Alternativní medicína mimo zákon? Vracíme se zpět do totality?

6.10.2014 v Zprávy 22

Vše nasvědčuje tomu, že po několika letech mírné svobody, kterou jsme jako by dostali za odměnu za léta socialistické totality, nastává doba návratu do nového totalitního systému. Tentokrát ne pod taktovkou ideologie, ale pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

V posledních několika měsících se zcela zásadně mění legislativní stránka praktikování alternativní medicíny. První na řadu přišla homeopatie praktikovaná odborníky – nelékaři.
Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí.
Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb., který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři.

V současnosti již dva homeopati-nelékaři mají úředně zastavenou činnost homeopatického poradenství v důsledku „porušení“ zákona o zdravotních službách. Zákon prý porušili tím, že někoho léčí. Přišli je vyšetřovat úředníci krajského úřadu zdravotního odboru (kteří m.j. od homeopatů požadovali veškeré zápisy a poznámky týkající se rozhovoru s klienty!) a došli k názoru, že podle nového zákona o zdravotních službách nesmí provozovat poradenství v klasické homeopatii, přestože ho bez problému praktikovali mnoho let se vší potřebnou kvalifikací. Byla jim v rámci správního řízení udělena vysoká pokuta za praktikování homeopatie jako léčebné metody a zakázaná činnost homeopatického poradenství.

Došlo k odvolání na Ministerstvo zdravotnictví, které ve svém mnohastránkovém právním rozboru odvolání zamítlo a říká, že praktikování homeopatie nelékaři je v současnosti nezákonné a že homeopatie bude v rukách lékařů „bezpečnější“. Oba dva případy nyní míří ke správnímu soudu.


Tvrzení, že v rukách lékařů bude homeopatie „bezpečnější“ je pouze zástěrka a matení veřejnosti. Nevím ani o jednom případu, že by v minulosti homeopatická léčba u nelékaře – homeopata, který metodu řádně vystudoval a dodržuje příslušná etická pravidla, došlo k jakémukoliv poškození zdraví (na rozdíl od lékařských profesí, kdy o kauzách ohledně újmy na zdraví slyšíme poměrně často).

O co jde tedy doopravdy?
Je zřejmé, že nové legislativní změny ohledně „zákona o zdravotních službách“ a jejich důsledky pro alternativní medicínu jsou dílem farmaceutické lobby.
Farmaceutické firmy prostě nechtějí celostní homeopatii, nechtějí alternativní medicínu, nechtějí, aby se chronicky nemocní lidé uzdravili a přestali brát kvanta chemických léků, z kterých mají farmaceutické firmy astronomické zisky.

Doposud byla strategie farmaceutických monopolů homeopatii zesměšnit a zdiskreditovat na veřejnosti jakožto nevědeckou a šarlatánskou metodu. Toto zadání do teď například intenzivně plnil spolek „vědců“ Sisyfos. Nicméně obliba homeopatie v ČR posledních letech stoupá a spotřeba homeopatik u našich občanů roste. Je zřejmé, že tato strategie homeopatii omezit, nevyšla.

Naši občané homeopatii chtějí

Je proto potřeba zkusit novou strategii, jak zlikvidovat celostní homeopatii. Nelékařům to v prvním kroku zakážeme zákonem pod záminkou, že v rukou lékařů to bude „bezpečnější“ a v druhém kroku to lékařům natolik odborně a právně omezíme (nevědecké, neprůkazné atd.) že z celostní homeopatie v ČR prakticky vymizí.

Je dokonce možné, že je to mnohem jednodušší a farmaceutické koncerny se prostě v budoucnu chystají vyrábět například alopatické léky v kombinaci s homeopatickými vícesložkovými preparáty, protože prostě zjistily, že to lidé chtějí a budou z toho mít další finanční zisk. I to může být důvod, proč teď najednou homeopatii výhradně zařadit mezi alopatii. Možností je několik, ale určitě není důvod odborníkům na homeopatii z řad nelékařů, kteří metodu studovali 4 roky, zakázat homeopatickou praxi kvůli bezpečnosti.

Zdůvodnění, že homeopatii v ČR bude lépe v řadách alopatické medicíny, navíc kulhá na obě nohy

Není vůbec tajemstvím, jaký postoj k homeopatii zastávala a dodnes zastává samotná alopatická medicína v ČR, jejíž výhradní součástí se teď homeopatie má stát. Jen pro připomenutí, v r. 1996 byla vyloučena Česká lékařská
homeopatická společnost z řad České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro nevědeckost.

Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně, je sdružení všech lékařských odborných spolků a odborných společností (cca 107) působících na území ČR, které léčí vědecky „lege artis“. Dodnes je toto rozhodnutí platné.

Nevole většiny lékařů a prakticky všech výše postavených lékařů (vedoucích lékařů, primářů, vedoucích klinik apod.) k homeopatii jako takové je všem asi dostatečně známá. V podstatě i historicky to nikdy nebylo jinak. Stačí se jen podívat do Organonu na nepřátelské postoje alopatické medicíny vůči homeopatii, s jakými měl zkušenost i sám Hahnemann. Vědecká rada České lékařské komory sice lékařům praktikování homeopatie povolila, nicméně současně postavila homeopatický lék na úroveň placeba.
Všichni lékaři, kteří předepíší homeopatický lék, tedy právně podávají placebo, tj. z právního pohledu neúčinný lék. Navíc na každém homeopatickém léku je napsáno ,,u tohoto léku nebyla posuzována jeho účinnost“, jako podmínka pro registraci homeopatik v ČR jako léku.

Ze všech stran je tedy po právní stránce pro lékaře v medicíně nastaveno – raději homeopatii nedělat vůbec, a když ano, tak nikdy nepodávat homeopatický lék místo alopatického (např. chřipka – raději podat antibiotika plus Belladonu, než přesný homeopatický lék samotný). Nebo v chronických případech nepodávat homeopatický lék se záměrem postupného vysazování alopatických léků při zlepšování stavu a úplného vysazení alopatických léků při uzdravení. Právní postavení homeopatie v medicíně je nastaveno tak, aby byly trvale zachovány veškeré chemické chronické léky (vědecký lék, u kterého byla ověřena účinnost) a k tomu případně přidat nějaká ta homeopatika.

Je tohle homeopatie, kterou chceme?

Ano, znám lékaře homeopaty, kteří si i za takového právního nastavení v medicíně odváží podat v akutním stavu přesný
homeopatický lék místo alopatického, nebo praktikovat celostní homeopatii, jejímž cílem je uzdravení a tím pádem takové pacienty dovést na postupnou nezávislost na chronických alopatických lécích. Ale to je výjimka, hrst statečných, před kterými já osobně smekám.

Zdůvodnění, že homeopatie bude ,,bezpečnější“ v rukách lékařů, má ještě jednu perličku: Homeopatii nikdo oficiálně lékaře neučí. Homeopatie se nevyučuje ani na lékařských fakultách, ani na doškolovacích ústavech pro lékaře.

Ministerstvo zdravotnictví ve svém odvolávacím dokumentu uvedlo, že budou dělat nově homeopatii pouze lékaři, zapomnělo ovšem dodat, že je to nikde nebude učit a tudíž to nebudou umět. Takový detail. Je to jako kdybychom teď měli povinně chodit s bolavým zubem k nějakému lékaři, který nikde stomatologii nestudoval, třeba k ortopedovi. Prostě stačí, že je to lékař, a tečka.

Připadá vám to absurdní?
Ale zdůvodnění Ministerstva zdravotnictví ohledně homeopatie je v principu úplně stejné – předpokládá se, že když jste něčeho lékař, tak to na „bezpečné“ praktikování homeopatie úplně stačí.

To, že lékař, který chce praktikovat celostní homeopatii, nepoužije ze studia medicíny na lékařské fakultě pro homeopatii prakticky vůbec nic, ani to, že homeopatie je diametrálně odlišná od alopatie, nikomu na Ministerstvu zdravotnictví nevadí.

A nebo je to záměr?

Pokud bude homeopatie pouze v rukách lékařů, stane se pro řadového občana prakticky nedostupná i z důvodu specializací v alopatické medicíně. Lékař, který má specializaci v oboru kožní lékařství, nesmí léčit např. interní nemoci a internista nesmí zase léčit např. onemocnění pohybového aparátu. To vše ovšem bude pak platit i pro homeopatii v systému alopatické medicíny, jak jinak.
Homeopatie není nad-oborová disciplína, homeopatie není v medicíně vůbec žádná disciplína nebo specializace, bude vždy „přilepena“ k základní atestaci lékaře. Podle nového zákona pokud budete mít například gynekologické onemocnění a budete ho chtít řešit homeopaticky, budete muset zajít za ženským lékařem – homeopatem. Homeopat-neurolog nebo homeopat-pediatr a všichni ostatní Vás musí odmítnout. Tím se počet možností vyhledat erudovaného celostního homeopata opět výrazně redukuje.

Chci ještě zdůraznit, že nemám absolutně nic proti homeopatii praktikované lékaři. Mnoho lékařů jsem sám homeopatii učil, mnoho lékařů homeopatů je mými dobrými přáteli a velmi si vážím jejich odvahy praktikovat poctivou homeopatii navzdory překážkám a omezením, které v medicíně existují.

Všem lékařům, kteří homeopatii praktikují, ze srdce přeji mnoho spokojených pacientů. Chci jen poukázat na to, že Ministerstvem zdravotnictví deklarovaná vize, že homeopatii jako takové bude lépe v alopatické medicíně, je lživá. Chci ukázat na fakta, že praktikování homeopatie pouze lékaři s sebou přináší pro řadového občana zásadní a radikální omezení v dostupnosti holistické homeopatie.

Znamená to prakticky konec celostní homeopatie v ČR. Není principiálně možné, aby celostní léčebná metoda (homeopatie) se spirituálními kořeny mohla existovat v rámci systému, který není založen na celostním přístupu k léčbě a je ryze materialistický. Nikdo nemá právo v demokratické zemi diktovat, jaká homeopatie zde bude dostupná. Pokud je to záměr našich politiků, jak tomu nasvědčuje současný postup našich úředníků, tak to nový zákon „o zdravotních službách“ beze zbytku splnil.

Deklarovaná „bezpečnost“ je cílené matení veřejnosti.

Co nám přesně nový „zákon o zdravotních službách“ říká?

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
§ 2

(2) Zdravotními službami se rozumí
b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.

(4) Zdravotní péčí se rozumí
a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen ,,nemoc“),
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,

4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu.

Je zřejmé, že zákon je napsán natolik obecně, bez jakékoliv hranice a vymezení, že v této podobně zamezuje, vedle homeopatie, provozování v podstatě jakékoliv alternativní medicíny nelékaři. Každý léčitel „posuzuje zdravotní stav“, případně „provádí opatření u fyzických osob za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu“.

Pro ilustraci absurdity tohoto zákona – i tarotové karty, vyložené na „zdravotní stav“, za úplatu, je podle nového zákona zdravotní péče! (§2, odstavec (4) Zdravotní péčí se rozumí, 5. posuzování zdravotního stavu).

Západní školská medicína si tímto zákonem udělala výhradní a absolutní monopol minimálně na slova léčba, nemoc, zdravotní stav a vše, co je s tím prakticky spojeno.

Zásadní je, že zákon porušuje základní právo dané naší ústavou, a to je svobodná volba toho s kým a jak budu konzultovat svoje zdraví a kde mohu hledat pomoc v případě nemoci.

Chystáme petici a budeme rádi, když ji podpoříte svým hlasem.

Petici je možné stáhnou na webu www.homeopaticka-fakulta.cz. Budeme rádi, když každý z Vás osloví svého spádového poslance a senátora, protože i oni, nebo jejich strana tento absurdní zákon odhlasovali – možné vzory pro mailovou korespondenci s politiky najdete na tomtéž webu.

Veškerou Vaši pomoc uvítáme, pište na mail [email protected]

Chtěl bych tímto vyzvat všechny zatím roztříštěné a nespolupracující homeopatické směry a školy ke společnému postupu a spolupráci.

ing. Aleš Sušický, Dip.Hom.
Homeopatická fakulta s klinikou, Brno

Doplnění:

Právní rozbor advokáta Mgr. Jana Pořízka na toto téma, který byl publikován v květnu tr., jasně informuje, že léčitelství (alternativní léčení nelékařů a nezdravotníků) NENÍ Zákonem o zdravotnických službách dotčeno a NENÍ nelegální. Naopak: léčitelé léčí podle Občanského zákoníku, nikoliv podle Zákona o zdravotních službách, pod který spadá i Ministerstvo zdravotnictví. Vyjádření Mgr. J. Pařízka se zde v této věci shoduje s právní studií JUDr. Květy Slavíkové o vlivu obou zmíněných zákonů na léčitelství a homeopatii nelékařů, z roku 2011, vypracovanou pro Homeopatickou společnost. To, že se Občanský zákoník vztahuje i na léčitelství, konstatuje i Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku. Léčitel tak musí vyhovět při své práci s klientem některým (obecným, splnitelným a nikoliv neobvyklým) požadavkům nového zákoníku. Doporučujeme přečíst si.

Právníci se shodují na tom, že léčitelství (alternativní léčení nezdravotníků) je i nadále legální činnost v rámci platných zákonů. Ale je také pravda, že tu je zřejmý tlak na omezení či zákaz léčitelství a alternativní léčby (a to i u zdravotníků). Takže by občané měli projevit politickou vůli, měli by psát a telefonovat svým poslancům Parlamentu ČR a žádat je, aby podpořili právo na svobodnou volbu občanů ve věcech vlastního zdraví, alternativní medicíny a spirituality. Nezapomínejme, že velká část léčitelských metod včetně homeopatie oslovuje či léčí právě spirituální podstatu člověka (pránu, čchi, vitální sílu apod.), která (a nejen chemické léky!) ovlivňuje naše zdraví. O ní MZ nic neví a vědět ani nemůže. Není to jeho oblast působení. Omezující zásah do této sféry by byl závažným omezením občanských práv, vyplývajících z Ústavy.

Toto je naše aktuální stanovisko ke zprávám, šířícím se internetem, situaci nadále bedlivě sledujeme a nechali jsme aktuálně vypracovat dvě nové právní studie současného stavu, které budeme mít příští týden, avšak předpokládáme, na základě rozhovorů s autory, právníky, že spíše potvrdí či doplní toto stanovisko.

Navrhuji zachovat chladnou hlavu, pokračovat například i v kurzech a školeních podle plánu (což mohu za Homeopatickou akademii i další kurzy, v nichž mám organizační podíl, slíbit) a uvědomit si politickou odpovědnost nejen každého léčitele, jsou nás desetitisíce, ale i klienta alternativní medicíny, těch jsou v ČR milióny, za to, co se stane v budoucnosti se svobodou volby občanů ve věcech jejich vlastního zdraví (že jsou zde nebezpečné tlaky, o tom nelze vůbec pochybovat). Pište poslancům. Je to záležitost politické reprezentace.

Pokračujeme v práci, abychom brzy mohli přinést další zprávy.

– Celý dokument je k dispozici ZDE: http://homeopatie.cz/clanky/ruzne/51.htm

Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Ze světa“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

.

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2014-10-06 06:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A právě proto musím jít na medinu, abych mohla provádět homeopatii, akupunkturu apod…. Podle mě to tam však nemusí být totální vymývárna mozků, můžu se naučit, jak choroby vysvětlují "po západním stylu"

Ikona diskutujiciho Elda Trnimir 2014-10-06 08:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to mě teda dostalo! Člověk poznává věci do hloubky, umí se léčit lépe než těma srajdama, co mu dávají a oni to klidně zakážou?

Ikona diskutujiciho Jakub 2014-10-06 08:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pečlivě jsem si přečetl PDF ohledně správního řízení s tou paní, která dostala pokutu 15 tis. Kč. Už jsem pár správních řízení studoval a musím říct, je to silná káva. Pod odvolacím rozhodnutím z MZ ČR je podepsán současný náměstek Mgr. David Kotris. Rozhodnutí jeho orgánu je nazvracení.

Ikona diskutujiciho Jarka 2014-10-06 09:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je ta korporátní fašistická demokracie !!! Do propadliště dějin tady s tím systémem. Je vidět, že už to má tento ubohý systém za pár, protože umírající kreatura kope kolem sebe ze všech sil. A jestli si chudí duchem co řidí tento systém myslí, že lidi začnou jíst ty jejich jedy a chodit k lékařům  jsou na velikém omylu!!! Uznávám tady v Čr jednoho lékaře jmenuje se Jan Hnízdil. Hodně lidí se probouzí a vidí, že je hodně věcí špatně a jinak, než by mělo být. Však už stahují ocasy všechny ty příšery, některý ještě vystrkují rohy, ale už jsou out a stačí jim udělat pápá 🙂

Ikona diskutujiciho xxx 2014-10-06 10:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem si přesně říkala, kdy se to objeví i tady…. ach jo… Ten zákon je více než rok starý a kupodivu…nic moc se nezměnilo. Není to tak horké a je to stejný poplašný "polohoax" který běžel před dvěma lety ohledně zákazu používání bylinek. Přitom o nic takového nešlo, jen milovníci hysterie a konspirací udělali scénu. Zajímavé, že se tenhle "článek" objevil všude na všech "konspiračních" webech v rozmezí pár dní… Prostě to vypustil někdo, kdo má tyhle hysterie rád… nejdříve čtěte a zjišťujte informace, než něco vypustíte do světa…

Ikona diskutujiciho vlaja 2014-10-06 11:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

zločiny proti ludskosti spojenie korporacii s politikou je fašizmus/psychopatizmus škodlivci/

Ikona diskutujiciho svetlolej 2014-10-06 14:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

je to mazec co se děje. Známá studuje Homeopatii, přitom není a ani nebude Mudr a zrovna se o tom na kurzu bavili, inu čerstvý téma. Je třeba to šířit ať to VĚDÍ VŠICHNI.

Ikona diskutujiciho lady Lianna Ellusive 2014-10-06 15:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem to rozhodnutí před časem viděla, připadala jsem si, jako bych dostala palicí po hlavě. To fakt přehnali…

Ikona diskutujiciho Andula 2014-10-06 16:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co budeš dělat když to zakážou??to pak vypadá tak, že bych si pak nemohla doma pomáhat ani já sama svými bylinkami na zahrádce…

Ikona diskutujiciho Vojta 2014-10-06 17:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To už je vrchol ubohosti, mám chuť se smát!

Ikona diskutujiciho Marťa 2014-10-06 20:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No takže asi takto – momentálně studuju obor zdravotní laborant. Učíme se vlastně všechno, i výseky věcí z mediny. Učí nás tam samí vzdělaní lidé, kteří mají přinejmenším titul Dr., někteří i Prof. a všichni nám nenápadně naznačují, jaké hovada jsou v dnešní době doktoři, že se jima nemáme nechat zvyklat, dokazujeme si v praxi jak účinná je homeopatie atd. Osobně jsem ráda, že jsem tam kde jsem, jinak bych se asi vůbec nedozvěděla podstatu českého lékařství a můžu říct, že po těchto zkušenostech k doktorům rozhodně ani nepáchnu, pokud to nebude skutečně nutné a budu se léčit homeopatiky třeba i nezákonně, pořád lepší, než aby mě někdo vynášel z nemocnice zadním vchodem nohama napřed a ještě mě bez souhlasu rodiny a pěkně v tichosti obrali o orgány…

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2014-10-06 23:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak řekl Mark Twain: Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít. Následně ty léky vyliji do kanálu – protože i já chci žít…

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2014-10-06 23:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Právě jsem si dal pod jazyk jednu bobuli homeopatika Palladium Metallicum s potencí 200CH od francouzské firmy Boiron a něco mi říká, že alternativní medicína se bude dál rozvíjet ať ji zakážou nebo nezakážou. Možná se můžeme těšit na skvělý léčitelský underground, kam oko kontroly nedohlédne :-)

Ikona diskutujiciho tatiana30 2014-10-07 00:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Absurdistán na entu aneb to už je moc….je to jako s povinním očkováním, školní docházkou,  zdravodním pojištěním  a kde to všecko skončí ….čipováním?! a když se člověk vzepře bude zavřen, perzekuován nebo co?   do háje s Nima!

Ikona diskutujiciho zoe 2014-10-07 07:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]:Tak ty vybuchy by me tedy take zajimaly.Take se tam neco deje,kdyz jsou na nebi mraky,chemtralis a neni cista obloha..

Ikona diskutujiciho Rushwolf 2014-10-07 07:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No já nevím, ale i vrcholný představitel a dlouhodobý propagátor homeopatie ve velké Británii nakonec přiznal, že žádný účinek není prokázán a vypsal odměnu pro toho kdo jí prokazatelně potvrdí (a zatím nic). Osobně taky nemám moc důvěru v něco co vymyslel jeden jediný člověk v 19. století, už od té doby to působilo kontroverzně a zbuzovalo to pochybnosti ( v době kdy se věřilo ledas čemu)  a co od té doby to zůstalo a zůstává jen okrajovou záležitostí. Můžeme na doktory nadávat jací jsou to fušeři a mnohdy opravdu jsou (i lékaři sou jen lidé a lidský faktor prostě nelze eliminovat), ale  stále je na počet lékařů těch případů v procentech podobně jako případů kdy člověk umře spoléhaje se na alternativní medicínu a jen tento rok byly tady v ČR podobné případy dva. Navíc stačí se podívat na cenu homeopatických preparátů a každému může být jasné že farmaceutické firmy by sotva šla proti něčemu čeho by se samy mohly úspěšně chopit… mají lidi, mají provozy, mají kapitál. Dokonce z těch cca 190 farmaceutických firem se některé už výrobou homeopatik zabývají. Jinak Zajimavé je taky to, že Zatímco v Africe řádí Ebola a lékaři bez hranic tam nasazují svoje životy, jejich homeopatičtí kolegové (také bez hranic) zatím jen tlachají a své zázračné metody které by tak světu mohly nádherně prezentovat nechávají ležet ladem. Proč to? Také je zvláštní že v době kdy my tady v Evropě bažíme po alternativní léčbě, lidé v rozvojových zemých dobrovolně stojí fronty na očkování a ženy v pokročilém těhotenství přeplavou třeba i kilometrovou řeku jen aby nemuseli rodit doma… škoda že v Evropě selhává kolektivní paměť a zapomíná se to co tihle lidé kolem sebe denodenně mají na očích… tedy fakt jak blízko byla smrt člověku v době před nástupem farmacie a lékařské vědy na současné úrovni.

Ikona diskutujiciho Rushwolf 2014-10-07 07:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: A proč by jste nemohla?! Koukám, že nejen naši zákonodárci jsou mnohdy papežštější než papež, ale i obyčejní lidé. Vaše reakce je podobná jako bych z platného zákona o týrání zvířat vyvodil, že doma nesmím chovat a zařezávat slepice… chce to trochu více nadhledu a méně emocí ;-)

Ikona diskutujiciho Spiiiidy 2014-10-07 14:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V totalitě už dávno jsme, nějakých pár tisíc let už. Mění se jen její formy, demokracie je předposlední, následuje už pak jen tyranie (viz Platónova Ústava). A vypadá to, že se to stále nelepší … Systém už teď jede na autopilota, byl nastaven na princip samořízení. Proto díkybohu za to galaktické ráno :-)

Ikona diskutujiciho vlaja 2014-10-07 15:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ked zakazat tak skor alopaticku jadnu chorobu vylieci dve ine sposobi/zlocin proti ludskosti/

Ikona diskutujiciho Veronika 2014-10-07 20:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sice je to mimo mísu, ale ta skupina je fajn 😉

Ikona diskutujiciho fox 2014-10-08 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nutno dodat, že dle aktuálního znění zákona o zdravotních službách nesmí "léčitelské" metody vykonávat nejen laici – léčitelé, ale ani mnozí lékaři, kteří se po VŠ neoficiálně specializovali výhradně na metody přírodní medicíny a nemají specializovanou působnost (atestaci) v některém z oborů klasické medicíny.

Ikona diskutujiciho Pavel Blaheta 2014-10-17 16:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdo nemá právo v demokratické zemi diktovat, jaká homeopatie zde bude dostupná.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek