Agenda 21: Jak se zavádí nový světový pořádek 1. díl

1.2.2021 v Zprávy 47

Agenda 21 je hlavním nástrojem Nového světového pořádku, představeným v roce 1992 v Rio De Janeiro na ,,Summitu Země“. Její původní název byl ,,Udržitelný rozvoj“. Je silně propagována na veřejnosti jako spása této planety a každého člověka. Ve skutečnosti je vším možným, jen ne spásou. Dokument tehdy podepsalo 178 zemí. V čele stál Maurice Strong, přítel Al Gorea, miliardář ropného průmyslu, který řekl: ,,Není vlastně jedinou nadějí pro planetu kolaps průmyslové civilizace? Není naší povinností toto přivodit?“Za Spojené státy ji podepsal prezident George Bush, později prezident Bill Clinton podepsal nařízení vyžadující souhlas každého státu a komunity pro plnění cílů a plánů Agendy 21, která se rychle stává součástí oficiální politiky každé vesnice, města a státu.
Autority chtějí využít záchranu životního prostředí, které samy ničí, jako záminku odprůmyslnění a konec demokracie.

Agendou 21 chtějí elity dosáhnout:
1.) Konec národní suverenity (ospravedlňovaný záchranou světa).
2.) Centrální plánování a management všech zdrojů, ekosystémů, pouští, lesů, hor, oceánů a pitné vody, zemědělství, biotechnologií a zajištění tzv. „Rovnosti“ (neboli otroctví).
3.) Centrální vláda má definovat úlohu byznysu a finančních zdrojů.
4.) Zrušení soukromého vlastnictví.
5.) restrukturovat rodinné jednotky (rozbití rodiny – důležitý cíl).
6.) Děti budou vychovávány státem.
7.) Lidem bude řečeno, jakou práci mají vykonávat.
8.) Velké omezení v cestování.
9.) Vytvoření lidských „obydlených zón“.
10.) Masivní přestěhování lidí do zón z různých území, které obývají.
11.) Globální edukace založená na ohlupovaní lidí (toho už dosáhli).
12.) Globální depopulace lidstva.

V odtajněném dokumentu nazvaném ,,Tiché zbraně pro tiché války“ (1979), který je manuálem autorit na kontrolu lidského vnímání, jsou vymezeny tyto oblasti kontroly a jejich vliv:
MÉDIA: udržovat pozornost populace daleko od skutečných sociálních problémů, upoutávat lidskou pozornost na nedůležité věci.
ŠKOLY: držet mladé lidi v nevědomosti, pryč od skutečné matematiky, skutečné ekonomiky, skutečného práva a skutečné historie.
ZÁBAVA: udržovat veřejnost v dovádění pod úrovní šesté třídy základní školy.
PRÁCE: udržovat veřejnost zaneprázdněnou, aby neměla čas přemýšlet.
DÁLE: Držet veřejnost v ignoranci, aby měla menší schopnost organizovat se, vytvořit předsudky, aby se člověk mohl hůř bránit,
snižovat důležitost rodin a kontrolovat edukační systém mladých,
vytvořit méně hotovosti a více dluhů,
podporovat sociální přizpůsobivost kvůli snadnějšímu programování,
minimalizovat protesty proti daním a maximalizovat přístup k osobním ekon. datům,
stabilizovat souhlas, aby byla stabilizovaná kontrola veřejnosti,
větší kontrola individuality, aby byla vytvořena předvídatelnost populace,
maximalizace kontroly, aby byl minimalizován vzdor vůči kontrole,
vytvořit kolaps měny, aby byla zničena důvěra v zemi a ve všech ostatních.

Dělají to proto, aby mohlo 1% populace (elita) definitivně vládnout. Mluvili o tom Aldous Huxley a George Orwell, kteří byli do plánů Nového světového pořádku zasvěceni skrz tajnou společnost Fabian, jejímž členem byl i britský politik Tony Blair.
Aby byly skryty tyto záměry, zřizují se organizace Agendy 21 ve všech místních komunitách po celém světě. Tyto organizace se tváří jako nezávislé iniciativy místních komunit, zatímco vše je řízeno skrz OSN.
Strategií agendy je jít z globální do lokální podoby, zasáhnout každý stát a komunitu tímto programem. Na tomto se podílí asociace lokálních vlád a národních a regionálních lokálních vládních organizací zvaná ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).
Místní agenda je zaváděna bez účasti a vědomí lidí, ale navenek to vypadá, jako by ji lidé chtěli. Součástí agendy je vytvořit postdemokratický, postindustriální svět, který vidíme zobrazený v mnoha hollywoodských filmech. Psal o tom sionista Zbigniew Brzezinski v knize Úloha Ameriky v technetronické éře z roku 1970; říká tady, že má vzniknout kontrolovaná společnost, které bude dominovat elita nespoutaná tradičními hodnotami a která má mít téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a sledovat i ty nejosobnější údaje.

Mapa Panemu z Hunger Games

Cílem je vytvořit svět regionů, sektorů. Viděli jsme to i ve filmech Hunger Games. Proto tlačí na místní úrovně. Hranice států mají být zrušeny. Regiony jedné země budou propojeny s jinou, a tak se zničí národní suverenita a jednota. Vládnout budou technokraté a byrokrati a nebude existovat žádná demokracie. K účelu rozbití hranic a zrušení států slouží i tzv. multikulturalismus.
Multikulturalismus je prolínání různých kultur na nějakém území. Masová migrace uprchlíků a imigrantů do Evropy a celého světa není náhodná. Cílem je zničit kultury specifické pro dané území a vyvolat nepokoje mezi národy ve smyslu hesla ,,rozděl a panuj“.

Níže je zobrazena mapa Ameriky, kterou chtějí mít pod Agendou 21 v blízké budoucnosti:


Červené části jsou pro ,,malé až žádné lidské využití“. Žluté jsou pro ,,vysoce regulované využití“. Zelené části jsou určeny pro ,,normální využití“.

V roce 1979 se plán na redukci počtu obyvatel objevil na poradních kamenech v Georgii. Říká se jim také Americké Stonehenge. Jsou astrologicky zarovnané. Na kamenech jsou napsány texty v různých moderních a také ve starých jazycích a vyžaduje se tam, aby byla populace planety udržena pod hranicí 500 milionů obyvatel v trvalé rovnováze s přírodou. Nikdo nemluví o tom, odkud jsou tyto kameny, kdo je za tím a podobně.

Monument se jmenuje Georgia guidestones. Proč o tomhle nikdo nemluví?

Nick Rockefeller řekl těsně před 11. zářím 2001 režisérovi Aaronovi Russovi, že populace obyvatelstva se má snížit alespoň na polovinu. Rovněž Bill Gates je posedlý redukcí populace. Redukce populace má být kumulativní a někdy zajišťována přímou metodou. Kumulativní znamená přes geneticky modifikované potraviny a přes vakcíny. Zejména Američané jsou zaplaveni těmito potravinami a to má drastický dopad na jejich zdraví. Dále zde máme fluorid ve vodě, uměle vyrobené nemoci a radiaci.
Přímou metodou můžeme nazvat pilulky eutanázie, o kterých hovořil Dr. Richard Day ještě v roce 1969 na přednášce pediatrů; ty lehčí eliminují starší lidi.
Rovněž bude peněžně omezený přístup k lékařské péči. Vytvářejí v laboratořích různé nemoci jako například ebola, která se objevila nedávno, aby se lidé báli a mohli být více sledováni a kontrolováni.

Počty spermií lidí z mnoha částí světa prudce klesají, protože chtějí, aby počet lidí co nejdříve klesl. Izolovali gen, který sterilizuje lidi. Když se stane součástí genetické výbavy člověka, útočí na spermie muže a zabije je. A jakákoliv spermie, která vstoupí do ženy, pokud tato žena tuto genetickou výbavu má, je tímto genem napadena a zahubena. Tento gen vložili do kukuřice. Firmy Monsanto a Dupont zřídily společný podnik, aby převzaly tento gen (zvaný Epicyte) a udělaly ho ,,komerčním“.


V roce 1913 100% kukuřice vlastnili farmáři. V roce 2013 bylo 95% vlastněno korporacemi a 90% bylo GMO.

,,Politik nebo vědec, který tvrdí, že GMO produkty jsou zdravé, je buď velmi hloupý nebo lhář.“ – David Suzuki (environmentální aktivista)

Bílý dům zřídil zvláštní radu, která má údajně pomáhat venkovským komunitám. Je to naopak – má se jich zbavit. Vytvářejí stále více předpisů pro životní prostředí, aby bylo pro malé farmáře, malé pěstitele a malé vlastníky půdy nemožné přežít ve venkovských komunitách. Proto tyto komunity ničí, aby je dostali pryč z půdy, kterou pak velké korporace zaberou. Posílají tam SWAT (Special Weapons And Tactics) týmy namísto policistů, aby zacházeli brutálně se slušnými lidmi, kteří se pokoušejí pěstovat organické produkty nebo produkovat syrové mléko.
Více a více lidem se ničí komunitní zahrádky, protože jim je řečeno, že nejsou v zóně regulace. Mají zakázáno pěstovat jídlo na předzahrádkách.
Dr. Richard Day v roce 1969 řekl, že pěstování jídla bude zakázáno, protože se bude říkat, že to není bezpečné, a stát a korporace budou mít v moci veškerou produkci potravin. Dodávky a distribuce jídla budou monitorovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče.
Předpisy jsou zpřísňovány tak, aby si lidé nemohli pěstovat jídlo doma. Jídlo dostanou jen ti, co se podvolí systému.
Dále budou zrušeny výjezdy z dálnice vedoucí do venkovských komunit, přestože byly ekonomicky velmi nápomocné. Namísto toho, uprostřed ničeho, se staví jídelní centra, což v podstatě nikomu nepomáhá a tyto venkovské komunity mizí. Lidé odcházejí a korporace přebírají jejich půdu.
Také ruší přehrady, ničí nebo uzavírají polní cesty, ve velkém měřítku odebírají z dálnic asfalt a zůstává tam pouze holý štěrk, což ztěžuje život lidem ve venkovských komunitách. Všechno se to dělá účelně.

Globálně, a z ničeho nic, se začalo masivně rozšiřovat frakování. Má jít oficiálně o tzv. náhradní řešení využívání zdrojů namísto vysychajících zásob ropy, ale je to Agenda 21. Začnou těžit břidlicový plyn v blízkosti vesnic. Snaží se těžebním procesem znečistit zásoby pitné vody toxickými chemikáliemi a ničí životní prostředí, aby vyhnali lidi z venkovských oblastí pryč do míst, kde budou závislí na systému, a aby se zmocnili jejich půdy. Frakování hrozí i na Slovensku – britská společnost Aurelian Oil & Gas PLC má již několik let povolení k průzkumu a zkoumá břidlicové podloží na východním Slovensku.

Britský premiér David Cameron chtěl prodat všechny lesy Británie soukromým osobám, ale lidé na to reagovali, proto musel ustoupit. To je také součást Agendy 21. Bude se to pokoušet dělat postupně a s malými plochami.

Co se týče politiky, nezáleží na tom, kdo vyhraje ve volbách, protože všechny strany jsou financovány a kontrolovány toutéž silou v pozadí, působí tam vládní poradci, kteří pracují pro agendu. Úkolem politika, jako ,,divadelního herce“, je předkládat předem připravenou agendu veřejnosti.

,,Pokud by volby mohly něco změnit, nenechali by nás to dělat.“ – Mark Twain

Chtějí lidí postupně přesunout do lidských obydlí v souladu s Agendou 21 a to do roku 2050-2060. Je to v jejich dokumentech. Jsou to výškové obývací prostory o velikosti vězeňských cel.
Starosta New Yorku, Michael Bloomberg, je velkým zasvěcencem agendy a nedávno ohlásil první fázi Agendy 21, a to výstavbu 165 tisíc jednotek v New Yorku.
Santa Cruz bylo uděleno 300 milionů dolarů na stavbu takových apartmánových budov. Santa Cruz se stalo testovací zónou pro Agendu 21.
Byly vypracovány mapy území, na nichž velká část území má být pod striktní kontrolou s omezenými nebo žádnými lidskými aktivitami.
Ve Washingtonu jedna z těchto budov nemá žádné výtahy a několik nájemníků mezi sebou sdílí jednu koupelnu a kuchyň.

Pokračování příštěKomentáře

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-01 05:24:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lidi pro ně nejsou nic víc, než-li stádo ovcí – hospodářský dobytek, který využívájí ke svému prospěchu a lidem to většinou vůbec ani nedochází. V předchozích epochách se růst populace udržoval značně vyvoláváním nejrůzějších válek. To ale již v době jaderných zbraní není jednoduché, kvůli jejich masivní destruktivní síle, která by ohrozila všechen život na planetě. Tudíž jdou na to jinak. Agenda 21 je tzv. End game. Byl plánován již daleko dopředu. Rozhodli se ho nyní spustit na bio-chemícké úrovni řízení. Chtějí ovládat lidi skrze různé koronavirové hysterie. Tím, že lidi nosí na ústech roušky, jim přímo ukazují svoji ovladatelnost, poslušnost. Funguje to stejně, jako hajlování za nacistů. Hajlující člověk = poslušný a poslouchající člověk. Mají v plánu zrušení hotovosti (jak to na vás kváká a vybízí v super-hyper k bezhotovostní k platbě, protože bu bu bu Covid..). Chtějí závest elektronický koncentrák. Omezit vaši spotřebu skrze systém sociálního kreditu. V reálu to znamená, že budete mít třeba dostatek peněz na účtu, ale jízdenku na vlak si již třeba nezakoupíte, protože budete mít příliš nízký sociální kredit. Vaše plastová karta vám jednoduše platbu neprovede. A co pak, když nebudou již existovat žádné hotové, papírové peníze, se kterými dotyčného jinak vždy uplatíte? Skrze systém sociálního kreditu budou znevýhodňováni lidé nepohodlní pro jejich řídící systém. Řeč je již o tom třeba v Janově proroctví. Bez znamení šelmy nesměníš. Později to nemusí býti již ani ta plasová karta. Může to být i třeba čip implanovaný pod kůží na ruce. Mají to všechno dobře vymyšlený.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-01 15:58:26
Ikona diskutujiciho
sipka

myop:
tohle sice měli ds v plánu,ale už ho neuskuteční. Ty zrůdy teď hledají kde nechal tesař díru,ale to jim nepomůže. Pokud je nepopraví,tak na Gitmo a Vorkutě je určitě místa dost. A taky jsou Fema koncentráky,které ta verbež připravovala pro nás ( ty co se nebudou chtít podřídit). Takže klídek,všechno jde podle plánu,který se připravoval asi 70 let,a trump,putin a síly světla vítězí a zvítězí,protože jinak to být nemůže ( úsměv)

Ikona diskutujiciho Nika 2021-02-03 09:20:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že sa mýliš. A poznáš to keď toto všetko prehrmí. Je to len dočasný stav a len v našich hlavách sa to zdá, že to trvá dlho. No a niektorí si to pospájajú do spiknutia. Áno, kontrola a veľký brat ako tu popisuješ existuje a je pomaly uvádzaný do obehu v komunistickej Číne. Technológiu od nich zakúpila aj Venezuela.

Ikona diskutujiciho Ala 2021-02-08 14:18:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnešní ľudia sú pre nich len tým, čím naozaj sú – stádom zvierat. Či sa tak azda väčšina nechová? Alebo máš dojem, že u ľudí prevláda empatia, láska, múdrosť, dobrota? To by už náš svet vyzeral inak. Do tohto stavu sa ľudstvo dostalo samo svojím nezáujmom o boží – duchovný svet v nás a uprednostnením konzumného spôsobu života, v ktorom na inom nezáleží, len jesť, piť, spať, hrať sa, pracovať a sexovať… Lenže ľudstvo je predurčené na viac, má iné úlohy, ale využijúc svoju slobodnú vôľu, dobrovoľne sa odklonilo od svojej vznešenej cesty, čo samozrejme zase využili rôzne parazitické entity. Takže vinné za svoj stav je v prvom rade ľudstvo samo, lebo im to umožnilo – pripravilo pôdu. Temnota predsa vždy priťahuje temnotu. Každý má raz za čas svoju temnú chvíľku, ale keď to prevláda kolektívne a dlhodobo, je zavarené na malér. Je zo zlé, je to akútne, ale stále je cesta von. Stačí zmobilizovať pevnú vôľu a trvalo obrátiť pozornosť na všetko to, čo zušľachťuje ducha, robiť to, čo povznáša ducha, pestovať iba také návyky, ktoré posilňujú lásku, múdrosť, dobro, čistotu… a všetko ušľachtilé, čo posilňuje empatiu. A to musí chcieť i konať každý jeden z nás. Je zbytočné čítať o záchrancoch, je to márne. NIK NÁS NEZACHRÁNI! SPÁSA JE V NÁS! V každom jednom človeku. Na každom záleží, lebo čím skôr sa čo najviac ľudí zmení k lepšiemu, tým skôr táto agónia skončí. Je možné, že to ešte niekomu nedochádza?

Ikona diskutujiciho Juraj 2021-04-02 16:03:20
Ikona diskutujiciho
sipka

„…Lidi pro ně nejsou nic víc, než-li stádo ovcí – hospodářský dobytek, který využívájí ke svému prospěchu a lidem to většinou vůbec ani nedochází. …“ Máte pravdu, ale to naozaj nie je sila ktorá by toto šialenstvo odstránila? Veď cca 0,0001% ľudí chce ovládať 99,9999 % ľudí? Veď to by nemalo tým smradom prejsť. To naozaj nevznikne masívny odpor po celom svete?

Ikona diskutujiciho Efs 2021-02-01 05:49:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co mi jen některé věci připomínají? Aha. Protokoly siónských mudrců. Jinak se přimlouvám za překlad z češtiny do češtiny. Překladatel asi uměl anglicky lépe než česky. Hezký den.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 09:41:41
Ikona diskutujiciho
sipka

?

Ikona diskutujiciho Efs 2021-02-01 17:59:27
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu otazníku: Jestli se týká Protokolů SM, stačí hledat a číst. Týká-li se narážky na kvalitu překladu, stačí číst pozorně. Leč uvedu pár příkladů: místo kontrola patří spíše řízení nebo ovládání (jako překlad z anglického control, zatímco kontrola by byla check nebo inspection). Dále např. přílišné používání trpného rodu. A nakonec zbytečné používání cizích slov tam, kde máme česká. A nezmiňuji pravopisné chyby.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 18:09:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejde o překlad z angličtiny a jestli jsi našel překlep, tak napiš kde přesně je.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-02-01 19:49:08
Ikona diskutujiciho
sipka

No jeee, tomu říkám „hnidopich“. Takové pasivně agresivní reakce, kvůli překladu. Který je mimochodem v pořádku. Proč si ty články teda nečteš v angličtině nebo nepřekládáš sám/a? To je moc práce že?! Kritizovat ostatní je jednodušší.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-01 21:10:52
Ikona diskutujiciho
sipka

peace:
ahoj,no já vlastně ani nevím co na to napsat. Taky je mi to fakt dlouhé a nejsem sama. Ale říkám si,že všechno je součást plánu,který se připravoval desítky let a prostě to nemůže selhat. Terezka říká že plán jede asi po 5ti a možná víc kolejích naráz. Je to prostě moc složité,spousta odboček a tak. Při inauguraci nebyla šou,protože trumpovi vyhrožovali špinavými bombami. Takže další odbočka a změna plánu. Musíme prostě věřit,víš že čemu věříme tomu dáváme sílu a energii.

Ikona diskutujiciho Pavel 2021-02-01 08:46:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek. Ještě potřebují pokořit Rusko.

Ikona diskutujiciho Nika 2021-02-01 08:49:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, moc sa to tým elitám nedarí.

Ikona diskutujiciho Nini 2021-02-01 11:02:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky si osobně myslím, že kultura a národní identita jsou strašně důležité věci. V Evropě jsou slovani snad poslední, kdo se drží. Vidím například lidi z Francie, kteří říkají, že se cítí líp mezi Slovany nebo severskými národy (kteří už se bohužel taky mění, ale pořád ne úplně), protože jejich národní identita už neexistuje a vidí jak se jejich státy změnily. Spousta lidí ze západu se teď stěhuje na Balkán, protože život, příroda a mentalita lidí je tam jiná. Smutné co se to na tom světě děje.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-01 11:33:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred pár mesiacmi som našiel stránky kde boli prognózy populačného vývoja pre všetky krajiny sveta a podľa toho vrchol sme dosiahli v roku 2020 a po tomto roku má populácia klesať vo všetkých krajinách okrem USA, Austrálie a Afriky. V roku 2100 má byť počet Čechov cca 6 a pol milióna a Slovákov 2 a pol milióna a ak elity Prievidza môže to klesnúť i viac. Ale nemôžu za všetko len elity stačí sa pozrieť ako sa chováme k pôde každý kúsok pôdy vybetónujeme a zastaviame domami a neuvedomujeme si že budúce generácie na to doplatia, populácia klesne a bude tu mnoho chátrajúcich domov a málo úrodnej pôdy plus sucho keďže dažďová voda sa cez betón nedostane do pôdy. Takže sa tu už nič nevypestuje. Ale vedci už vymýšľajú umelé mäso a číňania vymysleli pre chudobných ryžu z plastov takže budúce generácie budú mať na jídelníčku asi takéto dobroty. Ale snáď dovtedy previbrujeme do zlatého veku a ten úbytok populácie bude spôsobený odvibrovanou časťou ľudí 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 11:49:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě bude úbytek evropského obyvatelstva (pokud by nastal, to samozřejmě nevím) ne proto, že by byla krajina neobyvatelná a neúrodná, ale protože každý, kdo má IQ min. 100, si to desetkrát rozmyslí, jestli chce do toho, v čem žije, vrhnout novou lidskou bytost, která za nic z toho nemůže. Spousta lidí má tento názor už teď a to ještě nebyla kovidománie.

Kdo by se množil třeba teď, za doby lockdownu? Nikdo.

Ikona diskutujiciho aťa 2021-02-01 17:50:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som tiež nechcela deti, nevidela som pre nich ružovú budúcnosť. Suseda, žena v rokoch, ma presvedčila. Aj teraz sa usmievam, ako mi vravela, že môžem byť aj bez muža, slobodná matka, že už to nie je hanba, ale aby som dieťatko rozhodne mala. Mám. Takže, ďakujem, teta Zuzana.
Všetky štatistiky, filmy, pesničky, reklamy, noviny nás ovplyvňujú. Ak im venujeme pozornosť, priťahujeme si ich ku sebe. Ak sa tu, na planéte Zem točíme „do kolečka do kola“, tak sme to my, stále tí istí, čo sme dopustili dnešný svet. Tak do práce. Točíme.

Ikona diskutujiciho manu 2021-02-08 01:43:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Za dobu lockdownu se narodilo spoustu dětí, další jsou na cestě. A tak je to správné! Děti, to je odjakživa ten pravý důvod žít a je to naše budoucnost. Je to motivace k překonání těžkostí. Pro svoje potomky člověk udělá daleko víc než sám pro sebe! Je to něco, co nás přesahuje a způsob jak dál „žít“, i když už tu nebudeme. A vždycky to tak bylo. Pro svoje děti lidé zasazují stromy, které už sami kácet nebudou. Vždy jsme litovaly, my, matky, ženy bez dětí, že jim nebylo dopřáno toho štěstí. Protože potomek je na světě nejvíc. Ty teorie, jak někdo ohleduplně radši nedá šanci svému dítěti se narodit, aby ho náhodou neuvrhl do těžkostí života mi přijdou neuvěřitelně umělé, nepřirozené, vtlučené zvenku a je vidět, že ten, kdo to trousí, neví, o čem mluví. Naštěstí se i takové holky většinou nakonec proberou a říkají si, jak jsem mohla děti nechtít?Jak jsem mohla být tak hloupá? Tvrdit, že svět bude takový, že v něm naše děti nebudou moc žít je nepochopení života, navíc soustředění se na to, co nechceme, aby to rostlo, což mě tu překvapuje, protože je to vlastně slepé plánování katastrof a nedůvěra silám života. A to zas pardon. A myslím to vše vážně.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-08 09:39:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Názor, že každá žena bude skvělá matka, každá to chce, každá je na to připravená a zvládne to a každá po tom strašně moc touží, je už dávno překonaný. Nikoho nemusíte litovat, každý dělá jak chce.

Ikona diskutujiciho peace 2021-02-08 14:56:51
Ikona diskutujiciho
sipka

@manu ač jsem muž, tak mám názor, že člověk má již o trošku rozvinutější duši než zvíře (nic proti zvířatům, ty mám rád) a nemá jen instinkt. Tudíž nemusí být jeho nejvyšší prioritou se množit. Proč by se některá žena nemohla raději věnovat něčemu co ji naplňuje více? Neber to špatně, ale podle mě sice rozvíjí naši duši mít dítě, ale pouze do určité úrovně, pokud je člověk nad touto úrovní spíše (ale nemusí) ho to dítě brzdit v dalším rozvoji. Praktický příklad: myslíš si snad že naši „hnědí“ spoluobčané, kteří mají většinou více dětí než IQ na tom duchovně lépe? Spíše si myslím, že systém to tak nastavil aby člověk toužil po dětech, věnoval se jim a o žádný rozvoj se nezajímal. Škoda, že tu nefunguje model, který byl napsán v knize Hovory s bohem a který se možná uplatňuje u nějakých civilizací neposkvrněných kmenů, kde mladí lidé mají děti, ale o tyto děti se starají jejich rodiče, protože mají více moudrosti (samozřejmě až dítě je odkojené a i je poté navštěvují). A až tyto děti mají své vlastní děti, starají se zase prarodiče. Myslím, že takto je po psychické stránce populace daleko zdravější. Starší člověk lépe předá svou životní zkušenost apod.

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2021-02-01 19:58:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdysi jsem na trojdilnem videu od Tadesca – Kardinál Judas, viděl jak se elity bavěj o plánu zlikvidovat život na zemi tím, že zaříděj aby nadvládu dostaly rasy „slabého charakteru“ (aspoň takto to tam zmiňovaly) a potom rozpoutat armagedon který spálí celou planetu, s tím, že se elity a jejich vyvolený ukryjí v bunkrech hluboko v podzemí (hodně stručně řečeno).

Vzhledem k tomu jak se začaly vyvíjet věci v Americe, mám spíše obavy z tohoto plánu, co si myslíš o tomto a jak popřípadě tomuto čelit?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 20:24:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám obavu, že jestli se všechny národy nepostaví na zadní, tak z těch opatření postupně zmagoříme. Teď jsem viděla článek, že nějaký slovenský pi**s ve vládě navrhl, že bys opouštěl dům až po odeslání hlášení přes sms, kterou ti schválí nějaká komise a pak až můžeš jít ven. To už není ani totalita. Není ani žádné datum ukončení, co když takhle máme žít už navždycky, nebo třeba dalších 10 let? 🙁
A všude se řve chraňte seniory – a že jsou už teď sebevraždy mladých produktivních lidí, které opatření zlikvidovala, to nikoho neseje? To není problém, chřipka je víc?

Podzemní města už měla být zlikvidována loni. Pokud to tak je, schovají se leda tak do seníku.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2021-02-01 23:06:55
Ikona diskutujiciho
sipka

neasi:/

Ikona diskutujiciho anelie 2021-02-02 09:30:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, ten poslanec na Slovensku si ten svůj návrh o opouštění domu až po hlášení sms zprávou nevycucal z prstu, během karantény to byla povinná praxe ve Francii, Řecku, možná i jiných zemích. Ta naše karanténa, co jsme měli na jaře, byla proti tomu jen slabý odvar.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-01 20:28:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak ma napadlo že Nórsko není v EU, bude sa to teda týkať aj nórska to zaplavenie migrantmi a tak? Môžme sa potom presťahovať do Nórska.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 21:48:37
Ikona diskutujiciho
sipka

já bych se spíš stěhovala do ruska… na jihu mají ještě teplo

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-01 22:04:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Norsku se už teď přezdívá artická Saudská arábie. Jih Ruska. No. Nevím. Tam je to také takové trošku ošemetné. Ale na severu je zase chladno. To jo. A znalost ruštiny není jen tak.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-01 22:08:30
Ikona diskutujiciho
sipka

ruština se učí sama, mají pády, rody, podobnou větnou skladbu, slova jsou ti povědomá, vyslovují se snadno… radši ruštinu
zkus si na google překladači napsat větu a hodit si ji do norštiny… to nechceš 😀

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-01 22:24:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo. Tak To azbuku ještě celkem dávám. Asi jak čtení v první třídě. 😀 No. Z ruským písní se dá něco vyrozumět. Ty jsi se rusky naučila sama?

Ikona diskutujiciho Ala 2021-02-08 13:45:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som niekde čítala, že naša Zem zvládne maximálne 25 miliárd ľudí, lenže problémom už teraz nie je kvantita, ale kvalita. Ľudia sa proste musia prestať správať ako zvery a ničiť, drancovať Zem konzumným spôsobom života, lebo tým si pília konár pod zadkom. Najhoršie je, že aj keď mnohí sú si toho vedomí, je im to egoisticky jedno, lebo oni žijú iba raz, chcú si užiť a nezaujíma ich za akú cenu, ani čo po nich zostane. Pomohlo by, okrem iného, aj plné uvedomenie si poznania, že nežijeme iba raz, ale mnohokrát, len meníme telesnú schránku a vždy teda napokon zožneme, čo si zasejeme. Populácia sa musí zredukovať, lebo množstvo deštruktívnych ľudí už narúša rovnováhu a sú schopní zničiť všetko, aj seba a tak sa im stane, ako žijú a sebadeštrukcia takýchto ľudí bude zrýchlená. Ak chceme transformáciu, musíme najskôr začať každý od seba a transformovať samých seba, čiže zmeniť človeka-zviera-ego na človeka-boha-empatiu. Kto na tom nepracuje, pre toho tu už nebude miesto.

Ikona diskutujiciho Ala 2021-02-08 18:07:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Načo sa sťahovať? Tam, kde si, si na tom správnom mieste. Ak by si mal byť inde, narodil by si sa inam. Že Európa je zaplavená migrantmi? Možno len niekto dobre vie, čo robí, pretože prepólovanie Zeme je na spadnutie a polka Európy bude zaplavená pre zmenu vodou. Zmenia sa zemské póly, v dôsledku toho klíma krajín, zaplaví to polku sveta a odkryje novú súš… Čo sa Ti má stať, to Ťa neminie, nech pôjdeš kamkoľvek. Jedine, že by si mal väčšiu silu než len pozorovateľ, ale to by si tu už nebol.

Ikona diskutujiciho Tomas 2021-02-01 20:29:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K těm monumentům … Jde o šestimetrové megalitické uskupení žulových kamenů na kopci v regionu Elbert Country v americkém státě Georgia. Monument nechal v červnu 1978 na zakázku postavit muž pod pseudonymem R. C. Christian. Vztyčeny byly 22. března 1980. Sponzoři projektu jsou uvedeni jako „malá skupina Američanů, jejichž cílem je věk rozumu“.
Poselství „ideální obrazu velkého světového plánovače“ je vyryto v osmi jazycích (angličtině, španělštině, swahilštině, hebrejštině, arabštině, hindštině, čínštině a ruštině).
Celý překlad textu je v knize „Tajné společnosti – válka svobodných zednářů“ (Jan van Helsing)

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2021-02-01 22:02:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chápu že tě to štve, je konec posledního Matrixu a je to znát na všech frontách, teť se hraje o všechno, a je třeba se na tento poslední boj vnitřně připravit.

Je možný že společnost jak jí teť známe se rozbije, a vytvořej se skupinky lidí, takové „kmeny“ které budou žít v lese pospolu, než se zrodí nová civilizace zlatého věku. (jednou se mě o takové budoucnosti zdálo) ale jak říkám, ta transformace civilizace nebude jednoduchá

Přeju ti hodně síly na to abys to ustála, a to z celého srdce, takovejch lidí po kolapsu civilizace bude potřeba, aby se zrodil novej věk, tak hodně štěstí, ber to jako výzvu…

Ikona diskutujiciho Hanka 2021-02-13 02:53:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím…co jsem tak do dnes vyzkoumala…tak to že globalizace světa nas nemine tak ci onak….teď záleží na tom kdo se stane hl. vůdcem….buď Globalisti s agendou a depopulizaci nebo putin který je zastánce zlaté ne miliardy jako globalisti USa ale 10ti miliardy která bude svobodná a bude žít v celosvětovém míru….a s tím trumfem jsem slyšela že je taky nasazenej globalistama ale uz se jim do kramu nehodil jelikoz necekali ze bude mit tak obrovskou podporu lidi prej to byl v podstate jejich dosazenej outsider v r 2016…ale spletli se….no tak nevím myslím si ze alianci o které je tu stále řeč má podle mého pod palcem ta sama patricka globalistu která chce zlatou miliardu….aby lidi co moc partaj a premejslej svedli na stopu aliance a spol. a tím přesně s nima udělají to co s těmi kteří podle vás nejsou probuzení …tedy budete stádo ovci které uvěřilo něčemu co není hmatatelné a viditelně takže budete ovce na druhou….taky bych chtěla věřit v plán ale je tam mnoho nejasností….no snad je rozumět tomu co píšu raději to po sobě ne tu ať se do toho nemotam ještě víc…omlouvám se za chyby v textu všeho druhu

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-02-13 08:33:05
Ikona diskutujiciho
sipka

V článku nic o alianci není a na mém webu na toto téma také nic nepíšu. Série kterou komentujete vysvětluje podstatu Agendy 21

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-02-02 00:03:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

všimnite si jak aliance pracuje tajně jak krásně využívá kovid k likvidaci elit a jejich poskoků když někoho zatknou nebo popravěj řeknou že zemřel na kovid a veřejnost to nevidí tahle skrytá práce se alianci velice vyplácí takhle mají neomezené pole působnosti proto nebude žádné odhalení všichni politici budou postupně mizet a nikdo nebude nic vědět vemte si co by se stalo kdyby se tohle dostalo na veřejnost tak z toho budou brutální nepokoje takhle všichni zmiznou řekne se umřeli na kovid a veřejnost bude klidná potom se začne s gesarou a nesarou uvolní se replikátory jak o nich píšou na tedascu a všichni budou žít hojně spokojeně všechno se dá udělat klidně všimnite se si slov které říká aliance MÁME TO. MÁME VŠE POD KONTROLOU , VŠE JDE PODLE PLÁNU , tyto slova jsou zaměřená na obě dvě strany kabalu znejistí a obyčejné lidi povzbudí ti probuzení vědí o co jde a postupně se probudí i ostatní až se budou uvolnovat ty replikátory a jiné technologie mega odhalení podle mýho názoru není v plánu protože by lidi dostali infakrt

Ikona diskutujiciho anelie 2021-02-02 09:24:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem si to přečetla.
Co se týče cílů, kterých elity chtějí dosáhnout, tak dobrá polovina velmi přesně popisuje situaci v socialistickém Československu.

Jinak Agenda 21 není žádný utajený dokument, na internetu je snadno dohledatelný:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Čili to, co se píše v tomto článku, se dá velmi snadno ověřit.

Ikona diskutujiciho Lenka 2021-02-02 12:26:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten dokument je psán takovým politickým jazykem, že na tom není na první pohled nic závadného, a málokomu se bude chtít tím prokousávat.

Ikona diskutujiciho peacemaker 2021-02-02 19:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Víte někdo jak je to teď s trumpem a jeho plány ? a ne jen s trumpem, ale i se všemi konstruktivními plány do budoucna

Ikona diskutujiciho anelie 2021-02-03 11:16:06
Ikona diskutujiciho
sipka

S Trumpem přesně ne, ale Trump je republikán. V Americkém senátu mají republikáni většinu, takže demokraté budou mít problém cokoliv zásadního prosadit. Do Ústavního soudu jmenoval dostatečný počet svých, republikánských soudců, navíc mladých, takže tam několik desetiletí vydrží. V USA mají soudy větší úlohu než u nás, zásadní rozsudky se stávají precendenty, kterými je třeba se řídit i v dalších případech, jsou v podstatě na úrovni zákona. Takže asi tak, nejde jen o Trumpa, republikáni na tomto svém postavení pracovali několik desítek let, a mají to pojištěné i do budoucna. Trump není jen osamocená figurka.

Ikona diskutujiciho Kristýna 2021-02-05 19:34:25
Ikona diskutujiciho
sipka

To již není pravda, v Senátu i Sněmovně reprezentantů mají momentálně většinu demokraté.

Ikona diskutujiciho anelie 2021-02-06 07:25:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Diky za poznamku, podle noveho slozeni tedy demokrate 48 kresel, nezavisli 2 ( jsou na strane demokratu), republikani 50 kresel. Takze je to pul na pul.

Tim lip, ja totiz Trumpa rada nemam.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-13 11:42:13
Ikona diskutujiciho
sipka

anelie jen Ti ještě chci napsat,že trump opravdu žádná osamocená figurka není. Stojí za ním 144000 bojovníků světla,aliance, Qanon,j.f.k.jr.,jistě lidé z povrchu odkud P. trump přišel a obyvatelé jiných planet,kteří v tom boji stojí po jeho boku. A milióny probuzených,kteří už nejsou tupé ovce, a samozřejmě P. putin,který mu od začátku kryje záda. P. trump opravdu není osamocená figurka,fakt Ti gratuluju ke skvělé dedukci.

Ikona diskutujiciho Ala 2021-02-08 17:49:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Iste, nemusí to byť na škodu, ak je spústa detí, no iba ak je to z tých správnych dôvodov a ak to nie je na úkor kvality. Inak sa ľudstvo z miesta nepohne. Deti budúcnosti skrátka musia byť ušľachtilejšie, vyspelejšie, na vyššej duchovnej úrovni ak chceme láskyplný svet a to nie je možné, ak ich plodia a vychovávajú egoistickí rodičia v egoistickej spoločnosti. Keby to nebola pravda, náš svet by už dávno vyzeral inak. Preto by sa ľudia namiesto márnej, zbytočnej a nezmyselnej snahy zmeniť svet množením sa, čiže cez iných, radšej mali pozrieť sami na seba a začať od seba, t.j. venovať pozornosť svojmu vnútornému dieťaťu a žiť v súlade s ním, čo je často práca na celý život, až tak sú v každom deštruktívne programy aj za výdatnej podpory rodičov zakorenené. Nemožno od detí čakať, že zmenia svet, ak to pre nich nedokážete spraviť vy sami, lebo vám za to zrejme nestoja. Dnes väčšina ľudí, ak nie všetci, má deti iba z vypočítavosti a nechápu rodičovstvo ako poslanie, ale opäť len uspokojenie vlastných túžob, lebo „JA CHCEM MAŤ“. Tak o čom je ten „zmysel života“? Ako vieme, výchova prvé roky života je len o opakovaní – dieťa dookola opakuje všetko, čo vidí u rodičov i okolia a potom to má zafixované. Dieťa je odrazom správania svojich rodičov a len veľmi silná osobnosť dieťaťa sa časom dokáže vymaniť z tohto vplyvu a ísť svojou cestou nasledujúc hlas srdca. Aj to musí mať šťastie, že sa mu dostane v tomto aspoň nejakej podpory od niekoho, lebo väčšina rodičov nedovolí dieťaťu ísť svojou cestou, pretože majú iné očakávania a v domnení, že im dieťa patrí, nútia ho robiť, čo chcú oni, čo robia oni, žiť plytký a povrchný život ako oni… Takže, nie je pravda, že človek urobí pre dieťa ďaleko viac, než pre seba, lebo pudový človek chce dieťa iba pre seba, z egoistických pohnútok, inak by sme tu už mali predsa dávno raj! Lenže áno, vždycky to tak bolo, a preto sa nič k lepšiemu nezmenilo. Naopak, príležitosti sa chopil aj systém, a tak, kto má deti, je v pasci a stáva sa vydierateľným… Deti nie sú a nikdy nebudú tým pravým dôvodom žiť. Nie sme tu kvôli ďalším deťom, sme tu kvôli svojmu znovuzrodeniu – tomu, aby sme konečne prebudili k životu to vnútorné, duchovné dieťa v nás. Sme tu preto, aby sa niečo narodilo v nás a nie z nás. V tom je kľúč k zmene. Takže určite netreba ľutovať ženy bez detí, pretože deti veruže nie sú to najdôležitejšie na svete, dôležitejší je obsah a to ten náš – aký je, taký bude aj výsledok, lebo ako vnútri, tak vonku… Netreba ľutovať, lebo každý, či už chce, alebo nie, má dieťa-ducha v sebe a venovať pozornosť predovšetkým jemu je to najdôležitejšie na svete. A hlavne treba rozlišovať medzi súcitom a primitívnou ľútosťou. Pri súcite človek cíti to, čo cíti dotyčný, ale necháva mu slobodnú vôľu na jeho vlastné rozhodnutie. Ľútosť je iba obyčajné odsudzovanie a povyšovanie sa nad toho druhého v mylnom presvedčení, že to, čo by niekto radil, či doprial dotyčnému je lepšie, než to, čo si dotyčného duša vybrala sama. Pritom ten, kto nasleduje hlas duše je dnes sám hoden obdivu a nasledovania.
Tvrdiť, že svet bude taký, že v ňom deti nebudú môcť žiť netreba, pretože svet už taký je. V tomto svete deti nemôžu naplno žiť, iba prežívať a tak skoro sa to nezmení, lebo zmena musí prísť od nás a to ešte málo ľudí chápe. No ani sa nečudujem, ľudia už zabudli, čo je to žiť a túto existenciu považujú za život, takže ich nik nepresvedčí o opaku až smrť. No pamätajte, pokým ste v zajatí svojich nízkych zvieracích pudov a ovládaný egom nikdy nebudete slobodný a teda žiť. Lebo sloboda je život.

Ikona diskutujiciho Ala 2021-02-08 17:53:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Manu: Iste, nemusí to byť na škodu, ak je spústa detí, no iba ak je to z tých správnych dôvodov a ak to nie je na úkor kvality. Inak sa ľudstvo z miesta nepohne. Deti budúcnosti skrátka musia byť ušľachtilejšie, vyspelejšie, na vyššej duchovnej úrovni ak chceme láskyplný svet a to nie je možné, ak ich plodia a vychovávajú egoistickí rodičia v egoistickej spoločnosti. Keby to nebola pravda, náš svet by už dávno vyzeral inak. Preto by sa ľudia namiesto márnej, zbytočnej a nezmyselnej snahy zmeniť svet množením sa, čiže cez iných, radšej mali pozrieť sami na seba a začať od seba, t.j. venovať pozornosť svojmu vnútornému dieťaťu a žiť v súlade s ním, čo je často práca na celý život, až tak sú v každom deštruktívne programy aj za výdatnej podpory rodičov zakorenené. Nemožno od detí čakať, že zmenia svet, ak to pre nich nedokážete spraviť vy sami, lebo vám za to zrejme nestoja. Dnes väčšina ľudí, ak nie všetci, má deti iba z vypočítavosti a nechápu rodičovstvo ako poslanie, ale opäť len uspokojenie vlastných túžob, lebo „JA CHCEM MAŤ“. Tak o čom je ten „zmysel života“? Ako vieme, výchova prvé roky života je len o opakovaní – dieťa dookola opakuje všetko, čo vidí u rodičov i okolia a potom to má zafixované. Dieťa je odrazom správania svojich rodičov a len veľmi silná osobnosť dieťaťa sa časom dokáže vymaniť z tohto vplyvu a ísť svojou cestou nasledujúc hlas srdca. Aj to musí mať šťastie, že sa mu dostane v tomto aspoň nejakej podpory od niekoho, lebo väčšina rodičov nedovolí dieťaťu ísť svojou cestou, pretože majú iné očakávania a v domnení, že im dieťa patrí, nútia ho robiť, čo chcú oni, čo robia oni, žiť plytký a povrchný život ako oni… Takže, nie je pravda, že človek urobí pre dieťa ďaleko viac, než pre seba, lebo pudový človek chce dieťa iba pre seba, z egoistických pohnútok, inak by sme tu už mali predsa dávno raj! Lenže áno, vždycky to tak bolo, a preto sa nič k lepšiemu nezmenilo. Naopak, príležitosti sa chopil aj systém, a tak, kto má deti, je v pasci a stáva sa vydierateľným… Deti nie sú a nikdy nebudú tým pravým dôvodom žiť. Nie sme tu kvôli ďalším deťom, sme tu kvôli svojmu znovuzrodeniu – tomu, aby sme konečne prebudili k životu to vnútorné, duchovné dieťa v nás. Sme tu preto, aby sa niečo narodilo v nás a nie z nás. V tom je kľúč k zmene. Takže určite netreba ľutovať ženy bez detí, pretože deti veruže nie sú to najdôležitejšie na svete, dôležitejší je obsah a to ten náš – aký je, taký bude aj výsledok, lebo ako vnútri, tak vonku… Netreba ľutovať, lebo každý, či už chce, alebo nie, má dieťa-ducha v sebe a venovať pozornosť predovšetkým jemu je to najdôležitejšie na svete. A hlavne treba rozlišovať medzi súcitom a primitívnou ľútosťou. Pri súcite človek cíti to, čo cíti dotyčný, ale necháva mu slobodnú vôľu na jeho vlastné rozhodnutie. Ľútosť je iba obyčajné odsudzovanie a povyšovanie sa nad toho druhého v mylnom presvedčení, že to, čo by niekto radil, či doprial dotyčnému je lepšie, než to, čo si dotyčného duša vybrala sama. Pritom ten, kto nasleduje hlas duše je dnes sám hoden obdivu a nasledovania.
Tvrdiť, že svet bude taký, že v ňom deti nebudú môcť žiť netreba, pretože svet už taký je. V tomto svete deti nemôžu naplno žiť, iba prežívať a tak skoro sa to nezmení, lebo zmena musí prísť od nás a to ešte málo ľudí chápe. No ani sa nečudujem, ľudia už zabudli, čo je to žiť a túto existenciu považujú za život, takže ich nik nepresvedčí o opaku až smrť. No pamätajte, pokým ste v zajatí svojich nízkych zvieracích pudov a ovládaný egom nikdy nebudete slobodný a teda žiť. Lebo sloboda je život.

Ikona diskutujiciho jaromir heredos 2021-02-13 08:22:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zavenie Jána 16 :16 talent je 30 kg

Ikona diskutujiciho viktor 2021-03-21 14:15:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Správanie ľudí a snaha je závislá od informácií. Z médií ľudia nemajú pravdivé informácie napr. o pravom účele očkovania, len sa vychvaľuje a ľudia sa tam hrnú. Vládcovia, cirkve, ktorí mali ľudstvo viesť k múdrosti, zušľachťovaniu, kultivácii mysle v histórii zlyhali. Je to najmarkantnejšie v Amerike, kde bol národ v priebehu posledných storočí okradnutý, vycicaný, zdebilizovaný. Sú chorí, zdegenerovaní a teraz elity peniaze ktoré nakradli, používajú proti tomuto národu a teraz sa ho chcú zbaviť. Už pre nich nie je ekonomicky zaujímavý. Čiže aby ľudstvo prosperovalo, potrebuje múdre vedenie, vzdelávanie, hľadanie pravdy vo svete, aj vo svojom vnútri. O to sa elity nesnažili a nesnažia, čím to dospelo ku katastrofálnej situácii a chcú sa s týmto vysporiadať tak, že ľudstvo eliminujú, aby sa akože príroda zachránila. Ale príčinou zla sú oni, ich chamtivosť, zvrátená morálka, názory a filozofia.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek