Duchovní úroveň lidstva dle hinduistických věků, aktuální éra Kalijuga a doporučení pro hledající

31.1.2023 v Spiritualita 17

Kalijuga, neboli Temný věk, je v hinduistickém cyklickém pojetí dějin nejnižší ze čtyř věků vývoje světa, který končí degenerací lidí, úpadkem a destrukcí. Kalijuga trvá 432 000 let, a dle pramenů začala v roce 3102 př. n. l.
Na všechno je vhodný čas a to platí i pro duchovní praxi. Pokud se správná věc děje v nevhodnou dobu, není dosaženo žádoucího výsledku. Některé druhy duchovních praktik jsou pro duchovní růst příznivější v závislosti na období vesmíru, ve kterém jsou praktikovány.Éry vesmíru, duchovní úroveň lidstva a doporučená duchovní praxe
Podle hinduistického pojení Vesmíru, od svého vzniku prošel čtyřmi hlavními érami. Jsou to Satyayug, Trētāyug, Dwāparyug a Kalijuga, přičemž Satyayug byl první érou a Kalijuga je doba, ve které právě žijeme. Průměrná duchovní úroveň lidstva na Zemi se mezi těmito čtyřmi érami výrazně lišila.

Průměrná duchovní úroveň lidstva podle čtyř epoch:
Každá epocha měla i jiné pojetí spirituality.

 Éra  doba trvání  průměrná duchovní úroveň (*2)  vhodný směr duchovního  rozvoje  míra osobnostních defektů v populaci  síla ega vyjádřená v procentech
 Satyayug  1 728 000  80%  cesta znalostí  10% (*3)  5%
 Trētāyug  1 290 000  70%  cesta pokání a meditace  20%  15%
 Dwāparyug  864 000  50%  doba rituálního uctívání  30%  20%
 Kalijuga (*1)  432 000  20%  návrat k božství, snaha zmírnit osobnostní defekty a ego  50% (když budeme hodně velcí optimisté)  30%

Poznámky:
*1 V roce 2023 uplynulo 5125 let od začátku současné éry Kalijuga, známé také jako éra sváru.
*2 Průměrná duchovní úroveň lidstva se s každou další érou snižovala.
*3 Osobnostní defekty jsou přímo závislé na dosažené duchovní úrovni člověka, kdyby měl někdo 100% duch.ú., měl byl také 0% defektů

V období Kalijuga je hledajícím doporučeno hledat své božství a pracovat na charakterových vadách. Všimněte si, že mainstream dělá přesný opak. Pěstuje v lidech fascinaci zlem, násilím a nezávazným sexem. Posiluje v nich přesně to, co u sebe hledající pokud možno odstraňuje. A skutečně to funguje, protože většinová společnost tyto vypěstované úchylky považuje za normální a dokonce se najdou i tací, kteří jsou schopni se hádat a bít za své právo být úchyl. Střízlivě myslící člověk pak v podstatě nemá jinou možnost, než dojít k závěru, že dnes je moderní být morálně i sexuálně zmatený a pokřivený.
Velkou pomocí na vaší duchovní cestě proto je také omezit mainstreamová média a nevystavovat se obsahu, který znázorňuje násilí a morální pokleslost jakéhokoli druhu. Jakmile tyto informační zdroje odstraníte, svět dostane jinou podobu.

V období Kalijuga je také vhodné věnovat zhruba 70% podíl své duchovní praxe ve prospěch lidstva a 30% na svůj individuální rozvoj. S postupným úpadkem duchovní úrovně se přirozeně zvyšuje potřeba společnosti po všeobecně prospěšné a osvětové činnosti. Přesný podíl si ale samozřejmě každý musí nastavit sám, podle svých osobních možností a schopností.

Duchovní úroveň lidstva podle epoch

Satyayug
Byla to velice duchovně čistá doba, kdy průměrná duchovní úroveň člověka byla 80% (v podstatě světci). Lidé byli duchovně a morálně natolik čistí, že pro ně bylo pěstování poznání nejvhodnější způsob, jak se vyjádřit. Měli totiž schopnost být ve spojení s božstvím a bylo jim dostupné poznání veškerého duchovního světa. Měli schopnost chápat naznačené významy duchovních poselství, které tehdy byly pouze v jemnohmotné formě. (Napsané svaté knihy a písma přišly až v pozdějších dobách.)

Trētāyug
V této době klesla duchovní úroveň průměrného člověka na 70%, a tím částečně ztratil potenciál. Byl však stále dostatečně duchovně zdatný na to, aby mohli podstupovat intenzivní duchovní praxi a cítit spojení s božstvím.

Dwāparyug
Došlo k dalšímu poklesu duchovní úrovně a lidé ztratili potenciál i pro vytrvalou meditaci. Proto přešli k rituálnímu uctívání, při kterém mohli zakusit pocit jednoty. Tyto rituály a obětní ohně byly velmi časově náročné a pracné, protože musely být prováděny při zachování přísných pravidel. Existovala spousta kroků, které bylo třeba dodržovat do posledního detailu. Lidé této doby však byli natolik nábožensky založení, že jim opravdu upřímně věnovali čas, úsilí a peníze.

Kalijuga
Éra sváru, ve které se nacházíme nyní. Duchovní úroveň průměrného člověka klesla na pouhých 20%. Naše schopnost žít duchovně je velice omezená. V současné době ani celkové globální prostředí není ve srovnání s předchozími epochami nijak příznivé pro duchovní růst, naopak se mu snaží aktivně bránit propagací pokleslosti a dehonestací duchovních osob.
Dochází k výraznému nárůstu destruktivních energií v důsledku vysokého podílu aktivních osobnostních defektů u lidí a vyšší aktivity destruktivních bytostí z jiných dimenzí. To zapříčinilo vznik silného duchovního znečištění, které představuje vážnou překážku pro jakoukoli formu duchovní praxe, a brání tak duchovnímu růstu.

Je těžké udržet se na duchovní cestě pod silným nepříznivým tlakem systému a okolní společnosti. Můžeme dosáhnout duchovního pokroku prostřednictvím snahy o snížení našich osobnostních nedostatků a zmírnění svého ega. Také bychom se měli snažit najít a prožít božské vědomí v nás a udržovat se s ním ve spojení. Je třeba umět si přes den najít čas na samostatné rozjímání a duchovní aktivity, neboť systém je nastavený tak, aby nás neustále zaměstnával, rozptyloval a tak pohlcoval náš čas. Pokud na sobě člověk pracuje, odstraní své osobnostní vady a zkrotí své sobecké ego, může zůstat soustředěný a uzemněný i přes okolní nátlak.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-01-31 08:45:31 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-01-31 15:35:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to moc zajímavé. Líbí se mi že se tu objevují i poznatky z jiných kultur.

Ikona diskutujiciho František 2023-01-31 15:36:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten odstavec o úchylech podepisuji. Jsem z toho nešťastný a je problém před tím utéct nebo před tím ochránit děti.

Ikona diskutujiciho LenQa 2023-01-31 15:37:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako podle mě…. jsou lidi fakt horší. Vždycky to bylo na nic ale co se děje dneska už jsem přestala chápat před delší dobou.

Ikona diskutujiciho Robin Hood 2023-01-31 16:09:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím a děkuji opět vynikající téma.Je zkrátka vidět,že je vše cyklické.O duchovní úrovni lidstva dle věků se dá dočíst i u slovanů v slovanskoaríjských védách.Podle slovanského kalendáře Koladův dar je rok 2023 – Léto nebeského Delfína. Delfíni jsou vysoce duchovní mimozemšťané inkarnovaní ze Síria B.Mohou se inkarnovat v lidské podobě nebo žít v éterické formě.Více o delfínech v čase 32:49 https://m.youtube.com/watch?v=lXdaw5Qfc30

Ikona diskutujiciho dodo 2023-02-01 09:48:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekná vec až na to, že to počítanie Yug je chybné. V minulosti si chceli predĺžiť zlatý vek, tak si prispôsobili veky Yuga. Kuknite sem: https://grahamhancock.com/dmisrab6/

Ikona diskutujiciho Will 2023-02-01 20:27:08 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

výborný článek děkuju 🙂

Ikona diskutujiciho adria 2023-02-02 08:13:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super článek … s těmi úchyly to je katastrofa … nechápou, že jsou nemocní .. každý úchyl si své úchylky hýčká a myslí si, kdovíjak nejsou v pořádku … vykleštit málo

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-02 12:10:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Oblíbená věta úchylů je, že každý člověk nějakou úchylku má, že prý je to normální 🙂
A oblíbený styl myšlení psychopatů je, pokud neskáčeš jak si písknou a oni ti začnou ničit život nebo tě zabijí, že sis to zasloužila a můžeš si za to sama protože jsi na ně byla zlá 🙂

…… 🙂 ale jinak dobrý jako

Ikona diskutujiciho Šárka 2023-02-02 22:41:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

… moc hezky popsané, doporučuji Védské spisy .. Bhagavad Gíta taková jaká je.. od Šríly Prabhupády, Mahábhárata.. aneb
velký boj, Šrímady Bhagavátam 10dílů též od Šríly Prabhupády.. vše jde levně sehnat na bazoších. Podrobně popisují
naše tělo, duši.. souboj smyslů, ega a materiálna, vesmíry.. krásně psané. Je uveden sanskrtský text a překlad .. plus vysvětlivky. Všechny tyto jugy jsou přesně takto popsané .. jde o překlady starých védských spisů… je to zajímavé, ale
vyžaduje to trošku času

Ikona diskutujiciho Andromeda54 2023-02-05 20:23:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den Aluško,
Chci se zeptat, je nutné aby Kalijuga trvala 432 000 let, nebo se dá tato doba temna zkrátit díky vyššímu duchovnímu růstu lidí? Přemýšlím o tom v souvislosti s příchodem Zlatého věku, který má podle všeho nastat v následujících letech, ale to by znamenalo, že by mělo toto období pouze něco přes 5000, jak už jste psala výše. Omlouvám se, pokud je to hloupý dotaz, snažím se v tom zorientovat.
….. Děkuji za vše, co pro nás děláte…. ⚜️

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-05 21:02:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to podle hinduistického pojetí lidských dějin. Nemusí být přesné a nemusí se naplnit. Podle tohoto scénáře by Kalijuga skončila úplnou destrukcí. Přesto si však myslím, že jsou to poznatky, které je dobré znát a dávají poněkud širší obraz.
Bylo tu mnoho scénářů které nevyšly. Třeba 2012, kdy měl být přechod do Zlatého věku, ale lidstvo nemělo potřebnou energii, takže se pak zdálo, že se nic nedělo. Mnoho proroků třeba předpovídalo atomovou válku a ta se podle nezávislých médií už taky stát nemůže/nemá.
Dalo by se obecně říct, že temné destrukční scénáře jsou součástí starého plánu, ale my už máme nakročený na dobrý. I když to tak momentálně nevypadá, hlavně když se člověk koukne na zprávy. Nemyslím si ani, že bysme měli to nejhorší za sebou.

Ikona diskutujiciho Drvoštěp 2023-02-28 21:32:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Šárko. Taky občas čtu zpěvy vznešeného. Kdyby jsi si o tom chtěla popsat, tak jsem na fb jarda.doležal ofion. Nebo email [email protected]

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-03-01 09:56:06
Ikona diskutujiciho
sipka

Pozor, tento komentující jménem Jaroslav Doležal je úchyl. Varuji všechny čtenáře před kontaktováním tohoto narušeného psychopata. V případě potřeby dodám podklady ke svému tvrzení.

Ikona diskutujiciho Andromeda54 2023-02-05 22:26:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi to trapné, ale nevím jak se tady odpovídá na komentář 😀, každopádně děkuju Alu za odpověď. 🌞

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-02-06 11:22:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Dá se odpovědět vlastně na ten horní a jak se to začne řetězit, tak už jenom naklikávat ten první na který se poprvé reagovalo. Je to tak nastavené, aby se příliš nezkracovaly řádky, jak vždycky další odpověď odskočí od okraje stránky a tím vznikají úzká políčka na výšku.

Ikona diskutujiciho Andromeda54 2023-02-07 18:13:45
Ikona diskutujiciho
sipka

Člověk mnohdy nevidí ani to, co má přímo na očích. 😀 Ještě jednou děkuji.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek