Aura a astrální paraziti

21.2.2019 v Spiritualita 4

Lidstvo se vždy snažilo neúspěšně řešit své vnitřní – duševní problémy. Ve všech dávných i nedávných civilizacích, včetně přírodních národů, tomu tak bylo, a protože se jim nepodařilo důsledně vyřešit tento problém, proto dosud i dnešní lidstvo na planetě Zemi má tuto záležitost k řešení. Některým lidem se v minulosti dařilo žít v konstruktivním stavu, a tím potíže s duševními problémy měli vyřešeny už zde na Zemi, a mohli se tak po svém nynějším životě přesunout do Nebeských společností.

 


 

Prvním člověkem, který v roce 1937 vyfotografoval v infračerveném spektru astrální parazity v auře člověka, byl Johann van Poppel ve východním Prusku:

 

 

 

Z názorů léčitele

Jde o realitu, se kterou například my, v rámci dlouhodobého výzkumu změněných stavů vědomí a magické praxe, přicházíme do styku téměř dennodenně. Naše důkazy jsou však „jen“ (trans) empirického charakteru – tedy ne materiálně vědecké.

Řečené zcela vystihuje podstatu toho, co jsme zjistili i my, a čemu říkáme transcendentální (astrální) svět, ve kterém žijí mnohé entity – astrálními larvami počínaje a neskutečně vysoko inteligentními (pozitivními / negativními) bytostmi konče. Astrální larvy se přitom jeví jako ty s nejnižší IQ / EQ, přičemž se však živí stejnou potravou – pocity, emocemi a vášněmi – jako jejich inteligenčně vyšší sokové, destruktivní bytosti (historicky nesprávné) zvané démoni. Od nich pochází i pojem „upír“.

 

 

Zatímco se astrální larvy „jen“ přisávají na energetický obal člověka, démoni, kteří zpočátku působí z dálky – opresia / obsese – je časem mohou napadnout i z jeho vlastního nitra. Bránu do své duše jim přitom otevírá úplná ztráta vůle a energetická nerovnováha. Tomuto vlivu se už říká Poses (posedlost). V tomto případě „démoni“ už okupují celé mentálně-emocionální portfolio – psychosomatický systém – oběti, která chřadne víc a víc, až nakonec přichází o fyzickou část existence.

My s těmito transempirickými entitami v rámci výzkumu a magické praxe pracujeme jen několik let, zatímco Indigena národy – jejich šamani – po tisíciletí. Materiálně orientovaní vědci to však (dosud) považovali za něco nemožného a křesťané za ďábelské. Obecně není žádoucí, jak ze strany destruktivních astrálních bytostí, tak ze strany ideologie západní civilizace, aby se něco takového vzalo jako běžný jev.

 

Vzhled astrálních larev

Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se pudově, utváří si instinkt sebezáchovy.

Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat – jako veliké larvy, které mají i takovýto „běžný“ tvar, jaký známe z živočišné říše. Je to jejich nejčastější forma – jsou to směsice různých šmouh. Jeví se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další možností jejich vzhledu je tvar víru (např. se takto hodně vytváří u kuřáků). Často se jeví také jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně mrkají stovky malých očiček atd… Tvarů je hodně, stejně jako závislostí a negativních myšlenek a představ. Pouze ovládáním svého myšlení (již pouhá myšlenka je tvůrčí a má tedy obrovskou sílu) můžeme odlákat astrální parazity a neumožňovat jim množit se a přiživovat se na nás. VŠECHNO je „POUZE“ VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Život larvy

Každá larva má tak dlouhý život, jak dlouho a intenzivně ji její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní destruktivní (nepravé) myšlenky a neustále tak roste, zvětšuje se. Obzvláště se larvám daří, pokud jsou naše myšlenky podpořeny, umocněny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává své vlastní poslání.

Časem může „vědomí“ larvy prožívat pocit vlastního bytí a snahu o realizaci, uplatnění se. Každá larva se snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová se tedy podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, jeho energií (pravou energií – tedy kosmickou, ŽIVOTNÍ, nikoli výživovými látkami ze stravy, případně produkty metabolismu tkání fyzického těla jako například viry a bakterie – tedy hmotné, fyzické částice).

Parazit doprovází svého dárce a tvůrce na každém kroku a zároveň ho nabádá k produkci představ, myšlenek či k jednání majících odpovídající, tedy destruktivní vibrační potenciál, energii destruktivní. Larva ponoukáním svého tvůrce dále roste a její život tak nabývá na důležitosti, stále více ovlivňuje tvůrcův život.

Člověk silně ovládaný destruktivním stavem (v současnosti 98% obyvatel Země) živí v průměru 3-5 astrálních parazitů na svých tělech. Čím více pozemšťan podléhá ve svém jednání destruktivitě a je tak zdrojem nízkých, hrubých vibrací, tím více parazitů se ho drží. Lidé mohou hostit i deset parazitů, přesně podle jejich duchovní úrovně, resp. destruktivního způsobu života.

Jak bylo uvedeno výše, hrubé, destruktivní vibrace (energie) pocházející primárně z destruktivních myšlenek (dále emocí a následně pak jednání) oslabují auru dotyčného člověka a v podstatě OTEVÍRAJÍ dveře klepajícím a čekajícím astrálním parazitům (duchům).

Astrální parazité, larvy, jsou spjatí a doslova vděční za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé „trpět“, na kterém lidé ulpívají v domnění, že „to už jinak nejde“, „já takový jsem“, „bez toho bych nemohl žít“, „to už mám v genech“. Ano, tito lidé si ani neuvědomují, jakou „pravdivou lež“ vlastně říkají, jak přesně považují své destruktivní zlozvyky za životně důležité, stejně tak jako přežívání astrálních larev na sobě. Přesně podle plánů Pseudotvůrců a jejich produktů – astrálních parazitů. Bez lidského destruktivního myšlení a jednání, bez živení jeho destruktivních emocí a všech druhů destruktivních energií by nepřežili jeho astrální parazité. A TO OBA DVA NEDOVOLÍ. OBA BY SE OKRADLI O PŘÍPADNÉ VÝHODY, POŽITKY, KTERÉ JIM TENTO ZLOZVYK nebo DESTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ PŘINÁŠÍ, nemyslíte, přátelé? Jenže tito nevědomí lidé neví, že tyto „požitky“ a výhody pseudofungují pouze DOČASNĚ. A SE ZTRÁTOU VÝHOD, KTERÉ VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEEXISTOVALY.

Astrální larvy se rozlišují na kategorické a sanegorické:

Larvy kategorické

Tyto larvy většinou bývají odrazem špatných lidských myšlenek a skutků – jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce – tedy nás – destuktivně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.

Lidé si je přitahují sami, a to svými zlozvyky. Například již „chronický“ příklad – kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost – tedy že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, být nervózní, v horších případech trpí konkrétními symptomy odrážejícími narušení nebo již poškození té či oné tkáně, orgánu…

Víme, co tyto stavy vyvolává? Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí sáhnout po krabičce a zapálit si? Je to snad jeho vlastní vědomí?

Není, známe plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. Proč tedy? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit – to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život – potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

Člověk závislý na alkoholu – také pije proto, že „hostí“ larvu, která se přiživuje na jeho závislosti. Bez alkoholu by larva nemohla existovat, a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Neléčená závislost často končí smrtí jedince nebo těžkým poškozením organismu.

Drogy – uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb, uměle vytvořených konkrétní chemickou látkou.

Vyvstává zde otázka, co se stane s larvou, když se daný člověk podrobí například léčení své závislosti. Larva existuje i nadále, ale něco ji od svého tvůrce dělí – je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvědomuje si, že to, co dělal, je špatné. Čím více si toto člověk uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, larva slábne, až se nakonec rozplyne.

Larvy sanegorické
Tyto larvy například provází určité konstruktivní činnosti či koníčky, kterými se rádi zabýváme. Vzbuzují v nás další zájem tyto činnosti vykonávat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.

Jak se osvobodit od astrálních parazitů

Odpověď je jednoduchá. Jedině láskyplným, konstruktivním životem se lze zachránit od všeho destruktivního, tedy i od astrálních parazitů. Láska a pravda přebíjí vše zlé, vše co nepochází od Stvořitele. Astrální parazité přežívají skrze ty, kteří je živí svými destruktivními energiemi nejrůznějšího druhu. Destruktivní entity si takto skrze lidské bytosti realizují své cíle, resp. plní úkoly a cíle svých vůdců – PSEUDOTVŮRCŮ.

Nejdůležitější pro každého pozemšťana tedy je, vydat se po duchovní cestě směrem vzhůru. Nastoupit tuto cestu a jít, bez ohledu na destuktivní stav, bez ohledu na jeho sílu, která se často falešně jeví jako všemocná a nepřekonatelná.

 

 

 

zdroj: Originální znění textu pocházelo z webu vesmirna-pravda.eu, který již neexistuje. Zde publikovaná verze byla upravena.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Renata 2019-02-21 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, spoustu věcí vnímám naprosto stejně, tady jsem si jen utřídila myšlenky. Super, děkuji. :-)

Ikona diskutujiciho mona 2019-02-21 22:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

dám si 10 dřepů :-D  :-D  :-D  :-D

Ikona diskutujiciho Ceneon 2019-02-22 00:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Za mne netečnost. Kdyby po ulici někdo šel a jen tak ti začal nadávat, tak co bys dělala? Já bych tak možná řekl: "Zdravím.", nic jiného mne nenapadá. Toto bych řešil podobně, buď nějakým pěkným chováním nebo žádným. Víš ono, kdo je řízen závistí, od toho raději pryč, protože i kdyby přešel tuto nelibou vlastnost, je očividně na nízkých vibracích. Ber to jako značku, že máš dávat pozor na takovéto lidi.

Ikona diskutujiciho Renáta 2019-02-22 09:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:na ně přímo reaguji úsměvem. Asi jsem to nenapsala úplně přesně, neumím to v sobě zpracovat. Moc se v tom nehnípu, ale tuto vlastnost moc nedávám.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek