Duchovní Gaslighting: Jak poznáte, že jste duchovně klamaní a zneužívaní

8.11.2023 v Psychologie 26

Když slyšíme slovo „gaslighting“, mnozí z nás si představí manipulativní vztahy a zákeřné psychické hry. Jenomže gaslighting může proniknout i do sféry duchovna. Oblast, která je pro mnohé považována za posvátnou, čistou a za zdroj útěchy.
,,Gaslighting“ je termín používaný psychology pro popis manipulativního chování zneužívajících osob, které nutí oběť a její okolí zpochybňovat realitu. Tato rafinovaná forma psychického mučení není jen manipulativní, ale také značně škodlivá pro osobu, která je cílem. Pokud jste někdy slyšeli rčení ,,Pokud opakujete lež dostatečně často, brzy ji přijmete jako pravdu“, pak máte v malém měřítku představu o tom, co je gaslighting.Duchovní gaslighting je skutečný a může být stejně škodlivý jako jakákoli jiná forma psychické manipulace. Gaslighting je ve své podstatě o přimění někoho, aby pochyboval o své realitě nebo o správnosti svého vnímání. Když tato taktika pronikne do duchovna, může ve vás vyvolávat pocit, že jste ztracení, odpojení a dokonce zrazení právě tím zdrojem, u kterého jste původně hledali útěchu.
Pojďme se ponořit hlouběji do tohoto tématu, abyste byli připravení. Abyste porozuměli tomu, co je duchovní gaslighting, rozpoznali jeho příznaky, porozuměli důsledkům a procházeli svou duchovní cestou opatrněji a přitom i jasněji.

Gaslighting může být použit k získání kontroly, získání moci, nebo k odmítnutí osobních duchovních zkušeností oběti. Představte si člověka, který ve vás vyvolává pocit, že je s vámi něco špatně, nebo vás navádí k tomu, abyste pochybovali o vašich osobních přesvědčeních, nebo duchovních zkušenostech.
Manipulátora poznáte tak, že se vedle něj najednou začnete cítit nejistí a nepatřiční. Najednou jsou vaše názory hloupé, najednou jakobyste ničemu nerozuměli a už si nejste tak jistí svou realitou a svými názory… pokud to je navíc váš duchovní učitel, nebo guru, tak máte vážný problém.

Někdo používá duchovní myšlenky k tomu, aby se vám dostal do hlavy. Abyste zpochybňovali své vlastní pocity nebo pravdy. Je to jako když vám přítel říká, že vaše vlastní duchovní pocity nebo momenty nejsou skutečné, nebo nejsou správné. Může se chovat, jako by věděl o spiritualitě víc než vy, jen proto, abyste se cítili menší, nebo méně jistí sami sebou.

Jak poznáte, že s vámi nějaký člověk duchovně manipuluje?
Sledujte prohlášení tohoto typu. Pokud vám je někdo podsouvá opakovaně a v různých formách, utíkejte. Toto není duchovno, to je past.

„Neděláš pokroky, protože neumíš odpouštět.“
Odpuštění připravuje cestu k duchovnímu uzdravení.
I když je odpuštění cenné, je nezbytné stanovit si hranice, zejména u recidivistů. Někdy je osobní mír více o řešení, než o vnějším usmíření.
Pokud vám ale někdo opakovaně podsunuje myšlenku, že jste zatvrzelí a nenávistní a proto se duchovně nerozvíjíte, tak zpozorněte, protože tohle může časem úplně rozbourat vaši sebedůvěru.

„Nejsi tak duchovní jako já, proto máš problém to pochopit.“
Jedním z hlavních znaků duchovního gaslightingu je přesně toto. Někteří duchovní vůdci, poháněni arogancí nebo vnitřní skrývanou nejistotou, se vykreslují jako nejvyšší a nezpochybnitelná autorita. Často odmítají pohled ostatních a vytvářejí jednostranný vztah, který káže:„Poslouchej jenom mě a neptej se na nic.“
Tato forma gaslightingu může být nejčastěji viděna v náboženských prostředích, jako jsou kostely. Jakmile začnete klást rozumné otázky, často se setkáte s odpovědí, že je máte od satana, protože odpovědi na logické díry k této nauce neexistují.
Náboženští vůdci by mohli tvrdit, že skutečné porozumění svatým písmům, ať už Bibli nebo Koránu, je vyhrazeno pro zasvěcené, nebo „vyvolené“. Naznačují, že obřady, jako je křest, biřmování a jiné typy zasvěcení, vám magicky zajistí hlubší porozumění, což znamená, že bez takových obřadů jste duchovně nižší.
Takovým místům a takovým obřadům se vyhýbejte.

„Nedokážeš se uzdravit, protože nejsi tak duchovní, jak si o sobě myslíš.“
Toto je opravdu brutální a mnoho z vás to jistě už někdy zažilo. Je to situace, kdy vás někdo (v nejhorším případě váš léčitel) obviňuje z vaší nemoci a říká, že je to proto, že vám chybí spiritualita.
Další varianty tohoto šíleného blábolu jsou: „Jsi nemocný, protože jsi nenávistný. Jsi nemocný, protože vyzařuješ špatnou energii. Jsi nemocný, protože jsi emočně zablokovaný. Jsi nemocný, protože se ve skutečnosti upřímně uzdravit ani nechceš. Ty si tu nemoc svým mindrákem vlastně pěstuješ. Naše léčba nikam nepokračuje, protože to psychicky blokuješ. Máš gynekologické problémy, protože nejsi ráda ženou a nemáš se ráda. Máš problémy s potencí, protože máš problém se svým mužským principem. Já znám případ ženy, co si vyléčila nevyléčitelnou nemoc dietou a cvičením jogy, takže to zaručeně takhle funguje. To, že tobě to nejde, je tvoje chyba. Málo se snaíš, nebo to nechceš.“
Vyvolají ve vás pocit, že se musíte více snažit, nebo je více zapojit do svého života, aby vám, neschopným ubožákům, ukázali, jak se to dělá správně. Můžete je dokonce požádat, aby se za vás modlili, v domnění, že vám to pomůže. Ale tato myšlenka je od základu úplně blbě.
Nemoc může potkat (a zákonitě potká) každého, bez ohledu na jeho spiritualitu. Mnoho duchovních lidí onemocní a neuzdraví se. Obviňování se z toho, že jste nemocní, přináší jen další problémy. Je důležité zásadně odmítnout tyto škodlivé názory už na samém počátku a pochopit, že zdraví je komplexní téma. Přijměte své zkušenosti, buďte k sobě laskaví a přestaňte se obviňovat.

K tomuto bodu bych přidala ještě jednu věc, i když se netýká přímo Gaslightingu. Pokud se jdete někam léčit a máte z toho člověka pocit, že se vám za vaše problémy tak trochu vysmívá, ponižuje vás, nebo mu to, co na vás najde dělá záhadnou cynickou radost, kdy vám špatnou zprávu sděluje s úsměvem, nebo si z toho dělá srandu, nebo to bere na lehkou váhu a pokouší se vám jako nelékař stanovovat nemoci a problémy, které víte že ani nemáte, takže ve výsledku z vás pěstuje hypochondra, místo aby vám časem z nemocí ubíral tak vám nemoci přidává, skončete to. Základem dobrého léčitele je SOUCIT a LÁSKA. Pokud je necítíte, je to špatný léčitel. Potkala jsem i léčitele, kteří sdělovali diagnózu tónem, který obviňoval. Jakoby klientovi v podstatě za jeho nemoc nadávali, jakoby je s tím klient obtěžoval. Bylo to otřesné.

„Na tvých zkušenostech a pocitech nezáleží z pohledu Velkého plánu.“
Klíčovým ukazatelem duchovního gaslightingu je, když jsou vaše osobní duchovní zkušenosti zesměšňované, nebo nedůležité.
Představte si toto: Něco jste našli, třeba meditaci, nebo nějaký obor, který vás osloví. Děláte na tom, pracujete na sobě, otevíráte se hluboké duchovní realizaci, prožíváte mystické zkušenosti… ale místo podpory se setkáváte s pochybnostmi a s výsměchem.
Tento druh odmítnutí vás může přimět ke zpochybnění a odmítnutí vaší duchovní cesty, což ve vás způsobí vnitřní nepokoj, podkope vaše sebevědomí a zastaví váš pokrok.
Jistě, někdy vás přátelé a rodina mohou varovat před nebezpečím v dobré víře. Jak tedy poznat, že se vám někdo snaží pomoci, nebo je to manipulátor, který podpaluje vaše sebevědomí? Sledujte další průvodní projevy: Je váš vztah harmonický a zdravý, cítíte se s tím člověkem dobře a jistě, máte s ním historicky dobré zkušenosti? A co vám říká vaše intuice, váš pocit, váš střevní mozek?
Svádění problémů na nějaký širší duchovní kontext je navíc nebezpečné v tom, že vás nutí k tomu, abyste tolerovali zacházení, které byste za normálních okolností tolerovat neměli. Je to jako umrtvovací injekce, oddalující řešení vaší nezdravé situace.

„Jsi prostě oběť špatné karmy.“
Karma je víra z hinduismu a buddhismu, která říká, že dobré činy přinášejí dobré důsledky, zatímco špatné činy přinášejí špatné důsledky. Někdy však může být zneužita. Někteří duchovní učitelé vás mohou vinit ze špatných věcí, které se ve vašem životě dějí, jako je nemoc nebo strádání, jakobyste si to zasloužili, nebo zavinili.
To vás může vyděsit, že jste špatní, nebo jednáte špatně. Ale vy přece víte, že jste vnitřně laskavý člověk… A když vidíte, že se nepoctivým lidem daří dobře, může vás to přimět zpochybnit celou myšlenku karmy. Tento zmatek vás nechává na pochybách. Čemu vlastně máte věřit?

Je důležité si uvědomit, že život je složitý, velice komplexní, lidé (ani situace) nejsou černobílí a ne vše lze vysvětlit pouze karmou!
To, že se vám dějí špatné věci, hned neznamená, že jste něco udělali špatně. A vidět, že ostatní uspěli, přestože nejsou laskaví, nutně neznamená, že je celý koncept karmy blbost. Cesta a zkušenosti každého člověka jsou jedinečné, jsou složené z jiných okolností.

„Musíš následovat Jedinou pravou cestu. Pokud věříš něčemu jinému, jsi neduchovní.“
Duchovní gaslighting je, když se vás někdo snaží přesvědčit, že existuje pouze jedna „správná“ duchovní cesta nebo jediná správná víra… a samozřejmě je to ta jejich/jeho. Mohli by říci, že jejich cesta je jediná správná a že jiná přesvědčení nebo praktiky jsou špatné, méněcenné, nebo jsou od satana.
Je to, jako říkat někomu, že existuje jen jeden způsob, jak se dostat do cíle, i když tam může vést mnoho různých tras. Tento druh chování může způsobit, že se lidé budou cítit zmateně a budou pochybovat o svých vlastních přesvědčeních.

Spiritualita je osobní soukromá cesta a co je správné pro jednoho člověka, nemusí být stejně dobré pro druhého. Jednoduše proto, že lidé nejsou stejní a nejsou ve všech ohledech stejně schopní, odolní, nebo chytří. Každý má svou vlastní cestu a ta je spojená s tím, v co věří, jaké má možnosti, limity, talenty a silné/slabé stránky… je to stejné jako v životě. Všichni nemůžou být ajťáci, všichni nemůžou být spisovatelé, všichni nemůžou dostat jedničku z angličtiny, aniž by se učili. Nesrovnávejte se s ostatními lidmi, místo toho se snažte poznat, co je vaše cesta. Vaše cesta bude vždycky jiná, než všech ostatních lidí a je to tak v pořádku.

Je v pořádku hledat vedení a radu, ale je také důležité věřit svým pocitům a intuici. Nikdo by vám neměl způsobovat, že se začnete cítit špatně ohledně vaší osobní duchovní cesty.

„Vaše loajalita patří této duchovní skupině a nemáte jinou možnost, než jí všechno věnovat.“
Zní to velmi kultovně a sektářsky, že? No, protože je!! V nebezpečných duchovních sektách vůdci kontrolují a využívají své ovečky. Typickými projevy sekty je snaha odpojit vás od vaší rodiny a přátel, abyste byli sami a aby vás lidé, kterým na vás záleží, nemohli varovat před nebezpečím.
Tlačí na vás, abyste se chovali jako všichni ostatní a nedovolí vám být sami sebou.
Požádají vás, abyste odevzdali majetek sektě pro vyšší dobro.
Přimějí vás, abyste přísně, bez dotazů, dodržovali pravidla vůdce.
Je to jako být ve skupině, kde všichni nosí stejnou barvu a bez přemýšlení následují jednoho vůdce.
Pokud jste v takové situaci, je důležité si uvědomit, že skutečné duchovní směry podporují porozumění, svobodu a osobní růst. Skuteční vůdci vám spíše radí, nebo vás na něco navedou a inspirují vás. Rozhodně vás ale nekontrolují. Vždy důvěřujte svým pocitům, a pokud se vám něco nezdá, skupinu opusťte. Pokud to z nějakého důvodu tak snadno nejde, hledejte pomoc u své rodiny a přátel.

Jsi výhradně odpovědný za vše, co se ti stane. Za vše odpovídáš jen ty a nikdo jiný.“
Když někdo používá fráze jako „je to tvoje chyba“ pro pojmenování věcí, které se ve vašem životě dějí, je to nejen nespravedlivé, ale také škodlivé a zásadně nepravdivé. Tento druh obviňování ve vás může vyvolat pocit viny a nedostatečnosti. To se může stát v duchovním prostředí celkem snadno a děje se to často.

Dokonce i já osobně, ve chvíli, kdy jsem kvůli pronásledování a napadení musela ukončit svoji do té doby úspěšnou youtuberskou jízdu a potřebovala jsem své fanoušky informovat o této skutečnosti, jsem se stala terčem obviňování oběti trestného činu. Někdo tě vystopoval, ublížil ti a neznáš ho? – Můžeš si za to, asi jsi plná strachu a energeticky jsi to přitáhla. Podobné šílené výroky na moji adresu v minulosti padaly i v situacích, kdy se na mě upnul a projektoval jiný psychický nemocný nebo schizofrenický jedinec a jeho útoky proti mě byly považovány za projev mého problému. Právě duchovní oblast je místo, které kvete těmito toxickými a neetickými způsoby myšlení a mohou zajít až tak daleko, že jsou schopni vás obvinit za to, že se na vás nějaký blázen dopustil trestné činnosti a násilí. Duchovno přitahuje psychopaty, schizofreniky a lidi s velmi slabým chápáním reality. Velice, opravdu velice snadno se můžete stát obětí těchto útoků. Pokud víte, o co jde, zůstanete zdraví a silní. Poznáte psychopata, poznáte, že ten člověk není normální, že je tak mimo, že je dokonce schopný omluvit násilníka, nebo agresora. Ale pokud o tom nevíte, snadno byste se mohli stát jejich obětí a mohlo by to úplně zničit vaše duševní zdraví. Toto jsou velice závažné, velice nebezpečné myšlenky a rozhodně nejsem jediná, kdo to zažil. Dávejte si pozor.

To jediné, za co skutečně máte odpovědnost, je vaše vlastní chování a vaše rozhodnutí. Za jednání druhých lidí, za ekonomickou situaci vaší země, za počasí nebo politiku vaší firmy, odpovědnost nemáte.

Mohou se vám stát špatné věci, které vůbec nejsou vaší vinou, ke kterým jste nepřispěli, které jste ani nemohli ovlivnit. Je to proto, že vy nejste středem vesmíru. Všechno se netočí okolo vás a všechno s vámi osobně nesouvisí. To, že někdo něco dělá, je proto, že to ten člověk chce, protože má takovou mentalitu a je tak nastavený. Není to o vás.
Jsou to například situace, kdy společnost musí propustit zaměstnance, aby ušetřila peníze a bohužel vyhodí i vás. Situace, kdy se pronajímatel rozhodne, že už vám neprodlouží smlouvu, protože tam chce ubytovat někoho jiného a vy tak přijdete o domov, kde jste byli rádi. Nebo případ, kdy se stanete obětí trestného činu. Vinu nese pachatel, nikoli oběť. Pokud vám někdo tvrdí něco jiného, je těžce duševně narušený a potenciálně i nebezpečný, protože vědomě obhajuje násilí.
Tyto věci jsou mimo vaši kontrolu. Pokud byste se z toho vinili, ignorujete všechny ostatní faktory, které v tom mají hlavní slovo.

Závěr
Pochopením podstaty duchovního gaslightingu se můžete chránit před tím, aby vás podkopávala toxická filozofie. Všechny jmenované věci jsou založeny na překrucování duchovních pravd a na jejich úpravě tak, aby vyhovovaly manipulátorovi a psychicky (někdy i těleně, zdravotně a finančně) zničily jeho oběť.

Je nezbytné důvěřovat svým vlastním zkušenostem, intuici a vnitřní moudrosti a zároveň zůstat otevření různým perspektivám. Pamatujte, že duchovní růst je osobní cesta a nikdo jiný nemá právo ji zneplatnit, nebo kontrolovat.

Pokud si nejste jistí, jestli je to váš problém, prokonzultujte situaci s někým důvěryhodným, kdo v ní není osobně zainteresován, abyste dostali objektivní názor. Možná jste se do toho už zapletli, ale pokud to trvá delší dobu, můžete mít problém to odhalit. Pokud se vám manipulátor už dostal hluboko pod kůži a udělal svou práci důsledně, může vám jeho toxin bránit poznat pravdu a začít se bránit.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Petr 2023-11-08 11:24:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na každého jednou dojde, jak se říká boží mlýny melou pomalu a jestli má někdo „ochranu“ a má smlouvy s temnýma, tak jeho duše rozhodně po smrti nevzletí, ale zůstane zapletena dole..ve vazbách zpětných následků, které se sním mohou táhnout i životy..

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-11-08 13:23:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No a takoví ti rádoby duchovní lidé co bylo zarytí materialisté, tak teď si hrají na ty duchovně nejmoudřejší. Bývalý přítel když jsme si nedávno volali mi říkal, že jsem byla pro něho ta nejlepší, nejhezčí. Když jsem se jej zeptala proč pořád poukazoval na jiné ženy v okolí, že jsou krásné, chytré, šikovné. Odpověděl, že to je minulost, že to řešit nebude ať si to vyřešim sama.
Že on je už někde (to myslel duchovně ) jinde a takovyma věcma se zabývat nebude. Pokud to budu chtít zase s ním řešit, tak mě zablokuje. Já mu napsala, že ja si chci dořešit minulost ve vztahu s ním.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-08 15:13:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, kdyby ti řekl „promiň jari, byl jsem debil, omlouvám se ti že jsem tě ranil“, pusa by mu taky neupadla. :-/ Láska, soucit, úcta a zejména pokora, jakkoli se dneska moc nenosí, jsou skutečný projev „duchovnosti“, nikoli vlastní pocit důležitosti.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-11-08 16:34:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu to on neřekne „pan Ego“. On drží půsty nejí maso, tak je lepší než já přece. Však on z toho obláčku jednou spadne akorát to ještě neví.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-09 09:39:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Aha 🙂 … dieta není duchovno.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-11-09 16:20:37
Ikona diskutujiciho
sipka

A to podstatné. Udělal si rychlokurz na léčení lidí prý za něj hodně zaplatil. Léčit lidi je dar a nedá se získat rychlokurzem to by měl vědět každý normální člověk. Ale sebe ještě nevyléčil….kouří několik let jak pouťový ježek má x jiných zdravotních problémů. Ale bude radit druhým.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-09 17:00:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Bych to tak horký neviděla, na kurzech tě můžou naučit fakt super věci. Třeba homeopatický kurz, nebo masáže, trigger point therapy, TČM, reflexní terapie, kineziologie, proč ne. Je hromada skvělých léčitelských metod, které jsou osvojitelné a fungují. Určitě se můžeš naučit věci, který ti umožní někoho léčit a ještě se tím i poctivě a dobře živit.. Záleží hodně na tom, kam vlezeš, do čeho se vrhneš a kolik tomu pak dáš i ty sama. Třeba mu jeho pacienti nakonec k duchovnímu rozvoji i pomůžou. Setkání s bolestí a utrpením bývá většinou to, co s člověkem zatřepe, donutí ho k uvědomění a k posunu… a nebo taky ne. Někoho to prostě utře do papíru. Třeba tě za deset let týpek překvapí, snad příjemně.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-08 20:09:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

„Jsi výhradně odpovědný za vše, co se ti stane. Za vše odpovídáš jen ty a nikdo jiný.“
– s timto jsem se setkala nejvice (a pak jeste nove ze kdyz si realitu vzdy na zaklade zakona pritazlivosti tvori sam a za vse co mu nekdo udela tedy mute, tak ze z toho vyplyva, ze nikdo jiny nez on neexistuje..ptz zije v simulaci) 😀

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-09 09:42:36
Ikona diskutujiciho
sipka

Přemýšlím, na co jsem alergická asi nejvíc… Asi na to když se nemocnému řekne, že se neuzdravuje, protože si to vnitřně nepřeje, nebo že je psychicky bloklej… Hyenismus. Hnus.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-10 02:47:00
Ikona diskutujiciho
sipka

* oprava: může (psala jsem z práce na tabletu..)

Já jsem nejvíc alergická na to, když někdo někomu ubližuje (fyzicky/emocionálně/slovně=např. uráží) a u toho říká, že to dělá proto, aby ho posílil/naučil jak se bránit atp. Ale to už asi ani není duchovní gaslighting, nýbrž psychopat.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-10 10:19:35
Ikona diskutujiciho
sipka

To je čistý destilovaný toxin s ledem.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-10 04:56:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Naposled jsem se setkala s tímto myšlenkovým postupem: Někdo věřil na to, že si každý svojí vírou (a myšlenkami) tvoří realitu pro sebe na 1000%. Tak jsem mu řekla „a co lidé, kteří až fanaticky věřili tomu, že je vakcína zdravá, a přesto na následky očkování zemřeli?“. Prý zemřeli kvůli tomu, že já věřím tomu, že je vakcína škodlivá (a tak musím mít ve své realitě lidi, kterým se toto stane). „Dobře, ale co jejich realita?“ No ze „zákona přitažlivosti“ prý vyplývá, že existuji jenom já a zároveň žiju v simulaci. „Tedy nemá smysl poslouchat tvůj názor, protože jsi jen moje simulace? A zároveň já podle tebe neexistuji, protože jsem jen tvoje simulace?“ – „Ano.“
Řekla jsem, že já tomuhle nevěřím – já věřím na to, že žijeme ve společné realitě, a proto myšlenky (a víra) tvoří mojí realitu pouze z 10-30%. Proto je dobré myslet konstruktivně a používat „karmu“/“zákon přitažlivosti“ ve svůj prospěch, ale neočekávat od toho zázraky / vyřešení všech problémů / už se mi nemůže nikdy nic zlého stát takže si nemusím dávat pozor / nemožné (jinak budete zklamáni..pokud mám pravdu).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-10 10:22:40
Ikona diskutujiciho
sipka

To spíš zní jako útěk od reality přikrytý rouškou pokrouceného pseudoduchovna. Každý člověk si v hlavě nosí svůj vesmír, tyhle světy se vzájemně potkávají, ovlivňují, ty to musíš respektovat… a často si to i nebrat osobně.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-10 18:46:32
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano, to byl útěk od reality a neberu si to nějak moc osobně, protože to byl právě ten styl, kdy někdo předkládá svůj názor a zkouší, kdo je silnější/jestli mě to rozhodí a nebo ne (a podle toho buď přejde na můj názor a nebo bude o to víc věřit tomu původnímu).

Ikona diskutujiciho Lou 2023-11-11 12:41:02
Ikona diskutujiciho
sipka

A to ,,bloknutie,, samozrejme musí odstrániť jedine ten čo to povedal..on je najlepší na odblokovanie akože zablokovanej energie.Hlavne dobre vystrašiť použiť psychologickú manipuláciu zneistiť do základu bytosti a hurá na identitu človeka.Takýto prístup a súhlas s takýmto postupom produkuje,,duchovné trosky,,nie vyspelé bytosti.Vyspelosť má totiž s duchovnom pramálo spoločné…Duchovná je sprepáčením aj krava, ktorá na cete v Indií položila zvyšok. Duchovno je proces pochopenia celistvosti všetkých zložiek bytosti.Nič nie je nečisté či špinavé ak je vašou súčasťou.Kľúč k šťastiu nemá guru ani k poznaniu..vy ste GURU svojho života a svojích topánok

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-09 17:41:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue K. Loskotová 2023-11-09 17:00:32
nedá mi to, a trochu si „dloubnu“ co kurz kvanyové vlny? Jaký je na to tvůj názor?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-09 19:48:37
Ikona diskutujiciho
sipka

To neznám. Nikdy jsem s tím nikoho nepotkala.
Jenom absolventa kvantového doteku matrixu (nevím jestli je to podobné). Pustil na mě něco strašnýho, moje tělo to naštěstí zastavilo, on to hned poznal a řekl že se tomu prý bráním. Ještě že mám chytré tělo, které za mě ten humus vykrylo.

Třeba se tu ozve někdo jiný, kdo nějakou zkušenost udělal.

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-09 20:31:13
Ikona diskutujiciho
sipka

vloudil se mi tam překlep… má to být „kvantová vlna“ nebo-li kvantování
https://kvantovacesta.cz/clanky/jak-spravne-kvantovat

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-10 03:45:57
Ikona diskutujiciho
sipka

Na to chodí bývalý a myslím, že mu to pomáhá (z duchovního narcisty se zlepšil na duchovního praktikujícího v iluzích = už neubližuje okolí, ale zaměřuje se na sebe – tím myslím na kvantování jeho života). Já ho pořád moc nemusím kvůli minulosti, ale vypadá to, že se možná dokáže někam posunout (zlepšit), což je dobré pro jeho případné budoucí vztahy (už ne se mnou..).
Pro mě by to byl krok zpět (si myslím), takže já se tomuto nějak nevěnuju (mám přání nebo prosby k vesmíru, ale to je něco jiného než kvantování..). Přestala jsem se zabývat různými takovými učeními a tím, co dělají ostatní, a až teď (díky tomu) se mi podařilo dostat se k řešení svých problémů a k tomu, co je pro mě vhodné. Dokud jsem přemýšlela o tom, jestli tohle učení je/není dobré a o tom, čemu věří druzí, tak mě to zaměstnávalo tak, že jsem stagnovala. I když hledám, co je vhodné pro mě, tak vybírám z dostupných dat od ostatních (např. na internetu); ale od té doby, co jsem přestala řešit každou „nabídku“ na internetu (co se kde nabízí), jestli to je obecně dobré nebo není; jsem se dostala k tomu, že vybírám podle „je to vhodné nyní pro mě (nebo si musím např. nejdřív něco vyřešit a třeba se k tomuto dostanu pak)“ a až při takovémto rozhodovacím procesu jsem se dostala k tomu, co potřebuji řešit nejvíc. Takže moje metoda je i „co mě nejvíc zaujme, tomu dám pozornost“ (i kdyby to byl horror film, protože v tom se někdy skrývají triggery traumatu) a to mě např. spustí flashback což mě dovede k něčemu dalšímu (ale na horory se téměř nekoukám, to už mám celkem za sebou – neláká mě hledat triggery..). To byl jenom příklad, že i něco MSM/destruktivnějšího mě dovedlo k něčemu konstruktivnímu (když jsem si z toho vzala jen to, co se mi hodí a destrukci nepodlehla = vyfiltrovala jsem ji). Díky tomu, že jsem šla po tom, co mě zaujalo, jsem přešla od destruktivnějších věcí ke konstruktivním (mohla jsem se destruktivním věcem vyhnou úplně, ale to bych se nedostala na to konkrétní konstruktivní místo, kam jsem potřebovala). Takže moje rada je odseknout vliv druhých lidí a vnější vlivy a dělat to, co mě zaujme (přičemž si dávat pozor na to, aby na mě destrukce neměla vliv = brát si jen to, co potřebuju a ostatní vlivy např. podprahová data z nějaké MSM písničky nevnímat a ani se jimi nenechat ovlivňovat). Pro mě kvantování teď není = nezaujalo mě to (protože mám lepší konstruktivní metody jak dosáhnout ještě lepších výsledků). Například při kvantování se dotyčný soustředí na to, co si přeje „nakvantovat“ a dělá nějaký postup, který mu to pomáhá uskutečnit. Moje metoda je, že mám dobrou „karmu“ a zároveň věřím na to, že když mám dobrou karmu, tak moje dejme tomu podvědomí nebo DNA vysílá to, co chci, neustále. Takže se to děje jen tak bez úsilí. A toto mi připadá lepší=účinnější s většími výsledky než kvantování. Dále věřím tomu, že vědomí může měnit DNA těla, takže když se setkám s očkovanými, tím že mRNA změnu od nich přijmout nechci (samozřejmě si s nimi nevyměňuju tekutiny.., mám na mysli přenos na dálku při mluvení), tak moje vědomí nedovolí/přepíše nazpátek nakažení změny DNA. No a na základě svých věcí, kterým věřím už dlouho (snad od dětství) aniž bych se to od někoho dozvěděla, dělám rozhodnutí (tedy ne na základě vnějších vlivů ale zevnitř). Dokonce jsem se v průběhu života (asi to bylo taky už někdy v dětství) rozhodla, že zjistím vše o fungování světa, a to se mi víceméně podařilo – ale při kontaktu s druhými, kteří nic z toho nevědí (a rozhodují se dle druhých lidí..) mi to vědomí a vnitřní pevnost někdy selže = nechám se ovlivnit (pak vždy ale zjistím, že jsem díky tomu udělala chybné rozhodnutí a že správně by to bylo podle mých vnitřních znalostí). Zrovna dnes jsem přišla na příčinu, proč se mi to děje (proč toto dovoluji) a ta příčina byla v tom, že jsem si v minulosti i já sama sobě někdy lhala (proto jsem pak do určité míry povolila přijmout lež i od okolí). Odhalit svojí lež (sama sobě) je asi nejtěžší, protože to je obranný mechanismus, který má před něčím chránit (např. bych měla silné špatné emoce po odhalení drsné pravdy, zatímco při menší lži se cítím lépe). Je to podobné jako když se někdo nechce dozvědět o týrání lidí v DUMBs, protože by z toho nemohl spát.. (a tak to odmítne jako konspirační teorii) Takže to je důvod, proč někomu vnitřní vedení tolik nefunguje (čím více sám sobě lže; protože pravda o zlu je drsná; tím méně se může spoléhat na svoje vnitřní vědění). Někdo dokonce dělá něco kvůli přežití, ale nalhává si, že ho to baví (tím myslím hlavně lidi v zaměstnáních, ale někdy i vztahy). I takovýhle typ lží (sám sobě) snižuje vnitřní vedení. Takže zároveň doporučuju pracovat na uvědomění (třeba já o sobě vím, že pracuju proto, abych přežila a zároveň mě někdy nějaká práce začne i bavit – asi když si na ní „zvyknu“, což většinou bývá „coping mechanismus“ mého mozku, jak si zpříjemnit život, takže v tom můžu pokračovat, aniž bych to přijala jako „pravdu“..že mě to doopravdy baví). To (uvědomění) je rozdíl oproti ostatním lidem, kteří když něco dělají, tak se tím „stanou“ (pro mě tento „zákon matrixu“ nikdy neplatil..). Proto jsem (většinou) neztratila své vnitřní vedení. I když to (zvenku) vypadalo, že „jdu špatnou cestou“, dělala jsem vždycky to nejlepší (vzhledem k okolním vlivům..), co šlo – a tedy jsem se pak přirozeně vrátila na správnou cestu.

Ostatní to mají nějak takto: Není základní příjem a oni musí někomu (=illumináti) otročit, tak si na to časem zvyknou a zapomenou, že by lidi neměli být otroci. Práce je i začne bavit (proti tomu nic nemám), a tak si začnou myslet, že jsou svobodní. V životě se jim občas stane něco špatného (např. rozchod ve vztahu) a oni nevidí příčinu (protože přijali za svou lež = ztotožnili se s tím). Jelikož už nemají vnitřní vedení, tak jim ostatní lidé nabízí „pomoc“ (např. zasvěcení Reiki nebo nějaké ezo učení) o tom „jak pracovat se vztahy“. Oni neví, že i ženy, které si myslí, že jsou svobodné a potlačily uvědomění o otroctví, stále na podvědomé úrovni jednají ve strachu o přežití, takže i když cítí lásku, vztahy berou podle výhodnosti přežití.. Proto prožili rozchod, protože si našli sobě podobnou (nevědomou) ženu, která přestala cítit lásku když našla výhodnější příležitost pro přežití. I vědomá žena může přestat cítit lásku a přejít k partnerovi, který je z hlediska přežití pro ní výhodnější, ale aspoň si to o sobě uvědomuje = nebude bývalému partnerovi nalhávat vybájené důvody rozchodu. Tedy tento muž v mém příkladu nemá vnitřní vedení z důvodu ztotožnění se s matrixem (=ztrátou uvědomění o tom, co a proč dělá, myslí a cítí), a proto místo toho, aby odhalil pravdu o rozpadu vztahu, nechá se zatáhnout do názorů druhých (či většiny) nebo nějakých praktik práce na sobě.. A takhle (v nevědomosti) může pokračovat do konce svého života – jedině zavedení základního příjmu by to „na sílu“ zachránilo (to by změnilo všechny lidi). Jenže lidé se vyřešení příčiny bojí proto, že jejich podvědomí ví, že vše falešné/matrixové by se pak sesypalo, tak raději pokračují v hledání.. Uvědomění lze získat zpět (vytrénovat) i bez základního příjmu. Bez základního příjmu je k tomu potřebná snaha jednotlivce (=že to sám chce), po zavedení základního příjmu se „probuzení“ stane všem (ať už to chtějí nebo ne). Nemyslím si, že by zavedení základního příjmu bralo lidem svobodnou volbu (být nevědomí), protože oni díky nevědomosti ubližují. Když zločinec ubližuje (byť pouze kvůli nevědomosti/traumatu), odebrání mu svobodné volby ubližovat (např. ho zavřít do vězení), je dobrá věc. Každý má právo na svobodu do té míry = dokud nikomu neubližuje. Takže i po zavedení základního příjmu se někdo nemusí úplně ve všem probudit (může dál věřit lžím), ale nebude už moci nikomu svojí nevědomostí ublížit. Pouze do této „minimální míry“ se „probudí“ všichni (tak jsem to myslela).

Ikona diskutujiciho jantulka 2023-11-10 20:08:02
Ikona diskutujiciho
sipka

octomaník: Stránku kvantovacesta.cz sledujem asi 4 roky, mám zakúpených zopár produktov, niektoré som dostala do daru, e-knihy, kvantové meditačné hodiny, kurzy a som nadmieru spokojná. Je to práca na sebe samom, niečo ide hneď, niečo je na dlhšie, kurzy sú vysvetlené jednoducho, treba s tým však pracovať, e-knihy sú vysokovibračné i veľmi poučné a vďaka orgánovym meditáciam som sa časom dostala z kdejakej choroby.
Osobne stránky kvantovacesta.cz vrele odporúčam a som za ne moc vďačná.
Ako samozrejme aj Aluške ❤🌞.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-11 08:02:12
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to fajn, slyšet pro změnu na nějakou silně alternativní metodu i chválu. 🙂

Ikona diskutujiciho sylvie 2023-11-11 11:12:35
Ikona diskutujiciho
sipka

kiana 2023-11-10 03:45:57
tahle myslenkova smršť me teda vazne zaujala

Ikona diskutujiciho dodo 2023-11-11 19:47:20
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikto nespochybňuje týranie ľudí, ale nedeje sa to v DUMBs. Tieto veci majú úplne iný účel a neboli zničené ako sa nám niektorí snažia nahovoriť. Normálne uvažujúci prídu logicky na to, že Pentogon by si nenechal zničiť vybudované DUMBs za ktoré zaplatil 21+ biliónov (amerických triliónov) US$ nejakou skupinou Bielych klobúkov. DUMBs budú hrať rovnakú úlohu ako v dávnejšej minulosti tunely. Ak si to začnete všímať, tak všade narazíte na tunely. Je potrebné si klásť otázku prečo je celá zem prevŕtaná skr nazkrz? Prečo tie tunely budovaly? Jediná odpoveď ktorá dáva zmysel je, že sa na planéte muselo niečo stať, niečo tak katastrofické, že milóny ľudí zaliezli pod zem.

Ikona diskutujiciho kiana 2023-11-12 00:00:30
Ikona diskutujiciho
sipka

sylvie: diky🌸

Ikona diskutujiciho Lou 2023-11-11 12:33:54 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pravdivý článok…v skratke..je to ten stav, kedy vám niekto ukazuje Vašu!CESTU !Určuje vám kým sa máte stať, poprípade vás presviedča ako veľmi ste dôležitým článkom veľkého celku.Snaží sa vás silou mocou presvedčiť, že všetky riešenia ukrýva jeden GURU,alebo skupina,či sekta a bez neho/nich to nemáte šancu zvládnuť.

Ikona diskutujiciho Lou 2023-11-11 12:35:46 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Závěr
Pochopením podstaty duchovního gaslightingu se můžete chránit před tím, aby vás podkopávala toxická filozofie. Všechny jmenované věci jsou založeny na překrucování duchovních pravd a na jejich úpravě tak, aby vyhovovaly manipulátorovi a psychicky (někdy i těleně, zdravotně a finančně) zničily jeho oběť.
túto časť článku dopním:VYTVORENIM VLASTNEJ FILOZOFIE SA STANETE IMUNNYM VOCI FILOZOFIAM INYM….vlastnú filozofiu objavíte JEDINE sebapoznaním

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek