kristus dost pravdepodobne neexistoval (Coz neznamena, ze nikoho neukrizovali)Dost o tom pise Marian Kapolka, Fomenko, Nosovskij, N. Levasov, A. Horak, Jine dejiny rimskeho imperia – A.Tamanskij. Evoluce je nesmysl. Carl Sagan – Draci z raje. Tam se jasne rika, ze byly zkoumany po urcitou velmi dlouhou dobu vinne musky a k zadnym ecolucnim zmenam nedoslo. Ano, menili barvu, velikost atd., ale porad to byli vinne musky. Navic neodpovida ani to, ze mame hodne spolecne geny s prasetem. Zkratka vsechno je jinak a o vsem nam lhali a lzou.

Ikona diskutujiciho David 2023-02-22 04:06:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aspoň za mě velmi zajímavá a poučná série o skutečné historii

https://m.youtube.com/watch?v=qK8HHWU4kgY&t=7s

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-22 16:18:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Obávam sa, že história je prepisovaná práve tými novými učencami, ktorí nikdy históriu neštudovali ako napríklad Anatolij Fomenko. Fomenko je významný ruský matematik, z ktorého sa stal populárny spisovateľ histórie. Je zakladateľom Novej chronológie, ktorá je súčasťou explózie „pseudohistórie“, ktorá sa objavila v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu. Medzi jeho zarážajúcejšie tvrdenia patrí, že Starý zákon bol napísaný po Novom zákone, že Rusko je staršie ako Grécko a Rím a že stredoveká Mongolská ríša bola v skutočnosti slovansko-tureckou svetovou ríšou.
Píše o katastrofách medzi obdobím 8. a 15. storočia a tvrdí, že v tomto období mal rok 360 dní a až po katastrofe v 18.storočí, ktorá zparíčinila, že sa Zem posunula zo svojej orbity ďalej od Slnka mal rok 365 1/4 dňa. Je to bohužiaľ chybne a to preto, lebo opisoval od Immanuela Velikovského z knihy „Worlds in collision“ kde už Velikovský vyslovil chybný predpoklad. Namiesto prepisovania kedy sa stali udalosti mal radšej pátrať po príčine katastrofy, urobil by lepšie.
Jeho dielo je vhodné vyhodiť. Je to kompletne chybné. V dávnej minulosti mal rok naozaj 360 dní, ale to bolo v čase Atlantídy pred 12000 rokmi. Príčinou spadnutia Zeme z orbity bola udalosť na Slnku a to presne tá istá, ktorá nás čaká za nedlho kedy bude Slnko novovať.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek