Červené a žluté dveře: Zkušenosti a nebezpečí, které za touto „hrou“ číhá

2.8.2023 v Bytosti 12

Paranormální hra zahrnující hypnózu, s názvem Červené a žluté dveře, dorazila do našich končin ze zahraničí. První zmínky o této „hře“ pocházejí z roku 2015. Hra je založena na skutečných okultních praktikách a přestože ji nejčastěji hrají mladí lidé po večerech pro zábavu, rozhodně tuto praktiku nelze nikomu doporučit, protože se velmi snadno může nepříjemně zvrhnout.Přesný návod jak hrát hru Červené a žluté dveře zde nenajdete, účelem tohoto článku je seznámit vás s riziky a nebezpečími, kterým se vystavujete, pokud byste se rozhodli této aktivity účastnit.
Hra je založena na principu pokusné osoby, která se vydává do hlubin podvědomí a druhé osoby, která je jejím průvodcem a na celý proces dohlíží. Pokusná osoba je uvedena do hypnotického stavu, ve kterém začne vidět dveře různých barev, kterými prochází. Někdy se může dostat do exteriérů, kde místo dveří vídá barevná auta, nebo stany. Dveře mohou mít různé odstíny, mohou se tu vyskytovat i schodiště a padací dveře. Obecným doporučením pro pokusnou osobu je vybírat si světlé dveře a pohybovat se směrem nahoru, což by měl být bezpečnější směr. Zkušenosti však ukazují, že to není tak úplně pravda.
O seanci je známo, že se během ní mohou vyskytnout problémy. Jsou to například místnosti, odkud nevedou žádné dveře, místnost plná hodin která způsobí že se pokusný člověk dlouho nemůže probudit a záhadný muž v obleku, který cestovatele pronásleduje a ohrožuje. Tyto situace mohou vést k poškození pokusné osoby a vzniku traumatu. I přes tato známá rizika se stále najdou lidé, kteří tuto „hru“ zkoušejí.

Jak to funguje
Ústředním motivem seance je fakt, že pokusná osoba může během transu překonat určité mentální bariéry, které za normálních okolností oddělují člověka od jiných dimenzí a bytostí, které tam mohou číhat. Nepřipraveného člověka může však takové setkání psychicky zničit. Prostřednictvím hypnózy a procházení dveřmi je skutečně možné navázat kontakt s duchy a entitami, které sídlí v jiných sférách, ze kterých se k nám za normálních okolností nemohou dostat.
Seance je založena na skutečných metodách rituální magie, které jsou velice prastaré. Aktivita není pouhou hrou, nýbrž uceleným rituálem zahrnujícím konkrétní postupy pro určité situace. Není zde k dispozici pouhý obecný nástin pravidel, nýbrž jasná sekvence akcí, které je třeba provést v konkrétním pořadí. Dále pokyny ohledně prostředí a účastníků. Prostřednictvím rituální magie a uceleného postupu je skutečně možné, zejména pokud má daná osoba vhodné předpoklady, vyvolat mrtvé, navázat kontakt se záhrobím a otevírat portály do jiných dimenzí.
Situace, kdy si zejména nezkušení zvědavci a nezletilí pohrávají s rituální magií v domnění, že jde o psychologickou hru zkoumající hlubiny jejich vlastního podvědomí, je velmi nebezpečná a je spíše otázkou času, než se něco pokazí.
Mnoho jedinců hlásí, že se jim rituál nepovedl, nedokázali se uvést do změněného stavu vědomí a nic neviděli. Nejedná se tedy o instantní návod jak otevřít portál do světa duchů, pokusná osoba musí mít zřejmě určité předpoklady. O seanci se říká, že může vést i ke smrti pokusné osoby, což je velice nepravděpodobné. Avšak záchvaty paniky a hyperventilace jsou během hry velmi běžné, takže lidé, kteří trpí těžkými záchvaty paniky nebo astmatem, by hru vůbec neměli pokoušet i ze zdravotních důvodů.

Zkušenosti s hrou Červené a žluté dveře
Všechny doložené zkušenosti začínají podobně, proto se následující výčet soustředí zejména na popisy závěru seancí, kdy dochází ke komplikacím a následnému probuzení pokusné osoby.

Pokusný člověk pokračoval v hypnóze i po probuzení
„Nikdy jsme tu hru nebrali úplně vážně. Samozřejmě, že pokud máte depresi nebo jinou duševní poruchu, je špatný nápad to zkoušet. Měli byste znát i některé varovné signály, že něco není v pořádku. Pokud dotyčný pokusný člověk začne těžce dýchat, vytrhněte ho z transu. Měli byste to udělat tak, že ho plácnete přes obličej a řeknete mu, aby se probudil. Pokud to ale nezabírá, máte problém. Neexistuje jiný způsob, jak ho z transu vynuceně dostat. Musíte prostě počkat. Pak je tu ještě několik nebezpečí při hraní. Údajně když umřete během hry, umřete i ve skutečnosti. Některé způsoby, jak se to může stát: Pokud se tam objeví muž v obleku, vypadněte odtamtud. Může vás zabít. Pokud uvíznete v místnosti plné vody, zemřete.
Když jsem to hrál poprvé, nic zajímavého se nestalo. Narazil jsem sice na chlápka v obleku, ale ten mi nic neudělal. Ani u ostatních mých kamarádů se nic zajímavého nestalo, až do letošního roku, kdy jsem blbnul s jinými kamarády.
Asi po dvaceti vteřinách dal náš pokusný člověk ruce dolů, že je připraven. Průvodce se ho zeptal, co vidí. Řekl, že chodbu plnou dveří… zpočátku to probíhalo dobře, pokusný člověk potkal za prvními dveřmi západ slunce nad klidnou, krásnou loukou. Pak se průvodce zeptal, zda jsou v místnosti ještě nějaké další dveře a v tu chvíli šlo všechno k čertu.
Pokusný člověk řekl ano. Dveře byly bílé a tak vešel dovnitř. Před ním stál nějaký muž v obleku. Shodli jsme se proto, že by měl pokusný člověk hned odejít. Ten však řekl, že v místnosti nevidí žádné dveře.
V tu chvíli nám ztuhla krev v žilách. Snažili jsme se pokusného člověka přesvědčit, že tam dveře určitě jsou, ale nepomohlo to. Řekl, že se ten muž pohybuje směrem k němu. Zkusili jsme ho plácnout aby se probral, ale bez úspěchu. Začali jsme panikařit. Řekl jsem pokusnému člověku, že vedle něj je zbraň a že toho muže musí zabít. Na to mi odpověděl, že nemůže, protože vypadá jako jeho táta.
Řekl jsem, ať se znovu rozhlédne po dveřích, tentokrát tam jedny byly. Pokusný člověk vešel dovnitř a probudil se. To bohužel nebyl konec. Otevřel oči, sedl si ke zdi a obličej měl schovaný v kolenou. Zeptal jsem se, co se děje, a on řekl, že je v zámku.
Tehdy jsem si uvědomil, že hra ještě neskončila. Zeptal jsem se, co pokusný člověk vidí. Začal blábolit, že život nestojí za to aby žil, že se bojí že je v kleci a zeptal se, PROČ JSEM HO TAM UVĚZNIL. Plakal, třásl se a houpal se sem a tam. Nabídl jsem mu svou ruku, ale on na mě zakřičel: NEDOTÝKEJ SE MĚ! Zoufale jsem se ho ptal, kde je. Po chvíli řekl, že už je z toho venku.
Morální ponaučení zní, psychické bariéry existují a nesmíte je prolomit, protože se věci mohou velmi rychle zvrtnout.“

Pokusný člověk si s sebou ze seance přinesl temnou bytost
„Přistoupila jsem k oběma dveřím a podívala se na ně. Přede mnou byly červené a tmavě zelené dveře. Pravidla říkala, že je lepší se tmavým dveřím vyhýbat, ale na červených dveřích mi něco nesedělo. Červené dveře byly potřísněné nějakou černou tekutinou a všude na nich byly škrábance. Vstoupila jsem proto do zelených dveří.
Všimla jsem si něčeho v rohu, byly tam malé padací dveře. Pomalu jsem se k nim blížila a uslyšela jsem, jak se za mnou zabouchly ty zelené dveře, kterými jsem právě před chvílí procházela.
Přikrčila jsem se a otevřela jsem padací dveře. Ale hned jsem je zase zabouchla, protože jsem z nich slyšela tikot hodin. Dalším pravidlem této hry bylo vyhýbat se hodinám, protože mohou hráče uvěznit.
Průvodce mi řekl: „Tak dobře. Jestli už tu žádné dveře nejsou, vrať se k červeným dveřím a otevři je.“ „Dobře,“ řekla jsem. Pomalu jsem otevřela červené dveře, ale okamžitě jsem vycítila, že něco není v pořádku. Byla tam tma. Zastavila jsem se a žádala jsem průvodce, aby mě rychle probudil, protože přede mnou stál muž v obleku a široce se na mě usmíval. Cítila jsem, jak mi průvodce rukama třese rameny. Začala jsem sprintovat zpátky ke dveřím, kterými jsem vešla, ale zmizely. Muž v obleku se pomalu blížil ke mně a já vykřikla.
Najednou jsem otevřela oči a uviděla své dva přátele, jak se na mě ustaraně dívají.
Myslela jsem si, že tím hra skončila. Ale od té doby vidím, jak se na mě z dálky dívá ten muž. Každým dnem je blíž a nikdo jiný ho nevidí.“

Setkání s démony při hře Červené a žluté dveře
„Už jsem tu hru hrál předtím, takže jsem věděl, co dělám. Dokud jsem nevstoupil do jedné z místností, byla úplně modrá. Najednou všechno začalo blikat. Vyskočil jsem a křičel na své přátele „všechno bliká!“
Ukázalo se, že moje oči tikaly, jako bych měl nějaký záchvat, nebo posedlost. Nevíme, proč se to stalo.
Ten samý den jsem zkusil hrát znovu. Uviděl jsem ženu, která seděla u stolu, ale viděl jsem jenom její záda. Kamarádka, která dělala moji průvodkyni mi řekla, abych odešel z této místnosti, ale když jsem to udělal, žena se na mě otočila. Vypadala podobně jako jeptiška, ale co mě vyděsilo, bylo to, že neměla ŽÁDNÉ OČI. Jen černé koule místo očí.
O pár týdnů později jsem tu hru zkusil znovu. Viděl jsem tam dvoje dveře s visacími zámky. Jedny dveře se otevřely po zadání kódu 2222, ale když jsem vešel do místnosti a chtěl jsem se pak dostat zpátky, kód už neplatil a nemohl jsem se dostat ven.
Můj kamarád tu hru také vyzkoušel a skončil tak, že uviděl modrou místnost plnou očí, ale žádné dveře.“

„Jednou jsem to hrál se svou holkou a řídili jsme se všemi radami. S nikým jsem nekomunikoval, ale vešel jsem do místnosti plné lidí, kteří na mě zírali. Odešel jsem z té místnosti, aniž bych s nimi komunikoval, ale oni mě sledovali a já se na ně ohlédnul. Vzpomínám si, že jsem uviděl starou paní, šedovlasou, hubenou, v červeném výrazném oblečení. Řekla mi: „Ty sem nepatříš.“ Pak jsem cítil, jak mi úplně ochladlo tělo, zpomalilo se mi srdce a klesl tep. Pak mě probudili.“

Uvíznutí v pasti a paralýza pokusné osoby
„Poté, co můj bratr vešel do hypnózy, jsem se ho zeptala na několik dalších otázek. Když řekl, že vidí černé dveře, byla jsem v šoku, ale pokračovali jsme dál. Řekl mi, že se ohledně těch dveří cítí bezpečně a tak jsem ho nechala jít dovnitř.
Pak jsem se ho zeptala, co tam vidí, ale neodpověděl mi. Tak jsem se ho zeptala znovu, ale stále neodpovídal. Tak jsem ho rychle probudila.
Měl vytřeštěné oči. Zeptala jsem se, co se stalo a on řekl, že tam uviděl muže v černém obleku a všude byly hodiny. Byl tak vyděšený, že nemohl mluvit.
Během té doby, kdy mi neodpovídal, skutečně otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale nešlo mu to a taky sebou škubal. Tohle mě tak vyděsilo, že už jsme to nikdy znovu nehráli.“

Nutkání vrátit se zpět
Víceré zkušenosti pokusných osob popisují zvláštní potřebu vrátit se zpět do hry, přestože jejich zážitek byl děsivý. Jedna zkušenost psychicky nemocného člověka, který tuto seanci zkoušel, zahrnovala procházku po psychiatrické léčebně plné zohavených částí těl s mučírnou. Přestože jeho zážitek byl hrozivý a vrátil ho zpět do nejhorších fází jeho života, jako byl dětský pokoj kde vznikla všechna jeho nejhorší traumata a následná psychiatrická léčebna ve které pobýval delší dobu, po probuzení cítit urgentní snahu se vrátit, kterou popisoval jako pocit chybějící části své duše, kterou tam nechal. Kdo ho tam asi lákal zpátky a proč? A mohl skutečně přijít o kus duše?

Jiný experimentátor se při této hře dostal do exteriéru, kde viděl dům s temnými okny. Uvnitř domu byl starý muž, proto dům neprocházel, ale vydal se pryč od domu krajinou. Po cestě se zasekl v bažině a nemohl jít dál. Probudil se samovolně, aniž by do toho jeho průvodce zasáhl. I tento člověk, přestože se při jeho pokusu nestalo nic podivného ani děsivého, popisoval potřebu vrátit se zpět, jakoby tam něco ze sebe nechal a nyní byl neúplný.

Další zkušenost zahrnuje dívku, která uvízla v místnosti, kde byly jedny oranžové dveře. V místnosti se objevil nechvalně známý muž v obleku, který držel klíč od těchto dveří a začal ji pronásledovat: „… Snažila se s ním mluvit, ale nemohla. Ten muž vstal a šel k ní, tak jsem jí řekl, aby někam utekla. Ten muž ji pronásledoval, tak jsme ji vzbudili. To byl konec hry. Ale v noci se jí zdálo, že ten chlap v obleku jí řekl, aby hrála znovu a hodně na ni naléhal, aby se tam vrátila. Víte někdo, jak ty sny zastavit?“

Může být tajemný predátor v obleku Satan, který prostřednictvím „hry“ Červené a žluté dveře sbírá duše naivních obětí? Výpovědi svědků na to svorně poukazují.

Závěr
Přestože mnozí rozumbradové prezentují tuto hypnotickou seanci jako pouhou exkurzi do vlastní mysli, která sice může působit děsivě ale v podstatě je neškodná, ze zkušeností pokusných osob vyplývá závěr jiný. Pokud by šlo o pouhou hru s vlastní hlavou, jak vysvětlíme, že se hráči setkávají se stejnými pastmi, riziky a osobami. Mohou to být archetypy? Proč ale vypadají stále stejně? Pokud by muž v obleku měl symbolizovat obecně nebezpečí, měl by pro každého člověka vypadat trochu jinak. Protože ale hráči popisují totožné osoby, jako je stará žena v šatech a pronásledující muž v obleku, lze předpokládat, že se jedná o bytosti, které v těchto dimenzích přebývají, nebo dokonce cíleně číhají na to, až se k nim nějaký hráč dostane. Lákání a naléhání, aby se vrátili zpět, pak může být udička, kterou se pokoušejí znovu dostat k potenciálním obětem, které jim během seance unikly.

Pokud se dostanete do situace, kdy vám bude někdo tuto hru nabízet, v žádném případě se neúčastněte, zejména pokud jste slabí na nervy, náchylní k depresi, slabí na srdce, máte problémy s dýcháním, či trpíte na záchvaty. Problémy, které byste potom mohli řešit, mohou být velmi nepříjemné a mohou se s vámi táhnout dlouho po experimentu.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Danny 2023-08-02 08:32:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak o tomhle jsem ještě neslyšela, mazec. Za mých mladších let se varovalo před drogám, teď před amatérskou hypnózou. Pokrok nezastavíš. Bez ironie.

Ikona diskutujiciho Eva 2023-08-02 12:12:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Celý článek zní hodně děsivě, že tohle vůbec někdo zkouší,nechápu. Ale je dobře, že se o tom píše.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-08-02 17:36:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to se spíš podoba astrálnímu cestování ty dveře jsou brány do jinych dimenzí kam duše může projit a ten člověk v obleku je agent co to tam hlídá a pozor je jich i víc ale jejich schopnosti sou omezené proti probuzeným duším toho moc nepodniknou a rači se klidí z cesty těm co ví jak to v astrálu funguje ale taková naivní duše co ani neví kde je tak do té rádi pustí a způsobí jí trauma vždyt vy taky přeci astralně cestujete všichni a v astralu si představujete dveře do jinych dimenzí

Ikona diskutujiciho dodo 2023-08-03 06:10:39
Ikona diskutujiciho
sipka

No a v tom je problém. Na prechádzky do vyšších úrovní bytia musí byť človek vybavený vedomosťami ako to robiť správne. Tieto znalosti sú dávno stratené. Naposledy to vedeli v starodávnom Egypte, kde sa to učili v špecializovaných školách minimálne 21 rokov(!). Na konci výuky robili skúšky pri ktorých mohli aj zomrieť. Adepti, ktorí prešli skúškami sa stali kňazmi. Ako to už býva a história je toho plná, celá kňažská trieda, ktorá tieto veci ovládala bola vyvraždená skupinou ľudí, ktorí chceli vládnuť Egyptu a užívať si bohatsvo namiesto nich. Náhradou týchto znalostí bolo niečo, čo v súčasnej dobe nazývame astrál kde adpeti môžu komunikovať s kýmkoľvek a nie je na to potrebná „práca na sebe“, teda tá 21 ročná výuka kde sa učili ovládať tieto sily. Mnohí pred týmto varujú pretože vedia, že astrál je negatívna sila, ktorá vytvára pokrivené učenia a vedie celé ľudstvo do záhuby. Pri troche snahy je to vidieť na tom, čo sa okolo nás deje. Odkaz na túto vec je aj v Biblii, ktorá zakazuje akýkoľvek kontakt s okultizmom a je na to dobrý dôvod.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-08-03 10:24:31
Ikona diskutujiciho
sipka

v astrálu tam to chce hlavně jasnou a klidnou mysl protože tam se každá myšlenka realizuje tihleti lidé nevijou do čeho jdou zkušeny cestovatel by toho chlapa v černém prostě myšlenkou vymazal obyčejným lidem to způsobí maximalně noční muru a nějaky ten nervový otřes ale nemyslím si že by se stoho lidi zblaznili tahle hra je taková rozporuplná umožní lidem nahlédnout za mantinely ikdyž je to trochu vyděsí ale duše je nesmrtelná nic se stát nemuže

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-08-03 17:59:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Astrální cestování probíhá ve spánku. Tohle je vlastně řízená hypnóza, ten člověk nespí. Normálně u toho odpovídá na otázky.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-08-03 19:56:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Prechádzky v astráli počas spánku nevadia, vtedy je mysel chránená, dalo by sa povedať, že má zapnutý filter. Horšie je to v tých iných prípadoch kedy sa astrál používa ako informačné pole. V nedávnej minulosti boli časté spiritistické seansy pri ktorých vyvolávali duchov zomretých a komunikovali s nimi. V súčasnosti sú to rôzni channeleri, vedmy, proroci, atď.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-08-03 21:25:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám pocit, že si veřejnost astrál a astrální cestování hrozně dramatizuje. Mě se tam nikdy nic zlého nestalo. Ani jsem nepotkala nic co bych vnímala jako ohrožení. Je to tam naopak moc krásné.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-08-04 06:40:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikto nepociťuje ohrozenie z astrálu a v tom je ten vtip. Dokonca sa zdá, že ho každý vychvaľuje ako napríklad Helena Petra Blavatská, ktorá zdokonalila svoje zručnosti v cestovaní astrálnou rovinou a obnovila teóriu o Akášických záznamoch.
Nebezpečenstvo sa skrýva v tom ako sa interpretujú slová a myšlienky odtiaľ pochádzajúce. Nedávno sa tu preberalo Tajemství Amenti, ktoré odtiaľ pochádza. Takéto učenia sú zničujúce. Práve kvôli takýmto učeniam bola vypálená Alexandijská knižnica ako najväčšie a koncentrované miesto ezoterických učení (v súčasnoti plne obnovená UNESCO-m na pôvodnom mieste). Len pre zaujímavosť, ústavu UNESCO napísal člen Scull and Bones, takže si asi dokážete predstaviť čo sa tak môže nachádzať v tej knižnici.

Vynikajúci popis astrálneho sveta, ktorý objasňuje princíp „zla“ je tu:
https://wandsofhorus.ru/seth-factor

Oplatí sa prečítať ukážku takého pokriveného učenia od Simona Magusa (zakladateľa gnosticizmu).

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2023-08-03 19:14:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to máš aluško sice pravdu že ten člověk nespí ale vědomím je jinde jeho duše je jinde podle mě duše vystoupila z těla -)) jakou máš ty teorii a pak tam sou různé dveře které buh ví kam vedou

Ikona diskutujiciho Vendy 2023-08-10 20:57:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemohla jsem si pomoct, ale článek mi silně připoměl různý, dneska hojně rozšířený, rituály spojený s plodností, početím, matkou zemí, těhotenstvím,…. Nezdá se na tom zpočátku nic špatně, ale pak mě zarazilo že u toho používají nějaký karty, techniky k uvolnění, což mi připomínají spíš hypnózu a hojně využívaný „pití rituálního kakaa“. Mám z toho celýho pocit, že tyhle rituály jsou špatný, ale klasicky se na oko tváří jak jsou bezva

Ikona diskutujiciho Tiana 2023-10-27 02:10:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Brrr, to byl ale nápad číst tohle v noci. Už jen ta úvodní fotka je děsivá. Teď se budu bát usnout, abych toho chlapa v obleku neviděla ve snu. 😅
Jinak jsem celkem skeptik – věřící, mám i nějaké ty nevysvětlitelné zážitky, ale přesto skeptik. Ale nikdy jsem podobné hry nebrala jako hry, neúčastnila se jich a radši jsem byla za sraba, co trhá partu, protože aniž bych o tom četla někde, tak mi vždy něco říkalo, že takovéto hry nejsou zrovna košer.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek