Duchovní krize: Co je příčinou a jak probíhá

18.7.2023 v Psychologie 5

Prošli jste ohromným duchovním probuzením. Vaše životní perspektiva se radikálně změnila. Už nejste ten samý člověk, kterým jste byli před několika lety… Ale něco se strašně pokazilo. Zatímco si ostatní lidé na duchovní cestě libují ve svých hlubokých vhledech, vás dusí tíha existenciální krize.
Zatímco ostatní jsou zaneprázdněni opětovným spojením se svým smyslem života, vy můžete sotva fungovat v zaměstnání nebo dokonce vstát z postele a jít do sprchy. Zatímco ostatní pociťují hlubší pocit míru a souladu, vy máte pocit, že jste na pokraji šílenství nebo jste navždy vtaženi do černé díry deprese… Co se proboha stalo? Něco jste snad udělali špatně? Je to proto, že nejte hodni? Je to proto, že nejste dost silní? Odpověď zní: NE, vůbec ne.To, co zažíváte, nemá nic společného s vašimi silnými stránkami nebo schopnostmi. To, co zažíváte, je něco, čemu se říká duchovní nouze, neboli duchovní krizový stav. Je to vlastně normální proces, který mnoho lidí zažívá na svých duchovních cestách, a není to vaše chyba.

Co je duchovní nouze
Je to vážná krize, kterou může jedinec zažít poté, co prošel duchovním probuzením. V podstatě k duchovní nouzi dochází, když se proces duchovního probuzení zrychlí natolik, že se stane děsivým a destabilizujícím tělo a mysl.

Pojem „duchovní nouze“ poprvé vytvořili čeští psychiatři Stanislav a Christina Grofovi a ve známost vešel v roce 1999 v knize Krize duchovního vývoje: když se osobní transformace promění v krizi. Od té doby se popularita této terminologie zvyšovala, ačkoli je stále poměrně dost ignorovaná v rámci hlavních duchovních komunit.

Duchovní nouze se může stát každému, v kterékoli fázi jeho života. Ti, kteří nejsou nijak zvlášť ‚duchovní‘, to mohou zažít stejně často jako ti, kteří jsou aktivně zapojeni do duchovní cesty. Společným spojujícím faktorem je obvykle to, že člověk projde šokem (v podobě nemoci, úmrtí v rodině, velké životní změny atd.), který spustí duchovní krizi.
Tento proces do značné míry závisí na tom, v jakém prostředí žijete a jak je vaše okolí podpůrné, či naopak nepodporující.

Pokud procházíte duchovní nouzí, je to pravděpodobně jeden z nejbolestivějších, dezorientujících a nejděsivějších zážitků, kterými jste kdy prošli. Věřte však tomu, že to není trvalý stav a že se z toho dostanete.

Projevy, které zažívá člověk během duchovní nouze:
Zjišťujete, že je nemožné vyrovnat se s každodenními úkoly (jako je nakupování, sprchování, vaření, hlídání účtů atd.).
Nemůžete vydržet v práci kvůli své vysoké citlivosti.
Máte pocit, že se kolem vás hroutí celý svět.
Nemůžete spát a míváte noční můry.
Váš vnitřní a vnější svět se zmateně rozmazává
Zažijete horskou dráhu emocí
Můžete zažít podivné halucinace (např. obrazy, zvuky, fyzické dojmy)
Vaše uchopení skutečna a logicky je slabé (což má za následek psychotické příznaky)
V určitém okamžiku můžete věřit, že jste reinkarnací osvícených postav, jako je Ježíš, Buddha, Marie atd. (to se nazývá inflace ega a je to výsledek Univerzálního vědomí překrývajícího se s vaším vlastním osobním vědomím)
Můžete zažít živé vzpomínky z minulých životů
Cítíte ve svém těle zvláštní pocity (např. vibrace, třes, horko, pálení)
Rozvinula se u vás lékařsky nevysvětlitelná nemoc
Zažíváte častěji synchronicity nebo smysluplné náhody
Máte pocit, že jste vtaženi do jiné dimenze nebo černé díry
Máte pocit, že blázníte, nebo se asi brzy zblázníte.
… Tento seznam samozřejmě není vyčerpávající, existuje i mnoho dalších příznaků.

Také lidé, kteří pracují v oblasti duševního zdraví, mohou mít co říci k výše uvedenému seznamu příznaků. Ano, je pravda, že mnoho z výše uvedených příznaků se překrývá s ‚bipolární poruchou‘, ‚maniodepresí‘, ‚schizofrenií‘ atd. Toto důležité překrývání prozkoumáme o něco později – a co to pro vás znamená.

Proč dochází k duchovní nouzi
Příčina je pro každého člověka jedinečná. Zde je několik důvodů, které za krizí často stojí:

Je to osudová událost: Tím, že zažijete zrychlený proces duchovního probuzení, se chystáte naučit několik hlubokých lekcí, propracovat se ohromným množstvím zátěží a proměnit se v nejlepší verzi sebe sama, jaká je v tomto životě dosažitelná.

Vaše programování bylo obzvláště silné: Jsou to přesvědčení, myšlenky, zvyky a vzorce převzaté od vašich rodičů a společnosti. Abyste prolomili tyto formy podmiňování a rozpustili je (abyste mohli zažít vědomý ‚upgrade‘), museli jste podstoupit obzvláště intenzivní duchovní probuzení.

Jste nadaný šaman, léčitel…: Součástí vašeho procesu duchovního probuzení je spojení se silami nevědomé mysli nebo „říší duchů“, ve kterých jste se ještě nenaučili pohybovat (proto prožíváte duchovní krizi).

Máte zátěž nebo dědictví z minulosti: V některých systémech se věří, že se v tomto životě můžeme vypořádávat s nevyřešeným traumatem z předchozího života a to může mít podobu duchovní nouze, která vám pomůže to zpracovat. Můžou to být vzpomínky a události, které máte skryté v podvědomí z předchozího života a které vypluly napovrch a silně na vás zapůsobily.

Jste prostě citlivější: Všichni máme individuální úroveň citlivosti a ti, kteří procházejí duchovní nouzí, mohou být citlivější a empatičtější než ostatní lidé. To může vysvětlovat, proč se někdy duchovní probuzení změní v duchovní nouzi; je to prostě příliš ohromující pro ty, kteří jsou už tak citliví na normální život. Přidejte jim k tomu duchovní boom a mají co dělat, aby to ustáli.

Může to být i kombinace jmenovaných důvodů. Bez ohledu na to, s čím jste se ztotožnili, je důležité dát své duchovní nouzi účel. Kdo má proč žít, snese téměř všechno.

Zažíváte duchovní krizi nebo duševní nemoc?
Možná si pokládáte otázku, zda není duchovní knize ve skutečnosti jen zajímavější název pro psychotický zlom, maniodepresivní epizodu, nebo jinou těžkou duševní chorobu. Na tuto otázku je těžké odpovědět, protože v této oblasti neexistuje černé nebo bílé „ano“ nebo „ne“.

Lidé, kteří procházejí duchovními krizemi, jsou často odkázáni na oddělení duševního zdraví. Jak píše autorka Catherine G. Lucas, zakladatelka UK Spiritual Crisis Network: „Existují doslova tisíce lidí, kteří prošli systémem nápravy duševního zdraví, u kterých nebyl ctěn duchovní aspekt jejich zkušenosti. Duchovní rozměr byl zcela zastíněn interpretací jejich zkušeností lékařským modelem.“

Tito nešťastní jedinci dostávali vysoké dávky léků, mohli být zadrženi proti své vůli, vyhýbali se své rodině, byli odmítnuti společností a systémem označeni za patologicky duševně nemocné. I když lze tvrdit, že systém nápravy duševního zdraví dělá jak nejlépe umí, psychiatrická jednotka není nejbezpečnějším místem pro člověka, který prochází duchovní nouzi. Obvykle se přikloní k patologizujícímu pohledu, protože moc jiných alternativ prostě neexistuje. Mohou být diagnostikováni s duševní chorobou, mohou být instruováni, aby každý den užívali léky, aby udrželi své příznaky pod kontrolou. Někdy je nutné určité množství léků, aby se zabránilo úplnému zhroucení, to je požehnání, které nám lékařský svět nabízí. Ale není to jediné řešení.

Být „diagnostikován“ nebo hospitalizován během duchovní nouze
Proces zmítání se v lékařském systému může být traumatizující a může odvrátit pozornost od dovršení přirozeného cyklu duchovní nouze.
Celkově asi největším nebezpečím duchovní krize je, že skončíte v nemocnici, a vaše příležitost k uzdravení a růstu, k plnějšímu, bohatšímu a probuzenějšímu životu, může být nenávratně ztracena. Přirozený proces obnovy, jak jej nazval psychiatr John Weir Perry, lze totálně zmařit. Tento účinek může mít jak trauma z hospitalizace, tak nadměrné užívání léků. A jakmile je proces zastaven, může být obtížné, ne-li nemožné, ho obnovit.
Navíc, když jsou naše mystické zážitky odmítnuty jako čistě „psychotické“, „hraniční“ nebo „schizofrenní“, nejen že to popírá duchovní platnost toho, čím jako člověk procházíme, ale také přidáváme do své zkušenosti zbytečný prvek strachu a hrůzy. Tento strach a hrůza mohou být hluboce ochromující a mohou celý zážitek zkomplikovat mnohem obtížnější, než je ve skutečnosti nutné.

Naštěstí existují někteří odborníci v lékařské oblasti (terapeuti, kteří se zaměřují na duchovní psychologii), kteří chápou duchovní význam příznaků, které by jinak byly zavrženy jako „blbnutí bláznivé mysli“.

Roger Walsh, australský profesor psychiatrie, filozofie a antropologie, je jednou z takových postav v lékařské oblasti, která potvrzuje duchovní nouzi. Říká tomu „rozvojová krize“:
„Rozvojové krize jsou obdobím psychické zátěže, která doprovází zlomové okamžiky v našich životech. Mohou se vyznačovat značným psychickým neklidem, někdy až život ohrožujícího rozsahu. Tyto přechody mohou nastat spontánně, můžou se spustit u adolescentů, ve středním věku, nebo mohou být vyvolány technikami urychlujícími růst, jako je psychoterapie a meditace.
K těmto krizím dochází proto, že psychologický růst jen zřídka probíhá hladce. Růst je spíše poznamenán obdobími zmatku a pochybností nebo v extrémních případech dezorganizací a zoufalstvím.“

Duchovní krize, nebo psychóza?
Musíme pochopit, že někdy mohou být tyto zážitky obojím, a ne buď/nebo. V této situaci můžete zažít jak duchovní nouzi, tak nějakou formu psychózy – ale nemělo by se na ně pohlížet jako na dvě odlišné věci. Je to komplexní pokus psychiky uzdravit se a posunout se k celistvosti. Každá zkušenost je potenciálně duchovně transformační. To, čím procházíte, je platné a musíte vyhledat lidi, kteří vám pomohou vidět vaši duchovní nouzi optimistickou, nikoli ponurou optikou.

Druhy duchovní krize
Existují dva hlavní typy duchovní nouze. Mohou být klasifikovány jako:
– Mystická psychóza (halucinace, mánie atd.)
– Temná noc duše (deprese)

Historicky můžeme vidět, že se Mystická psychóza odehrávala u osobností jako Svatá Tereza z Avily, Vincent Van Gogh, Nietzsche a Carl Jung. Temnou noc duše naproti tomu můžeme vidět v postavách jako Eckhart Tolle, nebo Matka Tereza.
Zdá se, že hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy duchovní nouze je směr, kterým energie proudí. S mystickou psychózou se zdá, že energie proudí nahoru a dále do vyšších sfér Ducha nebo Vědomí. Na druhou stranu, s Temnou nocí duše se zdá, že energie proudí dolů a dovnitř, nebo do sfér Kolektivního Nevědomí.
Je dokonce možné prožívat obojí naráz. Ale většina lidí má tendenci prožívat jeden typ duchovní nouze.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Dáda 2023-07-18 13:33:33 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle se fakt dá zažít. A mimo to taky stavy, kdy jsem, pak vnímám zhasnutí a tmu, pak blik a kolem mě se zas všechno rozsvítí a můžu pokračovat v práci a ve své existenci. Taková malá dočasná smrt.

Ikona diskutujiciho housenka 2023-07-20 10:33:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

to je drsný. letošní léto je aluska.org hodně nabušená opravdu hlubokými články. mám u vody dost o čem přemýšlet. pozdravuju a držím palce v tvorbě. jen tak dál! 👍

Ikona diskutujiciho František 2023-07-20 10:34:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Smutný téma. Ale jsem vděčný že je tu o tom tak dobře a podrobně.

Ikona diskutujiciho Gulliver 2023-07-20 10:35:02 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Parádní články. Díky za ně.

Ikona diskutujiciho nechci uvádět 2023-07-20 10:36:22 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Při čtení mi došlo že jsem vlastně takovými věcmi prošla. Dokonce opakovaně. Kdybych v té době chápala o co jde je jisté že bych to snášela lépe a viděla v tom nějaký smysl. Tehdy pro to nebylo pojmenování a nikomu jsem to neuměla přesně vysvětlit.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek