Dr. Karla Turner tvrdí, že našla důkaz, že mimozemšťané manipulují s lidskou realitou

28.6.2023 v Záhady 3

Karla Turnerová byla jednou z mála osob, kterou unesli mimozemšťané, které se podařilo vybudovat vážené postavení v oblasti UFOlogie poté, co učinila několik silných prohlášení o únosech mimozemšťany. Její rozsáhlý výzkum tohoto tématu odhalil, že mimozemšťané manipulují s vnímáním, ovládají vědomí, způsobují nevysvětlitelné nemoci a duševní úpadek a zapojují se do hrůzných aktivit v podzemních zařízeních. Její zjištění poukazují na znepokojivé fyzické, psychické a duchovní důsledky, kterým čelí oběti mimozemských únosů, a vyvolávají otázky o skutečné povaze a záměrech těchto mimozemských setkání.Dr. Turnerová byla neohroženou aktivistkou za lidská práva a vyšetřovatelkou mimozemských únosů. Díky svému vzdělání v oboru staroangličtiny a bývalému zaměstnání na vysoké škole kde učila, je autorkou tří knih o fenoménu únosů: Into the Fringe (1992), Taken (1994) a Masquerade of Angels (1994), kterou napsala společně s médiem Tedem Ricem. Její práce vyvolala důležité otázky o skutečné povaze a záměrech těchto mimozemských setkání.

Dr. Turnerová se studiem únosů mimozemšťany zabývala od roku 1988. Ve svých knihách „Into the Fringe“ a „Taken“ se podělila o své zkušenosti s únosy a o příběhy dalších unesených, přičemž zdůraznila znepokojivou povahu těchto událostí. V knize „Masquerade of Angels“ vylíčila zážitky Teda Rice, který zpočátku věřil, že mimozemšťané jsou laskaví, ale později si uvědomil jejich dravou povahu. Jedno konkrétní vyprávění se týkalo Riceova zážitku, když mu bylo 8 let. Byl svědkem toho, jak se jeho zesnulý dědeček proměnil v reptoida a dožadoval se s ním intimních vztahů, což krátce poté vedlo ke smrti jeho babičky.

Doktorka Turnerová prohrála svůj boj s rakovinou prsu v roce 1996 a teprve poté byla publikována její práce, kde popsala zkušenosti své rodiny z první ruky. Ve své práci také naznačila, že k unesení jsou cíleně vybíraní jedinci a nejsou vybíráni náhodně. Byla přesvědčena, že armáda se na unesené lidi zaměřuje v reakci na zprávy, které o tom pak podávají.

V jednom ze svých rozhovorů doktorka Turnerová vysvětlila, jak se do této oblasti zapojila. Zpočátku její rodina neměla o tomto fenoménu žádné povědomí, dokud nezačala opakovaně pozorovat UFO a dokud se nesetkala s únosy. Nespokojená s dostupnou literaturou o UFO se ujala výzkumu a hledání důvěryhodných odpovědí. Začala tím, že zdokumentovala zážitky své rodiny v knize „Into the Fringe“, která je kronikou jejich probuzení a procesu vyrovnávání se s ním. Spolupracovala i s Barbarou Bartholic, badatelkou v oblasti UFO únosů z Tulsy a začala s ní spolupracovat na dalších případech.

Bylo zjištěno, že v rodině jejího manžela se únosy dědí z generace na generaci a že se o nich vypráví již od počátku 20. století. Turnerová a členové její rodiny, včetně jejího syna, bratra, švagrové a jejich dětí, měli všichni zkušenosti spojené s únosy do UFO. Někteří členové rodiny se zpočátku zdráhali o svých setkáních hovořit, dokud se nedozvěděli o zkušenostech Turnerové. Při jejich výzkumu byla použita hypnóza, ačkoli ta je kontroverzní a někteří vědci naznačují, že může vést i k falešným vzpomínkám.

Ve své knize nazvané „Taken“ (Uneseni) se zabývala myšlenkou, o které někteří významní teoretici uvádějí, že je lepší se jí vyhnout, to jest nemyslet na mimozemšťany jako na dobré nebo zlé. Turnerová tvrdila, že „to nelze a ani by se to nemělo dělat“. Prohlásila, že ti, kdo byli uneseni, mají právo vědět, jakou bude jejich „účast“ v únosu hrát roli, za jakých okolností a z jakého důvodu byli vlastně unesení, proč byli učiněni součástí této agendy. Protože byli „implantováni, vycvičeni a naprogramováni k účasti na nějakém budoucím scénáři“. Unesení mají podle Dr. Turnerové právo vědět, za jakým účelem byly jejich mysli, těla a duše použity.

Dr. Turnerovou v souvislosti s únosy mimozemšťany znepokojovala především krutost mimozemšťanů vůči uneseným, a to jak fyzická, tak i psychická. Oběti zažily traumatizující události, jako je nucené oplodnění, bolestivé potraty a těžká zranění. Turnerová věřila, že mimozemšťané mají naprostou kontrolu nad myslí unesených lidí a pomocí psychické technologie manipulují s jejich vnímáním a vzpomínkami.

Nesouhlasila s těmi, kteří tento jev vnímali jako přínosný, a tvrdila, že pochopení tohoto fenoménu je nad naše síly. Zpochybňovala účel, který se skrývá za programem mimozemšťanů, a vyjádřila přesvědčení, že některé skupiny mimozemšťanů, zejména reptoidi, konzumují lidská těla kvůli emočním vibracím nebo vibracím duše. Spekulovala, že klonovaná těla tyto vlastnosti postrádají, a uvažovala, zda hybridní bytosti nebyly vytvořeny jako zdroj potravy pro reptoidy.

Před svou smrtí často Dr. Turnerová vystupovala na konferencích o UFO ve Spojených státech a dalších zemích a vyzývala lidi k akci. Tvrdila, že mimozemšťané manipulují s naším vnímáním a šíří dezinformace, aby nás oslabili a namluvili nám, že jim na nás záleží, zatímco ve skutečnosti jsou jejich záměry zištné a neberou ohled na naše blaho. Dr. Turnerová zdůrazňovala, že je třeba znovu získat kontrolu nad situací a postavit se těmto mimozemšťanům.

Dr. Turnerová sestavila následujících sedm základních charakteristik spojených s únosem mimozemšťany, které publikoval John Chambers v časopise UFO Magazine:

1. Mimozemšťané mohou ovládat to, co si myslíme, že vidíme. Mohou se nám zjevovat v jakémkoli počtu podob a tvarů.
2. Mimozemšťané nás – naše vědomí – mohou vyjmout z našich fyzických těl, znemožnit nám kontrolu nad našimi těly, nainstalovat do nich jednu ze svých entit a používat naše těla jako prostředek pro své vlastní aktivity, než naše vědomí vrátí zpět do našich těl.
3. Mimozemšťané mohou být s námi přítomni v neviditelném stavu a mohou se zviditelnit jen částečně.
4. Překvapivý počet unesených trpí vážnými nemocemi, které před setkáním neměli. Ty vedly k operacím, oslabení a dokonce smrti z příčin, které lékaři nedokáží identifikovat.
5. U některých unesených dochází k degeneraci jejich duševní, sociální a duchovní pohody. Často se objevuje excesivní chování, jako je zneužívání drog, alkoholismus, přejídání a promiskuita. Vznikají podivné obsese, které narušují normální život a ničí osobní vztahy.
5+1. Někteří unesení uvádějí, že byli odvedeni do podzemních zařízení, kde viděli groteskní hybridní bytosti, jesle hybridních humanoidních plodů a kádě s barevnou tekutinou naplněnou částmi lidských těl.
7. Unesení lidé uvádějí, že v těchto zařízeních viděli jiné lidi, kterým byla odčerpána krev, kteří byli zohaveni, zbaveni kůže a rozčtvrceni, a kteří byli naskládáni na hromadu. Některým uneseným bylo vyhrožováno, že i oni skončí v tomto stavu, pokud nebudou spolupracovat se svými mimozemskými únosci.

Rozhovor s Dr. Turnerovou

Novinář: „Unesené oběti vyprávějí příběhy o tom, že je například unesli andělští Nordikové. A pak, když se koncentrují a snaží si znovu vybavit vzpomínky na tuto událost, najednou vzpomínka na Nordiky zmizí a místo nich se objeví ještěří lidé.“

Dr. Karla Turner: „Řadu případů neznám. Slyšela jsem o tom mluvit jiné badatele. V jednom případu, o kterém vyprávím v knize „Into the Fringe“, popisoval James většinou své vědomé vzpomínky a téměř žádné, které by pramenily z hypnózy.
Vzpomínal si, že byl vtažen do blízkosti krásné „plejádské“ ženy, která byla velmi okouzlující, něžná a téměř svůdná. Chtěla, aby vstoupil do jejího objetí. Když se dostal do jejího objetí a myslel si, že ho políbí, úplně zmizela a místo ní zůstala purpurově černá, hrbolatá, téměř slizká postava s poměrně asymetrickými rysy.
Se stejným typem stvoření jsem se setkala v několika dalších případech. Bytost byla velmi silná. Místo toho, aby Jamese objala, ho bytost shodila na zem a strčila mu do krku metr dlouhou trubku, kterou mu zasunula do žaludku a vytáhla žaludeční šťávy. Druhý den měl ještě v ústech pachuť žluče, vnitřek krku ho bolel a na obou stranách krku, kde ho bytost držela, objevil stopy po drápech. Ať už to byla jakákoli entita, disponovala drápy, to odpovídá reptiliánům. Možná protože stál tak blízko, nemohl uvidět celou postavu. Viděl však hrbolatý povrch jejího těla, který by se mohl rovnat drsnému, šupinatému zevnějšku, o němž se někdy uvádí, že je reptiliánský. Je popisován jako hrbolatý, hřebenitý, kostnatý, silný, s drápy.“

Novinář: „Podle všeho mají tyto bytosti schopnost promítat různé obrazy.“

Dr. Karla Turner: „Někteří lidé říkají, že se proměňují. Že mutují, nebo mění svou skutečnou podobu. To nepovažuji za přesné. Nevěřím, že skutečně vypadají jako blonďáci a že udělají něco, čím vás oklamou, a pak najednou vypadají jako plazi. Myslím, že to, co mění, je lidské vnímání. Určitě dokážou promítat falešné obrazy, stejně jako Tedově babičce ukázali obraz jejího mrtvého manžela, aby souhlasila s intimním stykem. Tedův dědeček byl v tu dobu již šest let po smrti. Uprostřed aktu s tím, o čem si myslela, že je její oživený manžel, tento příjemný obraz zmizel. Předpokládám, že to udělali proto, že z ní mimozemšťané chtěli dostat emocionální bolest, kterou samozřejmě skutečně prožila, když na sobě uviděla reptoida, místo svého muže.

poslechnout si článek v namluvené verzi ZDE

překlad www.aluska.org 2023 / ze Zdroje: https://www.howandwhys.com/karla-turner-claimed-she-found-evidence-that-aliens-are-manipulating-human-reality/

 Komentáře

Ikona diskutujiciho dodo 2023-06-28 12:01:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V Biblii existuje pasáž ktorá, ako sa zdá, s fenoménom UFO súvisí: Zjavenie 9:1–11 hovorí o démonických kreatúrach, ktoré sa zhlukujú nad zemou, aby trýznili ľudstvo. Je pritom nesmierne zaujímavé, že tieto bytosti sú limitované len na „tých ľudí, ktorí nemajú na čele Božiu pečať“. Sú len tri metódy, ktoré dokázali prerušiť pokus o únos: spravodlivý hnev, sila ducha a volanie mena Ježiš vo viere. Prvé dve dokázali zastaviť len konkrétny únos, ale nezastavili úsilie mimozemšťanov úplne. V týchto prípadoch sa mimozemšťania jednoducho zjavili v inej forme skúšajúc novú taktiku. CE-4 odhalil stovky podobných skúseností, (na anglickej stránke http://alienresistance.org/ ) hovorí príbeh jedného Kresťana, ktorý zistil, že sa práve stáva objektom únosu.
Existuje súvis medzi tými čo experimentujú s okultizmom a zvýšeným záujmom bytostí „z iných planét“ o nich. Dokonca i tradičná UFO literatúra hovorí, že obete únosov „majú sklon byť mimo akejkoľvek cirkvi“ a často sa priznávajú k okultným praktikám. Michael Mannion vo svojej knihe Project: Mindschaft hovorí, že ľudia ktorí oznámili určitý kontakt s UFOm – stačilo pritom len tzv. stretnutie prvé druhu (teda číročíre pozorovanie) – okamžite sa stali obeťami poltergeistu. Platí teda rovnica: pozorovanie UFO = poltergeist/démonická aktivita.
Obete týrania špecificky robeného ako satanistický rituál, týrané deti, rozdvojené osobnosti – títo všetci sú VIP kandidáti na kontakt s UFOm, rovnako ako deti tých, čo praktizujú okultizmus. Existuje záznam podľa ktorého jednému utrápenému rodičovi povedala mimozemská bytosť toto: „Deti patria nám.“ Ako sa zdá, tak nie nadarmo Biblia zakazuje špiritizmus.

https://www.orthodoxia.cz/elijas/ufo.htm
https://blog.sme.sk/tomasharustiak1/nezaradene/mimozenstania
https://aluska.org/kdo-jsou-muzi-v-cernem-2-podivini-s-hypnotickymi-schopnostmi/

Ikona diskutujiciho kiana 2023-06-28 20:43:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když jsem byla malá, tak jsem nechtěla jíst (uvařené) maso (a hlavně „šlášky“ = chrupavky a šlachy). Babička chtěla, abych to jedla, a tak mě prý jednou o samotě v pokoji vyprávěla o polednici (že když to nebudu jíst, tak mě odnese příšera). Od té doby jsem to bez odmlouvání jedla. Ptala se mě později v průběhu mnoha let několikrát, jestli si na to pamatuju (=jestli si pamatuju, když mi vyprávěla o té polednici), ale nic jsem si nepamatovala. V dospělosti se mi zdál (nedávno) sen (to jsem sem psala), ve kterém jsem byla v daném věku a měla jsem v tom snu i účes, který jsem tenkrát měla – hrála jsem si na zemi u babičky v pokoji stavění kostek a babička přišla a proměnila se (jen z části, jako když jim „blbne maskování“) na reptiliána. V tom snu jsem měla panický strach, že mě zabije (když uvidím její pravý vzhled a nebudu dělat to, co chce). Nevím, jestli je ten sen reálná vzpomínka (babička mi jako reptilián nikdy nepřipadala, ale mohl tam přijít reptilián vydávající se za ní, kterého by tam dospělí záměrně pozvali, aby mě vystrašil). Doposud jsem si ale myslela, že se jeden reptilián může vydávat jen za jednoho konkrétního reálně neexistujícího člověka (a ne svůj lidský vzhled měnit). Pokud by ho mohli měnit, tak byste při setkání s kýmkoli nikdy nevěděli, jestli to je reptilián vydávající se za něj a nebo on..

Babička byla jediná, komu se podařilo přemluvit mě k tomu, abych jedla něco, co nechci. Proto to občas vyprávěla před ostatními, kterým se to nepodařilo (a ptala se, jestli si na to pamatuju). Dle toho snu (i reálně to tak mám) jsem se vždy i já sama snažila, abych reptiliány viděla jako lidi=v lidské podobě (kvůli své bezpečnosti). Když jsem byla na druhém rande s bývalým (s tím „duchovním narcistou“), tak se mě zeptal, jestli ho vidím jako člověka (nebo nějak jinak). Ta otázka se mi zdála hodně divná (podezřelá), tak jsem se ho zeptala, proč se ptá. A on mi řekl, že většina lidí v Praze jsou mimozemšťané (on vidí jejich pravou podobu). Proč se ptal, jak vidím jeho, neobjasnil.

Když jsem spala s magnetem na 3. oku, tak jsem po pár dnech viděla jednoho známého trochu jako by lidský vzhled bylo jen maskování, a tak jsem s tím magnetem radši přestala (protože by to reptiliáni mohli vnímat, že je vidím v jejich pravé podobě, pokud bych na jejich vzhled emocionálně reagovala – a to by se dělo i proti vědomé vůli, protože se to asi nedá moc potlačit – a je bezpečnější je vidět jako lidi a reagovat na ně mile).

Ikona diskutujiciho Petra 2023-07-01 15:57:39 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Paní Turner tvrdí, že našla důkaz, ale neříká jaký. Pokud tím důkazem je to, že ona sama tomu věří, pak jsme zase tam kde jsme byli. Moje máma v době, kdy už žila v domě úplně sama (byla už důchodkyně), tvrdila, že tam za ní chodí mimozemšťané a že ji údajně léčí. Ale nespecifikovala jak vypadali ani dále nerozváděla ty situace, v rodině jí nikdo nevěřil, jelikož ona v té době téměř nemohla spát a skončilo to těžkou závislostí na prášcích na spaní. Je možné, že těchhle zážitcích mají podíl psychofarmaka případně halucinogeny.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek