Duchovní úroveň 1. díl: Duchovnost a jak ji měřit

16.8.2021 v Spiritualita 3

Nadace pro výzkum duchovních věd (Spiritual Science Research Foundation, SSRF) používá termín ,,duchovní úroveň“ pro popis duchovní vyspělosti nebo duchovní schopnosti člověka. Funguje jako stupnice pro definování duchovního růstu a poskytuje pohled na to, kde se nacházíme na své duchovní cestě. Čím vyšší je duchovní úroveň člověka, tím větší je míra Vyšších principů, které se v něm projevují.Nadace pro výzkum duchovních věd používá k popisu duchovní úrovně stupnici mezi 1 a 100 %. 1 % by znamenalo duchovní úroveň neživého předmětu, zatímco 100 % by znamenalo vrchol duchovního růstu člověka, osvícenost. Většina lidí v současné éře, kterou je Kalijuga, známá také jako Éra sváru, spadá do kategorie 20% duchovní úrovně. Podle nauky o duchovnosti je člověk, který je na duchovní úrovni vyšší než 70 %, znám jako světec. Stejně jako máme v hmotném světě lidi, kteří jsou na vrcholu svých oborů, tak i v Duchovnosti jsou světci, kteří žijí na Zemi, autoritami. Nejsou to jen učenci, ale též praktici Duchovních věd v každodenním životě.
Světci, kteří aktivně vyučují Duchovním principům a pečují o další hledající, aby též duchovně rostli, jsou učitelé. Méně než 10 % světců žijících na Zemi jsou duchovními učiteli. Tito učitelé působí jako majáky duchovního poznání v našem vysoce materialistickém světě.

Jak se dá měřit duchovní úroveň
Duchovní úroveň podle Nadace pro výzkum duchovních věd nelze změřit žádným moderním vědeckým přístrojem, ani ji nikdo nemůže odvodit rozumově. Duchovní úroveň člověka může zjistit pouze světec nebo učitel pomocí svého vysoce aktivního šestého smyslu, neboli schopnosti jemnocitu. Stejně jako oko díky své vnitřní schopnosti dokáže snadno a se stoprocentní přesností rozlišit modrý předmět od červeného, tak i světec díky své schopnosti šestého smyslu dokáže přesně odhadnout duchovní úroveň člověka. Šestý smysl umožňuje člověku bystře vnímat a přesně měřit neviditelný svět.

Přehled úrovní duchovnosti podle Nadace pro výzkum duchovních věd:

* tabulka je pouze orientační Úroveň duchovní vyspělosti Charakteristika a Duchovní zážitky
 Osvícený  100%  Plné spojení s božstvím.
 Osvícený  90%  Jedná bez očekávání výsledku.
 Osvícený  80%  Má postoj diváka, nahlíží na svět takový, jaký je. Ve všem vidí božství. Už se znovu nebude inkarnovat.
 Žák / Osvícený  70%  Má přístup k absolutnímu vědomí a dostává od něj odpovědi.
 Žák  60%  Je ochoten se vzdát přízemních hodnot pro svůj duchovní rozvoj a realizaci sebe sama
 Duchovně hledající / Žák  55%  Chce sloužit absolutní pravdě a duchovním principům po celý den. Může být učedníkem duchovního učitele.
 Duchovně hledající  50%  Chce být v kontaktu s duchovnem po celý den, ale překonal náboženské systémy, neztotožňuje se s žádným náboženstvím, ví že v sektě se člověk ani nerozvíjí
 Duchovně hledající  40%  Zaměřen více na individuální duchovní rozvoj, vybírá si svou cestu po které jde sám
 Duchovně hledající  35%  Zájem o duchovní dimenze a začíná skutečně hledat
 30%  Zájem o rituální uctívání, duchovní literaturu, dávné oltáře a poutě
 20%  Průměrný člověk dnešní doby, nezájem o duchovní téma, zajímá ho jen vlastní štěstí
 0%  Neživý předmět, rostlina, zvíře

 

Se zvyšováním duchovní úrovně člověka se dramaticky mění postoj a pohled na život. Například pro člověka na 30 % duchovní úrovni může být velmi obtížné najít si ve svém nabitém programu čas na návštěvu byť jen jedné duchovní přednášky. Stejný člověk se stejnými světskými závazky si po dosažení 40% duchovní úrovně snadno najde čas na pravidelnou účast na duchovních rozpravách a pravidelné studium duchovních textů.

Osoba na určité duchovní úrovni, např. 30% duchovní úrovni, se může vztahovat pouze k osobě, která je od ní vzdálena jen několik procentních bodů. Například pro osobu na 30% duchovní úrovni je velmi obtížné navázat vztah s osobou na 40% duchovní úrovni a naopak.

Pomocí intelektu je do jisté míry možné odhadnout, že jiná osoba je duchovně o něco napřed; odhad by však byl přinejlepším vágní.

Pomocí intelektu není možné určit, zda je daná osoba světec.

Duchovní úroveň je definována řadou faktorů, které k ní přispívají. V následujícím dílu si popíšeme některé důležité parametry, které přispívají k duchovní úrovni člověka, a jak se mění spolu s duchovním růstem.

pokračování: Duchovní úroveň 2. díl: Ego a zaměřenost na vlastní štěstí

© www.aluska.org 2021

  

Komentáře

Ikona diskutujiciho Kam 2021-08-16 08:04:48 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek, ale pokud si chce někdo přesněji změřit svou úroveň duchovna, doporučila bych spíš knihu Davida Hawkinga Vzestup po úrovních vědomí. Tam je návod, jak si zjistit, kde se zhruba na mapě vědomí nacházíte pomocí svalového testu. Poslouží to i k tomu to změřit u ostatních – ne kvůli povyšování nebo soutěžení, ale pro představu, jak s daným člověkem komunikovat a odrespektovat, že třeba není na některé věci připraven.

Ikona diskutujiciho Karloon 54 2021-08-16 19:42:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavej nápad udělat stupnici duchovní vyspělosti, a popsat příznaky určitých stupňů (procent). A také velice praktické k popisování sebe i ostatních v tomto ohledu. Místo abych u ostatních nebo sebe dlouze popisoval jak to z duchovnem mam či jiný lidi, jednoduše třeba napíšu: Poznal jsem člověka u kterýho to vypadá, že má alespoň 50% na stupnici duchovní vyspělosti. Což tato krátká věta popisuje to, co bych bez této stupnice musel popsat třeba jedním odstavcem.

Ikona diskutujiciho Zerro 2021-08-16 20:42:35 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsou lidé, kteří nepatří k žádné esotericko-duchovní skupině, ani nijak nemeditují, a přece jsou to Mistři. Jejich „duchovnost“ nemá nic společného s nějakými prezentýrkami čehokoliv „duchovního“. Je to v jejich lidskosti, kreativitě a čistotě. A to se nedá nakamuflovat. Každej ducho-borec, kterej to má jen nacvičený pro odiv veřejnosti, se časem propíchne.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek