Dokument o zavádění a léčebném působení lůžek MedBeds

1.12.2021 v Léčba 113

Lůžka MedBeds by mohla navždy změnit podobu medicíny. Tato úžasná lůžka dokážou opravit tělo způsobem, který jsme doposud nepoznali.
Lůžka Med Beds využívají technologii, která za pomoci původních kódů ve vaší DNA opraví vaše tělo do stavu optimálního zdraví. Tato technologie již byla otestována.Díky této technologii se naše společnost z medicíně posune k zaměření na wellness, nikoliv na nemoc. Žádný průmysl již nebude mít důvod vydělávat na nemocech. Díky MedBeds bude moci každý člověk svobodně obnovit své zdraví a žít do vyššího věku, než  bylo doposud možné.

Tato technologie je k dispozici již 50 let a je naprosto bezpečná. Tajný vesmírný program ji úspěšně používal posledních 50 let.

Financování: Lůžka MedBeds se připravují ve specializovaných léčebných centrech. Zpočátku budou k dispozici mimo současný systém zdravotní péče. Až bude technologie lůžek odhalena, nemocnice a velké farmaceutické firmy budou vyřazeny ze hry. Důvodem je, že náš zdravotnický systém již nebude založen na nemoci, ale na zdraví. Technologie bude kompletně financována bílými klobouky/armádou.

Cena: Za používání MedBeds nebudou žádné poplatky. Veřejnosti budou k dispozici zdarma. Náklady budou hrazeny armádou a bílými klobouky.

Zavedení ve světě: V každé zemi bude hlavní centrum, kde si lidé budou moci rezervovat termín léčby. Na první schůzce proběhne konzultace, která bude zahrnovat anamnézu a vyšetření celého těla. Poté budou data o pacientovi zadána do kvantového počítače, který rozhodne o naléhavosti pacientových potřeb. Na základě tohoto posudku bude naplánována návštěva blízkého centra.

Spuštění: V současné době se předpokládá, že možnost léčby na MedBeds bude zahájena v polovině ledna roku 2022. Toto datum se může změnit v důsledku vojenské činnosti. Zpočátku budou lůžka MedBeds po určitou dobu pod intenzivní kontrolou armády, aby nedošlo ke zneužití této technologie. Nebude zde žádné přednostní zacházení kvůli společenskému postavení. Se všemi lidmi bude zacházeno spravedlivě a lůžka budou k dispozici nejprve pro lidi, kteří je nutně potřebují.

Vnitrostátní provoz: Po odtajnění lůžek MedBeds bude zřízena národní telefonní linka, na které si lidé budou moci rezervovat termíny.

Produkce: Lůžka MedBeds se replikují pomocí pokročilé technologie. Odhaduje se, že denně lze vyrobit 1 000 lůžek MedBeds určených k distribuci.

Odborný personál

Zdravotnický personál: Lůžka MedBeds jsou vyspělou lékařskou technologií. Zpočátku budou lůžka MedBeds k dispozici pouze konkrétním léčebným centrům a nebude je možné zakoupit pro vlastní kliniku nebo domov. Stejně jako u všech pokročilých lékařských technologií je k bezpečnému používání této technologie zapotřebí poměrně dlouhého školení. Je také zapotřebí značného množství znalostí týkajících se biologie, lékařství a chorob. Pro člověka bez zdravotnického vzdělání by to vyžadovalo nejméně 12 až 18 měsíců školení. V době, kdy budou lůžka MedBeds poprvé zavedena, je budou používat pouze profesionální zdravotníci, kteří byli vyškoleni vojenským personálem.

Kliniky budou provozovat zdravotnická oddělení armády spolu s dobrovolníky. Ti, kteří budou využívat lůžka jako praktičtí lékaři, budou požádáni, aby pracovali pouze na pozvání. Později budou pro zdravotníky k dispozici kurzy a volná pracovní místa.

Tuto technologii nemůže obsluhovat člověk bez lékařského vzdělání. Pokud máte například pacienta se srdečním selháním, nebo s těžkým zraněním po autonehodě, musíte před vstupem do MedBed znát první pomoc a vědět, jak pacienta ošetřit.
Odborník bude muset vědět, jak přečíst určité anomálie, které lůžko vyhodnocuje. Mnoho lidí nebude rozumět technologii MedBeds. Nejedná se o technologii, kterou může někdo jednoduše ovládat stisknutím tlačítka. Tak to zkrátka nefunguje.

Střediska: Zpočátku budou pravděpodobně hlavní centra rozeseta po jednotlivých státech a lůžka nebudou k dispozici ke koupi. Vaše žádost o léčbu bude záviset na možnostech momentálně dostupných služeb. Bude možnost využití i dalších technologií, pokud budou potřeba, během čekací lhůty.

Školení: Možná bude nedostatek lékařů, protože mnozí z nich budou postaveni před soud za zločiny proti lidskosti.
V podstatě budou nejprve osloveni zdravotníci, nebo lidé s lékařskými znalostmi, kteří mají skutečně vyšší vibrace. Zpočátku budou zdravotníci vybíráni pouze na základě pozvání.
Lidé budou vyškoleni ve všech typech zdravotnických lůžek, protože každé centrum bude mít více typů. Každý zaměstnanec bude muset být vyškolen pro obsluhu těchto lůžek.
Náklady na školení nebudou. Školení zajistí armáda a dobročinnost. Typ školení bude odpovídat individuálnímu zázemí. Například asistent zdravotní sestry bude vyžadovat více školení, než mozkový chirurg.

Sestavení týmu: Pokud chcete mít středisko zdravotnických lůžek MedBeds, budete potřebovat šest operačních sálů a sedm zdravotnických lůžek. Dvě lůžka v jednom pokoji, který musí být extra velký. Bude třeba mít předoperační pokoj a pooperační pokoj. Oba s přibližnou kapacitou 30 lůžek. Také noční oddělení s asi 27 pokoji, každý s asi čtyřmi lůžky. Dále by zde muselo být přibližně 15 až 20 poradců a případně další holistický personál. Potřebujete také pomocný personál, jako jsou recepční, personál jídelny, uklízečky, personál prádelny, dozorci atd. Dále pak lékaře a techniky, kteří budou obsluhovat lůžka. Kromě toho budete potřebovat mnoho zdravotních sester pro předlékařskou a polékařskou péči. Je to obrovský úkol, což je důvod, proč budou po nějakou dobu zdravotnická lůžka řízena armádou a aliancí.

Příprava na léčbu a předpoklady

Úvodní schůzka: Procedura trvá od několika minut do 15 hodin, v závislosti na tom, co si necháváte dělat. Když zavoláte do svého národního centra, domluví vám úvodní konzultaci s centrem ve vašem nejbližším okolí. Když se dostavíte na konzultaci, lékařský personál s vámi projde vaši anamnézu. Na tomto sezení vám bude provedeno kompletní vyšetření celého těla, v obvyklém druhu nemocničního pláště, které trvá několik minut. Poté s vámi proberou nálezy ze skenu a podrobnosti o vašich výsledcích. Proberete, co chcete napravit, a tato data budou zadána do počítače. Poté počítač rozhodne o tom, kam vás zařadí na seznam, a bude vám oznámeno datum, čas a místo ošetření.

V den ošetření budete požádáni, abyste se převlékli do županu, a dostanete lehké sedativum. Poté, až si lehnete na lůžko, vám bude puštěn uspávací plyn. Tento plyn vás udrží ve spánku po celou dobu ošetření. Po skončení ošetření budete přesunuti do zotavovací místnosti, kde vás prohlédnou zdravotníci. V závislosti na typu zákroku, který jste podstoupili, vás mohou navštívit také poradci.

Počet potřebných sezení:  Většina problémů se vyléčí během jedné návštěvy. Složitější případy mohou vyžadovat až 3 sezení.

Příprava na sezení: Každý dostane před nástupem na lůžko sedativum a poté je uspán na dobu ošetření, ať už je to několik minut, nebo 15 hodin. Klaustrofobie není problém.

Přednostní přístup: Neopíchaní mají přednost před opíchanými. Lidé, kteří utrpěli vedlejší účinky z dobrovolného vpravení jedu do těla z vakcín, budou léčeni až po těch, kteří se nenechali napíchat. O potenciálním nebezpečí vakcín jsou již nějakou dobu k dispozici tuny dat. Každý si mohl udělat domácí úkol a dozvědět se o jejich možné škodlivosti.
Ti, kteří se narodili s těžkými nemocemi a mají onemocnění s dalšími zdravotními problémy, se dostanou na lůžka MedBed jako první. Každý měl možnost volby, zda se nechá napíchat. Rizika byla lidstvu řečena, takže si každý mohl vybrat.

I když budou mít neopíchaní přednost, předpokládá se, že všichni jedinci, kteří budou potřebovat ošetření, budou okamžitě ošetřeni. Není třeba se obávat, že by ošetřeni nebyli.

Lidé bez domova: Budou zřízeny humanitární týmy, které budou oslovovat bezdomovce k ošetření. Nikdo nebude vynechán.

Výhled do budoucna: Uvědomte si, že se se zavedením systému Nesara/Gesara změní svět. Nebudou existovat bezdomovci, žebráci, chudoba, utrpení ani hlad. VŠECHNO se změní.

Léčebné schopnosti lůžek MedBeds

1. Přínosy pro zdraví.
Lůžka Med Beds mohou napravit zdravotní problémy pacienta a obnovit tak optimální stav těla jedince.

2. Regenerace orgánů.
Lůžka mohou nahradit nebo vypěstovat končetiny a orgány.

3. Nové kosti a hojení.
Těm, kteří mají protézu, ji lůžko odstraní a rozpustí, aby mohlo dojít k blahodárnému uzdravení.

4. Chirurgie.
Operace na lůžkách MedBeds přinesou okamžité výsledky. Například baseballový nadhazovač, který potřebuje operaci, se může dostat na lůžko MedBed a být připraven nadhazovat velmi brzy po zákroku. Ve skutečnosti bude připraven nadhazovat dříve, než se probudí a vystoupí z lůžka MedBed.

5. Poškození z vakcín.
Lůžka mohou zvrátit poškození způsobená vakcínami, nicméně ti, kteří jsou neopíchaní a mají přirozená zranění, budou mít v léčbě přednost.

5+1. Pacienti se srdečními chorobami.
Lůžka MedBed vyléčí srdeční problémy všech typů.

7. Závislosti.
Ano, závislosti lze léčit. Lidé však budou muset stále pracovat na tom, proč se vlastně stali závislými.

8. Rozpuštění předmětů, které byly do těla přidány během operace.
Lůžka rozpustí všechny chirurgicky přidané předměty a napraví škody, čímž se tělo vrátí do zdravého stavu před začátkem zdravotních problémů.

9. Chemoterapie.
Lůžko MedBed nejen zvrátí škody způsobené chemoterapií, ale také vrátí tělo do stavu úplného zdraví a odstraní všechny abnormální výrůstky.

10. Alergie.
Alergie budou odstraněny.

11. Zubní lékařství.
Všechny problémy se zuby budou napraveny a zuby se zregenerují. Zuby se také v případě potřeby narovnají.

12. Nadváha.
Ano, můžete se vrátit na svou ideální váhu.

13. Zrak a sluch.
Ano, váš zrak a sluch se mohou vrátit do optimálního stavu. Lze také napravit šedý zákal.

14. Jizvy.
Jizvy se opraví a zmizí.

15. Schizofrenie.
Duševní problémy lze napravit.

16. Autisté.
Autistickým dětem lze pomoci s uzdravením.

17. Ortopedie.
Ortopedické záležitosti, jako je úprava kostí a korekce kostí, budou také řešeny.

18. Deprese.
S depresí se bude lidem pomáhat postupně. Nakonec se jedinec bude muset vypořádat s traumatem konstruktivní cestou. Bude zde mnoho duchovně vyškolených poradců, lidských i nelidských, kteří pomohou každému, kdo má deprese.

19. Vylepšení intelektu a charakteru
MedBeds mohou někoho učinit empatičtějším, inteligentnějším atd. Lze se také naučit (stahovat z morfogenetických polí vesmíru) i další jazyky. Je však důležité, abyste měli důvod používat vylepšení, o jejichž stažení žádáte. Například by nebyl důvod stahovat všechny jazyky na této planetě, pokud je neplánujete používat. Velkou část zkušeností na této planetě tvoří proces učení se potřebným znalostem.

20. Dokonalé zdraví.
MedBeds obnoví vaše tělo do optimálního zdraví.

21. Uzdravení mysli.
Když uzdravíte mysl, uzdravíte i tělo.

22. Vitalita.
MedBeds navrací jednotlivcům optimální zdraví. Pokud je vám například 80 let, budete mít nejlepší zdraví pro 80leté. To však neznamená, že budete stejně čilí a fit, jako kdyby vám bylo 30 let. Regresí věku si můžete prodloužit život. Ne každému však bude regrese věku schválena. Není to něco, co se bere na lehkou váhu. Bude schválena pro správné účely.

23. Problémy od narození.
Lůžka mohou napravit problémy, které se projevily i při narození.

24. Oprava DNA.
Lůžka MedBeds napraví genetická data, která jsou vypnutá, jako je MTHFR, estrogenová dominance a problémy s metylací pomocí detoxikace a vyčištění DNA.

Dodatečné fyzické změny:
1. Vlasy.
Můžete změnit barvu vlasů a jejich růst.

2. Oči.
Můžete si změnit barvu očí. Zrak a problémy s očima lze také opravit.

3. Výška.
Vaši výšku lze změnit, avšak pouze za mimořádných okolností.

4. Pohlaví.
MedBeds můžou v případě potřeby změnit pohlaví zpět na vaše původní pohlaví.

5. Vzpomínky.
Všechny vzpomínky se vrátí, pokud byly potlačeny.

5+1. Tetování.
Lékařská lůžka mohou odstranit i tetování.

7. Zuby.
Zuby lze narovnat a nechat znovu vyrůst.

8. Kouření.
MedBeds můžou zvrátit poškození způsobené léty kouření.

9. Znalosti.
Je možné stahovat informace. Do mozku lze stáhnout jakoukoli informaci včetně cizích jazyků. Součástí lidské zkušenosti je však získávání znalostí.

Duševní traumata
Co je vyloučeno: Duševní a emocionální trauma nebude napraveno. Technologie může vzpomínky potlačit, ale v určitém okamžiku se budete muset s traumatem vypořádat.

Vzestup: MedBeds opraví pouze fyzické tělo, ale na emocionálních a mentálních problémech bude muset každý pracovat sám. Je zřejmé, že práce na těchto problémech je to, co jednotlivce nutí zvyšovat své vibrace. Takže možná, že mít přístroj, který by to dělal za vás, by bránilo procesu vašeho vzestupu. To je možná důvod, proč se MedBeds zaměřují na léčení fyzického těla.

Časový rozvrh léčby
Maximálně třikrát: V tuto chvíli jediná věc, kterou lůžka nemohou udělat, je věkově regresovat někoho více než třikrát, protože mozkové buňky nejsou stavěné na více než dvě regrese.

Víra: Zdá se, že někteří lidé věří, že do léčení musíme zapojit svou vůli a překonat všechny obtíže, které z toho vyplynou. Možná věří, že se musí bránit zázračnému uzdravení. Je volbou každého, zda v takové věci věří, a my musíme jeho přesvědčení respektovat.

Svobodná vůle: Každý člověk má svobodnou vůli. U těch, kteří mají destruktivní myšlení, se může stát, že odejdou ze sezení na MedBed a do druhého dne budou díky svému nastavení takoví, jací byli před návštěvou MedBed. Někteří lidé si své problémy a bolest prostě užívají.

MedBed a nová země tu nejsou proto, aby měnily lidi na takové, jaké byste je nejraději měli. Tato technologie je tu proto, aby pomáhala zdraví a vitalitě po fyzické stránce. Je volbou každé duše myslet, cítit a chovat se určitým způsobem, aby tato duše prožila daný život, a je proti univerzálnímu zákonu zasahovat do této volby prožitku.

Regrese věku
Tajný vesmírný program nedokázal zdokonalit technologii, která by se zabývala účinky věkové regrese na mozek. Regrese věku je zcela jiný proces, než léčení těla. Technologie při regresi věku funguje jinak.
V současné době platí, že pokud regresi stáří podstoupíte více než třikrát, zvyšuje se pravděpodobnost demence, zjizvení, neurologických a motorických problémů.
Věkovou regresi můžete bezpečně podstoupit dvakrát. Potřetí začnou mozkové buňky odumírat.

Domácí zvířata
Lůžka působí i na domácí zvířata. To se týká všech zvířat. Psy, kočky, koně a všechny živé tvory s nimi lze léčit. Všechna zvířata mohou využívat technologii MedBed.

Životní styl
Lidé mohou potřebovat určité vzdělání v oblasti udržování zdravého životního stylu, aby nebyli závislí na technologii. Je to podobné, jako když podstoupíte léčbu, pak se vracíte domů a zase děláte všechny věci, které jste dělali předtím. Vaše výsledky tak mohou začít slábnout. A ano, v mnoha případech bude třeba lépe volit svůj životní styl.

Délka života
Nemůžete si vybrat, že budete žít věčně. Abyste mohli pokračovat dál, potřebovali byste přenos duše.
Budete moci žít více než 100 let a být zdraví. Bude možné, aby lidé byli schopni žít více než 200 let.

Frekvence
Frekvence a energetické vzorce zpřístupňují DNA a způsob, jakým se geometricky uspořádává. DNA sama o sobě je anténou, která čerpá frekvence a energie z prvotního zdroje (morfogenetického pole). Proto je každý člověk specifický svým osobním vyjádřením zdroje a dokonce i fyzický vzhled je vyjádřením jeho individuálního aspektu.

Být otevřený přijímání požehnání je životně důležité.

Budoucnost zdravotnické péče
1. FDA
FDA nemusí tuto technologii schvalovat, protože činnost FDA bude ukončena. Neslouží v prospěch lidstva.

2. Domácí použití
MedBeds nebude možné zakoupit ještě nějakou dobu po počátečním uvedení na trh. Co se týče ceny za lůžko, o tom se zatím nic neví.

3. Prosperita a hojnost pro všechny
Lidstvo bude mít v blízké budoucnosti zdraví, prosperitu a hojnost. Lůžka MedBeds jsou součástí této prosperity.

Informace poskytla Skye Prince prostřednictvím kanálu na Telegramu „Skye’s Med Bed Room“ 2021, dokument „Q&A-MedBeds“. (zdroj)
překlad © Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2021

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-01 11:00:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je naprosto nádherná vize a už se nemohu dočkat, až se stane realitou. Článek jsem přečetl jedním dechem.

Ikona diskutujiciho Dagmar 2022-01-03 21:31:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Čakám už cca rok na to kedy tu už budú. Mám mnoho diagnóz, každé ráno sa budím s nádejou, že už sa dozviem, že sa už môžem liečiť. Takže verím že sa dočkám. Ďakujem a verím.

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-01 11:21:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Akorát se obávám, že se Medbeds nestihnou odtajnit do ledna 2022, protože bude muset podle mě nastat ještě jedna fáze – a sice, že si lidstvo bude muset ještě vyžrat vedlejší účinky vakcíny (ochrnutí, neurologické problémy, možná i úmrtí), aby konečně uvěřilo, že to byl záměr na odlidnění planety. Do té doby podle mě nebude žádné odtajnění technologií, ani vysílání pravdy v TV a upřímně si přeji, aby výše zmíněná fáze s vedlejšími účinky konečně proběhla a lidé se probudili.

Klidně mě opravte, pokud si myslíte, že se mýlím.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 11:28:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Už aby byl konec. Mám toho plný zuby, strašně se to vleče. A lidi jsou pořád horší. Už si nezajdeš ani do alberta pro mrkev, aniž by tě nějací uctívači televize nepropichovali pohledem a nešpitali si, jak by tě z tama vypráskali. A do toho ještě musíš pít utrejch kdykoli vylezeš z baráku, aby ses nenakazil spikem z napíchanců… Na poště za tebou fronta ufuněných důchodců v respirátorech, co radši umřou než aby si tu blbost sundali, všichni pořád nervní jak sviň. Do restaurace už niet. Mně už se o tom v noci i zdá. A pak přijde dvojník Zemana s výborným plánem na povinnou vakcinaci… co tam mají dál?

Ikona diskutujiciho Irena 2021-12-01 13:53:29
Ikona diskutujiciho
sipka

I já – tohle jsem chtěla pro mamku, letos v květnu se svezla údajně – vyšetřuje to kriminálka, ale nic nevyšetří – z vozíku. Utekla mi. 94 let. POřád jsem jí o tom říkala – Mami, já Ti to zaplatím… A ona – To by bylo fajn. Měla Alzheimera, ale vnímala, rozuměla… Tak jsem si to pro ni přála. Tak moc
Tak ať se to splní aspoň nám!

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-01 15:43:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Můžu se zeptat, jestli máte nějaký plán, pokud to bude doopravdy povinné? Má smysl někam emigrovat?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 15:50:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Plán? Schovat se někam, kde tě nenajdou.

Ikona diskutujiciho Noname 2021-12-01 17:51:19
Ikona diskutujiciho
sipka

No, mam první dávku. Je to svinstvo. Blbost. Nejsem z toho ráda, ale okolí to chtělo…doslova všichni…rodiče, příbuzní, lékařky, spolužáci, učitelé atd. Ale druhou si nenecham, ani přes mou mrtvolu.

Ikona diskutujiciho peace 2021-12-01 18:44:07
Ikona diskutujiciho
sipka

No ale kam se schovat? Docela rád bych se i odstěhoval do zahraničí, ale kam? Máte někdo tip? Někde kde je bezpečno, dobří lidé a kde není taková totalita.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 19:22:53
Ikona diskutujiciho
sipka

zabarikádovat se na chatě se zásobami jídla, ono se to tady vyliská a až vylezeme, tak se postupně najdeme. založíme si dědinku, kam budou mít blbci vstup zakázán a tam budeme hospodařit 😀

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 19:38:46
Ikona diskutujiciho
sipka

peace:
Ono není kloudně kam utéct…ani to rusko není svatý.
Krom toho někde jsou potřeba testy, takže účasnit se této genocidní popdpory není třeba.
Tady to alespoň znáš a věř, učit se jazyk a nové zvyky v této době je hoodně těžké. A kdyby něco, byl by možný návrat zpátky?

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 20:55:21
Ikona diskutujiciho
sipka

majkl:
No za sebe musím říct, že jsme si někteří vyžrali už dost za jiné…Je fajn, když občas člověk pomůže odnést kamenní druhých, ale když si někdo věčně nakládá a chce po druhých pomoc, je to marné a už bychom ty kameny měli vyházet a nechat jen ty své…Dokud si lidé budou myslet, že je povinnost druhém pomáhat, kameny se budou stále plnit, protože si je lidé budou tvořit zbytečně a nebudou znát hodnotu toho, co pro ně druzí dělají. Proto je fajn jim ty kameny buď vrátit, nebo přestat nosit. Jen tak padnou na kolena a řeknou a dost! A to je ten spouštěč, říct konečně a dost, už toho mám plný zuby ku*wa! 😀 dokud lidé nenastaví nějaké hranice, budou je druhé stále zvětšovat, jako rakovina. Přitom každý má mit takové, aby neomezoval druhé, ale sám mohl žít.
Vybav si scénu z Matrixu a Nea! Tam vše začlo..Když zastavil kulky a řekl DOST! Tohle už si odmítám nechat líbit..
Nebo scénu z Hvězdné Brány v restauraci v mezistupni mezi povznesenými. Daniel chtěl zasáhnout do jednoho z hostů, ale nedosáhl na něho, jelikož jím prošel a to je ta svobodná vůle a že každý by se měl zajímat hlavně o sebe a že každý se omezuje vlastně sám a když přestanu omezovat sebe, přestanu omezovat druhé. Když budu mit moc jenom nad sebou, přestane mit moc nademnou kdokoli a naopak…Zkrátka trik je v tom, vzit si moc sám sobě do zasahování druhých. Proto je to pořád to samé, důchodci jdou na porážku proto, že druhým nutí své názory a že se budou chovat podle nich jen proto, že jsou starší a mají údajně větší právo na rozhodování o druhých, protože to tu mají údajně znát a být zběhlý v tomto systému.Proto na ně může vláda, protože kdo věří, že je vždy nad někým, je vždy pod někom..Až opustím stav tento stav a příjmu, že všichni jsme si rovni, pak mi bude jedno, co kdo komu bude nařizovat.

Ikona diskutujiciho Adela 2021-12-02 00:00:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: dvojník Zemana? Proč myslíš, že to je dvojník?

Ikona diskutujiciho Julka 2021-12-03 08:20:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě už to vše taky neskutečně leze krkem, už jsem si řikala že přestanu otevírat seznam a novinky, protože jsem z těch titulků akorát otrávená, to je furt jen covid, očko, kde všude neočkovaným zakážou chodit, co všechno podraží……….můžu říct že se cítím mnohem hůř psychicky i fyzicky než kdy předtím, jsem neustále unavená😞 ale co teď aktuálně řeším- mě i kolegyni z práce poslední měsíc začala svědit kůže, různě po těle, kolegyni jednou večer prý strašně svědily dlaně, a já u sebe ten samý večer stejný jev…….://vyrážku nemáme, žádné parazity nebo tak, vyloučeno..no a mě napadlo, jestli to není z očkovaných lidí? Obě jsme neočko a tak to doufám i zůstane, ale máme kolem sebe samé očko lidi, jak v práci, tak v rodině, obě očko přítele…možná je to jen alergie a už mi z toho všeho hrabe, ale jakto že to máme obě a začalo nám to ve stejný čas? A nikdo jiný v okolí to nemá…je to nepříjemný, když jsem zaměstnaná a myslím na jiné věci tak se skoro nedrbu, ale jakmile se někde poškrábu začne mě to pak “kousat” všude…nikdy jsem nic podobného neměla

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 08:52:01
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně to dělává ,,špinavá špína“, hlavně na dlaních, jinde na těle takový reakce nemám. Starej prach co dlouho někde ležel, ten je nejhorší, nebo chemtraily když se zvedne vítr a nalepí se mi ten venkovní prach na kůži, ideálně opocenou. Nebo přepážka na poště na kterou makají lidi, té se nesmím dotýkat, začnou mě svědit ruce, pak zrudnou a ta kůže i tvrdne, jakoby natéká.
Řešení je studená voda a ideálně mýdlo, když to svědí hodně, postříkat koloidním stříbrem. V nouzi venku jsem prostě strčila ruce do potoka a taky pomohlo i bez mýdla. Jestli mi to dělají i spike, to netuším. Nemám to pokaždé, když vylezu ven.

Mapuj, na co jsi sahala předtím, než ti to začalo. mMžná to máš jenom z prachu, z nějaké špíny, z nehygienické poštovní přepážky. Někdy mi to udělá i ucho od nákupní tašky, asi když je hodně omakaný a opocený, tak to vrznu do pračky.
Můžeš být citlivější i vlivem změny počasí, sezonní problém. Když jsou na podzim/zimu slabší orgány, projeví se výrazněji i slabá alergie, kterou třeba ani nevíš, že máš (játra) a jak vyleze sluníčko, zase se to zatáhne.

Ikona diskutujiciho stenly919 2021-12-01 12:56:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, je to trochu něco jiného než jsem četl jinde, někde se psalo, že ty med bet mohou prodloužit život až na 1000 let a že to staré lidi dokáže omladit třeba na biologický věk 30 let. Budeme asi muset holt počkat, na to, jaká bude realita. Jen by mně zajímalo, zda ty teslovy lůžka budou schopny léčit i hypochondrii, umím si představit, že jsou a budou lidé, kteří by byli schopni se tam snažit nacpat i třikrát za den s nějakou kravinou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 15:54:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Podle čínské medicíny neexistuje hypochondr, duševní problémy způsobuje nedostatečnost proudění energie v určitých orgánech, ty jsou pak oslabené, což způsobuje různé druhy psychóz. Takže teoreticky by to na to fungovat mělo.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 20:35:24
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, jak píše aluška, je to nedostatečné proudění energie čchi..takže je dobré sportovat v normální míře a odbourávat psychické bloky.
Dělat to, co člověka baví. Člověk si blokuje energii už tím, že dělá něco, co srdce nechce, ale musí..Takže když dělám něco, co nechci, podvědomě se programuju „na to už nemám sílu“ a tak člověk zesiluje tento program a z konstruktivní energie se stává i destruktivní..Dále energie proudí díky elánu v životě..Když jsem potřebný a má to smysl, energie se nezastavuje a je tam stále nová a nová..Když někdo jen přijímá, jako většina tlusťochů, někde se hromadí, neproudí, protože ani nemá potřebu proudit..protože hmm mě se nechceeee.
Základem je chtít…dát-dostat. Proto kdo jen dává, je hubený, protože málo přijímá..kdo jen bere, je většinou tlustý..jako s jídlem jen je to energie :))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 21:50:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud se dobře pamatuju, tak u těch psycho problémů je třeba uvolnit blok na játrech – či meridiánu co do jater vede-, to jsou napjatý játra, co mají málo energie. Tak jsou stažený a lidově řečeno nas*aný.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 22:02:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Noo popravdě nevím, čím je způsoben problém s játry…sice je na to duchovní seznam, ale ne uplně vždy je to ta konkrétní věc. Musela by se navnímat..ale nezkoumal jsem to. Ono v této době, kdo je vlastně uplně ok. Každého štve něco/někdo a pokud takových je tady hodně, tak je těžké být stále v pohodě a vyrovnaný. Protože se člověk sám učí, zkoumá svět, musí si na sebe vydělat a ještě aby řešil cizí problémy, proč lidé tak jednají a pak řešil bloky. Ale s tou nas*** to může mit určitě spojitost..dál tam hraje roli určitě žlučník.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-01 16:26:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Meds beds vám spraví zuby, ploché nohy, možno napraví mozog plus majú byť nejaké vakcíny ktoré vám spravia atletické telo. Ale určite Meds beds nepredlžujú život, teda aspoň nijak extrémne, to si zas niekto prikrášlil. Neviete si predstaviť čo by to spôsobilo, keby ľudia prestali zomierať a dožívali sa 200 alebo 1000 rokov, narobilo by to len neplechu na planéte, to by žiadna elita nikdy neschválila. Ale ono úplne stačí že to spraví napr. tie zuby a podobne ačlovek nebude musieť podstupovať drahé a bolestivé procedúry, čo viac človek potrebuje ku šťastiu než základné zdravie, načo žiť 200 či 1000 rokov.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 18:36:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Teda klobouk dolů, díky za článek. Bohužel, člověk jen řeší koronu a na takový konstruktivní článek čeká x měsíců..
Já osobně nevím, co se děje se spřáteleným webem..je to tam to samé a nic zajímavé, vše dokola a je vidět, že i admini toho mají dost, dle vyjadřování k diskutujícím, bohužel.

A taky mě to už sejří, když jsem nějaké věci tvrdil už tenkrát, stejně si toho lidi nevšimli a nereagovali a museli k tomu dojít sami a setkat se s realitou, protože sluníčkaření fakt není cesta k osvícení.
A jak říkáš, nejhorší jsou důchodci…ti vždy byli a je jasně vidět dle grafů proočkovanosti, že si lidé ve věku nad 60 let jdou ve velkém ještě pro třetí dávku. To nevymyslíš..Já tenkrát mohl dělat s důchodci 4 měsíce, než jsem z práce odešel a našel si jinou., protože to byly muka.
Proto mě ani neudivuje, že jdou s chutí pro příděl, když vidím, jak jsou dementní a co chtějí pro druhé není nic hezkého, tak to sami chtějí pro sebe. Přitom znám mladé, které druhá dávka odrovnala a na další už rozhodně nepůjdou.

Naposledy mě spucovala paní ve sportisimu, kde měla tak metr-padesát. Prý kde mám náhubek a i když jsem ji řekl, že na to nemá právo a hrozí ji vězení, tak ji to nezajímalo, ale to je normální u lidí s mindrákem. Už i ženské v DM na mě občas koukají a cítím špatné pohledy..Naposledy paní ve zdravé výživě na mě vyhrkla takovou destruktivní energii, že jsem se zařekl, že už tam nikdy nepůjdu..Je skutečně složité prožívat okamžiky, jak se lidé odkopávají a hážou na druhé hnúj jen proto, že žijí jinak a bojují ještě za zbytek svobody. Takže čest těm, kteří ještě vzdorují. Mnoho lidí se ukázalo, za koho bojují. Bohužel nevím, zda na ně dojde a kolik lidí tu vlastně zůstane, aby život fungoval a nevypadalo to jako v postapokaliptickém filmu.
No už aby to tu skutečně bylo, protože spousta lidí potřebuje napravit několik věcí, které se ještě stupňovali díky této době..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-01 19:34:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Tož tady se sype jeden konstruktivní článek za druhým… problém spíš je, že masu víc zajímá zlo, hnus a dramata, než články o tom jak se mít rád a zvyšovat si energie. A ještě si na to stěžují. 😀

U seniorů je problém, že mozek postupem času s věkem skutečně kornatí, kognitivní funkce, postřehy, jasnost myšlení, to jde všechno postupně dolů. Jediný způsob, jak proti tu bojovat, je jíst zdravé tuky a hodně mozek cvičit, neustále ho zatěžovat novými úkoly, aby z tebe taky nebyla na starý kolena naložená okurka. A na to právě systém hřeší. Na lidi, kteří nejsou schopní samostatně a kriticky myslet. To máš jako se šmejdy, co osmdesátileté babičce prodají hrnce za 40 tisíc, nebo řeknou že jsou od eonu, přitom jsou to energošmejdi, klidně s ní podepíšou novou smlouvu a bábi ani neví, že jde k jiné firmě, že nějakou smlouvu podepsala. Osvědčený systém… a tyhle naložené okurky jsou pak velcí hlásači masmédiální propagandy. I na facebooku je jich plno. U některých, co jsem trochu znala, mi dokonale padly iluze. Předtím jsem si myslela, že mají mozek, teď vidím, že tam mají paprikový lečo.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 20:20:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška:
Néé já to myslel v tom dobrém, máš tu dobré články! Ale jak na sobě člověk pracuje, zná takové věci a netřeba číst, když vím o co jde. Někdy mi pomůže jen přečíst nadpis článku a sám si ho pořeším, takže máš tu dobré věci, jen ne všechny mám potřebu řešit a odpovídat na ně.
Tohle mi přišlo alespoň jako světlo v tom hnusu, který na nás padá a sám o něm nic moc nevím.
Ano, někdy jsou k životu potřeba menší dramata, aby život nebyl stereotypní a nudný, protože pak člověk má potřebu zapnout mozek a pusit se do kreativity a vymyšlení nějakého plánu, ale vše má své meze a v tomhle se lidé skutečně už vyžívají…

To ano, kornatí….ale je to dáno tím, že spousta lidí byla využívána a tahle hra už je přestala bavit a myslí si, že když pro systém udělali mnoho, že jim to musí mladí vracet a že se z nich každý podělá. Takže za to může i elán, zda je život ještě baví a zda ještě nevzdali svoji cestu a když člověk umře uvnitř, navenek se to taky projeví.
Tedy úmrtí jsem myslel takové, kdy člověk už odmítá život. Mrtvých lidí kolem je stále dost, protože kdo chodí do fabriky, dělá jen děti a myslí si, že žije je docela na omylu. Spousta lidí je mrtvých ani o tom neví.

No s takovými, kteří nabízí takové služby jsem už pár taky poznal…mají hezká slova, člověka umí zpracovat, zalichotit mu, podpořit ho v tom, jak to vidí a jak se chytne, hned ho maísrujou, dokud je to čerstvé a musí mluvit rychle, aby člověk nemohl moc přemýšlet ale žil, jakoby měl zítra umřít. Bohužel je blbé, že na takové lotry ženy letí, jako piliny na magnet. Protože jsou zábavní, jsou IN a každý je má rád. Tak proč nemít taky takové kouzlo. Proto od těch, co rychle mluví a musí být zábavní, ruce pryč :)) Raději tichého společníka, který přemýšlí a mluví jen když má co říct, než někoho, kdo jen mluví, ale činy jsou jen v jeho hlavě :))) takovým lidem nedochází, že taky budou jednou staří a rádi by taky někomu konečně po x letech důvěřovali a oni toho zneužijou. Celý život ve lži a pak na to nakonec zase dojedou…

Každopádně budem rádi, zda tohle celé dáme a bez újmy se dožijeme MedBeds..ač rád cestuju, letos jsem ani nebyl jednou vlakem, nebo busem a seznámit se ještě s nějakou neočkovanou ženou v mém věku bude taky zázrak. Mladé holky v sobě nemají tu jiskru, protože jsou na dnešní dobu brutálně umělé a starší ženy už mají potomky a to zas není pro jiné. Takže to samé vidíš i ty, jak težké je někoho normálního najít a když jsi v nějakém oparu okouzlení je to hezké, později vidíš velký neduh, že bys s ním třeba ani nebyla, jen ti stačila jedna věc, zažít si tu energii pak už nemá co okouzlit :)))
Mladý ještě bez zkušeností, starý s pupkem a pivem u televize ale už má třeba barák a zkušenosti…no a pak si vyber :))
No doufejme, že to tu bude už brzy..i moje psychika je trošku rozbitá a další rok bych za sebe už neručil…Raději zemřít jako hrdina bez injekce, než s ohnutým hřbetem a injekcí. Ať si každý pod tím představí co chce, propagovat násilí odmítám 😀

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-01 20:49:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kam utiecť. Na Slovensko alebo do Poľska. Tu na SK aspoň nemáme povinné očkovanie a i vzhľadom na to že sú to katolícke krajiny kde je dosť odporcov z náboženských dôvodov si ho tu nedovolia zaviesť. Myslím že ani pán prezident Zeman nie je zlý, je to tiež len starý človek ktorý kdekomu naletí. Akoby si vaša babička nikdy nekúpila od šmejdov hrnce či deky. Zeman verí šmejdom s vakcínami a myslí si že očkovaním sa snáď niečo zachráni.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-01 22:05:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Na slovensko rozhodně nee :)) Polsko jakbysmet…stačí jen jaké je chování poláků a i když si zatím brání neočkování, bydlet by tam člověk rozhodně nechtěl. A vůbec tím nenarážím na polské řidiče, vůbec tím nenarážím na polský dabing :)) Ne zkrátka ta enegie mi není příjemná ohledně polska.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-12-01 22:49:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no Alue není to sranda, každý z nás řeší stres a depresi z dnešní doby , vždycky když mě to přepadne říkám si mě se to vše vyhne a když je jasná večerní obloha a vidím ufo prosím ho aby mě vzalo sebou,

Ted trochu kostruktivního myšlení

Co si myslím ohledně vakcinace zkusím to vzít logicky , aliance denně pracuje na ničení podzemních tunelů, zachranování dětí z podzemních základen těch dětí jsou statisíce až miliony a tu vyvstává otázka jakou by toto mělo cenu když by miliardy lidí zemřeli kvůli vakcínám je jasné že vakcíny byli aliancí ohlídány, aliance vlastní totiž stroj času díky kteremu mohou vidět dopředu co temná strana chystá nebyl potom problém objevit jedovaté vakcíny a zbavit se jich lidi zatknout a vakcíny nahradit placebem

Další varianta je pravděpodobnější vakcíny obsahují čipy a grafen které měli při spuštění 5G doslova člověka ugrilovat masové umírání by se pak svedlo na nákou novou variantu covid 19 jenomže aliance ovládá vysílače 5G které mohou přenastavit na léčivou frekvenci a za pomocí čipu a grafenu který zesiluje učinky záření by se urychlil ozdravný proces

otázka je tedy proč aliance o vakcínách říká že jsou nebezpečné je to cílené má to vyvolat odpor lidí proti vládám ve světě usnadnila by se tím čistka kabaly a starý systém by padl rychleji ano kabala je pod zdrcujícími údery aliance a nejlepší na tom je že se kabala ničí sama tím že propaguje vakcíny vždyt to všechno sedí furt slyším alianci říkat že oni se zničej sami

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-02 08:30:50
Ikona diskutujiciho
sipka

pavel-)))
No sleduji nějak dění, ale že by měla aliance vše pod kontrolou mi právě uplně nehraje.
1. bílé klobouky se divily, tolik lidí nechá očkovat a tím i své děti.
Kdyby tohle věděli díky looking glass, proč by se pak divili, kolik lidí jde na smrt. Znali by i nějaký termín, kdy se co stane a toto by se neprodlužovalo. Budoucnost je sice z části proměnná, ale kdo je připraven, není překvapen. Čili několik věcí je zaskočilo a i já jako uvědomělejší bytost mě spousta věci nepřekvapila protože jde o to vnímat události.
Proč tohle neumí i někdo, kdo rozjel tak velký plán?
2. Proč jsou děti dole důležitější, než děti nahoře, kdo o tom rozhoduje?
3. vakcíny jsou stále nebezpečné a určitě ne všechny, nebo většinu nemá aliance pod kontrolou! Stačí mit čich na lidi a vědět, jak smrdí. Zrovna včera kolem mě prošla jedna holka 25+ raději jsem nezkoumal, ale co mě dostalo byl smrad i když prošla kolem. Normálně jsou cítit..ale tahle smrděla tak, že mě až štípalo v nose a musel jsem si kýchnout. A tak je většina opíchaných.
4. Dále se tvrdilo, že chemtrails už mají taky pod kontrolou, nemají. Nedávno byl někde na FB rozbor od paní a jsou tam nejen nějaké hnusné bakterie, ale i těžké kovy tak, jako před x lety. Takže proto tu máme nemoci s těžkým průběhem, protože je to díky bakteriim, které mohou zasáhnout plíce a těžké kovy otráví tělo. To proto mě věnku štípou občas oči, když lítají jak divý.
A taky se píše, že obě strany mají zařízení na ovládání počasí, takže každá strana má zářez a je jasné, že je těžké říct hned vše lidem, co udělali obě strany :)) Prostě když člověk čte určité věci, musí mít sám svoje krytické myšlení a ne hned všemu musí věřit, protože do sebe někdy zprávy nezapadají a ten plán jistě není tak dokonalý, jak se nám tvrdí.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-02 11:07:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Možná existuje odpověď na tyhle nesrovnalosti. Před koncem matrixu má proběhnout finální test inteligence a charakteru. Každý má rozhodnout o své budoucnosti během tohoto testu. Možná se to protahuje z tohoto důvodu a možná proto se nezasahuje v maximální možné míře, ale navenek to vypadá, že se dál jede v kolejích NWO. Ale je to jenom myšlenka…

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-02 11:51:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška:
Ano, tak i ten charakter je brán jako to, co si může kdo dovolit k nám, děláme tohle druhým -„test inteligence-svobodné vůle“ a pokud nechám napíchat děti a do sebe narvu 3 dávky, je jasné, že člověk věří, že si i k druhým může dovolit vše a různě mu vrtat do života a myslet si, že ví víc..A nejen to, spousta lidí má pocit nedokonalosti a oni jim řeknou, tohle Vás vytuní a budete „lepší“ protože tělo-duše je blbé/á. Asi něco jako, kdo musí nosit hodně drahé, značkové věci..je to to samé. Místo loga dostane tečku, která ho udělá lepším.
Ale říkám za sebe, člověk vnímá, jak by měl jednat, ale ne vždy tak činí…sám musím taky pořešit ještě hodně věcí a svatej rozhodně nejsem :)) I v téhle době musim zjišťovat, že jednám ne uplně vždy dobře a když se někdo chová jako blbec, přestat odpovídat stejnou energii je těžký.
Jenže kdo tu má excelentní charakter, když žijeme v bobkách s idioty..Přece nemůže vesmír čekat, že bude každý vonět po fialkách. Každý byl někdy podveden, zesměšněn, ponížen, využit..ale důlěžitý je na sobě pracovat a alespoň se snažit být jiný, zvednout se a jít dál. O to horší je, když člověk v dnešní době nemá dovolání ani v práci, nebo v rodině. Je na to sám a přesto musí chtít jednat jinak, jinak by podporoval stále tento matrix.
Doufejme, že už bude brzo konec, je to fakt masakr…člověk neřeší nic jinýho, než blbce, jak mezi nimi proplouvat a jak s nimi umět jednat. Malé dítě se alespoň ponaučí…idiotovi to člověk řekne stokrát a pořád má to samé a pak člověk bouchne jak papiňák, pač to není možný..jednoho člověk hodí za hlavu, ale 70% idiotů? :))

Ikona diskutujiciho Helena 2021-12-01 23:01:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím všechny :). Nevíte někdo jak léčit alternativně roztroušenou sklerozu? A případně co ji skutečně způsobuje? Děkuji.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-02 08:43:54
Ikona diskutujiciho
sipka

helena
V prvé řadě bych provedl detox od těžkých kovů. V další by si měl člověk uvědomit, že má žít a řešit nějaké věci, přestat mít zmatek v životě. Protože člověk může žít minulostí a odmítá už přijímat co je teď a když něco dělá, nedává věcem smysl, nenavnímává si situaci a jak nic nemá smysl, nemá smysl si i něco pamatovat..Ne vše je o mozku ale o tom, zaháčkovat si určité věcí, abych věděl, kde jsou. Takže až člověk začne dávat i věcem smysl, mohlo by to být také lepší..(dát do nich ducha a mit snahu „pamatovat“ si že i ta věc pro mě něco může udělat(je důležitá), když ji dám smysl. Ano, je to starat se hlavně o sebe, ale jsou tu i druzí..ať už lidé, nebo věci.

Ikona diskutujiciho ocotmaník 2021-12-03 08:11:54
Ikona diskutujiciho
sipka

Helena: podívej se do knih od marie treben

Ikona diskutujiciho Nikol 2021-12-03 18:43:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Roztrousena skleroza,podle toho co uz jsem tak pochytila,je zpusobena nelecenou Limskou Boreliozou. Otazka je,jak se zbavit borelie,na to jsem jeste neprisla a to na tom pracuji dva roky.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 19:15:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Joalis, ale je to na celé roky.

Ikona diskutujiciho Jaklicek 2021-12-03 22:17:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Na RS by mělo pomáhat CBD a CBG, legální volně dostupné kanabinoidy. Zkuste vyhledat a pročíst studie účinků.

Ikona diskutujiciho MartinH 2021-12-13 00:18:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj… skús “kvapky MMS” … mne pomohli pri menej závažných problémoch. Pridávam odkaz pre info:
http://www.kvapkymms.sk/Choroby_a_MMS.html

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-13 09:08:05
Ikona diskutujiciho
sipka

ale nepřehánět to s nima a nebrat nikdy 3 a více kapek za den, vím o čem mluvím

Ikona diskutujiciho Helena 2021-12-16 03:05:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji všem za odpovědi 🙂. Já jsem zdravá, toto téma mě jen zajímalo. Vašich reakcí si moc vážím, ještě jednou díky.

Ikona diskutujiciho Markéta 2021-12-02 07:16:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen poznámka – jestli to má léčit negativní účinky vakcín a „neopíchaní“ mají mít přednost, asi té klientely vzhledem k různým povinným očkováním moc nebude…;)

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-02 13:11:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jde o to, kolik těchto lůžek bude v každé zemi. Při začáku by to chtělo rozhodně alespoň 10 pro naší republiku. Ideál v každém městě alespoň jedno, později dvě.
Ono nás je sice už minimum, ale stále je to kolem 3 000 000 lidí. což je dost velké číslo pro pár lůžek.
S tím sedativem doufám, že to bude jen pro těžší případy, jako je autonehoda, dorost kostí apod.
Protože nevidím důvod tohle podstupovat a ještě se slíkat při pouhém udravení těla, popř. zubů.
Měl jsem jeden sen, v kterém jsem byl pod tímto lůžkem a můžu říct, bylo to celkem vzrušující…Jakoby vše v těle vibrovalo a nabíjelo a člověk měl tendenci se smát, jak to bylo vzrušující..Takže doufám, že takový bude i skutečný pocit a ne nějaká bolestná záležitost, pokud je potřeba plyn :)))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-02 13:59:46
Ikona diskutujiciho
sipka

možná prostě dostaneš sedativum, aby ses nehýbal a měl uvolněné svaly, to nemusí být nutně kvůli bolesti

Ikona diskutujiciho Markéta 2021-12-02 21:08:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Tauri: To byl vtípek. Já jsem naočkovaná, opačný názor respektuji a přijímám. Bylo mi jasné, že bod „poškození z vakcín“ se týká covidu, ale v kontextu toho, že v ČR máme očkování, kterými prošel v podstatě každý, tak by to byla sakra dlouhá fronta:)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-02 22:30:15
Ikona diskutujiciho
sipka

každý ne… zdaleka ne 🙂

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 08:19:07
Ikona diskutujiciho
sipka

markéta:
Ahaa, nj tak hlavně ať to dáváš..
Ono očkovaných tu moc nenajdeš 🙂 A je pravda, že „očkovaných“ může být ve výsledku víc. Někdo dostal transfuzi, někdo měl sex, někde mají pouze čističku vody a lidé pijí onu vodu od očko přímo z kohoutku a už je to hnedle v háji..Takže kdoví, jak se to bude pak řešit. Ale také mám teď probém s pamětí a to ani nejsem očkovaný..

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 08:41:26
Ikona diskutujiciho
sipka

ty myslíš, že spike lezou i z kohoutkové vody? to se mi nezdá moc logické.. jednak je tam chlor a druhak jsou to viry, nejdýl přežívá tuším žloutenka a bylo to v rozsahu hodin, mám dojem že dvou… kdyžtak mě někdo opravte jestli si to blbě pamatuju. chřipka, ani zmutovaná, podle mě nemá takovou životnost.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 10:46:16
Ikona diskutujiciho
sipka

aluška:
Tak ono bude záležet na místě a kvalitě filtrace.V Americe to může být téměř jistota, u nás sic jsou normy přísnější, ale spíš se jedná o genetickou výbavu při vypouštění materiálu z těla, kterou může vypít zase někdo jiný. Nanoboty a jiné taky asi uplně neodstraní čistička…Většina čištění probíhá dle mě pouze přes písek a nějaké jiné filtry. To by filtr musel být dělán na nepropustnost částic větších, než pár mikronů a vem si, kolik lidí pije hormonální antikoncepci žen a třeba i antibiotika, které čistička neodstraní. Tam se nejedná o bakterie, ale o materiál, který přežije i přes chemii. Proto se dřív pilo spíš ze studánek, protože pít vodu filtrovanou z lidí mi nepříjde v této době moudré. Vše je energie a i takovou lidé vypouští zase ven. Takže idelální je pít vodu pouze z pramene a ne odněkud, kde nemají vlastní vrt, ale jsou závislí na nějakém potoce/řece. Tyhle energie člověk dává do sebe a teď je nutná každá „konstruktivní“ energie v těle. Když vezmu, co dělá semnou kontakt s očkovaným, tak takovou energii pak předávají dál do ekosystému…
Vem si, kolik DNA si člověk může vyměnit s někým, s kým se pouze líbá…Ono je ve výsledku jedno s kolika cizími lidmi se člověk líbá, ale záleží jaký ten člověk je…Proto odmalička nepiju po druhých. Protože vím, že taková energie/DNA se dostane do těla a je to hnusný, když je tam zakódovaná jen nenávist, hraní si na něco a nevim co všechno za věci kolem. Ale nejsem si uplně jistý, jak moc se v těle rozšíří cizí DNA, která se pouze vyměnuje ústy, nebo pohlavně. Je to přece jenom přes sliznice a nejde to přímo do krve, jako očkování.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 11:05:16
Ikona diskutujiciho
sipka

u studánek taky jistotu nemáš… v povrchové vodě může být cokoliv, třeba chemtraily, hnojiva, těžký kovy

Ikona diskutujiciho Markéta 2021-12-03 11:11:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue: pravda, asi se najde někdo, kdo dokázal obejít systém, ale u dětí se povinně očkuje záškrt, tetanus, dávivý kašel, zarděnky, příušnice, spalničky a možná něco dál. Být v této zemi naprosto neočkovaný znamená mít rodiče, kteří se o to postarali v době, kdy o sobě člověk nemohl rozhodovat. Předpokládám, že v minulosti nebyla debata o možných rizicích jakéhokoliv očkování tak běžná (i dnes je kolikrát problém chtít očkování u dítěte aspoň nějak rozložit a nenarvat to do něj všechno naráz, i když se k tomuto postupu přiklání spousta pediatrů, protože je šetrnější), takže většina dospělých lidí bude mít aspoň něco. Je samozřejmě fajn, že se na nemoci, které se díky očkování vymýtily, už neumírá. Debata, jak řešit covid a jakou roli v tom má očkování, je už samozřejmě jiná.
Tauri: no že dík, tobě též!
Možná se ale shodneme na tom, že současné situaci a celkové diskuzi chybí vyváženost, nadhled a tolerance z obou stran.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 11:27:06
Ikona diskutujiciho
sipka

aluška:
Jasně…pokud je jen z hodně povrchové studánky, kde je pole a setba, tam raději ne. Ideálnější v tomhle jsou asi hory. Jenže u studánek je blbý, že z nich pijou lidi, takže navrácení vody z které pily a opláchnutí obličeje je průser. U nás dokonce v jedné koupal pán psa..
Nejlepší asi zatím může být pouze hluboký vrt s pramenem.
Ony ty osobní filtrace jsou pouze na bakterie a UV filtr je k ničemu. Stojí to ranec a výsledek je všelijaký i když se člověk alespoň nepos***. Osobní filtrace nejsou taky věčný, musí se pokaždé vypláchnout a člověk neví, co to časem udělá a zda-li se do vody nedostávají ony vlákna z filtru. V zimě popraskají a časem tam začínají stejně proplouvat bakterie a ta výdrž není taková, jak ji garantuje výrobce. UV světlo se musí hodně časově nadhodnotit, aby se bakterie zničily. Protože takový ty míchátka s UV světlem sice něco zabijou, ale části bakterii zůstávají nahoře nad lampou a po zamíchání se stane, že to zase ponořím víc a jsou znovu v oběhu. A musí být pouze malá nádržka, aby se světlo dostalo co nejblíž k nim.

Ikona diskutujiciho markéta nikol 2021-12-02 11:53:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu odpověď k Tvýmu prvnímu komentáři.
Jsem na tom stejně. Všichni, který znám očko, jsou opravdu zmanipulovaný a nechají a jdou v klidu na třetí dávku. Můj otec jde vstříc na třetí, v moji bývalý práci jdou všichni na 3, ještě, že jsem tam skončila. Můj kamarád, byl neočko, šel kvůli tomu si to píchnout, protože nás neočko je málo a je to trapný, a kamarádka, která žije v Praze, kvůli práci a bydlení si to nechá píchnout. Senioři jsou strachy bez sebe, občas na mě křičí, že jsem nezodpovědná, že dýchám bez náhubku. Ať už je opravdu konec. Po třetí dávce nemusí mít štěstí, že dostali dvě dávky, nic jim nebylo. Možná se vrátím do své bývalé práce, až to bude potřeba.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-02 12:03:35
Ikona diskutujiciho
sipka

A to je právě ten test inteligence. Nedá to nikomu moc práce, stačí to chtít vědět… na netu jsou dokumenty, kde se pravdu dozvíš na pár kliků. Přímo od těch firem co to vyrábí a distribuují. A všichni k tomu mají přístup. Nikdo se nemůže vymlouvat, že to nevěděl. Nevěděl a neviděl to, protože NECHTĚL.

Ikona diskutujiciho Martin Siladi 2021-12-03 03:50:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pol na pol je vyssie popisane pravda. Technologia uz naozaj existuje. To ako sa to bude zavadzat do statov a miest je uz ale len naivne vestenie z gule. Telo je energia/ frekvencia a na tomto zaklade vieme uz dnes (aj sam liecim ludi podobnym pristrojom) liecit ludi. Medicina lieci na urovni organov a buniek. Tam klasicka medicina konci. Ked vsak ideme hlbsie to buniek najdeme tam atomy, hlbsie su aubatomarne castice a este hlbsie su vibracie/frekvencie. Ako vravim uz dnes stovk a tisice ludi liecime na tejto urovni opravujeme telo a ze bude po vakcinach co opravovat. Dobra sprava je ze uz dnes vie mat kazdy takuto technologiu doma a urcite netreba pocitat s vladou a jej podporou, ked vidime ako likviduju vlastnych obyvatelov.

Ikona diskutujiciho peace 2021-12-04 13:58:11
Ikona diskutujiciho
sipka

To je velmi zajímavé, dá se s vámi nějak spojit?

Ikona diskutujiciho Marie Anna Eva 2021-12-03 09:32:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá aluško, tisíceré díky za překlad článku, který by měl nalít lidem více optimismu do žil a víry v lepší příští. Moc a moc jsem si v duchu přála, aby téma MEDBEDS někdo vynesl.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 09:36:31
Ikona diskutujiciho
sipka

díky 🙂 jestli dostanu zase nějaký matroš, ráda přeložím dál

Ikona diskutujiciho Marie Anna Eva 2021-12-03 09:40:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro tauri – vybráno z došlé pošty:
Všechno je jinak?
Ráno mě opět sužují neurčité pochybnosti:
Ukázalo se, že:
1. Vynálezce běžeckého pásu zemřel ve věku 54 let …
2. Vynálezce gymnastiky zemřel ve věku 57 let …
3. Mistr světa v kulturistice zemřel ve věku 41 let …
4. James Fuller Fixx propagoval běhání a zemřel na infarkt při běhání ve věku 52 let …

5. Vynálezce značky Nutella zemřel ve věku 88 let …
6. Výrobce cigaret Winston zemřel ve věku 102 let …
7. Vynálezce opia zemřel při zemětřesení ve věku 116 let …
8. Vynálezce koňaku Hennessy zemřel ve věku 98 let …
A pak jsem si vzpomněl na fanatického milovníka doutníků a koňaku, který se dožil 90 let, Sira Winstona Leonarda Spencera Churchilla a jeho větu „Za svou dlouhověkost vděčím sportu. Nikdy jsem ho neprovozoval!“

A také na našeho souseda, starého starožitníka pana Shulmanna s jeho zásadou: „Kdyby byl sport opravdu tak zdravý prospěšný, měl by každý Žid v domě už dávno dvě hrazdy!“

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 09:50:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Zavádějící výčet sestavíš tak, že si vybereš případy, které se hodí do toho, co chceš. Třeba tento výčet se mi zdá, jakoby ho sestavil někdo, kdo má 150 kilo a hledá si důvod, proč nevstat z postele a spíš si objednat americký záchod: https://i.redd.it/2cyu46lgf7l61.jpg

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 10:22:41
Ikona diskutujiciho
sipka

Marie Anna Eva
Tak hlavním zdravím je dobrá psychika. A proč se většina elit dožívá vysokého věku, krom adrenochromu…Mají všechno u prd*** ničím se nestresují, nemusí řešit, zda zaplatí složenky, protože není moc práce, nebo práce člověka nebaví a není zrovna kam jít…A taky, mají hromadu peněz za nadstandartní péči, kterou běžný smrtelník nemá.

A je to jako se vším, všeho s mírou, pokud budu sportovat a přehánět to, abych neměl o pár deka, kilo navíc, tak je jasné, že psychika dostane zabrat. Je to jako většina veganů, hrotí kdejaké jídlo, jen aby jedli zdravě, přitom dneska ani zelenina není zdravá (kterou koupím). Krom toho, mnoho z nich mohlo zemřít záhadnou okolností právě, aby vypadali směšně a že takový život nefunguje. Raději se přežírat, kouřit a pít, aby měl průmysl zákazníky. Proč má asi zdravá výživa takové ceny..je to zase uplně stejné, jako jiný průmysl-byznys. Vydělat co nejvíc na jiném způsobu života a přitom by to mělo být za normální a přirozené ceny, pokud to není stříkané, mělo by to být o to levnější, ale je to naopak. Ale to už jsem odbočil.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-03 14:37:15
Ikona diskutujiciho
sipka

Je fakt že mnohí športovci zomierajú mladí. Nedávno poľský strongman Waluś zomrel po facke (taký polský šport kde sa chlapi fackujú) vek okolo 45. A najlenivejší živočích na planéte je nejaká jašterica ktorá žije v jaskyni a pohne sa milimeter za desať rokov a žije 100 rokov. Takže už nejakú dobu premýšľam či je ten šport naozaj tak zdravý. Keď tu budú Meds Beds ľudia už asi nejaké športovanie nebudú riešiť. Nebudú sa už starať o nejaký zdravý životný štýl, obmedzovať alkohol či fajčenie, nebudú sa báť pohlavných chorôb, lebo Meds Beds všetko napraví. Nezvrhne sa ľudstvo? Tak dúfajme že Meds Beds opravuje aj myslenie ľudí, aby mali zdravý rozum a robili všetko s mierou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 15:19:02
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 fackování není sport, to je demence

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 15:34:35
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac:
Stačí když praskne žílka a je dead, přitom může mít svaly jak Hulk :))
A mnoho sportovců umírá proto, že jsou očkovaní..

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-03 15:41:37
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 Polská fackovaná. Šport pre „intelektuálov“ i mentálnych atlétov.

Ikona diskutujiciho j.j. 2021-12-03 11:30:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady píší i o omlazování. No uvidíme, jak jak to bude fungovat. 😉
https://kralicianora.org/2021/03/16/holograficke-lekarske-postele/
Očkování a coronakravina je IQ test. Virologie je pavěda a „vir“ je exosom.
https://odysee.com/@daadulka:5/virotologicka-cirkev:1?r=4QCyxXN9w1ZRWDjZU2vWWfPqR5jGhhiA
PRAVDA O ŠPANIELSKEJ CHRÍPKE! Stali sme sa opäť obeťou ďalšej gigantickej lži?
https://www.chcemeslobodu.sk/pravda-o-spanielskej-chripke-stali-sme-sa-opat-obetou-dalsej-gigantickej-lzi/

Ikona diskutujiciho j.j. 2021-12-03 12:26:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě pro očko. Covid vakcíny obsahují uhlíkové nanožiletky ve formě hydroxidu grafenu, které rozřezávají krevní cévy. Varoval před nimi zemřelý(zavražděný) chemik Dr. Andreas Noack!
https://nastub.cz/w/kLNqEGU11WjmQ2ExAB9yJA

Ikona diskutujiciho Zdenka 2021-12-03 13:12:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za překlad. Jak ráda bych chtěla věřit, že už to bude od ledna jiné. Zatím to tak vůbec nevypadá. Tu léčebnou postel už bych potřebovala teď. Ještě dýchám, tak snad se toho dožiji a také si to užiji. Nějak ve třiceti jsem se dozvěděla, že existuje „svět“, kde těla zůstávají právě na té úrovni tohoto věku. Bohužel tato realita je jiná. Pozoruji, jak toto tělo stárne a i těla všech okolo. A navíc umocněné staráním o starou mámu, kdy vám každý den připomíná, že jestli se zde nestane zázrak, tak odchod z těla se blíží velice rychle, protože její tělo je na tom lépe než moje. Oni ještě měli zdravé potraviny nezatížené chemtrais a rondapem. Oni ještě zažili pravé nebe, s pravými mraky.

Ikona diskutujiciho Kraken 2021-12-03 13:29:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvl vy jste tu fakt případi 😀
Ale jestli za 6 týdnů budou lůžka fungovat, tak osobně Alušku vyhledám, pokleknu, hluboce se ukloním a políbím ji… no prdel ne, ale ruku třeba :)))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 15:17:27
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli mě skutečně proti mé vůli vyhledáš a budeš mě chtít líbat, tak ti garantuji, že přijdeš k vážnému úrazu. Už to před tebou pár lidí zkusilo… případe.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 15:24:22
Ikona diskutujiciho
sipka

No pokud tu budou MedBeds, tak mu zranění snad vadit nebude :)))

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-03 20:55:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Taková paka shoří při kontaktu s postelí.

Ikona diskutujiciho Kraken 2021-12-03 22:01:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, uznávám. Chovám se jako idiot. Za klávesnicí si troufnu, protože vím, že mi před obrazovku nikdo výchovnou nepleskne, aby konečně dohnal to, co moji rodiče hrubě zanedbali.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 22:28:26
Ikona diskutujiciho
sipka

majkl:
Kdyby tam shořelo každé pako, tak raději ani nikam nepůjdu :))) No a vidět opálený MedBed zrovna člověku nepřidá na náladě před uzdravením? To záleží, jak to kdo pohlíží 😀
Tam spíš jde o vibrace duše a na jaké destruktivní kanály je napojen a co přeje druhým.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-03 22:53:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Tam dojdu… uvidím použitou medbed. Tam taková sušenka, co spíš vypadá jak rozinka. Řeknu odvalte to, teď jdu já. 😀

(Nevidím důvod, proč by tam měl někdo hořet, to jsou fakt teorie..)

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 23:10:06
Ikona diskutujiciho
sipka

aluška:
Myslím, že se něco psalo tenkrát na tadescu, buď přímo v článku, nebo tomáš psal v diskuzi.
No v BedMed rozinka a před ní jedna pořádná s otočkou :)) ale i kdyby, člověk by měl mit čisté svědomí a bude to ok.
Hlavně, aby to bylo už brzy. Jistě po tomhle všem budeme plný chemtrailu a všeho možnýho z očkovaných. Nikdy mě snad oči nepálily tak, jako letos v létě, takže to musela být pěkná šmakuláda z nebe.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2021-12-04 00:20:17
Ikona diskutujiciho
sipka

alue máš opravdu povzbuzující článek, ale to by se muselo skoncovat s kabal a to je zatím v nedohlednu v prosinci by musela zasáhnout armáda ale podzemí nejsou dočištěná odhaduji vše tak za 5 měsíců opravdu mají co dělat a čelit hrůzám negativnich mimozemstanů drakoniánu , šedivců s vyspělími technologiemi

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-04 07:33:09
Ikona diskutujiciho
sipka

Údajně to tak mají/měli naplánované, ovšem otázka je, jak dlouho ten dokument někde ležel, než se dostal ven. Já jsem ho přeložila jenom pár dnů po vydání, vyloženě starej určitě nebude.

Ikona diskutujiciho mirek 2021-12-03 13:40:41 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, nic jako vir neexistuje. Ze vzduchu nic chytit nemůžeme. Jenom a pouze, můžeme ze svého okolí vdechovat zplodiny a jiné jedy, které tělo musí vyloučit. Pochopitelně i z jídla a vody. Vylučování říkáme nemoc. Odehrává se to i za pomoci bakterií. Jediné co člověk může chytit je toxémie = zvýšený nebo nahromaděný příjem jedů do těla. Výše toxémie se projevuje jednotlivými druhy nemocí, které popsal a vytřídil zdr. systém. Co nemoc to hora pilulek. Týká se to i S. proteinů, které jsou laboratorní polévkou a není to nic přírodního. Je o tom natočené vysvětlující video. Nejdůležitější je, ničeho se nebát a mít čistou hlavu bez stresů. Ty jedy ze stresu jsou stejně devastující, jako ty zvenku. Nejlepší pilulka je, co nejvíce se od všeho odpojit. A v dnešní době dvojnásob. Pokud je mysl zaměřená na braní něčeho proti něčemu, vůbec to neznamená, že se chráním. Ba naopak. Musí to být v hlavě nastavené tak, že něco beru v nějaký prospěch. Třeba pročišťování těla. To samé je se sebemrskáním myšlenkami jak je všechno hrozné, a co můžu a nemůžu. Zdraví je hlava a její zaměření. Už když prochladnu, tak selhala hlava atd.atd.atd.

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-03 13:44:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám menší faktickou otázku – když se dají pomocí medbedu stáhnout z morf. polí do mozku jakákoliv data, proč školení trvá 12 až 18 měsíců, když lze mozku daného školeného vědomosti jen „zpřístupnit“?

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 15:21:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Majkl
Dobrá otázka! ani mě nenapadla :)) možná jde o to spíš ty věci pochopit, než je znát. Asi něco jako znát cestu a jít po ní…
I když jasně, nahrát a dovysvětlit by bylo daleko rychlejší.

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-03 15:53:33
Ikona diskutujiciho
sipka

No právě! Osobně si myslím, že zrovna ohledně toho školení to bude krapet jinak. Jinak nám Aluška podala luxusní podrobnosti o tomto zázraku.

Ikona diskutujiciho Rukikurin 2021-12-03 15:56:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro tauri z 1/12/21
Neházejt všechny staré do jednoho pytle. Má veliká starost je jak se udržet mimo tečky. Pokud mi dovolí si donést aspoň jídlo, tak se nikam nehrnu a vše ostatní nechám, až ten blázinec skončí. Je dost starých, kteří to ještě mají v hlavě v pořádku. Pro informaci: je mi 72, ale stary se jeste necitim. Jak to bylo ve filmu „Veteráni“ – „taky budete“ myšleno starý

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-03 16:40:35
Ikona diskutujiciho
sipka

Rukikurin:
Na které reaguju, odpovídá těm, kteří se nechali naočkovat..což je kolem 80-85%. Něktěří důchodci jsou samozřejmě daleko lepší, jak dnešní mládež…

Ikona diskutujiciho Marta 2021-12-03 22:51:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško mockrát děkuji za tento článek, dává člověku naději a sílu vše vydržet a jít dál. Mám už více než 30 let veliké přání, chtěla jsem ještě jednou dát život. Je mi už více než 50 let a synovi je 31. Byl to zázrak že se vůbec narodil jeho tatínek měl syndrom CH M T -odumírání zadních míšních pletenců, jsou to velké bolesti, zkracování šlach na všech končetinách, necitlivé roce i nohy….Syn přežil i přes špatné prognózy, má 2 maturity…je skvělý řemeslník i člověk a já si moc přála přepsat to co se stalo novým krásným zážitkem ,,možnost mít další miminko“. Tak doufám, že toto med beds taky umožní. Posílám lásku a světlo a ještě jednou děkuji za vše. M

Ikona diskutujiciho Kraken 2021-12-04 09:04:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už vám sem nepolezu a nebudu vám kazit vzduch, vidím, že už mi stejně nic nepomůže.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-04 09:34:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Kraken:
A na to jsi přišel jak? Hned se tak odsoudíš…
Věř, že máš na víc..
A že jsi napsal že ji políbíš třeba….ruku? No booože, každý reaguje jinak. Taky už si něco zažila a člověk pak reaguje jinak. A občas ty chlapský řeči a narážky na sex nejsou uplně moudré..na to jedou tak ve filmech a nebo ženy, které jsou jednoduššího charakteru. A chápu, že to čekání je dlouhý a už to podle všech zpráv mělo být…Už to tu mělo být snad v listopadu pro veřejnost.
Akorád jsi mi připoměl jednu scénu z filmu a taky tohle bylo i v pohádce o babičce :))
„Do myslivny přijela kontesa. „Smým Vám políbit ruku“ ptal se pan Prošek „Polibte mi třeba pr*el“ s úsměvem odpověděla kontesa.“ 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-04 09:41:11
Ikona diskutujiciho
sipka

😀 To nebyla babička… to byla parodie na babičku a to je podstatný rozdíl. Moje oblíbená část byla ,,babička šla, co krok, to prd“. Skoro se stydím to sem dát, ale… je to pořád na youtube, i po těch letech https://www.youtube.com/watch?v=m6VYa4TKd6o

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-04 09:53:05
Ikona diskutujiciho
sipka

aluška:
Joo pardon, parodie na babičku…původní babička nebyla tak zábavná :))
Když jsem hledal před chvílí tuhle „pohádku“, taky jsem se divil, že tam ještě je. Ale člověk se zasměje :))
Moje oblíbená část je: Víš, že dobrá hospodyně i pro pírko přes plot skočí! Já se ti na to pírko vy***…to zazdilo :))

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-04 09:55:10
Ikona diskutujiciho
sipka

Polož to… víš, že máš olšové ruce… Ale sotva to dořekla, amorek byl na sr. 😀

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-04 10:18:34
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne že bych se v tom občas neviděl :)))
Tohle znáš?
https://www.youtube.com/watch?v=LPZEYAZ2s_k

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-05 09:45:22
Ikona diskutujiciho
sipka

neznala jsem… a nějak mi to nepadlo do noty. asi jak ho tam buzeruje, tak kdo to zažil, se tomu nemůže smát 😀

Ikona diskutujiciho matyas 2021-12-04 11:50:24
Ikona diskutujiciho
sipka

A toto je zas co za video 😂

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-05 10:25:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Však taky z toho vyváznul nejlíp :))
Ale časem to bude lepší, uvidíš..Rány se zacelý..i já neměl hezký dětství a vztahy…Idiotů kolem se povaluje, takže na jednu stranu je lepší, pokud tu ubude lidí. Málo lidí dneska umí dávat, nebo chce pomoct..Raději se smějou druhým, že to dělají jinak..I když jsme lidi a děláme chyby, nakonec člověk musí dost vyselektovat kamarády a zjistí, že kolem těch fajn lidiček moc není a chovají se hezky jen když něco potřebují.
No když jsem u těch id**** tak zkus tohle 🙂
https://youtu.be/zGKp1H6uKAc?t=19

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-04 10:31:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tiež som to počul, že deštruktívni ľudia nevydržia tú energiu postele a premenia sa na prach. To by tam mali peknú skládku popola. Mnohé takéto predbežné správy sú dosť prehnané. Nikto (asi?:) nezhorí ale nečakajte ani zázraky že posteľ bude oživovať takmer mŕtvych. Je to len ,,normálna“ liečebná posteľ ktorá nahradí zdravotnú starostlivosť keď sa zrušia nemocnice keďže dnešné zdravotníctvo je zastaralé a udržuje sa Le preto že je to dobrý biznis. Budú už len liečebné kliniky s týmito posteľami. Ale nevylieči úplne všetko, nap keď sa niekto hodne rozseká.

Ikona diskutujiciho Bill Gates 2021-12-04 12:31:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyby to mělo fungovat, tak pouze pro vybrané jedince a „nadlidi“. Spolek lidí v pozadí, kteří tahají na nitky a snaží se naopak počet lidí na planetě zredukovat nemá zájem takové zařízení dávat všem „plebs“. Pokud by to umělo srovnat paseku z vakcín a léků, tak to pohřbí veškeré snahy BigPharma společností. To Bill a jeho přátelé nikdy nedovolí…

Ikona diskutujiciho Irena 2021-12-05 04:44:44 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji za článek 🙂

Ikona diskutujiciho Miroslav 2021-12-05 07:30:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No jen krátce, většina článků zde zatracuje důchodce, ale nejsou všichi stejní. Je mi 70 a než se nechat píchnout radši koncentrák jak s tím vyrožují. A nejsem sám je víc důchodcu co jsou proti. Hezký den.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-05 09:52:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Kde mám antisenior článek? O žádném nevím… Naopak dělám články i speciálně pro starší.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-05 10:56:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Miro to určite myslel tak že väčšina diskutujúcich zatracuje dôchodcov. Áno, mnoho dôchodcov sa naháňa za očkovaním a dusia sa v respirátoroch aj keď by niekedy nemuseli. Ale nezabúdajme že ani mladí na tom niesu lepšie. V piatok som išiel okolo pošty, dovnútra môžu ísť iba 3 osoby naraz a pred poštou stála rada mladých ľudí a všetci mali respirátory aj keď to nikto nekontroluje. A tiež sú za očkovanie a nás čo sme proti označujú slovom – dezoláti nevim kde to slovo vyhrabali ale znie to horšie než nejaká nadávka 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-05 11:48:20
Ikona diskutujiciho
sipka

No včera jsem si poslechla, jaké je procento očkovaných DĚTÍ ve školách a je třeba uznat, že problém opravdu není v seniorech.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-05 12:16:55
Ikona diskutujiciho
sipka

Mladí to taky ale nemají lehký, když se ještě nemají jak moc bránit, dělají si z nich srandu, že nemají očko, musí nosit masku a tak…Zase osobně jsme si to v jejich letech nezažili a nevíme, jak bychom sami reagovali třeba ve 13-16.. Je rozdíl mezi tím, kdo ještě vstřebává informace, jak se probít tímto systémem a nebo těmi, kteří to tu už znají a měli by se nějak sami bránit a ne jít jak na porážku. Každý v pozdějším věku by přec měl mít už svoji hlavu..a jak pak mají mít mladí vzor, když tohle dopustí rodiče a staří..myslíte, že když za nimi nestojí nikdo ze starších, že příště budou stát zase za někým? Tohle samé budou dělat zase svým dětem a věřte, že ten blok tam bude, až zjistí, že byli podvedeni nejen vládou, ale i rodinou. Mladí tohle podnikají, protože ještě nezažili, co je to bolest a smrt někoho blízkého, kdo měl velkou cenu v jejich životě! Berou to všechno ještě jako hru…To staří by už měli mít ten rozum, zažili druhou světovou, nebo jinou genocidu a měli by už sami vědět a shánět info, co zase sakra tohle je. Mladí jsou často poslušní jen proto, že nechtějí mít problémy a chtějí jít s davem..Staří už by měli být ostřílení a nenechat si vše líbit.

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-12-06 12:46:07
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale problém starých ľudí je i v tom že nevedia používať počítač. Takže idú maximálne rádio, možno televíziu kde je to 10% pravda a 90% propaganda. A ani nemajú záujem sa tie počítače a internety naučiť používať. Aj keď to chápem, ja tiež nemám záujem naučiť sa štrikovať a podobne, pretože viem že je to komplikované. Mnohí starí ľudia ktorí boli príliš dôverčivý systému a behali po lekároch a nemocniciach a brali kdejaké prášky už tu niesu. Ale sú aj starí ľudia ktorí nemajú počítač a sú proti očkovaniu, jednoducho tomu neveria a na staré kolená nejaké pichanie nepotrebujú, takže nezavrhujem všetkých starých.

Ikona diskutujiciho tauri 2021-12-06 17:31:02
Ikona diskutujiciho
sipka

mariankosmac:
Já to chápu, ale podívej na sebe. Jsi tu, sám ses pídil po informacích a kdo z ostatních to chtěl vědět? Spousta lidí chce vše předžvýkané, aby vše rovnou přijali a nemuseli pro to nic dělat. Tak se plácni přes rameno a řekni, sakra dostal jsem se na rozdíl od ostatních až sem, dokázal jsem to a udržel jsem si svůj názor a to nejsem nejmladší. Mladí mají elán, měli by mit od určitého věku svůj názor a mit hodně energie na hledání informací a co pro to udělali..Šli z davem, aniž by věděli kam jdou. Takže klobouk dolů!

Ikona diskutujiciho Luboš Bartůněk 2021-12-05 12:19:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsi doopravdy krásná a tenhle příspěvek potěší, hned bych se do tebe zamiloval 🙂

Ikona diskutujiciho Kateřina 2021-12-06 12:38:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nad těmito lůžky již delší dobu přemýšlím a těším se na ně. Ne že bych ho potřebovala, ale ráda bych tam pracovala. To by byla jistě radost tam spolupracovat a vidět jak se lidé uzdravují. Jsem nekovaná sestřička tzn., že za chvíli bez práce. Stejně v dnešní době není o co stát. Toto by mi dávalo smysl. Dále také odpovídám co mi přišlo, že lidé, kteří tam budou pracovat, jsou lidé s vyššími vibracemi a ti již nyní některé věci sami načítají a jsou na tom zdravotně dobře, tudíž ani nepotřebují ošetření.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-06 13:34:17
Ikona diskutujiciho
sipka

takové zaměstnání bych brala taky…podle mě nic víc smysluplného ani nemůže být, než když ti přijde nemocný člověk a odejde zdravý

Ikona diskutujiciho MartinH 2021-12-13 02:09:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V dnešných časoch veľa ľudí pácha samovraždy a podstupujú eutanázie koli tomu že majú rôzne poruchy osobnosti, fóbie, traumy z detstva a následne z toho depresie. Niektoré z týchto problémov sa liečia lepšie a niektoré horšie, ale aj tak výsledky sú dosť mizerné. Informácia že MedBed nedokáže vyriešiť tieto problémy mňa nepotešila. Kazdopadne vďaka za článok.

Ikona diskutujiciho peace 2021-12-16 14:33:50
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se zdál před nějakou dobou sen, kde právě byly med beds a já potřeboval právě pořešit i nějaký psycický blok a tam mi řekli, že ty med beds levelu 1 to neumí, že musím jít tam kde mají med beds verzi 2, ale že těch je jen pár. A také v tom snu bylo řečeno že jsou ještě verze 3 a jestli si dobře pamatuju tak až ty umějí regenerovat chybějící orgány a části těla. Jak by napsal tm, ale byl to jen sen…

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-16 17:16:40
Ikona diskutujiciho
sipka

oooOOOOOooo 🙂 🙂 tak třeba se splní

Ikona diskutujiciho Majkl 2021-12-21 18:01:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Heleďte, co jsem našel: www.medbed.com – to bude asi dobrej podvod, že?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-12-21 18:19:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Jestli to dobře chápu, tak ta stránka posílá energii na dálku… takže podvod. MedBed má být fyzické zařízení kam se dostavíš. Nic na dálku.

Ikona diskutujiciho Via 2022-01-14 12:38:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, Aluško :-),
velikánské DĚKUJI za Váš článek (a za všechna info-články o Med Beds), je to pro mne osobně veleObří naděje. A najisto i pro každého, kdo si tahle data přečte, páč má každý v rodině nejméně jednoho člena, který kvantové vyzdravění potřebuje.
S velikou úctou k Vaší práci
zdravím 🙂 –
Via

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2022-01-14 13:41:40
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji 🙂 chystám další překlady o této technologii, těším se na to 🙂

Ikona diskutujiciho Viera B 2023-04-20 15:29:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moji zlatí, myslím si, že si máme vše tvořit sami. Také jsem mněla před několika roky dobrou snovou živou verzi, že jsem dávala lidské nemocné bytosti do bílých nádob (v této době jsem to mněla za bílé urny, kde se dávají mrtvé těla, které se vloží do země), ale v tom snu jsem otevřela víko a z nemocné lidské bytosti byla svěží, čilá a mladá plná energie, kde se usmála a poděkovala. Když jsem to během snové verze děla, mněla jsem z toho krásný pocit na srdci, to se nedá popsat. Pracuji také ve svém zaměstnání s mentálním a fyzickým onemocněním, tak si to umím představit, tak rychlé uzdravení bytosti, kteří si to určitě od nejvyššího zaslouží. Pořád si ten sen držím v hlavě a věřím v to, že mně osloví energetické bytostí, které to mají na zemi zachránit od systému. A také z láskou prosím Vás všechny tvořte krásnou realitu, děláme to pro další pokolení, tedy pro sebe.…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek