Co znamená být hloubkovým duchovním myslitelem a jaké to má výhody

26.10.2023 v Poselství 4

Za hranicemi fyzického světa, nabízí říše metafyziky a spirituality rozsáhlý a moc zajímavý prostor pro bádání a zkoumání. Být hlubokým myslitelem z metafyzické a duchovní perspektivy, představuje schopnost přijmout složitosti a záhady vesmíru a ponořit se do hlubin svého nitra.
Drtivá většina lidí, která je v této tématice zběhlá, jsou introverti a to není náhoda. Introverti mají totiž přirozenou tendenci hledat odpovědi uvnitř sebe a to je činí ideálními adepty na duchovní myslitele a – když všechno půjde dobře – časem i učitele.Možná máte jako introvert často pocit, že vám lidé nerozumí. Možná nerozumíte ani vy jim. Zato jste ale ve světě metafyziky jako ryba ve vodě. Nic pro vás není složité pochopit a snadno si skládáte věci dohromady. Je to pro vás tak přirozené, že vás poté překvapuje, když zjistíte, že ty věci, které vy berete jako naprosto zřejmou věc, ostatní lidé nechápou, nebo se k nim velmi těžko prokousávají.
Pokud se vám to děje, pak vězte, že máte dar. A jakými dalšími způsoby se pozná?

Máte silnou intuici. Spoléháte se na ni a často řídí vaše rozhodnutí a činy. Důvěřujete svému vnitřnímu vědění, které přesahuje logiku a rozum. Ano, často děláte nesmyslná rozhodnutí, protože cítíte, že to tak má být. A pak při pohledu zpátky až za mnoho let možná vidíte, že to mělo účel. Vaši cestu neovlivňuje tak úplně hmota a vypočítavá logika, jako spíš pocit, že něco by se mělo, nebo nemělo dělat. Mnohdy vám ten pocit nevyhovuje a vaše hlava s ním nesouhlasí, protože logika by viděla přímější cestu, nebo jasnější řešení. Ale nemůžete si pomoct, nakonec vždycky vyhraje pocit. Nemusíte to vedení hodiny vyvolávat a vymeditovávat, přichází samo, jak se setkáváte se situacemi a podněty.

Cítíte silné spojení s něčím větším, než jste vy sami. Vnímáte to jako vesmír, božskou energii, nebo vyšší sílu. Cítíte, že odtud jste, že je tam váš zdroj. Snažíte se toto spojení zkoumat a pochopit. Když čelíte problémům, je to právě tato vyšší inteligence, ke které se obracíte o pomoc a ochranu.

Často přemýšlíte o smyslu existence, smyslu života, o tajemstvích vesmíru. Noříte se do filozofických a metafyzických nauk. Hledáte tam odpovědi a snažíte se rozšířit své vědomosti a vědomí o nové oblasti. To, co vás nejvíc pohání, je touha pochopit kdo jste, proč jste tady a jak vaše přítomnost může posloužit celku.

Vnímáte i svět skrytý za fyzickou říší a uvědomujete si, že realita není jen fyzická. Zahrnuje to i pojmy jako energie, vědomí a multidimenzionální existence. Tak trochu žijete tady a tak trochu zároveň žijete i tam někde za oponou. Možná tam máte kamarády duchovní průvodce, možná jsou tam vaši andělé, za kterými si chodíte povídat, možná v noci létáte na astrální výlety, možná na zahrádce jenom nechodíte trhat plevel, ale chodíte si tam povídat s vílami. Je hodně málo lidí, se kterými byste o těchto věcech mohli mluvit upřímně a na úrovni, protože tomu co říkáte nerozumí.

Učíte se meditaci, mindfulness, nebo jiné formy sebedotazování, abyste prozkoumali hlubiny svého nitra a snažili se porozumět svým myšlenkám, emocím a vnitřním zkušenostem.

Jste smíření s tím, že zastáváte zdánlivě protichůdná přesvědčení, nebo myšlenky. Uvědomujete si, že povaha reality a spirituality může být složitá, mnohostranná a jste proto otevření prozkoumávání různých paradoxů. Univerzální pravda je sice jedna, ale lidská zkušenost je velmi pestrá. Lidé proto nejsou černobílí a stejně tak nejsou černobílé ani jejich motivy, nebo situace, do kterých se zaplétají. Vaším hlavním motivem je poznat univerzální pravdu. Víte, že ji poznáte tak, že se nebudete blokovat odsuzováním, ale když prozkoumáte co nejširší spektrum paradoxů a zdánlivě protichůdných směrů. Jedině tak můžete složit kompletní obraz.

Upřednostňujete svou vnitřní moudrost a vnitřní vedení před vnějšími zdroji a vnějšími autoritami. Snažíte se spojit se svým vyšším já, svou vnitřní pravdou, která vás naviguje. Často se vám stalo, že hlasy z vašeho okolí zapůsobily spíš jako rozptýlení a dezorientace. Váš vnitřní kompas je nejpřesnější, protože vychází z vašeho autentického já.

Jste velice empatičtí a soucitní lidé. Uznáváte propojenost všech bytostí a důležitost lásky, laskavosti a jednoty v duchovní, světské a mezilidské oblasti. Přejete si, aby vaše okolí dělalo totéž.

Jste velice zvídaví. Neustále se snažíte rozšiřovat své duchovní znalosti, zkoumat různé duchovní praktiky a integrovat je do svého osobního systému. Tato zvídavost zasahuje všechny oblasti vašeho života, protože potenciálně se každá činnost může snadno zvrhnout do duchovní zkušenosti, nebo meditativního zážitku. Rádi se učíte nové věci a rádi na sobě pracujete.

Máte silný smysl pro svůj životní účel. Snažíte se žít v souladu se svým nejvyšším záměrem, nebo posláním vaší duše. Víte, že vaše existence má hlubší duchovní význam a že tento význam přesahuje vaše hmotné potřeby, nebo potřeby naplnit nějaký společenský status. Žijete podle jiných pravidel. Spíš se víc rozhodujete podle otázky Co je správně, Co bych měl ideálně udělat, než Jak získat tuhle věc, nebo Jak získat tuhle osobu.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-26 03:26:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přemýšlím ráda o tom, jaká je univerzální pravda (a chtěla jsem vědět všechno – tedy jen o věcech, které mě zajímají) a zastávám svobodu (tedy že když by měl každý svůj replikátor, tak si může dělat co chce, pokud nikomu neubližuje). Pokud jsou lidé různě propojení (myslím duševně – v duševních kamarádských vztazích plus každý má jen jeden vztah s twinflame), tak pokud by se někdo rozhodoval jakože „špatně“; při základním příjmu a replikátorech a svobodě, by na základě této propojenosti = reakcí ostatních dospěl vždycky k pravdě. Nejnověji zkoumám „red pill“ a „black pill“ téma, ze kterého mi vychází výsledek, že současné vztahy (hlavně „dating market“, ale někdy i kamarádské) fungují na principu ubližování. Že nejpřitažlivější lidé nejvícekrát odmítli lásku a spárovali se s podobným levelem, přičemž „aby něco získali, musí něco pustit“, takže vždycky někdo někoho zraní a z té energie vznikne nový vztah (který trvá tak dlouho, kolik energie kdo ztratil – pak zamilovanost ale i partnerská láska..kromě té kamarádské..vyprchá). Někdo si zaručí trvání vztahu tím, že se setkává např. v práci s různými lidmi, z nichž někteří po něm touží, ale on je odmítá (a z takto získané energie udržuje nepravý vztah). Někdo jiný se vůlí na sílu donutí cítit nebo dělat (sex či služba druhému) to, co necítí nebo dělat nechce (a někdy i kvůli lásce, kterou když cítí, tak je to ta přátelská spřízněnost). Já dávám každý vztah testu: kdyby neexistovali ostatní lidé a byli bychom jenom my dva a viděli bychom se často – hodili bychom se k sobě nebo bychom se začali nudit, přitažlivost i láska by vyprchala (či bychom si lezli na nervy a začali bychom se nesnášet)? Podle toho, jak dopadne test kompatibility, se rozhoduju.
Jedině twinflame partnerský vztah a kamarádství mezi spřízněnými dušemi (nikoli partnerský vztah..) nefunguje na základě ubližování a může trvat věčně bez ohledu na cokoli. Ostatní vztahy se stejně nakonec rozpadnou. Jako nejhorší „hřích“ vidím partnerský vztah se spřízněnou duší (sex s kamarádkou/kamarádem), ale kdyby byly replikátory a svoboda, tak by mi to nevadilo (protože by se to přirozeně napravilo = stačí nevytvářet odpor/protitlak a nechat spolu spřízněné duše na věčnost v partnerském vztahu..začnou se nudit/přestane jim to klapat; protože když děláte něco nesprávně a někomu to vadí, odebíráte mu tím energii, kterou používáte na posilování nesprávného chování – no a proč to někomu vadí – protože nemá svobodu zařídit se podle sebe, což by mu replikátory umožnily, takže pak už by nikomu nic na druhých nemělo vadit, i když by dělali něco „špatně“, protože by se každý věnoval svým koníčkům a pocitům/prožívání v hojnosti, takže na co si to kazit rozčilováním se nad volbou druhého, kterou stejně nemohu ovlivnit). Zatímco teď ji sice taky nemohu ovlivnit, ale nemám možnost zařídit se tak (např. mít takovou svobodu a hojnost), aby mi nevadila=aby mi nesprávné jednání neodebíralo energii. Tedy zařídit se vnitřně můžeme v jakémkoli systému, ale v kapitalismu když si něčí twinflame vezme za ženu jinou, tak nemáte ochranu muže a můžete kvůli tomu strádat (to tím myslím – že se vás to může dotknout/že to na vás může mít vliv – ale zase vy si taky můžete vzít jiného a někomu tím z nouze zabrat twinflame a řetězec pokračuje..). Na to, co je správně/špatně se zaměřuju v tomto systému hlavně kvůli zaměstnání pozornosti (abych nemusela vnímat to špatné, co v tomto okamžiku nemůžu změnit, obracím se do sebe a vychází mi zajímavé výsledky – je mi celkem jedno, jestli mám pravdu nebo ne, ale věřím tomu, že zrovna já vnímám pravdu). Vypadá to, že aluška má twinflame, takže to je ok a já jsem se zase naučila poradit si za jakýchkoli podmínek, tedy jsem nezávislá na výsledku (jak se kdo o čem rozhodne je jeho věc, já jsem ok s každým rozhodnutím, protože při nejhorším by to dopadlo tak, že bych měla twinflame nový – nic horšího se stát nemůže, když děláte všechno správně nebo se o to alespoň snažíte). Ale i když děláte občas něco špatně, tak to není katastrofa (ve světě s replikátory by si z toho nikdo nic nedělal).

Takže já nevidím dilema mezi „tím co chcete“ a „co je správné“ (v ideálních podmínkách). Nyní to je aktuální a já se rozhoduji někdy podle logiky, někdy podle pocitů a někdy podle intuice. Chaoticky a ještě k tomu podle různých osobností (jedna či mix jedné hlavní a vedlejší vliv/y), tak aby nikdo nemohl vypočítat (nebo aby to bylo alespoň co nejtěžší), co za rozhodnutí vzejde.
Ten, kdo jede v „dating marketu“ je naprosto předvídatelný a jeho pocity (i výsledky) se dají vyvolat. Já v tržním systému ale taky jela (nedá se tomu úplně vyhnout). I když cítíte silné pocity (a lásku), může to být pouze kalkulace (moje zkušenost).

Když někdo udělal něco špatně (např. si vybral nesprávného partnera), tak jeho protějšku nezbývá (po čase) nic jiného, než si taky vybrat někoho jiného (když nechce být věčně sám..). Jakmile si tedy jeho pravý protějšek tedy vybere taky někoho jiného, láska a přitažlivost toho prvního vztahu vyprchá. Takto vznikl dating market – takže to byla konstruktivní reakce, jenže někteří lidé úplně vyřadili konkrétní osobu (s kým chodí) ve prospěch prožívání lásky či sexu (takže jim je jedno s kým, hlavně když je ten správný prožitek). Někdo jiný se zase rozhodl pro výhodnost vzájemné věrnosti (láska potom tak rychle nevyprchá), takže sice jsou jakože „lepší“, že dají na konkrétní osobu, ale když nemají twinflame, tak to je opět hrůza. Naštěstí si existence poradí a vždycky se nějaký samoopravný mechanismus najde. Tzn. ten, kdo „je v právu“ (=dělá věci správně) dostane přiměřenou kompenzaci ke škodě, kterou mu někdo udělal. To jsou takové ty rovnovážné síly vesmíru. Ale zlo je takové, že vědomě záměrně škodí a kompenzaci nedává. Takže původcem nerovnováhy je zlo (nikoli reakcí).

Ikona diskutujiciho AaQby 2023-10-26 09:58:24 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi souladný obsah článku, děkuji.

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2023-10-26 11:09:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to opravdový dar a málokdo ho má.

Ikona diskutujiciho Petr 2023-10-26 15:54:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zase moc povedený, vyokovibrující článek 8D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek