Co zvážit před přerušením kontaktu s rodinou

20.11.2023 v Psychologie 7

Nechcete se už stýkat s vaším rodinným příslušníkem? Přerušit kontakt s členem své rodiny je pravděpodobně jednou z nejtěžších věcí, pro kterou se ve svém životě můžete rozhodnout. Někdy jsou však právě ty nejdůležitější kroky nejtěžší. Když nemáte kontakt s problémovým člověkem, upřednostníte tím svou emocionální a duševní pohodu.Proč spolu nekomunikují členové rodiny?
Rodinní příslušníci se mohou rozhodnout pro nulový kontakt kvůli zneužívání, zanedbávání, duševní nemoci nebo užívání drog a alkoholu.
Vyžaduje to provést určitá ochranná opatření a stanovit si hranice, pravidla. Přerušit vztah, nenabízet ani neumožňovat jakoukoli komunikaci, nebo interakci. Je to rozhodující krok k ukončení fyzického, psychického nebo emocionálního utrpení. Někdy je to jediná funkční taktika, jak se chránit před dalším zraněním a je to obecně poslední možnost, kterou člověk zvolí, když všechna ostatní řešení nenávratně selžou. Mají totiž pocit, že už nemají na výběr; vyčerpali všechny možnosti.

„Můj bratr měl vážný problém s drogami, který zničil naši rodinu. Nedalo se mu věřit a léčbu odmítl. Vyčerpal rodinu emocionálně i finančně, takže jsem ho musel vyškrtnout ze svého života. Je to narcista s bipolární poruchou. Můj terapeut mi doporučil, abych přerušil kontakt pro své vlastní blaho. Zpočátku jsem měl velký problém ho nekontaktovat. Přál jsem si mít bratra. Ale už ne, už to prostě nevydržím. Je součástí mnoha zlomených, zvrácených vzpomínek, na které chci zapomenout. Truchlím nad myšlenkou blízké rodiny a sourozence, ale jsem šťastnější bez něj. Udělal jsem to pro zachování svého zdravého rozumu.“

Proč je někdy nutné přerušit kontakt
V zásadě pokud někdo nekomunikuje se svou rodinou, má pro to důvod. Ten důvod je skutečný, nemusí však být na první pohled zjevný. Mnozí lidé se rozhodují ukončit vztah s členem rodiny z těchto důvodů:

Celoživotní zneužívání nebo zanedbávání
Pokračující dysfunkce vztahu
Zrada
Duševní nemoc
Nedostatek respektu
Drogy nebo alkohol
Náboženské rozdíly
Politické rozdíly
Morální neshody
Kriminální chování
Bezohledné nebo nebezpečné chování
Narcistické chování
Odmítnutí uznat nebo se omluvit za nepřijatelné chování
Nedostatek reciprocity ve vztahu
Neúcta k manželovi/manželce
Vlezlé, arogantní a podkopávající chování
Hry na oblíbence u dospělých sourozenců („Bratříček dostal všechno a já prd.“)
Ignorování hranic
Finanční spory
Kritizující, zlehčující nebo zesměšňující chování
Nedostatečná schopnost řešit konflikty

Pokud zvažujete přerušení kontaktu s rodinou, je užitečné zvážit klady a zápory situace. Zvažte i nevýhody, které jsou s tím spojené. Zde je seznam možných výhod:
Mír
Stabilita
Svoboda
Konečně se můžete uzdravit z traumat
Více si vážíte sami sebe a budete žít více autenticky
Zlepší se vaše sebevědomí a sebehodnocení
Větší pocit sebekontroly, sebedůvěry a svobody výběru

Možné nevýhody a problémy, které vám takové rozhodnutí může přinést:
Truchlení po sourozenci/rodiči/babičce, které si přejete mít

Pocit viny („Ale třeba to nebylo až tak zlé, možná jenom reaguju přehnaně a soudím je moc jednostranným pohledem.. anebo ne?“)
Pocity lítosti
Návazný odpor v rodině
Odplata ze strany odcizených osob
Osamělost
Deprese
Úzkost

Je pravděpodobné, že příbuzní a přátelé se budou snažit přesvědčit člena rodiny, který už je jednou nohou našlápnutý na spálení mostů, aby udržoval tyto zraňující vztahy i nadále. Obvyklá omluvná prohlášení, která mají dotyčného přesvědčit o nesmyslnosti tohoto rozhodnutí, jsou:
Je prostě takový, jaký je.
Stárne.
Nemůžeš to tam prostě vydržet?
Ale však s nimi nemusíš bydlet ve stejném domě.
Nikdo není dokonalý.
Reaguješ přecitlivěle, přeháníš to.
Takhle to přece nemyslel.
Máš jen jednu matku, otce, bratra, sestru.
Nepochopíš vtip?
Musíš se naučit nechat věci plynout.
Každý příběh má dvě strany.
Proč se nemůžeme všichni dohodnout?
Neměl jsi ho naštvat.
Tak buď ten lepší.

Když se člověk opravdu pevně rozhodne přerušit kontkt s členem rodiny, efektivní postup vypadá takto:
 Zablokujte svého odcizeného příbuzného na všech účtech na sociálních sítích a zablokujte účty na sociálních sítích komukoli, kdo je v nejužším kruhu této osoby. Zablokujte číslo mobilního telefonu dané osoby. Dejte si pozor na ostatní členy rodiny, kteří mohou s původně dobrými úmysly dál sdílet vaše osobní údaje.
Stanovte si hranice. Přidejte zabezpečení a dvoufázové ověření online účtů nebo aplikací, abyste zabezpečili všechny své účty. Dejte o svém rozhodnutí vědět důvěryhodné osobě a mějte někoho, kdo může v případě potřeby zasáhnout.

Přijměte své pocity, jako je hněv, smutek a vina z odříznutí. Uznejte tyto pocity a pak je nechte odejít. Všimněte si, jak se cítíte a zda se vám žije pohodlněji bez obtížného příbuzného ve vašem životě. Soustřeďte se na sebe; upřednostňujte své osobní blaho nade vše ostatní.

Přerušený kontakt nemusí trvat navždy. Po uplynutí určitého času se někdo, kdo se původně rozhodl odříznout, může cítit stabilněji a může se rozhodnout kontakt obnovit. Také pokud se po nějaké době ukáže, že se problémový člověk polepšil a má zájem napravit své chyby, není špatný nápad dát mu šanci a zkusit ho vzít na milost.

Často se stává, že rodina, podporující ukončení násilného vztahu s toxickým partnerem, často tlačí na svého vlastního odcizeného člena, ale sami si neřeší trhliny v rodině ani násilnou minulost, která je častou příčinou následných špatných partnerských vztahů u potomků. Někdy dokonce žádají, aby tyto trhliny za ně řešil potomek.

Také předem počítejte s tím, že kdykoli se převalí svátky, nebo se nějaký příbuzný ožení či zemře, odcizení členové rodiny jsou nuceni přehodnotit své rozhodnutí nemít mezi sebou kontakt. Tyto situace zákonitě přijdou a budete jim muset čelit, i pokud jste se postavili mimo rodinný okruh.

© aluska.org 2023Komentáře

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-20 05:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Možný je asi i další důvod a tím je příslušnost některého člena rodiny v mafii a třeba u tzv. Svobodných zednářů, kteří prostě mafií jsou i když už naprosto tolerovanou státem s tím, že jde o na Západě tradiční stálou součást zdravě fungující svobodné demokratické společnosti, což je ale absolutní lží, protože členové takových spolků jsou nadřazováni nad všechny ostatní občany a to za každou cenu, považují se navzájem za vyšší bratry a sestry a porušují tím nejenže Ústavu státu ale vlastně naprosto vše počínaje morálkou, rovností a spravedlností. Pak máte nejenže dojem, že nic nemá smysl, protože výše se dostanou jen ti členové mafií ale i pravdu, protože dostanou a vy jste perzekuováni a potlačováni už i jen protože jste schopnější než oni a likvidováni jimi abyste je neohrozili, přičemž, co si budeme povídat (skvělý slovní obrat ze seriálu), jste, i proto v mafii nejste.

Pak může být tedy některý člen vaší rodiny nucen vám ubližovat i když sám třeba ani nechce a nezbyde vám logicky nic jiného než se mu bránit a nebo s ním dokonce bojovat. Je to smutné, ale zlo se snaží ovládnout dobro, mimochodem, když někdo tvrdí, že lidstvo čeká dobrá budoucnost, lže jako když tiskne a nebo je slaboduchý z neznalosti, protože zlo sílí samou logikou věci a bez vzdoru vůči němu se jeho vzestup nezastaví a ze vzdoru jsou války pro vzájemné neshody a ty znamenají boj, který je nevyhnutelný, protože uvědomte si, že svoboda je nenároková, každý může žít i jako otrok a musí tedy o svou lepší budoucnost tak usilovat. Chápu, že je odvahou postavit se zlu s tím, že já nebudu bojovat a nechat se jím zničit a nebo i zabít. Chápu ale i, že to věc nijak neřeší, akorát opustíte a zradíte ty, kteří vás milují a nebo vy je. Pak mi připadá logické, že bojovat proti zlu je věcí citu a lásky nejen k sobě. a tak by se dalo logikou pokračovat a to už bychom se dostali do střetu s platnými zákony a k touze aby nám někdo asi vyšší, pomohl, protože my sami ani sobě spíše nesmíme-nemůžeme, tak je to už ve společnosti nastavené a zlo má cestu ke své zvůli a k postupu nastavenou a zaručenou. Ze strachu před odplatou pokračuje už zvýšeným tempem. Strach rozhoduje. kk.

Ikona diskutujiciho Tálije 2023-11-20 09:53:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-20 10:20:13 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím ale, že čtenáře může zajímat i jak vypadá „loučení“ vyšší bytosti s nejen rodinou, před inkarnací do nižší vibrační sféry, tedy na Zem.

Jde o velmi rozsáhlou psychickou operaci a o velmi vyspělou techniku, pokud je snahou jeho přežití i v původním těle. Začíná to mnohem dříve, než by kdo myslel, jde totiž o akce ještě vyšších bytostí a to zprvu nezjistitelné a především „nepochopitelné“. „Proč mi to Bůh dělá.“, napadne každého a dodá „Co jsem komu udělal.“ a pláče, to především ženy. A právem, protože jde o skutečná zla, která v lepším případě otráví život oběti natolik, že ani nechce žít a existovat. Jde o příšerné křivdy, jako když vás někdo obviní například z vlastizrady a všichni tomu uvěří, protože nějaké falešné důkazy to prokázaly. Pak ale následuje druhá fáze, to když už jste pochopili protože jste byli nějakou formou a nemusí to být zrovna tou klasickou telepatickou, poučeni-informováni, protože míra utajení je obrovská. Spočívá v ubližování vám nejbližším. Nakonec se už opravdu vše obrací proti vám a všichni si přejí váš ODCHOD, a „jsme doma“. Vhodný stav ducha a podmínky a díky Bohu za to, protože nakonec se vše v dobré obrátí,… tedy zejména pokud budete ve vaší pozemské misi úspěšní. To už budou nejen vaši nejbližší, kteří to stejně asi tušili ale i všichni ostatní informováni, o co vlastně šlo a získáte od nich uznání a obdiv, které vám vykompenzují vaši energetickou ztrátu.

Většinou jste inkarnačně následováni i supernegativními bytostmi, které mají vinu na vašem utrpení a třeba se samy usmrtí a nebo zahynou právě vůlí těch ještě vyšších bytostí, o kterých jsem výše napsal. Takže společnost, civilizace, vyšší vibrační sféry se zbaví svého největšího zla a to přecejen ve prospěch planety Země, protože na Zemi nejspíše nebudou negativnější než menšina jiných a zároveň jde o pomoc nejpozitivnější bytosti inkarnované do nižší vibrační sféry aby pomohla a doslova zasáhla. Základem je čelit zlu a zpomalit ho, to tedy minimálně to. A to zvládne každá vyšší inkarnace, tedy, vždy jde o prospěch pro lidi planety Země. Neexistuje nevýhodná inkarnace vůči Zemi. Ale to utrpení vyšších bytostí, je skutečně strašné. Nikdy nemohou být lidmi plně přijati. kk.

Ikona diskutujiciho sm 2023-11-20 17:48:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Velmi dobrý a zajímavý článek. Praktické aspekty podobných rozhodnutí většinou nikde moc nenajdete. Osobně jsem se toho bál, zejména přesně – Vánoce a podobně. Kupodivu s tím ale nikdy nebyl problém. Patrně již byla situce vyhrocená natolik, že jsem si odstřižením čistě jen pomohl. Vlastně se jen mírně bojím jediného: že bych tu osobu někde potkal. Ale i to se může stát. Maximálně se pozdravíme (nebo ne) a jdu dál. Bavit se nebudu.. V této souvislosti jsem začal chápat i jiný fenomén dnešní doby – ghosting. Dříve jsem nerozumněl, proč si ghostující neudělá na ghostovaného alespoň posledních pár slov. Jednoduché: často to nelze. Rozpoutalo by to zbytečný kolotoč dalších otázek na které občas ani neexistují odpovědi a vzhledem k tomu že vztah je dobrovolný dar obou zainteresovaných, s jeho ukončením nemá povinnost cokoliv jeden druhému vysvětlovat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-20 18:30:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Když s někým končíš, tak mu nechceš nic vysvětlovat v situacích, kdy ho nechceš ranit a víš že by to nepochopil… když ti na tom člověku nezáleží, tak na něho klidně ten kýbl vyliješ, protože je ti to jedno.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-22 22:01:25
Ikona diskutujiciho
sipka

„vztah je dobrovolný dar obou zainteresovaných“
– vzdycky jsem si myslela, ze vztah je dany dle jemnohmotnych energii / propojeni (a na zaklade toho ašse az pak projevi ve hmote), napr twinflame je dany – ale toto je asi jeste lepsi pristup, jak ke kazdemu defaultne pristoupit (jenom ten, kdo to vnima stejne jako ja bude mit vyjimku) – protoze lide to tak nevideli (stejne jako ja), meli vyhodu/navrch a ja jsem stradala – zatimco s timto pristupem nade mnou nikdo nebude mit moc (navic cim vic nekomu na nekom zalezelo tim vetsi vysvetleni k ukonceni vztahu poda a naopak..protoze kdyz nekdo blokne bez vysvetleni, ten druhy si bude v hlave domyslet co asi tak mohl udelat spatne pritom mnohdy chyba byla na strane toho kdo ze vztahu odesel napr nevyzralost a kdyby rekl svuj duvod, treba „zacinaji se ti delat vrasky, tak jsem si nasel mladsi“, vsichni budou vedet, ze to je debil a byvaly partner se odchodem trapit nebude..zatimco kdyz ghostne bez vysvetleni, tak byvaly partner premysli co udelal spatne co mohl udelat jinak atd. – takze nepodani vysvetleni byva kvuli sobectvi a spatnemu charakteru dotycneho aneb vse se da vysvetlit tak aby to druhy pochopil napr ze chce svobodu nebo ho dany vztah nebavi protoze potrebuje konstantni emocionalni kolotoc a druhy hned vi ze nebyli kompatibilni protoze on ma rad klid a tak..ale pri pristupu viz vyse to je vlastne jedno, protoze dulezity je vysledek = konec a pitvat se v „proc“ nic nezmeni)

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-30 01:51:51
Ikona diskutujiciho
sipka

wow ted jsem na youtube videla video o attachment styles a v nem je, ze avoidant prerusi kontakt a nic nerika protoze nechce druheho ranit (mysli si, ze toto je nejlepsi reseni ktere neublizi a muzou se pak k sobe po case treba vratit) zatimco anxious si zase mysli ze nejmene ublizi veci rict/vyrikat a ke konci vztahu navzdy naopak vede svoje myslenky nerikat (takze komunikuje protoze druheho nechce ranit..zatimco avoidant nekomunikuje protoze druheho nechce ranit).

Ja si jeste teda myslim, ze kdyz si nekdo mysli, ze jeho pohled na vec je uplna pravda, tak druhemu nerekne co spatneho si o nem mysli proto, aby ho zbytecne nestresoval (uplnou pravdou o nem..). Zatimco kdyz nekdo nevidi svuj nazor jako naprostou pravdu, tak ho naopak rekne proto, aby druha strana mohla vysvetlit proc co dela a treba se v necem oba pouci (protoze predpoklada, ze on sam treba nezna uplnou pravdu). Jenze realita je takova, ze at uz si nekdo mysli cokoli (jestli on zna/nezna celou pravdu), tak nekdy je pravda, ze druhy je spatny (nemuze nic objasnit aniz by nelhal), ale jindy to nekdo jiny objasnit muze. Takze pravda zavisi na tom, kdo je ghostovany, jestli byl v ramci moznosti v pohode a druhy ho jen spatne odhadl/odsoudil a nebo nebyl. Jenze pokud byl ghostovany opravdu zly, tak rozhovorem se nic nevyresi, protoze bude lhat. Ja mam oba (jak anxious tak avoidant = disorganized) a muj pohled vyjadruje ze to je 50/50 (jestli neco rict a nebo ne).

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek