Duchovní probuzení 2024: Vaše cesta z 3D do 5D je kritická pro globální revoluci

30.12.2023 v Zprávy 8

Neprožíváme jen období změn; jsme v epicentru kolosální transformace lidského vědomí. Nejde o drobné úpravy nebo jednoduché změny perspektivy. Hovoříme o základním, zemi otřásajícím vývoji od tradičního 3D vědomí k mnohem hlubšímu a osvícenějšímu 5D stavu. Je to skutečné, děje se to nyní a důsledky jsou ohromující.V popředí tohoto monumentálního posunu stojí koncept vzájemného propojení. Tato myšlenka, která je dlouhou dobu základním kamenem duchovních a filozofických tradic, získává nyní v našem moderním světě nebývalou pozornost. Už to není jen filozofické dumání; je to hmatatelný, pozorovatelný jev.

Všichni jsme součástí většího, propojeného celku – energetického organismu, který nás spojuje způsobem, který se vymyká tradičnímu chápání. Tato propojenost znamená, že naše individuální myšlenky, emoce a činy mají dalekosáhlé účinky a rozšiřují svůj vliv mimo naše bezprostřední okolí, až do kolektivního vědomí.

Není to jen teorie; je to realita, která přetváří naši existenci. Každá naše myšlenka, každá emoce, kterou cítíme, každý čin, který podnikneme – na tom všem záleží nejen nám, ale celé tapisérii lidské existence.

Co tento posun ve skutečnosti znamená? Jde o radikální přehodnocení všeho, čeho jsme se naučili vážit si. Jde o to, zbavit se vrstev společenského podmínění a přijmout naše pravé, autentické já. To je víc než jen osobní růst; jde o kolektivní evoluci.

Jedním z nejvýraznějších znaků této transformace je zvýšená citlivost, kterou mnozí lidé opravdu zažívají. Lidé jsou stále více naladěni na jemnohmotné jevy ve svém okolí a na emoce ostatních. To není pouhá empatie; je to hluboké psychické porozumění propojenosti všeho života.
Tento posun také přináší přehodnocení našich hodnot. Autenticita, poctivost a život v souladu s naším skutečným já se stávají novým zlatým standardem. Je to výzva, abychom našli svůj hlas, řekli svou pravdu a postavili se pevně proti dominantnímu vyprávění, které se snaží potlačit individualitu.

Ústředním bodem této transformace je téma odpuštění a uzdravení. Jde o uvolnění minulých zranění a pochopení, že odpuštění není jen projevem laskavosti vůči druhým, ale zásadním krokem na naší vlastní cestě k celistvosti.
To často zahrnuje konfrontaci s našimi nejhlubšími obavami a objevování nově nalezeného sebeuvědomění.

Je zajímavé, že tato transformace také mění naše vnímání slabosti. Místo toho, abychom je považovali za nedostatky, stále více si uvědomujeme, že tyto vlastnosti nabízejí jedinečné vhledy a perspektivy. Je to výzva, abychom přijali každou část nás samých a uvědomili si, že i naše slabosti jsou nedílnou součástí naší jedinečnosti a hloubky.

Ale tohle není jen o cestě dovnitř sebe sama. Je to o vnější akci a reprezentaci. Jsme povoláni k aktivní účasti na vytváření nového světa, který odráží naše nejvyšší ideály a touhy. To znamená, podniknout konkrétní kroky k manifestaci našich vizí, ať už prostřednictvím osobního růstu, kreativního úsilí, nebo přispění k většímu dobru.

Tato transformace nás nakonec vede k novému způsobu života založenému na míru, harmonii a jednotě. Je to posun od konkurence a rozdělení, ke spolupráci a spojení. Jde o to, uvědomit si, že jsme všichni součástí něčeho mnohem většího, než jsme my sami, a společnou prací můžeme vytvořit svět, který odráží naše nejvyšší ideály a touhy.

Velké probuzení není mýtus nebo fantazijní koncept. Je to hmatatelný, pokračující proces, který přetváří náš svět. Je to cesta, která vyžaduje odvahu, sebereflexi a ochotu přijmout změnu. Odměny jsou však nezměrné, a to jak pro jednotlivce, tak pro kolektiv.

Stojíme na prahu nové éry, která se vyznačuje zvýšeným uvědoměním, propojeností a hlubokým posunem ve vědomí. Otázkou je, jsme připraveni přijmout tuto změnu a vstoupit do nového, osvíceného stavu bytí? Odpověď leží v každém z nás a nyní je čas jednat.

překlad www.aluska.org 2023 / ze zdroje gazeteller.com

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-12-30 07:09:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek.

Ikona diskutujiciho Elii 2023-12-30 07:59:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue, děkuji za článek. Ano, děje se to. Letos nastaly změny v zaměstnání. Tedy nejen v zaměstnání … Jako kdyby to chtělo setrvat ve starých energiích/3D. Nastaly změny jako méně svobody, více hlídání, horší ohodnocení a s tím v ruku v ruce horší podmínky pro dosažení platu/bonusů, snížení empatie mezi lidmi, tlak na soutěživost, nastalo období „rozděl a panuj“. No, na všechny tyto destruktivní změny jsem řekla ne s vědomím toho, že si volím svou konstruktivní realitu a že se tato má volba zapíše do kolektivního vědomí.
Někde jsem slyšela, že ve 4D nastává změna vnímání času (čas se zhušťuje/zrychluje, zkracuje se den …) a v 5D běží čas simultánně. Minulost, přítomnost a budoucnost se děje v jednom okamžiku – teď. Včera se mi stalo že když jsem se ohlédla tak jsem viděla osobu jak venčí psa. Podívala jsem se jinam a pak opět na tu osobu se psem – a už tam nebyla …

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-12-30 09:49:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Já chápu 4D jako astrál. Místo, kde duše putují, objevují nebo bloudí – podle jejich příběhu.

Ikona diskutujiciho Iveta 2023-12-30 09:03:43 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

DĚKUJEME, Alue 🌅☀💛

…..myslím, že všichni zde na webu odpověď na tu otázku znají a jsou pro tu změnu 🙏🌎….

Přece : VĚDĚNÍM KE SVOBODĚ ~ Aluška.org 😇

Ikona diskutujiciho Reny 2023-12-31 09:47:36 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak se mi docela dost příčí používat nějaká okřídlená slova atd., nicméně – za pár hodin – a bude to fofrem, protože čas je opravdu zrychlený (alespoň já to tak vnímám) nastoupí Nový rok 2024, v součtu č. 8, tedy měl by to být rok transformace. A Tobě, Alue milá, včeličko pracovitá, moudrá, velmi pozorná a všímavá, laskavá, Tobě přeji do naší další fáze vývoje ze srdce jen to nejlepší ve všech životních oblastech. Zkrátka – ať se ti daří na co sáhneš a splní se všechna tvá přání. S láskou, Reny :).

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-12-31 11:17:44
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji ❤

Ikona diskutujiciho Zdeněk 2023-12-31 18:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue,
moje srdíčko je spojené s těmi Vašimi a přeji všem jen to nejlepší v novém roce.

Zdeněk

Ikona diskutujiciho Samuel 2023-12-31 18:29:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

2024 rok sklizně a obrovské úrody pro ty, kteří investovali svoji energii správným směrem. Rozdělení planet bude spočívat v tom, že někteří uvidí zázraky a jiní prostě ne. Rok 2023 byl snad nejdramatičtější ze všech. To proto, aby odhalil i ty nejvzdálenější zákoutí naší duše, aby všechno vyšlo na povrch a my jsme s tím mohli konečně začít pracovat. Aby se odhalily ty největší zrůdy, které mezi námi do teď chodily tiše a téměř neviditelně. Teď jsou odhaleni a my se jich můžeme konečně nadobro zbavit. Z tohohle silvestra mám opravdu radost, protože se loučíme nejenom se starým rokem, ale i se starým životem. Světlo příští rok prozáří všechno živé a protože temnotě budeme věnovat pozornost čím dál menší, tak hodně rychle zanikne. Parazitické organizace vystřídají ty, které vrátí lidem důstojnost a svobodu. Přijde spousta fantastických technologií a konečně dojde i k oficiálnímu setkání s vyspělými civilizacemi. Stojí za to ještě chvilku vydržet, odměna bude fenomenální. Všem probuzeným přeji šťastný vstup do šťastného nového roku a neprobuzeným hodně hlasitý budík hodně blízko u ucha. A Alue přeji hodně inspirace do dalších článků a těším se na setkání v tom Zlatém věku. Ťuk ťuk, už nám klepe na dveře.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek