Agenda 21: Jak se zavádí nový světový pořádek 3. díl

5.2.2021 v Zprávy 21

Úsporné žárovky podle Agendy 21 obsahují rtuť. Když se vám nějaká v bytě rozbije, musíte vyprázdnit dům a zavolat firmu, která vám dekontaminuje byt. Když se žárovky vyhodí na skládky a prasknou, rtuť se dostane do spodních vod. Kromě toho je to vysílač informací podobně jako chytré sítě. Ani nejsou pořádně funkční. Takových žárovek se na světě používá miliardy kusů. Cílem je vytvořit subrealitu, elektromagnetické informační pole, které nás krmí informacemi a vytváří tak úroveň falešné reality.Neurolog Michael Persinger řekl: ,,Poprvé v naší evoluční historii jsme vytvořili zcela druhé, virtuální, hustě složité prostředí – elektromagnetickou polévku – která se ve své podstatě překrývá s lidskou nervovou soustavou.“

Takže tu máme ohromné ​​zdroje radiace – HAARP vytvářející díry v ionosféře, které dovolují proniknout kosmické radiaci do naší atmosféry, dále chytré měřiče, elektrickou síť, mobily, Wi-Fi, vyhořelé jaderné palivo, které se dává do bomb, které jsou shazovány ve válkách, radiaci z Fukušimy (to nebyla nehoda v žádném případě). Za jadernou energií stojí Rothschildové. A když za tím stojí Rothschildové, jde o agendu kontroly nad lidmi.
To vše má dopad na naše vnímání reality a naše zdraví. Vidíme, že se na Zemi děje masivní pustošení přírody a všeho živého. Elita a její korporace ničí planetu, na které žijí. Proč by to dělali? David Icke se domnívá, že jde o přeměnu naší atmosféry a celkově planety na neživý archontický svět, který je jiný než náš, proto to ty hybridní pokrevní linie dělají; nemají empatii ani lítost. Zabíjejí organickou planetu. Masivně jsou ničeny pralesy a druhová rozmanitost.
Monsanto chce celosvětově nahradit všechny druhy přírodních plodin a semen geneticky modifikovanými organismy. GMO geneticky modifikuje i nás. Deformuje způsob, jak člověk dekóduje realitu a interaguje s ní, nevidíme věci jasně. Tuto Agendu smrti podporuje Strana zelených.

Fluorid se přidává do vody. Je to součást Agendy 21. Fluorid je přísadou přípravku Prozacu, sarinu, nervového plynu, jedů na krysy a šváby, pesticidů, anestetik, hypnotik a psychiatrických drog.
Nezabraňuje zubnímu kazu. Používá se na výrobu šumivé oceli, při tavení a rafinaci lehkých kovů, jako prostředek ochrany dřeva, jako konzervační lepidlo, insekticid, ochranná vrstva kovů, pro leptání keramického skla a porcelánové skloviny. Dávají to do vody a zubní pasty. Způsobuje fluorózu.
Fluorid ve spojení s hliníkem v chemtrails vytváří látku fluorid hlinitý, který způsobuje vysoký útlum a demenci.


Dr. Dean Burk, který pracoval 34 let v národním institutu pro rakovinu v Americe, řekl: ,,Fluorid u lidí způsobuje více úmrtí na rakovinu a to mnohem rychlejším způsobem, než jakákoliv jiná chemická látka.“
Otevřeně se baví o tom, že do pitné vody ještě přidávají lithium, což by způsobilo, že z nás budou spokojení otroci, kteří milují své otroctví.
Dělají to proto, že je to agenda pro duševní, emoční a fyzické potlačení lidstva. Velké farmaceutické společnosti, tajné společnosti, satanismus, politické struktury, WHO atd. – ty všechny pracují pro stejnou sílu.

Bill Gates je namočený do všeho ve smyslu Agendy 21. Financuje vakcíny v rozvíjejícím se světě, financuje věci, které podporují změnu klimatu, například rozprašování síry do atmosféry, která má zachránit planetu, respektive ji zničit. Spolupracuje s firmou Monsanto, aby mohl nakrmit svět GMO potravinami – výsledkem je, že tím svět naopak vyhladovíme, protože se tak ničí půda, plodiny a genetická diverzita.
Snaží se prosadit, aby se na školách zavedl kamerový systém, který bude monitorovat děti a studenty.
Vakcíny zničí imunitní systém malých dětí v době, kdy se teprve vyvíjí, protože pak už imunitní systém nebude tak efektivní. Máme tu mladé lidi, kteří se snaží řešit organické potraviny, alternativní metody léčení, alternativní doplňky, které nám už jídlo neposkytuje.

Autority jako Evropská unie, Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv atd. jsou všechno přední orgány biotech a farmakologických kartelů, ničí opozici a ničí jakoukoli alternativu korporátního systému, protože chtějí, aby byl každý součástí systému.
Systém nás dělá stále slabšími a slabšími. Lidé se tomu nestaví na odpor. Oslabuje nás jídlem, které jíme, vodou, kterou pijeme, elektromagnetickými poli, do kterých se dostáváme, ekonomickou manipulací.

Co se týče policie, v současnosti se její podstata velmi změnila. Příslušníci policie jsou vybíráni ne na základě toho, zda práci zvládnou ve prospěch lidstva, co se předtím tak dělalo. Mnoho slušných policistů odchází, nemohou tento systém ustát. A místo nich přicházejí tyto typy osobností: narcisové s nedostatkem empatie a nevědomými deficity v sebeúctě, a psychopati – psychopat je člověk s nespolečenskou poruchou osobnosti, která se projevuje v agresivním, zvráceném, kriminálním nebo amorálním chování bez empatie nebo projevu lítosti.

Blíží se mikročipová agenda. Dělají se elektronická tetování, která jsou předstupněm k čipové populaci.
Máme tu hmyzí roboty, snahu řídit internet, elektronické monitorování.
Čipy budou pod kontrolou centrálního počítače. V podstatě jsou již zaváděny, zkoušejí je na Švédech.

Transhumanismus je tzv. vylepšení lidského těla technologií. Chtějí zničit naši tvůrčí schopnost a předělat nás na kyborgy. Závislost lidí na technologiích je dnes fantasticky vysoká a to nahrává transhumanistické agendě.
Do projektů transhumanismu je masivně zapojena společnost Google.
Na Agendu 21 navazuje Agenda 2030, která je jejím vylepšením. Je to Agenda 21 na steroidech.

Agenda 2030 pokračuje v plnění cílů Agendy 21 a zároveň sleduje i cíle v celé řadě dalších sfér. Byla schválena na mimořádném summitu OSN v New Yorku v roce 2015 a oficiálně se zaměřuje na odstranění chudoby a dosažení udržitelného rozvoje do roku 2030. Hlavní záměr pochopitelně zůstává, a to vytvoření globálního fašismu pod diktátem světové vlády.

Cíle Agendy 2030 (+ jejich vysvětlení) jsou následující:
cíl č. 1: žádná chudoba = centralizace bankovního systému, bezhotovostní společnost a globální digitální jména;
cíl č. 2: žádný hlad = GMO potraviny pro všechny;
cíl č. 3: kvalita zdraví a života = masová vakcinace, potravinové standardy, zákaz alternativní medicíny;
cíl č. 4: kvalitní vzdělání = vymývání mozků přes donucovací vzdělávací systém od narození po hrob;
cíl č. 5: rovnost pohlaví = kontrola populace přes nucené ,,rodinné plánování“;
cíl č. 6: čistá voda a hygiena = privatizace vodních zdrojů a fluorizace vody;
cíl č. 7: dostupná a čistá energie = centralizovaná kontrola všech energetických zdrojů a zásob, chytrá síť;
cíl č. 8: důstojná práce a ekonomický růst = TPP, volné zóny obchodu, které slouží korporátním zájmům, deindustrializace, centralizovaná kontrola všech ekonomických aktivit;
cíl č. 9: průmysl, inovace a infrastruktura = cesty s mýtem, veřejná doprava, environmentální restrikce;
cíl č. 10: snížení nerovností mezi zeměmi a v rámci zemí = ještě více byrokracie v regionálních politikách;
cíl č. 11: udržitelná města a komunity = shromáždění lidí do hustě osídlených míst, nepřetržitý dozor nad obyvateli;
cíl č. 12: zodpovědná spotřeba a výroba = centralizace výroby a distribuce a zrušení střední vrstvy;
cíl č. 13: ochrana klimatu = uhlíková daň, obchodování s emisemi, odsunutí lidí z půdy;
cíl č. 14: udržitelné využívání oceánů a moří = centralizovaná kontrola nad oceány a moři a nad vším, co je v nich;
cíl č. 15: udržitelné využívání pozemních ekosystémů a lesnictví a zachování biodiverzity = větší environmentální omezení, více kontroly nad přírodními zdroji a nerosty;
cíl č. 16: mír, spravedlnost a silné instituce = světový soud ,,spravedlnosti“, větší kontrola nad regiony a podrobení celé populace policejnímu státu;
cíl č. 17: partnerství za cíle = odstranění národních suverenit na celém světě, globalizace s cílem zavést orwellovskou byrokracii pod záštitou OSN, předání veškeré moci do rukou globální vlády. Policejní stát je světem Agendy 21/2030, který chtějí zavést, když jim to lidé dovolí. Musíme si uvědomit, že elity / temné síly lidi manipulují tak, aby lidé se svým otroctvím sami souhlasili, a využívají k tomu profesionální klam. Všechno je jinak, než veřejně prezentují.

Soucitně znějící pojmy Agendy 21/2030 jako ,,stabilizace populace“ a ,,udržitelný rozvoj jsou pouze masky pro skutečný účel tzv. sjednocených národů jde o dominanci světové vlády nad životem a svobodou a o zákeřný plán kontrolovat všechny oblasti naší existence.
Potřebujeme uvědomování si stavu situace a nesouhlasné povstání proti těmto věcem. Z početního hlediska manipulátoři nemají šanci, jejich dělení a pravidla nám v tom ale brání. Nemusí to tak být.


Informace
použité v článku pocházejí zejména z přednášek Davida Icke, dále z práce Michaela Shawa, ze zdrojů jako Infowars, Humans Are Free a jiných. Autorem originálního článku je Mario Oláh. Zdroj zde. Do češtiny připravila aluška.org 2021

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho Lenka 2021-02-05 20:35:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

KDE se tedy tohle neděje? Pokud pustoší planetu, tak ji pustoší i sami sobě přeci. Ve které části planety žijí oni, kde si to neznečišťují?

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-05 22:03:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Afrika, Nový zéland, Antarktida keď sa roztopia lady. Tam sa potom asi elita presunie. Alebo im nejaké znečistenie nevadí.

Ikona diskutujiciho Nika 2021-02-07 09:03:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Lenka správna otázka. Preto je to všetko len výplod chorého mozgu.

Ikona diskutujiciho ema 2021-02-16 16:32:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobré ráno, zdá se že jsi se právě probudila a nic nevíš, sorry

Ikona diskutujiciho .lak 2021-02-05 21:26:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přirovnal jsem gatese k viru lidstva a byl jsem trvale zablokován pro soustavné porušování pravidel inkvizitory agendy covid …po první zmínce. :-))) Milují svého kata, ten stokholmský syndom je už běžný školastikou deep state.

Ikona diskutujiciho peacemaker 2021-02-06 00:22:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.youtube.com/watch?v=Awa0FQi3l3Y&ab_channel=REFORMYcz
Super „pohádka“ je to tam pěkně vysvětlený

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-06 10:19:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ledy tají i na jiných vesmírných tělesech, v okolí naší planety. Způsobuje to slunce. Na naší planetě bude v budoucnu velmi teplo a to ne kvůli lidské činnosti (ta je nicotně zanedbatelná) ale kvůli slunci. Chemtrails a to jejich ovládání počasí je také nástrojem, pokusem mírnit narůstajcí teploty na planetě. Koronavirus se také nevyužívá jednotvárně, ale jako multifunkční nástroj, k prosazování mnoha věcí, různě proti lidem. Cyklus aktivity Slunce se mění a oni to vědí a mají jen tři cesty. Cestu nahoru do vesmíru, cestu dolů pod zem a nebo synchronizaci. Tím je myšleno splynutí člověka se stroji a umělou inteligencí.
A již úvodní obrázek tohoto článku tomu silně napovídá. Někdo má jen umělý zub, někdo má ruku, nohu. V těle se dá podle nich vše nahradit. Nejtěžší je to ale s lidským mozkem. Ale i vědomí chtějí pak přenášet na křemíkové nosiče – chápete? Archonti. Na planetě se tomu vše prostě jen pomalu přizpůsobuje. K čemu asi to 5G? To není pro lidi. To ničí lidi. Strojům globální oteplování, horko a nedostatek potravy vadit nebudou. Antarktida není také pro lidi. Ta patří reptaliánům. Novou kolébkou lidstva, až ledy roztají, se má stát Grónsko. Obyvatelné v budoucnu budou asi jen vyšší severní šířky směrem od rovníku. Severské státy Evropy, tzv. Pobaltí, Rusko, Aliaška a Kanada.

Ikona diskutujiciho Anesi 2021-02-06 20:36:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Videli ste film Greenland? Nie je k tejto téme, ale tiež je Gronsko cieľom…

Ikona diskutujiciho peacemaker 2021-02-06 21:50:54
Ikona diskutujiciho
sipka

No nwm podle mě střídání aktivity na slunci je úplně normální někdy je tu tepleji někdy je tu chladněji.
Chemtrails, že je na zmírnění teploty si taky nemyslim, spíš je to na otravu lidí.
A ta budoucnost kde splynem se stroji mi nepříjde nejlepší, nemyslim si, že je to v plánu naší rasy, ale těch co nás chtěj potlačit

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-07 09:36:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. Je to normální. Ale intenzita se liší. Jde o to, o kolik tu bude tentokrát tepleji a potom chladněji. Mají z toho strach a proto začali se vším tolik spěchat. Cesta nahoru do vesmíru není pro každého. Ta je jen pro ty nejsvyšší elity. Něco z toho poodhaluje film Elysium. https://www.csfd.cz/film/288738-elysium/prehled/ Elity v něm žijí na oběžné dráze pllanety zatím, co zbytek je dole na spustošené Zemi. Vidíme zde autonomické systémy umělé inteligence. Ta lidi hlídá a také soudí. Žádní lidští soudci, jako dnes.

Tedy pro ostatní zbývájí ty zbylé dvě cesty. Do podzemí a nebo to splynutí se stroji a umělou inteligencí. Přenesení lidského vědomí na křemíkové nosiče je nazýváno singularitou. Bytosti vzdáleně lidského původu ji již v minulosti dosáhly a z ní se vyvinuli pak ještě dále, když se odporostili i od hmoty. Vědí vše možné o vesmíru a jsou i zde na Zemi uctívány a krmeny. Tyto nehmotné entity se však neživí hmotným jídlem, jako my. Obchoduje s nimi Deepstate, kabalisti výměnou za jejich znalosti. Tyto entity se živí strachem a nejlépe jim chutná strach malých dětí.

Chemtrails je bídná snaha brzdit oteplování a získat ještě aspoň nějaký čas. Jedy jsou vedlejší, ale ty jsou také využívány. Chemtrails práškují právě nad, pro ně nepohodlnou populací. Evropa a Severní Amerika. Chemtrails někdy bývají vidět i v oblasti Jižní Ameriky. Místa kde žije bíllá rasa. Ta je nejpokrokovitější, schopná vzpoury a oni se jí cítí býti ohrožováni. Proto ty snahy o její zredukování. Snahy snížit její porodnost a směřování migrace jiných etnik na její domovská území. LGBT, genderismus a víc jak dvacet různých pohlaví není štěpováno do hlav černochům v Africe a nebo třeba arabům. Centrum globalizace se přemisťuje do Číny. Tam žádné chemtrails nemají. Asijská rasa poslouchá a nemá takové vzpurné sklony. Centrum moci je také dobré čas od času přesunovat. Čím déle je totiž na jednoum místě, tím více místní elity získávají na moci. V USA tzv. američtí neocons.

Ikona diskutujiciho JARCA 2021-02-08 01:31:41
Ikona diskutujiciho
sipka

myop – přestaň, prosím, tady trollit. Zaspal si dobu. Máš fakt dost.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-07 10:48:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chemtrails stejne nemôže ochladiť planétu, skôr naopak vytvára ,,pokrievku“ pod ktorou sa drží teplo. Asi ako keď je v noci oblačno tak je teplo. A keď je v noci čistá obloha tak je zima. Proste neverím tým tvrdeniam že sa chemtrails používa na ochladzovanie planéty.

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-07 14:18:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Odrážejí část slunečního záření zpět do vesmíru. Ionizují atmosféru. A když na tom pracuje Harp. No. Ale údajně také dospěli k závěru, že chemtrails také zvyšují kyselost oceánu. Narůstající kyselost oceánů má pak špatný vliv na odpařování vody z oceánu a vodní koloběh. Neznám přesná data. Nedokáži to vyhodnotit. Ale vidíme to. Prostě s tím práškují pořád.

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-07 10:53:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

myop:
ty jsi nečetl nikdy tadesco ani weby na které jsou tam odkazy? Nebo jsi právě přiletěl z opačného konce vesmíru,a nebo jsi vylezl z nějaké jeskyně? Sorry jako,ale takové žvásty jako ty tvoje už mi fakt lezou na nervy,no ale ono na tadesco pořád lezou nějací trollové s apokalyptickými scěnáři,tak proč ne k alušce. No jestli směřuješ do života o kterém píšeš ( buď pod zem nebo být robot) tak hezkou zábavu,my myslícî,a věřícî našim dvěma špičkovým pilotům dt a vp se chystáme do jiného světa.

Ikona diskutujiciho myop 2021-02-07 14:10:18
Ikona diskutujiciho
sipka

izari:
Na klimatu jsou sice změny už vidět, ale svůj život si ještě tady stihnu, než-li to dojde až tak daleko. Pro nás konkrétně jsou důležitější teď prvky nasouvání NWO. A situace je taková, jaká je. To vidí každý, jak se to vyvíjí.. No. Když chceš tedy někam cestovat, tak tedy šťastnou cestu. 🙂

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-07 16:38:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

myop:
vážně vidíš jak se to vyvíjí? No to tedy silně pochybuju,ale nejspíš posloucháš a čteš MSM ( tedy mediální s*ačkomety) a ano tam se to vyvíjí tak,jak si satanisti a pedofilové,tedy DS přejí. Média jim totiž zatím ještě patří (alespoň v Evropě) a tak v nich lžou a lžou a děsí lidi. Ale DS už chcípe,tak ty nelidský zrůdy kopou kolem sebe ze všech sil,ale už jim to není nic platné. Svůj život si ještě tady stihneš,než to dojde tak daleko? Tam kam ty myslíš to nedojde nikdy.

Ikona diskutujiciho Ghaia 2021-02-08 21:55:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechny tyto plány už znám. A jsme k tomu moc blízko. Nevidím nikde dobro, které by s námi, probuzenymi, bojovalo.. mluví o trumpovi a putinovi, ale já nevidím, že by se dělo něco velkého…

Proč sakra mám trpět s těmi prázdnými nádobami, které věří MSM a všemu, co jim systém nastolí… Proč mám trpět já, moje rodina, dětičky, kvůli jim? Proč mám zahodit své sny, touhy, život a nechat se zdecimovat? Kurňa, já chci žít!!

Už docela psychicky upadam, když vidím, že 80 % lidi spí a když vidím, jak elitám plány vychází a neustále utlačují opasky. Bojují jak se dá.. opravdu.. ale když nevidím vůbec žádné světlo na konci tunelu.. žádný byť malilinky náznak k lepšímu.. místo toho, kdo se ozve a bojuje proti systému, je potrestán, zákony se formují tak, aby bojkotovače umlčeli nadobro..

Kde je to dobro o kterém v souvislosti s Alianci mluvíte? Necháme mezitím nasilu se naočkovat, sebe, své rodiče, děti, jinak budeme mít menší práva než šutr? Necháme svou psychiku rozcupovat? Necháme se pro neuposlechnutí nařízení zavřít do novodobých koncentraku? Necháme umřít miliony děticek, i těch nenarozených?

Co uděláme? Jakou my, malé procento probuzených, a ještě menší procento aktivních (protože ten, kdo je sice probuzený, ale pasivní páchá stejné zlo a jdou ruka v ruce se zlem) sílu? Moc? Jak pár tisíc lidí, a pár stovek aktivních, dokáže svrhnout systém a otrokářství? Může mi někdo na to odpovědět?

Vím, jaky je úděl mé duše na tomto světě, co mám za cíl, co je nutné splnit .. obávám se, že to nebude možné, protože cíle, touhy a život, duchovní bude potlačeno. Má duše po smrti, a duše tisíců dalších, bude bloudit a nenajde své světlo.. když se na tohle zaměřím.. nebojím se smrtí, bojím se, že po smrti bude ještě větší tma než za života s nenajdu klidu.

Nikdo nedokáže říct, co bude přesně. Každý mluví jinak, ty velké kartářky, kvazi sensibilove sami nevědí, co říkají. . Nikdo nedokáže říct, jestli že z této temnoty někdy dostaneme, jestli se probudí dostatečné množství lidí.. jde plán dobra podle plánu? A už jste se podívali kolem sebe? Vidíte někde to dobro?

Ikona diskutujiciho izairi 2021-02-09 16:17:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Ghaia:
a co přesně čekáš? Že pokaždé když např. Shaef někoho zatknou nebo proběhne úspěšně nějaká akce proti ds a jejich poskokům,tak někdo vytáhne megafon a začne hlásat:“ Halo,halo lidi právě jsme zatkli další hajzly“. Nebo tak něco? Hm,no jo no jenže takhle to fakt nefunguje. A neboj určitě se toho děje spoustu,já myslela že chodíš na tadesco,tak věř že tomáš má určitě správná data. Takže hlavu vzhůru,nezapomeň,že každé destruktivní myšlení vytváří špatnou energii a to nahrává těm zlým. A strach zrovna tak.

Ikona diskutujiciho ema 2021-02-16 16:30:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Dej si čas a pořádně prostuduj článek se všemi odkazy- abys neměla pocit že „se nic neděje“…to u nás nám nic neřeknou !!

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2021/02/15/vlada-nove-republiky-dabelske-podsveti-kapitolu-zatykani-soudy-a-popravy-s-kabalou-pokracuji/

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-02-09 13:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Elon Musk: Čipy do mozgu ľuďom začneme implantovať už tento rok.

A inak John D Rockefeller ktorý bol spomenutý v minulom dieli tvrdil že pre ľudí je zdravšie chodiť obutý než bosý, dá sa mu veriť? Ale asi ide o nejaké škodlivé baktérie a plesne čo sa dostanú na nohy a spôsobia zdravotné problémy tak to bude asi pravda ale neviem.

Ikona diskutujiciho Fredericca viperia 2021-02-09 22:51:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co když zrovna samotná temná strana síly už má plné zuby všech těch projektů, k nimž byla kdysi dávno přinucena elitou těch, kteří si ve výšinách hráli na dokonalé bohy? Konkrétně se jedná o projekty stahovat lidi a další bytosti do temnoty a pohlcovat je do svých útrob. Dokážu si představit, jak musí být za ta dlouhá léta životní prostory temné strany síly přeplněné… To musí být děsná otrava patlat se v takovém marastu a nemít pořádně čas na důstojný život, vlastní pokrok a osobní růst. Ale vědomí temné strany je dostatečně sečtělé a nad věcí a dobře ví, jak na sebe upozornit, když jde do tuhého a je nejvyšší čas na Velkou Změnu. Ona to asi nebude náhoda, že Velká Matka Temnoty se jmenuje Coronaria. Každá prekérní situace má kladné řešení a ledy se hnou i v této kauze. Projekty stahovat bytosti do temnoty se zruší, oddechnou si všichni osvobozenci i temná strana síly, až bude mít doma hezky uklizeno a parádní klídek. A všechny bytosti uvolněné z osidel temnoty obdrží certifikát absolventa výcviku na temné straně síly – hotovo, vymalováno a teď adieu, jděte si všichni svou cestou, už jste se mě naotravovali až běda. Bye, bye!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek