3 Typy médií a jak je rozpoznat

11.3.2020 v Paranormální jevy 4

Navázat spojení se silou vyšší než my, abychom uviděli život v novém světle, sdíleli poznatky a poskytovali rady ostatním, bylo po dlouhou dobu základem práce média. Tohoto hlubokého spojení lze docílit mnoha způsoby a může mít různé podoby.Některé případy médií byly samozřejmě spojeny s podvody a pokusy oklamat ostatní lidi za účelem výdělku a získání slávy. Dodnes najdeme na netu velké množství velmi vtipných obrázků, kde údajná média chrlí záclony vydávané za ektoplasmu, nebo vedle kterých se objevují papíroví panáci ověšení látkou, kteří mají představovat údajné zhmotněné duchy… To však neznamená, že by takový fenomén neexistoval. Naopak, je velice skutečný. Dnes si popíšeme tři základní typy médií podle projevu jejich schopností.

 

1) Duchovní médium
Tento druh média má schopnost spojit se s duchem (nebo skupinou duchů) za účelem přijímání zpráv prostřednictvím svých nadsmyslových schopností (jasnovidectví, jasnoslyšení, senzibilní schopnost a jasnocítění. Kontaktovaným duchem může být duch zesnulého člověka, který přináší zprávy, může to být duchovní průvodce, anděl strážný nebo jakýkoliv jiný duch, se kterým je médium schopné pracovat. Touto formou mohou být kontaktovány jak dobré, tak i zlé síly, záleží na povaze a rozlišovací schopnosti média.
Duchovní médium je nejčastější a zároveň nejvíce bezpečný (i když ne zcela bezpečný!) způsob komunikace s duchovním světem.

2) Extatické médium
Médium se uvede to změněného stavu vědomí a tehdy má schopnost se spojit s duchem. Duch pak používá tělesnou schránku média a mluví skrz něj. Jev doprovází změna hlasu, mění se i přízvuk média a v některých  případech se může dokonce i obličej média změnit do podoby ducha, který skrz něj promlouvá. Duch se prostřednictvím média může účastnit diskuse, odpovídá na otázky, nebo může samostatně mluvit na nějaké téma.
Tento druh médií je velice vzácný. Prakticky jde o posednutí, které je extrémě nebezpečné. Touto formou mohou být kontaktováni pouze zlí duchové a démoni, neboť konstruktivní duchové nemají zájem ovládat člověka ani do něj vstupovat.
Přestože tento druh média může být velmi efektní na pohled, pro médium samotné to znamená problém, protože nemá funkční ochranu proti tomuto druhu napadnutí organismu, ba dokonce ji médium samo zrušilo a duchům se otevřelo vědomě. Poté se může stát, že duchové začnou médium ovládat i mimo seance a bez potřeby uvedení se do transu. Tehdy už jde o závažný problém který je mimo jakoukoliv kontrolu, a velmi těžko se to řeší.

3) Fyzické médium
Médium se spojuje s duchem a doprovází to fyzické projevy které slouží jako prostředník komunikace. Ta pak probíhá například formou klepání, vytváření šumu, větru, nebo se pohybují předměty. Byly dokonce popsány velmi výjimečné případy, kdy médium a duch společně vytvoří ,,apport“.
Apport je v parapsychologii a spiritistické terminologii portál, kterým mohou procházet předměty z nehmotného světa do hmotného. Fyzické objekty se zhmotňují ze vzduchu a jsou účastníkům seance darovány kontaktovaným duchem.

Pokud jde o druh fyzického média, velmi slavná (nebo spíše notoricky známá) deska Ouija je jednou z forem fyzického média. Médium se spojuje s duchem a pomocí energie, shromážděné ze skupiny přísedících, může duch pohybovat objektem a deska tak může psát zprávy. Ouija je velice nebezpečný způsob komunikace s duchy.

Dalším mimořádným typem média je automatické psaní, které umožňuje duchovi vést ruku a psát zprávy na kus papíru nebo na tabulku. Některá média jsou u toho v transu, ale jiná jsou zcela při vědomí, nic jejich ruku neovládá a místo toho cíleně zapisují vše, co slyší.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-03-11 09:36:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jakože co se týče toho extaktického média 🤔 tak to se dělo u nás(u mě) doma. to není možný, že by se takto šlo spojit jen se zlými duchy… prababička takhle občas získávala recepty na vyléčení pacienta, když už si nevěděla rady(bylo to velmi vzácně, ale přeci). všichni pak museli z místnosti pryč a zůstali jen nejbližší – jedna osoba si nechala u sebe papír a tužku. ona pak dostala něco jako „slabý epileptický záchvat“ (:D) – prostě se začala třást a zavřela oči – a po pár minutách mluvila jiným hlasem. věděla pak i věci, které předtím ne – však to taky nebyla ona. no, v tomhle stavu vždy nadiktovala recept, někdo to musel rychle zapsat a pak stav zase skončil. bylo to prý hodně vyčerpávající. ty recepty normálně fungovaly, to nemohl být zlý duch… ale třeba to u ní byla nějaká výjimka protože ona byla tím léčitelstvím pověřená od nějaké vyšší síly a uměla sama ovládnout, kdy do ní takový duch vstoupí a kdy ne, sama ho o to totiž musela požádat. navíc ten duch nikdy neškodil, naopak – řekl co bylo třeba a co nejrychleji odešel. prý šlo nejčastěji o ducha nějakého léčitele který žil stovky let zpátky. hustý tyo..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-03-11 09:51:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže šlo o vstup zemřelého do babičky – to je hodně nebezpečné. To vyčerpání bude z toho, že zemřely pro manifestaci asi používal její vitální sílu. Pochopitelně takové jevy nemůžou být veřejnosti představovány jako bezpečná a dobrá metoda, i když s ní někteří vzácní lidé dokážou zacházet – ale pokud je to vrozené, takové dary jsou o něčem trochu jiném.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-03-11 10:22:16
Ikona diskutujiciho
sipka

aha, děkuju

Ikona diskutujiciho Moudravrba 2020-03-13 09:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo. Dobrý návod k tomu, jak se nechat posednout.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek