Co je důležité naučit děti, aby byly více v bezpečí

27.12.2022 v Psychologie 5

Žijeme v pestrém a zároveň děsivém světě, který našim dětem sice nabízí mnoho skvělých příležitostí, ale také v něm číhá nebezpečí. Co můžete udělat pro to, aby vaše dítě bylo více v bezpečí?
Když vzpomeneme na naše dětství, je nesporné, že byl svět tehdy jiný. Děti mohly bez dozoru pobíhat venku, dokud se nerozsvítila pouliční světla, což bylo univerzální znamení, že je čas jít domů. Beze strachu, kdo se k nám může přiblížit, nebo co se může stát. Pozdě v noci jsme si předávali zprávy s kamarády morseovkou pomocí baterky z okna ložnice a neseděli jsme nikdy na nočním chatu, kde by na nás číhali online predátoři. Přestože ani ta doba nebyla bez úchylů a zločinů, svět je dnes objektivně dravější, zejména díky internetu, který poskytuje nebezpečným jedincům velké pole působnosti. Dnes musí být rodiče pečlivější a obezřetnější, než kdy jindy.Mnohé moderní vymoženosti, které našim dětem poskytují příležitosti, jsou zároveň i rizikové. Internet změnil svět, jak ho známe. S jeho rozvojem přišla nová pracovní místa v oblasti technologií, možnosti globálního marketingu a další. Odborníci však odhadují, že se každé páté dítě ve věku od 10 do 17 let setká s nějakou formou nechtěného sexuálního obtěžování přes internet. To zahrnuje zprávy, fotografie a jiné. Odhaduje se, že pouze 25% z těchto dětí informovalo své rodiče, což znamená, že děti velmi pravděpodobně čelí na internetu mnohem většímu a horšímu obtěžování, než si uvědomujeme a než dokážou zachytit statistiky a odborníci, ke kterým se dostane pouze zlomek případů.

I když by někteří rodiče chtěli, není prakticky možné neustále kroužit nad svými dětmi jako strážná helikoptéra a dohlížet na všechno, co dělají. Můžeme je však naučit jak se zachovat a na co si dávat pozor, abychom je vybavili znalostmi, které jim pomohou zajistit bezpečnost. Ujistěte se, že vaše děti znají a chápou tyto záklandí zásady:

Dítě má znát informace o domácnosti
Dítě musí znát nejzákladnější údaje o svém domově pro případ, že by se někdy ztratilo, aby se dostalo bezpečně domů. Patří sem znát celé své jméno, telefonní číslo domů a číslo mobilních telefonů rodičů, také musí znát celá jména svých rodičů. Tyto údaje bude v případě nouze potřebovat policista. Pokud je vaše dítě příliš malé na to, aby si tyto údaje pamatovalo, může je nosit s sebou, třeba v bundě na kartičce.

Jak se chovat bezpečně u vody
Tato lekce je důležitá v případě, že máte bazén nebo bydlíte v blízkosti vodní plochy. Ale mělo by se to naučit každé dítě. Nikdy nevíte, kdy se do takové situace dostane. Ujistěte se, že dítě pravidla chápe a ví, proč je potřebné je dodržovat. Například neplavat ve vodě, když je příliš unavené. Zejména neplavat daleko od břehu, aby nepřecenilo své síly. Neplavat za bouřky, nestrkat se v blízkosti vodní plochy, neběhat na kluzkém mokrém povrchu. Nevstupovat do rodiči neschválené vody – může být znečištěná, může být zakázáno se v ní koupat. Pečlivě své dítě naučte správně plavat, naučte ho jak se nechat vznášet na vodní hladině, aniž by bylo nutné vynakládat mnoho energie. Toto vše může vaše dítě ochránit před utonutím, nebo ošklivým zraněním.

Nikdy nemluvit s cizími lidmi
Mnoho rodičů považuje za samozřejmé, že to jejich dítě chápe, aniž by mu to cíleně vtloukali do hlavy. Jenomže ono je to skutečně DŮLEŽITÉ. S potomkem si sedněte a pořádně si o tom s ním promluvte. Ujistěte se, že chápe, proč je důležité to dodržovat, nechtějte po něm, aby vám to pouze odkýval jako poučku. Uveďte mu příklady toho, co se může všechno stát a jak takové věci probíhají.
Neučte své dítě univerzální poučce, že když je někdo dospělý, je autorita a má vždy pravdu, protože tím ho vystavujete riziku, že poslechne i špatný příkaz od špatného cizího člověka. Naučte své dítě mezi dospělými lidmi rozlišovat, kdo má a kdo nemá právo mu cokoli nakázat.
Nevyhýbejte se ani starým klišé typu cizí pán ti nabídne bonbonky, cizí pán tě pozve k sobě domů, cizí pán tě osloví v parku, cizí pán bude málo oblečený stát za stromem. Pokud máte pocit, že tohle se už neděje, pletete se, děje se to pořád.

Nebrat si nic od cizích lidí
Vaše dítě by se nikdy nemělo dotýkat cizích lidí, ani si od nich nic brát. Ať už je cizí člověk láká na roztomilé štěňátko, které si mají přijít pohladit, nebo nabízí sladkosti zdarma, naučte své dítě, aby rychle odešlo, neboť jde o rizikovou situaci. Pokud by se cizí dospělý pokoušel o dítě otírat proti jeho vůli, nebo byl jiným způsobem dotěrný, připravte ho i na tuto situaci a vysvětlete mu, co má dělat. Okamžitě se vytrhnout, utíkat pryč, volat o pomoc, uvědomit rodiče. Pokud by tyto pokyny nemělo, mohlo by se totiž stát, že v šoku a překvapení zatuhne a nebude schopno pohotové reakce.

Dítě musí umět říct NE
Toto je jedna z lekcí, která nejenže zajistí vašemu dítěti bezpečí, ale bude mu sloužit i v dospělém životě. Příliš mnoho lidí všech věkových kategorií se ocitá v situacích, kdy se cítí hodně nepříjemně jen proto, že se bojí říct „ne“. „Ne“ je jedno z nejsilnějších slov, pokud jde o ochranu sebe sama, a měli bychom se cítit komfortně, když ho použijeme, pokud to považujeme za vhodné. Dítě je potřeba naučit, jak je důležité používat „ne“ v situacích, kdy je vystaveno tlaku ze strany svých vrstevníků, ale také v jiných rizikových situacích, například když se ho někdo snaží dotknout způsobem, který mu není příjemný. Zdůrazněte, že se vždy může obrátit na důvěryhodné dospělé, na rodiče, učitelku nebo policistu, pokud někdo v těchto situacích odmítá přijmout „ne“ jako odpověď.

Domluvte si bezpečnostní heslo
Každý den se na sociálních sítích objevují nová varování o lidech, kteří se snaží unést děti z místních parků a nákupních center. V mnoha případech to úchylové dokážou udělat tak nenápadně, že si nikdo v okolí ani neuvědomí, že je něco špatně. Jeden z triků, který používají je, že dítěti řeknou, že jsou kamarádi jeho rodičů a byli požádáni, aby ho vyzvedli. To v dítěti vyvolá důvěru, takže s nimi ochotně odejde, jako by se nic nedělo.
Nejjednodušší způsob, jak dítě před těmito predátory ochránit, je zavést si „heslo pro vyzvednutí“. Jedná se o slovo nebo frázi, kterou vámi pověřený člověk vysloví, pokud má vaším jménem dítě někde vyzvednout. Pokud se pak někdo neznámý přiblíží k vašemu dítěti, mělo by ho požádat, ať řekne heslo. Bezpečnostním heslem můžou být i celá jména obou rodičů včetně křestních jmen.

Nikdy z domu neodcházet sám
Toto je další z pravidel, které budete muset dítě naučit. Pro malé dítě to znamená, že nikdy neodchází, pokud s ním není jeho rodič, nebo opatrovník. Jak vaše dítě povyroste, mohou nastat situace, kdy toto pravidlo nebude platit, například když ho necháte jít s kamarády do parku o ulici dál. V těchto situacích se však musí držet pohromadě. Je mnohem méně pravděpodobné, že se predátor přiblíží ke skupině dětí, než když je dítě samo.

Pravidla pro případ, že je dítě samo doma
Někdy přijde chvíle, kdy vaše dítě bude doma samo, i kdyby jen na krátkou dobu. Je nesmírně důležité, abyste si dopředu sedli a probrali bezpečnostní pravidla, která je třeba v této době dodržovat, aby bylo vaše dítě v bezpečí. Pokud se vrací domů do prázdného domu (například když se vrací samo ze školy), vždy zamknout dveře. Jakmile přijde domů, zavolat nebo poslat zprávu, abyste věděli, že dorazilo domů v pořádku. Od tohoto okamžiku nikomu neotvírat dveře.
Pokud má někdo přijít, například člen rodiny, který na dítě přijde dohlédnout, ujistěte se, že o něm dítě ví předem, ví kdy přijde a má klíč (nebo zná bezpečnostní heslo). Pokud někdo neznámý přijde ke dveřím, nebo zavolá na pevnou a ptá se na rodiče, nikdy neprozrazovat, že je dítě doma samo. Místo toho říct, že jejich rodiče nemohou teď hned přijít ke dveřím, ale že jim vyřídí vzkaz.

Online bezpečnost
Téma, které rodiče nikdy  dřív nemuseli řešit. Dnes je však nesmírně důležité. I když se sociální média snaží stanovit minimální věkovou hranici, aby odradily malé děti od přístupu ke svým službám, je pravděpodobné, že se vaše dítě na nějaké přihlašuje, i když o tom nevíte. Zpráva společnosti Common Sense Media totiž odhalila, že 50% dětí má ve věku 12 let již alespoň jeden účet na nějaké sociální síti.
Z tohoto důvodu je důležité s nimi probrat následující témata: Jak sestavit bezpečné heslo, aby byly jejich informace v bezpečí. Aby nezveřejňovaly na internetu své osobní údaje. To je adresa, název školy do které chodí, do které třídy, čas kdy jsou sami doma, nevkládat na internet své fotografie, záběry domu, záběry vnitřku domu, informace o rodině, jména rodinných příslušníků, aby se nikde na internetu s ničím citlivým nesvěřovaly. Aby si do přátel nepřidávaly žádné cizí lidi, ani si s nimi nedopisovaly.
Pokud by se přesto stalo (počítejte i s možností že dítě vaše rady podcení a neposlechne vás) a dítě by přesto kontaktoval cizí člověk a započal by s ním rozhovor, aby konverzaci utlo v případě, kdy dotyčný cizí člověk začne vyzvídat, vyžadovat osobní údaje, začne hovor stáčet k sexu, nebo nedej bože dítě vyzve, aby se s ním osobně sešlo. Vysvětlete mu, že jde buď o úchyla, nebo o někoho, kdo má v plánu mu ublížit, zneužít osobní informace. Jako predátor se totiž může projevit dokonce i starší spolužák, nebo závistivá spolužačka, kteří také mohou vašemu dítěti ošklivě zavařit, pokud z něj dostanou něco citlivého. Stejně jako u ostatních lekcí věnujte čas uvádění příkladů, aby dítě opravdu pochopilo, proč je důležité tato pravidla dodržovat.

Základy první pomoci
Neznamená to, že vaše dvouleté dítě musí znát Heimlichův hmat, nicméně je potřebné naučit potomka základům toho, co má dělat, když se zraní on, nebo jeho kamarád. Vaše dítě by například mělo vědět, že má tlačit na řeznou ránu, zatímco hledá pomoc, nebo že se nemá pokoušet samo si něco vyndat z očí vyškrábáním (první instinkt, pokud například ucítí v očích kousek skla). Ujistěte se, že ví, jak se co nejdříve a co nejbezpečněji dostat k pomoci.

Dítě se vám musí hlásit
Určitě vám nebude vadit, když si vaše dítě půjde hrát se svým dobrým kamarádem, který náhodou bydlí vedle, nebo když půjde v obchodě přes uličku, aby se podívalo na výlohu. Začněte však své dítě už v útlém věku učit, že než se někam vydá, musí se nejprve ohlásit a dát vám vědět. Zdůrazněte, že nejde o to, abyste mu to mohli zakázat, ale potřebujete vědět kde dítě je a co tam dělá, abyste se o něj nemuseli bát. Pokud však budete muset říct ne, vysvětlete dítěti důvod proč něco zakazujete, aby to pochopilo. Jinak se vám totiž může stát, že se vám přestane hlásit, protože podle něj bude snazší požádat vás dodatečně o odpuštění, než o povolení, když ví, že mu pravděpodobně řeknete ne.

© aluska.org 2022

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2022-12-27 03:55:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, promiň, že mimo téma, ale fotila jsem příteli teďka v noci co jsem dostala k vánocům a bum… tam tahle věc. Já nevím, jestli to může udělat blesk, ale koukali jsme na to jak na zjevení:D že je to takový ohraničený a dělá to tu vlnovku… zajímavý, nemám dojem, že bych tolik hýbala mobilem aby se to mohlo takhle vytvořit, ale kdoví, třeba to udělal ten mobil – ale nemám žádnou shitku, 50 megapix, normálně se mu tohle nestává, tak nevim.

Ale vypadá to jako orb nebo nějaká duše, cosi, co letělo kolem a omylem se mi to připletlo pod foťák. Kdybys na to měla nějaký názor, ráda si ho vždycky poslechnu:) mě ta věc třeba naprosto fascinuje a necítím z ní nic špatného, jako kdyby chtěla být vidět.

… anebo to byl blesk z foťáku no:D

https://i.postimg.cc/ZRznss5p/6cfd0f42-527d-4636-b576-211214e7da18photo.jpg

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-12-27 13:15:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to pěkné. Teoreticky by to mohlo být i přesvícené textilní vlákno od blesku, nebo chlup.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2022-12-27 16:47:36
Ikona diskutujiciho
sipka

To že nejaký mobil má 50 mpx ešte neznamená že je to kvalitný foťák, je to stále len fotomobil. Kvalita foťáku sa neurčuje podľa počtu megapixelov. Kdejaký starý tehlový 4 megapixel Canon PowerShot fotí lepšie než dnešné mobily s desiatkami mpx. Vyzerá to ako astrálny parazit. https://www.cez-okno.net/clanok/aura-a-astralni-paraziti-2-komentar

Ikona diskutujiciho NIrvana 2022-12-27 20:44:48
Ikona diskutujiciho
sipka

marian: já vim, jenom radši zmiňuju

Ikona diskutujiciho octomaník 2022-12-27 07:58:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bylo by zajímavé znát co je pod těma 75% – špatné vztahy s rodičem nebo oběma, nezájem rodičů, neinformovat rodičů i dětí,…

Při čtení jsem si vzpomněl co říkal strýc co žije v Brně; co chvíle se mu stane, že k němu přijde zcela cizí dítě (možná ho dítě zná od vidění) a řekne mu:“strejdo, mohl bys mě zást domů?!“ Strejs se zeptá jak se jmenuje a kde bydlí a hurá na výlet po Brně…..

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek