Duchovní výmluvy jako způsob obcházení životních a vztahových problémů

26.6.2023 v Psychologie 12

V posledních letech získala spiritualita značnou popularitu, protože jednotlivci hledají hlubší smysl v životě a spojení se svým skutečným Já. Spiritualita je cestou osobního růstu, introspekce a porozumění. Uprostřed této vlny se však objevil i nový fenomén, kdy se lidé vymlouvají na duchovno, aby nemuseli čelit svým problémům. To vyvolává důležité otázky ohledně dopadu na jejich vztahy.„Duchovní vymlouvání“ je tendence používat duchovní nauky a praktiky jako prostředek k tomu, aby se člověk vyhnul řešení emocionálních a psychologických problémů ve vztazích.

Porozumění duchovnímu vymlouvání
Je často zakořeněno v touze po transcendenci, ve snaze povznést se nad chaos a složitost lidských vztahů. Dochází k němu tehdy, když jednotlivci používají duchovní pojmy, jako je bezpodmínečná láska, odpuštění nebo vnitřní odstup, jako univerzální štít, aby se vyhnuli řešení nevyřešených problémů nebo nepříjemných emocí.
Duchovní praktiky sice mohou být velmi transformativní, ale toto obcházení problémů může vést k zanedbávání skutečné emocionální a psychologické práce potřebné pro osobní růst ve vztazích.

Příznaky duchovních výmluv
Popírání svých emocí: Často se jedná o potlačování nebo popírání emocí v domnění, že jsou „nízkovibrační“ nebo „neduchovní“. Ignorování skutečných emocí však může bránit autentickému spojení se sebou a bránit řešení základních problémů.
Předčasné odpouštění: Předčasným odpuštěním nebo přehlížením zraňujícího chování mohou jednotlivci využívat duchovní koncepty k tomu, aby obešli nezbytný proces uzdravení. To může bránit osobnímu růstu a stanovení zdravých hranic ve vztazích.
Přílišný důraz na konstruktivitu: Duchovní výmluvy často podporuje neustálé zaměření na stav blaženosti a vyhýbání se všemu, co je považováno za špatné. To může v jedinci vytvářet nerealistické očekávání neustálého štěstí a opomíjet důležitost uznání náročných emocí a práce s nimi.
Intelektualizující zážitky: Jedinci mohou používat intelektualizaci jako prostředek k odpoutání se od emocionálního dopadu vztahových problémů. Tím, že redukují složité prožitky na pouhé pojmy, mohou selhat v hlubší práci potřebné pro osobní transformaci.

Důsledky duchovních výmluv na romantický vztah
Potlačovaná zášť: Nevyřešená citová zranění mohou časem hnisat a vést k nevyřešené zášti ve vztazích. Obcházením nezbytné emoční práce mohou jednotlivci neúmyslně bránit růstu a intimitě partnerského vztahu.
Nedostatek autenticity: Autenticita je základem zdravých vztahů. Duchovní vymlouvání může vytvářet falešnou vnější fasádu harmonie a konstruktivna a zároveň potlačovat skutečné pocity a potřeby, což ztěžuje navázání autentického spojení s partnerem.
Opakování vzorců: Vyhýbáním se osobnímu růstu a zkoumání vlastního chování mohou jedinci udržovat nezdravou dynamiku vztahu. Duchovní vymlouvání může bránit možnosti sebereflexe a změny, což vede k opakujícím se vzorcům a nevyřešeným konfliktům.
Emocionální odpojení: Duchovní vymlouvání může jednotlivce neúmyslně odpojit od jeho vlastních emocí i od emocí jeho partnera. Tento emoční odstup může bránit empatii, porozumění a pěstování hlubokých citových vazeb.

Nejhorší pasti duchovního růstu:
* Duchovní výmluvy, které člověku brání vyřešit složité emoce a situace v životě.
* Past v podobě pocitu vlastní nadřazenosti, kdy se jedinec dívá na ostatní lidi shora a vnímá je jako méně vyvinuté.
* Past v podobě snahy násilně probudit lidi okolo sebe.
* Snaha pomáhat lidem okolo sebe v podobě nevyžádaných rad.
* Snaha vyvolat revoluci ve světě se snahou napravit zkorumpovanou společnost a zapomnění na fakt, že skutečná změna se může dít pouze přes revoluci vnitřní.
* Past v podobě ztráty smyslu. Spirituální nihilismus, do kterého jedinec může upadnout po prožití vyšších stavů vědomí.

Jak se přestat vymlouvat na duchovno a převzít odpovědnost za své emoce a vztahy
Zde jsou strategie, které vám mohou pomoci zachránit váš vztah.

Uvědomění si sebe sama: Rozvoj sebeuvědomění je klíčový pro rozpoznání tendencí k duchovnímu vymlouvání v sobě samém. Upřímná introspekce a sebereflexe umožňují jednotlivcům identifikovat své vzorce vyhýbání se problémům a převzít odpovědnost za svou emocionální pohodu.
Emoční inteligence: Pěstování emoční inteligence umožňuje jednotlivcům autenticky rozpoznat a zpracovat své emoce. Přijetím celého spektra emocí mohou jedinci ve svých vztazích podporovat zdravou komunikaci, empatii a propojení.
Integrace spirituality a psychologie: Uvědomění si vzájemného působení spirituality a psychologie může být ve vztazích transformující. Spojení duchovních praktik s psychologickým vhledem a terapií může jednotlivcům pomoci řešit emocionální zranění a účinněji se orientovat v problémech.
Úcta ke stínovému Já: Přijetí stínových aspektů sebe sama – těch částí, které se často snažíme skrývat nebo popírat – je pro autentický růst ve vztazích zásadní. Uznáním a integrací těchto aspektů mohou jedinci dosáhnout celistvějšího porozumění sobě samým i svým partnerům, což podporuje hlubší empatii a soucit.
Otevřená a upřímná komunikace: Vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou a upřímnou komunikaci je při řešení problémů ve vztahu zásadní. Vytvořením bezpečného místa pro odhalení své zranitelnosti a aktivním nasloucháním jeden druhému se mohou jednotlivci vyhnout nástrahám duchovního vymlouvání a společně pracovat na skutečném růstu a řešení.
Vyvážení duchovnosti a osobního růstu: Uvědomte si, že duchovní růst nenahrazuje osobní růst. Přijměte duchovní praktiky jako nástroje pro sebeuvědomění a propojení se svým Já, ale upřednostněte také nezbytnou emocionální a psychologickou práci, která je nutná pro zdravé vztahy. Vyhledejte podporu: Zapojení do párové terapie nebo vyhledání duchovních učitelů či mentorů může poskytnout cenné poznatky a rady při orientaci ve složitých otázkách duchovního růstu ve vztazích. Odborná pomoc může nabídnout nové perspektivy, podpořit uzdravení a usnadnit vyvážený růst.
Trpělivost a soucit: Pamatujte, že osobní růst je celoživotní cesta. Vyžaduje trpělivost, soucit se sebou samým a soucit s partnerem. Buďte laskaví k sobě i k partnerovi, když se budete pohybovat ve výzvách a složitostech, které se na této cestě objevují.

Neutíkejte před obtížnými emocemi
Duchovní vymlouvání ve vztahu může bránit skutečnému růstu, intimitě a autenticitě. I když spiritualita může být mocným nástrojem osobní transformace, je zásadní nepoužívat duchovno jako ultimátní výmluvu, proč neřešit své emoce, nebo problémové vztahy. Tímto způsobem můžeme podpořit hlubší vztahy, vyřešit konflikty a vytvořit základ autenticity a lásky v našich partnerských vztazích.

© aluska.org 2023Komentáře

Ikona diskutujiciho Standa 2023-06-26 03:01:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Slova chvály jsou zbytečná, neboť autorem tohoto kvalitního pojednání je provozovatel snad nejlepšího alternatívního webu v české kotlině. Kéž by se této zemi vrátila stará sláva v podobě osvícených a moudrých lidí s pravdou na rtech.

Ikona diskutujiciho František 2023-06-26 09:04:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Souhlas. 👍

Ikona diskutujiciho Pavel 2023-06-26 07:42:37 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za nádherný článek. Já si myslím, že nevyžádané rady je velký problém.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-26 08:45:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Já už někdy nedávám ani ty vyžádané. 😀 Někdy prostě vidíš kam to povede.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-06-26 10:55:43
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám známého, ktereho “ zasvětila“ do Reiky jeho bývalá přítelkyně. Ten pán si myslí, že když toto někomu řeknu, že se všichni posadí na zadek. Já jsem mu řekla ať z toho pomyslného růžového obláčku se vrátí do reality. Taky jsem mu řekla, že já osobně bych se tímto nechlubila a taky to prokletí bych nechtěla.
On se diví, že má život takový jaký má. Vše se mu hroutí pod rukama, ženský s ním jen „zametají“. Pořád se ohání nějakým učením co se týká Reiky. Když jsem se ho zeptala k čemu to reiky mu pomohlo, tak nevěděl co říct. Pak mi řekl, že mistr Reiky mu sdělil (ta jeho bývalá přítelkyně) , že on má schopnost léčit lidí, že on má ten dar.
Zeptala jsem se mu ať se zamyslí proč má takový život jaký má. Proč pořád ještě kouří jak pouťový ježek proč má x zdravotních problémů proč se nechal očkovat biologickou zbraní když Reiky mu na všechno pomůže? To bylo x hloupých nesmyslných výmluv.
Když jsem mu poslala odkaz na tento web a řekla ať si přečte o Reiky co je to za zlo a nebezpečí, tak samozřejmě nechce vidět ani slyšet. Když jsem mu poslala několik článků o té biologické zbraní co si dobrovolně dal dzognout. Tak se mě zeptal co je to za zdroje. Takže tato osoba mě vůbec nezajímá. Jak se říká:“Komu není rady……

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-26 14:34:08
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to smutné. Někteří lidé prostě chtějí vidět svůj život v plamenech. Nebo jsou tak moc dobře zpracovaní, že jim jejich naprogramování vůbec nedovolí se vymanit a začít klást nepříjemné otázky. Ono to není jednoduché, člověk mnohdy taky musí ukázat prstem sám na sebe a uznat, že se utnul. A s tím má dost lidí velký problém, protože jsou od rodičů a ze školy naprogramovaní aby si mysleli, že chyba se udělat nesmí a kdo udělá chybu, je zákonitě špatný, nebo idiot a zaslouží podle okolností trest, pětku, nebo kamenem. Takže se hystericky bojí vlastní chyby, zatímco rádi stojí v první řadě ve chvíli, kdy chybu udělá někdo jiný, aby mohli ukazovat a křičet, podívejte na toho debila.
Zajímavé také je, že si někdo nechá vymýt mozek nějakou ženou, která mu navykládá že je výjimečný – k tomu zdroje nepotřebuje, ale ve chvíli kdy je vystaven argumentaci, která od něj vyžaduje uznat svou chybu, okamžitě se ptá po zdrojích či důkazech. Konkrétně důkazů ohledně zabodávání je všude dost, dokonce i v dokumentech těch organizací které za tím stojí, stačí trochu zahledat a zajímat se.

Ikona diskutujiciho Jarka 2023-06-26 12:32:03
Ikona diskutujiciho
sipka

A ještě něco. Ten známý jako svého guru uctívá Bruno Groninga. Takže toto mluví za vše. Řekla jsem mu, že člověk co léčil ostatní a sám zemřel na rakovinu, tak je n a tom velmi něco špatně. Známého to nezajímá. Mě uz nezajímá ten známý.

Ikona diskutujiciho klara 2023-06-26 19:05:26 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Skvelý článok a veľká pravda. Byť duchovný nestačí, ak sa človek nenaučí riešiť situácie, ktoré mu život pripraví, je to skôr na príťaž. Osobný rast je dôležitý – podľa toho sa vidí, či sa človek niečomu prospešnému podučil – v životných situáciách.
Mám jeden príklad – známa, veľmi duchovná osôbka, aj v Ázii pobývala v nejakých tých zariadeniach…. Keď prišla korona, nedokázala si ubrániť deti, miesto toho, aby stála pri nich, utiekla (iba zopár desiatok km) a zvyšok rodiny dal deti v jej dlhodobej neprítomnosti zaočkovať. Kamaráti ju na to aj upozornili, pretože vedeli, že je proti tomu a mala čas sa vrátiť, ale neurobila to. Nezvládla situáciu. A ako bonus – deti mali pocit, že mama sa na nich vykašľala a tak rezignovali na svoje pocity, lebo zvyšok rodiny ich prevalcoval. Niektoré chyby vieme ešte napraviť, ale niektoré len ťažko. Intuícia napovie, čo máme robiť.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-26 19:20:37
Ikona diskutujiciho
sipka

Že má někdo vztah k duchovním věcem, nebo že se o to nějak zajímá, totiž neznamená, že je zodpovědný, nebo že je dobrý rodič… dokonce to ani nemusí znamenat, že je to dobrý člověk.

Ikona diskutujiciho Jabadabaduuu 2023-06-26 21:23:05
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo porozumí dobru i zlu a prokoukne virtuální hru na lidský život, je-li zodpovědný, nemůže být rodič … dokonce to ani nemusí znamenat, že by měl být člověkem, posune-li se dále a nevidí nic, co by mu tento svět určený pro nerozvinuté (ovce) mohl skutečně hodnotného poskytnout. Takový jedinec začne s nosičem své duše zde být zákonitě nespokojený, bude ho považovat za nedokonalý a pobyt v něm tady za utrpení, které se bude ještě stupňovat přítomností a nepochopením těch, kteří si tohle nejsou zde schopni ještě ani uvědomit, stejně jako další spoustu věcí tady na Zemi.

Ikona diskutujiciho Míša 2023-06-27 23:14:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásná bytosti Aluško 💙,
jak je to možné? Vždycky téměř přesně na den vydáš článek mně přesně na míru 😯 v momentě, kdy mám nějaké otázky anebo když si zrovna něco řeším.. tento + NAVÍC další o stínovém Já.. do detailu ses přesně trefila vzhledem k mé aktuální situaci v životě..navíc jsem před týdnem začala číst Tvé Svítání 🙂💙 nádherná synchronicita, velký dar přes Tebe 🌈 děkuji a přeji Ti mnoho mnoho štěstí a silné pevné zdraví 💙💙💙💙💙

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-28 10:36:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji, těší mě že umíte ocenit mou námahu 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek