Co ve skutečnosti dělají léčivé symboly / 5. díl / Boží pečeť: zasvěcení a symbol

18.3.2018 v Spiritualita 18

Dnešní díl je dost brutální, držte si klobouky.

Další věc, která se podobá názvu Boží světlo, je Boží pečeť. Fígl je v tom, že jste na dálku nebo osobně za poplatek zasvěceni a dostanete k tomu na používání symbol, pomocí kterého údajně můžete léčit další lidi a sami sebe. Takže stejný systém, jako v reiki, akorát vám to trošku jinak opíšou. Když to hodíte do googlu, vyskočí na vás následující popis. Ty části, co jsou červeně označené, už byste měli umět přeložit a rozumět co za tím je, pokud jste četli předešlé díly pozorně:

,,Boží pečeť je nejčistší a nejsilnější forma energie. Práce s ní je nenáročná a velmi účinná. Při práci s Boží pečetí se aktivuje Boží světlo, které proniká od 8. vrstvy aury k fyzickému tělu. Boží pečeť činí z člověka novou bytost – pokud tento proces přijme. Energie jsou naprosto odlišné od Reiki nebo podobných energií. Je sice také teplá, ale jinak než je známo od Životní energie Reiki. Člověk se brzy naučí rozeznávat tyto vibrace.

Boží energie = Boží Světlo = reintegrační energie se kterou se dokáže spojit naše mysl.

Celistvosti zdraví dosáhnete vědomým pozorováním toku energií uvnitř těla a mezi tělem a jeho okolím. To vyvolá vědomé spojení s okolím – energie, informace. A spojení vyvolá autoregulaci – samoléčení


Zde vaším úkolem není, jak jste zvyklí energii řídit, barvit, provádět diagnostiku apod., ale naopak: vaší hlavní úlohou je nedělat nic a JÍT ENERGII Z CESTY! NEPRACUJETE S ENERGIÍ (jako je Reiki), PRACUJETE SE SVĚTLEM A S INFORMACEMI

Zde jste “kanálem pro Boha“, který sestoupí skrze vás a přinese Světlo a informace.

Symbol Boží světlo se dá použít v podstatě na cokoliv:

*k vyčištění místnosti, k odstranění bolestí (u sebe i u jiných),

*pro důležitá jednání, k osobní ochraně, k odstranění přivtělených duší,

*na pomoc umírajícím a k odvádění duší zemřelých

*odpoutání zbloudilých duší z domů a z různých míst

*ale i pročištění a správnému nabíjení všech hlavních čaker a urovnání astrálních těl… velmi vhodná a bezpečná i propouští při čistění prostor.

Jde o silnou energii, zasvěcení do ní je proto obecně vhodné pro toho, kdo již má s prací s energiemi nějaké zkušenosti. Před zasvěcením do konkrétního stupně je vždy třeba, aby mistr posoudit, jestli je klient na zasvěcení již připraven.

Zasvěcení probíhá na dálku, vždy po vzájemné dohodě na datu a čase. Skripta i certifikát pošlu následně e-mailem. Před zasvěcením dostanete pokyny pro zasvěcení na dálku

Zasvěcení má 2 stupně:

1. Stupeň zasvěcení na dálku………………………………………..cena: 1 600,. Kč

2. Stupeň /jen pro mistry učitele kteréhokoli systému/……………..cena: 2 500,- Kč

(zdroj ukázky)

Je tam shoda ještě s kvantovým dotekem matrixu a s reconnection, u kterých když se praktikujících zeptáte co přesně s vámi dělají, tak vám řeknou že neví, že jenom něco aktivují a nechají, ať to s vámi udělá, co se tomu zamane. Toto tvrzení by mělo být pro každého jedno obrovské STOP, od tohoto ruce pryč.

Také mi připadá zajímavá ta představa, že vypláznete dva litry, paní na druhé straně si dá kafčo, mailem dostanete certifikát a je z vás léčitel. Reálně v ruce tedy nic nemáte. A nikomu nedokážete, jestli to zasvěcení fakt bylo nebo nebylo. Kdo tomuto uvěří, je buď velice hloupý, nebo velice naivní… A když se z toho zasvěcení zblázníte, nedá se to zreklamovat. Nemůžete to prostě dát do krabice s číslem účtu ať vám vrátí peníze, když se vám to nelíbí. Energetické poškození je závažná věc, bohužel to lidé berou na lehkou váhu a pak spláčou nad výdělkem.

Další zasvěcovatel píše k záhadné metodě toto:

,,Boží pečeť je linie, která pracuje na principu „rozpečetění“ a „zapečetění“ dlaní. Je to jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Energie jsou naprosto odlišné od Reiki. (zdroj)

Zajímavé je, že kdykoliv na tom webíku pohnete myší, na obrazovce u kurzoru se vám udělá křivá hvězdička, co tak trochu stojí na špičce. Takže 666, kdykoliv pohnete kurzorem. Fakt paráda, ten člověk evidentně moc dobře ví co dělá a moc tomu rozumí… Tam se určitě nechám zasvětit. – Všímejte si detailů, bývají velmi důležité.

Dobře… ale odkud se to vzalo? Odpověď najdeme například na těchto stránkách:

,,Boží pečeť byla předána Taishe Tauma před několika lety.

Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se jí otevřely možnosti netušených hodnot. V počátcích se směla pečeť předávat jen určitým osobám, nejčastěji to byli mistři učitelé, se kterými aktivně spolupracovala a věděla, že jsou na něco takového připravení.

Později jí bylo uděleno povolení darovat pečeť některým žákům v průběhu klasických zasvěcení. Hlas tedy uposlechla a prováděla pečetění rukou i těm, které viděla prvně v životě. Dnes lze předávat pečeť širšímu okruhu lidí, kteří o ni požádají.

U každého, kdo projde tímto zasvěcení, tato energie spustí proces transformace člověka v novou bytost. Záleží ovšem na individuální připravenosti a otevřenosti každého, kdo chce s těmito energiemi pracovat. Energie jsou naprosto odlišné od Reiki.

Světlo a informace, se kterými zde budete pracovat, pronikají až do 12D. Naučíte se aktivovat Boží Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, oživíte tak 12 vláken DNA a změníte své osobní vibrace. Při práci touto metodou není hlavní pouze „uzdravit se“, ale hlavně „vyvíjet se“ nejen jako jedinec, ale i jako společnost. To tato „energie“ umožňuje.“ (zdroj)

V daném zdroji je pak ještě ceník, a kdyby vám to náhodou nestačilo, tak tam pro změnu nejsou dva zpoplatněné stupně, ale už tři. Když půjdete po uvedeném jméně a zdroji, dostanete se na web tvůrkyně. Přiznám se, že prvně jsem se dostala právě na web tvůrkyně, udělalo se mi blbě, pak jsem našla tento popis a pak mi došlo, proč se mi vlastně udělalo blbě. Věci krásně zapadají do sebe… Připadám si opravdu jako masochista, když se probírám těmi symboly a webíky a pak večer usínám s křišťálem v ruce, protože mi z toho hučí v hlavě a špatně se dýchá. Vysvětlím tyhle věci jednou a pak už se k nim pokud možno nebudu vracet, je to na mě hrozný saďák.

Od dané Taishy vyberu jen úryvky, zbytek si můžete dočíst ve zdroji, ale pokud jste citliví na energie, nedoporučuji na ten web klikat, bude vám špatně. Nevím co je tam vložené, ale funguje to pořádně.

,,Tato „energie“ ke mně přišla sama. Nečekala jsem to, nevyžadovala, nevyhledávala, jako spousta samozvaných duchovních, kteří neustále channelují (spíše si vymýšlí) různé systémy, jen aby vydělali na lidské důvěřivosti a neznalosti. Mnozí svým bludům bohužel i věří. Měsíce jsem si nechávala svou vizi a prožitek pro sebe ve strachu, že budu považována za blázna, či fanatika. Začala jsem to zvláštní Světlo, co mi bylo dáno, předávat při léčení. Ozvy byly tak velké, že jsem svému nedůvěřivému já musela přiznat, že v tom něco asi je. Reiki slušně zaostávala za tím, co se s lidmi a ve mně dělo. Velmi brzy chtěli lidé vědět, co že to používám. CHtěli to i pro sebe, takové to pro ně byly prožitky.

Předala jsem pečeť pár blízkým a ti řekli dalším blízkým………….a já už se nemohla neustále vyhýbat faktu, že to je bomba………

Z počátku jsem směla dávat zasvěcení jen těm, na které sami duchové ukázali prstem např.při zasvěceních do Reiki. Poslušně jsem dodržovala jejich selekci, protože bylo vidět, jak si lidé přivykají nové esenci. Později mi bylo přikázáno šířit pečeť každému srdci, které si o to požádá.

U mnoha lidí ego stouplo, místo, aby ustoupilo. To také znamená, že Boží pečeť nemají, i když prošli zasvěcením. Kdyby se Zdroji podvolili, aby skrze ně mohl působit, museli by umrtvit své Já – jen tak to funguje. Pak by, ale zákonitě nezpychli. Bohužel, našli se i tací, kteří se začali prohlašovat telepatickými učiteli, nebo učiteli 3.tisíciletí……………

Jediné co nás od Stvoření izoluje jsou programy církve : že jen farář může mluvit přímo s Bohem apod. Přitom, kdyby to tak bylo, nemohli by prznit malé děti, nebo zabíjet ve jménu víry apod. Boží pečeť zvolil Zdroj jako náhradní program, který z podvědomí vymaže ty církevní a umožní člověku svobodně se rozhodnout pro Svobodu

Jestli-že se stává při léčení perfektním a 100% prostředníkem Zdroje, stává se médiem, které je plně řízeno s hůry, pak může pečeť sám předávat……. Pofiderní mi přijde iniciace dálková, při té jste terapeutovi „ukradení“, nevede vás, neřekne, kde je chyba, např.že plně pečeť nevyužíváte, nebo proč ji necítíte apod. O bezpečnosti ani nemluvě. Zažila jsem na zasvěcení takové očistné reakce , že bych si nikdy nedovolila, z úcty k žákovi, to do něj naprat jen tak bez kontroly.

K Boží pečeti NEPATŘÍ v jádru věci SYMBOLY. Já k Boží pečeti dala jen tak z plezíru ( v dobrém myšleno) tři symboly z učitelského systému REiki. Tyto symboly jsem v roce 2000 obdržela při učitelském zasvěcení do systému Reiki od Mary Hall a Bronislavy Volkové (žijící v USA).

Věděla jsem, že u nás běžně nejsou tyto symboly známé a tak jsem je při vzniku Boží pečeti dala do ní.

K Boží pečeti nepatří ani SYMBOL tzv. BOŽÍ SVĚTLO, který jsem k ní začala přidávat (a nejen k ní) ze zajímavosti, jako „dáreček“ pro sběratele symbolíků.

CENA 2.000 KČ“ (zdroj)

Ty hromady pravopisných chyb jsem tam nechala záměrně, nemám zájem to opravovat. Alespoň je text autentický.

Zajímavé je, jak kolem těch nových směrů pořád fugurují praktikujicí reiki. Kdo na tom nerezonuje, k tomu se to nedostane. Už je potřebné mít daný základ. Neberte to na lehkou váhu. Ono to možná zvenku vypadá, že si nějaká reikistka vymyslela nový zasvěcovací systém na kterém rejžuje prachy a nic to nedělá. Tato paní však umí velmi dobře, naposledy se mi udělalo takhle špatně při otevření toho ,,nabitého“ webu o hooponopono, co údajně čistí, když se na něj díváte.

Je to jakoby vám někdo přehodil přes hlavu těžkou tlustou deku a začal vás s ní dusit a mačkat vám plíce. Boží pečeť není výmysl nějaké báby, je to nová forma černé magie, kterou jí předaly ty bytosti, se kterými již předtím aktivně spolupracovala. A pokud říká, že reiki je oproti tomuto máčka, upřímně tomu věřím.

Tady máte autorku metody na fotce. Názor si prosím udělejte sami. – FOTO ZDE. Další najdete na google.

Zajímavé je i umělecké jméno Taisha Tauma. Taisha je v japonštině metabolismus a tauma zní jako trauma. Metabolické trauma, tak by se dal celkem dobře vystihnout účinek energií, na kterých je to založeno.

Umělecká jména černých mágů jsou obecně dobré vodítko, když si vzpomenete na seriál s výpovědí o praxích bývalé čarodějnice a satanistky Animy Noiry, její jméno znamenalo v překladu Temná duše.

Postupně mám pocit, že tento článek by spíš patřil do stařičké série Zasvěcení jako podvod, ale narazila jsem na to v návaznosti na boží světlo, které se v tomto systému také používá a proto ho nebudu zařazovat jinam.

Abychom se konečně posunuli k výkladu symbolu, základní symbol Boží Pečeť, který vytvořilo ,,Metabolické Trauma“, vypadá následovně, a znova se vám omlouvám, že to sem takhle rovnou nacpu:

,,Trauma“ se ve svém článku k symbolu vyjadřuje tak, že ho udělala prostě jako doplněk, ale nenechte se zmást. Symbol velmi dobře ukazuje charakteristiku energií, do kterých je neštastná duše lapena, když si zaplatí toto zasvěcení. (které už jsem našla u jiného praktikujícícho i za 3 tisíce, samozřejmě na dálku)

Základ symbolu tvoří šesticípá Davidova hvězda, která je velmi destruktivní. Pokud nerozumíte proč, ve stručnosti to vysvětlím v obrazech.

Je tam i rovina historická, ale necháme ji úplně stranou a vezmeme si stručně jen tu symbolickou. Základní a více známá podoba satanova pentagramu vypadá takto:

Vidíte, že má pět cípů a stojí na špici. Satan je však vyobrazován ještě se žhnoucí pochodní na čele, to souvisí se jmény, které nejraději používá, jak jsem vysvětlovala v předchozím díle. Světlonoš, posel světla, boží světlo atd. (Za mnoho tisíciletí svého působení na lidstvo však posbíral spousty jmen. Jméno „Lucifer“ pochází z latiny (lux = světlo, ferre = nést), kde znamená v překladu světlonoš. Světelná pochodeň je jeho charakteristika. V přesnějším vydání tedy vypadá spíše takto a dostáváme se k šesticípému tvaru, k Davidově hvězdě.

Když se tedy znova podíváte na symbol Boží pečeť, tak na šesticípé hvězdě satana je položen kříž, který je symbol smrti. Z lidské bytosti vysává konstruktivní energii. O kříži už jsem toho napsala a vydala hodně, koho zajímají podrobnosti, na webu i v knihách to najde.

Kdybyste si představili, že na daném kříži visí člověk, potom dva vyznačené středové body na Boží pečeti, mezi kterými je zesilující rezonátor, ukazují na solar plexus a srdíčko. Zesilovač je ona malá pyramida s čárkami uvnitř a je umístěn tak, aby co nejsilněji zasáhl lidskou bytost a její klíčová centra.

Symbol Boží pečeť se velmi podobá tomuto obrázku a doslova mám pocit, jakoby se jím autorka ispirovala a v podstatě ho jenom obkreslila a dala do jiných barev:

Ta podoba je zarážející.

Znova sem vložím ještě jeden poslední úryvek z reikistických webovek, které popisují danou metodu a pak už vám s tímto symbolem dám konečně pokoj a půjdeme dál:

,,Boží pečeť je jeden z druhů aktivace BOŽÍHO SVĚTLA, tedy BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie. Zasvěcení do Boží pečetě funguje na principu „rozpečetění“ a „zapečetění“ dlaňových čaker…

Když už znáte všechny souvislosti, víte kdo je bůh a vidíte význam daných symbolů, je vám jasné, že jste skutečně prostřednictvím této metody napojeni na Satana a budete působit v jeho energiích. Nebude pak vůbec divné, pokud vás to začne podporovat, protože lidem rezonujícím na destrukci, dělá tato energie dobře a protože ji šíří dál do okolí, tato energie je podporuje, protože jejich prostřednictvím dosáhne na více dušiček a vybere více energie. To však pouze v případě, že patříte mezi vybrané jedince, jak přesně píše ,,Metabolické Trauma“ ve svém úryvku. Tedy pouze pro lidi, co šli na reiki a na které si duchové ukázali prstem. ,,Tohoto člověka chceme, ten je pro náš záměr vhodný.“

Destruktivní energie dělá zle lidem, kteří stojí na opačné straně barikády. Své přisluhovače si však chrání a podporuje, aby mohla mít na tomto světě moc a vliv.

Není tedy nijak divné, když Trauma píše o tom, jak se někteří lidé po zasvěcení zbláznili a prohlásili se za učitele třetího tisíciletí. Temní duchové rádi tlačí na ego a komplex méněcennosti, napovídají člověku jak je výjimečný a pak když úplně ztratí zdravý rozum a vykoření se z reality, bude dotyčný člověk poslušně dělat to, co mu duchové nakážou.

Neberte tyto věci na lehkou váhu a nehrajte si s těmito symboly. Jsou velice nebezpečné! Na světě je přece tolik jiných krásných, konstruktivních a zajímavých věcí, které můžete dělat a pomocí kterých se můžete rozvíjet.

V žádném případě se nenechte nikdy na dáku do čehokoliv zasvěcovat.

(pokračování příště)


© Alue K. Loskotová, www.Aluska.org

Líbí se vám tento článek? Napište mi svůj názor do diskuze a nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Děkuji!

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-03-18 03:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přemýšlím, co můžu říct :-) Že se mi tato série velmi líbí už všichni vědí. Snad jen to, že ty symboly jsou fakt fuj, stejně tak ty stránky. Mám jediné štěstí, že na tyhle věci mám majáček, který uměl poznat co je blbě už dřív – ale mrzí mě smůla lidí, kteří ho nemají :-( Třeba moje teta, která se nechala před pár lety zasvětit do reiki… Je to zlatý člověk, jen tak trochu ztracený. :-( Achjo… Už kolikrát jsem si představovala zcela odlišný svět, než je ten, jaký tu aktuálně funguje. Svět, kde jsou všichni lidé zdraví, v pořádku, spokojení, fungují jim mozky jak mají, nikdo jim nejde po krku a sami o sobě si nemyslí, že jsou to největší zlo co kdy na svěř přišlo a nebijí se mezi sebou jak pitomé ovce. Svět, kde všechno není vzhůru nohama. Žádný Satan, žádné tajné spolky. Původní, dokonalá harmonie. Přitom kdybychom se všichni spojili, nic by nám nestálo v cestě, ale tady ve fyzické realitě jsme takřka nenapravitelně rozdělení… Což je jeden z – pro mě – velmi bolestivých faktů. Že lidé ani pomalu netuší, jakou sílu mají. Sprostý, to se nedá říct jinak. Štve mě, že s tím toho člověk jako jednotlivec moc nenadělá, já se můžu tak leda snažit realizovat skrze umění…

Ikona diskutujiciho Anet 2018-03-18 07:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proc se mi dela zle jen pri pohledu na jeji fotku? :-!

Ikona diskutujiciho áťa 2018-03-18 10:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Článek krásně shrnuje to, co už jsem díky tobě věděl.

Ikona diskutujiciho Daisy 2018-03-18 10:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já teda měla tu "odvahu" a pustila si kousek medailonku a po slovech-…"dala jsem se na cestu šamanky, i když šamani tuto cestu nenávidí…a přes všechny hrůzy co jsem zažila, jsem vděčná za dary, které mně šamanismus přinesl"……..nebo tak nějak-jsem to vypla-hrůůůůza!!!

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-03-18 15:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty symboly jsem rychle rolovala dolů,fotku jsem si otevřela a po chvilce,to už jsem přešla na článek,jsem cítila třes v oblasti žaludku.Vše,o čem se tady píše,se mi potvrzuje.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-03-18 16:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po přečtení článku mám taky metabolické trauma:-D..hlavně z té fotky jsem v koncích:-DD

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-18 20:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nakonec se z téhle série postupně stává kurz jak rozpoznat vliv destruktivní energie na svém vlastním organismu. Hlavně si dobře zapamatujte co to s vámi dělá, jak se cítíte a příště už hned víte, že máte utíkááát!!! ;-)

Ikona diskutujiciho Verča 2018-03-19 10:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: jóó, si dobrá:-)! …mě tyhle seriály od tebe baví snad nejvíc!

Ikona diskutujiciho hajcus.ka 2018-03-19 12:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tedy, z Boží pečetě mě začala bolet hlava  prakticky ihned poté, co jsem se na ni začala dívat. Takhle na mě ještě žádný symbol nezapůsobil. Fuj.

Ikona diskutujiciho Daisy 2018-03-19 18:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:SUPER, Verčo!!!!Děkuji, že jsi to za nás všechny tak hezky napsala!! :-)

Ikona diskutujiciho 540 2018-03-19 19:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě při pohledu na ty symboly, tedy hlavně na ty "vysvětlující", nechce se mi psát ani to jméno, tak se mi jakoby rozvibrovala 6. čakra, co to znamená? Alue, fakt pokud možno raději dávej jen odkazy na ty symboly a ty vysvětlující jsou snad ještě horší.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-03-19 20:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]::-D až na ty pravopisné chyby! :-D

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-03-20 00:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé, jak na to každý má trochu jiné reakce. Mě zase bolívá srdeční čakra, je to takové píchání a je to dost nepříjemné.

Ikona diskutujiciho Daisy 2018-03-20 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:Však si tady nehrajeme na akademiky z Ústavu pro jazyk český, ne? :-D Hlavně, že je tam cítit srdíčkoooo :-)

Ikona diskutujiciho carnelian 2018-03-20 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji moc za článek. Mě ta T. T. byla podezřelá od začátku, co jsem ji někde viděla na stránce horoskopů před lety. Mrkla jsem teď na její FB profil a má tam psané: Jdu stínovou cestou šamanizmu, přináším Světlo.

Ikona diskutujiciho myší královna 2018-03-20 21:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Počkej, ale není Davidova hvězda symbolem srdeční čakry? Já z ní vždycky cítila pokoj.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-20 23:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:  to je fakt moc.

Ikona diskutujiciho mona 2018-03-21 17:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den a co říkata na tyhle sklenice ,dekuji,monika

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek