Co skutečně určuje kompatibilitu ve vztahu

27.8.2021 v Spiritualita 4

Mnoho lidí sní o skvělém vztahu, ve kterém spolu s partnerem spokojeně zestárnou. Je to vztah, který je postaven na vzájemném respektu a důvěře, kde panuje kamarádství, láska a kompatibilita. V dnešním světě to však může být nedosažitelné. Mnoho vztahů začíná dobře, ale to, jak skončí, nebo zda vydrží, závisí na mnoha faktorech. Porozumění tomu, jaké faktory to jsou, nám určitě umožní nahlédnout do našich vztahů a zjistit, proč některé fungují a jiné nefungují.V tomto článku se podělíme o různé faktory, které mohou ovlivnit jakýkoli vztah mezi dvěma lidmi. Může se jednat o vašeho manžela/partnera nebo o přítele či kolegu.

Hlavní faktory, které ovlivňují kompatibilitu ve vztazích
Pokud se zeptáme odborníka na duševní zdraví, nebo pokud budeme hledat na internetu, co ovlivňuje vztah, je pravděpodobné, že kromě vzhledu vám bude poskytnut seznam faktorů, které jsou především psychologické povahy, jako je vzájemný respekt, důvěra, péče, mít podobné zájmy, smysl pro humor atd.

Chceme-li však posoudit základní faktory, které stojí za čímkoli v životě, musíme se na to dívat komplexně, což znamená zahrnout i duchovní aspekty.

Na základě duchovního výzkumu jsme zjistili, že faktory, které ovlivňují kompatibilitu vztahu, lze obecně zařadit do tří aspektů života. Jsou to fyzické, psychologické (které zahrnují i intelektuální) a duchovní. V následujícím výpisu jsme uvedli vliv těchto aspektů na vztah mezi dvěma lidmi:

Hlavní faktory ovlivňující kompatibilitu ve vztahu*
Fyzický aspekt (tělesná krása): 5%
Psychologický aspekt (povaha): 10%
Intelektuální aspekt: 4%
Spirituální aspekt: 81%
* Založeno na duchovním výzkumu vedeném sssrf.org pod vedením Paratpar Guru Dr. Athavale

Tyto poznatky jsme získali na základě duchovního výzkumu založeného na pokročilém šestém smyslu. Jak můžete vidět z výše uvedeného seznamu, vzájemné působení duchovních faktorů v životě dvou lidí hraje zásadní roli v kvalitě jejich vztahu.

Rozdělení hlavních faktorů, které ovlivňují kompatibilitu ve vztazích
Jaké jsou tedy tyto duchovní faktory, které nás a naše vztahy ovlivňují v takové míře (81%)?

V následující tabulce jsme rozvedli jednotlivé dílčí faktory, které ovlivňují kompatibilitu ve vztazích. Je důležité poznamenat, že jsme faktory rozdělili podle toho, zda na sobě páry, nebo lidé zapojení do vztahu, aktivně duchovně pracují, či nikoli. Toto rozdělení jsme provedli proto, že duchovní faktory se mění v závislosti na tom, zda člověk vykonává duchovní praxi, nebo ne.

Rozdělení hlavních faktorů, které ovlivňují kompatibilitu ve vztazích
Založeno na duchovním výzkumu vedeném sssrf.org pod vedením Paratpar Guru Dr. Athavale

 Faktory ovlivňující kompatibilitu ve vztahu  Hledající (duchovně na sobě pracují)  Normíci (duchovně na sobě nepracují)
 Fyzické (1)  5%  5%
 Psychologické  10%  10%
 Společné dobré a špatné prožitky  2%  2%
 Povahové vlastnosti  2%  2%
 Povahové nedostatky  2%  2%
 Ego (2)  4%  4%
 Intelektuální  4%  4%
 Spirituální   81%  81%
 Rozdíl v duchovní úrovni  4%  0%
 Cesta (způsob) duchovní praxe  10%  0%
 Jeden je zaměřen na duchovním rozvoji sebe sama, zatímco druhý duchovně pracuje ve prospěch společnosti  8%  0%
 Touha po osobním růstu  2%  0%
 Útoky destruktivních energií či entit  8%  4%
 Zesnulí předkové  8%  8%
 Osud a vzájemné dávání a přijímání  30%  50%
 Ostatní (místo, náboženství atd.)  11%  19%

Poznámky pod čarou (na základě červeně vyznačených čísel ve výše uvedené tabulce):

1. Pojem ,,fyzický“ se vztahuje nejen na fyzický vzhled páru/osob, ale také na fyzické problémy, jako je vzdálenost, která pár dělí, nemoci, rozdíly v sexuálním pudu nebo preferencích atd. které mohou ovlivnit kompatibilitu.
2. Ačkoli se zdá, že ego přispívá pouze 4 %, musíme mít na paměti, že mnoho dalších příčin rozdílů je ve skutečnosti projevem ega.

Některá důležitá pozorování
Z výše uvedeného grafu jsou také patrné důvody, které stojí za tím, proč je manželství úspěšné, nebo ne. Jak vidíte, kompatibilita vztahu dvou lidí závisí především na faktorech, které přesahují chápání pěti smyslů, mysli a intelektu, tedy na duchovních faktorech, zejména na vzájemném dávání a přijímání. Fyzický vzhled a to, že se k sobě partneři hodí po psychické stránce, tvoří pouze 15 % kompatibility mezi nimi.

I když dva lidé duchovně praktikují, velké rozdíly v duchovní úrovni mezi nimi, mohou ovlivnit jejich vztah. Je to proto, že s duchovním růstem se výrazně mění perspektiva člověka, který se stává expanzivnějším. To může mezi partnery způsobit rozdíly v názorech.

Duchovní cesta, po které dva lidé kráčí, může také ovlivnit jejich kompatibilitu. Pokud je například jeden člověk více oddaný společnosti, zatímco druhý více inklinuje k cestě individuální meditace, může to vytvářet rozdíly v přístupu k duchovní praxi a k životu obecně.

Když dva lidé vykonávají duchovní praxi, význam aspektu vzájemného dávání a přijímání se v jejich životě snižuje a jejich duchovní praxe tak snižuje nepříznivý osud vztahu. Nejlepší vztahy jsou ty, které se nacházejí mezi dvěma hledajícími/praktikujícími. Takoví lidé aktivně pracují na snižování osobnostních nedostatků, které jsou jednou z hlavních příčin problémů ve vztazích.

Destruktivní energie a zesnulí předkové mohou nepříznivě ovlivňovat (a ovlivňují) vztahy. Mohou způsobit různé problémy v životě lidí. Pokud je někdo ve vztahu posedlý destruktivními energiemi, může to způsobit, že se bude chovat nevhodně (většinou je to mimo jeho kontrolu), čímž bude na vztah vyvíjet obrovský tlak. Je to proto, že většina lidí nerozumí duchovním aspektům špatného chování, obviňuje druhou osobu, a ne destruktivní energii, která je ve skutečnosti nutí dělat nevhodné věci.

Dům nebo místo, kde člověk žije, může ovlivnit vztahy. Destruktivní energie v těchto prostorách jsou aktivnější zejména tehdy, kdy se dům nachází vedle hřbitova, nebo je postaven na hřbitově, který tam byl kdysi dávno, i před staletími.

překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021 / podle ZdrojeKomentáře

Ikona diskutujiciho Ceneon 2021-08-27 13:29:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Především záleží na astrologii: „C. G. Jung ve svém statistickém průzkumu srovnávacích horoskopů dospěl k pozitivním výsledkům u mnoha stovek manželských párů.“
https://vesmirna.wixsite.com/vesmirnaastrologie/single-post/2019/07/27/l%C3%A1ska-uzav%C5%99en%C3%A1-v-nebi

Ikona diskutujiciho MICHAL K.73 2021-08-27 23:32:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ps. ale no tak, ….toto je poněkud mylný náhled..slovo ,,vztah,, je celkově špatně…vztah, je jeden druhému podřízen, viz. vztahovačnost..tím je zajištěno, že jeden vůči druhému není v harmonii ani rovnováze a toto nebude fungovat..nutno změnit na důležitější část, nebo základ ,,sou,, soužití, sousvětelnost, souslyšitelnost, soužití, soulož…ale stále je to v rovnováze a harmonii…tzv. hledám vztah je ,,ztracené,,…toto slovo zní jak utahovaní a ždímání…kdo to nepochopí, neposune se dál…M*

Ikona diskutujiciho Vítězslav Crha 2021-09-10 07:30:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Se svou ženou jsem 41 let a proto si můžu text tohoto článku dovolit komentovat. Je v něm opravdu mnoho pravdy a skutky v něm obsažené mohou velkou měrou ovlivnit soužití dvou osob. Velkou váhu přikládám také komentáři Michala K 73 protože to energetické jádro je důležité pojmenovat, a on to za článek udělal. Souznění dvou osob pro celý život je nesmírně vysoká vesmírná vibrace, která se šíří podle toho, jak pár o svém energetickém spojení dá veřejnosti vědět a neskrývá jej. Vesmírná, zemská a lidská mikro energie je zde patrná pro ty, kdo neopustil lásku, pracovitost jeden pro druhého, plnění snů a přání a jinak využití výše uvedených faktorů. Aluška opět krásný a zamyšlení hodný článek. Společnost takovéto články potřebuje.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-09-10 09:12:43
Ikona diskutujiciho
sipka

díky 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek