Ateistka během zážitku blízké smrti uviděla budoucnost a pochopila, co je potřeba změnit. Toto je její poselství pro lidstvo

26.3.2024 v Poselství 10

Heather Mae je bývalá ateistka, která prožila zážitek blízké smrti (NDE) poté, co utrpěla infarkt. Ocitla se v nebi, kde ji vítali lidé, které dříve znala a její rodina. Během tohoto NDE (near death experience) jí bylo ukázáno, jak funguje energie, co se stane v budoucnu a co potřebujeme, abychom se duchovně posunuli vpřed. Viděla také Síň záznamů, Krystalové město a místo pro léčení. Heather se nyní zabývá tím, že učí druhé lidi o tom, co se naučila na druhé straně.Tento článek obsahuje významový překlad a výcuc nejzajímavějších postřehů Heather, ale v přiloženém videu je možné zapnout české titulky a poslechnout si její vyprávění celé.

Než Heather téměř zemřela na infarkt, cítila, že je něco zle a že potřebuje sanitku. Měla předtuchu, že pokud se nedostane včas k lékařům, zemře. Během cesty do nemocnice prodělala zástavu srdce, při které se zprvu ocitla v dokonalé tmě a pak prošla klasickým světelným tunelem, který popisuje mnoho dalších lidí s tímto zážitkem. Na konci tunelu bylo krásné světlo, bylo tam přítomno vyšší vědomí a přivítalo ji zde asi 100 lidí. Její rodina a přátelé.
Heather popisuje, že ji zpráva o tom, že právě zemřela, velice zasáhla. Litovala, že toho moc nestihla, že byl její život příliš krátký.

Poté popisuje, že absolvovala rekapitulaci svého života, kdy jí bylo ukázáno, jaký měl její život vliv na druhé lidi. Heather popisuje, že to není vypichování špatných momentů a výčitky o tom co člověk udělal blbě a jak promrhal čas, ale je to ukázání situací v komplexním světle, kdy perfektně cítila a chápala, jak její jednání nebo slova zasáhly lidi okolo ní, ať už konstruktivně, nebo destruktivně. Uvědomila si, že to, co vysíláme na druhé lidi, se snadno stává součástí jejich vnitřního světa, ať už jsou to slova, nebo myšlenky. Myšlenka je ze své podstaty hmotná, ovlivňuje hmotu, ale pozemští lidé si to většinou neuvědomují a navzájem si ubližují mentální energií. Heather pochopila, že jsou lidé energeticky velmi propojení, ale za života si to neuvědomují. Pochopila, jak nezpracovaná emoční energie a traumata zůstávají uložená ve fyzickém těle a pak způsobují nemoci, psychické potíže, nebo chronické bolesti.

Bylo jí ukázáno, že si před vtělením vybrala svoji rodinu. Členové její rodiny s ní uzavřeli dohodu o tom, že budou spolu, ale ne všechno, co se pak v jejím životě stalo, bylo v rámci tohoto plánu předem určeno, protože člověk má svobodnou vůli a může se rozhodovat jinak. Také popisuje, že jí byl vysvětlen princip karmy. V jednom ze svých minulých životů někoho zabila a na další inkarnaci se ti dva dohodli, že tentokrát dotyčný bude ubližovat a Heather bude příjemce bezpráví, ne však v podobě vraždy. Heather říká, že jí to pomohlo pochopit některé věci z jejího života, které jí předtím připadaly hodně ujeté.

Heather popisuje, že viděla nádherné krystalové město a navštívila „Místo léčení“. Na toto místo odcházejí duše, které prožily velmi traumatické inkarnace, aby se zde harmonizovaly. Viděla bazény s léčivou vodou, celé místo bylo zařízeno v bílém mramoru a viděla zde mnoho sloupů. Některé duše na tomto léčivém místě zůstávají velmi dlouhou dobu, ale protože tam neplyne čas, je tento údaj zkreslený naším vnímáním času. Jsou tam tak dlouho, dokud potřebují.

Poté uviděla „Místo záznamů“, neboli vesmírnou akášickou knihovnu (nebo datová morfogenetická pole vesmíru). Toto místo mělo podobu obrovské knihovny, kde byly knihy naskládány do veliké výšky. Byla jí ukázána její vlastní kniha. Heather překvapilo, jak je tato kniha tlustá, že je v ní zapsáno mnoho životů. Když knihu otevřela, viděla v ní pohyblivé obrázky, podobné, jako pohybující se fotografie ze série Harry Potter.

Heather během svého NDE pochopila, že ne všechny duše jsou na stejné úrovni a ne všechny duše jsou na stejném místě. Podobné přitahuje podobné a jsou zde k dispozici duchovní mentoři, kteří mohou duše doprovázet a učit.

Navštívila i něco jako velkou vesmírnou radu. Byly zde bytosti tvořené čistým světlem (kulaté orby), které byly hlavně bílé, občas měly odstíny růžové, nebo modré. Viděla tam postavy v bílých pláštích a jednu v modrém, o kterých hned věděla, že jsou z jiné galaxie. Není to podobné pozemskému parlamentu nebo vládě, je to místo společného sdílení a vedení, místo vzájemné pomoci. Byly tam také bytosti, které vypadaly jako ET z filmu. Byl tam dlouhý stůl, okolo kterého všichni seděli. Stůl byl osvětlený, ale okolí bylo černé.

Na závěr je Heather tázána ohledně budoucnosti. Na to odpovídá, že se posadila na křeslo a před ní procházely zářivé velké koule, které se před ní otevíraly a ukazovaly jí historii lidstva. Historii plnou válek, vraždění, přírodních katastrof a utrpení. Úroveň traumatu byla obrovská. Poté v slzách říká, že viděla mnoho občanských nepokojů po celém světě a to, co je skutečně nutné změnit, jsou předsudky vůči odlišným kulturám a vzájemná nevraživost. Když viděla hladovění a trpící děti, požádala duchovní průvodce, aby jí to přestali ukazovat, protože to nemohla snést. Tušila, že kdyby to neodmítla, možná by se dostali i k dobrým věcem, ale na to už nedošlo.
Heather říká, že smyslem této hrůzostrašné ukázky bylo, aby si uvědomila, co si lidi navzájem způsobují za hrůzy, že je to většinou kvůli náboženství a že to může přestat, pokud se změní tato nenávistná mentalita.

Heather požádala o návrat zpět na Zemi, protože pochopila, že má smlouvu duše, se kterou ještě ani pořádně nezačala a chtěla ji naplnit. Průvodci jí řekli, že po návratu bude její život velice těžký, bolestivý, že bude mít i zdravotní problémy, ale Heather řekla, že to přijímá a trvala na tom, že se chce vrátit.
Z Heather se po tomto zážitku stala duchovní léčitelka, protože si s sebou přinesla schopnost vidět energie. Léčí lidi od 90. let.

© aluska.org 2024

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2024-03-26 07:42:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho adri 2024-03-26 10:24:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

krasné, 🙂 poučné

Ikona diskutujiciho ***** 2024-03-26 20:00:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Historie je to jejich, ta jejich zmanipulovaná verze dějin (his-tória). Pokud by ta dotyčná spatřila akášickou knihovnu (tedy data z morfologických polí vesmíru), znamená to, že by viděla dějiny tak, jak se skutečně v její realitě odehrály (žádnou historii).

Lidské dějiny jsou od samých počátků protkány válkami. Lidská civilizace proto není konstruktivní civilizací. Kdyby lidstvo bylo konstruktivní civilizací, jeho dějiny by byly protkávány na místo samých válek četmými milníky různých vynalézů, které by lidstvo posunovaly vždy někam o něco dále.

Tohle je dáno původem lidstva. Lidstvo pochází z laboratoří sice vyspělé hvězdné rasy, ale zároveň rasy valečnického charakteru, Nephilim. Lidské tělo je jednak složeno částečně z genetického materiálu pocházející přímo z této rasy a navíc je ještě jejich laboratorním experimentem. Experimentem, který jim nyní ve 20. století poněkud přerostl přes hlavu a ze kterého mají doslova průser před ostatními hvězdnými rasami.

Ikona diskutujiciho Lu 2024-03-27 08:05:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi taky smutno z toho, co lidstvo zažívá stále za útrapy. Nenávist a konflikty mezi skupinami si myslím, že je hlavně kvůli zdrojům, majetku, území. Jestli v tom hraje roli náboženství, tak jen jako zástupný důvod, kterým vůdcové prezentují masám, proč např. je potřeba válčit s těmito lidmi, aby ty masy přesvědčili, zatímco ve skutečnosti chtějí ty zdroje. Anebo když není tím zástupným důvodem náboženství, tak to je třeba politická ideologie, ale to hlavní, co chtějí, je majetek a moc s tím spojená.

Ikona diskutujiciho ***** 2024-03-27 19:12:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Přesně tak to je. Bojovník, kterého jste nacpali do vojenského mundůru proti jeho vůli, vám žádnou bitvu (na tož tak válku) nevyhraje a při první příležitosti se nechá druhou stranou zajmout a jeho motivace bojovat bude nula nula nic. Nebude-li se proti vám ještě i bouřit. Ale půjde-li bojovat z přesvědčení a bude věřit, že je to z nějakého důvodu nutné, žádoucí, potřebné, to je pak již věc úplně jiná.

Ikona diskutujiciho zuzi 2024-03-31 09:50:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento zážitek je jedinečný v tom, že se vrátila nejenom s příběhem, ale také jako aktivovaná léčitelka. Hodně mě to oslovilo a děkuju za zprostředkování ❤

Ikona diskutujiciho Gulliver 2024-03-31 09:51:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je hodně silné.

Ikona diskutujiciho Ellie 2024-03-31 20:29:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článek. Já energie začala postupně vidět duchovním a osobním rozvojem.

Vše, co je zde napsáno dává smysl čemu věřím a o studuju v oblasti esoteriky

Ikona diskutujiciho vap 2024-04-02 14:42:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek také vystihuje to, jak je duše naprosto nesvobodná neboť pořád někde někdo rozhoduje, co si má prožít, co má udělat za životní úkoly a běda, jak to nesplní, tak neprojde zkouškou atd.Buzerace jak na vojně.Zajímavé by bylo, kdyby duše rebelsky poslala ty bytosti- kibice někam do zadele.Asi by jí pohltili peklem, oni tyhle fašouni potřebují demonstrovat své síly nad dušemi.

Ikona diskutujiciho Radek 2024-04-02 20:47:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuju podívat se na film – Nosso Lar / Náš domov (2010)
Bohužel k mání jen s CZ titulky.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek