Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze

4.12.2020 v Symbolika 21

V gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl „vytvořit“ náš fyzický vesmír.
Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.
Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.
Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. V těchto textech se píše o Adamovi a Evě – symbolických prvních lidech, kteří byli zákeřnými archonty svedeni.

Gnostické texty nalezené v Nag Hammádí.

Africký šaman Credo Mutwa z kmene Zulu říká, že mnoho příslušníků afrických kmenů a národů se považuje za potomky bohů, kteří sem přišli z nebes před tisíci let.
Legendy říkají, že tito bohové k nim připluli po moři v magických lodích vyrobených ze dřeva, rákosu či mědi; některé lodě byly zhotoveny dokonce ze zlata.

Někdy jsou tito tvorové popisováni jako krásné bytosti s lidskou podobou, jejichž pokožka je modrá, zelená nebo stříbrná. Ale ve většině případů říkají, že tito bohové, hlavně ti, kteří sestoupili z nebes, nebyli humanoidi, ale šupinatá monstra, která žila většinu času v blátě nebo ve vodě. Měli extrémně děsivý a ošklivý vzhled. Vypadali jako krokodýli. Někteří z nich byli vysocí a měli hadí hlavu posazenou na dlouhém tenkém krku, dlouhé paže a velmi dlouhé nohy. Jiné entity nosily své duše ve váčcích, měly podobu koulí z čistých krystalů.
Někteří odvážní afričtí kouzelníci pochytali tyto podivné krystaly a zakopali je pod zem.

Tyto bytosti učily lidské bytosti mnohým věcem, například je učily vytvářet zákony, poskytovaly jim znalosti z oblasti bylinné medicíny, umění a stvoření vesmíru jako celku. Mohly měnit vzhled podle svého přání.
V Africe jim místní lidé dali různá jména a označení, například Asa (znamená „schopný kouzla“), Zishwezi (plavec, větroň), Chitauri či Nommo.

Nommo vytvořili jezero kolem svých nebeských kosmických lodí a každé ráno plavali z lodí na pobřeží a kázali lidem, kteří se zde shromáždili ve velkých počtech.
Bytosti vybraly jednoho ze svých řad, zabily ho, rozkrájely jeho tělo na kousky a pak tyto kousky dávaly jíst lidem a byl to podle legendy údajně první obětní krvavý rituál tohoto druhu na Zemi.
Nommo pak vzali spodní čelist tohoto rozkrájeného tvora, pomocí magie ho stvořili celého znovu a přivedli ho tak zpět k životu.

Takže vidíme, že lidi kdysi navštívily reptiloidní bytosti, které nám prodávaly svůj pohled na svět a ten rituál by mohl být genetickou manipulací lidského rodu.
Jedna část lidského mozku se nazývá R-komplex čili reptiliánský mozek, který ovlivňuje lidské vnímání, způsobuje chladnokrevné a teritoriální chování, přání kontrolovat a ovládat, vyvolává posedlost rituály.

Tyto bytosti jsou těmi bytostmi (archonty) popsanými v gnostických textech. Reptiliáni jsou jeden z projevů archontů. Archonti se mohou změnit i na lidi.


Africký šaman Credo Mutwa. Vedle a pod ním je náhrdelník záhad, který byl Credovi předán podle šamanských tradic. Je na něm znázorněna lidská žena a nelidská bytost se vztyčeným penisem. Tento starý artefakt je symbolem křížení mezi lidmi a cizími bytostmi. Archonti vytvořili kdysi dávno pokrevní linie, které dodnes tajně ovládají světové dění


Mezi Archonty patří také Greys, neboli šediváci.

Švýcarský jasnovidec Anton Styger dříve na svém blogu na internetu napsal toto: „Když vidím lidi v podnikatelské sféře nebo v politice, kteří jsou zvláště uvězněni v materiálním světě, tak jsem si například všiml, že už nemají světelná těla. U mnohých z těchto lidí už pro mě není viditelný bod světla vycházející ze srdeční čakry, který je jinak vždy přítomen. Namísto toho vidím kolem nich něco jako vrstvu „lesklého dehtu“ a v ní mohu rozpoznat rysy obludné bytosti ve tvaru ještěra. Když tito lidé například povídají v televizi, vidím, jak se kolem této osoby utváří tvar krokodýla, jak v prohnutém zrcadle. Nevidím světlo vycházející z jejich krční a čelové čakry.“

Archonti ovlivňují lidskou mysl a dokážou ji posednout. Dokážou se napojit na dvě nižší čakry, pohlavní a břišní. Destruktivně ovlivňují naši srdeční čakru.

Mexický šaman a Toltécký čaroděj don Juan Matus, který učil jihoamerického antropologa Carlose Castanedu poznání čarodějů starého Mexika, o Archontech řekl: ,,Čelíme predátorovi, který přišel z hlubin kosmu a převzal kontrolu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Ten predátor je naším pánem. Zanechal nás poslušné, bezmocné. Když chceme protestovat, naše protesty potlačí. Když chceme jednat nezávisle, dožaduje, abychom tak nečinili. Jsme drženi jako jeho vězni. Převzal nad námi kontrolu, protože jsme pro něj pouze energetickou potravou. A nemilosrdně nás utlačuje, protože jsme energií. Stejně jako chováme slepice v klecích, predátoři nás chovají v lidských klecích. Z tohoto důvodu je jim jídlo vždy přístupné.
Přemýšlejte chvíli a řekněte mi, jak byste vysvětlili rozpory mezi inteligencí člověka jako technika a stupiditou jeho systému víry nebo stupiditou jeho rozporného chování.
Čarodějové věří, že to byli predátoři, kdo nám dal náš současný systém víry, naše myšlenky dobra a zla, naše společenské mravy. Oni jsou ti, kdo nastavují naše sny o úspěchu nebo selhání. Dali nám lakotu, chamtivost, zbabělost. Je to predátor, kvůli kterému jsme usnuli, kvůli komu jsme rutinními, a kvůli komu honíme své ego a krmíme vlka.
Abychom byli poslušní, tiší a slabí, udělali predátoři úžasný manévr – úžasný samozřejmě z úhlu pohledu stratéga; ohavný z úhlu pohledu těch, kdo tím trpí. Oni nám dali svou mysl.
Mysl predátora je odporující si, mrzutá a plná strachu, že bude každou chvíli odhalena. Skrz mysl, která je nakonec jejich myslí, přinesou predátoři do životů lidských bytostí cokoliv, co se pro ně hodí. Tímto si zajišťují určitý stupeň ochrany, který zmírňuje jejich strach.
Čarodějové starověkého Mexika vysvětlili, že člověk musel být kdysi kompletní bytostí, s úžasnými vhledy, zázračným vědomím, což je dnes pouze mytologickou legendou.
A pak se zdá, že všechno zmizelo a nyní tu máme člověka pod sedativy.
Chci říct, že to, co proti nám stojí, není obyčejný predátor. Je velmi moudrý a organizovaný. Používá metodický systém, který z nás dělá zbytečné bytosti.
Člověk, který má být magickou bytostí, již není magický. Je to průměrný kus masa. Člověka nečekají jiné vize než ty, které má zvíře vychované jako kus masa: všední, konvenční, imbecilní.“


Archonti ovládli naši mysl a k tomu používají i naši nekódovanou zbytkovou DNA, v níž jsou uloženy naše programy chování, vnímání, emocí.
Podle starověkých záznamů se archonti začali rozmnožovat s lidmi, resp. lidskými ženami a vytvořili hybridní rasu pokrevních linií, která je geneticky upravena tak, aby neprojevovala empatii vůči lidem a ani vůči všemu živému. Je to tzv. ,,elita“. Jsou těmito bytostmi ovládání a posedlí, používají jejich těla jako plášť. Řídí globální agendu na zotročení lidstva. Patří sem například Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové, Kennedyové, Windsorové, Bushovi a jiné rodiny. V průběhu času měly tyto rodiny ale různá jména.

Tyto ,,archonty vyvolené“ famílie s pomocí naverbovaných lidí (užitečných idiotů) vytvářejí zákony, tisknou peníze, ovládají masmédia, vlastní světové organizace a banky (peníze jsou jejich nástrojem zotročení lidstva), ovládají politiky, produkují filmy, určují normalizované vzdělávání, vytvářejí léky, navrhují a realizují války a falešné útoky, představují nám oficiální historii, řídí vědecký výzkum, vymysleli a zavedli náboženství, chystají se kontrolovat a regulovat internet, dělají satanistické rituály, které snižují vibrace energetického pole planety.

Pokračování příštěwww.aluska.org 2020

Komentáře

Ikona diskutujiciho nagualista 2020-12-04 08:15:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Trik čarodějů linie los nuevos videntes spočívá v tom, že hrůzu z toho, že je člověkem, vyvažuje úžasem z téhož.

Ikona diskutujiciho Nini 2020-12-04 08:16:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže si lidi musí pomoct sami, anebo to spíš vypadá, že už nemá lidstvo jako celek šanci…protože jakou má slepý a hluchý šanci najednou zase vidět a slyšet…A když tu jsou ty světelné bytosti, tak jak se nám snaží pomoct? Nějakým způsobem nás probudit nebo dělají i jiné věci?

Ikona diskutujiciho izairi 2020-12-04 09:22:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano,přesně proto tady světelné bytosti jsou.A proto sem také z povrchu přišli d.trump a v.putin.Otázka ovšem Nini zní (a to pro každého člověka na Zemi) A chceš se probudit?

Ikona diskutujiciho Marína 2020-12-04 11:06:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Preto sú aj nezmyslom názory typu „prišli sme na zem dobrovoľne, sami sme si to vybrali, plníme tú nejakú fiktívnu úlohu apod.“
Je to nezmysel, sme väzni archontov, vraciame sa sem stale znova a znova z ich vôle, lebo sme na planete Zem uväznení, a preto musíme znova a znova zaživať to isté utrpenie, pretože oni sa tým živia, našimi emóciami a zvlášť im chutí strach, hrôza, utrpenie človeka. Tieto poznatky popisali toltekovia, šamani, gnostici, budhisti – koleso inkarnacií aj davali návod viď Budha  podobný tolteckemu ako sa z tohto nemilosrdneho kolesa vyslobodiť, aj v podstate všetky filozofické systémy, ktoré však boli ezotericke čiže tajné z rôznych dôvodov.
Kto je pripravený, ich spozná.
Nie je tu čas a priestor ich všetky popísať, preto len na okraj spomeniem odpoveď W.Churchila na otázku novinára, či sa niekedy ľudia dozvedia pravdu o svete: „Nie, pretože vtedy by naprostá väčšina ľudstva zahynula od hrôzy.“

Preto aj vyvolávajú vo svete vojnové konflikty, ktoré nie sú v prirodzenosti človeka.
Citujem Davida Icka: „Vojna je pre nich hostina, raut.“

Uviazli sme vo vývoji ich zavinením/pričinením, človek neuveriteľne rýchlo degraduje (s tým súvisí m.i. falšovanie dejín), lebo je už len potravou, prestal byť magickou bytosťou.
O tom, čo bolo každodennou skutočnosťou – že človek bežne videl vily, skriatkov, mal neuveriteľné schopnosti atď.už rozprávajú len rozprávky a legendy – ostatné písomnosti a dôkazy nam vzali.

Tam je aj koreň modernej fascinácie sledovaním rôznych sci-fi, fantasy- filmov, lebo podvedomie človeka si ešte mätne spomína, že tieto schopnosti mal on sám.

Ps: Najviac rozvinutý bol šamanizmus v Európe ! U Árijcov. Podľa mojho názoru upaľovanie tzv. bosoriek bola cielená masívna likvidácia jeho pozostatkov.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-04 11:24:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Čarodějnice se likvidovaly, protože stály v cestě novému plánu na ovládání mas. Dokud strážily staré vědění, vyznávaly staré náboženství a uctívaly pohanské bohy, nebyl prostor pro archontské židokřesťanství. Naši předkové na tu víru nepřešli dobrovolně, oni jednoduše museli, navíc když jim pochytali a vyvraždili všechny jejich duchovní vůdce, léčitele a jasnovidce.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2020-12-04 11:16:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už natočili i romantický film o vzťahu ženy a reptiliána, Tvář vody /The Shape of Water.

Ikona diskutujiciho kiana 2020-12-04 21:29:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na seznamu jsem našla doporučení na 5 nových napínavých filmů od Netflixu – připadalo mi, že jsou všechny otevřeně na toto téma a koukla jsem se na https://www.csfd.cz/film/66465-lek-na-zivot/prehled/, který se celý točí okolo podivných vodních hadů/úhořů/parazitů (i když ve filmu by ti paraziti vůbec nemuseli být, není tam pro ně bližší vysvětlení ani odůvodnění = jsou tam jakoby navíc), hlavní téma filmu je (dle filmu do dnešní doby přetrvávající) incest v Evropských šlechtických rodinách.

Tady jsou dospělí hadi:
https://img.csfd.cz/files/images/film/photos/161/460/161460829_70f91c.jpg?w370h370

Tady je vložení mladých menších šedých hadů ústy (to jsi v některém článku zmínila u celebrit, které pak mají reptiliánské oči):
https://1url.cz/jzOEV (musela jsem použít zkracovátko, protože v odkazu jsou ruské znaky, které mi sem nešly vložit)

Důležité u této scény je i to, co u toho říká (něco jako že posledních 200 let lidské historie bylo nejproduktivnějších, protože lidi přestali věřit v Boha a už pouze následují svoje ambice, které ty „nejambicióznější“ z lidí přivedou do tohoto sanatoria..pak tam říkal něco o tom, že dřív vládnoucí vrstva dělala chybu, že měli nevolníky a nutili je do účasti na lidských lékařských experimentech proti jejich vůli, když dnes to lidé dělají dobrovolně + do té modré skleněné nádobky sbírá v tom filmu extrakt z lidí, kteří si ta vládnoucí vrstva, i vlastně někteří policajti v tom filmu, kapou na jazyk jako „vitamíny“. Pak tam říká „víte, co je nejlepším lékem na lidstvo? Nemoc. Protože jedině potom tu je naděje na vyléčení“ = ten, kdo to říká, ve filmu provozuje fake sanatorium, ve kterém lidi otráví a pak je „léčí“ = postupně zabije a hodí jako potravu těm hadům/parazitům.)

Film se mi nelíbil, protože nemám ráda illuminátskou symboliku, ale byla jsem zvědavá, co tam bude ukázáno – bylo jí tam docela dost (včetně deprivačních nádrží a pokusů na lidech, vymývání mozku atd.) . S těmi hady nemám ze života zkušenost (o tom přímo ze života nic nevím). Ale vzpomněla jsem si, že v mém oblíbeném seriálu byl člověk z vyšší říše, který se uměl proměnit na velkého draka a nebo na malého hada = pouze tyto tři podoby mohl mít (v tom seriálu ale tito lidé nebyli zlí, byli pouze téměř nesmrtelní – i v tomto filmu žila ta šlechta jaksi déle, přímo to tam řečeno nebylo, ale ve filmu byl požár před 200 lety a šlechta od té doby ve filmu nezestárla, asi díky těm „vitamínům“? To tam vysvětlené nebylo.).

Ikona diskutujiciho standa 2020-12-04 21:44:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět jedno z vynikajících pojednání na tomto portále, určeno především pro neprobuzené…

Ikona diskutujiciho kiana 2020-12-04 21:55:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo film je z roku 2016 a bylo toho tam docela dost (víc toho tam být snad ani nemohlo) – hlavní zloduch si na konci filmu „stáhl obličej“ a pod tím byla kůže, která trochu připomínala reptiliána (byly to ale popáleniny-přímo reptilián ve filmu nebyl, jenom ti hadi), byli tam i lidi naložení v kapalině v kádích, kteří pak dál žili = kloni? Také tam hlavní hrdinové mluvili o „probuzení“ (to se tam taky řešilo) a na konci, když to illuminátské sídlo bylo podpáleno, neprobuzení lidi vedle toho ohně vesele tančili (stále nic ani nepochopili, tito lidé byli celou dobu v tom sanatoriu „dobrovolně“ = že se jim tam líbilo a chválili si to tam, a ten, kdo něco tušil, byl nazván ve filmu „konspirátorem“). A byl tam i ukázaný (to bylo zase úplně na začátku filmu) docela drsně pracovní proces na Wall Street (jeden jen trošku starší muž zemřel na infarkt přímo při práci, nový ambiciózně chladný mladší člověk=to byl hlavní hrdina filmu po něm dostal kancelář, vyhodil mrtvou rybičku z akvárka a „jelo se dál“).

Ikona diskutujiciho Marína 2020-12-04 22:15:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mariánkosnac,
jeden múdry muž povedal:
„Ku koncu časov nám musia povedať pravdu.“
A napokon oni nám pravdu hovoria z času- na čas aj tak – len ľudia ju nechcú vidieť ani počuť.

V tomto bode absolútne súhlasím s Izairiho matrixovskou otázkou v podstate ak zovšeobecnim ku každému jednému z nás: „A chceš sa probudit?“

Ikona diskutujiciho izairi 2020-12-05 21:51:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Marína:
díky za souhlas :). A jen,já jsem ta izairi.Předpokládám,že jsi myslela,že jsem muž,protože jsi napsala s izairiho a ne s izairinou.No ovšem nejsi sama,už víc nových diskutujících tady i na tadesco si to myslelo. Nevím proč,mně izairi nepřijde jako mužské jméno.

Ikona diskutujiciho Pěkný 2020-12-05 09:03:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je ale článek. Po přečtení prvního odstavce když jsem si četl ty jména těch negativních bytostí, tak spadl záhadně talíř v kuchyni a rozbil se.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-05 09:59:46
Ikona diskutujiciho
sipka

To bylo znamení.

Ikona diskutujiciho Marína 2020-12-05 17:17:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška,
prečo si mi neuverejnila môj príspevok o Pierine de Bugatis a Sibylle Zani?
Poslala som ti ho 2 x.
Ešte ho posudzuješ?
Alebo v čom je problém?
Vopred vďaka za odpoveď
Marína

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-05 19:19:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím o čem je řeč, nic v tomto kontextu jsem tady nepotkala.

Ikona diskutujiciho Marína 2020-12-06 16:34:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska,
nerozumiem. Poslala som 2 x môj komentár v priebehu 2 dní a 2 x mi potvrdilo prijatie.
V 1.časti tohto môjho komentára nadväzujem v texte na tvoj komentár a 2.časti píšem o Pierine de Bugatis a Sibille Zanni.

Ale keď je tak, že ty píšeš:
„Nevím o čem je řeč, nic v tomto kontextu jsem tady nepotkala. „, môžem poslať ešte raz následne po tomto, oki?

Keď prejde tento, sa tým zistí príp.technická chyba al. v čom je problém a ja pošlem môj komentár opakovane znova – po 3 x, lebo inak neviem, ako situáciu riešiť.
Alebo čo navrhuješ ty?

Ty máš viac skúseností pri svojej činnosti s prevádzkovaním blogu.
Čo navrhuješ ty?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-06 17:38:15
Ikona diskutujiciho
sipka

nevím co v tom bylo, očividně to vyřadil automat

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-12-06 17:41:21
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem to projela vyhledávačem a systém nemá uložené žádné komentáře spojené s tímto mailem který máš tady vyplněný ve spamu ani v koši, takže to nepřišlo vůbec. Byla to technická chyba.

Ikona diskutujiciho Martin 2020-12-16 15:03:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V tom článku jsou informace, které zapadají do mého okruhu povědomí o tomto světě. Skvělé, díky.

Ikona diskutujiciho Milena 2021-03-22 19:41:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hodně na toto téma zná a mluví MUDr. Hrušovský a on tvrdí, že černé slunce bylo zrušeno a Demiurg Kadmon také. Já zase sleduji hvězdnou bránu a tam toho je! Goauldi se žhnoucíma očima, zotročující lidstvo implantací hadího symbionta, na kterém se stanou závislými….jo, oni nám to přímo servírují a nazývají to sci-fi, aby nás zmátli. Když jsem viděla tu sličnou reptošku v hnutí ALATRA, tak mi teprve docvaklo, proč goauldům „žhnuly oči.“

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-03-22 21:15:33
Ikona diskutujiciho
sipka

tam je toho spousta… a jak je to přitom starý.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek