Bůh nebo zvrhlík? Vishwananda a jeho Bhakti marga

16.7.2022 v Zprávy 45

Tento článek je překladem příspěvku na blogu Medium, který najdete zde. Pojednává o „guruovi“, který si říká Šrí Svámí Paramahamsa Višvananda a prohlašuje se za Boha a nejvyššího stvořitele, a o jeho „organizaci“ (sektě) Bhakti marga a praktikách Óm zpívání a Átma krija jógy.

Každý, kdo zadá do Googlu pojmy jako Vishwananda skandály, sex atd., si může veřejně přečíst mnoho z těchto informací (a ještě mnohem více), vyhledat si vlastní zdroje, články, svědectví bývalých členů, obvinění ze zneužívání atd. a vytvořit si vlastní názor, mimo jiné na to, zda je tato osoba skutečně Bohem, jak se prezentuje.
Nejnověji je k dispozici také tento dokument na německé stanici ARD, kde jeho bývalí žáci popisují, jak je sexuálně zneužíval – zde.Je samozřejmě možné, že aktivní členové tohoto kultu se budou snažit tyto zdroje nebo cokoli, co by mohlo zpochybnit doslovné božství jejich vůdce, přehlížet nebo ignorovat, případně to budou považovat za rouhání, pomluvu apod., podobně jako středověká inkvizice nebo různé autoritářské a nebezpečné sekty přistupovaly k jakékoli kritice (i oprávněné). Často také slýcháme argumenty, že nějaký vůdce sekty je vlastně mučedník jako Ježíš, který byl také neprávem pronásledován, což jen potvrdilo jeho svatost – i když se často později ukázalo, že obvinění byla pravdivá.

Překlad článku:

Kult „čisté lásky“ ve skutečnosti nemá ponětí o tom, co láska znamená – Višvananda, Bhakti Marga a jeho duchovní zločiny (kterými svedl lidi, aby uvěřili, že je inkarnací Boha).
Láska je pocit v srdci. Je to také hluboká úcta k druhým a nechtění jim úmyslně ublížit. To je však to, co Vishwanandovi chybí. Zde jsou důkazy.

Jako správný duchovní narcis dokázal obyčejný homosexuál manipulovat s energiemi a emocemi a přesvědčit své stoupence, že je avatarem boha Višnua. Kvůli své lásce a oddanosti dělají vše, co jim přikáže, a veškerou svou energii, tvořivost, sílu a vůli k životu věnují tomu, aby se mu zavděčili, aniž by si to možná sami uvědomovali. Hodnotili byste to jako duchovní zločin?
Vishwananda je samozvaný guru, který byl obviněn z toho, že nutil mladé muže k nechtěnému sexu, ať už byli sami homosexuálové, nebo ne. Případy jsou známy od roku 2008.
K těmto sexuálním aktivitám dokázal přimět mladé muže na základě jejich pevné víry v Boha. První veřejné prohlášení učinil mladý heterosexuální muž jménem Miles Witt, ale jeho obvinění gurua zůstalo víceméně bez povšimnutí, dokud jsem s ním a s jedním dalším mužem neudělal rozhovor, který bude zveřejněn na internetu.
Víme, že existuje mnoho dalších lidí, kteří se bojí přihlásit, protože mají strach. Mluvili jsme s nimi. Mnoho lidí se stále bojí, a proto o věcech, které se dějí, nemluví. Právě proto je nás jen pár, kteří se ozývají.

Maltimandžárí dásí se na mě obrátila na naléhání svého gurua z Institutu Dživa ve Vrindávanu, aby zjistila, zda jsou obvinění pravdivá, a později mi řekla, že se jí během nezávislého vyšetřování podařilo získat další výpovědi obětí. Soustředila se však spíše na službu svému guruovi než na to, aby světu předkládala pravdu. Toto jsou dokumenty, které mi poslala, když jsem ji požádal o podrobnosti k výpovědím:

Milá Kamilo, můj guru je již přesvědčen důkazy, které mu stále posílám….. Jsem také v kontaktu s rodinou ze Švýcarska, která chce odejít  z Bhakti Margy. Velmi se bojí karmické reakce za tento krok a také se obávají Svámího hněvu, který zakusili i v minulosti.
Už jsem mu poslal své nahrávky a slyšel i výpovědi ostatních. Nemyslím si, že potřebuje další důkazy, protože ty, které už máme, hovoří jasně.

Pokud tyto informace zveřejní novinář hlavního proudu, je pravděpodobnější, že se ke svědectvím připojí další oběti.
Vishwananda veřejně lhal o svých sexuálních praktikách s muži, když mu byla položena otázka na toto téma. Že je to obyčejný člověk, víme z vyprávění o jeho chování mimo veřejný prostor, zejména v době jeho začátků. Dozvídáme se, že měl podobné sexuální choutky jako všichni lidé, kteří například rádi chodí do striptýzového baru.

Na obrázku výše je guru Vishwananda. Manipulátor, teplomet a zloděj.

Zde je další svědectví Francouze, který si nepřeje být jmenován, ale byla nám poskytnuta jeho živá nahrávka:

Svědek: Masíroval jsem mu celé tělo. Velmi naléhavě trval na tom, aby byl během masáže nahý, a trval na tom, abych mu během masáže masíroval oblast genitálií. Pak bylo také několik okamžiků, kdy na mě byl vyvíjen neverbální nátlak. Opakuji, že jsem byl tehdy příliš naivní, abych to viděl. Neverbální nátlak, doteky…“

Otázka: Než budeme pokračovat, kde se tato masáž odehrála?

Svědek: V ašrámu (Springen). Poprvé se to stalo během pouti. Ano, v jeho bungalovu, bylo to v noci, mezi jednou a třetí hodinou ranní. Většinou se to dělo v noci.

Otázka: A jak jste reagoval, když vás požádal, abyste byl nahý?

Svědek: Bylo to pro mě překvapivé, ale v podstatě jsem mu věřil. Měl jsem k němu plnou důvěru. Takže jsem nepochyboval, že celá situace bude v pořádku.

Otázka: Ovlivnilo vás toto učení?

Svědek: Ano, ovlivnili mě. A co se týče jeho fyzického rozpoložení, občas měl erekci. Ano, samozřejmě… Měl erekci, ano. Řekl mi, abych mu masíroval břicho a také okolí genitálií. Když jsem ho naposledy masíroval, ke konci masáže mě požádal, abych… Vlastně byl velmi přímý. Vzal mou ruku a položil si ji na peni* a varlata. V tu chvíli jsem už nemohl dál spekulovat. A já jsem byl velmi zmatený, zejména poté, co jsem mu již několikrát řekl, že necítím náklonnost k mužům, dokonce jsem mu to jednou řekl. Odpověděl mi, že kdybych byl gay, nikdy by mě nepožádal o masáž.

Otázka: Jak jste se cítil? Cítil jste během těchto praktik uzdraven nebo osvícen?

Svědek: Potřeboval jsem vysvětlení. Neodvážil jsem se zeptat, a protože jsem necítil jeho svolení, neodvážil jsem se k tomu. Čekal jsem na vysvětlení, které by vysvětlilo neviditelné nebo to, co se děje na karmické úrovni. Žádné vysvětlení však nepřišlo. Byl bych velmi rád, kdyby mi to někdo vysvětlil, ale v podstatě jsem si myslel, že je to podvod. Každopádně ve mně postupně, krok za krokem, začala narůstat nedůvěra a pomalu jsem začal chápat, jak se mnou manipulují….. Představuje se jako svámí, jako odříkající. Obvykle se odříkající vzdává své sexuality, připoutanosti k jídlu atd. Často se však stává, že když se takový člověk vydává za inkarnaci Boha, který je svou povahou transcendentální a všechno přesahuje, je nad svou lílou, nad svou májou, a proto tvrdí, že může dělat, co chce.
Když jsem ho masíroval podruhé, řekl mi to velmi jasně: „Já přesahuji všechno“. Toto prohlášení mě velmi překvapilo. Tato „nízkorozpočtová imunita“ mě urážela, ale zároveň v ní byla i jistá fascinace a chyběl mi dostatečný nadhled, abych odešel.
Je zajímavé, že na jedné straně vše přesahuje, že je Bůh, a tudíž všemocný, a na druhé straně potřebuje pohlavní styk s muži, jinak by bez toho opustil své tělo. Mluvil také o „sexuální karmě“, že spaluje naši sexuální karmu. Pak se ale můžeme ptát, proč jen muži a ne ženy? A pokud je Bůh, potřebuje takové praktiky? Proč požehnání nestačí? To jsou zajímavé otázky, které bychom si měli klást. Protože se snaží tyto činy ospravedlnit. Nejprve se je snaží zakrýt, a když už je pozdě a jsou příliš zjevné, snaží se je obhájit.
A tyto obhajoby jsou pro racionálně uvažujícího člověka znepokojivé. Skutečnost, že někteří lidé jsou potenciálními oběťmi sexuálního zneužívání, z nichž možná ještě ne všichni dosáhli věku 18 let, nelze ospravedlnit tím, že Krišna, jeho inkarnace nebo Bůh na Zemi mohou překročit lidskou spravedlnost. A proč by to mělo být utajeno? Tvrdí totiž, že je Swami….
Na jedné straně žádá od lidí strašně moc: aby mu dali svou duši, své peníze, aby přispěli… dokonce i fyzicky… Ale na druhé straně je tu on a jeho chování. Zarážející jsou pro mě rodiny, které se kvůli němu rozvádějí nebo rozcházejí. Jsou lidé, kteří prodají dům jen proto, aby se stali odříkajícími.
(Konec rozhovoru.)

Vishwananda a jeho přítel „sex guru“ Nithyananda swami, kterého vychvaluje. Přitom Nithyananda swami je známý svými sexuálními skandály a videem, které uniklo, na kterém má tajně sex se svou žačkou. Momentálně je na útěku před zákonem.

Z vlastní zkušenosti, když jsem byl v organizaci Bhakti Marga, jsem jednou slyšel, jak Svámíni Godavárí z Francie říká jednomu člověku: „Poslouchej, teď jsi odříkající. Když ti řeknu, abys mi dal svůj dům a všechny věci, které ti patří na stůl, budeš to muset udělat.“ A ten člověk odpověděl: „Jo? A jak potom budu žít?“
Odpověděla: „Budeš muset žít jako ptáci… budeš muset žít ve víře, že se o tebe Bůh postará.“

Na jedné straně vyžadují od lidí velké finanční investice. Vishwananda má docela luxusní životní styl: výlety helikoptérou, nabízí se mu krásná auta… a dokonce prosí staré důchodce a psychicky labilní lidi, aby mu dali veškerý svůj majetek, všechny úspory a dědictví, které šetřili pro své děti, atd.
Děti některých lidí se dokonce pokusily o sebevraždu. Vybavuje se mi případ dcery Rošni, které se Vishwananda při rozhovoru o tom, proč se pokusila o sebevraždu, začal smát a řekl: „To je znepokojující. Proč bys něco takového dělala?“

Když se člověk stane „oddaným“, za první stupeň odevzdání neboli „brahmačari“, Višvananda žádá 10%. 10% z příjmu dané osoby. Nyní podepisují smlouvy i lidé, kteří se stávají oddanými nebo brahmačáriemi. Nejprve musíte podepsat smlouvu, ve které se zavazujete platit 10 % ze svého příjmu.

V roce 2008 se objevilo několik závažných skandálů týkajících se sexuálního zneužívání stoupenců Bhakti Margy. Přijel jsem v roce 2013. Tehdy byl Vishwananda představován jako světec, svatý muž ve službě Bohu, který šíří poselství lásky. Jeho logo je mimochodem velmi inspirováno Sai Babou. Toto logo nese mnoho znaků různých náboženství – znak OM, kříž, islámský půlměsíc, Davidovu hvězdu, to vše v lotosu, který označuje buddhismus. Nese motto – Sloužit všem, Láska je vše a Vishwananda je Láska, Trpělivost a Jednota. Toto poselství mi přišlo krásné a právě to se mi líbilo, to mě zaujalo. V průběhu let se logo měnilo. Stal se z něj kůň. V roce 2015: „Probuzení nové éry“ nebo příchod nové éry. Vishwananda již nebyl představován jako vyslanec Boha, ale spíše jako inkarnace samotného Boha.
A dokonce se o něm říkalo, že je úplnou reinkarnací Krišny Narasimhy, a že proto může dělat, co chce, protože překročil máju a lilu, že ostatní to jen nemohou pochopit, že nemůžeme pochybovat a raději se soustředit na nástrahy a pochybnosti naší mysli a že duchovnost je cesta vedoucí od mysli k srdci.

Jsme však na daném místě tak zmanipulovaní… Pomalu se v tom vaříme víc a víc. Řídíme se lekcemi Guru Gíty. Hraje to hodně na strach – pokud o svém guruovi řeknete něco špatného nebo o něm zapochybujete, pokud rozšíříte, že je sexuálně aktivní, přijdete do pekla, do toho nejhoršího a nejkrutějšího pekla, a veškerý váš duchovní pokrok bude zatracen.

I samotný „Stvořitel“ si zjevně rád dopřeje světská potěšení…

Nejvíce se mnou manipuloval strach. Uvědomil jsem si, že musím odejít. Uvědomil jsem si, že strach není hoden mistra, který přišel šířit lásku, světlo a změnu v srdci.
Po svých zkušenostech mohu říci, že z lidí dělá otroky, které si udržuje pomocí Guru Gíty, strachu. Z lidí, kteří neumějí myslet a přispívají jeho sektě pouze finančně, a pokud nemají peníze, tak pouze službou, udělá ovce.

Podle mého názoru by duchovní vůdci měli z lidí dělat lvy, ne ovce. Z mého pohledu musíme umět rozpoznat plodný strom, na kterém roste ovoce. Vishwananda tvrdil, že sice obsahuje všechny inkarnace proroků, Ježíše a světců, ale jeho chování svědčí o opaku. Jeho chování nevypovídalo o vysoce vzdělané a duchovně rozvinuté osobnosti. On a jeho družina samozvaných swámí lidem namlouvali, že je Bůh, ačkoli ve skutečnosti byl jen obyčejný člověk, který používal techniky k vymývání mozků.

Takže když Paramahamsa Vishwananda řekl lidem, aby následovali gurua Nithyanandu, mělo to špatný dopad, protože cokoli řekne guru nebo Bůh, je věrohodné. Jak ukazuje video se svědectvími, Nithyananda nabízí mladé dívky jako prosti*utky za peníze, zneužívá malé děti, lže a uvádí v omyl mnoho lidí, kteří mu svěřují své životní úspory.
Stručně řečeno, Nithyanandova skupina mi řekla, že někdo bude do prosince uzdraven, nestalo se tak a tím začala moje cesta za pravdou.

Jak ukazuje toto video, vím, že to, co říká Satah Landry, je pravda, protože to, co popisuje, jsem sám před časem zjistil od jiného člena. Když pak Jordan mluví o tom, jak ho Nithyananda také sexuálně zneužíval, říká: „Na vlastní oči jsem viděl několikanásobné fyzické bití dospělých, ale i dětí.“
Sarah na videu sděluje svým následovníkům další novou informaci, která se k ní dostala: „Mladé dívky byly vybírány a posílány bohatým podnikatelům, aby je sexuálně uspokojovaly výměnou za peníze a půdu. Jeden chlapec z gurukulu také řekl, že ho Nithyananda znásilnil.“

Takže to je ten muž, o kterém Vishwananda tvrdil, že je Šiva/Bůh, a ke kterému mohu také jít. Člověk, který se neustále dopouští duchovních zločinů tím, že manipuluje s lidmi, kteří mu věří, a doporučuje manipulátora jako dalšího Boha.

Na obrázku výše je guru Nithyanandu, manipulátor a úchyl.

Moje matka mě seznámila s Vishwanandou, když jsem byl ještě dítě, v době, kdy ona sama byla členkou této sekty. Tehdy jsem jejímu rozčarování uvěřil, protože jsem jí věřil. Poté, co jsem se dostal do tohoto kultu, mi postupně vymyli mozek. Promarnil jsem polovinu svého života. Teprve když jsem si postupně uvědomil pravdu o Nithyanandovi (jeho blízkém příteli), začal jsem postupně bojovat se svým mentálním přeprogramováním a uvědomil jsem si, že jsem byl oklamán.

Pokaždé, když jsem přišel do ášramu, jsem se zhroutil, a jak jsem ležel na zemi, nemohl jsem se pohnout. V té době mi byla diagnostikována narkolepsie, ale když se nad tím zpětně zamýšlím, nevím, jestli to úplně sedí. Když jsem opustil ášram, na chvíli to přestalo. Pokračování v následování pokynů Nithyanandovy skupiny se mi však málem stalo osudným. Nebyl jsem jediný; v ášramu bylo mnoho nemocných, kteří si mysleli, že je Višvananda uzdraví, protože je Bůh.

Jsem však stále naživu a musel jsem za sebe hodně bojovat. Nyní bojuji za ty, kteří uvažují o vstupu do Bhakti Margy. Bhakti marga jako taková není (zatím) tak populární, a proto není pro novináře tak zajímavá. To se však brzy stane, protože se rychle šíří po celém světě. Bhakti Marga také přitahuje nové lidi, např. v Hale Clinc v Regent’s Parku v Londýně.

Pokud vám jednou tento kult vymyje mozek, váš mozek bude skutečně vymytý. Lidé, kteří to myslí upřímně dobře, citliví lidé hledající lásku k Bohu, lidé, kteří chtějí pomáhat, budou vysáváni. Právě proto je to duchovní zločin.

Navíc Vishwananda dokonce ukradl relikvie z posvátných míst a byl odsouzen k pobytu za mřížemi. Jak se psalo v německém tisku:
„Kvůli tomuto činu byl spolu se svými dvěma stoupenkyněmi v červnu 2007 obviněn trestním soudem v Liestalu z poškozování majetku a odsouzen ke čtyřem měsícům nepodmíněně za mřížemi za porušování náboženské svobody.“ Soud ho uznal vinným z krádeže relikvií svých stoupenců a z nejméně 23 kostelů.

Tento článek vyšel na aluska.org jako český překlad ze slovenského zdroje reinkarnacia.sk s laskavým souhlasem MV
zdroj: https://reinkarnacia.sk/boh-ci-zvrhlik-vishwananda-a-jeho-bhakti-marga-om-chanting-atma-kriya-yoga/Komentáře

Ikona diskutujiciho R 2022-07-16 01:27:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je asi dobře, že tenhle článek teď shodou okolností (?) vychází, protože se pan vedoucí vrací po covid pauze a za 3 týdny má plánovanou v Praze událost a udělovat daršan… Bude černá magie v přímém přenosu :D.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-16 09:25:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Sdílet všude.. Nebo ten článek ze zdroje. Mají to tam velice podrobně všechno ozdrojované a rozebrané. Já jsem vzala jenom horní překlad ale ve zdroji je obrovská kopa bonusů a zjistila jsem, že se zabývají rozkrýváním podvodných guru docela dost. Mají u mě udělenou virtuální pochvalnou hvězdičkou, nejenom za překrásný design s lístečky.

Podívejte na to:
https://reinkarnacia.sk/daniel-macovsky-prvy-slovensky-samozvany-swami/
https://reinkarnacia.sk/sexuje-guru-swami-mahesvarananda-zakladatel-sekty-joga-v-dennom-zivote-so-ziackami/
https://reinkarnacia.sk/tribhanga-tomas-rysavy-ajurvedsky-guru-ktory-rad-pise-zenam/

Všechny weby nepíšou opisovači a vlezdoprdelkové. Tady jsou autoři (či autor) co mají opravdu snahu pomoct lidem a ochránit je před úchyly. Na to si tady troufne málokdo.

Ikona diskutujiciho R 2022-07-17 10:55:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky. Já nějaké jsem neznal. Co učitel, to průšvihy… Člověk by řekl, za to můžou jen muži a sexuální pud, ale pak když člověk pátrá, tak se to bohužel netýká jen mužů. Takže najít si jako duchovní učitelku ženu nemusí znamenat žádnou výhru, byť riziko

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 11:05:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Ženské taky můžou být nebezpečné a zvrácené. V ČR existuje pidi sekta co se prezentuje jako ženský kruh. Slízají se u vůdkyně, sedí na mandala koberečcích a poslouchají žvásty o ženské síle. Vede to asi 40tiletá blonďatá baba. Nejsou tam sexuální skandály, ale v podstatě má žačky kterým vymývá mozek a když některá neudělá co si včelí královna zamane, tak ji vykopne ze své sekty. Kvůli potřebě sytit své ego energií svých žaček je schopná i ničit rodiny. Když jednu její začku manžel varoval, že je v sektě, že jim to zničí vztah a ať tu sektu opustí a včelí královna se to dozvěděla, tak jí včelí královna nakázala se rozvést a svého muže opustit, protože jí přece brání v duchovním rozvoji… skončilo to vyhozením neposlušné žačky. 🙂 Článek jsem o tom na web nedala, protože ta skupina působí skrytě a nemá web. Je to tajná sekta o několika desítkách obětí. Ale podobných tady u nás určitě působí mnoho akorát se o tom neví.

Ikona diskutujiciho R 2022-07-17 11:02:19
Ikona diskutujiciho
sipka

…byť riziko sexuálního zneužití na fyzické rovině od ženy je o dost nižší.

Ikona diskutujiciho R 2022-07-17 11:13:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je síla. Nejhorší je, že se dá očekávat, že tihleti pseudomudrcové budou získávat v příštích letech na síle, protože když nemáš na hypotéku nebo máš jiné problémy, obrátíš se na kohokoliv, kdo ti poskytne pseudojistotu, hlavně když působí sebevědomě… To bude námětů na články…

Ikona diskutujiciho R 2022-07-16 01:33:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://rumble.com/vzcm52-bhakti-marga-dokument-just-love-ntlakov-znsilnn-a-zneuvn-kultem-vishwanandy.html

Ikona diskutujiciho Theofil 2022-07-16 10:35:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak za timto clankem jde brutalni energie a ne zrovna pozitivni

Ikona diskutujiciho Petros 2022-07-16 10:51:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Když článek popisuje praktiky nebezpečného úchyla a zloděje, co od něj jiného čekat? Že se při takovém čtení nabiješ pránou?

Ikona diskutujiciho zuzi 2022-07-16 10:48:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opravdu nerozumím proč lidé na tyto podvody skáčou. To musí být člověk asi hodně nevyzrálý, hodně dutý a hodně závislý na názoru druhých aby něco takového chtěl podstoupit. Navíc o těchto skandálech se ví už delší dobu a na internetu je toho dost.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-16 10:49:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prý „teplomet“. 😀 Ty mi dáváš. Předpokládám že tady zřejmě inkluze k modernímu smýšlení nepochodila.

Ikona diskutujiciho Diana Catalina 2022-07-16 14:27:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úplně jsi mi připomněla jeden místní ezoshop. Červený náramky, triquerta, ezoknížky všeho druhu… Majitelka toho obchodu se zjevně snaží, aby měl dobré vibes, a ano, je mi tam celkem příjemně (protože je tam i mnoho konstruktivních produktů), ale asi by si měla ještě hodně nastudovat. A absolutní většina těch knížek se hodí akorát na přitápění v krbu, taky zavání sektářstvím a těmito věcmi. A možná bych se zatopit v krbu i bála…

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-07-17 10:22:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém je i v tom že ľudia takéto veci požadujú (červené náramky, ezoknižky všetkého druhu, triqerta tiež vyzerá na pohľad celkom pekne). Keby v ezoshope takéto veci nemali, to je ako keby v potravinách nemali rožky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 10:34:14
Ikona diskutujiciho
sipka

To je účel. Kdo se nechytil na náboženství a materialismus, na toho je připravená černá magie, čarodějnictví a new age.

Ikona diskutujiciho dodo 2022-07-16 15:07:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sú aj ďaľší: Bhagwan Shree Rajneesh, Jim Jones, David Koresh, Claude Vorilhon…
Máme aj novodobých, ktorí nasledujú depopolačnú shcému a presviedčaju ľudí, že ich zachráni nejaká galaktická federácia vo vesmírnych archách. Dá sa z toho vytušiť, že sa niečo udeje, keďže niekto potrebuje niekoho zachraňovať.

Ikona diskutujiciho tauri 2022-07-16 15:22:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ha ha, jak mu začal sahat na pt*ka, tak jsem to dál nečetl, promiň. 2 lesbičky mi nevadí, ale tohle ja na chlapa moc :))
Divná to doba…Proto je většina guru tak vysmátá, mají se jako v bavlnce, pracovat nemusí, užívají si jako na dovolený a nikdo na ně nemůže.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2022-07-16 16:04:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

aluško tyto články mají mají největší hodnotu na tomto webu které odhalují podvody na lidi, skrytou černou magii, falešní gurové a všem věcem kterým je lehčí se vyhnout velkým obloukem myslím že si už zachránila velké množství před strašnými následky až bude tato země zbavena hydry, démonických bytostí ty na jejich pádu budeš mít velký díl znám jednoho falešného blogera jemuž věří desetitisíce lidí a jeho vliv se rychle rozrůstá.
Je to bloger KOBRA ten který propaguje nebezpečné kameny cintamany o kterých zde máš články o jejich šílené destruktivitě klamy o mimozemštanech galaktické federaci že nás přijdou zachránit a nechávaj lidi v nečinnosti.
Myslím si že by bylo dobré udělat článek o kobrovi a uštědřit hydře další zničující zásah

Ikona diskutujiciho Květa 2022-07-16 16:11:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlasím. Za mě je tento web nejlepší. Drží lidi na správné cestě a ukazuje pravdu ve skutečném světle. Nikde jsem nenašla tak skvělé články jako tady. Tolik moudrosti a vedení kolik tu je.. Spousta lidí říká že se sem chodí uklidnit najít odpovědi na své otázky a opravdu je to síla která umí člověka transformovat. Neumím si představit kde by byla ta dnešní esoterická kultura kdyby aluska.org nebyla a neovlivňovala ji. Vidím za ty roky obrovský pokrok a obrovský vliv Alue která působí jako protichůdná síla proti všem těm podvodům do kterých jiní lidé padají.

Ikona diskutujiciho Koblih 2022-07-16 16:16:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Znám osobně asi 5 lidí kterým tento web doslova zachránil život a to nepřeháním. Kromě jednoho, jsem je všechny na tento web přivedl já. Když jsem viděl že padají na hubu a už neví kudy mají jít. Měli společnou jednu věc. Všichni hledali pravdu a vyšší smysl a všichni si prošli spoustou ezoterických hoven až nakonec byli tak zmatení a zblblí že nevěděli která bije a do toho strašný problémy. Lidi nechápou co vlastně je web aluska.org. Že to není normální stránka.

Ikona diskutujiciho werewolf 2022-07-16 16:12:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rovnaky …..ako aj bol Osho. Co tak napisat clanok ako elity, vdaka socialnemu inzinierstvu v pornografickom priemysle a to aj v hudbe, filmoch, a reklamach, manipuluju ludi a hlavne deti aby sa stali homosexualmi a lesbickami, ( viz deti maju dnes pristup k internetu velmi lahky ), za ucelom depopulizacie, lebo chcu zabranit zrodu novych dus, souls.Do roku 1980 zapadna spolocnost bola striktne proti homosexualite, vdaka programovaniu mysle MK Ultra sa zapadna spolocnost stala pro homosexualizmu, cize ju obhajuju. Kazdy jeden clovek by si mal pozriet film , They Live,, film lepsi ako matrix, kde jedinec po prebudeni sa zacne vidiet realitu.. Sorry za moju gramatiku no 13 rokov zijem v UK, je neskutocne co sa z ludmi stalo,

Ikona diskutujiciho werewolf 2022-07-16 16:24:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moje prebudenie sa do reality trvalo 7 rokov, za tu dobu som stretol nespocetne vela ludi. Par krat som bol zatknuty a raz mal sud koli lebo som napadol policajta.Branil som sa tomu , vladtne moje ego sa tomu branilo , ano opijal som sa a robil bordel.Fajcenie marihuany my istou formou otvorilo tretie oko a brutalne posilnilo intuiciu a zacal som studovat knihy o manipulacii, reci tela, a nabozenske knihy. Nato aby CBD fungovalo potrebujete do tela dostat aj THC, je to ako s mrkvou, aby telo premenilo beta karoten obsiahnuty v mrkve na vitamin A, potrebuje k tomu olej…POZOR fajcenie marihuany ,ktora sa da kupit na ulici je vlastne velmi silny chemicky upravovany skank a ten vam otvori tretie oko, ale aj otvara portal demonov, zlym duchom k vasej dusi..

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-07-16 18:13:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super článek, to jsou démoni, od Boha hodně vzdálení. Říkám si, jestli ještě taková duše má právo na další pokračování. Jinak co se vlastně teď změnilo. Pokud masky padaly postupně, tak od páteční půlnoci spadly všechny najednou. Takže to bude ještě před koncem pěkná jízda, asi bysme se měli pořádně připoutat.

Ikona diskutujiciho vla 2022-07-17 08:11:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ježišmarjá, a tisíc dalších, skoro všechny měli v té či oné podobě nějáké intimčo. Všechny měli peníze od druhých, zlodějina, někdy i přímá. Horší než to, je pro mě pomatení lidí které způsobovali a způsobují, z čistě obecného pohledu..kteří za to pak platí vlastním životem (časem). A není to výsada, jen těch, druhých, tamtěch..

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-07-17 10:24:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám jednu knižku od Swami Dayananda (Daniel Duša-Am Máčovský) i s jeho podpisom, našiel som ju v takej tej búdke kam ľudia vyhadzujú nepotrebné knihy a kto chce môže si ich zobrať. Ale neviem či má zmysel čítať knihy od nejakých ,,swami“ a či ju mám vôbec vrátiť a ďalej šíriť alebo vyhodiť.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 10:37:25
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 To je ale náhodička.
Když si projdeš ty odkazy na reinkarnacia.sk co jsem dávala, tak přesně na tohoto pána tam mají článek:

https://reinkarnacia.sk/daniel-macovsky-prvy-slovensky-samozvany-swami/

Hoď to venku do popelnice. Žádný crcání s nima.

Ikona diskutujiciho R 2022-07-17 10:46:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Hehe, no knížku jsem nečetl a úplně ho neznám, ale Daniel byl žákem Vishwanandy a myslím, že mu tam dávali kartáč, jak to někdy v sektách bývá, tak si pak šel Daniel po svých. Furt ale myslím tak nějak nabízí to, co se tam naučil… Takže jsi tu zmínil vlastně větev na stejném stromu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 10:58:51
Ikona diskutujiciho
sipka

To mi připomíná film GURU LÁSKY, který ukazuje, že je to celé jenom komedie.

https://www.csfd.cz/film/93570-guru-lasky/recenze/?page=2

Matrix si z vás dělá srandu přes tyhle guru swámí ášramy matky meery a podobné bizarní blázny, abyste tím ztráceli čas a energii.

https://www.youtube.com/watch?v=MOv7xMiJVX8

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-07-17 10:26:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak preto sú na všetkých fotkách takí vysmiaty – smejú sa nám aké sme ovce (teda tí čo im naleteli). Úplne majú v tvári výraz typu ,,ale som vás o*ebal“. Neviem ale mne stačí keď niekto o sebe tvrdí že je boh/Ježíš/mimozemšťan/osvietený/spasiteľ sveta a už tým je pre mňa nedôveryhodný.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 10:38:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejenom že oj***l, ale taky proklel, zneužil a vysál spoustu energie.

Ikona diskutujiciho Marcel 2022-07-17 11:06:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja som počúval asi 3 minúty z tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=emmk4fsE00s
kde chlap tvrdí, že je: „Auroran je studnicí nekonečných informací o tomto našem vesmíru. Je z rodu Persuánes a je vtělenou mimozemskou duší, která tím, že se nenarodila zde na planetě, nikdy neztratila svou paměť a proto si přináší veškeré vesmírné vědění s sebou do tohoto vypůjčeného těla.“
Poznáte ho? Tiež je nedôveryhodný? Čo si mám o tom myslieť?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 11:16:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Psychicky nemocný člověk a zřejmě nešťastný ve svém životě, tak utekl do říše fantazie a snaží se do ní zatáhnout diváky. Jejich pozornost sytí jeho ego a dodává mu to energii čelit svým osobním problémům. Nechte ho napokoji, protože jednak ten by měl vyčuchnout přirozeně sám i bez zásahu, zadruhé lidi ho stejně hejtují už dost, prokoukli jak strašně lže a nevypadá že by to dokázal dlouhodobě ustát. Zatřetí zatím o něm nejsou zprávy že by někomu něco udělal a nevypadá to že by jeho záměr byl vědomě destruktivní. Prostě zblbnul z duchovna. Držím mu palce, aby se z toho dostal a vykašlal se na to.
Ještě donedávna měl na fb infantilní nákresy kde šlo vidět že není ok, ale promazal to. Chtěla jsem ti některé ukázat ale smolík, neuložila jsem si je.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013507684107

Ikona diskutujiciho Marcel 2022-07-17 21:46:42
Ikona diskutujiciho
sipka

A ta pani Andrea? A tí okolo pán Tichý, pán Julek? https://www.youtube.com/watch?v=Mw1VUXLAE8Q Toto sa mi dá totižto počúvať.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 22:22:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Do toto se už nebudu pouštět, ten pořad stejně nesleduju. Znám jenom dezorientovaného tisuf lávuse.

Ikona diskutujiciho Václav 2022-07-17 12:13:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ten zdroj jsou krišnovci, ti jsou také mimo, nikoli ale krišna

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-17 12:17:40
Ikona diskutujiciho
sipka

prašť jako uhodˇ, když jsou všechna božstva temná

Ikona diskutujiciho vaclav 2022-07-20 08:52:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová. vtělení se velmi liší od duchovních mistrů nebo guruů. v rovině pozemských vtělení, evoluce je to 1. Matsja (ryba), 2. Kurma (želva), 3. Varaha (kanec), 4. Narasimha (napůl člověk a lev), 5. Vamana (trpaslík), 6. Parašuráma (Ráma se sekyrou), 7. Ráma – Jako Ráma, 8. Krišna – Jako Krišna , 9. Buddha , 10.Kristus, 11. Kalki – . Avatáři (Božské inkarnace) navštěvují Matku Zemi, aby motivovaly, vedli a učili lidi o způsobech života. Poskytují nezbytný podnět k sociálnímu vývoji. Obvykle vykonávají roli s ohledem na sklony a tendence lidí v tomto konkrétním časovém období – Yuga. Pak jsou také vtělení, které reprezentují kvality a roviny celého božského těla, tedy pro nás neprojeveného i projeveného jsoucna. ty jsou v člověku také projevené, nebo neprojevené-spící. to už ale závisí na naší volbě.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-07-18 10:04:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Auroran je zvláštní, rozhodně není vtělením nějakého mimozemšťana, ti pracují skrytě a nenápadně. Ale není na škodu si ho poslechnout, protože informací má dost, někdy sice dost kecá, takže všechno brát s rezervou. Ale jinak je s ním docela sranda a humor jak říká on, v tom jsme pozemšťani nezastupitelní a v této době mít ještě humor je povznášející.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-18 10:07:51
Ikona diskutujiciho
sipka

jj, tak pokud nevíš co dělat se svým časem, plýtvat s ním na lháře klidně můžeš, to už je čistě tvoje věc

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-07-18 10:22:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepoznám Aurorana, ale niekde (v diskusii na inom webe) bol už riešený a vyhodnotený ako nedôveryhodný. Ale podľa niektorých ľudí je sympatický i vtipný, tak mu veria alebo ho aspoň majú radi. To je ako keď volíte nejakého politika len preto že je sympatický a ,,prostě fajn“. Takto sa k moci dostávajú psychopati a herci.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-18 10:49:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Energii má tak hroznou že se na to nedá dívat, ale ani to poslouchat. Dneska jsem zkusila úryvek z jeho posledního výstupu když už je tu o něm řeč a každé druhé slovo bylo sprosté. Mám chuť napsat to svoje staré vyčuchlé klišé, že nechápu co na tom lidi vidí, ale ve skutečnosti je mi to vlastně úplně jasné. Většinová populace jde za destrukcí.

Ikona diskutujiciho Samuel 2022-07-18 10:40:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to tak, tak akorát dobrý tím zabít čas. Ale můžou se na tom učit rozkličkovat, co je pravda a co lež a pravda je, že on ublížit nikomu nechce, ale zároveň ani pomoct. Za mě pořád lepší, než poslouchat debila Fialu.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-18 10:51:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Fiala není debil. Fiala je loutka, která plní pokyky Bruselu, EU a NWO. Dokonce to o něm narovnu řekl Okamura, že je na nás s nimi domluvený.

Ikona diskutujiciho AaQby 2022-07-18 11:07:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč se učit z něčeho, co je jen o málo horší než špatné? Já bych se v takové situaci prvně naučil, jak nezabíjet čas. Třebas potom dojde jedinec k uvědomění, že i takové ticho má humor na mnohonásobně vyšší úrovni….

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-07-18 11:09:13
Ikona diskutujiciho
sipka

kdyby to tady šlo tak ti dám lajk

Ikona diskutujiciho marmaris 2022-07-18 13:56:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý normální indický guru řekne svému žáku: „Jsem tu od toho, abych tě zničil.“ Říká to mnoho guruů, nevím, jestli Wishwananda taky. Tenhle guru si u Sai Baby taky užil svoje, o tom žádná, ten pošuk Nithjananda byl taky Bábovým žákem, znají se odtamtud. Kdyby lidé trochu zapátrali, zjistili by, že tihle guruové chodili do Sai Bábovy školy a byli jeho pedof. sklonům vydáni na milost a nemilost. Když byli snaživí, dosáhli výsadního postavení. Naopak se divím, že se z toho dostali docela v pohodě. Já se jen pořád divím, proč běloši pořád skákají těmto guruům na lep, jelikož literatury o hinduismu a nástrahách Orientu jsou stovky tun. Duchovní cesta není procházka růžovou zahradou, ale je to boj, velmi tvrdý. Není to křesťanská cesta „výš“, ale postupná přeměna ega a života. Kdo chce dojít do pokročilejších úrovní, musí přemoci svého gurua, tak to prostě je. Na to má jen málo lidí žaludek. Na „nebesích“ vás čeká zas jen další boj a práce na sobě, to je zákon vesmíru, ten taky není pro měkoty. Tak se mějte fajn. Díky za článek.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek