Antibakteriální vlastnosti šungitu

30.3.2021 v Léčba 0

Vědci z University of Tart v Estonsku si stanovili za cíl identifikovat antibakteriální účinky Šungitové vody a vyvinout metodu k dosažení jejích maximálních účinků.MATERIÁLY A METODY
Stanovili různými způsoby (čas namáčení, destilovaná voda nebo minerální voda, s ohříváním nebo bez zahřívání) účinek šungitové vody v poměru 1:10 na likvidaci mikrobů v čase (tzv. ,,time-kill curve“).

Proběhl screening různých verzí šungitové vody a její účinek na mikroby. U silnější šungitové vody 3:7 se účinek na různé mikroby porovnával v sedminásobném testu během 24 hodin. Test probíhal v živném médiu.

VÝSLEDKY
Šungitová voda 1:10 snížila obsah mikrobů 2 000 PMÜ/ml suspenze E. coli 5krát během 20 minut, 50krát během jedné hodiny pomocí PMÜ/ml a voda byla bez mikrobů během dvou hodin.

V průběhu screeningu šungitové vody s koncentrací 3: 7 se ukázalo, že neexistuje žádný účinek proti Staphylococcus aureus a Candida albicans. Avšak šungitová voda byla efektivní a měla baktericidní účinek proti Pseudomonas aeruginosa, Esherischia coli a Streptococcus uberis, i když bylo množství mikrobů celkem asi 100 000 CFU/ml. Baktericidní vlastnost šungitové vody nebyla zaznamenána ve složení živného média.

ZÁVĚR
1. Šungitová voda je účinnější, pokud se při přípravě zavřívá a použije se více šungitu.
2. Šungitová voda 3:7 zabíjí E. coli* a S. uberis**, v menší míře P. aeruginosa***.
3. Šungitová voda je přírodní baktericidní látka (zabíjející mikroby) úzkého spektra.

* E. Coli je střevní bakterie, která může způsobit mj gastrointestinální infekce.
** S. Uber je streptokok způsobující zánět, který se vyskytuje všude v prostředí (patogenní bakterie).
*** P. aeruginosa je patogen, který může způsobit infekce u zvířat i rostlin.

překlad © www.aluska.org 2021 / ze Zdroje

 Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek