Budování lepší budoucnosti: Co svět potřebuje právě teď

30.9.2023 v Poselství 49

To, co náš svět právě teď potřebuje, je méně obtěžování od vlády a více vůdčích osobností z lidu, pracujících v nejlepším zájmu kompletního lidstva.
Mnoho lidí se bojí Nového světového řádu, neboli globálního sjednocení. Ale pokud by něco takového bylo implementováno správným a lidským způsobem, mohl by to být ráj na zemi.Nový světový řád neboli Jednu světovou vládu vnímáme jako něco, co představuje tyranii, útlak, odebrání lidských svobod a práv. Kdyby se ale tato vize vzala za správný konec, mohla by být novým věkem míru, hojnosti a prosperity pro každého.

Největší problém na této planetě je stínová vláda a elitáři, kteří plní její rozkazy. Ve Spojených státech už to vypadá tak, že vše, co se vláda snažila řídit, nevyhnutelně selhává. Tento koncept se rozpadá.

Navštívit spřízněný e-shop Alue.cz: Nabízíme výrobky pro duševní a tělesnou pohodu, s dodáním už od 69kč!

Jak by mohl vypadat konstruktivní sjednocený svět
Zastaralý princip tyranské a vykořisťující vlády by byl nahrazen tribunálem nebo radou starších, kteří by zastupovali všechna etnika, a pracovali by výhradně v nejlepším zájmu lidstva.
Neexistovaly by žádné 2 nebo 4 roky zaručeného trvání jejich vlády po zvolení. Mohli bychom o jejich setrvání ve funkci hlasovat kdykoli, klidně každý měsíc.
Tito starší by byli plně transparentní a přímo odpovědní za svá rozhodnutí. Ve chvíli, kdy by nepracovali v nejlepším zájmu lidstva, byli by okamžitě, nebo po odhlasování občany, vyřazeni z rady. Prostě a jednoduše. Kdo by se jednou provinil proti zájmům společnosti, již by nikdy nemohl být zvolen.

Se zavedením konceptu odpovědné vlády, by již nic nebránilo naší společnosti v rozkvětu. Byly by zpřístupněny všechny patenty, které by tento svět okamžitě proměnily v nové paradigma a díky nimž by dny, ve kterých nyní žijeme, vypadaly jako doba kamenná.

V roce 1893 Nikola Tesla poháněl světovou výstavu v Chicagu na volnou energii!

 Jeho finančník J. P. Morgan se zeptal Tesly, jak by mohl lidem účtovat tuto energii. Tesla řekl, že jde o volnou energii, kterou nelze regulovat. Od té chvíle Morgan celý koncept záměrně potlačoval, protože věřil, že „Kdo ovládá energii, ovládá sílu“. Jak víme, Morgan byl jedním ze zakladatelů největšího světového Ponziho schématu, Federálního rezervního systému.


… To, že stále ještě platíte za elektriku vedenou po kabelech, je záměr!

První auto na vodu jezdilo už v roce 1987!
V roce 1987 vynalezl Stanley Meyer auto, které dokázalo přejet celé Spojené státy od jednoho pobřeží k druhému s pouhými 83 litry vody v nádrži. Může to dokonce být jakákoli voda: slaná voda, voda z jezera, voda z vodovodu, rozpuštěný sníh atd.

Meyerovi byla nabídnuta 1 miliarda dolarů od automobilového průmyslu, ale odmítl ji, protože chtěl, aby se tento vynález dostal k lidem. Krátce nato byl otráven a zemřel.

Kdyby nebylo elitářů, kteří schválně sedí na všech skutečně dobrých vynálezech, od konce roku 1800 jsme měli mít elektřinu zdarma. Od 80. let 20. století jsme mohli jezdit v autech na vodní pohon. Začínáte si už dělat obrázek?

Současné společnosti a korporace by v novém světovém uspořádání poskytovaly tyto nové služby, které prospívají lidstvu i planetě. Budou transparentní a odpovědné za své činy.

Častým argumentem proč technologicky nepokročit kupředu je, že mnoho lidí by kvůli novým technologiím přišlo o práci. Lidé, kteří obchodovali s koňmi a jezdili s povozy si mysleli totéž, když bylo vynalezeno auto. Nové vynálezy ve skutečnosti vytvoří nová pracovní místa a levnější náklady na život způsobí, že lidé ani nebudou muset pracovat tak moc a budou mít více času pro sebe a pro pořádnou výchovu svých ratolestí.

Změna zasáhne i zdravotnictví, které se už nebude zaměřovat na potlačování projevů, ale začne skutečně léčit. Objeví se nový druh lékařů, kteří upřednostní celostní přístup k lidskému zdraví před předepisováním chemikálií. S uvolněním nových technologií a způsobů léčby, jako jsou například dlouho očekávané MedBeds, přijde člověk do regeneračního centra s radostí a nadějí, nikoli se strachem a zoufalstvím.

Složité a často naprosto nelogické zákony by se zredukovaly na Univerzální zákony typu  „Dělej jak chceš, pokud tím neubližuješ nikomu jinému“. Zákony by byly založeny na vzájemném respektu.

Z původních výběrčích pokut, kteří byli díky zastaralým a špatně napsaným zákonům bezzubí při potírání zločinu, by se stali hrdinové, jejichž hlavní prací by byla podpora míru. Podobně jako rada starších budou přímo osobně odpovědní za své činy a mohou být okamžitě nahrazeni, pokud šlápnou vedle.
Zákony budou ustanoveny tak, aby tito hrdinové mohli na základě své nejlepší vůle dopadnout neřády a chránit ohrožené osoby svobodně a efektivně.

A co by nová společnost dělala se zločinci? Většina zločinu pramení z hmotné nouze a ze zanedbané a špatné výchovy ze strany nepřítomných, nebo mentálně labilních rodičů. Ve společnosti, kde je levné žít a která funguje, nebude potřebné krást a s kvalitním rodičovským vedením se do budoucna minimalizuje počet psychicky poškozených jedinců.
Přesto nějací vždycky budou. Neřádi by mohli být umístěni do výchovného zařízení, kde by dostali psychologickou pomoc, terapii, potřebné vzdělání a učili by se, jak se asimilovat do společnosti. Ale nebyli by tam zadarmo. Na oplátku by pracovali, například na výrobě technologií, které by byly přínosem pro všechny, včetně nich samotných. Tato nápravná zařízení by tedy nebyla placena občany, platili by si to sami zadržení vlastní prací. Kdo by nemohl být pro svou nebezpečnost propuštěn, mohl by zůstat a pracovat dál.

V konstruktivně sjednocené společnosti by měl být zaveden společný jazyk všech lidí, aby se odstranily komunikační překážky. To neznamená, že to bude jediný jazyk na světě, ale bude to jazyk, kterému se bude každý člověk učit vedle svého mateřského.

Přechod samozřejmě neproběhne bez problémů a všechno nebude skvělé okamžitě. Lidé si budou muset zvyknout na jiné uspořádání a technologie se budou muset postupně vyrobit a dodat. Ale nakonec každý může žít v hojnosti a prosperitě, aniž by k tomu potřeboval peníze. S dalším rozvojem společnosti a technologií se peníze stanou nepotřebnými, takže budou postupně vyřazeny, protože už nebudeme ekonomickými otroky a začneme hledat své skutečné, božské důvody, proč tu vlastně jsme. Přesuneme se od zajištění základního přežití k osobnímu rozvoji.

Časem většina lidí vyvine koníčky a zájmy, které také pozvednou novou ekonomiku a společnost, ale bez potřeby individuálního zisku.

Nové nápady jak co zlepšit budou open source, takže pokud někdo jiný vymyslí lepší způsob nebo modifikaci toho, co jste vynalezli nebo vytvořili, tak tento nápad může použít, nebo přetvořit na něco lepšího. Skutečná prosperita a rychlý rozvoj leží ve vzájemné spolupráci, nikoli v sobectví a utajování dobrých nápadů.

Římskokatolická církev by byla zrušena už na samém začátku startu nové společnosti a její jmění by bylo darováno světu. Tato nesmírná hojnost by zafinancovala vše, co bychom rádi uskutečnili, ale v začátku by chyběl rozpočet.
Římskokatolická církev má totiž nakradeno tolik, že kdyby se zrušila a její peníze se uvolnily, nasytila, oblékla a ukryla by každého člověka na této planetě.
Takže si člověk musí položit otázku: Proč vůbec existuje hlad a bezdomovectví??? Proč instituce, která denně po celém světě káže pomoc a lásku bližnímu, schraňuje tuny a tuny zlata v podzemních tunelech? Protože jim o dobro lidí vůbec nejde a nikdy ani nešlo. V nové společnosti taková instituce nemůže existovat.
V novém světě by se všechny náboženské texty scvrkly maximálně na: „Miluj a respektuj.“

V každé zemi, která používá číslo sociálního zabezpečení, se každé toto číslo denně obchoduje na burze v New Yorku. Podle insiderů má číslo sociálního zabezpečení každého Američana hodnotu od 3 do 7 milionů dolarů. Tyto peníze by také mohly být použity k vytvoření okamžité hojnosti pro každého, globálně, což by pomohlo při přechodu od otroctví a peněz do Zlatého věku.

Náš vzdělávací systém by byl individuálně přizpůsoben silným stránkám a potřebám dítěte. Například extrovert může vynikat ve třídě, kde se učí o mluvení na veřejnosti, zatímco introvert může vynikat ve filozofii a umění.
Montessori systém může být vhodnější tam, kde by byla třída dětí venku, v přírodě. Vrozené schopnosti, jako je jasnovidectví, by nebyly zesměšňovány, ale byly by podporovány, protože se všichni rodíme s jedinečnými dary a schopnostmi. Děti se budou učit základům herbalismu, zdravé stravy a léčitelství.

Historie a dějepis se budou muset od základů kompletně předělat, vyčistit se od propagandy. Bude třeba přehodnotit i původ lidstva, protože existují důkazy o existenci lidstva na Zemi po mnoho desítek tisíc let, jak dokazují badatelé Michael Cremo a Graham Hancock.

Koncept televize by se musel buď kompletně změnit, nebo pokud by to nešlo, tak úplně zrušit a nahradit ústředním zpravodajským kanálem, odkud by občané mohli získat data. Hlasatelé zpráv by přinášeli informace o konstruktivních změnách ve světě a zprostředkovávali by rady občanům jak aktivně pokročit, nebo by rozhlašovali, kde je potřebné přiložit ruce k dílu. Pokud by vůbec existovaly nějaké „reklamy“, týkaly by se prezentace nových technologií a nápadů, které by byly přínosem pro lidstvo.

Současné paradigma jede na principu „rozděl a panuj“, který nám brání se spojit a prosperovat. Tento svět může být krásný a může uspokojit potřeby každého člověka, pokud ho povedou slušní lidé.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho asdf 2023-09-30 01:34:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Žádné NWO nebude, ani po zlém, ani po „dobrém“. Lidstvo na sjednocený svět není připraveno, není jako celek dostatečně vyspělé a v dohledné době ani nebude (jednotlivci mohou ale celek opravdu ne). Přirozený je pro něj svět multipolární, založený na vzájemém respektu k odlišným kulturám a politickým zřízením a mezinárodním právu založeném na vyváženosti a dobře definovaných sférách vlivu a mírovém řešení a předcházení konfliktů. Žádná centralizace ani unifikace, žádný hegemon. To se vždy jen zvrhne v hnusnou celosvětovou totalitu. S využitím digitálních IT technologií by to dnes už byla konečná, bezalternativní konec člověka. Reptiloidi už moc dobře ví že na sílu NWO nezavedou tak se snaží převlékat kabáty a emulovat „dobro“, asi jako alatra a podobné sekty… Článek je hrozně naivní, v lepším případě,v horším opravdu zavání NWO subverzí… :

„zaveden společný jazyk všech lidí“ .. tak to určite… a nejspíš jako že angličtina ne?

„nahradit ústředním zpravodajským kanálem“ .. jasně, asi že pod vedením ministerstva pravdy?

„Současné společnosti a korporace by v novém světovém uspořádání poskytovaly tyto nové služby“ … (in)korporace (vtělení) je absolutní zlo a žádné služby neoskytují, sloužíte vy jim, jste jimi komodifikováni, přeměněni na zboží. Zodpovědnost konkrétních (možná) lidí je přenesena na právnickou strukturu která nezodpovídá za nic ale zato má moc větší než stát. Korporace musí být rozloženy, a po právní stránce zcela předefinovány, musí tam být osobní, nepřenositelná fyzická zodpovědnost majitelů i to i akcionářů za zlo které korporace napáchá.

„Nové vynálezy ve skutečnosti vytvoří nová pracovní místa a levnější náklady na život způsobí, že lidé ani nebudou muset pracovat tak moc a budou mít více času pro sebe a pro pořádnou výchovu svých ratolestí.“ … naivita jako vyšitá, už s těmi současnými technologiemi bychom mohli pracovat pár hodin denně a mít zhruba stejnou životní úroveň, pročpak to v kapitalismu asi nejde?

„V každé zemi, která používá číslo sociálního zabezpečení, se každé toto číslo denně obchoduje na burze v New Yorku“….
takže oni se už s tím ani netají, že jste otroci se kterými se obchoduje na otročím trhu, ale místo aby se z toho zhrozili a tento systém zničili, tak jen slibují že otrokům dají víc nažrat… fakt supr řešení…

lingvistická poznámka : zlatý věk opravdu není od slova zlato/zoloto/zlo-to ….

Celé mi to přijde jako naivní vábnička pro hloupé američany na NWO v nové obalu ale stejného obsahu… další z matrixů, stejná podstata…

Ikona diskutujiciho Trabant 2023-09-30 09:23:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Komentujícího co se podepisuje jako asdf znám ze starého osud.cz už takových 15 let zpátky a musím říct že se ten člověk vůbec nikam neposunul. Pořád všechno posílal do prdele a pořád bylo všechno blbě a všichni byli kreténi. Nechápu proč takovej člověk čte alternativu když s tím evidentně nepracuje a nepracuje ani sám se sebou.
K článku. Nic naivního na něm nevidím. Je to hrubá vize toho jak by to hypoteticky mohlo fungovat. Kdyby se to dotáhlo podle momentální situace a praktických zkušeností tak v tom nevidím problém.

Ikona diskutujiciho loc 2023-09-30 09:57:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro asdf:
Společný jazyk?
Věřme, že se dostaneme k tomu jazyku, co používají lidé mnoha planet, jako meziplanetární. Vždy mimo své mateřštiny. Pak bude vhodný i místo angličtiny. I když je nyní jeden světadíl, který o tom nic neví. Jižná Amerika. Její španělština se zatím rozšiřuje víc a víc i v USA. O zvuku, či vyznění angličtiny se už Komenský vyjádřil záporně.

čteme: „po odhlasování občany, vyřazeni z rady.“ S všelidovým hlasováním to není jednoznačné. Prezident, který hezky vypadá, mluvit umí, ale doporučí, ať i oni jezdí za levnými nákupy do ciziny. Málo ví o ekonomii, ani nejzákladnější – daně platit v Česku je nám prospěšné. Cizinu může doporučit soused sousedovi. Ale z pozice prezidenta…

Článek správně optimistický.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-09-30 01:52:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

včera jsem se podíval na film clementine, , velmi zajímavý film, možná by stálo za zvážení, zdabys udělala jeho rozbor, třeba aspoň důležité části.

Někdo by tento článek nazval utopie,…. ale pokud jde o to vězení mohla by práce pro vazně fungovat už nyní, před listopadem 1989 vězni normálně pracovali, až HAVEL to zrušil… pamatuju si jeden článek na netu, kdy vězni přišli za ředitelem věznice a žádali ho, aby jim umožnil opravu věznice, protože se zdi rozpadali, ředitel zajistil vše potřebné a sehnal stavební materiál, vyčlenil bachaře, aby je venku hlídali a vězni opravili věznici, trvalo to přes rok asi rok a půl.

jeden společný jakzyk a jaký? V současné době by se lidstvo mezi sebou pohádalo…jedni upřednostňují angličtinu, další zase jiné jazyky,…jiní jazyky slovanské nebo runové písmo,….

pokud jde o vynalezené technologie jedni je zakazují, další na nich chtějí vydělat obrovské množství peněz,….ti, kteří chtějí, aby jejich vynálezy sloužili lidem, jsou dehonestování a likvidováni. zářný finanční byznys je jak funguje zubní lékařství – tmely na opravu zubů, lesarová zubní vrtačka,… jsou zatím v nedohlednu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 09:08:12
Ikona diskutujiciho
sipka

My už v podstatě globální jazyk určený máme a tím je angličtina. Už teď se s ní domluvíš po celém světě, až na výjimky. Proč měnit něco, s čím jsou lidé spokojení a co se snadno učí.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-09-30 09:21:30
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško, ono je sice pěkné, že se angličtina snadno učí, ale mě by třeba zajímalo jaký vliv má angličtina na fungování mozku a jeho částí. Jazyk by měl probouzet empatii, konstruktivno, duchovní růst člověka,… nyní lidstvo užívá asi 5 % kapacity mozku….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 09:31:04
Ikona diskutujiciho
sipka

To je mýtus. Používáš celý mozek…

To je hezké jaký vliv má angličtina na mozek, ale reálně celý svět už mluví anglicky. V NWO podle elitářů, které stejně nevyjde, by to tedy byla angličtina určitě.

V konstruktivním sjednocení lidstva vsázím na dva jazyky. Buď ruština, protože je to podle jednoho mého zdroje který se tím profesionálně zabýval nejstarší a nejkonstruktivnější jazyk světa, nebo by to byla němčina, protože se jí univerzálně mluví ve Vesmíru mezi lidmi. Takže otázka je: Chceme zapadnout, vyzvednout nejstarší a nejlepší jazyk, nebo si necháme to co už známe a co umíme?

Ikona diskutujiciho iva 2023-09-30 19:50:34
Ikona diskutujiciho
sipka

tak angličtina určitě neeee, je to umělě vytvořený jazyk, zavedený za účelem simplifikace lidstva
slovanské jazyky určitě ANO, jsou zpěvné, krásné a zprostředkovávají kontakt se Silou, s Univerzem
Slované jsou děti Bohů, mají v sobě tzv božský gen, proto je Západ a loutky Zla tolik pronásledují už stovky let – nebýt Ruska a Slovanů obecně, mají to tady na planetě už dávno pod palcem a zotročené … Slované jsou budoucností planety

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-01 12:52:50
Ikona diskutujiciho
sipka

S tou angličtinou to není pravda. Jsou státy, kde lidi angličtinu nesnáší: Japonsko, Francie, Německo, španělsky mluvící země, Čína, a všechny další státy, kam nejezdí cizí turisti.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-01 13:05:21
Ikona diskutujiciho
sipka

S Německem nemáš pravdu. Všichni tam mluví anglicky, navíc ochotně a srozumitelně. Samozřejmě když jim hodíš něco německy, tak z toho vykvetou víc. S Číňanem i Japoncem jsem mluvila nejednou, mluvili průměrně, vyslovovali srozumitelně a plynně. Nebyl problém se pochopit, neměli komunikační bloky. Španěla jsem nepotkala, ale kamarádka s jedním randila, další tam měsíc vegetila a mluvili anglicky dobře. Tak kde máš tu nenávist. Maximálně Frantíci možná mají zaraženou okurku, ale u mladých jsem to neviděla.
Je to univerzální jazyk, který otevírá celý svět. Pokud se ho někdo odmítá naučit, sabotuje jenom sám sebe.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-01 13:38:35
Ikona diskutujiciho
sipka

To nesmíš soudit podle turistů, které potkáš po světě. Turisti angličtinu vnímají jako univerzální jazyk. Já mluvím o obyčejných lidech žijících v dané zemi.
Je to stejné, jako když ti do životopisu lidi napíšou, že umí anglicky a začneš s nimi při pohovoru mluvit, tak hned uvidíš, jak to je.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-01 13:50:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Ani jeden případ který jsem psala se netýkal turistů. Jestli jsi potkal nějakého psychicky zablokovaného jelimana, který se naježil když uslyšel angličtinu, tak jsi buď měl smůlu, nebo ti jenom nerozuměl.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-01 13:59:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Spíše jsi měla štěstí.
Každopádně angličtina jako světový jazyk není vhodná, už jen proto, že se jinak píše, jinak vyslovuje a navíc většina slov má spoustu významů, což je dost velký problém.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-01 14:22:39
Ikona diskutujiciho
sipka

To není otázka jednorázového štěstí. To je konstantní osobní zkušenost.

V porovnání s jinými jazyky které jsem se učila je angličtina primitivní a velice snadná. Proto jí mluví celý svět. Čeština má také spoustu synonym a není problém se s ní domluvit, protože záleží na kontextu. V ostatních jazycích to platí stejně. Hledáš problém tam, kde neexistuje.

Ikona diskutujiciho armag 2023-10-01 15:10:40
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten problém pochopíš teprve tehdy, až například začneš číst knihy v daném jazyce.
Čeština je mnohem jednoznačnější jazyk než angličtina. Těch synonym v porovnání s angličtinou je zde mnohem méně.
To, že někdo umí pár základních frází ještě neznamená, že umí anglicky – pozor na to.

Ikona diskutujiciho BaraTT 2023-10-02 13:41:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdá se mi, že podle komentářů nás čeká ještě dlouhá cesta vývoje vědomí. Nejsou jen „lidi“ ala mamaloidi na Zemi. Vyspělejší bytosti mluví univerzálně telepaticky a běžně to zvládají i zvířata na Zemi… a diskutujíci se tu hádají o důležitější jazyk jak děti na pískovišti. A k článku- vyspělé technologie si žádají vyspělé vědomí uživatelů a k narovnání charakteru bude potřeba ještě dost generací mimo bič NWO. Necítím, že něco takového se v naší zahleděnosti do hmoty a marnivosti změní skokově. Ale určitě vývoj začíná mířit ode dna pomalu nahoru.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-10-02 16:51:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Armagu prostě si přiznej že neovládáš cizí jazyky a že tomu nerozumíš. Šlápl jsi vedle, chtěl jsi být za brouka pytlíka, chtěl jsi najít nějaký problém a nevyšlo ti to. Svět se nezbořil. Pouč se z toho a přestaň hledat výmluvy.

A s Bárou absolutní souhlas. Jestli má lidstvo naději tak bych čekal že tu naději najdu na tomto webu. Kde jinde taky.. a když vidím ty komentáře tak doufám že ta naděje akorát nerada komentuje protože tahle hvězdná pěchota která řeší pytloviny by nás nevytrhla 😀 😀 😀

Ikona diskutujiciho martin ****** 2023-10-06 15:42:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako univerzální jazyk se vymyslelo Esperanto. Když by se mluvilo anglicky, tak se rodile anglcky mluvící lidé nemusí učit nic dalšího…

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-09-30 08:52:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A teď ať si každý upřímně odpoví na otázku, jaké množství ze současných lidí je opravdu připravena přijmout byť jen část skutečností, jenž je v tomto krásném článku zmíněna?
Zatím to totiž každým dnem více a více vypadá, že místo medbeds jsou zde další fronty na vak-cínu; vzájemnou inspiraci a obohacení téměř bez výjimek nahrazuje posměch a ignorace; volnou energii nahrazuje ještě pevnější struktura otroctví; a takový soulad s jednotou se v soudobé společnosti všemi způsoby nadále s tříštěním rozpadá.
V tomto všem se samozřejmě s radostí i úlevou zmýlím.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 09:09:31
Ikona diskutujiciho
sipka

Záleží na tom, jaké zdroje dat sleduješ a jaké věci si dáváš do souvislostí. Potlačené vynálezy jsou neoddiskutovatelný fakt. Jakmile odejde nenažraná žába která na nich sedí, svět se zákonitě změní.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-09-30 13:44:06
Ikona diskutujiciho
sipka

@Alue:
Dovolil by som si nesúhlasiť. Nestačí aby odišla nenažraná žaba. Podstatné na tom je to, že zmeniť sa musí ľudstvo a teda každý z nás. Voľnú energiu nie je možné dať ruky psychopatom. Tí v súčasnosti tvoria 90% celej spoločnosti. Tých 10% to nezachráni, pretože psychopati im to ukradnú a použiju pre svoje ciele.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 14:11:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Představ si že ráno vstaneš a všechno na elektriku ti jede aniž bys za to platil, nebo něco tahal po kabelech. Auto máš na vodu a můžeš ji nabrat i z potoka. Taky ti jede net aniž bys platil připojení nebo musel mít nějakou anténu… jak tohle chceš zneužít, když to všichni mají a nikdo za to neplatí?

Ikona diskutujiciho dodo 2023-09-30 14:31:25
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, chápem, myslíš v pozitívnych tendenciách, ale psychopati to majú naopak, myslia ako použiť energiu ako zbraň a môže to byť aj slovo, písmo, či obraz ako energetická substancia.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 14:47:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak v podstatě pokud člověk věří tomu, že 90% populace je nenapravitelně zlá, nebo příliš debilní na to aby si zasloužila nebo byla schopná nějaké lepší změny, nebo že není schopná fungovat ve zdravé společnosti, tak to může rovnou zabalit a vykadit se na všechno 🙂

Zneužít volnou elektriku… teď za ni sice platíš, ale taky k ní máš přístup stejně jako všichni ostatní. Tak ji zkus nějak zneužít… Zatím lidi maximálně tahali něco načerno, nebo přešli na vlastní zdroje = snažili se ušetřit.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-09-30 14:59:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to jednoduché a už sa to stalo. Psychopat presvedčí mnohých, že je za to potrebné platiť. Tí, ktorí tie potlačené technológie držia sú z tejto sorty a nemyslím si, že by ich začali dávať ľudstvu zdarma. To nie je v ich povahe. Inak povedané je potrebné sa zbaviť psychopatického myslenia.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 15:07:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano přesně tak, o tom je článek. Tato úvaha se už dál jen motá v kruhu.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-09-30 09:19:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc příjemný článek. Vlastně by to šlo, i když chápu že tohle je jenom takový náčrt jak by to mohlo jít. Touto optikou se mi to zdá fakt jako otázka času a ne jako něco co se nemůže stát. Dodalo mi to naději. děkuji

Ikona diskutujiciho get ze gustav 2023-09-30 09:27:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Však v rozhovorech s Nerudou se přesně o tomhle taky mluví. Jsou prakticky dva systémy. Jedním je NWO které chce dělat stínová vláda a druhé je Sjednocení lidstva které chce konstruktivní strana. Tak jako tak chtějí obě strany jednotu, ale každá si ji představuje jinak. Jedna z toho chce vytěžit absolutní moc a z lidí udělat otroky a druhá strana chce technologický a duchovní pokrok aby se lidstvo mohlo stát právoplatnými členy galaktické federace (sorry už nevím jak to přesně nazvali, myslím radu všech národů, kde lidstvo nemá současně místo protože není sjednocené a pořád ještě válčí samo se sebou).

Děkuju za tohle skvělý shrnutí. Fakt mě taková představa těší a žil bych v tom rád.

Ikona diskutujiciho Iveta 2023-09-30 10:32:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

☀️💛⚜️

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-09-30 12:38:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je jeden z nejkrásnějších článků na téma úvahy o konstruktivní budoucnosti lidstva, jaký jsem kdy u tebe četl. Už jsem se chystal, že jej přepošlu svému kamarádovi, který je křesťan, ale asi by nedal tu pasáž o odstranění katolické církve XD… tak to jdu alespoň sdílet na xichtknihu :).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-09-30 12:43:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Katolická církev je hrozný přežitek. Divím se, že ještě přežívá a že má pořád nějaké příznivce. Tohle náboženství ani nedává smysl.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-09-30 13:21:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

NWO a všetky tie agendy sú dočasné riešenie a budú fungovať tak či onak len do resetu. Po resete nebudú žiadne vlády, politici, právnici, zákony, cirkev, vykorisťovatelia… Každý sa bude starať sám o seba a bude to tvrdé, pretože nebudú ani technológie. Zlatý vek samozrejme nastane, ale nie hneď po resete. Najprv bude malá doba ľadová. Potlačené Teslove vynálezy sa používajú už hodne dávno, bohužiaľ na deštruktívne účely ako napr.ovlivňovanie počasia, ale tiež aj na ničenie objektov ako bol prípad 9/11. Niektoré tie jeho vynálezy ako celoplanetárna energia zdarma ovlivňujú ionosféru a Schumanove frekfencie.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-09-30 14:45:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Věda a víra se nakonec spojí v jedno – povídání o éteru s Dr. Josefem Staňkem
41 minut
https://www.youtube.com/watch?v=UIglgxGc7Eg
*****
Nedávný únik z tajných archivů Vatikánu, jak již dříve informovali zasvěcenci z anglicky mluvícího segmentu sítě, uspořádaný tajemným německým hackerem, nadále těší badatele anomálií novými záhadnými historickými artefakty.Tentokrát se do sítě dostala celá série velmi kontroverzních fotografií údajně z 30. let minulého století, kde skupina německých důstojníků nacistického Německa pózuje u záhadných předmětů, které našla při tajných výpravách do Egypta a Antarktidy.Přesný čas a místo expedic není znám, stejně tak lze pochybovat o samotné pravosti fotografií.Některé obrázky zobrazují sochy a záhadné předměty, které zjevně nepatří k pozemské civilizaci.
http://energieupramene.blogspot.com/2023/08/tajna-kapitola-druhe-svetove-valky.html

Ikona diskutujiciho Ceneon 2023-10-01 02:19:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Že zrovna pan Morgan způsobil lidstvu tolik zla, stačí do Googlu napsat Morgana a vidíte: „Morgan je mocná a většinou zlá čarodějnice z příběhů o králi Artuši.“

Ikona diskutujiciho jan 2023-10-01 07:53:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dokážete si představit, jak by v téhleté společnosti dokázal řádit politický islám? To by pro něj byla ještě lepší půda než v západních liberálních demokraciích. A to je jen jeden z mnoha problémů.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-01 10:03:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Jop, to je problém, který doufám, že nebudu muset rozhodovat já. 🙂

Ikona diskutujiciho Standa 2023-10-01 10:38:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Smysluplné a pozitivní pojednání. Jen tak dál.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-01 13:57:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výstižně a krásně sepsáno, hoodně podobně to taky vidím. Už od mala zastávám sjednocení celé planety pod základním příjmem a uvolněním technologií (ne pod NWO).

„Chceme zapadnout, vyzvednout nejstarší a nejlepší jazyk, nebo si necháme to co už známe a co umíme?“
– já jsem pro angličtinu, protože to je nejjednodušší řešení (které se může implementovat hned = skoro každý anglicky totiž už umí), ale každý by se měl také naučit Rusky (protože to je nejlepší jazyk) a Německy (kvůli zapadnutí) = takže by se postupně stejně všichni učili tyto 3 jazyky

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-01 14:26:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyby se jazyky nahrály přes medbed a nikdo se je nemusel učit, tak není co řešit.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-01 19:34:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Nebo 😮 to by bylo taky super. Já čtu knihy v angličtině, koukám na filmy v aj, píšu anglicky – není problém = je to jednoduchý jazyk (jak tu někdo psal, že to nejde-staci začít a pak už to jde samo). Ale medbed by se hodila.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-10-01 15:05:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Neexistovaly by žádné 2 nebo 4 roky zaručeného trvání jejich vlády po zvolení. Mohli bychom o jejich setrvání ve funkci hlasovat kdykoli, klidně každý měsíc.“

Tak to by tam nikto dlho nevydržal. To by bolo ako vo futbale, kde keď hráči odohrajú niekolko zlých zápasov tak vymenia trénera a hráči hrajú nadalej na prd tak menia trénerov do aleluja. Jedoducho sú lepšie a sú horšie obdobia a tie sa neustále striedajú a zmeny trénerov – či politikov – na tom nič nezmenia.

Inak niečo podobné bolo takmer realitou – v poslednom referende na Slovensku sa hlasovalo o tom že by bolo možné v prípade nespokojnosti ludí s vládou vyvolávať predčasné volby. Ludia sa ale samozrejme na to vykašlali a k referendu nešli, tak neprešlo. Takže ludia si sami zviazali ruky a každá vláda bude trvať 4 roky. Som rád, že volebné obdobie je pevne nastavené 4 roky. Čo si ludia zvolia to nech si aj vyžerú pekne do konca. Navyše každé volby a každá výmena vlády stojí nemalé peniaze, lebo treba vymeniť aj zariadenie – nábytok, autá, atď.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-10-01 16:26:54
Ikona diskutujiciho
sipka

výměna zařízení není potřeba…to je lepší toho zvoleného odvolat. Bartoš od pirátů vyměnil koberce za 65 milionů, ty nové byly možná z afganistánu….

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-10-02 08:34:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je absolutní pecka, úplně to vidím. Myšlenky v tomhle článku se už zaostřují a pomalu realizují. V podstatě už je to všechno připravený, jenom se dohrává jakési divadlo z různých důvodů a proto se musíme obrnit ještě chvíli trpělivostí. Ale v podstatě už se to děje v zákulisí a pomalu se to dere ven na povrch. Moc díky Alue.

Ikona diskutujiciho helples 2023-10-02 15:35:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Svět, jak řekl Vladimír V. Putin již v roce 2014, duchovní evoluci. Bez této jsou všechny takovéto informace pouhým teoretizováním bez možnosti naplnění. Nelze stavět nový dům na starých základech. A v tomto případě je tímto základem myšlení lidí. Nezmění li se myšlení, nezmění se nic.

Ikona diskutujiciho Lu 2023-10-05 09:57:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak do těch představ zapadá umělá inteligence a automatizace (je s tím spojeno mnoho rizik, ale ať se nám to líbí nebo ne, je to velké téma, které se nás bude týkat), jakým způsobem očekáváte, že nás ovlivní během několika následujících desetiletí?

Ikona diskutujiciho Zdeněk 2023-10-21 08:49:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk je v podstatě energie, jedna z mnoha kvalit energií. My, vy, já, ty, on, ona, oni, atd. jsou osobní kvalitou energie. Tato kvalita energie sama o sobě může existovat nevtěleně, a třeba nekonečně dlouho, anebo vtěleně do jiné energie jako je materie, jako je tomu u živého člověka. Tato/tyto energie má/jí své formy. U materie je to jasné, u duchovní kvality energie jsou to naše vlastnosti. Je to vyšší způsob chápání fyziky, včetně duchovnosti. Pokud se člověk bude chovat podle zásad a zákonů těchto kvalit a forem energií, (Božích zákonů), pak není co namítat. Ale nepochopení zákonů existence této/těchto energie/í musí mít za následek postupnou nebo okamžitou likvidaci, tedy likvidaci vtělenosti (dočasnou nebo trvalou). A to si každý pak rozmyslí, jakož i neposlouchání fyzikálních zákonů. (První člověk si to ale moc nerozmyslel, a proto dosud umírá. Ale nemusí to tak být napořád.) Nějaké „vynálezy“ jsou v podstatě podružná věc. Vše už tady bylo. Je to tak se vším.

Ikona diskutujiciho Eva 2023-10-22 22:29:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, ačkoliv už nejsem nejmladší, tak pokud jde o jazyky, umím všechny tři. Tedy angličtinu, němčinu i ruštinu. Už se to tu někde psalo, ale zajímalo by mě, proč je angličtina destruktivní a kde o tom psal Komenský, protože to slyším poprvé. A to, že se ve Vesmíru používá němčina, je pro mě zvláštní. Ale asi je pro to nějaký důvod.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-23 10:01:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Údajně obsahuje angličtina určité zvuky, které nedělají dobře mozku. Naopak mozku dělají dobře slovanské jazyky. Čeština, ruština, slovenština, polština. Nevím ale, z jakého je to výzkumu, možná by se dalo pohledat po internetu, ale pochybuji, že to najdu rozepsané. Toto info mám od paní, která se zabývala profesionálně jazyky, uměla i mrtvé, překládala z nich, přednášela o tom na VŠ. Byla to obrovsná bedna. Už se jí nezeptám, protože delší dobu nežije.

Ikona diskutujiciho Jana 2023-10-23 11:34:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Na túto tému ma zaujala polyglotka Eva Spekhorstová, ktorá hovorí mnohými jazykmi (nutné však dodať, že niektorými možno len v základoch, ale aj tak fascinujúce). Má vraj dar – synestéziu, teda stav, kedy vidí jazyky. A naopak jej sa napr. farby ruštiny nepáčili, preto sa tento jazyk ani neučila.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek