Co znamená, když vás bolí konkrétní část těla: 20 symptomů a jejich psychosomatický význam

21.3.2020 v Zdravověda 13

Slovem „bolest“ označujeme především energii, poté vjem, a až nakonec máme na mysli tělesný projev. Když se nad tím lépe zamyslíme, musíme uznat, že každý zdroj bolesti je vždy původně energetické povahy. Tělesné projevy bolesti jsou vždy sekundární. Každý zdroj bolesti v našem těle je přímo napojen na nějaký specifický emocionální stav. Úkolem každého emocionálního stavu je připomínat nám, že v našem životě máme oblasti, na kterých bychom měli zapracovat. Tyto nevyřešené oblasti v našich životech je třeba vnímat jako lekce, které čekají jen na to, kdy si je osvojíme. A když se nám podaří si tyto lekce osvojit, bolest rychle pomine.Jakým způsobem je emocionální bolest propojena s místy v těle
Pokud se jedná o vztah mezi tělem a bolestí, je potřeba si uvědomit, že tělo vnímá bolest velice přesně. Naše životní zkušenosti, zážitky a vjemy se přímo projevují v našem těle. A když zažíváme emocionální stres, naše tělo nám přesně ukáže, ve které oblasti našeho života máme problém. Tento signál, který nám tělo vysílá, musíme jen rozluštit.

1. Bolesti svalů
řetrvávající bolesti svalů nám naznačují, že máme problém pohnout se v životě dál. Je třeba se zamyslet nad tím, zda přistupujeme s dostatečnou flexibilitou k našim zážitkům v práci, doma nebo ke svému nitru.

2. Bolesti hlavy
Bolest hlavy obvykle souvisí s naší neochotou udělat jednoznačné rozhodnutí. Pokud trpíte na migrény, to znamená, že když stojíte před problémem, tak i víte, které rozhodnutí je to správné, ale i přesto ho neuděláte. Pokud vás trápí bolesti hlavy, měli byste si každý den najít čas na procházku a odpočinek. Věnujte se něčemu, co vám pomůže se uvolnit.

3. Bolest krku
Pokud vás bolí krk a krční páteř, může to souviset s tím, že máte problém odpustit druhým, ale dokonce i sobě. Pokud se vám bolest krku stále vrací, zkuste se upřímně zamyslet nad tím, které vlastnosti, věci nebo cokoli jiného máte rádi na sobě a také na druhých. Zaměřovat byste se měli především na kladné stránky. A vědomě u sebe rozvíjejte schopnost odpouštět.

4. Bolavé dásně
Podobně jako v případě bolesti hlavy i bolesti dásní poukazují na to, že se jaksi neumíme jednoznačně pro něco rozhodnout. A kdybychom se náhodou pro něco rozhodli, nemáme dostatečnou houževnatost, abychom v našem rozhodnutí vytrvali. Pořádně si tedy vyjasněte, co opravdu chcete, a jděte za tím.

5. Bolest v ramenou
Pokud nás bolí ramena, může to znamenat, že na nich nosíme příliš těžké emocionální břemeno. Asi na zádech nosíte problémy celého světa. Naučte se tedy přistupovat ke svým problémům prakticky a proaktivně. Zároveň si možná uvědomíte, že některé problémy ve vašem životě se vás ve skutečnosti vůbec netýkají – je načase přenechat problémy těm osobám, kterých se tyto problémy týkají přímo.

6. Bolest žaludku
Žaludek je ukazatelem toho, zda život „trávíme“ dobře, nebo ne. Problémy s trávicím traktem nejčastěji pramení z toho, že se cítíme být nenaplnění. V důsledku toho tak v našem nitru zůstává prázdná díra a začneme pociťovat smutek.

7. Bolesti v horní části zad
Mohou signalizovat, že vnitřně zápasíme s nedostatkem emocionální podpory od druhých. Máme pocit, že jsme nemilovaní. Dokonce v sobě potlačujeme lásku a neumíme nebo nechceme ji projevit navenek. V případě, že jste nezadaní a máte bolesti v horní části zad, je možná nejvyšší čas popřemýšlet nad nějakým rande a více se socializovat.

8. Bolesti v dolní části zad
Mohou prozrazovat, že si děláme přehnané starosti o peníze, nebo nám chybí emocionální podpora od druhých. Možná je pro vás ten správný čas, abyste se odvážili požádat o zvýšení platu. Druhá možnost je naučit se lépe rozvrhnout své finance – to vám pomůže zacházet s financemi efektivně a používat je o něco rozumněji.

9. Bolesti zad v kříži a kostrči
Vypadá to tak, že sedíte na nějakém problému, který by bylo třeba vyřešit. Střízlivě tento problém rozanalyzujte – tak najdete řešení.

10. Bolesti loktů
Bolavé lokty se nejčastěji objevují v případě, kdy se bráníme provést v životě potřebné změny. Pokud jsou vaše lokty a ruce ztuhlé, může to znamenat, že ve vašem životě akutně chybí určitá míra flexibility. V tom případě je možná načase smířit se s představou, že byste měli přistoupit k nějakému kompromisu, přehodnotit své životní zkušenosti a trochu si uklidit.

11. Bolest podél celých rukou
Pokud vás bolí ruce po celé délce, od ramen až po konečky prstů, znamená to, že si s sebou nosíte emocionální břemeno v podobně myšlenek na něco nebo na někoho. V takovém případě byste si měli položit následující otázku: Proč tuto zátěž stále nosím?

12. Bolest dlaní
Ruce nám slouží k tomu, abychom je natahovali k druhým na znak toho, že toužíme po kontaktu a spojení s druhými. Pokud nás bolí dlaně, znamená to, že naše ruce natahujeme k druhým jen málo. Zkuste navázat nová přátelství. Navažte s někým kontakt. Bolesti mohou být způsobeny i tím, že se ve vaší mysli něčeho odmítáte vzdát, případně i to, že se toho postupně začínáte vzdávat.

13. Bolesti beder
Pokud se bojíte pohybu a změn, může se to projevit bolestí v bedrech. Bolavá bedra mohou být znakem toho, že se příliš bráníte životním změnám a posunu vpřed. Bolest beder může prozrazovat i vaši přílišnou obezřetnost v případě, kdy se máte pro něco rozhodnout. Pokud již déle nosíte ve své mysli velké myšlenky a nápady, je nejvyšší čas, abyste se rozhodli pro jejich uskutečnění. Tupá, neurčitá bolest v celé části beder souvisí s nedostatečnou podporou ze strany druhých. Když se vám nedostává žádné podpory, může se to projevit v celkovém narušení vaší životní rovnováhy a způsobu, jak přistupujete k životu. Nejčastější doprovodný pocit je pochopitelně pocit nedostatku lásky a podpory.

14. Bolest objevující se pravidelně ve všech kloubech
Podobně jako v případě bolesti svalů i bolest v kloubech poukazuje zejména na nedostatek flexibility při zvládání situací, případně naše přehnané lpění na některých životních situacích, okolnostech či podmínkách. Pěstujte si proto schopnost být otevřené mysli, abyste si mohli snadněji osvojit nové myšlenky, naučit se nové životní lekce a zažít nové zkušenosti.

15. Bolest kolen
Když trpíme představou, že život nemá žádný smysl a že se nám nedostává žádné podpory, může se to projevovat bolestivými koleny. Pokud nás bolí vnitřní strana kolen, znamená to, že nepociťujeme žádnou podporu ze strany rodiny, komunity, přátel a ani v pracovním prostředí. Pokud vás pro změnu bolí vnější strana kolen, vypovídá to o problémech ve vašich osobních vztazích. Učte se být trochu pokornější a skromnější. Občas se zapojte do nějaké dobrovolné činnosti. Nikdy byste neměli zapomínat, že i vy patříte mezi smrtelníky. Jste člověk jako každý jiný, což znamená, že i vy máte své ego. Našemu egu bychom však nikdy neměli dovolit, aby nám zasahovalo do života více než je třeba. Učte se nebrat hlas svého ega příliš vážně.

16. Bolest zubů
Tato nepříjemná bolest svědčí o tom, že se nám nelíbí, v jaké životní situaci se nacházíme. Tento náš odpor a nelibost udržujeme při životě tím, že si to dennodenně připomínáme v naší mysli a pocitech. Musíme být trpěliví a začít si uvědomovat, že každou situaci, kterou před nás život postaví, zvládneme mnohem jednodušeji, pokud se tomu nebudeme bránit a přijmeme danou situaci se všemi jejími aspekty – s těmi dobrými i s těmi špatnými.

17. Bolest kotníků
Pokud nás bolí kotníky, může to znamenat, že si neumíme nic dopřát a sami sebe okrádáme o potěšení. Bolavé kotníky nás mohou nabádat k tomu, abychom se začali mít trochu rádi a dopřáli si nějaké to potěšení. Velmi nám zde může pomoci, když oživíme a opepříme svůj romantický vztah.

18. Únava způsobená bolestí
Bolest, která nám odčerpává energii, může mít svůj původ v nudě, odporu či neochotě provést ty kroky, díky kterým bychom se v životě posunuli vpřed. Možná se ptáte: „Co tedy s tím?“ Začněte pozorněji naslouchat tomu tichému, ale zato jasnému hlasu ve vaší mysli, který vás jemně vybízí k tomu, abyste se otevřeli novým životním zkušenostem.

19. Bolest chodidel
Když máte pochmurnou náladu a zmocňuje se vás deprese, může se to projevit bolestmi v chodidlech. Příliš mnoho pesimismu se může odrazit v tom, že chodidla, která nosí celou naši váhu, nás začnou často a pravidelně bolet. Řešení je několik. Naučte se těšit z maličkostí, pořiďte si domácího mazlíčka, najděte si nové hobby, zkrátka věnujte se něčemu konstruktivnímu, co vám bude přinášet radost.

20. Nevysvětlitelná bolest v různých částech těla
Buněčná struktura lidského těla projde několikrát během života „překódováním“. V tomto procesu překódování se tělo očišťuje a zbavuje některých převládajících emocí, které v něm jistou dobu působily, ale neosvědčily se. Aby se tělo mohlo očistit od této energie, činnost imunitního systému a vlastně všech tělesných systémů musí být dočasně oslabena. Takže, ačkoliv se nám někdy zdá, že naše tělo je nemocné, pravdou je, že víceméně prochází procesem očisty. V tomto případě je třeba mít na zřeteli, že je to přechodný stav, který brzy pomine.

připravila Aluška.org 2020 podle zdroje

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pěkný 2020-03-21 03:01:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vysoce užitečný článek. Chtěl bych jen dodat, že ne všechno je spojeno se vším, třeba bolest hlavy může být způsobeno různými vysílači (mobil, wifi…) a třeba bolest svalů intenzivním a náročným posilováním, takže bych to bral trochu s rezervou.

Ikona diskutujiciho Ata 2020-03-21 11:30:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Číslo 8 mam odskúšané.Prestala som myslieť na peniaze, čo mi chýbali a
bolesť prestala tiež.

Ikona diskutujiciho mona 2020-03-21 17:00:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.youtube.com/watch?v=gHwCALFif0s
https://www.youtube.com/watch?v=4igld4zBkCU
mona

Ikona diskutujiciho Helena 2020-03-21 23:24:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj.
Mohu jenom odbočit od tématu a zeptat se jestli energetické krystaly fungují i na reptiliany?
Případně jak se jim bránit?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-03-22 08:29:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Proti reptiliánům aktuálně neznáme ochrany. Jenom na šedivce.

Ikona diskutujiciho elbar 2020-03-22 15:23:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Proti reptiliánům jsou Anunnaci.
Tak informuje EBE Olie.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-03-22 20:15:52
Ikona diskutujiciho
sipka

🤦 annunaki = reptoši

kašli na samozvaný informátory. nastuduj si svoje data a sám si udělej obrázek.

Ikona diskutujiciho elbar 2020-03-23 13:16:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Proti Anunnakům je prý také Putin i Trump.

Ikona diskutujiciho Jarka 2020-03-22 12:26:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super článek a taky ty fotky ti chlapi jsou krásní…máš vkus 🙂

Ikona diskutujiciho Helena 2020-03-22 16:26:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji.
Ale dejme tomu kdyby do nás reptilian vstoupil nebo nás obtěžoval máme aspoň možnost ho nějak vyhnat?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2020-03-22 20:00:07
Ikona diskutujiciho
sipka

O tom nemám žádná data.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2020-03-22 20:18:50
Ikona diskutujiciho
sipka

pokud by toho vstoupila taková bytost, byla bys velice nízkých vibrací. velice pravděpodobně bys pak neměla ani mentální kapacitu na to přemýšlet, jestli se můžeš bránit. to tihle lidí prostě nemají… takže to neřeš.

další věc – tyhle bytosti nemají zapotřebí vyvolávat rozruch mezi civilisty. to neni jakože potkáš ještěra na ulici, on tě chytne pod krkem a zeptá se: „můžu se napíš vaší krve?“ … běžně lidi neobtěžují, už vůbec ne za bílého dne.

Ikona diskutujiciho Kristýna 2020-03-28 14:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud bolí ruce, je to také nezvládání věcí svýma vlastníma rukama..
To samé třeba krk, máte záněty nebo jiné problémy v oblasti krku, to znamená, že máte něčeho pokrk a je potřeba to změnit…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek