Archonti na Netflixu: Gnostická kosmologie a seriál Stranger Things, symbolika

13.2.2024 v Symbolika 20

Gnostičtí telestaiové (ti, kteří byli orientováni na cíl) minulých staletí byli většinou předkřesťanští věštci zasvěcení do mystérií (byli známí také jako synové Setha). Ve skutečnosti je obtížné přesně definovat, kdo byl nebo nebyl „skutečným gnostikem“, ale tato otázka je mimo rozsah článku. Samotný termín „gnostik“ pochází od Henryho Morea (1614 – 1687), který tak označoval náboženské skupiny, které jsou ve starověkých pramenech pojmenovány jako „gnostikoi“ (řecky: „ti, kteří mají gnózi, neboli ‚vědění‘ “).Informace o gnostické kosmologii, použité v následujícím článku, pocházejí z knihy Johna Lashe Not in His Image z roku 2006.

Řecké přídavné jméno gnostikos („vedoucí k poznání“ nebo „náležející k poznání“) poprvé použil Platón k popisu kognitivní nebo intelektuální dimenze učení, na rozdíl od praktického přístupu vzdělávání.
Ve 2. století našeho letopočtu však název gnostikoi přijaly i různé křesťanské skupiny.

Kdo jsou Archonti a jak vznikli podle gnostické kosmologie?
Sophia je mytologické jméno, které gnostici dali před staletími „bohyni“ inteligenci, která se před eony ponořila do země a oduševnila ji takříkajíc přes galaktický střed.
Telestaiové byli rituálně schopni psychicky komunikovat se sofiánskou inteligencí, přijímat vize a vhledy; „ona“ byla vnímána jako mléčně bílé světlo. Pokud je Gaia planetou, Sophia (tvůrčí proud zvuku a světla, AKA, informace) je Aeon, který se ve snu ocitl na planetě a ocitl se takříkajíc „v pasti“. „Ona“ není fyzická planeta, aby bylo jasné, ale spíše se podobá vnitřnímu psychickému životu, nebo její niternosti. „Její“ ponor do naší místní sluneční soustavy vytvořil podle gnostiků neočekávanou závadu v „matrixu“, kterou vznikly bytosti typu anorganické umělé inteligence zvané Archonti, z řeckého archaia, což znamená „předchozí“, „první“, „na začátku“. (Kořen „a“ označuje „první“ nebo počátky)

Náčelníkem Archontů je Demiurg (Ialdaboath), který se mylně domnívá, že je tvůrcem všeho stvořeného. Tento pomýlený „bůh“ (někteří ho přirovnávají ke křesťanskému Jahvemu) staví svůj nebeský domov ze zbytkové/inertní atomové hmoty, což je planetární systém, který obýváme, i když nezahrnuje Slunce, Měsíc a Zemi ( trinární „organický“ systém v gnostickém myšlení).

Archonty (nebo Archony) považuje kabalistická tradice za prvotní kosmické elementály, nebo entity myšlenkové formy, AKA egregoriály. Tato parazitická stvoření obývají paralelní realitu, která není vzdálená té naší.

Pavoučí bytosti: Ialdaboath a Mozkožrout
Nejbližší vizuální reprezentaci toho, jak by pro nás Ialdaboath mohl vypadat, je zlovolná pavoučí stínová bytost vyobrazený v populárním seriálu Stranger Things na Netflixu. Seriál odkazuje na tyto archontské entity jako na „pavoučí bytosti“ – něco, s čím se setkali i jiní po celém světě. Zajímavé je, že v tomto představení bytost – známá jako Mozkožrout (v originálu se jí říká Mind Flayer a Shadow Monster) – existuje ve své vlastní paralelní dimenzi (kterou děti nazývají  Obrácený svět (Upside Down) – což je odkaz na Dungeons and Dragons).

Mind Flayer, neboli Mozkožrout. Temné monstrum z obráceného světa, které se snaží skrz psychickou kontrolu prokousat do našeho světa a ovládnout ho.

Mozkožrout (The Mind Flayer) se ze své vlastní paralelní reality neustále snaží proniknout do našeho světa. Nejprve tím, že napadne mysl lidí, převezme je (ovládne je) a ovládá jejich myšlenky, vnímání, slova a činy, přesně tak, jak bychom to očekávali od Archona.
Živí se – stejně jako skuteční Archoni – vztekem, bolestí a utrpením (lidskými emocemi). V pokročilé fázi seriálu si Mozkožrout vytváří groteskní tělo z tisíců rozpuštěných krys a pak i ze slepených lidí. Krysa je živočišný druh, který ve své historii velice trpěl rukou člověka, její symbolika s sebou přináší utrpení, neštěstí, smůlu, smrt a mor. Použití tohoto symbolu proto není náhodné. Mozkožrout je tedy doslova postaven z kolektivní zvířecí bolesti a z utrpení.

Ve vyvrcholení 3. řady seriálu Mind Flayer uspěje ve vybudování ještě většího těla ze svých infikovaných lidských hostitelů (tentokrát už ne krys) tím, že je přitáhne do svého doupěte v temném suterénu opuštěného skladu (představující strach , odcizení a všeobecnou temnotu naší postindustriální doby).
Rozpouští je zevnitř a vytvoří si z nich odpudivé tělo, které trochu připomíná obřího pavouka – tvora, který v lidech už dlouho vzbuzuje strach.

Pseudo-Ialdaboath, alias Mind Flayer, tak vtahuje své legie psionicky nakažených (posedlých), nevědomých zombíků do temných a prázdných průmyslových útrob strachu a izolace, kde – plný nenávisti k lidstvu – vybuduje tělo z jejich kolektivní podvědomé sebenenávisti.

Jeho hlavním obsedantním záměrem je vyhledat a fyzicky zničit jedinou bytost, která stojí v cestě k realizaci jeho plánu konzumovat a ovládnout náš svět. Je to dívka Eleven, která má pasapsychologické schopnosti.

Eleven, mladá žena s paranormálními schopnostmi, která vidí do jádra věcí. Jediná naděje na záchranu seriálového světa, která dokáže zastavit Mozkožrouta.

El , neboli Eleven, je dítě, které bylo ukradeno své matce avychováno v tajné podzemní laboratoři, kde se podrobila výcviku psionických schopností. Když utekla ze zajetí, dostala jméno podle čísla 011, vytetovaného na předloktí. Prátelé ji podle toho začali přezdívat „El“. (elle je také francouzské zájmeno, které znamená „ona“). V symbolice příběhu diváci sledují boj ultimátního zla s božsky nadanou mladou ženou.

Historicky mají průměrné lidské davy (bioroboti) ve svém nevědomí uložený program, který jim káže zničit druhého, pokud je ten druhý považován za hrozbu. Může ohrožovat staré požádky i pouze tím, že je jiný.

El je mladá dívka, s obrovskými psionickými schopnostmi. Je schopna i dálkové špionáže a psychokineze. Nese si v sobě obrovksé trauma z doby, kdy na ní experimentovali v Hawkins National Laboratory, kde byla držena v zajetí a vychována jako metaforická laboratorní krysa, zbavená šance na normální dětství. Dalo by se říci, že je její nevědomí uzamčeno v neustálém boji s vědomím a hledá jakoukoli příležitost, jak ho přemoci, oklamat, zhypnotizovat a ovládnout.

V El se Archontický Demiurg (Mind Flayer) setkává se svou ideální partnerkou v podobě Innocenta, dítěte pojmenovaného po mistrovském čísle jedenáct, což mimo jiné znamená i vysoce rozvinutou intuici/psi schopnosti.
El je věštkyně, s imunitou vůči viru archontické mysli. Vidí temného iluzionistu takového, jaký je.
Mind Flayer (Ialdaboath) ví, že nemůže předběhnout nebo ovládnout její mysl. Může jen doufat, že ji zničí. A pokud se to nepodaří, riskuje své vyhlazení jejíma rukama.
Ona je také Mág (konkrétně šaman), v jungiánské terminologii.


Nezaslepená a jedinečná El, je žolík v pasti nadvlády stínového monstra; rozžhavená jiskra vědomí, stojící proti obrovské a temné tyranii stínu (včetně traumatu v kolektivním nevědomí). Vidí pod povrch a skrz kouzla Mind Flayera.  Je stále při vědomí, a tudíž imunní vůči jeho psychickému vampirismu.

Prozíravost a silný vnitřní zrak Eleven, je rozhodující i pro uzdravení jejího vnitřního zraněného dítěte.

Obnova nevinnosti
Ve vyvrcholení seriálu ve 3. sérii je symbolický okamžik, kdy se děj spouští do zmučené mysli zmanipulovaného poskoka Billyho, bratra a tyrana své mladší adoptivní sestry Maxine.
Billy je od dětství těžce traumatizovaný a plný nevyřešeného vzteku, a proto je od začátku ideální cíl pro Mind Flayera a jeho manipulaci. Billy, který v seriálu začne plnit úlohu Mind Flayerova poskoka, přidrží oslabenou Eleven na podlaze, zatímco se k ní blíží stínové monstrum snaží se ji zlikvidovat.

Eleven v tu chvíli zoufale skenuje Billyho mysl a získává vzácnou dávno zapomenutou vzpomínku z jeho dětství. Okamžik čisté dětské nevinnosti, sdílený s jeho nyní zesnulou matkou na pláži.
„…Utíkal jsi směrem k ní na pláži… Byli tam rackové. Na hlavě měla klobouk s modrou stuhou; dlouhé šaty s modro-červenými květy a žluté sandály pokryté pískem. Byla hezká… a ty jsi byl šťastný.“
Toto vyprávění vytrhne Billyho z jeho hypnotického transu a zlomí Ialdaboathovo psionické sevření.

Vzpomínka a integrace této potlačené části sebe sama, připomene Billymu jeho lidskost. Znovu napojený na nevinnost svého vnitřního dítěte a svou lidskost, vstává na nohy a čelí Stínové příšeře. Démonický Mind Flayer už ho neovládá. Billy už není pouhým přenašečem myšlenkového viru nenávisti a nadvlády, protože se ve svém nitru dotkl prastaré jiskry lásky – lásky ke své matce, která je v jeho nitru stále živá.
Billyho poslední akt je vznešené a dobrovolné sebeobětování. Vzdoruje Mind Flayerovi, vzdává se násilí stínu. Staví se jako lidský štít a umožňuje netvorovi, aby ho zničil fyzicky, nikoli však duchovně. Tím vykoupí Eleven a jejím přátelům vzácné vteřiny navíc, aby mohli uniknout.
Billyho smrt v seriálu nese symboliku natažených paží ve stylu ukřižovaného Ježíše; obětní beránek chrání nevinné před hněvem šíleného demiurga.
Skupina je takto zachráněna, dimenzionální portál Mind Flayera je uzavřen a on se vrací zpět do svého temného zvráceného světa Upside Down.

Billyho rozhřešení a vykoupení spočívá v obětování vlastního života, aby ochránil lidskou vizi, nevinnost, vědomí a svobodnou vůli před všestravujícím strachem, temnotou a tyranií. Integrace jeho vlastního stínového materiálu je jeho záchranou před osudem horším než smrt: být sklizen Mind Flayerem a stát se součástí jeho stínů.
Scéna připomíná poslední akt sebeobětování v Matrixu, když Neo umožňuje strojům, aby se k němu připojili a znovu nahráli jeho vědomí zpět do Matrixu, výměnou za příměří mezi lidmi a umělou inteligencí.

Archonti jsou považováni za formu umělé inteligence. To, co je Stínové monstrum pro seriál Stranger Things, jsou stroje pro filmovou sérii Matrix.

El – Eleven – 11
Jedenáctka představuje nové začátky a čistotu. El nemá žádné skryté plány, žádnou touhu někomu ublížit a chce skončit s rozvíjejícím se chaosem.
Stínové monstrum je zuřivost, strach, bolest a zloba sama o sobě. Stejně jako virus mysli, který se odehrává v kolektivním lidstvu, se snaží pouze replikovat a ovládnout.
El je singularita, čistá a neposkvrněná, zatímco Mind Flayer je polární opak, agregace strachu, traumatu, bolesti a zloby nevědomého lidstva. Po infikování hostitele, ho Mind Flayer/Mozkožrout uvede do jakéhosi bezduchého bdělého transu – což je bohužel v tuto chvíli dobrý popis část lidstva, která se každý den nevědomky zamořuje archontickým virem, zejména prostřednictvím masmédií, které chrlí programy na kontrolu mysli, nastavené ultrabohatými elitáři, kteří ovládají politiku, mediálně-farmaceutický průmyslový komplex) i celosvětové dění.

Archontický mentální virus
Když je ponechaná v bezvědomí nebo represi, šíří Stínová příšera nekontrolovaně svůj Archontický virus. Hloubkové vidění, neboli proces sebereflexe, introspekce a alchymistické integrace našeho vnitřního stínu, je lékem na jeho hrůzovládu.
Potřebujeme vidět jako Eleven: S nevinností a jasnou vizí, abychom vytvořili nový začátek jak osobně, tak i kolektivně. Tváří v tvář temnotě získáváme šanci stát se hrdinou a znovu se zrodit, mocnější než předtím.

Stejně jako satanský Ialdaboath, i Stínové monstrum ze seriálu Stranger Things vytváří pseudo-životní formy z mrtvé hmoty (doslova rozpouští a znovu vytvoří nová těla z mrtvých, ať už to byli lidé nebo krysy); jsou to jen simulacra, postrádají skutečnou životní esenci a kreativitu.
Demiurg je pánem kenomy – anorganické mrtvé hmoty vnějšího chaosu – nebo si to alespoň myslí.

Ialdaboathova i Mind Flayerova první a nejzákladnější forma manipulace se netýká hmoty, ale mysli, kterou se snaží napadnout a ovládat (strhnout). Odtud může dojít k následné manipulaci s hmotou prostřednictvím infikovaných hostitelů, přesně jak je znázorněno ve Stranger Things. Mind Flayer, který postrádá skutečnou tvůrčí sílu, je parazit nejvyššího řádu a psychický násilník. Může unést, nakazit a kooptovat, ale – na rozdíl od svých lidských cílů a zástupců – je zbaven skutečné kreativity. Není skutečně „živý“, spíše je ztělesněním smrti a entropie.

Prvními a obvyklými cíli Mind Flayera jsou děti, protože ty ve své nevinnosti a čistotě – s jasnou vizí, odvahou, nevinností a bezúhonností – představují největší hrozbu pro jeho plán ovládnutí lidstva prostřednictvím kolektivního psychického viru, nevyřešených traumat a bolesti.

Mladý chlapec Will, s přezdívkou Moudrý (the Wizard, jeho postava v D&D), je začínající médium a šaman, s jednou nohou v lidském světě a jednou nohou v Upside Down / stínové Archontické realitě. Je prvním cílem Mind Flayera. Will takříkajíc channeluje monstrum, i když neochotně.

Will a jeho přátelé – mezi něž patří i Eleven jako rezidentní orákulum a ochránkyně skupiny – musí synergicky spolupracovat a mařit pokusy Mind Flayera zničit je a převzít kontrolu nad celou lidskou biosférou pomocí tyranské kontroly a nastolením homogenního zombie bezvědomí.

Eleven a její přátelé společně ztělesňují archetypy a rysy nevinnosti, magie, vize/vidění, vůle, odvahy a bezkonkurenční síly spolupracující skupiny zaměřené na své poslání. Fungují v harmonii proti zdánlivě nepřekonatelné síle stínu a svůdné, hypnotické iluze kolektivního nevědomí.

To vše budeme potřebovat i my, abychom společně postoupili vpřed a zabránili tomu, aby globalistická archontická agenda totální technokratické kontroly (Great Reset, NWO) nastala. Musíme si jen vybrat. Postavte se stínu – nebo jej nechte, aby vás ovládl prostřednictvím svých nevědomých služebníků.

Doporučení na závěr
Možná můžete pocítit touhu si seriál po tomto rozboru pustit, pokud jste ho ještě neviděli. Je vhodné vás varovat, že seriál je v první sérii ještě víceméně stravitelný, ale od druhé série je natolik zlovolný a natolik prostoupený zlem a podprahovými programy, že je nutné se po každém sledování energeticky vyčistit a zharmonizovat. Pokud cítíte energie, neudělá vám to vůbec dobře. Raději se seriálu vyhněte a rozhodně na to nenechte koukat své děti. V seriálu je vyobrazené strašné zlo, které nakazí diváka.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho františek 2024-02-13 18:11:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděl jsem to celé. A říkal jsem si že jsou tam určitě okultní věci ale úplně jsem je nedokázal spojit dohromady. Teď když čtu článek si říkám že to je vlastně snadné. Že mě to mohlo napadnout i samotného. Co má člověk nejvíc před očima… 🙂

Ikona diskutujiciho Miki 2024-02-13 18:12:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za skvělý rozbor. Pár dílů jsem si pustila a právě mi vrtalo hlavou co je za tím.

Ikona diskutujiciho Will 2024-02-13 19:44:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsem taky ve světě upside down něco jako temný astrál ale všechno to násilí krev a smrt mi pak zatemnily možnost rozklíčovat širší kontext věci. Jak tam prorůstá zlo pod Hawkinsem, to mi taky vrtalo hlavou. Ale asi je to prostě obraz snahy zla dostat se mezi lidi. Jinak celkem souhlasím že nejstravitelnější byla první série. Sice nebyla růžová ale brutalit tam bylo o dost míň a zlo bylo spíš zahaleno po většinu času rouškou tajemna a neurčita, jenom občas se tam něco ukázalo. Skuteční bossové co přišli po tom, z těch mi bylo opravdu špatně.

Ikona diskutujiciho Koblih 2024-02-13 19:46:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem tam nepochopil asi jenom jednu věc. Proč ten Will v poslední sérii začal být ubulenej když viděl párek hlavních hrdinů spolu. Byl teplej do kamaráda, nebo byl taky zamilovanej do Eleven? Působí to divně a v kontextu toho děje mi to připadalo fakt zbytečný.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2024-02-14 11:07:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Je teplomet ale možno bol platonicky zamilovaný aj do Eleven 🙂 Seriál som nevidel ale písali o tom.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-02-13 19:47:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji 🙂 Viděla jsem to a taky no.. smíšené pocity.

Ikona diskutujiciho Petros 2024-02-13 21:16:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je síla. povrchově prostě scifi horor a v symbolice něco úplně jiného.

Ikona diskutujiciho jan 2024-02-14 11:09:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opět si Anglosasové cosi přivlastnili? Spíš ukradli!
Cit.: „Jméno „gnostik“ pochází z řeckého slova „gnósis“, poznání; gnostik je proto ten, kdo nabývá zvláštní poznání a podle něho žije. Výraz „gnósis“ nemá proto hanlivý význam. Někteří svatí Otcové jako Klement Alexandrijský a svatý Irenej hovoří o gnózi ve smyslu poznání Ježíše Krista získaného z víry: „opravdová gnóze – píše svatý Irenej – je apoštolská nauka“ (AdvHaer. IV 33).

Výraz „gnostik“ nabyl hanlivého smyslu, když ho titíž Otcové aplikovali na určité hereze, které měly značný význam mezi II. a IV. stoletím. První, kdo je takto použil, byl svatý Irenej, který vidí jejich původ v herezi Šimona ze Samařska (Sk 8,9-24), a říká, že jeho následovníci se šířili v Alexandrii, Malé Asii a v Římě a byli příčinou „velkého množství gnostiků šířících se jak houby po dešti“ (AdvHaer. I.29.1). Z nich, pokračuje Irenej, vznikají valentiniáni, proti kterým přímo bojuje. Taková přemíra a různost sekt se vysvětluje tím, že „většina jejich původců – ve skutečnosti všichni – chce být učiteli; odejdou ze sekty, ke které se přidali, a vymyslí učení s novou doktrínou a z této doktríny vzejde další, přičemž všichni trvají na tom, že jsou originální a že sami objevili učení, kterému se ve skutečnosti přizpůsobili“ (AdvHaer. 1.28.1).“
https://opusdei.org/cs-cz/article/22-kdo-jsou-to-gnostikove/

Ikona diskutujiciho dodo 2024-02-21 22:26:12
Ikona diskutujiciho
sipka

S poslednou vetou nejde než súhlasiť. Ale, že sa tých doktrín a sekt vyrojilo v posledných storočiach…
https://www.watchman.org/index-of-cults-and-religions/

Ikona diskutujiciho housenka 2024-02-15 08:37:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuju za podnětný článek 🙏

Ikona diskutujiciho Petra 2024-02-16 21:43:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Reklama na Netflix ? Od roku 1993 nemam televizi a Netflix je uplne to posledni co bych si predplatila. Vsechny ty serialy a filmy jsou na jedno brdo, siri jen depresi a cloveku je z toho na zvraceni. Po tolika letech detoxu od toho vseho, uz bych ani nezvladla se na to podivat. Muj zivot se ubira jinym smerem. Mozna je nudny, pravda, ale ja mam opravdu rada harmonii a neco takoveho mne proste inspirovat nemuze. S hudbou je to stejne. Agresivni randal, kakofonicky, disharmonicky a depresivni. Tomuhle mam venovat svuj cas ? Proc ? Cloveku staci k zivotu opravdu malo. Me pritahuje kdyz nekdo neco krasneho vytvori, posledne to byl napr Vaclav Kaše a jeho rezbarska prace. Uplne citim tu nadhernou vuni dreva i z fotky 🙂 Ale abych tyrala svou dusi a mysl sledovanim krutych smyslenek nekoho kdo mi chce servirovat jak mam prozivat realitu ? Musela bych prve ztratit posledni zbytky sve tezce nabyte dustojnosti. Proste ty Netflixy nezeru, pokud chteji manipulovat mou mysli, musi vymyslet panove neco jineho, co mne nebude apriori odpuzovat 🙂 A jeste nasili….. no tak to uz vubec. Mam rada sve nervy. Sebetryzneni jsem odrostla. Mam rada ticho, klid, mir, vuni kvetin a barvy motylu. Nejake bojuvky, krev, pot, rev … vubec to se mnou nesouzni, je mi to cizi. Za me tyhle serialy urcite ne. Radeji se zacnu ucit francouzstinu, zni tak malebne, to me laka…. aby se otevrely moznosti sirsi komunikace

Ikona diskutujiciho valy 2024-02-19 20:14:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue děkuji za shrnutí, velmi podnětné.
Není důvod se tu opírat do Alue, která přináší důležité informace a kůži na trh, určitě ne reklamu.
TV nemám skoro 20 let, ale protože mi zařízli stahování z mého oblíbeného webu, pořídila jsem si Netflix asi před měsícem. Kdo hledá a filtruje si, najde.
Stranger Things bylo to první, co jsem si pustila, jinak bych se k tomu nedostala. Viděla jsem asi celou první sérii, přestala jsem sledovat u masožravých potvor. Sledovala jsem protože to, co jsem viděla, je natočené podle pravdy, Montauk Project. Získané info bylo přínosné a potvrdilo mi zdroje. Kdo chcete, případně prohlížeče Brave nebo You. Kdo hledá, najde.
Diky, Alue💖

Ikona diskutujiciho Martino Petito 2024-02-15 13:43:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jak to v dnešní kinematografii bývá, že filmy a seriály jsou nástrojem pro sdělování pravdy, ale jen hodně skrytě, aby na to nikdo nepřišel, ideálně aby byla odvedena pozornost jinam. A to je bohužel i tento rozbor, který odvedl autora článku, přesně tam kam bylo zamýšleno. I když to vypadá, že bylo podstatné rozkryto. Jinak řečeno, bylo zjištěno, že je tam nějaká část pravdy o našem světě, čímž byl naplněn požadavek sdělovat pravdu, ale důmyslná forma pak tu pravdu transformuje tak, že mnoho z nás pak šíří dále mlhu v domnění, že něco odhalily. Trochu win-win situace pro obě strany z počátku na konci jen pro tvůrce těchto „polopravd“. Což je defakto i podtrženo, jak uvádí autorka článku, tím, kolik zlé energie je v daném seriálu. A za to, to fakt nestojí. Hledejme raději pravdu uvnitř sebe, než se snižovat k odvádění pozornosti v TELE-VIZI v domnění jak jsme něco prokoukli…. ono vlastně dnes již není co prokukovat, pokud člověk je alespoň trochu uvědomělý.

Ikona diskutujiciho Samuel 2024-02-15 19:02:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, už po pár prvních větách jsem věděl, že takový seriál bych dneska hodně těžko strávil. Stačil mi bohatě článek, díky za něj. I tak mě z toho pěkně mrazí. Jinak všechno ale sedí, chodit mezi lidmi a pozorovat, jak jsou pod vlivem jakési neviditelné síly, která je ovládá neni moc příjemný. Někde jsem zachytil informaci, že minimálně pět procent lidí vůbec nemá šanci se probudit. Ani v momentě, kdy jim budou důkazy zobrazeny přímo před očima, zřejmě tedy taková postradatelná část.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-15 20:01:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Snažím se v životě nevěnovat pozornost věcem které mě štvou – to znamená přestat hodnotit lidi a jestli jsou blbí nebo oškliví. Nedělá mi to dobře a hrozně to člověku otráví náladu. Pak chybí čas a energie na věci, do kterých by člověk naopak energii investovat chtěl. Je mi jasné, že jsme kolektiv a že ignorace nikoho ze světa nevygumuje, ale házet věci za hlavu je asi jediný způsob, jak se z toho nezbláznit. 🙃

Ikona diskutujiciho kešo 2024-02-16 12:45:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Keď tak na to pozerám, tak som si spomenul na jednu vec. Podľa mňa úchylná „umelkyňa“ menom Louise Bourgeois vytvorila nechutnú sochu s názvom Maman. Myslím si, že ide o jasný odkaz na archontov, aj keď ona tvrdí niečo iné.

https://m.youtube.com/watch?v=v_R9CKh9T6U

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maman_(sculpture)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2024-02-16 12:55:53
Ikona diskutujiciho
sipka

no fuj… na mě je to zřejmě moc moderní a moc nohatý 😀

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2024-02-16 21:29:02
Ikona diskutujiciho
sipka

to je Spiderman 2.0

Ikona diskutujiciho Evik 2024-03-03 10:02:24
Ikona diskutujiciho
sipka

A přijde Vám normální, kde všude tyto fujvěci jsou umístněné? Tak jako obelisky na energetických místech…

Ikona diskutujiciho Jana 2024-02-18 01:55:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Seriál jsem viděla celý, ač nejsem úplně seriálový typ, ale zaujala mě ta symbolika natolik, že jsem to dala celé a naprosto chápu, že to někomu nemusí udělat zrovna dobře obzvláště v kontextu všeho, co se kolem nás děje. Jinak díky za skvělý rozbor, perfektně mi do sebe všechno zapadlo.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek