Aktivace dvanácti vláken DNA při průchodu planety fotonovým pásem: Co očekávat a jak to probíhá?

5.2.2024 v Spiritualita 12

Podle aktuálního stupně vědeckého poznání máme 2 řetězce DNA. V alternativní komunitě je však populární okrajová hypotéza, že člověk má ve skutečnosti řetězců 12, avšak účel dalších 10 řetězců není oficiálně znám. Tyto další řetězce mají údajně vyšší účel, zprostředkovávají schopnost multidimenzionálního vědomí, našeho přirozeného duchovního stavu. Aktivace dalších 10 řetězců DNA má údajně schopnost probudit multidimenzionální vědomí a parapsychologické schopnosti, protože vede k rozvinutí druhé neuronové sítě, která má éterickou podstatu.Tato druhá neuronová síť nám umožňuje žít ve více dimenzích najednou. Můžeme slyšet, vidět a komunikovat s ostatními v těchto dimenzích. 10 deaktivovaných vláken DNA způsobuje pocit izolovanosti od jednoty a setrvávání na nízkém úrovni vědomí, při nízkých energetických vibracích.

Opětovná aktivace DNA zahrnuje 9 na sebe navazujících úrovní a každá vyžaduje emoční vyčištění a duchovní růst. Aktivace znamená zapnutí 44 kódů DNA, které byly doposud neaktivní. Proces postupné aktivace DNA probíhá na éterické úrovni, v oblasti světelného těla člověka, konkrétně v korunní čakře.
Protože je DNA holografická, lze ji měnit, připojit i aktivovat i během života.

Aktivace 12 vláken DNA probíhá ve třech krocích:
1. Aktivace korunní čakry. Budete to vnímat jako svědění či tlak v korunní čakře. Není to stejné jako svědění pokožky hlavy.
2. Aktivace spojení se Zdrojem, s vyšším Já.
3. Aktivace Šišinky mozkové. Šišinka je univerzální překladač, přijímá i vysílá zprávy jako frekvenční myšlenkové formy, v univerzálním jazyce.

Pokročilou aktivaci DNA člověka lze poznat podle fotografie jeho aury a podle stavu jeho duchovního těla, ve kterém se nedrží stagnující emoční ani jiná destruktivní energie.

Aktivace DNA byla navržena jako samočinný proces, kterým prochází celá planeta, včetně zvířat. Celá naše sluneční soustava a galaxie Mléčná dráha nyní vstoupily do vysoce nabité části vesmíru. Jsme uvnitř fotonového pásu (menasické záření), s období intenzivního světla. Vstoupili jsme do něj koncem 90. let a zůstaneme zde ještě po dobu 2000 let. Během této pozoruhodné doby spouštějí energie z Fotonového pásu kompletní změnu pozemského života. Fotonová světelná energie má schopnost pozvednout veškerý život na Zemi do vyšší frekvenční dimenze. Struktury našeho těla se pomalu přelaďují, aby odpovídaly těmto stoupajícím frekvencím.

Posouváme se od trojrozměrného těla (které odpovídá atomové frekvenci a spinu uhlíku) k pětirozměrnému, neboli vyššímu krystalickému tělu, světelnému tělu. K takovému, které odpovídá atomové frekvenci a spinu krystalu.
Stejným procesem procházejí také těla zvířat, rostlin a vše na Zemi i uvnitř ní, stejně jako celá naše galaxie.

Jak proces přestavby světelných těl pokračuje, pomalu si začneme všímat, že se stáváme více vědomými, neboli multidimenzionálními. Když se všech 12 řetězců DNA konečně plně aktivuje, zažijeme život v trvalém vědomí multidimenzionality.
Na této úrovni vědomí bychom uměli žít ve třetí dimenzi a zároveň si zachovat naše spojení a vztahy s bytostmi ve vyšších sférách. Už nebudeme odříznuti od jiných dimenzí, jako jsme v současnosti, a budeme fungovat ve stavu soucitu a bezpodmínečné lásky.

V současné době má většina lidí dvě aktivní vlákna DNA, představovaná propletenou dvojitou šroubovicí. Některé osoby už rozvinuly a integrovaly tři nebo více řetězců DNA navíc a velký počet nově narozených dětí (křišťálové děti) má mnoho řetězců DNA již aktivních od svého příchodu.

Každý z 12 řetězců DNA představuje jeden z dvanácti aspektů multidimenzionálního vědomí. Tři vlákna DNA představují a řídí fyzické tělo, další tři se zabývají emocionálním tělem, další tři mentálním tělem a zbývající tři duchovním tělem. Všechny tyto aspekty jsou v našem těle zastoupeny a mají vlastní energetické a nervové dráhy. Jsou propojeny a vyživovány prostřednictvím endokrinního systému těla. Tyto žlázy pracují v tandemu s energetickými centry (čakrami) v našem těle.
Když všechny nervové dráhy efektivně spolupracují se systémem čaker, poskytnou člověku přístup do vyšších říší, což vede k poznání multidimenzionálního vědomí.

Energetický systém člověka
Žijeme ve vesmíru poháněném zákony elektřiny a magnetismu . Všechny trojrozměrné formy života tento princip odrážejí. Naše hvězdy a planety (což jsou geomagnetické formy života) mají všechny severní i jižní pól a mezi nimi proudí magnetické siločáry.
Naše lidská těla (biomagnetické formy života) se přizpůsobují tomuto bipolárnímu magnetickému poli, přičemž vršek naší hlavy představuje náš tělesný severní pól a chodidla našich nohou představují jižní pól. Energetické siločáry pohybující se mezi hlavou a chodidly zcela obklopují tělo v podobě éterické struktury, neboli torzního pole člověka.

Představte si toto energetické pole ve tvaru koblihy, které se plně rozprostírá kolem celého vašeho těla. To je vaše aura. Funguje jako vaše prodloužené tykadlo pro styk s okolním světem.
Poznáte to například tak, že jste při prvním setkání s druhým člověkem k dotyčnému přitahováni a cítíte sympatie. To se děje v případě, kdy obě vaše aury vibrují v sympatické rezonanci.
Totéž platí, když se v přítomnosti někoho cítíte nepříjemně. Tehdy se vaše elektromagnetická pole navzájem odpuzují.

Ve středu každého bipolárního magnetického pole je magnetické jádro běžící od severu k jihu. V případě jednoduchého tyčového magnetu se jedná o zmagnetizovaný kus kovu. V případě biomagnetického lidského těla je to centrální kanál, pozorovatelný pouze v jemnohmotném těle. Je to pránický kanál, neboli řídící meridián. V tomto jádru je vedena životní síla bytosti.
Každá duchovní tradice na světě identifikuje a uznává tuto životní sílu, jen jí dává jiné jméno. V čínských duchovních naukách se životní síla nazývá qi nebo čchi. Japonci a Korejci ji nazývají ki. V indické a tibetské tradici je to prána. Křesťanská tradice pojmenovává tuto životní sílu, jako božskou milost, či požehnání. Pro fyziky je to subatomární, neboli kvantové pole. Duchovní jedinci s vyvinutým šestým smyslem ji vnímají jako světlo.

Pokud se pohybujete mezi lidmi žijícími ve velkém městě, můžete si všimnout a identifikovat mnoho z těch, kteří trpí omezeným přístupem k životní síle. Projevuje se to na jejich zhoršeném zdraví, jejich psychické otevřenosti, sebevědomí a dokonce i ve způsobu, jakým se chovají k ostatním a k sobě. Všichni potřebujeme mít plný a úplný přístup k životní síle.
Tuto sílu umí nabírat a transformovat náš systém čaker. Čakra je původně sanskrtské slovo, které se překládá jako „rotující disk“, nebo „kolo“. Je to biofyzické spojení s naší duší a éterickým tělem. Každý člověk má sedm hlavních energetických center, která sídlí uprostřed řídícího meridiánu.
Naše fyzické tělo je dále řízeno nesmírně komplikovanými neuro-elektrickými obvody s mnoha speciálními centry, kde se tyto okruhy sbíhají. Každé z těchto míst je kontrolováno přes nervy připojené k centrálnímu nervovému systému a k mozku.

Každé z čakrových energetických center produkuje svou vlastní specifickou barvu a zvuk:
ČERVENÁ: (endokrinní žláza: nadledvinky), kořenová čakra, spojuje nás s fyzickým světem a slouží jako základ pro budování a rozvoj naší osobnosti. Je to čakra přijetí, která nám umožňuje cítit se uzemnění, stabilní a v bezpečí. Když plně funguje, cítíme se přítomni a jsme efektivně propojení s fyzickým tělem.
ORANŽOVÁ: (gonády: vaječníky/varlata) prokreativní neboli sakrální čakra je centrem sexuální energie a kreativity, vyvažuje volné dávání a přijímání pocitů i emocí ve všech našich vztazích.
ŽLUTÁ: (slezina), čakra solar plexu je místo, kde vyvěrá naše čest, integrita a síla. Je podstatou toho, kým jsme. Když je otevřená, máme věci pod kontrolou a máme dostatečné sebevědomí.
ZELENÁ: (brzlík) srdeční čakra je velký transformátor energie. Zprostředkuje nám schopnost milovat svobodně, bez strachu a sebevědomě. Když správně funguje, člověk je soucitný, přátelský a dokáže harmonicky fungovat ve všech vztazích.
SVĚTLE MODRÁ: (štítná žláza) krční čakra je místo, kde se pocity a emoce transformují do řečových výrazů. Toto centrum nám pomáhá najít rovnováhu mezi tichem a řečí. Pomáhá vyjadřovat, co upřímně cítíme. Když správně funguje, nemáme problémy s vyjadřováním, jak verbálně, tak i výtvarně a umělecky.
INDIGO: (podvěsek mozkový). „Třetí oko“ mezi obočím nad nosem nás spojuje s naší duchovní bytostí. Zapojuje intuici a uvědomění do našeho každodenního života. Toto centrum nám umožňuje používat šestý smysl intuitivního poznání a fantazírovat.
FIALOVÁ (šišinka) korunní čakra nás spojuje s naším úplným bytím a vědomím, že v sobě máme božství a vědomí prvotního Stvořitele, že jsme všichni jedním. Když funguje správně, jsme bez předsudků a jsme si vědomi světa, sebe sama a jiných dimenzí.

Řetězce DNA a endokrinní žlázy
Každý z dvanácti řetězců DNA představuje jeden z dvanácti aspektů multidimenzionálního vědomí. Předpokládá se, že jsou jednotlivé řetězce propojeny (a projevují se) takto:

1. Odvaha jít vpřed a integrovat své obavy.
2. Schopnost vybrat si svůj směr a dotáhnout to do konce.
3. Schopnost nastolit a udržet rovnováhu mezi mužskou a ženskou polaritou.
4. Nastolení rovnováhy mezi energetickým polem a fyzickým tělem.
5. Život v míru ve stavu přijetí.
6. Síla zůstat ve své pravdě bez ohledu na nepříjemné důsledky.
7. Schopnost přijmout a vyrovnat své temné i světlé stránky.
8. Schopnost udržet své osobní hranice bez ohledu na možné nepříjemné důsledky.
9. Schopnost přijmout odlišné názory a pohledy na svět, schopnost žít v rozmanité komunitě.
10. Schopnost naladit se a naslouchat vlastní duši a vyššímu Já.
11. Síla představit si, vytvořit a pak projevit své vize ve 3D
12. Schopnost být přijímající, laskavý a oceňovat hodnotu ve všech věcech.

Tyto aspekty a schopnosti jsou ve fyzičnu reprezentovány jako nové synapse. Tento proces primárně pohání světlo z Fotonového pásu vstupující přes hypofýzu a epifýzu. V tomto procesu můžeme aktivně spolupracovat tím, že se pokusíme dosáhnout určitého porozumění tomu, co se s námi děje. Naše následná schopnost interagovat a absorbovat nové frekvence světla do našich fyzických těl bude určovat, jak budeme postupovat v naší fyzické a duchovní evoluci.
Pečlivým pozorováním našich systémů víry a našich činů, zatímco budeme používat svou vůli a lásku jako palivo k duchovnímu pokroku, změníme a vyčistíme mnoho nežádoucích starých myšlenkových forem a vzorců, které nám již k ničemu dobrému neslouží.

Toto vše se děje v rámci stanoveného plánu pro tento vesmír. Užijte si jízdu.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Iveta 2024-02-05 10:00:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DĚKUJI 🕊🌅🌞

…..ano, užijeme si jízdu! 💪🔥….

Ikona diskutujiciho Eva 2024-02-05 10:17:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

milá Alu, děkuji za tvoje články, jsou potěšením pro mé oko. Stále se těším na to, co přijde. Prožívám tak krásné období teď skoro v 72 letech a vážím si toho, že tu ještě jsem. Snažím se být zdravá a aktivní, mám milá zvířátka, přítele po těžké operaci a přesto jsem nabitá energií a od rána tancuji a blbnu. I bych zpívala, ale to si nemohu dovolit, aby se příteli nezhoršil zdravotní stav.(ha,ha)Ale teď něco k článku ohledně čaker. Před 10 lety jsem si usmyslila, že si aktivuji čakry, aniž bych o nich něco věděla. A nestačila jsem se divit. To byl takový příval energie, že se to nedá popsat, taky jsem chodila hodně bosa a uzemňovala se, ale prožila jsem toho za těch pár let hodně. Od té doby jsem neustále dobře naložená, dokonce jsem zažila pohlazení od anděla strážného a zažívám stále. Také pozoruji , že mi svítí duhovky v očích a okolo víček hvězdičky. Mám velmi ráda život a vše živé, květiny, stromy, zvířátka , to vše mne ohromně nabíjí dobrou náladou. Tak věřím, že bude dobře, i se mi stává a to pořád, co si usmyslím, nápad, plán a uskutečnění se daří.
Ale každý den mockrát děkuji za vše, co mám, co mohu dělat, co se mi podařilo s Boží pomocí a s pomocí všech andělů.

Ikona diskutujiciho Reny 2024-02-28 16:29:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Marketko,
vedeli by ste mi poradiť, ako si otvoriť čakry.
Ďakujem a pozdravujem zo Slovenska

Ikona diskutujiciho Markéta 2024-02-05 13:58:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní a precizní článek, ostatně jako pokaždé.
Děkuji

Každopádně osobní otázka na Ajulku? Opravdu a bez předsudků, zvládáš udržet a vypouštět jakékoli emoce bez následků?…Opravdu jde vidět a cítít, že víš o čem píšeš a mluvíš až na kost. Opravdu to žiješ i ty, takový život plný lásky,soucitu, porozumění…
Ptám se, protože každý lajk se v týhle vodě opravdu topí a ráda bych pouze věděla,jestli člověk co se o tohle zajímá, píše to,opravdu ví a cítí co mu je z Hůry dáno a předává to dál,jestli to opravdu žije dnem i nocí.
Díky moc,za to že jsou takový lidé.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-05 16:03:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně důležité je nastavit si zdravou životní filozofii a nastavit si zdravý vztah sám k sobě. Veliký vliv na mě měly samozřejmě životní zkušenosti, včetně neúspěchů. Každá velká bolest, kterou jsem v životě prožila, mi pomohla uzrát, dospět a stát se laskavějším, jemnějším, chápavějším člověkem, co přestává vnímat lidi a události černobíle. Je to hodně o povaze, vím že na mnoho lidí mají osudové rány opačný efekt, že se zatvrdí a že to vzdají. Mě to pomohlo nesoudit, přijímat, respektovat a víc si vážit rodiny a důležitých lidí v mém životě. Právě krize ukážou, kdo je přítel a kdo je sketa, donutí člověka podívat se pravdě do očí – mnohdy je velice krutá.
Pak mě samozřejmě hodně formuje duchovno, spiritualita a navíc dělám duchovní léčitelství. Jsem svůj nultý pacient, takže věci které se v mém poli usadily jako zátěže, třeba traumata, rodovky, zrady, násilí a jiné, si zvládám sama stahovat a zaléčit. To v mém životě udělalo obrovský rozdíl a ještě víc mě to otevřelo.
Některé věci vyřeší životní postoj, něco je o zrání osobnosti a sbírání zkušeností, něco je o sebelásce, něco je léčitelství. Největší nebezpečí pro člověka je podle mě situace, kdy se nechá zlomit a umlátit špínou a zlem, že začne ztrácet důvěru v sebe a ve své vyšší ideály, že tu špínu přijme za svou a začne se s tím ztotožňovat. Nejsou to jen vnější útoky, ale právě i destruktivní myšlení a nenávistné myšlenky. Je mi z nich špatně, nemám je ráda a když to ve mě nějaká situace vyvolá, vědomě to zahodím, protože si nechci dělat zle. Dělá mi to špatně, klesají z toho vibrace a mě to znechucuje, protože vím, že taková nejsem a že to není moje přirozené nastavení. Lepší je se na chvilku naštvat, klidně zanadávat, ale nedržet to v sobě a nekysat po večerech, nerozebírat kdo je jak špatný, člověka to začne kazit zevnitř.
Aby mohla emoce zdravě odejít z těla, musí se prožít a nechat projít. To znamená přiznat si že něco cítím, nechat tělo aby to zpracovalo, prožilo a pak se vrátit do svého středu. Jakmile ten proces nějak násilně narušíš, vznikají blokády a psychické problémy. Pak se člověk prostě nedokáže uklidnit a cítit univerzální lásku, protože je zasekaný ve svých špuntech.

Emoce jsou normální, nikdo není stroj. Neexistuje bezemoční člověk, který by neměl žádné reakce na situace. Ale čím jsem starší, tím míň to se mnou mává. Uvědomuju si, že většina věcí jsou malichernosti a dějou se lidem v kebuli. Věci, které považuji za stupidní, prostě obejdu, jedním uchem tam a druhým ven. Tak nerozrušují mé pole a neberou mi energii. Nemusím všemu věnovat svou pozornost, když nechci. Mám snahu zachraňovat, pomáhat, ale když to nepřináší výsledky a pochopím, že ten člověk fakt nemá potenciál a nemá intelekt aby na sobě mohl pracovat a zlepšit svůj charakter, tak vyklízím pole. Všechny lidi zachránit nejde, tak zachraňuju ty, kteří ten potenciál mají a zlepšit se chtějí.

To o čem píšu je moje mentalita a zkušenosti, to co je mi blízké. Něco jsou psychologické nastudované věci, něco překládám. Takový všehomix.

Být duchovní člověk neznamená mít život bez problémů. Je to životní filozofie, celkový postoj který zaujímáš, mentalita, kterou si zvolíš. Být laskavý a milující člověk, je podstata pěstování vnitřní duchovnosti. Je to aspirace na vyšší životní principy a cíle. Podle mě je to to nejlepší a největší, k čemu můžeš jako osobnost přirozeně časem dozrát, protože tam nahoře nikoho nezajímá, kam jsi to dotáhla, ani kolik máš baráků. Zajímá je jenom to, kolika lidem jsi v životě pomohla a jestli jsi byla dobrý člověk.

Ikona diskutujiciho Q 2024-02-07 11:54:01
Ikona diskutujiciho
sipka

výstižné. neřekl bych to líp

Ikona diskutujiciho Samuel 2024-02-06 08:21:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektní nabíjející článek. Myslím, že hodně dobře to zábavnou formou vychytal film Lucy. Akorát že Darwinova teorie má hodně děravých míst, což stařík nakonec sám na smrtelné posteli přiznal.

https://www.youtube.com/watch?v=NdLTEC6X3pk

Ikona diskutujiciho Dalimil 2024-02-07 11:52:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to moc zajímavé pojednání. Něco o 12ti vláknech už jsem zaslechl i jinde ale ne tak podrobně rozepsané. Oceňuji tuto snahu a děkuji za vaši práci.

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-07 11:53:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

:O Wow. detailní popis lidského energetického těla mě fakt dostal. Děkuju za data a těším se na další články! 🙂

Ikona diskutujiciho Květa 2024-02-07 11:53:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

paní Alue píšete úžasně. 🌷

Ikona diskutujiciho Standa 2024-02-10 04:15:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

perfektně vysvětleno, děkuji.

Ikona diskutujiciho kiana 2024-02-24 02:07:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sice jsem se dostala k precteni az ted ale zazivala jsem co je zde popsano (zatim tedy jen aktivaci 3. vlakna, ale ta 3 vlaknova DNA by mela byt jakoby 4x takze dohromady opravdu min 12, uz jsem zapomnela jak to presne bylo). Po zapojeni 3 bylo na rade sladeni emocionalniho tela, pak myslenek/korunni cakry, je to docela dlouhy

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek