Dekódování temného významu loga Paramount Pictures

7.10.2023 v Symbolika 16

Logo Paramount Pictures, slavné filmové produkční společnosti, obsahuje hvězdy obklopující horu. Věděli jste ale, že za tímto obrazem je skrytý význam? Při zkoumání jeho symboliky odhalujeme příběh spojený se starověkými texty a konspiraci zahrnující odkaz na padlé anděly.Kniha Henochova
V Knize Henochově je pasáž, která popisuje 22 hvězd padajících z nebe. Tato pasáž je často interpretována jako odkaz na pád Strážců. Skupiny andělů, o kterých se říká, že se vzbouřili proti Bohu.


22 hvězd je v Knize Henochově popsáno jako „hlavy Strážců“ (1. Enoch 86:1). Andělé, kteří se vzbouřili proti Bohu a přišli na Zemi, aby měli děti s lidskými ženami. Tyto děti, známé jako Nephilim, byly obři, kteří byli násilní a zlí.
Kniha Henochova říká, že Strážci byli potrestáni Bohem za jejich vzpouru. Byli svrženi z nebe a spoutáni v podsvětí řetězy. 22 hvězd je symbolem úpadku andělských strážců a varováním pro lidi, aby nekráčeli v jejich stopách.


Padlí andělé se rozhodli sestoupit na Zemi a dělat věci, které by neměli. Henochova kniha konkrétně uvádí 19 jmen z 22 padlých andělů:

Samyaza
Uriel
Azazel
Armaros
Baraqiel
Asael
Shamshiel
Satafiel
Gadreel
Mendahel
Ezeqeel
Barkiel
Karael
Asmodeus
Armers
Behemoth
Leviatan
Kokbiel
Ezeqeel

Bible výslovně varuje před uctíváním falešných idolů. V deseti přikázáních, zapsaných v knize Exodus 20:3-6, Bůh svému lidu přikazuje: „Nebudeš mít jiné bohy kromě mne. Neuděláš si sochu v podobě čehokoli nahoře na nebi nebo dole na zemi… Nebudeš se jim klanět ani je uctívat.“
Toto přikázání zdůrazňuje, že je důležité uctívat samotného boha a nevytvářet ani neuctívat fyzické znázornění nebo jiné modly. Poselství proti falešným modlám je dále opakováno v mnoha pasážích, jako je Izajáš 44:9-20, kde prorok odsuzuje pošetilost uctívání modly a zdůrazňuje bezmocnost těchto umělých obrazů. Apoštol Pavel v Novém zákoně ve svých listech varuje před modloslužbou a zdůrazňuje, že věřící by se neměli nechat ukolébat falešným učením nebo oklamat uctíváním falešných bohů (1. Korintským 10:14, Koloským 3:5).
Bible neustále zdůrazňuje, že pouze bůh je hoden uctívání a oddanosti. Učí, že modly a falešní bohové jsou bezmocní a nemohou nabídnout spásu, ani skutečné naplnění.

22 padlých andělů bylo svrženo z nebe a spoutáno řetězy v podsvětí. Hvězdy, které vidíme v logu Paramount Pictures, do obrazu přilétají postavené na špici, což není v žádném přpadě náhodné. Jedná se o zdůraznění jejich satanské podstaty.


Hora osudu, kterou obklopují tyto hvězdy, je Mount Hermon. Důležité místo ve starověkých příbězích. Hora Hermon je zmíněna ve Starém zákoně jako významné místo. Je to pohoří nacházející se poblíž hranice mezi dnešním Libanonem, Sýrií a Izraelem.

V Bibli je hora Hermon zmiňována spíše v kontextu geografických popisů a historických událostí, než aby byla výslovně spojena se satanskými nebo okultními praktikami.
V Knize Henochově však slouží jako osudové místo setkání padlých andělů, kde byla vytvořena jejich smlouva, aby zkazila lidstvo a uvolnila světu zakázané vědění.


Logo Paramount Pictures kombinuje starověké legendy s vizuálním vyprávěním. Hvězdy – kdysi nebeské bytosti – ztělesňují Strážce, kteří překročili své nebeské role. Hora představuje fyzickou říši, kde se formovaly jejich zlovolné plány.

Logo Paramount Pictures s 22 hvězdami a horou Hermon smrdí temnotou. Představuje padlé anděly a jejich spiknutí s cílem zkazit lidstvo, jak je popsáno ve starověkých textech. Perfektně to sedí na korupci a prohnilost Hollywoodu.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho SilverSis 2023-10-07 04:18:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://m.youtube.com/watch?si=z7u9a_9A7YmNTPit&v=wmzdBydtTy0&feature=youtu.be nejsem si jistá videem, ale údajně v poušti duadel má být spoutaný v hlubinách země nejvyšší z padlých andělů Azazel

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-10-07 21:00:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Bych se ani nedivila kdyby to byla pravda.

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-10-07 09:15:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

1.) Tú horu Mount Hermon v takom tvare som nikde nenašiel: https://www.bibleplaces.com/mthermon/. Čo som hľadal, tak oficiálne: Všeobecne sa uznáva, že hora je stvárnením Bena Lomonda, zasneženého vrcholu neďaleko Ogdenu v Utahu, kde Hodkinson prevádzkoval svoje prvé divadlá. Napriek tomu niektorí tvrdia, že vrcholom je Mount Artesonraju v pohorí Blanca v peruánskych Andách alebo talianska strana Monte Viso v Alpách. https://www.adweek.com/brand-marketing/paramount-pictures-logo-started-as-a-desktop-doodle/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-07 09:30:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Jaký používáš vyhledávač? Mně to normálně na googlu vyjelo.

In the apocryphal Book of Enoch, Mount Hermon is the place where the Watcher class of fallen angels descended to Earth. They swear upon the mountain that they would take wives among the daughters of men and take mutual imprecation for their sin (Enoch 6).
zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Hermon

další třeba tady: https://www.gantshillurc.co.uk/ministers-blog/mount-hermon-the-importance-of-mountains-in-the-bible

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-10-07 18:23:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Normálne Google, ale ten tvar hory sa nezhoduje s tou horou v logu Paramount. Ja som hľadal podľa vzhľadu hory v logu Paramountu a Mount Hermon na hraniciach v Libanone nemá taký tvar.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-08 10:09:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi záleží, z jakého úhlu to je focené.

Ikona diskutujiciho Marcel 2023-10-09 21:02:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Píše sa v článku: Hora osudu, kterou obklopují tyto hvězdy, je Mount Hermon. Důležité místo ve starověkých příbězích. Hora Hermon je zmíněna ve Starém zákoně jako významné místo. Je to pohoří nacházející se poblíž hranice mezi dnešním Libanonem, Sýrií a Izraelem.
Lenže táto hora poblíž hranice troch štátov takto nevyzerá, tu je foto: https://st3.depositphotos.com/6894368/35129/i/1600/depositphotos_351292976-stock-photo-hermon-mountain-range-located-border.jpg .
Na tejto stránke v článku píšu (https://www.adweek.com/brand-marketing/paramount-pictures-logo-started-as-a-desktop-doodle/), že tá hora je buď:
1.) zasnežený vrchol neďaleko Ogdenu v Utahu
2.) Mount Artesonraju v pohorí Blanca v peruánskych Andách
3.) talianska strana Monte Viso v Alpách
Takže tam to v tom článku nesedí, že to je hora, ktorá bola zmienená v Starom zákone.

Ikona diskutujiciho Terezka V. 2023-10-07 09:26:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmmm… Uriel 🙂 Ale podle charakteristiky to sedí.

Uriel is often identified as a cherub and the angel of repentance. He „stands at the Gate of Eden with a fiery sword“, or as the angel „who is over the world and over Tartarus. In the Apocalypse of Peter he appears as the angel of repentance, who is graphically represented as being as pitiless as any demon.

Uriel je často identifikován jako cherubín a anděl pokání. „Stojí u brány Eden s ohnivým mečem“ nebo jako anděl „který je nad světem a nad Tartarem. V Petrově apokalypse se objevuje jako anděl pokání, který je graficky znázorněn jako stejně nelítostný jako jakýkoli démon.

Zajímavé je že v éře andělíčkaření se o tomto podstatném detailu nikdo nezmiňuje.

Ikona diskutujiciho františek 2023-10-07 09:27:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je ale fakt úchylný.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-07 18:53:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dal by som do pozornosti, že 22 padlých anjelov môže byť len pisateľovým obrazom pre vyrozpávanie príbehu. Nemusí to znamenať, že sa to aj stalo. Čoho je ešte 22 a je to veľmi významné? Povedal by som, že Hebrejské písmo by to mohlo splňovať, pretože má presne 22 znakov a je pozoruhodné ako vzniklo. Mojžíš ho totiž nevtvoril, už bolo vytesané na dvoch tabuľkách, ktoré doniesol z hory na Sinaji a nazývame ich „desatero prikázaní“, pričom desatoro je len malou časťou celku. Dosky obsahovali 304805 symbolov a tento celok nazývame Tóra. O Tóre sa učí sedem bodov, ktoré pochádzajú z veľmi starých ústnych tradícií:
1. Tóra bola napísaná predtým, ako Boh stvoril Zem alebo vesmír. V skutočnosti bola Tóra vytvorená sedem dní pred stvorením vesmíru. „Boh mal Tóru pri sebe vo forme všetkých písmen už predtým, ako stvoril svet. Ale písmená sa spojili do slov až potom a vytvorili Tóru, ako ju poznáme.“
2. „Všetky slová a všetky činy všetkých svetov sú obsiahnuté v Tóre.“ Toto vyhlasuje, že celá história je obsiahnutá v Tóre.
3. Tóra je Kniha života.
4. „Tóra je príčinou stvorenia sveta a tiež silou, ktorá udržuje jeho existenciu“. Ďalší prístup používaný na vyjadrenie tejto filozofie je, že pokiaľ Boh „myslí“, vesmír existuje.
5. Aby ste pochopili, kto je Boh, musíte pochopiť Tóru.
6. Jediná kniha, ktorú môžete prirovnať k Tóre, je samotná Tóra, pretože neexistuje žiadna iná kniha ako Tóra.
7. 22 hebrejských písmen pochádzalo z ohnivého Božieho pera a desať z nich spadlo z ohnivej Božej koruny.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-10-07 21:13:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A taky hercům, herečkám, zpěvákům, zpěvačkám se říká „Stars“ Hvězdy…. to do sebe zapadá….celebrity – slavní, oslavovani většinou jsou na vrcholu, ze kterého pak někteří spadnou pokud už nechtějí hrát tu špinavou hru…..ono hodně těch symbolů není náhoda

Ikona diskutujiciho kiana 2023-10-09 11:48:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

vždycky jsem si říkala, co tato loga (před začátkem filmu) asi znamenají.. (jestli to má nějaký význam/jestli v tom je něco zakódováno)

Ikona diskutujiciho Andrej 2023-10-10 15:39:18 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue nebolo náhodou 6 padlých anjelov ?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-10-10 16:17:04
Ikona diskutujiciho
sipka

6 padlých jsou šéfové.

Ikona diskutujiciho dodo 2023-10-12 16:54:42 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na tému dekódovania tu máme niečo aktuálnejšie pre túto dobu. Dekódovaný význam programovacieho videa z vystúpenia Madonny na Euro Vision Song Contest v r.2019. https://www.youtube.com/watch?v=EK0r7rBPXK8

Ikona diskutujiciho Antonin 2024-01-04 11:08:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den. Bavíme se tady o tom židokřesťanské dogmatu zavlečeném násilně do zbytku světa z míst, odkud přitáhnul?
Pak pro mě osobně postrádá vážnost tento článek.
Navíc ,když je Aluško zmiňován v článku pravý Bůh , tak s malým b a to jaksi nekoresponduje s jeho pravostí. Takto se označují v psané formě falešní bohové.
Navíc je tu zmíněn Starý zákon a čerpáno z jeho veršů, ale starý zákon je dost kontroverzní, ale to nepíšu člověku vzdělanému na tomto poli ,jako jsi Ty nic nového
Jistě budeš znalá toho, že se tam prolínají entity dvě. Hospodin Bůh, Jahve atd a potom velmi nenápadně v závorce u některých veršů je poznamenáno (ten pravý Bůh).
Jelikož starozákonní entita s různými jmény je démon sám. Krvelačný, svárlivý,vyvolávající nepokoj,války,neúměrně trestající a lačný z vlastní pýchy nad sebou k uctívání a žárlivostí a hněvem nad každým, kdo by tak nechtěl činit. Také žádá krvavé obětí ,z jeho stanu na poušti se dýmí a součástí obětí jsou panny. Copak by s nimi pravý Bůh zamýšlel?
Když Izraelský lid žádá vodu a jídlo dostanou zajisté blaf ,kterému se říká mana a vodu,že by ji nepil ,ani pes. Proto se vzbouří. A tomto okamžiku se mluví v Novém zákoně ,kdy je řečeno zhruba to,že pokud by jste Otce požádali o rybu ,tak by jste dozajista nedostali nějaké svinstvo. Verš si nepamatuji a tak je to vlastními slovy.
I akt stvoření člověka je popsán na dvakrát a zcela rozdílně. Nejprve,že byli stvoření ,jako muž a žena. K obrazu Božímu. Současně.A posléze žena byla stvořena později z žebra a Adam z prachu země.
Je zvláštní,že prvostvoření dostali tzv jablko ze stromu života a ten druhý typ stvořených měli zákaz se k stromu přiblížit a pojíst z něho. Že by se někdo třepal strachy nad poznáním těch lidí a jejich životu věčného ,kdyby pojídali z toho stromu ( ne jednorázově).? A tak byli prokletí a vyhnání a hlavně odění do kožených silnic od boha. Nebylo to tak, že prostě do kůže? Naši kůže. Tedy uvěznění do hmotného světa. Vždyť ,už měli svou parádu pod fíkovým listem. Měli svůj oděv z listí.
Starý zákon je pro mě dost dobrodružný, ale i tak se dívám na celou Bibli ,jako na publikaci nesčetněkrát přepsanou, vybrakovanou (kniha Henocha) a nedůvěryhodnou ,jako celek. Navíc z kultůry, která je nám cizí a řekl bych i nepřátelská ,ale o tom se rozepisovat z zjevných důvodů toho, koho se kritizovat nesmí pod hrozbou vězení nebudu. Proč se tedy o takovou knihu opírat.
Přeju hezký den.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek