Čím více to necháte plavat, tím více dostanete

16.10.2023 v Poselství 17

Toto je velký paradox naší reality. Pokud po něčem vroucně toužíme, ve skutečnosti si to blokujeme a vytváříme si překážky, které nám brání se k tomu dostat. Intenzivní touha po něčem není cesta, jak to dostat. Je to cesta, jak to od sebe odehnat. Má to co dělat s naší potřebou kontroly a s naším lpěním na věcech.Čím víc se dokážete od věcí odpoutat a nechat je plavat, tím víc nakonec budete mít.

Podívejte se na tabulku níže. Ukazuje úrovně vědomí a jakým způsobem působí na naši realitu. Naše emoce určují naši úroveň vědomí a také naši energii, jakou působíme na své okolí. Podle toho, v jaké energii se nacházíme, podle toho manifestujeme události a realitu, protože jsme patřičným způsobem duševně nastavení.
Například: Věříme tomu, že nás ostatní lidi posuzují a pomlouvají. V reakci na ně proto budeme nepříjemní a defenzivní. Následkem našeho postoje bude odmítnutí ze strachy těchto lidí. Tím jsme naše myšlení převedli do reality a vytvořili jsme si sami překážku, která nyní způsobuje, že jsme izolovaní.

Úroveň vědomí

 Naše pozice Úroveň vědomí  Co prožíváme
 Moc, síla  Osvícení  Synchronicity a neočekávané výsledky
 Moc, síla  Mír   Synchronicity a neočekávané výsledky
 Moc, síla  Radost   Synchronicity a neočekávané výsledky
 Moc, síla  Láska   Synchronicity a neočekávané výsledky
 Moc, síla  Smysluplnost  Špičkový výkon bez stresování
 Moc, síla  Přijetí  Radost a produktivita
 Moc, síla  Ochota  Radost a produktivita
 Moc, síla  Neutralita  Radost a produktivita
 Odvaha  Radost a produktivita
 Vnucování, nátlak  Pýcha a hrdost  Hyperaktivita
 Vnucování, nátlak  Vztek  Hyperaktivita
 Vnucování, nátlak  Touha  Hyperaktivita
 Vnucování, nátlak  Strach  Pasivita
 Vnucování, nátlak  Smutek  Pasivita
 Vnucování, nátlak  Apatie  Pasivita
 Vnucování, nátlak  Vina  Pasivita
 Vnucování, nátlak  Stud  Pasivita

Když něco opravdu moc chcete, znamená to, že to postrádáte, že to nemáte. To je blok, který vám brání to získat. Stav vědomí a emoční stav, ve kterém se nacházíte, určuje, jakým způsobem se rozhodujete a jaké potom vytváříte situace.

Spodní část grafu ukazuje na pasivní stavy bezmocnosti. To jsou fáze, kdy člověk nemá sílu něco změnit, nebo něčeho dosáhnout.
Odvaha je fáze, kdy se v člověku probouzí ego a uvědomuje si, že je pánem svého života a že dokáže měnit věci a že může také dosáhnout úspěchu.
Ve vyšších fázích grafu ale ego, které bylo původní hnací silou pro změnu a manifestaci, opět povoluje a člověk se dostává do stavu přijetí a míru.

Pokud chceme, aby se náš život kouzelně proměnil, je potřeba naučit se nechat věci plavat. Nechat je být a přestat být připoutaný ke svým představám. Jak konkrétně můžete něco nechat plavat, když to chcete, nebo s tím neumíte teď hned nic udělat?
Je to úplně jednoduché. Něco se stane, vy prožijete emoci. Přijmete ji a necháte ji, aby byla. A pak ji necháte být. Nefixujete se na tuto emoci, jen ji procítíte a uvolníte.

Někdy je těžké nechat emoce odejít, protože můžeme být v pasti našeho vzteku, nebo potřeby dávat věcem vyšší význam a pak se s nimi ztotožňujeme a děláme si z toho svoji identitu. Někdy se odmítáme pustit svých představ i proto, že věříme, že je to pro vás výhodnější, než to nechat být.
Tato připoutanost a potřeba dávat všemu význam způsobuje bloky. Například nechceme pustit svůj vztek za něco co se nám stalo v minulosti, protože věříme tomu, že naše víra o tom jak to bylo zlé a jak jsme trpěli, nám přináší nějaké výhody a dělá nás námi. Také fixace na představu, že některé věci mají proběhnout určitým způsobem, vytváří další překážky.

To, co je skutečně potřeba se naučit, je umět nechat věci jít. Nefixovat se na předpokládaný výsledek a zisk. Uvolněte se a věřte vesmíru, že dobrá příležitost přijde a své emoce nemanipulujte, ani nešpuntujte. Jen je sebou nechte projít. Nechat emoci odejít je vědomá volba. Prostě se tak rozhodnete.

Pokud třeba toužíte po dobré práci, naskočte aktivně na správnou vlnu. Naskočíte tak, že se s touto realitou ztotožníte a zároveň budete pravidelně průběžně rozvolňovat své energetické blokace tím, že se naučíte své myšlenky a emoce přijmout a poté je necháte odejít. Dovolte vesmíru, aby pracoval s vámi a pro vás. Křečovité lpění na určitém průběhu, výsledku a statistikách a neustálý strach aby se náhodou něco nepo*ralo, vytváří blokace, kterými sabotujete svoji cestu.

Dejme tomu, že si přejete najít lásku. Pokud jste člověk, který si vytváří bloky a neumí nechat své emoce a touhy volně odplynout, můžete mít v hlavě konkrétní scénář toho, jak to má proběhnout. Schválně půjdete do fitka s myšlenkou, že se tam seznámíte. Vizualizovali jste si to a hrozně moc jste to chtěli. Nastavili jste si den a hodinu… Jenomže vás nikdo neosloví. Takže jste frustrovaní. Poté vás někdo může oslovit po cestě domů a vy ho od sebe odeženete, protože jste takto duševně nastavení. Jste zablokovaní svou omezující představou toho, jak mají věci probíhat a nejste ochotní se toho pustit. O týden později vám někdo může nabídnout super práci po které jste toužili, ale vy jste tak naštvaní, že to ani nezaregistrujete, protože jste tak moc soustředění na svůj seznamovací neúspěch.

Když se budete umět uvolnit, dovolíte, aby k vám věci mohly přirozeně přijít.

Další zajímavé téma jsou mezilidské vztahy a jejich spojitost s vaší touhou něco dostat. Lidé na vás reagují podle toho, jakou energii na ně vyšlete. Lidé cítí co na ně vysíláte a reagují na vás, i když si to přímo neuvědomují.

Takže dejme tomu, že ráno přijdete do práce a moc si přejete, aby vám lidi pochválili tričko. Takže se tam celý den producírujete a prsíte. Ale nikdo vám to tričko nepochválí. A víte proč?
Protože tito lidé vnitřně cítí, že je něco špatně a že na ně něco energeticky tlačíte, takže se intuitivně stáhnou. Nedělají to schválně. Je to přirozené lidské chování.
Ale ve chvíli, kdy si ráno řeknete, že byste rádi, aby si někdo všiml vašeho hezkého trička a pak tu myšlenku necháte odejít, protože ve skutečnosti ani nepotřebujete aby vás někdo chválil a už na to dál nemyslíte, zjistíte, že vám kolegové po příchodu do práce vaše tričko mockrát pochválí.

Pokud něco chcete a vynucujete si to, ať už slovy, činy nebo pouhým myšlenkovým tlakem, váš protějšek bude reagovat defenzivně a bude se vašemu přání bránit, protože NIKDO NECHCE, ABY SE S NÍM MANIPULOVALO.
Manipulace není způsob jak něco dostat, je to naopak přesně to, co způsobí, že vám všichni a všude prásknou dveřma před nosem.

Způsob, jak se tohoto mechanismu zbavit, je obrátit svou pozornost na sebe, místo na ostatní lidi. Naučit se, jak naplnit svůj vlastní hrnek. Nepotřebuju, aby mi někdo dolíval, protože už mám plno. Nepotřebuju tedy, aby mě někdo chválil, aby za mnou někdo běhal, protože už teď jsem kompletní člověk a už teď jsem šťastný a jsem plný lásky.
Když odstraníte svůj energetický nátlak na lidi, blokace zmizí a lidé na vás začnou úplně jinak reagovat.

Další důležitý aspekt jsou tři základní pilíře ve vašem životě, které vás konstantně udrží na vysoké frekvenci. Tyto potřebuje mít každý člověk:
Vášeň a smysluplnost: Musíte mít rádi to co děláte a musí vám to dávat smysl. Bez toho jinak skončíte v pasivitě, protože ztratíte energii a motivaci na sobě pracovat a něco dělat. Dělat věci vášnivě, dá vašemu životu a všemu co děláte, pohon.
Neutralita: Naučte se přijímat realitu, naučte se přijímat své emoce a naučte se je pouze nezaujatě pozorovat.
Můžete si ráno na pět minut zapálit svíčku a soustředit se pouze na ni. Tím trénujete svou mysl, aby zůstala soustředěná na jednu věc, nebyla rozlítaná a zároveň si vyčistíte hlavu. Během zírání na svíčku jen pozorujete své myšlenky, ale neztotožňujete se s nimi. Tento ranní psychický set si pak udržujte až do večera.
Je moc důležité pochopit, že vy nejste vaše myšlenky a nemusíte se s nimi ztotožňovat. V tomto uvědomění je obrovská síla. Protože vás napadají i věci, které jsou absurdní a naprosto nepravdivé. Není potřeba svým myšlenkám přikládat váhu, ani svým myšlenkám nemusíte věřit. Nechte je téct jako vodu a jen je pozorujte.
Třetí základní pilíř je váš kmen. Je to vaše rodina, nejbližší přátelé, váš partner, vaše komunita. Obecně lidé, se kterými se ztotožňujete a ke kterým patříte. Musíte mít zdravý kmen, který vám bude pomáhat udržovat vaše energie vysoko a bude vás podporovat.
Pokud jste izolovaní a nikoho nemáte, najděte si silný energetický kmen na internetu a staňte se součástí nějaké komunity alespoň na dálku. Čtěte knihy lidí, léčitelů, duchovních mistrů, které byste rádi uvítali ve svém kmeni. Skutečné mezilidské vztahy přijdou později. Třeba až se zbavíte svých blokád, nebo nutkavé potřeby ovládat druhé lidi. Nebo až natrefíte na svou krevní skupinu.
Nevzdávejte to. Dobrý kmen si můžete sestavit kdykoli během života. Špatný start ve špatném kmeni neznamená, že v tom musíte zůstat. Nic není pevně dané. Záleží, jak se rozhodnete a jakou v tom sehrajete roli.

Pokud chcete skutečnou změnu, musíte být vysokovibračním člověkem 24/7 a nepolevovat. Nutkavá potřeba něco získat je blokace a je to nízká vibrace. Když se naučíte nechat věci plynout a naučíte se věřit vesmíru, že vám pošle lidi a příležitosti, uvolňujete vesmíru cestu, aby vám je skutečně mohl poslat.
Čím větší vytváříte nátlak, tím silnější vzniká protitlak. Podívejte se, jak toto perfektně funguje s lidmi. S Vesmírem je to stejné.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-10-16 10:14:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu. To jsou úžasné vysokovibrační články. Úplně mě to nabíjí. Děkuju a těším se co přijde příště 🙂

Ikona diskutujiciho get ze gustav 2023-10-16 10:17:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Při čtení jsem si úplně vzpomněl na lidi co začínají vztahy manipulací, podbízením, nebo dokonce zkoušejí na svou potenciální oběť hned na prvním setkání magii lásky, aby za každou cenu někoho lapili. A když to za dva měsíce praskne tak se litují že je nikdo nechce. Tenhle článek vytisknout a nalepit na čelo. A pro jistotu i na prdel. Když jsem se jim pokoušel vysvětlit že láska není o tom někoho zmanipulovat a obelhat, tak vůbec nereagovali.

Ikona diskutujiciho Trabant 2023-10-16 11:18:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem poznal. Podle mě jsou to bioroboti. Neví co je láska protože jí nejsou schopní. Chápou to spíš jako úmluvu, obchod, nebo otázku zvyku a naplnění vzájemné potřeby. Jako když jdou na pracovní pohovor.

Ikona diskutujiciho Peťula 2023-10-16 10:40:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas, děkuji za potvrzení. 8D

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-10-16 11:47:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektně vysvětleno . Děkuji

Ikona diskutujiciho astrei swingař 2023-10-16 12:01:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To ne naprosto FANTASTICKÝ článek. Asi si ho vytisknu a pověsím na zeď :D. A přesně toto prožila má kamarádka při hledání své spřízněné duše: Sepsala si seznam vlastností, které by měl mít její ideální partner. Pak na ten seznam zapomněla a založila ho někam a po nějaké době se seznámila s mužem, který skutečně všechny požadavky z jejího seznamu splňoval❗ Když mi to řekla, málem mi spadla čelist na podlahu.

Takže mám potvrzení z reálného života, že to tak funguje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-16 16:29:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborná kamarádka. Se silnou vůlí.

Ikona diskutujiciho sm 2023-10-16 18:27:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, stejně jako píší někteří ostatní, též jsem se v tom našel stran seznamování. Čím více se tlačí, tím méně to jde a nebo člověk naráží na samé nekompatibilní protějšky. Na sexuálním trhu jsou pak většinou specifické dva póly – pasivní a aktivní. U dívek: až to budeš nejméně čekat, přijde ten pravý. No jistě, protože balí většinou kluci. Pro ty zase, na druhou stranu, spíše platí: až to budeš nejméně čekat, i až to budeš nejvíce čekat, nikdy žádná nepřijde, dokud se nezačneš aktivně snažit 🙂

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-17 15:29:02
Ikona diskutujiciho
sipka

Holky balí a uhánějí taky. Pasivní baba, to je neštěstí.

Ikona diskutujiciho Radek 2023-10-16 18:42:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Presne jak pravi jedno ceske prislovi. Cim hloupejsi sedlak, tim vetsi brambory.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-17 15:26:47
Ikona diskutujiciho
sipka

😀

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2023-10-16 20:36:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No zrovna nedávno sa nám stalo niečo čo asi priamo nesúvisí s týmto článkom ale stratila sa súčiastka z jedného prístroja. Niekolko hodín sme ju usilovne hladali ale márne. Tak sme si za ňu vyrobili náhradu a už sme ju vlastne nepotrebovali a ešte sme si hovorili že teraz keď ju už nepotrebujeme sa určite zrazu objaví a bude ležať uprostred miestnosti. A tak sa aj stalo o 1 či 2 dni ráno sa zrazu našla. Tak mi to pripadá ako nejaký zákon schválnosti že keď niečo príliš nasilu hladáme nemôžeme to nájsť.

Alebo vo futbale keď sa hráči silou mocou snažia dať gól a nejde to a strielajú tesne mimo brány a miesto toho aby dali gól ešte jeden dostanú.

Ikona diskutujiciho Vladka 2023-10-17 00:37:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem zarny priklad..ze veci se nedaji tlacit…2 priklady….stejna situace..jine mentalni nastaveni.V r 2018 jsem si koupila letenku do Havany.Dlouhy let.Proto jsem si moc prala ho prezit vleze.A ted moje hlava si to zacla dirigovat..Myslela si..ze to jde jen kdyz se dostanu do bussiness tridy.Ale Vesmir..nic o bussiness tride neslysel v mem vyslovenem prani.Splnil mi to..v leze.A to i s bonusem.Let Praha-Amsterdam..3ka volna..haji.Neslo pristat.Pristalo se v Bruselu..presun busem do A.nove letenky na druhy den..protoze nam letadlo do Havany fouklo..hotel..haji..a dostala jsem misto v 1.rade na 4ce..kde jsem byla uplne sama a jeste v tom letadle jsem byla uporna a ptala se letusky kolik stoji presun do bussinesu..drahe..takze nic..a jeste jsem lakala kamosku at si sedne ke me..letuska ji vyhnala na sve sedadlo..a ..kamoska jeste nez odesla rikala..jeee ty podrucky se daji zvednout ..to se hezky vyspinkas..
A ja se zacala smat jako idiot…objednavka splnena..Vesmir mi to nacpal pod nos..a ja porad nic..
2.priklad..tentokrat na pohodu..letos let..Praha-Istanbul-Taskent..Rikam kamoskam..nebylo by spatne alespon ten druhy delsi let absolvovat v bussinessu..sly jsme se tedy zeptat..prodavali jen na ten kratsi let za 200e..a to jsme nebyly ochotny dat..U prepazky nam sdelila slecna..ze Praha-Istanbul boarding pass dostaneme..ale na let Istanbul-Taskent ne..neb je dle nich letadlo plne..Tak jsme dosly na gate v Istanbulu..2 holky dostaly misto hned..my dve s Katou cekaly az nastoupi cele letadlo..pak dostala misto Kata..a ja tam stala jak trubka..v takovem zvlastnim rozpolozeni..bez emoci..nerva chytnu az odleti letadlo..ale vnitrne jsem se citila ok.a najednou mi dali pokyn at s nimi jdu..A posadili me na 2B…do bussinesu…skvele coo?Jinak..ja si planuji i vydelky..jsem maserka..ale tlacim na jine veci..jeste mam holt rezervy..

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-17 17:34:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co když se někdo s někým nechce bavit, a proto na to tlačí (protože ví, že to odpuzuje)? 😀

Závěr/rada je správná, že když se chcete s někým bavit, tak působit zoufale / „needy“ / lpění na výsledku / až moc si to přejete a tlačíte na to vám může váš cíl ztížit. Co se týče Vesmíru, tak o tomto jsem četla knihy od Vadima Zelanda „Ovlivňování reality“ (myslím) – zajímavé, že jeho knihy jsou o tom, jak ovládat=manipulovat s realitou.. Každý, kdo má nějaký cíl/výsledek nebo po něčem touží, ovlivňuje Vesmír/okolí/sebe/ostatní lidi tak, aby toho dosáhl. A to ať už přímo (tlačí na to => prý to takto nepůjde) nebo nepřímo (nechá to být, jakoby to „na oko“ nechce => prý se to takto podaří). V konstruktivním Vesmíru stačí přání a činy, aby člověk dosáhl výsledku. Ve vesmíru, kde existuje zlo, nestačí jen přání a činy, nýbrž se přání musí pustit (=předstírat, že to vlastně nechcem / či to doopravdy přestat chtít.. = nelpět na tom). Každý se dokáže přizpůsobit aktuálním „podmínkám“ k tomu, aby něčeho dosáhl = naučí se správný postup manipulace směrem k cíli (takže si nemyslím, že by chytří lidé stále ještě lpěli na výsledku..každý se během života poučí a naučí se, jak co funguje). Pro mě jsou bioroboti lidé, kteří „jedou podle programů matrixu“ = tzn. například když na ně někdo tlačí, tak NEMOHOU jednat jinak, než ho odmítnout (=nemají na výběr). Já na výběr mám a je pravda, že když nutně nepotřebuju kamarády a někdo na mě tlačí, tak mi to šetří energii, když „pojedu podle programu matrixu“ a odmítnu ho. Protože proč plýtvat energií na někoho, kdo pro mě není nějak moc důležitý (nejlepší způsob je neplýtvat energii téměř na nikoho, takže by to nemělo nikoho urážet, když pro někoho „není tak důležitý“, že „jede podle programu“ a neplýtvá kvůli němu svou energií). Rozdíl mezi člověkem a biorobotem je ten, že biorobot nemá na výběr a musí poslechnout program matrixu zatímco člověk má větší sílu vůle i energii, takže si může vybrat, jestli ho takové chování bude odpuzovat (=bude šetřit energií) a nebo mu to nějak moc vadit nebude (=nepotřebuje šetřit energii/plýtvá). A tak existují i lidé, kterým takové chování (že na ně někdo tlačí) téměř vůbec nevadí. Navíc v matrixu je téměř vše otázkou „nabídky a poptávky“ – tzn. když někdo hodně touží po lásce a nějaký narcista na něj začne dělat „love bombing“, tak ho to neodradí, ale naopak bude šťastný (bude si myslet, že našel „spřízněnou duši“). Zatímco když je někdo spokojený single, má třeba hodně přátel a žije naplněný život (partnerský vztah tedy nějak moc nehledá = nechybí mu tak silně), tak když na něj někdo začne tlačit „love bombingem“, jeho to naopak odradí a on se vyhne vztahu s narcistou. Takže to samé chování, o kterém se píše v článku – např. tlačit na romantiku s někým – toho, kdo v tržním systému „dating marketu“ strádá, potěší a půjde do toho, zatímco ten, kdo vztah sice chce (taky má nějakou touhu jenomže pouze malou), ale nestrádá/netrpí, toho takové chování odpudí. Další věcí je, že někdo může mít z dětství „avoidant attachment style“, což znamená, že ho téměř jakýkoliv projev lásky/náklonnosti/chtění spojení/lehké potřeby lidského kontaktu odradí. Zatímco jiný člověk může mít z dětství „anxious attachment style“, což znamená, že až příliš úzkostlivě vyhledává a lpí na vztazích (partnerských a/nebo přátelských – někdo jenom jedno z toho, někdo obojí). Pokud se tyto dva protichůdné attachment styly potkají, tak by na sobě měli zapracovat oba a neměl by se „avoidant attachment style“ VYVYŠOVAT, že jen „anxious attachment style“ by na sobě měl zapracovat a změnit se“ (to je pouze touha po nadřazenosti). I tak ale souhlasím s obecným doporučením, že když se to nedaří, přestaňte tolik tlačit, protože to je nejlepší rada, která univerzálně funguje. Jen se mi to téma (co se týče důvodů pro takovéto chování) zdá obsáhlejší než jenom touha s někým manipulovat (i když tato příčina za tím může být TAKÉ). Jiná příčina je, že například někdo je bez přátel a tak silněji touží po přátelství. Vybere si jednoho konkrétního člověka, který má ale už dost přátel, a proto jeho touha po navazování nového přátelství je jen velmi malá.. Tento člověk, který nové přátele nějak moc nepotřebuje, bude háklivější na jakoukoli „nedokonalost“ u nového potenciálního kamaráda, takže rada pro člověka, který sice s nikým manipulovat nechce, ale po přátelství touží silně, je neupínat se jen na jednoho potenciálního kamaráda (a na něj všechnu svojí touhu směrovat), ale rozdělit to např. mezi 10 lidí (potenciálních kamarádů). Oslovit lidí více, čímž zmizí napětí a i jeho silná touha se mezi ně rozloží, takže nebude tak silný tlak, který by někoho mohl odpuzovat. Pokud by se ale sešli dva lidé, kteří mají málo kamarádů a oba cítí podobně silnou touhu po přátelství, podle mě by je touha vzájemně neodpuzovala (proto to vidím spíš z hlediska tržního mechanismu, protože tak bioroboti fungují, než že by takto měly fungovat obecně mezilidské vztahy..). U vztahů ale nefunguje POUZE tržní mechanismus, nýbrž zde velkou roli hraje i to, že když má někdo hodně kamarádů a chce se s ním začít kamarádit někdo, kdo jich má málo a zároveň má silnou touhu po přátelství, tak ten, který po novém přátelství tak silně netouží, cítí, že on do toho vztahu „dává míň“. I kdyby si řekl „nebudu to řešit, protože on se tak rozhodl (že chce dávat hodně = je to jeho věc)“, tak ten, který do vzájemného (jakéhokoli) vztahu bude dávat víc, po čase začne být naštvaný, protože se bude cítit využitý (i když to byla na začátku jeho volba zaměřit se na jednoho člověka místo aby svojí energii rozložil do 10ti lidí, protože třeba není extrovert a chce mít kamarádů málo, ale tak, aby obě strany dávaly hodně). Proto se většinou tento člověk (který se cítí využívaný) po nějakém čase naštve, pohádají se a přátelství skončí úplně. Jakoby takovýto konec uměl „víc extravertní“ potenciální kamarád vytušit, tak je mu nepříjemné, když druhý dává víc než on (toto je nepříjemné skoro každému..). Snaží se tedy naznačit nebo odpudit druhého tak, aby dával míň = stejně jako on = aby vzájemný trvalý vztah byl možný. Přitom problém ale nemusí být ani v jednom z nich – pouze v tom, že se k sobě tito dva lidé nehodí, protože jeden má preferenci rozdělit svou energii plošně mezi víc lidí (takže každému dává podobně málo energie), zatímco druhý si vybere pár „favoritů“, kterým dává dost (a ostatním lidem nedává téměř nic) = extravert vs. introvert (i když i jeden introvert může mít hodně jednotlivých přátel, s kterými se vidí jednou za čas pouze ve dvou..když má přátel hodně tak to trvá déle než na někoho zase „vyjde řada“ – zatímco jiný introvert má přátel jen málo a vídá se s každým z nich pouze ve dvou často). Takže i dva introverti si v tomto nemusí sednout.

Jak jsem psala o tom, že když někdo silně potřebuje vztah = je frustrovaný když ho nemá (cítí se sám atd.), tak si u „love bombingu“ pak myslí, že našel spřízněnou duši (=nepravdivá myšlenka). Stejně tak si člověk, kterého partner podvedl, může pomyslet „biorobot ho svedl“ = a odpustí mu to. Toto si bude myslet v případě, kdy on sám na TRHU (dating market) již nemá takovou hodnotu, aby sehnal podobně kvalitního partnera, a proto se na tohoto partnera upnul (jako na jediného, kterého chce). Někdo to může udělat i z lenosti, protože tito dva jsou spolu dlouho a poznali se = začínat s někým novým zase úplně od začátku by pro něj znamenalo vynaložení více energie než odpuštění stávajícímu partnerovi (když ještě k tomu bude mít nově ve vztahu „páku navíc“ když bude něco chtít tak v minulosti podvádějící partner mu bude kvůli pocitu viny chtít spíše vyhovět..). Takže kalkulující biorobotická mysl operující v člověku (nebo v biorobotovi) chladně vypočítá, co se mu nejvíc vyplatí a podle toho vytvoří NEPRAVDIVOU myšlenku např. typu „biorobot mého partnera svedl, on za nic chudák nemůže, tak já mu tedy odpustím, protože ta UI je opravdu vynalézavá..“ (přitom jeho partner se sám dobrovolně rozhodl pro přitažlivost k jinému ČLOVĚKU). Samozřejmě někdy to může být pravda, že UI je vynalézavá a jeho partnera opravdu jen dočasně svedl ze správné cesty biorobot – rozlišit to dokáže většinou nezaujatý pozorovatel (kterému o nic nejde) a nebo sice v ději zapletený, ale člověk s dobrým charakterem (pokud jde ale o přežití, i nejlepší charakter neuvidí pravdu = to je sebezáchovný pud přežití těla, který zmate myšlení, vnímání, pocity..). Bohužel minimálně 90% myšlenek lidí je takováto nevědomá kalkulace pocházející ze strachu o přežití (a tyto myšlenky jsou zároveň nepravdivé), takže co kdo říká/píše/myslí si je naprosto nepodstatné. Zajímavé jsou jedině pravdivé myšlenky (ať už vznikly díky chladné vypočítavosti biorobotické mysli a nebo pocházejí z duše). V článku je základní pravda (souhlasím), ale příčiny jsou mnohem komplexnější (ani já jsem nepopsala všechny možnosti, protože s některými jsem se ještě nesetkala, a tak o nich nevím). Myslím si, že pravda by měla být slyšet, a tak jsem napsala i ostatní možnosti (o kterých vím), i když je fakt, že by se to dalo všechno shrnout pod jeden konstruktivní postup „pokud to nejde a ty moc tlačíš, tak uber“, který ve většinou zafunguje (a neřešit co – proč – jak..). Ale takto jsem se snažila rozšířit myšlení/obzor a obohatit i ostatní, protože mě tato témata (chladné vypočítavosti vs. sami sobě vypatlat myšlenky tak, abychom vypadali jako hodní i dosáhli cíle, zajímá). Ne každý funguje běžně na této vypočítavosti, ale během života má asi každý nějaké období, kdy mu strach ze smrti vypočítá nejlepší pocity a myšlenky, aniž by si to on sám o sobě uvědomil. Já jsem ráda když mi to o mě někdo řekne/ukáže a tady na Alušce toto téměř nevidím (tady myšlenky pocházejí z duše), ale zároveň jsem se tu nesetkala s tím, že byste o tomto tématu vůbec věděli – že to existuje a že to lidé kvůli strachu takto dělají (já se o něm také dozvěděla poměrně nedávno, a proto mě to právě v této době baví řešit). *Kvůli strachu to je i v jakože „dobrých podmínkách“, protože žena je sice zabezpečená, ale ví, že manžel by ji nezabezpečoval kdyby spolu neměli dobrý vztah (takže ztráta manžela = ztráta zabezpečení = reálná hrozba přiblížení se více smrti) – proto i v bezpečném zabezpečeném prostředí mohou naskakovat nepravdivé myšlenky (i pocity). I když se někdo nebojí smrti (=jeho duše, tak jeho tělo se smrti asi stále bojí). V kapitalismu není před tímto úniku, a proto jsem pro základní příjem.

Ikona diskutujiciho lucius 2023-10-18 11:47:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je kravina! práve že vsetko čo žiješ tvoriš svojimi myšlienkami! a ak to nerobisvtak to robia iny okolo a ty len nutene zijes to čo chcú druhí

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-18 12:02:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Četl jsi článek? To, co jsi napsal, nerozporuje.

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-10-19 08:58:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Někdo něco čte a zároveň nečte od začátku s úmyslem daný článek napadnout, je to jaksi populární fenomén na internetu. Zároveň to ale může působit tak, že upozorňuje na svou nízkost a vyzdvihuje vysokost autora článku. Aluska.org je skutečně zdravý kmen, který pomáhá udržovat vysoké vibrace a podporuje své čtenáře. Souhlasím s každým slovem v tomto článku.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek