Andělé v pohádkách, mýtech a legendách

3.2.2010 v Bytosti 0

Z knihy Lexikon andělů od Jeanne Ruland

_____________________________________

Působení andělů nacházíme v pohádkách, mýtech a legendách nejrůznějších národů. Jsou to světelné síly, které zkouší člověka pomáhají mu na jeho cestě. Zjevují se mu v nejrůznějších podobách, např. jako zvířata, rostliny, jako staré ženy, starci, jako víly a dobří duchové. Všechny tyto bytosti se v průběhu dějin vynořují náhle, z ničeho, vyjádří prosbu, kterou člověk může splnit (čímž člověka zkouší v čistotě jeho síly srdce), aby pak opět zmizely a
v příslušném čase při nějakých těžkých úkolech a cestě životem mu nabídli svoje poděkování v podobě intenzivní podpory. Sedí nenápadně na okraji cesty a pokud jsou respektovány, pošlou nedocenitelnou pomoc. Vedou člověka v dobách, kdy nemůže očekávat žádnou pomoc od druhých. S podporou, ochranou a moudrými radami “duchovní říše” dosáhne člověk svého cíle. Pokud však se proviní, zabloudí a dostane se do bezvýchodných situací

Nezaujaté naslouchání starým mýtům, legendám a pohádkám různých národů může opět napomoci projevu té mocné, univerzální síly, která se za vším nachází.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek