21 běžných manipulačních taktik, které používají zlovolní lidé

22.11.2021 v Psychologie 0

Manipulace je v dnešní společnosti běžný jev. Pohání reklamní průmysl, řídí mainstreamová média a je základem velké části politiky. Pokaždé, když vezmeme do ruky časopis, zapneme televizi, nebo otevřeme notebook, jsme vystaveni jemným manipulačním taktikám, které pomáhají našemu světu se točit.
Tato schopnost měnit a ovládat způsob myšlení však může být v nesprávných rukách nesmírně nebezpečná. Toxické osoby v našem životě často posiluje jejich schopnost manipulovat se svými oběťmi, což jim umožňuje jejich destruktivní chování a umožňuje jim to také skrývat svou skutečnou, zlou povahu. Tímto způsobem nás přesvědčují, abychom je pustili do svého života, čímž se otevíráme jejich technikám a stáváme se velmi zranitelnými.Psychopati a narcisové jsou všude kolem nás. Vědci o nich již desítky let analyzují data a sledují jejich výskyt ve společnosti. Článek pro Psychology Today, který se těmito údaji a existujícími trendy zabýval, odhalil překvapivou skutečnost: Podle shromážděných informací má přibližně 70 % dnešních studentů vyšší skóre v narcismu a nižší v empatii, než průměrný student před pouhými 30 lety. Narcismus je na vzestupu, a proto musíme podniknout nezbytné kroky, abychom se dokázali chránit.
Prvním krokem k ochraně před manipulativními technikami těchto toxických jedinců je naučit se, čeho si všímat, abychom mohli jejich snahu včas rozpoznat.

Dávejte si pozor na těchto 21 běžných manipulačních technik:

Minimalizují své chování
Kdykoli si oběť všimne toxického vlivu ve svém životě, podnikne manipulující osoba nezbytné kroky k minimalizaci a bagatelizaci svého jednání. Vyvolává u své oběti pocit, že nad tím až moc přemýšlí a přehnaně reaguje, čímž vytváří iluzi, že to, co udělala, není tak špatné.

Milostné bomby
Na počátku vztahu oběti často uvádějí, že se nechaly strhnout dokonalým milostným vírem. Jejich partner jim vyjadřoval svou nekonečnou lásku a náklonnost a vtáhl je tak do své sítě, ale náhle jakoby přepl vypínač a tuto svou starostlivou stránku vypnul. Jakmile manipulátoři přepnou na své pravé, chladné chování, cítí se už jejich oběti v pasti a nemohou z ní uniknout.

Hra na oběť
Většina lidí je vysoce empatická a přitahuje je pomoc těm, kteří trpí a potřebují pomoc. Manipulátor to ví a využívá toho ve svůj prospěch. Když je zahnán do kouta, zahraje na strunu oběti, čímž odvede soucit od skutečné oběti a přenese ho na sebe. To mu také umožňuje vyvolat v samotné oběti pocit viny, což manipulaci dále posiluje.

Lhaní
Říkání pravdy by odhalilo toxické motivy každého jejich chladného a vypočítavého kroku. Místo toho toxičtí jedinci lžou, aby předali chytře vykonstruovaný příběh o tom, kdo jsou a jaké jsou jejich záměry.

Zaměření na oběť
Aby odvrátili pozornost od sebe na svou oběť, budou manipulátoři ze všeho obviňovat své oběti. Tím se veškerá pozornost přesouvá na oběť a otočí tak veškerá její tvrzení proti ní.

Lichotky
Komplimenty a lichotky jsou známým způsobem, jak získat důvěru a vliv ve vztazích s ostatními. Kdejací guruové je již dlouho zahrnují do svých seznamů způsobů, jak navázat úspěšné obchodní kontakty. Funguje to i ve vztahu mezi obětí a manipulátorem, kdy se hned na začátku vztahu vytvoří falešný pocit důvěry.

Používání trestů
V dětství naši rodiče používají metodu trestů, aby nás přinutili pochopit, že určité chování je špatné a jako takové nebude tolerováno. Spadá sem domácí vězení, nebo odebrání luxusních věcí, jako je herní konzole, nebo mobil. Stejnou metodou podmiňování trestají toxičtí jedinci i své partnery, kdykoli se zachovají způsobem, který nepovažují za vhodný z hlediska jejich pohledu na vztah. Mohou partnera slovně napadat, trestat ho tichou domácností, nebo rozbíjet věci, které jejich partner považuje za cenné, nebo k nim má sentimentální vzpomínky.

Odměny
Aby si manipulátoři své oběti vykoupili a udrželi si nad nimi moc, budou je zahrnovat dárky a pozorností. Budou jim dávat peníze, neustále je chválit a věnovat jim velkou pozornost a náklonnost, aby si udrželi jejich přízeň.

Předstírání nevinného
Pokud je manipulátor přistižen při jedné ze svých manipulačních taktik, často předstírá nevinnost a naivitu, aby se vyhnul zodpovědnosti a následkům svého jednání. Předstírá překvapení, nebo se snaží zmást protistranu. Vždyť přece nadělá nic špatného. Pokouší se svou oběť přesvědčit, že to bylo skutečně zcela neúmyslné.

Nesdělení celého příběhu
Tito jedinci se vám mohou zdát neuvěřitelně otevření a sdílet s vámi podrobné příběhy, které jim pomáhají vytvářet si důvěru. Buďte však obezřetní, i když se může zdát, že jsou otevřenou knihou, strategicky vynechají části příběhu, aby to mohli obrátit ve svůj prospěch.

Intenzivní agrese
Přehnaná a intenzivní míra agrese může v oběti vyvolat pocit strachu a nedůvěry a odradit ji od jakékoli snahy manipulátora zpochybnit. Místo toho ze strachu jednoduše ustoupí a přijme realitu světa, ve kterém právě žije, a bude se cítit v pasti.

Nově vymezená očekávání
Důležitou součástí každého zdravého vztahu je jasné pochopení očekávání, která má každá strana vůči svému partnerovi. I když oběť může věřit, že tomu rozumí, zjistí, že její partner bude tato očekávání neustále předefinovávat a vždy je nechá nenaplněná.

Vynucená izolace
Manipulátor si je vědom toho, že blízcí jeho oběti jsou schopni nahlížet na situaci nezaujatě, což jim může velmi usnadnit vidět toxickou povahu vztahu, což je povede k tomu, aby oběť povzbuzovali a pomáhali jí vymanit se. Aby tomu zabránil, izoluje svou oběť od všech ostatních a ponechává ji v plné závislosti na sobě.

Popírání
Budou chvíle, kdy budete přesvědčeni, že dokážete manipulaci odhalit, když k ní dochází. Pokud se v tomto okamžiku rozhodnete toxického jedince konfrontovat, nebude ochoten se tak rychle vzdát. Místo toho bude vehementně popírat, že se to kdy stalo, a to tak přesvědčivým způsobem, že oběť často skončí s pochybnostmi.

Falešná láska a empatie
Aby manipulátoři přesvědčili svou oběť, že mají skutečný a hodnotný vztah, budou vytvářet falešné pocity lásky a náklonnosti. Budou také projevovat vysokou míru empatie a budou se skutečně tvářit, že se o svou oběť každodenně zajímají. Pravda je taková, že manipulátoři nejsou schopni empatie a celé je to falešné.

Odvádění pozornosti
Pokud má manipulátor pocit, že byl zahnán do kouta, podnikne nezbytné úhybné kroky, aby odvedl pozornost jinam. Například pokud oběť zahájí rozhovor týkající se jeho chování, manipulátor rychle změní téma.

Pasivně agresivní chování
Spíše než k přímému útoku na svou oběť se manipulátoři mohou dopouštět pasivně-agresivních útoků, kterými svou oběť shazují a vytvářejí nepřátelské prostředí, aniž by oběť měla jasnou představu o tom, proč se tak cítí. Namísto toho je ponechána v nejistotě ohledně sebe, svých pocitů a svého jednání.

Časté a intenzivní změny nálad
Pokud jste ve vztahu s manipulativním jedincem, můžete mít pocit, že jste neustále v napětí a nikdy si nejste jisti, co váš partner v danou chvíli cítí. Tato nejistota je pro něj výhodou, a proto ji často využívá jako chytrou techniku manipulace.

Sarkasmus
Sarkasmus sice není vždy známkou manipulace, ale u těch, kteří se dopouštějí tohoto toxického chování, se často setkáváme s tím, že sarkasmus používají k podkopávání a znehodnocování svého partnera před ostatními. To jim pomáhá upevnit jejich dominanci a moc ve vztahu.

Překrucování pravdy
Toxické osoby nemusí nutně lhát, aby dosáhly toho, co chtějí. Místo toho mohou pravdu využít ve svůj prospěch. Překrucováním pravdy jsou schopni zamaskovat své špatné chování a ospravedlnit svá rozhodnutí.

Vyvolávání pocitu viny
Pocit viny může být neuvěřitelně silnou a užitečnou emocí a je jedním z mnoha nástrojů, které má většina manipulátorů připravené ve svém opasku s nástroji. Pomocí frází typu „na mně ti nezáleží, že?“ nebo „myslíš jen na sebe“ jsou manipulátoři schopni obrátit pozornost oběti zpět na sebe a přehlédnout tak manipulátorovo jednání.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle Zdroje

 Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek