CEITEC – rozhovor s pracovníkem brněnského středoevropského technologického institutu o výzkumu paranormálních jevů

25.12.2013 v Zprávy 10

Dobrý den slečno Loskotová,
Píšu Vám proto, že jsem absolovoval pro mě šokující rozhovor s jedním pracovníkem brněnského CEITECu o tom jak se zkoumají paranormální jevy. Rád bych, aby se informace z tohoto rozhovoru dostaly i mezi lidi a zjistil jsem že Vy sama máte širokou základnu čtenářů, které by tato problematika mohla zajímat. Pokud byste měla zájem, byl bych velice šťastný, kdybyste tento rozhovor, nebo alespoň jeho část zveřejnila.

Děkuji

Toto je přepis z rozhovoru, který jsem udelal s jedním známým – pracovníkem CEITECu. Rozhovor byl nahrán na diktafon, přepsán a jen nepatrně upraven:

Můžete se mi teď ještě jednou představit na diktafon a říct něco o sobě?

(smích) No to teď právě nemůžu, to bych si nadělal dost problémů, Ty mě přece znáš ale byl bych rád, kdybys moje skutečné jméno raději neprozrazoval.

Dobře, tak si teda budememe tykat (smích) chtěl jsem, aby to znělo profesionálně. Každopádně by se nejprve slušelo říct, co jsi zač.

Dobře, jsem jeden ze členů výzkumného týmu pod hlavičkou CEITECu. Oficiálně je můj výzkum zaměřen na transfer technologií do průmyslové sféry a podléhá utajení.


To je velmi podezřelé.

Vůbec ne, je naprosto běžné a přirozené, že při spolupráci s průmyslovými partnery podepíšete smlouvu o mlčenlivosti. Nikdo se nad tím nepozastavuje, každému je jasné, že když si nějaká firma zaplatí za smluvní výzkum, tak nechce aby se plody jejich investic dostaly hned ke konkurenci.

Je to ovšem legální?

Samozřejmě! Navíc je to v dnešní době velmi žádoucí. Idea je, že se výzkumné ústavy uživí samy spoluprácí s průmyslem. Tím pádem nebudou ,,sosat“ peníze ze státního rozpočtu a navíc posílí konkurenceschopnost českého průmyslu.

A váš výzkumný ústav tedy spolupracuje s průmyslem.

Částečně ano, ale ústav je široký pojem. Mohu mluvit spíš o tom, co dělá náš výzkumný tým.

No, a ten dělá co?

Ten právě s žádným průmyslem nespolupracuje, i když jsme všichni podepsali smlouvy o mlčenlivosti.

A tu právě teď hodláš porušit. Můžu se zeptat proč?

Svoje důvody bych teď raději nezveřejňoval. Mohly by mě kompromitovat. Dokud nebude jasné, kdo z několika stovek lidí z našeho týmu vedl tento rozhovor, mohu se cítit relativně v bezpečí.

Dobře, tak mi tedy ještě jednou pověz co jsi mi říkal předtím bez diktafonu. Na čem teda pracuješ?

Zabývám se výzkumem jistých vlastností a schopností některých lidí. Vulgárně se některým těmto vlastnostem říká ,,paranormální“, my tento výraz v žádném případě nepoužíváme. Pro nás je normální všechno (smích).

Smím se zeptat jaké jsou to konkrétně vlastnosti?

No v našem případě jsme zaměřeni pouze na takzvanou Cerebrálni afyzikální transmisi, vulgárně opět označovanou jako ,,telepatie“. Cerebrální afyzikální transmise však zahrnuje jevů vícero. Tento samotný pojem také není úplně šťastný, protože mluví o nefyzikálním přenosu informací pomocí lidského mozku. To, že se tento způsob přenosu informací dosud nepodařilo uspokojivě fyzikálně pospat ovšem ještě neznamená, že je skutečně nefyzikální. Ale vykašleme se teď na slovíčkaření.

Takže telepatie je vědecky prokázána?

Pomalu neznám nikoho, kdo by o tom pochyboval. Myslím, že určitou zkušenost s tímto jevem má skoro každý. Je ovšem třeba být opatrný. Přibližně 95% lidí, kteří jsou přesvědčeni o svých mimořádných schopnostech trpí pouze sebeklamem. Existují principiálně jednoduché metody, jak takový klam odlišit od schopnosti skutečné. V praxi to však někdy bývá i dost náročné, protože tito lidé dokáží být velice přesvědčiví a někdy se záměrně dopouští podvodu. Proč se ovšem snaží podvodem přesvědčit i výzkumníky, mi zůstává záhadou.

Můžeš nás tedy seznámit s některými vašimi výsledky?

Můžu vás snad bezpečně seznámit s některými staršími výsledky, které ještě prováděli naši předchůdci tady v Brně. Tenkrát tu ještě nebyla žádná obrovská instituce zaměřená na podobný výzkum a jejich způsob práce připomíná skoro špionážní filmy. Díky nim se však dostalo Brno do povědomí dalších světových odborníků a nakonec tu dnes máme to, co máme. Tato slavná, později mnohokrát doplňovaná a upravovaná práce byla neveřejně publikována v roce 2002. Stručně ji popíšu. V roce 1995 se podařilo najít 15 dobrovolníků, u kterých byly spolehlivě potvrzeny schopnosti právě oné cerebrální afyzikální transmise. Dále vzali 100 dobrovolníků, u kterých se žádné takové schopnosti neprojevily.

Nápad byl, porovnat genetickou informaci těchto dvou skupin a zjistit, zda nejsou takové schopnosti podmíněny geneticky.

Tím vlastně Brno vytvořilo druhý milník (hned po Mendelovi) v oblasti genetiky. Tento jednoduchý nápad měl celou řadu úskalí. Především analýza jednoho genomu je extrémně složitá a genetická informace nesmírně dlouhá.

Až v roce 1998 se podařilo přečíst průměrně 76% genetické informace každého z dobrovolníků a tyto informace uložit do počítače a začít je porovnávat. Srovnávání všech možných kombinací hrubou silou by však bylo nemyslitelné i na dnešních superpočítačích, protože počet možných kombinací přesahuje počet částic ve vesmíru. Naštěstí už předtím tři roky pracovali na algoritmech, které pak ještě po spuštění procesu po celou dobu optimalizovali.

První výsledky dlouhého srovnávání, které probíhalo paralelně na několika superpočítačích, začaly v roce 2000 přinášet první výsledky. Na konci roku 2001 už bylo v podstatě jasno.

Ukázalo se, že 12 z 15, tedy 80% ze skupiny pozitivních, mělo jednu stejnou genetickou sekvenci. Tato sekvence se objevila zároveň u 7 případů z kontrolní skupiny. Poměr 80% ku 7% však vylučoval jakoukoli náhodu a tak se dokázalo, že tyto schopnosti jsou ve velké míře podmíněny geneticky.

Fascinující, jakto, že o tom neví veřejnost?

Několikrát už tato informace pronikla, nikdy však z oficiálních míst. A jelikož spousta lidí nakecá spoustu věcí, nikdy ji nikdo nevěnoval pozornost a nebo nevěřil.

Proč se ovšem o takových věcech oficiálně nemluví? Mají vlády strach z paniky?

Hlavní důvod je dle mého názoru jakási stále trvající forma studené války mezi Amerikou a Ruskem, do které je ovšem zapojena i západní Evropa (na straně Ameriky) a částečně Čína (na straně Ruska) i když i mezi těmito dvěma subjekty to někdy dost vře.

Výzkum atomové bomby v Americe taky podléhal naprostému utajení, dokud nebyly najednou aplikovány jeho výsledky. Obě strany mají strach, že ten druhý na něco přijde dřív než on a využije to v jeho prospěch. Na rozdíl od použití klasických zbraní by v tomhle případě druhá strana ani nemusela poznat, že byla napadena. Proto žádná ze stran své výsledky veřejně nepublikuje, aby neposkytovala strategické informace nepříteli. Špionáž a úniky informací jsou však stejně na denním pořádku.

Proč ovšem vlády zatajují i existenci paranormálních jevů?

Nedá se říct, že by je zatajovaly… I když svým způsobem ano. U nás a v Americe vláda podporuje, nebo přinejmenším toleruje všechny pošuky, kteří o takových jevech vymýšlejí schizofrenní bláboly. Jakoukoli seriozní diskuzi na toto téma pak hodí do stejného pytle.

V Rusku tuto problematiku řeší perzekucemi a strachem ze smrti a vězení. Na západě to řeší ignorací, zesměšněním a diskreditací. Je to podle mě humánnější a také účinější.

Z čeho máte větší strach, z vězení? Nebo z toho, že vás až do konce života budou všichni ve vašem okolí považovat za blázna? Na svobodné idealistické nezávislé univerzitní vědce ta druhá metoda funguje mnohem víc. Proto se touto tématikou nikdo ze skutečných nezávislých vědců zabývat nebude.

Zajímavé, ale pořád to není odpověď proč vůbec utajují existenci telepatie a proč nechtějí aby se tím zabýval i někdo jiný?

Protože by ti svobodní idealističtí nezávislí univerzitní vědci začali nadšeně a nekontrolovatelně provádět výzkum po celém světě, jezdili by na konference a publikovali by vlastní výsledky, které by vždy mohl zneužít nepřítel.

Mohl by je samozřejmě využít i přítel. Takový veřejný výzkum přináší sice užitek pro obě strany, ale o to nikdo příliš nestojí, důležitější je strategická výhoda pro jednu stranu To je můj názor, ale klidně to může být i jinak, já jsem jen malé kolečko v celé té mašinérii.

Dobře, tak se nebavme o světové politice, o které toho stejně moc nevíme a řekni nám teda ještě něco o CEITECu. Já slyšel, že to má být nějaké obyčejné výzkumné centrum v Brně…?

Částečně ano a většina jeho zaměstnanců si to snad i myslí. Ale podívejte se na tohle. Z vládních peněz se utratili miliardy na stavbu budov a nákup přístrojů. Financování provozu však již za chvíli skončí. Oficiální plán zněl, že se CEITEC má od této chvíle uživit sám z grantů, smluvního výzkumu a dalších zdrojů.

Každý ze zaměstnanců od začátku věděl, že je to nesmysl a nic takového se nemůže povést. Většina to ale považovala za chybu politiků, managerů a ekonomů. Vědci se nad tím ani moc nepozastavovali, protože o inteligenci politiků, managerů a ekonomů nemají příliš vysoké mínění. Místo toho doufali, že až nastane den D a peníze na financování provozu dojdou, tak se to nějak vyřeší. Buďto dají politikové další dotace (protože nenechají potopit tak obrovský projekt) a nebo že se každý z vědců zase vrátí na své původní pracoviště, nebo půjde pracovat jinam. Netuší, že o žádnou chybu nejde. Že jsou to naopak svědky promyšleného plánu.

Většina budov a přístrojů bude totiž posléze využívána právě pro tajný, zejména americký výzkum. Utajení nebude vyvolávat žádnou pozornost. Pracoviště prostě převezmou ti ,,úspěšnější“, kterým se podařilo získat nejvíce peněz ze smluvního výzkumu pro průmyslové partnery. O tom, že ,,průmysloví partneři“ jsou ve skutečnosti jen umělé, vládou vytvořené názvy firem, se kterými se ,,jakože podepíše klasická smlouva o průmyslovém utajení“, ale ve skutečnosti se bude provádět výzkum placený vládou, o tom už nikdo mluvit nebude.

Takže se máme těšit až nám po Brně začnou létat monstra?

To ne, s takovýma představama bych to nepřeháněl. Pravdou je, že náš výzkum by laikovy připadal zrovna tak nudný jako výzkum na oficiálních vědeckých pracovištích univerzit, nebo akademie věd. Vlastně se ničím nelišíme.

Až na téma výzkumu, které ovšem není o nic moc fascinující, než ty úžasné věci, kterými se zabývají všichni biologové, chemici, fyzici. Mám pocit, že ti moje téma připadá zajímavé jen proto, že je utajované. Kdyby byla utajovaná existence gravitace, tak bys jí byl fascinovaný. Když se ale o ní učí běžně ve škole, tak se zdá výzkum na poli gravitace nezajímavý. V našem týmu jsme všichni systematičtí, metodičtí, racionální a kritičtí. Žádné hokusy pokusy nečekej.

Proč si myslíš, že taková instituce vznikla právě v Brně?

Myslím, že částečně za to může historie, kterou jsem popsal a velká koncentrace odborníků. Velký význam má však i to, že Brno je vyspělá evropská metropole s výbornou infrastrukturou, která je ale svým způsobem neuvěřitelně nenápadná. Ve většině západních měst by podobný projekt bil do očí a vyvolával spoustu otázek.

Většina východních měst pak zase nepůsobí dost seriózně, nebo jsou tamější lidé dokonce loajální k Rusku. A nakonec to možná bude také výzkumným materiálem.

Ukázalo se, že Slované mají nadprůměrné genetické dispozice právě pro tyto účely. V tomhle má Rusko obrovskou výhodu. Takže možná Američané chtějí mít výzkumnou instituci co nejvíc na východě, ale ne zas tak aby už byla částečně v rukou nepřítele. Ale nakonec si musím připustit, že možná podobné instituce vznikají běžně i jinde, jenom já o tom prostě nevím, jsem holt jen malá ryba.

Pokud bych tenhle rozhovor zveřejnil, myslíš že bys z toho mohl mít nějaké problémy? Nerad bych ti je způsobil.

Hele, tu zvukovou nahrávku nezveřejňuj, to udělej až po mé smrti (smích), po hlase by mě poznali, ale jinak myslím, že jsem neřekl nic, co by nemohl říct kdokoli od nás. Většina jsou stejně jen mé nudné úvahy a žádné skutečné informace (smích). Takže to klidně přepiš. Ještě mi to pak dej přečíst a já z toho třeba něco zcenzuruju (smích). Osobně si myslím, že tomuhle stejně nebude nikdo věnovat pozornost.

Tak jo, děkuju ti za rozhovor

Rado se stalo.

Pozn. Alue: Napíšu to rovnou, protože vím, že se nakonec budou čtenáři ptát:

Důvod, proč ,,zpovídaný“ účastník rozhovoru označuje 95% lidí s určitým telepatickým nadáním za ,,podvodníky“, je zcela prostý. Vědci postupují tak, že provedou pokus. Pokud se podaří, zopakují ho znovu a porovnají výsledek. Pokud je výsledek stejný, vědec uzná, že něco zjistil…

Problém ale je, že tito lidé nemají povědomí o tom, jak vlastně fungují všechny ty údajné ,,nadpřirozené“ schopnosti. Většinu z nich nelze vyvolat uměle, ani na příkaz. Ve hře je až příliš mnoho vlivů: Psychický stav subjektu, vyspalost, míra jeho energie, energie v okolí, přítomnost tlumících záření (mobil, wi-fi), strach, vlastní očekávání, často ruší jen samotná přítomnost druhé osoby… A mnoho mnoho dalších.

Doporučila bych se tedy nechytat pouze tohoto jednoho zjištění (Protože logicky vzato, vědec který postupuje způsobem opakovaných pokusů nemůže dojít ani k jinému závěru, když nezahrne v úvahu to ostatní.) – i když vím že se ho povětšinou čtenáři chytat budou – a zaměřit se hlavně na uvedená fakta.

Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Příspěvky čtenářů“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Luboš 2013-12-25 03:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hlavne by som zvýraznil "Slované mají nadprůměrné genetické dispozice" myslím že je to veľmi dôležitá poznámka o ktorej sa moc nehovorí…..

Ikona diskutujiciho Hana 2013-12-25 06:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,máte naprostou pravdu..

Ikona diskutujiciho Tammy 2013-12-25 10:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Nevím, jestli je to jen můj pocit, ale přijde mi, že Brno a jižní Morava tak nějak celkově přitahuje nás "divné lidi" 🙂 Alespoň mě si takhle přitáhlo. Lidé se mě pak ptají, proč jsem se z ničeho nic přestěhovala zrovna tam a já nemám co říct, krom toho "No, měla jsem takový pocit, že tam jsem doma. Že tam musím jít." Ale všímám si i jiných lidí/projektů, co se angažují/rozjíždějí právě tady. A teď tohle.

Ikona diskutujiciho B 2013-12-25 13:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vím, že nic nevím. Sama som zažila pred rokom sériu informatívnych oznamov, zčista jasna, takých, že ma to nenechalo na pochybách o telepatii. Teraz je ticho.

Ikona diskutujiciho Lu 2013-12-25 15:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek Alue. Když jsem nedávno navštívil VÚT v Brně a Univerzitu Tomáše Baťy ve Zlíně, tak jsem si kladl otázku, kdo má zájem investovat miliardové částky do nových budov a výzkumných laboratoří, které jsou vybaveny nejmodernější technologií. V tomto článku jsem našel odpověď. Vědecký výzkum v posledních stoletích nabral na otáčkách a je v jistém smyslu fascinující, žel mnohdy na hranicích sebezničení celé lidské populace. Co poznávám jako hlavní problém, celého vědeckého úsilí dnešní doby, je opomenutí nebo vynechání duchovního rozměru, který se dotýká každé bytosti i vědců samotných. V dávných časech, kdy zde byl např. Hermes Trismegistos, byla věda v souladu s Duchem, místo chemie tu byla alchymie a místo astronomie astrologie. Základem každého poctivého zkoumání je poznat nejdříve sama sebe, pak se věci mohou ubírat správným směrem. Jinak patří dík vyšším inteligencím tohoto Kosmu, že udržují ve všem balanc, jinak by se už dávno lidstvo s mateřskou Planetou poroučelo do hlubokého sebezničení. Je dobře, že se Slované začínají probouzet. Máme se ještě na co těšit :-)

Ikona diskutujiciho Nika 2013-12-25 16:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško :-),

Ikona diskutujiciho feli 2013-12-25 21:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Agent Red 2013-12-26 13:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je teda paráda… Zas to někdo vyžvanil.

Ikona diskutujiciho dodino 2013-12-27 12:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tusite ze telepatia je mozna? Ze sa daju predvidat buduce udalosti? Chcete konkretne potvrdenie ze nieste blazni?

Ikona diskutujiciho Schmetti 2014-01-05 10:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle mě Tohle zkoumat nejde, to jsou energie a ne genetika

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek