8 dôvodov prečo som nedal zaočkovať svoju dcéru

3.1.2016 v Nezařazené 11

Ide o veľmi citlivú tému a predtým, než budem pokračovať, chcel by som zdôrazniť, že názov tohto článku nie je „8 dôvodov prečo by ste vy nemali dať zaočkovať svoje dieťa“.

Ide o moje osobné rozhodnutie založené na výskume. Bohužiaľ, žijeme v krajine, kde takáto voľba nie je úplne slobodným rozhodnutím rodiča a kde za to môžu nasledovať postihy zo strany štátu.

Skutočná debata o očkovaní v médiách takmer neexistuje a ľudia sú tu často separovaní do tábora buď zástancov alebo odmietačov očkovania.

Keď o tom hovorím priamo s rodičmi detí, debata je vždy hlbšia a komplexnejšia.

Hoci uznávam niektoré historické údaje podporujúce myšlienku očkovania, zároveň si myslím, že na túto tému by sa mala začať čerstvá spoločenská diskusia.

Účelom tohto článku je podporiť čestnú diskusiu so vzájomným rešpektom, nie ďalej túto tému polarizovať. Moja dcéra má teraz iba 6 mesiacov a v budúcnosti môžem názor zmeniť.

Dúfam, že ty, čitateľ, máš rovnako otvorenú myseľ. Samozrejme, si vítaný sa o svoje názory podeliť v komentároch pod článkom.

1) Obávam sa rizika komplikácií vakcín viac, ako sa obávam rizika komplikácii z infekcií, proti ktorým sa očkuje

Neobávam sa krátkodobých infekcií, ktoré, ako prídu, tak aj odídu – ako napríklad ovčích kiahní. Ja som ich ako dieťa tiež prekonal. Ak ich dostane aj moja dcéra, zanechá ju to s doživotnou imunitou.

Okrem toho, dlhodobé následky bránenia prirodzenému vystaveniu sa ochoreniam pokrytých očkovaním nie sú známe.

Čoho sa však skutočne obávam je to, čo prechádza cez ihlu do tela, pretože riziká vedľajších účinkov vakcín sú reálne. Navyše, hlásenie vedľajších účinkov vakcín je vysoko poddimenzované, pretože systém je nastavený tak, že obeť musí dokazovať spojitosť očkovania s neželaným následkom.


Tuto je krátky zoznam možných vedľajších účinkov očkovania:

Prosím vedzte, že ja netvrdím, že všetky vakcíny spôsobujú uvedené chronické ochorenia. Dostáva sa nám však veľmi málo vysvetlení, čo tieto choroby spôsobuje. Preto dovtedy, kým skutočne pochopíme mechanizmus ich vzniku, nie som ochotný riskovať zdravie svojho dieťaťa.

2) Môžem dať zaočkovať dcéru, no ona môže infekciu dostať aj napriek tomu

Žiadna vakcína nie je na 100% efektívna. Niektoré majú 95% účinnosť, iné ešte menšiu. Minuloročná chrípková vakcína mala účinnosť iba 56% u dospelých a len 9% u detí.

Okrem toho sa opakovane zistilo, že plne zaočkované deti (a dospelí) môžu stále ochorieť na chorobu, proti ktorej boli očkovaní.

Pri nedávnej epidémii čierneho kašľa bola väčšina postihnutých plne zaočkovaných. Vedci dokonca špekulovali, že niektoré kmene baktérií čierneho kašľa sa stávajú imúnne voči očkovaniu.

V každom prípade, pri nízkej efektívnosti vakcín a dokázaných rizikách, opäť nie som ochotný podstupovať spomenuté riziká.

3) Nedôverujem výrobcom vakcín

V teórii, vedecké štúdie nám pomáhajú oddeľovať fakty od fikcie. Avšak v praxi ma vskutku zaujalo súčasné preskúmanie vedeckej literatúry. Nachádza sa v ňom varovanie, že výrobcovia liekov majú ťažký vplyv na všetky aspekty medicínskeho výskumu a stratégie. Tento priemysel zručne ovplyvňuje produkovanie dôkazov, ich syntézu a rozhodnutia profesionálov.

Ako si potom môžem byť istý, že sa ku mne dostáva naozaj veda a nie marketing?

Mojej viere vo farmaceutické firmy nenapomáha ani ten fakt, že v rokoch 2009 až 2012 zaplatili 11 miliárd dolárov na pokutách za svoje kriminálne aktivity.

Uznávam, že nie celá suma sa týka vakcín. Dokazuje to však skutočnosť, že tieto firmy majú históriu podvodov, a že sa im nedá príliš dôverovať. Čo je však najhoršie, farmaceutické firmy spomínané pokuty považujú iba za náklady podnikania, keďže aj uvedené horibilné sumy pokút blednú v porovnaní so ziskami, ktoré tieto firmy produkujú.

4) Nemôžem žalovať lekára, zdravotnú sestru, výrobcu vakcíny, ani štát v prípade závažných vedľajších účinkov

Na rozdiel od iných liekov alebo výrobkov na trhu, keď bude mať moja dcéra vážnu či dokonca smrteľnú reakciu na vakcínu, nemôžem sa obrátiť na súd.

Nemôžem zažalovať lekára, zdravotnú sestru alebo farmaceutickú firmu, ani sa pripojiť k hromadnej žalobe.

Môžem sa obrátiť tak akurát na nie nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten akúkoľvek spojitosť očkovania s nežiaducim účinkom samozrejme poprie, ako to už nie jeden krát v minulosti urobil.

Dokonca, na Slovensku neexistuje ani žiadny fond na odškodňovanie obetí očkovania tak, ako tomu je v iných krajinách.

5) Nepoznáme, ako funguje ľudský mikrobióm, aby sme porozumeli, ako môže byť ovplyvnený vakcínami

Za posledné 2 roky sme sa dozvedeli veľa o našom spolunažívaní a interakciách s mikróbmi. Dnes už vieme, že v našom tele máme 10 krát toľko mikróbov, ako vlastných telesných buniek. Tejto populácii mikróbov sa zvykne tiež hovorievať ľudský mikrobióm.

Vyše 99% uvedených mikróbov je pre nás vzájomne výhodných – podporujú naše trávenie, imunitu a metabolizmus. My potrebujeme ich a ony zasa potrebujú nás. Čím skôr sa naučíme túto lekciu, tým lepšie.

Ako toto súvisí s vakcínami?

Tak po prvé, nový výskum Standfordskej univerzity ukázal, že dospelí ľudia si dokážu vyvinúť imunitu na mikróby, ktoré nikdy predtým nestretli.

Toto ide proti logike tradičnej imunologickej dogmy, že na vybudovanie imunity musíme byť danému mikróbu najprv vystavení.

Existuje teda menej riskantný spôsob, ako získať široko-spektrálnu imunitu?

Po druhé, máme len veľmi chabé porozumenie toho, ako vakcíny ovplyvňujú rovnováhu nášho mikrobiómu. Naproti tomu máme poznatky z histórie o tom, ako sa na prvý pohľad prospešné zásahy ukázali neskôr ako úplná pohroma.

Veď si len spomeňte, ako nedávno zástupca riaditeľa Úradu pre kontrolu ochorení (CDC) povedal, že sme dosiahli koniec epochy antibiotík.

Aj pri očkovaní existujú zrejmé paralely.

Po väčšinu 20. storočia boli antibiotiká považované za najlepší nástroj, ako bojovať s bakteriálnymi infekciami.

Teraz, po desaťročiach zabíjania baktérii pomocou antibiotík, začíname vidieť negatívnu stránku efektov tejto stratégie. Nielenže plodíme baktérie rezistentné na antibiotiká, no deštrukcia mikrobiómu sa spája so vznikom mnohých chronických ochorení, ktoré nedokážeme vyliečiť.

Aspoň mne sa teda zdá jasné, že vakcíny majú minimálne rovnaký potenciál.

6) Mechanizmus kolektívnej imunity nie je plne pochopený, niektorí dokonca veria, že sa preceňuje

Doteraz som sa sústredil len na faktory, ktoré sa priamo dotýkali mojej dcéry.

Na rozdiel od ostatných medicínskych zákrokoch, očkovanie závisí od kolektívu, ktorý chráni svojich slabších členov. To dáva odôvodnenie nútiť všetkých, aby dali zaočkovať svoje deti.

Avšak existujú vážne dôvody spochybňujúce premisu kolektívnej imunity vybudovanej pomocou očkovania.

Po prvé, mechanizmu kolektívnej imunity stále nie celkom dobre rozumieme.

Po druhé, kolektívna imunita zlyháva.

Po tretie, ukazuje sa, že niektoré vakcíny poskytujú slabšiu ochranu, ako sa predtým verilo. To znamená, že naše súčasné očakávania od kolektívnej imunity sú zrejme prehnané.

Okrem toho, infekcie sa dokážu šíriť aj v plne zaočkovanej populácii, ako to dokumentujú príklady osýpok a mumpsu.

7) Preskúmal som zloženie vakcín. Sú toxické a ja nechcem, aby boli vstrekované do mojej dcéry

Táto štúdia to hovorí lepšie, ako to sám dokážem vyjadriť:

Podľa americkej Agentúry pre lieky a potraviny (FDA) hodnotenia bezpečnosti vakcín často nezahŕňali toxikologické štúdie, pretože vakcíny sa v zásade nepovažovali za niečo toxické.

Avšak, podľa CDC (Úrad pre kontrolu chorôb), sa vo vakcínach bežne vyskytujú nasledovné toxíny:

  • hliník
  • vaječný proteín
  • antibiotiká
  • formaldehyd
  • MSG (glutamát sodný)
  • thimerasol (zlúčenina ortute)

Mám preto vážne výhrady proti tomu, aby sa uvedené látky vstrekovali do tela mojej dcéry.

V USA, ktoré sú krajinou s najväčším počtom očkovaní v rozvinutom svete, má dnes každé šieste dieťa oneskorený mentálny vývoj a 1 z 88 detí má autizmus.

Nie je preto rovnako mojou povinnosťou chrániť svoje dieťa pred týmito hrozbami, ako je chrániť ho pred hrozbou akútnej infekcie?

Je stále viac a viac zrejmé, že autizmus je ochorenie zapríčinené vplyvmi prostredia, nie genetikou. Za najpravdepodobnejšieho vinníka sa dnes označuje hliník.

Taktiež, niekoľko nových vakcín, ako napríklad narýchlo schvaľovaný Gardasil (proti HPV vírusom) dnes vyvoláva stále viac obáv, napriek tomu, že na začiatku bol považovaný za bezpečný.

Následné štúdie však ukázali, že je toxický a dokonca karcinogénny. Podobne tomu bolo aj v škandále s antikoncepčnými tabletkami alebo debakli s Vioxx-om.

8) Som novým otcom. Videl som už, ako sa vedci predtým mýlili a nechcem, aby sa z mojej dcéry stala štatistika

V rokoch 1920 až 1960 tá istá skupina, ktorá nám dnes predáva vakcíny (lekári, marketing výrobcov, atď.), zvykli predávať cigarety. Preto vznikol aj pojem „tabaková veda“.

Ako mnohí vieme: „Tí, ktorí sa nepoučia z histórie, sú odsúdení ju prežiť znova“.

Pokým neuvidíme jasný rozdiel medzi vedou a marketingom, je možné, že nás naďalej budú manipulovať tie isté sily.

Farmaceutické firmy musia urobiť strašne veľa práce, aby si získali našu dôveru. Kým sa tak nestane, musím za zdravie svojej dcéry vziať plnú zodpovednosť na svoje plecia. A to aj vtedy, ak to bude znamenať porušenie spoločenských noriem.

Keď už spomínam plnú zodpovednosť – zároveň sa aktívne podieľam na zlepšovaní zdravia a imunity svojej dcéry za pomoci prírodných metód. Začalo to prirodzeným pôrodom, pokračovalo výlučným podávaním materského mlieka a chodením vonku tak často, ako to len je možné.

Našťastie, máme úžasného pediatra a chiropraktika, ktorí plne podporujú našu voľbu.

zdroj: http://www.badatel.net/8-dovodov-preco-som-nedal-zaockovat-svoju-dceru/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Peter 2016-01-03 09:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poznám konkrétneho človeka, ktorého dcéra po očkovaní doma skolabovala. Keby on nebol doma a nedal jej prvú pomoc, už by nebola na tomto svete.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-03 09:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Doufám že to rozchodila bez následků… Zkoušeli to řešit soudně?

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-01-03 13:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to těžké. Jsem proti povinnému očkování, ale vezměme si, co je vlastně důvodem pro něj: strach. Strach lidí. Například pravé neštovice. Dokud se neočkovaly, řada lidí, co je v dětství prodělala, žila po zbytek života s poďobaným, zjizveným obličejem. Pokud to přežili, protože 40 horečky všechny nakažené děti neustály.

Ikona diskutujiciho Mišpule 2016-01-03 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Já jsem v dětství neštovice prodělala a poďobaný a zjizvený obličej ani nic jiného nemám, navíc si ani nepamatuju že bych nijak nadmíru trpěla, prostě jsem je vyležela jako jakoukoliv jinou nemoc.

Ikona diskutujiciho Renata 2016-01-03 15:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a viete co je najsmutnejsie? Ze tie statistiky , ktore sa uvadzaju ohladom komplikacii z vakcin /napr. jedno z 10 tis. deti/ su ale ze riadne zkreslene… Dcerka moja ked bola malinka mala komplikacie , stale som to vravela lekarke, nechce sa mi to rozpisovat vsetko co jej bolo, ale vobec ma nepocuvala….Nikdy vam nepriznaju ze komlikacie  sposobilo ockovanie, aj keby sa stalo nieco vazne vzdy sa z toho vyvlecu, takze tiez po mojich skusenostiach som sa rozhodla a drzim sa toho, ze neockovat.

Ikona diskutujiciho Peter 2016-01-04 19:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:Dcera to rozchodila a sudne to neriesili; neviem preco.

Ikona diskutujiciho Blaf 2016-01-05 13:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:Právě u dětí jsou neštovice skoro bezproblémové. Horší je to u dospělých, děti si s nimi poradí víceméně snadno.

Ikona diskutujiciho Verca 2016-01-05 15:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: …pravé neštovice jsou smrtelné, neplést s neštovicemi planými !!!

Ikona diskutujiciho Hukvald 2016-01-05 18:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano a jako takové pravé neštovice ukazují, že očkování je prostě potřeba, protože je to jediná účinná léčba. Jde o virové onemocnění, takže se léčí dost špatně (o úspěšnosti přírodní léčby hovoří fakt, že prakticky vyhladili původní obyvatelstvo v Americe).

Ikona diskutujiciho Marianna 2016-01-06 23:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: ..prave sa rozhodujem, ci dat zaockovat dcerku. ked ste ju nechali ockovat, taktiez bola moznost len hexavakciny? uz len ten nazov je strasidelny..

Ikona diskutujiciho Luz 2016-01-07 22:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nektere nemoci, ktere byly vyhlazeny diky ockovani, zdaleka nebyly zadna sranda a byly bud smrtelne nebo s dozivotnimi nasledky, jenze to uz spousta z nas nezazila, na rozdil od rodicu a prarodicu, a tak si dnes lidi asi predstavujou, ze to nic hroznyho nebylo… zaskrt, prave nestovice, obrna… Neco si o tom najdete. Ani ty (ve srovnani s temi jmenovanymi) "obycejne" spalnicky nemusi byt uplne bez rizik.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek