37 povinných pravidel etikety 21. století

13.10.2017 v Psychologie 1

Etiketa neznamená žádné prázdné formality z časů společenských bálů a škrobených náprsenek. Je to soubor nejprve nepsaných společenských pravidel, dnes už často vydávaných i knižně, která byla vytvořena proto, aby se lidé ve společnosti jiných lidí cítili dobře a příjemně, vyhnuli se nepříjemným a trapným situacím, nevystavovali se zbytečným nedorozuměním a mohli dát najevo úctu a respekt jiným osobám. Jak vypadá etiketa v 21. století?

 • Nikdy na síti nehodnoťte svého přítele a nezveřejňujte k jeho fotkám své vzkazy pro něj na témata, která se týkají jenom vás dvou.
 • Neukazujte přátele na snímcích, kde nevypadají pěkně.
 • Při komunikaci nepoužívejte Caps Lock. Je to totéž jako na toho druhého křičet.
 • Nepoužívejte zbytečně hashtagy, post potom působí neuspořádaně.
 • Nedávejte na Instagram víc než tři snímky denně. Pokud cestujete, pak 5-6 denně..
 • Pokud někomu na síti nabízíte přátelství, je vhodné napsat, kdo jste a proč to děláte.
 • Fotografie jídla na sítích jsou něco už natolik obehraného, že jejich nové a nové zveřejňování je spíše dokladem špatného kusu. S výjimkou tří případů: když jídlo uvaříte sami a přidáte recept; když je s ním spojena nějaká zábavná historka, kterou popíšete; nebo když je to jídlo opravdu velmi nezvyklé.

Jak je to se zdravením:

 • Jako první zdraví muž ženu, mladší staršího, podřízený nadřízeného, člověk méně významného postavení toho s postavením významnějším. Venku k pozdravu patří u mužů také sejmutí, respektive nadzdvižení klobouku.
 • Ruku naopak podává jako první žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému. Muž musí při podání ruky vždycky stát, ženám je dovoleno sedět. Ženy si rovněž mohou při podání ruky ponechat rukavice.
 • Ruku nikdy nepodáváme křížem, ani přes stůl.
 • V umývárně ruku nepodáváme, stejně tak pokud neseme těžké zavazadlo nebo máme špinavé ruce. Omluvíme se a pozdravíme bez podání ruky.
 • Ruku podáváme nikoli jako leklou rybu, ale s krátkým, pevným stiskem. Díváme se přitom tomu, s kým se zdravíme, do očí.
 • Když vejdeme do místnosti, vždycky nahlas pozdravíme. To platí i o menších obchodech a jiných provozovnách, jako jsou malé pošty nebo třeba veřejné knihovny.
 • Při představování uvedeme kromě jména také krátkou informaci, vhodnou pro navázání rozhovoru představovaných osob – povolání, případně funkci a podobně.
 • Představován je muž ženě, mladší staršímu, podřízený nadřízenému. Pouze v případě opravdu velkého věkového rozdílu můžeme mladou ženu představit starému pánovi.
 • Když nasedáte do taxíku, pozdravte řidiče jako první.
 • Pokud jdete po ulici s někým, kdo pozdravil známého, pozdravte také.

Na návštěvě

 • Je nezdvořilé odpovědět na pozvání otázkou: „A kdo ještě přijde?“
 • Na návštěvu se bez pozvání nechodí, je to velká neomalenost. I s těmi nejbližšími je vhodné se předem domluvit.
 • Máte-li návštěvu, vypněte televizor, případně vstaňte od počítače.
 • Jste-li na návštěvě nebo naopak máte doma návštěvu, netelefonujte déle než 5 minut.
 • Je vhodné hosty při příchodu upozornit, kde je koupelna a toaleta..
 • I když už všichni sedí za stolem, začínáme jíst teprve když usedne hostitel, respektive hostitelka.
 • Na počátku větší akce, kdy jsou všichni navzájem představováni, je lepší držet sklenici s nápojem v levé ruce. Jednak podáváme vždy pravici, jednak se vyhneme trapnému pocitu, že máme vlhkou dlaň.
 • Odcházíme-li z návštěvy dříve než všichni ostatní, loučíme se nenápadně a pouze s hostiteli. Jinak by se náš odchod mohl stát pro ostatní signálem k odchodu.

V restauraci

 • Je nezdvořilé přisednout si ke známému, který má společnost nám neznámého člověka. To můžeme udělat pouze v případě, že nás pozvou.
 • Pokud partner či společník při obědě ještě nedojedl, je velmi nezdvořilé říkat si o účet.
 • Látkový ubrousek klademe na kolena, nezastrkujeme ho za výstřih ani nezavazujeme za krkem.
 • Je-li omáčka podávána v omáčníku zvlášť, lijeme si ji na talíř jen po částech.
 • Je-li občerstvení na podnosech, nevybíráme si ten nejlepší kousek, ale vezmeme ten, který je nám nejblíž.
 • Pokud na stolech stojí džbány s nápojem, z nichž se dolévá do sklenic, nabídněte nejprve sousedovi, nedolévejte pouze sobě.

U telefonu

 • Důležité či významné věci nesdělujeme esemeskou.
 • Do telefonu opravdu nemusíte zvyšovat hlas. Spolucestující v tramvaji ani ti, kdo s vámi stojí ve frontě u pokladny, nejsou zvědavi na to, co sdělujete svým známým. Hlasitý hovor působí nevychovaně a obtěžuje vaše okolí.
 • Telefon vždycky ztlumíme v čekárně u lékaře, v divadle, v kině, na koncertě nebo při přednášce.
 • Pokud volaný nepřijme hovor ani po pátém zazvonění, zavěsíme.
 • Pokud hovor vypadne, volá znovu ten, kdo volal jako první.
 • Pokud voláte z neznámého čísla, představte se tak, aby volající věděl, o koho se jedná a nemusel se ptát : «Honza? A který Honza?»

zdroj článku: https://www.pronaladu.cz/37-povinnych-pravidel-etikety-21-stoleti/

Komentáře

Ikona diskutujiciho ⚜️ aston 405 2018-10-29 16:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Etiketa opravdu upadá. Ale na druhou stranu si na tom člověk nesmí stavět své sebehodnocení, jinak dopadne jako náš legendární mistr na etiketu: https://youtu.be/3nWUgezqhGM?t=44

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek