Čtyři typy duchovních průvodců, které můžete mít

23.4.2023 v Spiritualita 6

Většinu svého života jsem strávila jako žena vědy, vyškolená v tom, že musím „vidět, abych věřila“, jako že musím pozorovat nějaký empirický důkaz všech jevů, než se jim rozhodnu věřit. Přirozeně jsem nevěřila v posmrtný život, ani v žádný život mimo mé současné fyzické tělo, nebyla jsem schopna ho pozorovat, ani najít byť jen střípek důkazu.To vše se změnilo před čtyřmi lety, kdy mi četl jeden z nejtalentovanějších amerických jasnovidců, Bill Philipps. Bez jakýchkoli informací o mně dokázal přinést jasné, konkrétní zprávy o zemřelých příbuzných, blízkých, a dokonce i o starých přátelích členů rodiny, které jsem nikdy neviděla a o jejichž existenci jsem neměla ani tušení. Tyto informace se prostě nemohl dozvědět ani pomocí Googlu. Byla jsem ohromena.
A šokovaná! Poprvé v životě jsem byla svědkem „důkazu“ něčeho víc, něčeho většího, a hluboce to ve mně rezonovalo jako pravda. Byl to zážitek, který mi pomohl pochopit, že na této cestě může být mnohem víc, než se na první pohled zdá. Poprvé v životě se skeptik ve mně setkal tváří v tvář s náročnou otázkou: Mohou být média a duchovní průvodci skutečně SKUTEČNÍ?


Abychom se touto otázkou a mnoha dalšími zabývali, pozvala jsem Billa do rádia Lucid Planet, aby se mnou probral, co to znamená být médiem, jak se vypracoval, jak pracuje a jaké typy poselství obvykle přicházejí od ducha.

Bill vysvětluje, že mnozí z nás jsou jasnovidci: Ve skutečnosti jsou naše psychické smysly, jako je intuice a instinkt, naším právem, které si přinášíme do tohoto života. Mnozí z nás se dokáží naladit na energie lidí, předmětů nebo situací, které se již staly, nebo si vyvinout smysl pro budoucnost (ačkoli budoucnost není nikdy pevně daná, protože vždy máme svobodnou vůli!)

Podle Billa je klíčem k zapnutí vlastních psychických smyslů ODSTRAŇOVAT vnější svět a začít si všímat jemných pocitů a vjemů hluboko uvnitř, kterých jste si možná ani nevšimli.
Síla modlitby a meditace ke zklidnění mysli může mít obrovský vliv na spojení s vašimi vrozenými psychickými schopnostmi a na přivolání duchovních průvodců s vysokými vibracemi do vašeho prostoru.

Co je to psychické médium?
To, co někoho odlišuje od média, je způsob, jakým se dokáže přímo spojit s duchem a přinést mu konkrétní informace. Bill sám sebe popisuje jako kanál, kterým informace procházejí z druhé strany. Není to exaktní věda, ale spíše se podobá rádiovému přijímači, který přijímá jemné dojmy od ducha, jimž pak důvěřuje a předává je těm, kteří za ním přišli. Vysvětluje, že informace k němu přicházejí neustále, ale on je schopen je do jisté míry ignorovat, s výjimkou případů, kdy ho lidé žádají o pomoc (přirovnává to k naladění se na něčí popud).
Nevidí mrtvé lidi, jako v případě aktivního šestého smyslu, ale spíše se dokáže naladit na jejich hlasy, které k němu promlouvají (tento typ schopnosti média se obvykle popisuje jako „jasnoslyšení“).

Bill objevil svůj dar již v raném věku, když s ním začala komunikovat jeho matka po své předčasné smrti, když mu bylo 15 let. Ačkoli se svým darem dlouho zůstával „schovaný ve skříni“ a myslel si, že je blázen nebo že to není skutečné, nakonec se naučil přijmout svou pravdu a akceptovat, že předávání poselství o uzdravení z druhé strany je skutečně jeho posláním.

Čtyři hlavní typy duchovních průvodců
Podle Billa existují čtyři hlavní typy duchovních průvodců, se kterými komunikuje na druhé straně a kteří jsou zde proto, aby pomáhali vést a chránit živé lidi:

Zesnulí blízcí: Bill nejčastěji komunikuje se zesnulými blízkými, jako jsou členové rodiny a přátelé, kteří danou osobu znali za jejího života. Často jsou tito lidé součástí větších skupin duší, které se společně inkarnují a pak na sebe z druhé strany dohlížejí po dobu 2-3 generací, dokud nenastane čas se znovu inkarnovat, pokaždé v jiné roli, aby si navzájem pomohli dát nové lekce, které napomáhají nejvyššímu růstu duše.

Duchové vyslaní na pomoc: Tito duchovní průvodci nemusí být nutně lidé, které jsme v životě poznali, ale spíše to mohou být průvodci z minulých životů nebo jiní duchové, kteří byli posláni, aby nás chránili. Například někdo z vaší „skupiny duší“, který odešel před vaším narozením, by nad vámi mohl stále bdít jako průvodce.

Nanebevzetí mistři: Jsou to lidé, kteří žili vysoce vyvinutý duchovní život ve fyzickém světě a kteří pokračují ve svém poslání i po smrti, aby pomáhali živým. Jejich vibrace jsou energeticky vyšší než u předchozích dvou skupin a předpokládá se, že povznesení mistři vedou mnoho lidí.

Andělé: Podle Billa jsou nejvyššími vibračními průvodci ze všech andělé, kteří nikdy předtím neobývali fyzické tělo. Jsou to mocnosti čistého světla, čisté energie a čisté lásky.

V každém okamžiku může mít u sebe každý z nás kombinaci těchto duchovních průvodců, kteří nad námi bdí a chrání nás. Stačí, když je požádáme o pomoc a budeme hledat znamení o jejich přítomnosti, která se mohou projevovat mnoha různými způsoby: Sny, písně v rádiu, čísla na hodinách (např. 11:11), zvonící telefony, pocity tepla, ale i skutečné vize, nebo hlasy.
Modlitba, tedy vaše individuální spojení s božským zdrojem, je vynikajícím způsobem komunikace s vašimi průvodci. Bill jen připomíná, abychom vždy očekávali neočekávané, protože naše modlitby mohou být vyslyšeny i velmi nečekaně.

Bill také vysvětluje, že ANO, temnější/hustší duchové existují, ale on tyto vibrace do svého prostoru rozhodně ani slovně nepouští. Rozhodl se soustředit na léčivá poselství a vyšší vibrační energie. Všichni máme moc a schopnost chránit svůj duchovní prostor tím, že si udržujeme vysoké vibrace prostřednictvím meditace a modlitby. Nemusíme se bát temných nebo hustých duchovních energií, jen musíme potvrdit své hranice, že do našeho prostoru nesmějí.

Poselství naděje z druhé strany
Zeptala jsem se Billa na nejčastější poselství, která dostává od ducha, když provádí čtení pro lidi. V drtivé většině případů jsou tu naši duchovní průvodci proto, aby nám ukázali, že po smrti ŽIJEME dál a že jsou tu proto, aby nás chránili a projevovali nám lásku. Chtějí, abychom věděli, že jsou stále s námi a že jsou v pořádku. Spojení s těmito poselstvími od vašich průvodců může být skutečně hlubokou a život měnící zkušeností. Živí lidé často potřebují nějaký důkaz, aby toto poselství přijali, a proto duchovní průvodci obvykle poskytují velmi konkrétní příklady, které pozná jen daný člověk, aby mohl mít pocit potvrzení a ujištění, že ano, je to SKUTEČNÉ. Tak tomu bylo i v případě mého čtení.

Další hlavní poselství z druhé strany se točí kolem toho, že je třeba opustit vše fyzické, včetně peněz, moci nebo slávy. Na druhé straně NEJSOU PENÍZE. Na druhé straně také není žádný čas a nejsou tam žádné celebrity ani bohatí lidé. Všichni jsme jedno a všichni jsou si rovni. Vzhledem k tomu, jak snadno se to v našem světě ztrácí ze zřetele, je to neuvěřitelně silné poselství. Výraz „to si s sebou nevezmeš“, zde opravdu platí. I když k přežití v tomto světě  rozhodně potřebujeme peníze, LÁSKA je skutečnou univerzální měnou, na které všude záleží.

Jsou tedy média a duchovní průvodci skuteční? Pro mě je Bill Philipps naprosto skutečný a jeho výklady vnesly do mého života mnoho víry a duchovna. Ale jsou skutečné i pro vás? O tom musíte rozhodnout sami.

napsala Dr.Kelly
překlad pochází ze zdroje: https://thelucidplanet.com/the-four-types-of-spirit-guides-according-to-a-psychic-medium/Komentáře

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-23 14:08:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

prosímtě aluško, nerada tu kazim hezkej článek:D ale ten psychouš Petr P. mi pořád píše i když s ním patrně nehodlám komunikovat, jak tě varuje a takový, i o dost horší bludy 😀 děsí mě to, takový lidi… mám ti nějak přeposlat co mi píše nebo tak? Jako důkazní materiál, kdyžtak.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-23 17:00:39
Ikona diskutujiciho
sipka

Zablokuj kontakt.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-23 17:59:36
Ikona diskutujiciho
sipka

dobře:)

Ikona diskutujiciho Nirvana 2023-04-26 06:16:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jinak, chtěla jsem tady zanechat i hezký komentář. Mně se tohle po delším takovém horším období teďka zase děje, cítím se sama sebou a potkávám dost symbol sovy, což je krásné znamení:) přijde mi hezké, jak má tohle každý uplně individuální a zároveň se nám vlastně děje to samé. Takovéhle články se mi moc líbí, ukládám si je a vracím se k ním. Vždycky mi při nich něco hezkého upřímného dojde, tak poznám, že za to stojí:)

Ikona diskutujiciho Ava 2023-04-26 19:54:07 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, děkuji za článek je pěkný. Chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že se ateistickým rodičům rodí duchovně probuzené děti?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-04-27 08:52:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Protože každá duše je samostatná jednotka a rodiče si vybírá podle toho, aby měla vhodný startovní bod pro své poslání. Aby byla hlavně ve vhodný čas na vhodném místě. Na co rodiče věří, nebo jací jsou to lidé, je zřejmě podružné, protože jinak by se děti nerodily do nevyspořádaných rodinných poměrů, alkoholikům, násilníkům atd.

Vrozený cit pro duchovní svět není něco, co by mohlo pramenit z výchovy, či z prostředí. S tím člověk už přijde jako hotová osobnost. Během života to buď rozvíjí, nebo potlačuje.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek