5 metod psychologické obrany

31.8.2020 v Psychologie 3

Vaši konkurenti a lidé, kteří vám nepřejí nic dobrého, či vaši vyložení nepřátelé, jsou schopni způsobit vám škody nejenom materiální, ale i psychické. Jako psychologickou zbraň přitom použijí slova, která zraňují vaši duši. Čím déle se kvůli tomu budete trápit, tím větší je pravděpodobnost, že se ocitnete v poli poražených.,,Je-li pokaždé zřejmé, že je člověk podrážděný a neschopný ovládat své city, měl by se věnovat něčemu jinému než práci s lidmi“, prohlásil veleúspěšný francouzský byznysmen Michel Fadoul.

Schopnost psychologické obrany je známka zralé osobnosti. Spočívá v celém komplexu vlastností, od úrovně intelektu, názoru na světové dění, schopnosti analýzy a sebereflexe, přes pozornost a kritičnost myšlení k emocionální stálosti.

Klaďte častěji sobě i jiným lidem klíčové otázky: ,,Kdo, kde, kdy, jak a proč?“
Snažte se představovat si celou dynamiku události, vidět její obraz jako celek, všimnout si rozporů, nesouladu a bílých míst. Věnujte pečlivou pozornost detailům. Právě ony bývají nezbytné k posouzení situace.

5 metod psychologické obrany:

Vítr
Zamyslete se, na co reagujete nejcitlivěji. Co vás podráždí? Co vás rozzuří, nebo naopak uvrhne do sklíčenosti? Vybavte si konkrétní slova, intonaci a gesta svých oponentů nebo těch, kteří vás urazili.
Zavřete oči. Znovu si připomeňte všechna ta urážlivá, jízlivá a palčivá slova, která ve vás probudila pocity bezradnosti a neužitečnosti, nebo naopak mocný nával agresivity.
A teď si představte, že sedíte proti člověku, který vám tyhle psychologické rány zasazuje. To on vám říká ta krutá, urážlivá slova. A vy cítíte, jak pomalu „startujete“. Vyvolejte si pocit úderu. Která část vašeho těla na něj reaguje? A co se děje – cítíte v celém těle horkost, nebo se uvnitř něco svírá, možná se vám také těžce dýchá? Co konkrétně se vám děje?
Použijte postup ventilace emocí. Představte si, že mezi vámi a agresorem stojí veliký větrák, který jeho slova okamžitě odnáší stranou, takže k vám nemohou doletět.

Trik navíc: Vložte palec pravé ruky mezi prostředníček a ukazováček a zakryjte ho dlaní levé ruky. Myšlenkově ho namiřte na toho, kdo vás hodlá vyvést z duševní rovnováhy.

Otevřete oči a určitě zjistíte, že teď už jste schopni tomuto psychologickému úderu odolat.

Voda
Pokud při styku s nepřátelskými lidmi i nadále bolestivě reagujete na jejich útoky, použijte tento postup. Představte si, že mezi vámi a dotyčným je silné sklo akvária. Ten za sklem vám říká něco nepříjemného, vy ho ale neslyšíte, protože jeho slova jsou pohlcována vodou a projevují se jenom pěnou na hladině. Proto na vás nemají žádný účinek. Nepůsobí na vás. Neztrácíte nas sebou kontrolu, zůstáváte klidní, nenecháte se vyprovokovat a na urážky nereagujete. A takto obrátíte situaci ve svůj prospěch.

Děti
Bolestivost psychologického úderu je možné zmírnit, nebo ho úplně eliminovat, budeme-li s lidmi jednat jako s malými dětmi. Nebudete se přece zlobit na nerozumné děti.

Dejme tomu, že jste se například ocitli tváří v tvář celé skupině nepřátelsky naladěných lidí, kteří jsou v převaze. Máte jen jednu možnost, jak ovládnout situaci. Představte si, že jste na hřišti a ti proti vám nejsou dospělí lidé, ale skupinka dětí. Zlobí, vyvádějí, křičí a mávají rukama, házejí na zem hračky a dupou po nich. Prostě se vás snaží za každou cenu vyvést z míry.
Jako dospělý moudrý člověk však jejich projevy berete jako dětské vylomeniny a zachováte si klid do té doby, dokud jim nedojde dech. Nevnímáte jejich slova jako urážky, ani nereagujete na jejich útoky. Jako dospělému je vám to všechno k smíchu.

Oceán
Představte si, že jste hlavním hrdinou známého rčení: „Do oceánu teče mnoho dravých řek, oceánem však nepohnou.“
Pokud se vám v mysli valí záplava myšlenek a emocí, musíte zůstat stejně klidní jako oceán.

Absurdita
Jeden ze způsobů psychologické obrany je převedení nepříjemné situace do absurdity. Je to v podstatě to samé, jako udělat z komára velblouda. Nahlas přehnat něco, na co ten druhý jenom naráží, dovést to až do absurdních rozměrů, a tímto způsobem oponentovi nebo nepříteli vyrazit zbraň z ruky. Vaším cílem je, aby jakýkoli výpad druhé strany nebudil nadále nic jiného, než smích.

Pokud je pro vás opravdu těžké být v pouhém kontaktu s lidmi, kteří vás emocionálně zraňují, využijte také představu loutkového divadla. Představte si, že jsou ti lidé jen postavičky napodobující skutečné lidi. Ať říkají cokoliv, jsou to hlouposti, které si vyměňují mezi sebou. Vy se jen díváte, pozorujete to a v duchu hodnotíte. Hrajte v duchu loutkové představení tak dlouho, dokud vám to nezačne připadat směšné. V tu chvíli jste situaci překonali.

připravila www.aluska.org 2020 / podle zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pěkný 2020-08-31 11:08:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já se bráním tak, že když je na mě někdo agresivní nebo arogantní, nebo někdo na mě řve *v práci, to se pak začnu smát, mi to přijde vtipné to chování a pak dají pokoj celkem hned ale to mě nějak samo rozesměje a je po problému. Ovšem to nefunguje vždycky a na všechno

Ikona diskutujiciho Milan 2020-09-06 11:35:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osho, esence života:
Nevinný člověk říká cosi nesmírně moudrého: „Kdybych občas neprovedl něco šíleného, tak bych zešílel.“ Je dobře známým faktem, že ženy občas zešílí – a vždycky mají nějakou omluvu. A i kdyby ji neměly, příroda jim ji poskytne v podobě menstruace. A pak je všechno, co dělají, omluvitelné. Jejich šílenství nemůže nikdo kritizovat, protože mají racionální důvod.
Ale mohou zešílet i mimo tohle období. A to je zachraňuje před opravdových zešílením.
Zešílet mohou jen muži, protože těm se to stává jen občas. Hromadí se to v nich. Nemají to po částech, ale najednou. Stačí podívat se do blázinců a zjistíte, že je tam čtyřikrát víc mužů než žen. A to je velký rozdíl. Čtyřikrát více mužů než žen.
Jakou mají ženy strategii, aby se zešílení vyhnuly? Občas se prostě pomátnou. Ale jen částečně – dnes trocha šílenství a zítra zase kousek-, rozdělují to, takže celkově jsou psychicky v pořádku. Nemusejí je zavírat do blázince.
Muži od dětství slýchají: „Nesmíš vyvádět jako ženská. Nesmíš plakat a naříkat. Muži nepláčou. I když někdo zemře, musíš to důstojně zvládnout. Nesmíš se chovat jako žena.“ A kvůli takovým nesmyslům je v blázinci čtyřikrát víc mužů než žen.

Ikona diskutujiciho Truth Seeker 2020-09-22 10:59:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Existují pouze dvě energie.

Konstruktivní = láska (živá voda)
a její protiklad = strach (mrtvá voda)

Na tyto zdroje životní energie se emoce vážou, podobně jako alternátor pomáhá ve strojích získat z kinetické energie pohybu energii elektrickou.

https://zivotjakoumeni.cz/zivotnost-emoci-je-dle-vedcu-90-vterin-proc-s-nimi-obvykle-zapolime-mnohem-dele/

Baterie = Emoce vydrží jen omezenou dobu 90 vteřin. Poté, pokud není zásobena energiemi z lásky, nebo strachu poklidně zmizí (je nahrazena jiným podnětem).

Čili je naprosto iracionální dávat emoci svoji životní energii déle. Emoce mají za úkol muže odvést z Cesty a ženy přivést na Cestu. Proto je pouť Ženy o tolik těžší a téměř žádná nedojde k Osvícení sama o sobě (bez interakce s Mužským Principem), zatímco v pouti muže je možné dojít k Osvícení jak skrze interakci se Ženou, tak i pokud ji ze života vyloučíme (tato cesta je snazší a rychlejší).

Emoce představují v ženském světě životadárný proud, žena udělá největší životní objevy i chyby právě díky emocím, u mužů emoce představují největší (jediné) překážky pro trvalé ukotvení v TADY A TEĎ

Mystická svatba protikladů je vyvážit v každém z nás mužskou a ženskou polarizaci do ideální rovnováhy (dynamické, čili celoživotní online vyvažování s každým dalším podnětem, který s láskou přijmeme a propustíme).

Dobrá zpráva je, že od frekvence Vědomí alespoň 540 (frekvence vstupu do 4D) to Duše dělá automaticky za Vás. To je moment, kterému se říká malá mystická smrt.

Ego je poprvé klidné a poslouchá pokyny Duše bez aktivace energií strachu v jejich rozličných projekcích a formách a poprvé zažíváte plné spojení se Zdrojem. Ještě ne trvalé, ale Duše od tohoto momentu už Ví, kam se pokaždé vracet, kde je to všude kolem hledané DOMŮ.

Pokud cítím strach, nemohu v daný okamžik cítit lásku, pokud v daný okamžik skutečně cítím lásku, jsem zcela imunní vůči strachu. To je základní vesmírný zákon ALFA OMEGA.

Ouroboros (had, který požírá vlastní ocas), Jing a Jang, a jiné pokusy lidí zachytit graficky schéma Polarity / DUALITY. Dokud nejsme schopni dosáhnou Absolutna = Jednoty ze Zdrojem (Kristovské Vědomí o frekvenci 1.000 = frekvence 5D), Ego stále má potřebu dávat věcem tvary, vysvětlovat, učit, stále rafinovaněji (ale na čím dál tím kratší úseky) uniká z BÝT

Jako vypínač, Iluze DUALITY má jen dvě polohy:

Zapnuto = světlo = láska
Vypnuto = tma = strach

Kdo je v základním továrním nastavení (rodina, škola) může mít problém emoce identifikovat :

https://www.seberizeni.cz/kratky-pribeh-k-zamysleni-dva-vlci/

Tohle je úplně první „Aha moment“ v mé pouti za světlem v této inkarnaci.

První kratičký okamžik, kdy jsem poprvé vědomě, nikoliv zážitkem smrti vypadl z programu.

A cílem každé bytosti je tyto prchavé okamžiky TADY A TEĎ složit v 24 hodin trvající cyklus.

Lidská bytost (Vědomí /Ego a jejich interakce s „vnějším“) je poměrně dost primitivní (ale zároveň i robustní), neviditelné vězení Duše.

Zde je mapa emocí a vysvětlení, jak aktuální emoce ovládají výši frekvence Vašeho Vědomí :

https://ctrlv.cz/vkUS

K Osvícení lze dojít za méně, než 24 hodin, pokud je Duše připravena naslouchat SRDCEM Zdroji v každé jeho formě.

https://youtu.be/_ICREZm9CtE

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek