Dechová cvičení: postupy, které můžete cvičit pro své ozdravění a duchovní růst

14.12.2023 v Návody 5

Dech je fyzický projev vaší chi (qi), neboli životní energie. Dýcháme i nevědomě, ve spánku, v průměru 23 000x denně. Jednoduchými dechovými cvčeními se lze léčit, vyčistit stagnující energii, toxiny a nabrat novou energii. Když potřebujete nabrat novou energii, zpracovat nával emocí, nebo se uklidnit, jednoduše vědomě a pomalu dýchejte.Dech je brána k okamžité meditaci. V dnešním článku prozkoumáme několik různých druhů dechových cvičení, která můžete zařadit při svém duchovním rozvoji a praxi.
Cílem je konstruktivně ovlivnit tělo, mysl, srdce nebo ducha a vyvolat terapeutickou vnitřní transformaci. Existuje mnoho forem vědomého dýchání. Od tradičních jógových praktik pránájámy, k novým, jako je například dýchání podle Wim Hofa.

Přínosy dechového cvičení
S pravidelným nácvikem dýchání je spojeno mnoho benefitů.
Některé jsou vědecky dokázány, jiné teprve čekají na potvrzení. Zde jsou některé z nich:
 – Relaxuje nervový systém
– Více vnitřního klidu, méně úzkosti a stresu
– Podporuje sebepřijetí a zeslabuje deprese
– Posiluje celkové duševní zdraví
Zlepšuje imunitu
– Alkalizuje krev a snižuje zánět
– Zvyšuje duševní jasnost a soustředění
– Více energie a vitality
– Může vyústit v mystický zážitek nebo hluboké duchovní vhledy
– Zvyšuje pocity radosti a štěstí
– Podporuje kreativitu a intuici
– Posiluje pocit spojení s ostatními lidmi
– Zvyšuje všímavost a vděčnost

Některá dechová cvičení mají také účinky měnící mysl. vVědomé dýchání získalo na popularitě v 60. a 70. letech 20. století především díky výzkumníkům LSD Dr. Stanislavovi a Kristině Grofovým, kteří na základě svých zjištění vytvořili systém holotropního dýchání.

Dechem k léčení a duchovnímu probuzení
Dech a duch jsou neoddělitelně propojeni. Naučit se vědomě pracovat s dechem, ať už prostřednictvím meditace, jógy, koupání v přírodě nebo cvičení bdělé pozornosti, nám může pomoci překlenout propast mezi myslí a srdcem, tělem a duší. Naladěním na posvátné cykly nádechu a výdechu se spojujeme s rytmem života a přítomným okamžikem. Dech léčí, probouzí, uklidňuje a odhaluje pravdu o naší Pravé Přirozenosti.

Varování
Pozor, dechová cvičení popisovaná v tomto článku mohou být pro některé lidi nebezpečné, zejména pokud mají srdeční problémy. Než se pokusíte o jakoukoli formu dýchání, zvláště pokud máte podlomené zdraví, poraďte se nejdříve se svým ošetřujícícm lékařem. Dechová cvičení nejsou vhodná ani pro těhotné ženy.
Některé formy dechových cvičení se navíc mají cvičit pod kvalifikovaným dozorem, konkrétně Holotropní dýchání a Znovuzrození. Pokud během cvičení pocítíte intenzivní nepohodlí, nebo subjektivní pocit bezpečí, okamžitě přestaňte.

Intenzivně transformativní typy dechových cvičení:

1. Pránájáma
Pravděpodobně nejstarší forma „práce s dechem“, která existuje. Pránájáma  je sanskrtské slovo, které se překládá jako „ovládání dechu“. Je to série jógových dechových technik, které jsou navrženy tak, aby posílily tok prány a zvýšily duchovní vědomí a seberealizaci. Pránájámu lze cvičit buď společně s jógovými ásanami (pózami), nebo samostatně. Existuje osm druhů pránájámy s desítkami jednotlivých metod popsaných ve Védách (staroindických náboženských textech). Některé z těch běžnějších jsou Kapalabhati, Nadi Shodhan a Ujjayi.

2. Holotropní dýchání
Technika byla vytvořela transpersonálními českými psychiatry Stanislavem a Kristinou Grofovými. Vznikla v 70. letech 20. století jako způsob, jak pomoci lidem zažít hluboké vnitřní uzdravení a transformaci. Po studiu a zkušenostech s terapeutickými účinky drogy LSD, vyvinuli Grofovi svůj holotropní model, po zákazu této psychedelické drogy v 60. letech 20. století. Záměrem bylo zprostředkovat zážitek, který by byl podobný LSD, ale bez vedlejších účinků (a právních problémů). Holotropní dýchání se často praktikuje spolu s rytmem primární hudby, přičemž účastníci zrychleně dýchají podle pokynů po dobu až dvou hodin, nebo déle. Poté je cvičení doprovázeno kreslením mandal a diskutováním o tom, co se stalo. Holotropní dýchání je dechová technika, kterou je nutné cvičit s kvalifikovaným lékařem, nikdy to nezkoušejte sami (je důležité mít bezpečný prostor). Konečným cílem je zpřístupnit vyšší stavy vědomí a spojit se s Duší.

3. Znovuzrození
Neboli „Rebirthing“, je dýchací technika, kterou v 70. letech vyvinul vizionář Leonard Orr. Orr uvedl, že znovu prožil svůj vlastní porod ve vaně, což ho inspirovalo k vymyšlení této metody. Cílem této techniky je propojit vás s podvědomím, uvolnit traumatické vzpomínky z dětství a zažít jakési povzbuzující ‚znovuzrození‘ (odtud název). Rebirthing využívá techniku kruhového dýchání spolu s vedením vyškoleného facilitátora. Některé formy cvičení se provádějí ve vaně, aby napodobily proces zrození (nebo v tomto případě znovuzrození). Vhodnou součástí je práce s vnitřním dítětem, která vám může umožnit uzdravit a posílit zraněné vnitřní dítě.

4. Šamanské dýchání
Šamanské dýchání je moderní adaptace starých technik kruhového dýchání s cílem dostat člověka do kontaktu se svým vnitřním léčitelem (šamanem). Tuto praxi vyvinula vizionářská učitelka a šamanka Linda Star Wolf v 90. letech. Během šamanského dechového zážitku účastníci začnou vykuřováním, zpíváním a stanovením záměru. Poté rytmicky dýchají na původní hudbu (jako je zvuk bubnů), přičemž někteří praktikující do dechové lekce začleňují i léčení čaker, kontakt s vnitřním zvířetem a další praktiky. Kromě spojení se svým vnitřním šamanem, je cílem šamanského dýchání pomoci vám zažít více celistvosti, léčení a vnitřního vedení.

5. Dýchání podle Wima Hofa
Metoda Wima Hofa je relativně novou technikou (i když je založena na starověkých metodách pránájámy), byla vyvinuta holandským extrémním sportovcem Wim Hofem – také známým jako „Iceman“ (ledový muž). Wim Hof získal svou přezdívku díky sérii intenzivních fyzických výkonů, jako je schopnost dloouhou dobu odolávat mrazivým teplotám a ledovým lázním. Jeho metoda zahrnuje tři ústřední pilíře: vystavení chladu, dýchání (řízená hyperventilace) a meditaci. Dechová část jeho metody zahrnuje třicet silných nádechů, poté se zhluboka nadechnout a zadržet dech tak dlouho, jak je to pohodlné, a poté vydechnout. Poté se musí dalších 10-15 sekund zhluboka nadechovat, zadržet a poté vydechnout. Tento proces se pak opakuje až tři další kola.
Metoda Wima Hofa je zaměřena na zvýšení fyzické a duševní pohody.

Mezi další formy dýchání patří: Vivace, Integrativní dýchání, Transformační dýchání, Biodynamické dýchání, Jasné dýchání a Zen jóga dýchání.

Práce s dechem a duchovní léčení
Hluboké, pomalé a záměrné nádechy, které roztahují a stahují břicho, umožňují, aby do těla vstoupilo více kyslíku… Když je toto dýchání konzistentní, nebude se v těle ani v mysli hromadit zbytečné napětí. Když jsou tělo a mysl osvobozeny od přidělování energie zbytečnému napětí, může být tato energie přímo využita v procesu emotivní psychosyntézy. Hluboké dýchání je nástrojem mistrů, jak se zbavit starých připoutaností a starých emocí a získat moudrost ukrytou v životních zkušenostech.

Důležité je, stanovit si předem záměr. Bez jasného záměru může být obtížné ocenit (a někdy si i všimnout) výhod a změn, které přináší vědomý dech. Zamyslete se nad tím, jakému problému v životě právě teď čelíte. Možná je problémem fyzická nemoc, nebo duchovní potíže. S tím vám může pomoci práce s dechem.

Vytvořením změněného stavu vědomí, nám práce s dechem pomáhá spojit se s naší duší a ponořit se do éterického světa Ducha. Prostřednictvím dechového cvičení můžete také přijít k důležitým nápadům, pochopení, nebo vhledům.
Důležité je, abyste si vybrali formu dechového cvičení, která s vámi rezonuje. Dechové cvičení pomáhá uvolnit hluboké vrstvy bolesti, traumatu a potlačených emocí, osvobozuje vnitřní energii. To napomáhá k léčení, duševní transformaci a spojení s vaší Pravou přirozeností.

Jednoduché techniky dýchání, které můžete cvičit sami doma
Ne každý má čas, zájem nebo peníze na to, aby si našel facilitátora dýchání. Naštěstí existuje několik jemných, ale transformačních technik, které můžete cvičit i sami (nebo s přítelem). Avšak každý člověk je jiný a některým lidem mohou i následující techniky připadat příliš intenzivní. Naslouchejte svému tělu, a pokud se kdykoli ucítíte být zavaleni silnými emocemi, nebo nepříjemnými fyzickými vjemy, s cvičením hned přestaňte.

1. Střídavé dýchání nosními dírkami (technika pránájámy)
Také známé jako Nadi Shodhana. Střídavé dýchání nosními dírkami je starodávná jógová dechová technika, která vám pomůže uklidnit se a najít vnitřní klid. Je zvláště užitečná pro lidi, kteří trpí chronickým stresem, úzkostí, neuzemněností, nebo nespavostí. Střídavé dýchání nosními dírkami také údajně zlepšuje psychické soustředění, odstraňuje toxiny z těla, harmonizuje pravou a levou hemisféru mozku a čistí energetické kanály v těle.

2. Relaxační dech 4-7-8
Je to ideální cvičení, když máte málo času. Pomáhá vám spojit se s tělem, být přítomný a zrelaxovat nervový systém. Během dýchání pomalu počítáme. Při nádechu počítáme do čtyř, podržíme do sedmi a vydechujeme do osmi.

3. Jemné dýchání do břicha
Mnoho z nás dýchá do hrudníku, ne do břicha. Tento zlozvyk můžeme sledovat především u žen, které zatahují břiško a dmou prsa, aby vypadaly více štíhlé. Správný nádech však zapojuje celé plíce, ne pouze horní část. Dýchání pouze do hrudníku zvyšuje stres, nervové napětí a vyvolává duševní neklid. Učíme se proto dýchat do břicha, bránicí. Musí to být jemné a nenucené. Je ironií, že když si vynucujeme břišní dech, výsledkem je úzkost. Taoismus popisuje ideální dýchání jako „tak hladké, že jemné chloupky v nosních dírkách zůstávají nehybné“. K tomu dochází, když je dýchání tiché, bez námahy, měkké, nosem, břišní, rytmické a při výdechu jemně pozastavené. Lidské bytosti tak přirozeně dýchaly, dokud moderní život vše nezměnil. Proto cílem měkkého břišního dýchání není vynutit si dech, ale místo toho umožnit, aby se dech stal měkkým, hlubokým a břišním.

4. Kruhové dýchání
Ke kruhovému dýchání (nezaměňovat s kruhovým dýcháním hudebníka) je třeba přistupovat jemně a pozorně, zvláště když se často používá jako technika měnící vědomí. Při kruhovém nádechu se zlehka nadechneme a vydechneme bez přestávky. Toto je cvičení, které lze provádět potichu nebo nahlas (to znamená vydávat hluk při výdechu). Jako technika může uvolnit staré emoce, vyčistit energetické a emocionální tělo a dokonce otevřít mysl k hlubokým duchovním vhledům.

5. Vizualizační dýchání
Existují mnohé formy vizualizace, které můžete použít ve spojení s vědomým dýcháním. To je to, co dělá dechové cvičení tak eklektické a přizpůsobivé.
Vizualizační dýchání může být jedinečně přizpůsobeno vašim aktuálním potřebám. Vše, co potřebujete, je váš dech a kreativní představivost.

Některé běžné formy vizualizačního dýchání jsou:
– Vizualizujete si, jak světlo protéká vaším tělem při nádechu a při výdechu vypouštíte stagnující, nebo destruktivní energii ven.
– Vizualizujte, jak každá z vašich sedmi hlavních čaker září, když do nich dýcháte.
– Vizualizujeme čistý svěží vzduch, jak proudí plícemi a naplňuje nás životem.
– Vizualizujte, jak veškerý stres a nemoci opouštějící vaše tělo při pomalém výdechu
– Nádech světla, výdech temnoty

6. Čtvercové dýchání

Jednoduché cvičení pro začátečníky i pro děti. Jednoduše se nadechněte na počet čtyř, zadržte a napočítejte do čtyř, vydechněte na čtyři.
4 nádech – 4 podrž – 4 výdech – 4 pauza

Můžete také vizualizovat čtverec a posouvat se v něm spolu s jednotlivými etapami svého dechu. Tato jednoduchá technika pomáhá uzemnit se a vycentrovat svou mysl. Může být také použita jako technika všímavosti.

Chcete-li začít s vědomým dýcháním, vyberte si jednu z výše uvedených jednoduchých praktik (kterou můžete provádět i sami) a věnujte jí 2-5 minut každý den, abyste si vytvořili návyk. Je dobré určit si pravidelný čas, například ráno, nebo těsně před spaním.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho ketty 2023-12-14 08:09:27 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezký článek – já zkoušela Wima Hofa, ale má svá rizika, pak jsem narazila na Rosťu Václavka https://5pz.cz/ nebo na youtube lze najít pod termínem Dýchánky – a dýchání, které má zdarma není rizikové, přitom je účinné. Dala jsem si s ním i certifikační kurz, kde jsem pochopila ještě lépe souvislosti a je to skvělé na zklidnění, bolest hlavy se dá rozdýchat, rýma se dá rozdýchat – no velice doporučuji – je to sice dost studia, ale vyplatí se – proti přírodním doplňkům, které mám sice ráda, ale práce s vlastním dechem neleze do peněz a hlavně dech mám také vždy všude k dispozici.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-12-16 11:29:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně funguje nadechovat světlo a vydechovat ústy toxin a starosti. Nic nepočítám, dýchám úplně volně. Je to skvělé cvičení.

Ikona diskutujiciho františek 2023-12-16 11:30:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sílu dechu jsem objevil v době kdy jsem se při těžké a zátěžové situaci zastavil a jenom jsem dýchal. Poslouchal jsem jak funím, jak nabírám kyslík. Za pár minut jsem se úplně uklidnil, vyčistila se mi hlava a najednou jsem z toho problému vystoupil, viděl jsem ho zvenku a dokázal jsem ho řešit s klidnou hlavou. Podobně jako modlitba, další funkční technika, kterou máme v sobě, stačí jen začít praktikovat.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-12-16 11:32:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě počítání nikdy nebavilo. Zdálo se mi to takový technický a spíš rušivý. Podle mě stačí nadechovat a vydechovat pomalu volně jak to cítíme a soustředit se. Pranajamu jsem taky zkoušel a zase mě nebavilo hlídat si ty nosní dírky.

Ikona diskutujiciho Karel 2023-12-16 11:32:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výbornej článek.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek